Z kraju

Ponad 356 mln złotych na reklamę w mediach! Tyle wydały spółki Skarbu Państwa za rządów PO-PSL

Ogółem wydatki, które ponosiły spółki z udziałem Skarbu Państwa nadzorowane przez MSP, na reklamę w mediach publicznych i prywatnych, z uwzględnieniem w szczególności takich kanałów reklamowych jak: telewizja, radio, prasa, internet oraz innych działań w ramach łączenia wyszczególnionych wcześniej kanałów, wyniosły łącznie za lata 2007-2015 356 608 295,72 zł – poinformował Ministerstwo Skarbu Państwa w odpowiedzi na interpelację posła Andrzeja Maciejewskiego.

 

Poseł Kukiz’15 pytał, jakie wydatki spółki Skarbu Państwa poniosły w latach 2007-2015 na reklamę w mediach publicznych i prywatnych ze szczególnym rozbiciem na: TV, radio, prasę i internet ze szczególnym wskazaniem nazw mediów?

 

W odpoowiedzi resort skarbu napisał, że „we wskazanym przez Pana Posła okresie wydatki na reklamę poniosło 148 spółek nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa, w tym 101 jednoosobowych i z większościowym udziałem Skarbu Państwa, 35 spółek z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa oraz 12 spółek publicznych”.

 

I tak wydatki na reklamę w mediach publicznych łącznie za lata 2007-2015 zamknęły się kwotą 45 696 337,82 zł, przy czym w rozbiciu na poszczególne rodzaje kanałów reklamowych w obszarze środków masowego przekazu wydatki kształtowały się następująco:

 

 telewizja – kwota 34 885 930,20 zł,

 

 radio – kwota 7 893 453,26 zł,

 

 prasa – kwota 426 714,25 zł,

 

 internet – kwota 177 225,72 zł,

 

 inne – kwota 2 313 014,39 zł.

 

Z przesłanej posłowi Maciejewskiemu informacji wynika, że wydatki na reklamę w mediach prywatnych łącznie za lata 2007-2015 zamknęły się kwotą 310 911 957,90 zł, przy czym w rozbiciu na poszczególne rodzaje kanałów reklamowych w obszarze środków masowego przekazu wydatki kształtowały się następująco:

 

 telewizja – kwota 55 871 624,95 zł,

 

 radio – kwota 10 241 931,68 zł,

 

 prasa – kwota 69 096 341,67 zł,

 

 internet – kwota 23 877 543,85 zł,

 

 inne – kwota 151 824 515,75 zł.

 

Dodatkowo na kanały reklamowe, takie jak: billboardy, przesyłki pocztowe, reklamę tranzytową (w środkach komunikacji), reklamę mobilną (np. przyczepy reklamowe), ulotki etc. wydatkowano kwotę ok. 74 mln złotych.

 

Największych 20 reklamobiorców zrealizowało zlecenia reklamowe na kwotę 249 798 294,24 zł łącznie za lata 2007-2015, przy czym wg wartości kwot malejących zestawienie kształtuje się następująco:

 

 TVP S.A. – kwota 35 284 518,95 zł,

 

 MAXUS – WARSZAWA Sp. z o.o. – kwota 29 106 699,27 zł,

 

 Zenith Optimedia Group Sp. z o.o. – kwota 23 707 623,52 zł,

 

 TVN S.A. – kwota 21 855 555,16 zł,

 

 Agora S.A. – kwota 17 128 427,13 zł,

 

 REPRISE MEDIA Sp. z o.o. – kwota 11 811 141,00 zł,

 

 Telewizja Polsat Holdings Sp. z o.o. – kwota 10 869 215,72 zł,

 

 Grupa Codex. Jędrzejewski W. – kwota 10 860 410,39 zł,

 

 EQUINOX POLSKA Sp. z o.o. – kwota 10 693 131,01 zł,

 

 GRUPA RMF Sp.z o.o. – kwota 10 079 595,50 zł,

 

 Grupa Onet.pl S.A. – kwota 9 066 642,92 zł,

 

 Polskie Radio S.A. – kwota 8 561 481,63 zł,

 

 Dom mediowy OMD – kwota 8 062 475,79 zł,

 

 GUIDELINE Sp. z o.o. – kwota 7 663 166,76 zł,

 

 Eurozet Sp. z o.o. – kwota 7 550 022,51 zł,

 

 Radio Zet Sp. z o.o. – kwota 6 185 565,22 zł,

 

 Polska Press Sp. z o.o. – kwota 6 181 256,70 zł,

 

 PM Sp. z o.o. – kwota 5 534 197,00 zł,

 

 Google Ireland Limited – kwota 5 147 661,22 zł,

 

 Gremi Business Communication Sp. z o.o. – kwota 4 449 506,84 zł.

 

W uzupełnieniu resort informuje, iż danych nie pozyskano z 7 spółek z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa. Poza tym 7 spółek publicznych odmówiło udzielenia informacji lub przesłało dane w niepełnym zakresie, podnosząc że obowiązują je regulacje i zasady udzielania informacji w rozumieniu art. 154 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 

W myśl tych zasad, spółki raportują na bieżąco wszelkie istotne zdarzenia i dane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informacje są przekazywane do wiadomości publicznej i są dostępne dla wszystkich akcjonariuszy. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania oraz fakt, że spółki publiczne wiążą prawnie zapisane w umowach z kontrahentami (reklamobiorcami) klauzule o zachowaniu poufności, spółki nie zadośćuczyniły wnioskowi. Informacji nie udzielił również Bank Gospodarstwa Krajowego, podnosząc że stosuje procedury ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz Totalizator Sportowy S.A., powołując się na poufny charakter tych informacji.

 

– Tu jest odpowiedz dlaczego media tak bardzo kochają PO, Nowoczesną i KOD – skomentował zawartość dokumentu Andrzej Maciejewski.

 

Julia Nowicka

 

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

15 komentarzy

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra