Z kraju

Agenci wpływu, pożyteczni idioci w Polsce i na Ukrainie? Tylko czyi?

agenci-wplywu4Potencjalna destabilizacja pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego nie leży w interesie żadnego z wymienionych podmiotów. Wpisuje się jednak doskonale w okazję dla mocarstw ościennych. Chaos stanowi bowiem doskonałą okazję dla złodzieja.

Odrodzenie nacjonalizmu ukraińskiego jest procesem minerskim, który dokonuje się w sposób analogiczny – do tego na Bliskim Wschodzie. W Syrii mamy walczące USA oraz wykreowane przez nie siły, Rosję oraz wspieranego przez nią Baszara Al-Assada. Powstała również zaraza w postaci ISIS, która pomaga być pretekstem do zalewania Europy (głównie zachodniej) – jej dziedzictwa, kultury i osiągnięć cywilizacyjnych – etniczną trucizną. Jakkolwiek by na to nie spojrzeć falę imigrantów można tak, o ile nie w sensie dosłownym, to co najmniej przenośnym – określić. Mamy więc jeden zdestabilizowany region: Syrię, Irak, trzęsący wiecznie się od ekscesów i kontrowersji Izrael, oraz Turcję po sztucznie wywołanym zamachu stanu, by zdławić potencjalną opozycję, mogącą sprzeciwić się islamizacji. Do tego destabilizowane są dwa inne rejony na świecie.

Pierwszym jest Europa Zachodnia, poprzez problemy związane z ludnością obcą, gdzie w miejscowej – siłą i propagandą tamuje się wszelkie naturalne odruchy obronne. Drugim jest Europa Wschodnia i jej głównym czynnikiem destabilizacyjnym będzie ukraiński nacjonalizm. Brak odpowiedzialności w państwie ukraińskim oraz jego uzbrajanie i szkolenie widać jak na dłoni. Przy czym wartość bojowa może wzrastać, nie tylko w wojsku, czy oddziałach nawiązujących do kontrowersyjnych bohaterów związanymi z nazizmem (w wersjach ukraińskiej czy niemieckiej). Mnóstwo broni trafiło w ręce cywilów, a trafi jeszcze więcej, bo nieodpowiedzialna ukraińska zbieranina posłów, widziana przez nieświadomych ludzi jako parlament – zamierza ułatwić dostęp do broni. Jednocześnie pełną parą pompuje w Ukraińców ultranazistowski nacjonalizm ukraiński.

Wszystko dzieje się w tle „wykonywania woli ludności” przez USA i Rosję. Jedni zaprowadzają demokrację, drudzy wciąż pączkują samozwańcze republiki w różnych krajach. Działania tych mocarstw to nie tylko konflikty, to także zmiana map, choćby w Jugosławii (USA), Gruzji czy Mołdawii (Rosja). Przy czym do zwykłych mieszkańców dociera morze propagandy z obu stron i zamiast dbania o polskie interesy tworzą się nieoficjalne „stronnictwa”. Osoby, które są ich nieformalnymi uczestnikami (oficjalnie mało kto się przyznaje) przyklejają się do jednego obozu, krzycząc o niebezpieczeństwie ze strony drugiego. Polski interes ma iść ramię w ramię np. z rosyjskim czy amerykańskim. Tak jakby nie było niezależnego polskiego interesu, który nie zawsze musi się zgadzać z planowaną polityką tych krajów. On po prostu w umysłach tych ludzi nie istnieje. Dość tragikomicznym jest fakt, że jeśliby o powstanie separatyzmu obwinić tylko jeden kraj popełniłoby się błąd.

Gdyby nie majdanowe przemiany na Ukrainie separatyzm, który by powstał można byłoby włożyć między wyłącznie klasyczne działania rosyjskie. Jednak majdanowe protesty były słynącą na całym świecie eksportowaną przez USA walką o demokrację. Nikt chyba nie ma wątpliwości, że chodzi o przesunięcie strefy wpływów, bądź z drugiej strony jej obronę. Konsekwencje dla zwykłych ludzi – mocarstw nie obchodzą. Dochodzi do paradoksu, bo USA wspierało wcześniej kosowskich separatystów, tych z Donbasu zaś wspiera Rosja. Jednym słowem agresywna polityka mocarstw rozbiła się o siebie na styku ukraińskim. I Ukraina jest przykładem wyjątkowym, gdzie widać wybuch – na skutek maczania palców – nie tylko Rosji i USA, ale także nieistniejących już sowietów i III Rzeszy. Już dwa ostatnie kreowały mentalność ukraińskich nacjonalistów i sowiecką Ukrainę wschodnią, inwestując w to siły i środki.

Neobanderyzm jest wygodny także dla Rosji

Mówienie o wojnie Ukrainy z Rosją, co ciekawe – jest dość jaskrawym zaprzeczeniem publicznych, ponad dwudziestoletnich wypowiedzi różnych polskich komentatorów – ekspertów, znawców tematu, polityków, dziennikarzy. Te wypowiedzi występowały ponad podziałami i trudno im było odmówić słuszności. Składały się one w jedną treść: Nie ma jednej Ukrainy, są co najmniej dwie. Rozpadu Ukrainy obawiano się zresztą od lat. Tym bardziej wobec dwóch różnych Ukrain, o których mówiło się tyle lat i próbie narzucenia systemu myślenia Ukrainy zachodniej po Majdanie na wschodnią – wybuch separatyzmu nie może dziwić. I to jest pokłosie już nawet, nie tyle rosyjskich działań pomajdanowych, lecz prowadzonej przez dziesiątki lat polityki sowieckiej.

Rosji wystarczyło jedynie za pomocą swojej polityki różnice podtrzymywać, a Ukraina odwrotnie – musiała unifikować. Ta polityka w jakimś stopniu lepiej lub gorzej Ukrainie szła. A szła do momentu, gdy źli i głupi ludzie starali się zrobić czynnik scalający z neobanderyzmu, czyli ideologii przez wschodnią Ukrainę znienawidzonej. Przy czym nie ma tu żadnego znaczenia dlaczego znienawidzonej: Czy znienawidzonej z powodu obiektywnego poznania historii faktycznie zbrodniczej i ludobójczej formacji OUN-UPA (której ideologia zwie się potocznie banderyzmem)? Czy z powodu wieloletniej propagandy sowieckiej? A sowietom w praktyce zbrodniczy banderyzm się przysłużył. Nie tylko wykonał za nich zadanie usunięcia Polaków z Kresów Południowo-Wschodnich, pozwalając zachować im ręce i tak brudne od krwi odrobinę czystszymi.

Nie tylko dał powód do represji. Pozwalał je wręcz – wobec części Ukraińców (tak tak tych na zachodzie) podświadomie uzasadnić. I to właśnie w sensie moralnym. Bo kruszenie się UPA i powstrzymywanie mordów dokonywanych przez „banderowskich faszystów” chcąc nie chcąc znajdywało potwierdzenie w faktach. To był dla sowietów największy prezent. Ukraińcy na terenie zagrabionej Polski południowo-wschodniej musieli mieć w jakiś sposób moralnego kaca. I ten kac moralny tyczy się także osób, które nie zawiniły i nie były w stanie nic zrobić. Tym bardziej osób, które z banderowcami współdziałały, lecz nie miały odwagi się przeciwstawić. Jakaś trudno określona część banderowców mogła się tego powodu skruszyć. Te postawy miały szansę przybrać na sile, gdy walka UPA okazała się beznadziejną. Fanatyzm części banderowców nie wystarczył.

Nawet w Polsce ludzie zmęczeni byli oporem i poparcie oraz współpraca z Żołnierzami Wyklętymi, którzy wszelako nie byli ludobójcami topniała. I także tu propaganda komunistyczna usiłowała wykorzystać, czy może bardziej kreować wg własnych wyobrażeń – jakiekolwiek rozmowy UPA i polskiego podziemia (Dobitny przykład: fragment filmu „Ogniomistrz Kaleń”). Przeto wystarczy sobie wyobrazić jaką siłę oddziaływania miało to na Ukrainie w powolnym zmienianiu postawy ludności wobec narzuconej władzy (Nie kłóci to się paradoksalnie z oporem Ukraińców przyzwyczajonych do innych, niż w sowietach standardów życia, bo to właśnie te dwa czynniki się siłowały.). Dziś środowiska nacjonalistów ukraińskich (neobanderowskie) mogą sobie pisać o wielkim poparciu dla banderowców. Po części tak było, bo ludzie mieli porównanie z rzeczywistością niesowiecką (za Polski), w czasie okupacji niemieckiej i za sowieta. Nie zmienia to jednak ludzkich postaw, głęboko związanych z psychiką.

Żelazna sowiecka pięść i ubranie się przez propagandę w szaty moralizatorskie dało ostatecznie bardzo skuteczne efekty. Ukraińcy na Ukrainie wschodniej nienawidzili UPA tym bardziej, że nie mieli zazwyczaj przodków w tej organizacji, a częściej członków rodziny, którzy zmuszeni służyć u sowietów w wojsku – ginęli z rąk upowskich morderców. Można by zatem rzec złośliwie, że współcześnie kult UPA mógł stanowić o scaleniu Ukrainy tylko w umysłach idiotów, ale tak nie jest. Robione to było specjalnie. Wiadomo bowiem, iż na UPA wschód Ukrainy zareaguje alergicznie. Wschodni Ukraińcy neobanderyzmu się bali i słusznie. Zatem wszyscy ci, który starali się kneblować usta mówiącym o nacjonalizmie ukraińskim, panoszącym się na Majdanie – przyczynili się właśnie do wywołania separatyzmu. Wcześniej zaś do oderwania Krymu przez Rosję.

Wielu może nie pamiętać palenia ukraińskiego paszportu przez jednego z prorosyjskich działaczy na Krymie, który neobanderyzmu szczerze nienawidził. A było to na lata przed protestami majdanowymi. Przezabawne jest to, iż wystarczy poszukać konkretnych nazwisk majdanoentuzjastów, którzy zarzucali czytelnikom worki na głowę, by neobanderzymu na Majdanie nie widzieć, lub się nim nie przejmować. Natomiast każde wspomnienie jakie środowiska rozgrywają tam piłkę ilustrowali jako działanie prorosyjskie (Sic!). Robili to ci sami ludzie, którzy osłaniali banderyzm służący Rosji jako główną broń propagandową. I zamiast tę broń wytrącić i rozłożyć na części pierwsze rozkładali nań wielką medialną zasłonę. A Rosjanie tak czy inaczej wykonywali ruchy dyplomatyczne na Ukrainie jakie chcieli i do tej pory dziejące się na Ukrainie ekscesy mogą wykorzystać.

Trudno się dziwić, bo byłoby głupotą tak bulwersujących faktów nie wykorzystywać. To przecież oczywiste, że banderyzm stanowi to samo narzędzie dla Rosji jakie stanowił dla sowietów kilkadziesiąt lat wcześniej. Nie ma znaczenia, iż banderowcy Rosji i Rosjan z wzajemnością nienawidzili, bo ci podziałali na ich korzyść. Rosjanie to naród praktyczny, może i uważają tych morderców za „gnój”, ale też wiedzą, że nawóz się przydaje na polach uprawnych. Wystarczy go rozrzucić nie trzeba się nim smarować, bo obrzydliwy. To co wyrośnie zgarnia się przy okazji żniw. Na tym naturalnym nawozie rośnie choćby propaganda używana do własnych celów (ale bynajmniej nie tylko!). Propaganda tym skuteczniejsza, że oparta na prawdziwej głupocie, zbrodniczości, fanatyzmie, na działalności głupków, którzy sami wierzyli w to czego dokonują. A tak się składa że dokonywali zbrodni.

Zbrodniczość sowiecką od lat analogicznie przykrywała kurtyna zbrodniczości niemieckiej. To dzięki niej propaganda sowiecka, czy komunistyczna w Polsce była w stanie przekierować uwagę społeczną ze swoich czynów – wyłącznie na niemieckie. To dawało znakomity efekt, nawet jeśli ktoś się o sowieckich zbrodniach dowiadywał – rozpatrywał to w kontekście mniejszego zła. I to właśnie ideologia wyboru mniejszego zła towarzyszyła także polskim komunistom od zawsze, znajdując swe ujście we wprowadzeniu stanu wojennego. Nie ma zatem żadnej sprzeczności w nienawiści i odrazie żywionej przez Rosjan do banderyzmu i neobanderyzmu poprzez bycie beneficjentami jego istnienia.

Współzależność rosyjskiej i neobanderowskiej propagandy oraz głupota jej ofiar

Propaganda neobanderowska opiera się współcześnie na podobnych mechanizmach. W opisywaniu niebezpieczeństwa rosyjskiego osiąga ona Himalaje, także karykatury. Co by jednak ta sama propaganda zrobiła bez Rosji? Naprawdę niewiele, już samo prowadzenie przez nacjonalistów ukraińskich polityki w Polsce wymaga oskarżeń o prorosyjskość każdego kto im psuje plany. To tak naprawdę nie ich opinia, lecz narzędzie. Wiedzą o tym doskonale, nie wiedzą zaś tylko ogłupione niższe w hierarchii osoby i zwykli ludzie. W retoryce rosyjskiej natomiast każdy kto w kwestii ich oficjalnej polityki na Ukrainie nie pasuje – będzie zawsze działał na korzyść neobanderowców. Dosłownie, wszyscy którzy psują „słowiańskie braterstwo narodów”, scalone przez rosyjską rękę będą działali na korzyść banderowców. Tudzież będą wspomagać opanowanie Polski przez neobanderowskie wpływy (które niestety są równie rzeczywiste).

Z drugiej strony wszyscy którzy zechcą mówić o niebezpieczeństwie ze strony nacjonalistów ukraińskich, choćby nawet w kwestii wykorzystania osiedlania się setek tysięcy Ukraińców w Polsce – będą ruskimi agentami. Między pewnymi sprawami nie ma sprzeczności, tak jak między wzajemną nienawiścią Rosji i neobanderyzmu, a próbą wykorzystania przeciwnych czynników w propagandzie. Nie wszystko jest proste i nie wszystko jest takie na jakie wygląda. I znów z jednej strony zadaniem rosyjskim jest wytworzenie wrażenia, że każdy Ukrainiec to neobanderowiec (Paradoksalnie rządy ukraińskie chcące zatrzeć różnice między Ukraińcem a neobanderowcem bardzo Rosji pomagają. I należy się zastanowić czy to przypadek choćby w kwestii mającego fabryki w Rosji Poroszenki, czy nieprzedłużenia sankcji Ukrainy wobec Rosji…).

Z drugiej neobanderowcy pompują zagrożenie rosyjskie do takich rozmiarów – jakby Rosja była ekonomicznym gigantem na poziomie USA, czy Chin. Czasami czytając ich propagandę, lub ich polskich popleczników można by odnieść wrażenie, iż to Rosja dysponuje najbardziej potężną armią na całym świecie i zaleje go bez żadnego problemu, szczerząc zęby. To nie tylko fizycznie niemożliwe, ale wręcz humorystyczne, bo choć armia rosyjska jest jedną z największych na świecie, a sama Rosja może wielu nieprzyjemnie zaskoczyć, to jednak w tym szaleństwie należy znaleźć jakiś złoty środek. Kontrastuje zresztą – z tą straszną wizją obśmiewanie rosyjskiej techniki. Popadanie w skrajności cechuje niejednokrotnie ludzi w jakichś sposób tracących kontakt z rzeczywistością. Szczerze mówiąc z politowaniem należy spojrzeć zarówno na piewców poglądów, iż Rosja zrobi z nas braterskie mocarstwo – tak bardzo po słowiańsku nas lubi (A poza tym to rzekomo nasze cele oraz interesy nigdy nie były sprzeczne.), jak i na tych drugich.

Ci drudzy parają się retoryką w dwóch wersjach. Pierwsza z nich mówi, że USA nas ozłoci i też zrobi z nas mocarstwo. Nie dostrzegają bynajmniej, iż czasy Planu Marshalla dawno już minęły. Dziś jeszcze bardziej niż w przeszłości żądzą interesy. Powiem cynicznie. Trzeba by się zastanowić, czy więcej moralności nie mieli w sobie Churchill i Roosvelt sprzedający Polskę w Jałcie, bowiem oni podlegali jeszcze staremu wychowaniu. Druga chyba jeszcze bardziej idiotyczna wersja mówi o tym, że z banderowską Ukrainą i szowinistyczną Litwą odbudujemy imperium jagiellońskie. Mamy je odbudować z ludźmi, którzy wzrastali w klimacie antyjagiellońskim projektowanym jeszcze przez zaborcze wywiady. A dodatkowo rozrósł się on dziś do wyjątkowo dusznych rozmiarów i przepoczwarzył w coś jeszcze bardziej agresywnego.

Na jaką przynętę łapią nas inni?

Wiadomo, iż wszelkie puszczanie oczka przez neobanderowców w sprawie choćby utworzenia Międzymorza, to wyłącznie taktyka, która nas zamrozi do czasu osiągnięcia przez nich gotowości bojowej. Odpowiednio na Litwie do czasu zniszczenia tamtejszych Polaków, którzy jako jedyni byliby w stanie te antypolskie resentymenty wstrzymywać. Dziś wprawdzie wmawia się nam, zaprzeczając naszej inteligencji, iż to oni je powodują. Chyba swoim istnieniem. Niektórzy z politycznie poprawnych politruków, tak właśnie nieoficjalnie sądzą i myślą, że w związku z tym należy dać upust szowinistycznej patologii, by wileńskich Polaków posłano do lamusa. Tylko ludzie, którzy zastanowią się głębiej – wiedzą, że to nie likwidacja przyczyn. To patologie trzeba odsyłać do lamusa, status Polaków na Litwie przywrócić do normalności i uczynić ich tym samym mostem jaki ci ludzie stanowili właśnie za czasów Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Obawiam się jednak, iż nie jest to na korzyść interesom sił zewnętrznych, które nie chcą by wyrosła im konkurencja w postaci jakiejś kolejnej potęgi. W związku z powyższym należy działać przeciwko i dodatkowo symulować, że wszystko jest w porządku, iż idąc w stronę przeciwną osiągniemy super pozycje. Czy to aż tak trudne do zrozumienia? Zmylenie, już nawet nie przeciwnika, lecz konkurenta to podstawa prowadzenia skutecznej polityki międzynarodowej. Pozwolenie uwierzenia mu w różne sprawy, wmówienie, iż jest najważniejszy, sprawienie by się dobrze czuł – zamiast konkretów – to po prostu cześć rzemiosła dyplomatycznego. Tymczasem my oczekujemy od każdego uczciwości, oczekujemy, iż każdy wyjdzie do nas z sercem na dłoni, jeśli zrobimy to my, że każdy będzie prostoduszny jeśli my będziemy. Tak nie ma, no może za wyjątkiem Węgrów, bo z bratankami łączy nas miłość szaleńcza w dobrym tego słowa znaczeniu, wręcz rodzinna. Wyjątek nie zaprzecza jednak istnieniu reguł.

Należy zrozumieć, iż Ukraina po absolutnej banderyzacji i pozwoleniu na ten fakt ze strony Polski nie zapała do nas nagle miłością. Mimo fałszywych uśmiechów, na które się wszyscy nabierają. Litwa po zniszczeniu Polaków na Litwie nie stanie się propolska. Gdy te kraje osiągną cele, które zmuszają je, by się do nas fałszywie uśmiechać, tym bardziej nie będą miały ku temu motywacji. Nie wspomnę o motywacjach przeciwnych, które będzie im dawać antypolska ideologia. Banderyzm wyrósł na terenie Polski i wychował się na negacji, nie tylko stanu polskiego posiadania, ale wręcz negacji Polski i polskości jako takiej w ogóle. Skończyło się jak wiadomo ludobójstwem, przy pierwszej lepszej okazji. Kopiowanie tej ideologii dzisiaj, może nie skończyć się inaczej. Nasze działania, by różnym na Ukrainie oligarchom, czy nacjonalistom pomóc nie przekonają ich. Nie przekonają – tak jak nie przekonała ich proukraińska polityka Jana Henryka Józewskiego.

Jeśli nie mogliśmy liczyć w trakcie II WŚ na przyjaciół takich jak Anglicy, Francuzi czy Amerykanie, z którymi nie mieliśmy bezpośrednich sprzeczności – to co zrobią nacjonaliści ukraińscy przy pierwszej możliwej zawierusze? Rzucą się na pomoc Polsce, pewnie tak – niczym sowieci przekraczający granicę 17 września mówiący „My na Giermańca”. Czy tak trudno uwierzyć, że jeśli Amerykanie robią nas w konia z wizami, sprzedają nam drożej niż innym używane F-16, to rządzi nimi interes, a nie sympatia do nas. Czy tak trudno spostrzec, że Rosja miejscem na tronie zarządzającym słowiańską bracią się nie podzieli, że tkwi w niej mentalność traktowania nas jako Przywiślański Kraj? Czy tak trudno zobaczyć, że Niemcy bajając o wspólnej Europie po raz trzeci próbują ją zdominować i uginać kark innym? Czy tak trudno zobaczyć, że Litwa nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań traktatowych i cynicznie, niczym myszka śmieje się „A co nam zrobicie?”.

Czy tak trudno zobaczyć, że Ukraina staje się neobanderowską, dojąc nas niemiłosiernie i uważając niczym bandyta pobierający haracz, iż to nasz obowiązek. Teraz przyjrzyjcie się Państwo dokładnie: Każde z tych państw tak bardzo od siebie różnych robiło nas czymś w konia i każde dorabiało do tego wyższą ideologię, bo o Francuzach oraz ich rozgruchotanych Caracalach nie wspomnę. USA jedzie nadal na wagoniku Paktu Północnoatlantyckiego i altruizmu jasnej strony z czasów zimnej wojny. Rosja braterstwa Słowian. Niemcy jako narzędzie używają Unii Europejskiej i pojęcia europejskości w ogóle. Nacjonaliści ukraińscy łapią nas na pętelkę Międzymorza, z którego po cichu drwią, a Litwa powtórki z Unii Polsko-Litewskiej, której wszak nienawidzi. Boli tylko ślepota i głupota polityków w naszym kraju, pomieszana z działaniami agentury wpływu. Jeśli sieci zależności istnieją nawet między Rosją a ludźmi promującymi banderyzm, to co dopiero między USA, którego wywiad zatrudniał od lat najbardziej krwawego zbrodniarza z OUN-UPA Mykołę Łebedia.

Ten ostatni robił dla amerykańskiego wywiadu za eksperta antysowieckiego. A był to szef i twórca Służby Bezpeky OUN, czyli odpowiednik Feliksa Dzierżyńskiego. I o ile obaj byli krwawymi zbrodniarzami na usługach wrogów Polaków, to Dzierżyński z racji pochodzenia darzył ich sentymentem, a Łebed zoologicznie nienawidził. Amerykanie nie mieli zbyt dużych oporów, by takiego, piewcę tortur zatrudnić, pomimo wspólnych pięknych krat historii polsko-amerykańskiej, takich jak Puławski czy Kościuszko. Polityka USA poprzez dokonywane przez siebie zmiany spowodowała ludzką rzeźnię na Bliskim Wschodzie w postaci ISIS, które zwalczają dość niemrawo. Trudno uwierzyć, by z najlepszą i największą armią na świecie nie mogli tego wcześniej szybko zakończyć. Widocznie interesy nie pozwalają, by rzeźników nagrywających filmiki z mordowania ludzi skrócić o głowę.

Co się tyczy sowietów i depolonizacji, którą wykonali za nich ludobójcy z UPA nie trzeba sięgać aż na Wołyń czy do Małopolski Wschodniej. Przyglądali się oni jak Niemcy mordują za nich Warszawę. Tym większą naiwnością jest twierdzić, że jakikolwiek pardon wobec nas będą mieli Rosjanie, z powodu jakichś mówiąc kolokwialnie „bzdetów”, czy wspólnych przeciwników w postaci neobanderii. Wszak III Rzesza też była wspólnym wrogiem i to Polska poznała się na nim wcześniej. Na sowietach i tak nie zrobiło to wrażenia. By jednak określić zachowanie i współpracę z nacjonalistami ukraińskimi, lub działanie na ich korzyść potrzeba bardziej się poskramiać. Bowiem wobec niektórych osób publicznych w Polsce definicja naiwności i łatwowierności nie wystarczy. Aby nie przywoływać nieparlamentarnych określeń należy stwierdzić, że odważne stawianie się mocarstwom, kiedy się kłania przed ich wasalami nie da powodów do podziwu, lecz jedynie przyczynek do politowania.

Aleksander Szycht

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

238 komentarzy

238 Komentarzy

 1. Faszysta

  26 października 2016 at 11:48

  Autor: „slepota i glupota politykow” nie boli az tak jak slepota i glupota wyborcow. Tam jest pies pogrzebany!

 2. Leon

  26 października 2016 at 13:03

  Warto czasami rozróżnić Związek Radziecki od Rosji. Skład władz radzieckich ostatnio przytaczał Pan Michalkiewicz. Wprost z niego wynika, że najmniej we władzach radzieckich było Rosjan – mniej niż tzw Polaków (Dzierżyński i spółka).
  Warto zastanowić się, czy ta agresja na Rosję nie jest spowodowana między innymi tym, że Pan Putin pozbył się i nadal stara się pozbywać biznesmenów, którzy zawładnęli połową majątku Rosji a są takimi samymi Rosjanami jak tow.Lenin, Trocki i reszta.

  • Maciek

   26 października 2016 at 13:23

   Tylko jak trochę głębiej w historię sięgnąć ,to za cara Piotra I ,czy Iwana Groźnego wcale nie było dużo lepiej niż za kominternu i chyba nie da się tego wszystkiego zrzucić na bogolubców/bogomilców

 3. LSED

  26 października 2016 at 15:10

  Świetny tekst. Pozdrawiam Autora.

 4. Alex Wolf

  26 października 2016 at 20:06

  Super artykuł, kawa na ławę, tak jak wygląda sytuacja

 5. panda

  29 października 2016 at 12:13

  Dawno nie czytałam na tym forum tak mądrego i wyważonego felietonu. Brawo, autorze.

 6. online payday loans

  19 sierpnia 2017 at 13:45

  same day online payday loans
  online payday loans
  in need of money

 7. generic viagra online

  30 sierpnia 2017 at 11:44

  viagra cheap to buy
  generic viagra online
  cheap brand name viagra

 8. levitra 20 mg

  2 września 2017 at 01:26

  do you need a prescription to buy levitra
  levitra 20 mg
  cheap viagra cialis levitra

 9. online casino canada

  4 września 2017 at 02:24

  http://richcasino2online.com/ – casino usa
  slot machines
  online slots

 10. Silvia Odete Morani Massad

  5 września 2017 at 17:35

  You are so interesting! I don’t think I’ve read anything like this before.
  So great to discover someone with a few original thoughts on this issue.
  Seriously.. thanks for starting this up. This website is something that is required on the internet, someone with some originality!

 11. information.za.org

  5 września 2017 at 23:21

  Hey very nice blog!

 12. Pretty! This has been an incredibly wonderful article.

  Thank you for providing this info.

 13. viagra generic

  6 września 2017 at 03:36

  best place to buy viagra yahoo
  viagra generic
  order viagra online safe

 14. Katrice

  6 września 2017 at 04:25

  Hello, Neat post. There’s a problem together with your web
  site in web explorer, could check this? IE nonetheless
  is the market leader and a big section of folks will leave out your wonderful writing because of this problem.

 15. things you need to grow weed

  6 września 2017 at 09:36

  Hey very nice blog!

 16. solide.club

  8 września 2017 at 03:49

  What’s up everybody, here every one is sharing such knowledge, thus it’s fastidious to read
  this blog, and I used to visit this web site all the time.

 17. June

  8 września 2017 at 04:04

  If you wish for to get a great deal from this article then you have to apply such
  techniques to your won weblog.

 18. Luz

  8 września 2017 at 21:38

  Thanks for finally talking about >Agenci wpływu, pożyteczni idioci w
  Polsce i na Ukrainie? Tylko czyi? – Prawy.pl <Loved it!

 19. business coach

  8 września 2017 at 23:37

  This design is incredible! You definitely know how to keep a reader entertained.
  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job.
  I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

 20. Mackenzie

  9 września 2017 at 00:09

  Spot on with this write-up, I seriously feel this amazing
  site needs much more attention. I’ll probably be returning to read through more, thanks for the advice!

 21. James Frazer-Mann

  9 września 2017 at 05:50

  I do not know whether it’s just me or if everybody else experiencing
  issues with your website. It appears as if some of the written text on your posts are running
  off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them as well?

  This might be a issue with my browser because I’ve had this happen previously.
  Cheers

 22. http://mongolvoyages.com

  9 września 2017 at 05:53

  Hello! This post couldn’t be written any better!

  Reading through this post reminds me of my old room mate!
  He always kept talking about this. I will forward this article to him.
  Fairly certain he will have a good read. Many thanks for sharing!

 23. Reagan

  9 września 2017 at 09:23

  I have to thank you for the efforts you’ve
  put in writing this site. I am hoping to view the same high-grade content from you
  later on as well. In truth, your creative writing abilities
  has motivated me to get my own site now 😉

 24. Kay

  9 września 2017 at 19:46

  Thanks for the good writeup. It actually was a leisure account it.
  Look complicated to far introduced agreeable from you!
  By the way, how could we keep up a correspondence?

 25. dgoodoledays.com

  10 września 2017 at 05:53

  Excellent post however I was wanting to know if
  you could write a litte more on this subject?

  I’d be very grateful if you could elaborate a little bit further.
  Many thanks!

 26. http://itgroup-drc.net/

  10 września 2017 at 12:26

  Pretty component to content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to claim that I acquire in fact loved account
  your blog posts. Any way I will be subscribing in your augment
  and even I fulfillment you get admission to constantly rapidly.

 27. best deal estate real

  10 września 2017 at 13:09

  Good day very cool web site!! Man .. Excellent .. Wonderful ..

  I will bookmark your web site and take the feeds also? I’m happy to find so many useful info right here within the post, we want
  work out more techniques in this regard, thanks for sharing.
  . . . . .

 28. Lelio Vieira Carneiro Junior

  10 września 2017 at 15:57

  I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 29. non-public loan

  10 września 2017 at 17:50

  Heya i’m for the first time here. I found this
  board and I to find It really helpful & it helped me out a lot.
  I’m hoping to present one thing back and help others like you aided me.

 30. Stormy

  12 września 2017 at 02:54

  I know this website provides quality depending content and other data, is there any other web
  page which presents these things in quality?

 31. interest rates

  12 września 2017 at 08:18

  What’s up colleagues, how is all, and what you want to say
  about this piece of writing, in my view its actually amazing in favor of me.

 32. Charlesinted

  12 września 2017 at 11:44

  buy online viagra viagra
  cheap viagra generic
  [url=http://nkwcheapviagraueo.com/]cheap viagra pills[/url]
  buy viagra toronto canada

 33. garage doors

  12 września 2017 at 15:45

  Hello! I’ve been reading your website for a while now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Lubbock
  Tx! Just wanted to tell you keep up the excellent job!

 34. nokia themes

  12 września 2017 at 17:31

  Excellent blog right here! Additionally your website rather a lot
  up very fast! What host are you using? Can I am getting your
  associate hyperlink on your host? I desire my web site loaded up
  as fast as yours lol

 35. real deal about real estate

  12 września 2017 at 20:07

  I was suggested this blog by my cousin. I am not sure whether this post
  is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty.
  You’re wonderful! Thanks!

 36. things you need to know about chuck norris

  13 września 2017 at 02:11

  Very good information. Lucky me I came across your site by chance (stumbleupon).
  I have book marked it for later!

 37. cards double interest

  13 września 2017 at 23:11

  When someone writes an paragraph he/she maintains the image of a
  user in his/her brain that how a user can know it.
  So that’s why this paragraph is great. Thanks!

 38. international travel

  15 września 2017 at 16:39

  Have you ever considered publishing an ebook or guest authoring on other blogs?
  I have a blog based upon on the same information you discuss and
  would love to have you share some stories/information.
  I know my audience would appreciate your work.
  If you’re even remotely interested, feel free to shoot
  me an e-mail.

 39. golf club

  15 września 2017 at 19:15

  Simply want to say your article is as astonishing. The clarity
  in your post is just nice and i could assume you’re an expert on this subject.
  Fine with your permission allow me to grab your
  RSS feed to keep up to date with forthcoming post.

  Thanks a million and please keep up the rewarding work.

 40. golf club

  15 września 2017 at 22:23

  Remarkable! Its in fact awesome paragraph, I have got much clear idea on the topic of from this post.

 41. playing golf

  16 września 2017 at 11:17

  Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts.

  In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write
  again soon!

 42. tourism offers

  16 września 2017 at 16:56

  Article writing is also a fun, if you know then you can write if not it is difficult to write.

 43. adare golf course

  16 września 2017 at 17:22

  Hi there mates, good piece of writing and good urging commented here, I am truly enjoying by these.

 44. place macau tourism

  17 września 2017 at 04:45

  Hello there, There’s no doubt that your website could be having internet browser compatibility issues.
  Whenever I take a look at your site in Safari, it looks fine but when opening in IE,
  it has some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up!
  Other than that, great website!

 45. admission.hcu.ac.th

  17 września 2017 at 11:01

  This piece of writing will assist the internet users for building up new webpage or even a weblog from
  start to end.

 46. ClintonWraky

  17 września 2017 at 14:54

  happens if you take viagra cialis together
  viagra 100mg
  best online store buy viagra
  [url=http://gdoviagrakjyu.com/#]viagra 100mg[/url]
  viagra 50 mg beipackzettel

 47. Dillon

  17 września 2017 at 15:43

  I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or
  did you hire someone to do it for you? Plz respond as I’m
  looking to construct my own blog and would like to
  find out where u got this from. thanks a lot

 48. Lynell

  17 września 2017 at 16:53

  I like the valuable information you provide in your articles.
  I will bookmark your blog and check again here frequently.
  I am quite certain I’ll learn many new stuff right here!
  Good luck for the next!

 49. Andrewunilm

  17 września 2017 at 21:11

  cialis sale canada
  cialis online pharmacy
  buy cialis safely
  [url=http://fgocialisgfeb.com/#]cialis canada[/url]
  cheapest cialis in new zealand

 50. Kevinquers

  17 września 2017 at 22:23

  canadian drug .com
  [url=http://canadianpharmacyonlinetousa.com/]online pharmacies[/url]

  canadameds.com
  canadian online pharmacies

  cheapest canadian pharcharmy online

 51. Ronrhip

  18 września 2017 at 01:16

  Forum Cialis Viagra [url=http://cialtobuy.com ]cialis[/url] Motilium 90 Tablets
  Acheter Priligy Dapoxetine De L’Inde
  Cialis Generika Deutschland cialis price Order Elavil Overnight

 52. DonnieTom

  18 września 2017 at 06:06

  how to buy cialis in canada
  cialis from canada
  use of cialis pills
  [url=http://fgocialisgfeb.com/#]cialis canada[/url]
  buy cialis canada no prescription

 53. Arthurbof

  18 września 2017 at 21:09

  cialis canada
  canadian living recipes
  lloyds pharmacy online
  [url=http://ehmcanadaufgpharmacypo.com/#]cialis canada[/url]
  canada pharmacies online prescriptions

 54. WilliamFut

  19 września 2017 at 14:56

  prescription drugs without prior prescription
  Canadian Drugs
  canada pharmacy online
  [url=http://ehmcanadaufgpharmacypo.com/#]Canadian Online Pharmacies[/url]
  Top Rated Online Canadian Pharmacies

 55. Cesarnes

  19 września 2017 at 20:56

  enter site buy cialis cannada

  [url=http://cheapscialis.com/]online cialis[/url]

  cialis online

  il cialis e mutuabile

 56. Cesarnes

  19 września 2017 at 21:10

  cialis generico no india

  [url=http://cheapscialis.com/]buy cialis online[/url]

  cheap cialis

  can i take 40mg of cialis

 57. Keep this going please, great job!

 58. Mabel

  20 września 2017 at 16:36

  Greetings from Ohio! I’m bored to tears at work so I decided to check out your
  site on my iphone during lunch break. I love the information you present here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m shocked at how quick your blog loaded on my mobile ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, amazing blog!

 59. Kennithplear

  20 września 2017 at 18:02

  viagra generico nombre
  viagra without doctor
  viagra not generic
  [url=http://dyviagrahwithoutbdoctorklprescription.com/#]viagra no script[/url]
  does generic viagra work as good

 60. www.minois.co.kr

  20 września 2017 at 20:50

  Hello, i think that i saw you visited my website thus i came to “return the favor”.I’m attempting
  to find things to improve my web site!I suppose its ok to use a
  few of your ideas!!

 61. Scottdup

  21 września 2017 at 02:05

  viagra tabl 4x25mg
  viagra without prescription
  how do i buy viagra
  [url=http://dyviagrahwithoutbdoctorklprescription.com/#]viagra without prescription[/url]
  where to buy viagra in kenya

 62. planning travel

  21 września 2017 at 14:28

  Hey there! I’ve been following your weblog for a while now and finally got the bravery
  to go ahead and give you a shout out from Huffman Tx! Just wanted
  to mention keep up the fantastic job!

 63. travel close

  21 września 2017 at 23:50

  It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy.
  I’ve read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or
  suggestions. Maybe you could write next articles
  referring to this article. I wish to read even more things about
  it!

 64. Shelton

  22 września 2017 at 00:30

  Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend
  your website, how could i subscribe for a blog site? The account helped me a
  acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

 65. Fedyanes

  22 września 2017 at 02:12

  viagra 100mg einnahme

  [url=http://viagralpo.com/]canadian viagra[/url]

  buy viagra online

  pics of pfizer viagra box

 66. ordinary travel

  22 września 2017 at 09:47

  Quality content is the important to attract the visitors
  to visit the site, that’s what this web site is providing.

 67. Alenanes

  22 września 2017 at 10:46

  where to get cialis canada

  [url=http://buycialiskj.com/]generic cialis[/url]

  cialis coupon

  cialis solf tabs online

 68. foros.camaroonsf1.com

  22 września 2017 at 12:03

  My programmer is trying to convince me to move to .net from
  PHP. I have always disliked the idea because of
  the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a variety of websites for about a year
  and am worried about switching to another platform.
  I have heard excellent things about blogengine.net.
  Is there a way I can import all my wordpress content
  into it? Any help would be greatly appreciated!

 69. Derrickwar

  22 września 2017 at 22:32

  buy cheap cialis on line
  cialis buy
  best place to order cialis
  [url=http://vgcialistylbuyjl.com/#]cialis online pharmacy[/url]
  cheapest brand cialis online

 70. Alenanes

  23 września 2017 at 01:53

  venta de cialis barcelona

  [url=http://buycialiskj.com/]generic cialis[/url]

  generic cialis

  price of 20mg cialis

 71. Rolandrig

  23 września 2017 at 13:41

  buy cialis jelly
  cialis buy
  buy cialis in italy
  [url=http://vgcialistylbuyjl.com/#]cialis online[/url]
  brand name cialis for sale

 72. Alenanes

  23 września 2017 at 15:35

  cialis ch acheter

  [url=http://buycialiskj.com/]buy cialis[/url]

  cialis coupon

  cialis from canadian pharmacy

 73. Thanks for sharing your info. I truly appreciate
  your efforts and I am waiting for your next write ups thanks
  once again.

 74. Phillipp

  23 września 2017 at 20:22

  This design is spectacular! You certainly know how to keep
  a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job.
  I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

 75. Moisesnes

  23 września 2017 at 21:17

  click now female viagra

  [url=http://buycxviagra.com/]buy viagra[/url]

  viagra

  viagra in boots uk

 76. cqhangu.com

  23 września 2017 at 21:47

  Fantastic beat ! I wish to apprentice whilst you amend your site, how could i subscribe for a blog site?

  The account helped me a acceptable deal. I have been tiny bit acquainted of this your broadcast provided vibrant clear concept

 77. Appreciate the recommendation. Let me try it out.

 78. Alenanes

  23 września 2017 at 22:36

  refill cialis

  [url=http://buycialiskj.com/]cialis[/url]

  cialis

  offerta cialis online.

 79. Rena

  24 września 2017 at 02:57

  Wow that was unusual. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up.
  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways,
  just wanted to say wonderful blog!

 80. Allen

  24 września 2017 at 17:05

  I could not resist commenting. Very well written!

 81. Estella

  24 września 2017 at 22:40

  Just desire to say your article is as surprising.
  The clearness in your post is just spectacular
  and i could assume you’re an expert on this subject.
  Fine with your permission let me to grab your feed to keep up to date with forthcoming
  post. Thanks a million and please keep up the enjoyable
  work.

 82. Michaelnup

  25 września 2017 at 04:48

  buy cialis cheap prices fast delivery
  cialis online pharmacy
  best place to buy cialis online forum
  [url=http://vgcialistylbuyjl.com/#]cialis online[/url]
  buy cialis online discount

 83. wapbbs.szkuniu.com

  25 września 2017 at 08:36

  Hi, I check your blogs on a regular basis.
  Your writing style is witty, keep doing what you’re doing!

 84. Stevefredo

  25 września 2017 at 14:16

  cialis buy with paypal
  buy cialis online
  buy real cialis
  [url=http://vgcialistylbuyjl.com/#]buy cialis[/url]
  cialis soft tabs 20mg pills

 85. KevinQuoli

  25 września 2017 at 17:15

  canadian. viagra
  canada phar

  canadian pharmacy without prescription
  [url=http://www.crossfitvortex.com/crossfit/discussion/21974/using-online-pharmacy-for-medications-is-that-actually-secure]cheap canadian drugs[/url]

  canada medication

 86. Cameroniodip

  26 września 2017 at 04:02

  drugs shop
  [url=https://avebuzz.com/community/blog/view/122152/using-online-pharmacy-for-medications-is-that-really-safe]medication online[/url]

  cheap generic drugs

  viagra without a doctor prescription from canada
  canada pharmacies

 87. Vomirnes

  26 września 2017 at 07:31

  viagra or levitra stronger

  [url=http://viagrabuygenzx.com/]cheap viagra[/url]

  order viagra

  alternative to viagra uk

 88. Tawanna

  26 września 2017 at 09:44

  Please let me know if you’re looking for a article
  author for your site. You have some really good posts and I believe I
  would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really
  like to write some material for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please send me an email if interested. Thank you!

 89. Austrines

  26 września 2017 at 10:26

  link for you buy 100 mg cialis

  [url=http://cialisjhgeneric.com/]cialis[/url]

  generic cialis online

  cialis online express delivery

 90. Austrines

  26 września 2017 at 10:37

  recommended site info cialis

  [url=http://cialisjhgeneric.com/]generic cialis[/url]

  generic cialis

  cialis soft uk no prescription

 91. Ricardocof

  26 września 2017 at 17:22

  size viagra pill
  buy viagra goa
  generic viagra cialis uk
  [url=http://vgcialistylbuyjl.com/#]order viagra canadian pharmacy[/url]
  can you really get viagra online

 92. Deborah

  26 września 2017 at 18:41

  Thanks , I have just been searching for info about this
  topic for ages and yours is the greatest I have came upon so far.
  However, what in regards to the conclusion? Are you sure in regards to the
  supply?

 93. MichaelGoF

  26 września 2017 at 21:26

  buy viagra cebu
  viagra sale women
  is there a women viagra pill
  [url=http://vgcialistylbuyjl.com/#]viagra for sale online[/url]
  buy cheap brand viagra

 94. Gelesnes

  26 września 2017 at 21:43

  double cialis dosage help

  [url=http://cheapjicialis.com/]cheap cialis online[/url]

  cialis online

  cialis costa rica.

 95. Austrines

  26 września 2017 at 23:48

  cialis in canada 20mg

  [url=http://cialisjhgeneric.com/]buy cialis online[/url]

  buy cialis

  cialis levitra no rx needed

 96. Vomirnes

  27 września 2017 at 00:02

  cheap viagra pills for sale

  [url=http://viagrabuygenzx.com/]buy viagra[/url]

  viagra

  how can i buy viagra online

 97. Dorismen

  27 września 2017 at 01:40

  liquid viagra

  [url=http://happygames24.com/members/deskmaraca56/activity/567977/]generic viagra sale[/url]

  generic cialis canada

  canadian pharmacies shipping usa

  buy canadian drugs without prescription

 98. Vomirnes

  27 września 2017 at 01:59

  prix viagra 100mg pharmacie

  [url=http://viagrabuygenzx.com/]buy viagra[/url]

  viagra online

  how boy to use viagra to fuck

 99. Williamjug

  27 września 2017 at 03:56

  getting hard without viagra
  legal to order viagra online
  cheap indian viagra
  [url=http://vgcialistylbuyjl.com/#]cheap 100mg viagra[/url]
  real viagra online uk

 100. Vomirnes

  27 września 2017 at 04:24

  viagra cost at walgreens,

  [url=http://viagrabuygenzx.com/]viagra online[/url]

  buy viagra

  best natural viagra pill

 101. nche.co.th

  27 września 2017 at 05:40

  Great info. Lucky me I found your website by chance (stumbleupon).
  I’ve book marked it for later!

 102. IsidroZex

  27 września 2017 at 12:01

  100mg viagra too much
  where can i buy viagra online yahoo answers
  sales viagra statistics
  [url=http://vgcialistylbuyjl.com/#]buy viagra with a mastercard[/url]
  where to buy viagra over the counter in usa

 103. loansdirect

  27 września 2017 at 13:20

  direct lender cash advance
  loansdirect
  fast easy online loans

 104. Austrines

  27 września 2017 at 14:21

  recommended site info cialis

  [url=http://cialisjhgeneric.com/]buy cialis online[/url]

  cialis coupon

  on line india cialis discount

 105. having holiday travel

  27 września 2017 at 14:32

  Pretty great post. I just stumbled upon your blog and wanted to mention that I’ve truly loved browsing your blog posts.
  In any case I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

 106. toyota-klassik.de

  27 września 2017 at 16:47

  Asking questions are actually nice thing if you are not understanding
  anything completely, except this paragraph gives pleasant understanding even.

 107. Arthurpem

  27 września 2017 at 23:14

  canada online pharmacy viagra
  viagra generic
  where to buy viagra and cialis
  [url=http://vgcialistylbuyjl.com/#]buy viagra sweden[/url]
  viagra from tesco online

 108. Austrines

  28 września 2017 at 02:38

  cialis i migliori

  [url=http://cialisjhgeneric.com/]cialis online[/url]

  cialis online

  cialis quiero comprar

 109. travel cruise starting

  28 września 2017 at 03:42

  Woah! I’m really digging the template/theme of this website.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s tough to get that „perfect balance” between superb usability and visual
  appeal. I must say you have done a very good job with this.
  In addition, the blog loads very quick for me on Firefox.

  Excellent Blog!

 110. JamesAxown

  28 września 2017 at 04:20

  can a woman get a prescription for viagra
  cheap viagra cialis
  viagra for women for sale in the uk
  [url=http://vgcialistylbuyjl.com/#]viagra sale singapore[/url]
  how do you get viagra in the uk

 111. travel news

  28 września 2017 at 05:33

  I believe everything said made a ton of sense. However, consider this, suppose you wrote
  a catchier post title? I am not saying your information is not solid, however what if you added a title to possibly get people’s attention? I
  mean Agenci wpływu, pożyteczni idioci w Polsce i na Ukrainie?
  Tylko czyi? – Prawy.pl is kinda boring.
  You ought to peek at Yahoo’s home page and see how they create article
  titles to get viewers to open the links. You might try adding a video or a
  related pic or two to get readers interested about everything’ve got to say.
  In my opinion, it could make your blog a little bit more interesting.

 112. zhanzhangshenlun.com

  28 września 2017 at 08:31

  Hey are using WordPress for your site platform?
  I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you need any html coding expertise to make your
  own blog? Any help would be really appreciated!

 113. Bailones

  28 września 2017 at 08:47

  cialis originale senza ricetta

  [url=http://cialischeapoks.com/]cialis online[/url]

  cialis

  walmart cialis 5 mg

 114. Revebanes

  28 września 2017 at 09:55

  fast viagra superactive

  [url=http://cheaphgviagra.com/]viagra online[/url]

  viagra

  how can i get viagra in china

 115. Bailones

  28 września 2017 at 11:42

  achat de cialis non generique

  [url=http://cialischeapoks.com/]buy cialis online[/url]

  cialis

  cialis and prices

 116. Jesusrem

  28 września 2017 at 13:05

  where to get viagra in auckland
  can you buy viagra online
  many mg viagra take
  [url=http://vgcialistylbuyjl.com/#]buy viagra paypal accepted[/url]
  donde puedo comprar viagra sin receta en barcelona

 117. cheyuwo.com

  28 września 2017 at 14:27

  I’m impressed, I have to admit. Rarely do I come across a blog
  that’s equally educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the
  nail on the head. The issue is something too few people are speaking intelligently about.
  I’m very happy I stumbled across this in my search for
  something concerning this.

 118. Davidvob

  28 września 2017 at 19:15

  best place buy viagra forum
  cheap viagra no prescription online
  keep getting spam viagra
  [url=http://vgcialistylbuyjl.com/#]generic viagra sale uk[/url]
  buy viagra uk

 119. Ronrhip

  28 września 2017 at 20:38

  Propecia Reverse Hair Miniaturization Temples Ordering Cialis 5mg Prescription Levitra Now Online [url=http://tadalaf20mg.com ]cheap cialis[/url] Amoxicillin Upper Respiratory Tract Infection Cialis Viagra Marche Pas Amex Duo Amoxicillin

 120. Bailones

  29 września 2017 at 04:07

  only here cialis delivery

  [url=http://cialischeapoks.com/]buy cialis online[/url]

  cheap cialis

  cialis teilen

 121. Ilene

  29 września 2017 at 08:15

  Quality articles or reviews is the key to attract the people
  to pay a quick visit the website, that’s what this website is providing.

 122. Charis

  29 września 2017 at 11:44

  Valuable info. Fortunate me I found your site unintentionally, and I’m surprised why this coincidence did
  not took place in advance! I bookmarked it.

 123. Wilburn

  29 września 2017 at 11:47

  It’s awesome to pay a visit this web site and reading the views of all colleagues concerning this post, while
  I am also keen of getting know-how.

 124. TyrellTow

  29 września 2017 at 15:13

  get viagra forum
  viagra usa buy
  viagra sale lloyds pharmacy
  [url=http://vgcialistylbuyjl.com/#]viagra sale lloyds pharmacy[/url]
  buy viagra for men uk

 125. reverse phone directory

  30 września 2017 at 03:02

  WOW just what I was looking for. Came here by searching for
  website designing agencies

 126. Dadado Veiga

  30 września 2017 at 10:26

  It’s an amazing article in favor of all the online people;
  they will obtain advantage from it I am sure.

 127. DavidFussY

  30 września 2017 at 13:42

  get best results taking viagra
  where do i buy cheap viagra
  viagra from tesco online
  [url=http://vgcialistylbuyjl.com/#]viagra sale brighton[/url]
  is viagra generic available

 128. arsenal soccer jerseys

  30 września 2017 at 14:19

  Hello to all, how is all, I think every one is getting more from this web site, and your views are good for new people.

 129. Stevengal

  30 września 2017 at 22:40

  street value of viagra 50mg
  generic viagra for cheap
  vendita viagra generico
  [url=http://vgcialistylbuyjl.com/#]viagra buy perth[/url]
  buying real viagra uk

 130. Vernenes

  30 września 2017 at 22:56

  viagra in farmacia prezzo

  [url=http://canadianviagrats.com/]buy viagra[/url]

  buy viagra

  viagra male

 131. Nerkones

  30 września 2017 at 23:21

  in purchase south viagra

  [url=http://viagragenericsj.com/]buy viagra[/url]

  viagra generic

  cheap generic viagra in the us

 132. ego.globo.com

  30 września 2017 at 23:48

  Thank you for the auspicious writeup. It actually used
  to be a amusement account it. Look advanced to far delivered
  agreeable from you! By the way, how can we keep in touch?

 133. confer heart

  1 października 2017 at 02:30

  Thanks for some other great article. The place else could anybody get that type of info in such a
  perfect way of writing? I’ve a presentation subsequent week, and I am on the look for such information.

 134. WalterRoome

  1 października 2017 at 03:43

  buy viagra over counter singapore
  how does viagra cost
  expiration viagra pills
  [url=http://vgcialistylbuyjl.com/#]can you buy viagra in thailand[/url]
  get off viagra email list

 135. Richard

  1 października 2017 at 07:05

  Just desire to say your article is as amazing. The clearness for your submit is simply cool and i can think you’re knowledgeable in this subject.
  Fine with your permission allow me to take hold of your RSS feed to stay up to date with
  imminent post. Thanks one million and please carry on the
  enjoyable work.

 136. Nerkones

  1 października 2017 at 14:19

  teva canada generic viagra,

  [url=http://viagragenericsj.com/]viagra[/url]

  buy cheap viagra

  viagra naturale 800mg

 137. Vernenes

  1 października 2017 at 14:49

  viagra di apotik

  [url=http://canadianviagrats.com/]viagra online[/url]

  viagra online

  viagra purchase buy

 138. Lourdes

  1 października 2017 at 18:41

  What’s up Dear, are you genuinely visiting this website regularly, if so after that you will without doubt obtain pleasant know-how.

 139. Dawna

  1 października 2017 at 23:15

  I am regular reader, how are you everybody? This post posted at this site is actually fastidious.

 140. Nerkones

  2 października 2017 at 05:38

  best place for online viagra

  [url=http://viagragenericsj.com/]cheap viagra[/url]

  viagra generic

  viagra generika verkauf

 141. Vernenes

  2 października 2017 at 06:58

  look here soft tab viagra

  [url=http://canadianviagrats.com/]viagra[/url]

  viagra generic

  uk reviews on soft viagra

 142. Emilia

  2 października 2017 at 09:12

  Does your blog have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like
  to shoot you an e-mail. I’ve got some creative ideas for your blog you might be
  interested in hearing. Either way, great website
  and I look forward to seeing it improve over time.

 143. pt-br.facebook.com

  2 października 2017 at 15:00

  You can certainly see your expertise within the work
  you write. The world hopes for even more passionate writers such as you
  who aren’t afraid to say how they believe. All the time go after
  your heart.

 144. Billyliark

  2 października 2017 at 18:45

  generic viagra in singapore
  order viagra australia
  can i get viagra from my doctor
  [url=http://mbviagraghtorderke.com/#]herbal viagra sale uk[/url]
  50mg viagra vs 20mg cialis

 145. AllanWrend

  3 października 2017 at 03:02

  can i buy viagra in uk
  buy viagra hujagra 2011
  cheap viagra brisbane
  [url=http://mbviagraghtorderke.com/#]viagra tablets[/url]
  generic sildenafil vs. viagra

 146. n8vb.duckdns.org

  3 października 2017 at 08:25

  With havin so much content do you ever run into any issues
  of plagorism or copyright violation? My blog has a lot of unique content
  I’ve either created myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping
  it up all over the web without my authorization. Do
  you know any methods to help reduce content from being stolen? I’d genuinely appreciate it.

 147. Briancoava

  3 października 2017 at 13:53

  100mg vs 50mg viagra
  viagra sale liverpool
  viagra salesman
  [url=http://mbviagraghtorderke.com/#]viagra men cheap[/url]
  get right back up like viagra lyrics

 148. Carrol

  3 października 2017 at 20:12

  We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your site provided us with valuable info to work on. You have done an impressive job and our whole community
  will be grateful to you.

 149. AugustScago

  3 października 2017 at 22:47

  prices of viagra cialis and levitra
  order viagra with mastercard
  cheap viagra super force
  [url=http://mbviagraghtorderke.com/#]viagra-cheap.org[/url]
  pfizer viagra buy online india

 150. Davidrib

  4 października 2017 at 02:56

  how to get viagra without seeing doctor
  can you buy viagra over the counter
  para que serve o viagra generico
  [url=http://mbviagraghtorderke.com/#]buy viagra in the usa[/url]
  advice buying viagra online

 151. Ronrhip

  4 października 2017 at 04:29

  Viagra E Prostata [url=http://cheaplevi.com]over seas orders for vardenafil[/url] Kamagra Eccellente Generici Vendita Attiva Viagra Pressione Arteriosa

 152. Lloydnax

  4 października 2017 at 13:12

  viagra price canada
  buy viagra cheap canada
  viagra online kaufen empfehlung
  [url=http://mbviagraghtorderke.com/#]viagra sale walgreens[/url]
  can viagra cialis taken together

 153. Cameroniodip

  4 października 2017 at 19:33

  cialis from.canada
  [url=http://pokemongoszeged.xyz/members/mirrorsatin62/activity/360679/]canadian pharmacy without prescription[/url]

  canadian pharmacy/viagra

  canadian drugs without prescription
  canadianedrugstore customs usa

 154. josé wilame araújo rodrigues

  4 października 2017 at 23:43

  Hey I am so excited I found your web site, I really found you by error, while I was browsing on Digg for something else, Anyways
  I am here now and would just like to say cheers for
  a incredible post and a all round entertaining blog (I
  also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the minute but
  I have bookmarked it and also added in your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the excellent work.

 155. Richardted

  4 października 2017 at 23:57

  buying viagra on the high street
  how can i buy cheap viagra
  get viagra india
  [url=http://mbviagraghtorderke.com/#]can you buy viagra over counter[/url]
  how much will viagra cost when it goes generic

 156. Ronrhip

  5 października 2017 at 11:16

  Levitra Compresse [url=http://genericcial.com]cialis[/url] Amoxicillin No Rx Overdose Of Zithromax How Harmful Is Amoxicillin If Breastfeeding

 157. Anthonyecoft

  5 października 2017 at 15:33

  tips buy viagra
  Viagra 100mg
  can you cut 100mg viagra in half
  [url=http://mbviagraghtorderke.com/#]Viagra Pills[/url]
  price of levitra vs viagra

 158. StevenveD

  5 października 2017 at 22:36

  viagra 100mg tab
  Viagra 100mg
  how to get viagra prescription from doctor
  [url=http://mbviagraghtorderke.com/#]Viagra 50mg[/url]
  sildenafil actavis 100 mg hinta

 159. make holiday travel

  6 października 2017 at 11:56

  I’m gone to say to my little brother, that he should also pay a quick visit this webpage on regular
  basis to get updated from hottest information.

 160. payday advance

  6 października 2017 at 12:31

  payday loans online with bad credit
  payday advance
  signature loans las vegas

 161. RobertOpefs

  6 października 2017 at 16:18

  comprar viagra sem receita medica
  Viagra 100mg
  generic sildenafil from india
  [url=http://mbviagraghtorderke.com/#]Generic Viagra[/url]
  generico do viagra azul

 162. travel tips

  6 października 2017 at 17:00

  you’re in point of fact a good webmaster. The web site
  loading velocity is incredible. It sort of feels that you’re doing any unique trick.
  Moreover, The contents are masterwork. you’ve performed a excellent job in this topic!

 163. developing heart disease

  6 października 2017 at 21:41

  If you would like to obtain a great deal from this paragraph then you have to apply these techniques to your won weblog.

 164. timex watches make

  7 października 2017 at 01:05

  We stumbled over here by a different website and thought I might check things out.

  I like what I see so now i’m following you. Look forward to going over your web page
  yet again.

 165. best dating

  7 października 2017 at 18:00

  Hi there would you mind letting me know which hosting company
  you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers and
  I must say this blog loads a lot faster then most. Can you
  recommend a good web hosting provider at a honest price? Thanks, I appreciate it!

 166. AlanaHep

  8 października 2017 at 01:33

  cialis.com

  [url=http://pokemongoszeged.xyz/members/mirrorsatin62/activity/360679/]buy discount viagra[/url]

  ed drugs without prescription

  viagra reviews

  free viagra sample

 167. Ronrhip

  8 października 2017 at 05:20

  Viagra Cialis Online Pharmacy [url=http://viafreetrial.com]generic viagra[/url] Viagra Shop Empfehlung

 168. travel diary

  8 października 2017 at 21:25

  I’m curious to find out what blog system you’re using?
  I’m having some small security issues with my latest site and I’d like to find something more risk-free.
  Do you have any solutions?

 169. backpacking travel

  9 października 2017 at 02:00

  It’s a shame you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this fantastic
  blog! I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my
  Google account. I look forward to new updates and
  will share this blog with my Facebook group.
  Chat soon!

 170. Jamesweile

  9 października 2017 at 06:06

  car insurance in

  [url=https://storify.com/autousapremium/ways-to-save-money-on-auto-insurance-coverage]AUTO Insurance[/url]

  the general auto insuranceprogressive auto insurance
  what is auto insurance

  progressive auto insurancecar insurance nc

 171. heart rhythms

  9 października 2017 at 14:41

  Woah! I’m really enjoying the template/theme of this website.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s
  challenging to get that „perfect balance” between user friendliness and visual appearance.
  I must say you have done a excellent job with this.

  Also, the blog loads super fast for me on Safari.
  Outstanding Blog!

 172. certain asbestos

  9 października 2017 at 19:49

  Thanks for every other fantastic article.
  The place else may anyone get that type of info in such an ideal approach
  of writing? I have a presentation subsequent week, and I
  am at the search for such information.

 173. irregular heart rhythms

  10 października 2017 at 01:02

  Its like you read my mind! You appear to know a lot about
  this, like you wrote the book in it or something.
  I think that you could do with some pics to drive the message home a little bit, but other than that, this
  is wonderful blog. A fantastic read. I will certainly be back.

 174. Juliocox

  10 października 2017 at 03:42

  name brand vs. generic viagra
  Viagra Pills
  cuanto sale una pastilla de viagra argentina
  [url=http://mbviagraghtorderke.com/#]Generic Viagra[/url]
  viagra order cialis was ist besser

 175. KerryMoole

  10 października 2017 at 17:27

  viagra generico contrassegno
  viagra sans ordonnance
  order free viagra sample online
  [url=http://fastshipptoday.com/#]viagra for sale uk[/url]
  can buy viagra germany

 176. http://luizfernandomonteirobittencourt.com

  10 października 2017 at 20:53

  Hello there, I discovered your website via Google whilst searching for
  a related matter, your web site came up, it appears good.
  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
  Hi there, simply become aware of your weblog via Google, and
  located that it is really informative. I’m going to watch out
  for brussels. I’ll appreciate when you continue this in future.
  A lot of people will be benefited from your writing.

  Cheers!

 177. dating web site

  10 października 2017 at 21:17

  Great blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?

  A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog jump out.
  Please let me know where you got your theme. Thanks

 178. ManuelIsoff

  11 października 2017 at 00:31

  viagra generico en ecuador
  buy generic viagra
  cheap viagra uk paypal
  [url=http://fastshipptoday.com/#]viagra from canada[/url]
  se puede comprar viagra sin receta chile

 179. RichardHycle

  11 października 2017 at 05:28

  get script viagra
  viagra coupons 75 off
  viagra 25mg uk
  [url=http://fastshipptoday.com/#]cheap viagra[/url]
  original viagra price

 180. Justintef

  11 października 2017 at 17:08

  viagra 1800 mg
  viagra without a doctor prescription
  viagra pills men
  [url=http://fastshipptoday.com/#]viagra tablets[/url]
  qual o generico do viagra mais barato

 181. KevinQuoli

  11 października 2017 at 19:48

  discount viagra canada
  what does viagra do

  how does cialis work
  [url=http://bikemaraca40.hatenablog.com/entry/2017/09/18/034326]cialis coupon for pharmacy[/url]

  cialis canadian

 182. soccer jersey

  12 października 2017 at 02:05

  Howdy would you mind sharing which blog platform you’re using?

  I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having
  a tough time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something unique.

  P.S My apologies for being off-topic but I had
  to ask!

 183. Danielpar

  12 października 2017 at 04:49

  can buy viagra sydney
  online viagra
  venda de viagra generico
  [url=http://fastshipptoday.com/#]viagra coupons[/url]
  cheapest cialis viagra

 184. cash advance loan

  12 października 2017 at 05:06

  holiday loan
  cash advance loan
  compare personal loan interest rates

 185. no credit check loans

  12 października 2017 at 14:06

  cash advance lansing mi
  [url=https://loanswayer.com/]online payday loans[/url]
  payday loans lethbridge
  payday loans
  online fast loans

 186. Gilbertwerne

  12 października 2017 at 16:56

  viagra online melbourne australia
  cost of viagra
  cut viagra pill half
  [url=http://fastshipptoday.com/#]viagra australia[/url]
  viagra dapoxetine sale

 187. route travel

  12 października 2017 at 18:08

  Aw, this was an exceptionally good post. Taking
  a few minutes and actual effort to generate a superb article… but what can I say… I procrastinate a whole lot and never manage to get anything done.

 188. travel around

  12 października 2017 at 23:15

  You’ve made some decent points there. I checked on the net for more information about
  the issue and found most individuals will go along with your
  views on this website.

 189. domain names

  13 października 2017 at 03:38

  Nice post. I learn something totally new and challenging
  on sites I stumbleupon every day. It will always be
  useful to read through articles from other authors and
  practice a little something from their web
  sites.

 190. Ronrhip

  13 października 2017 at 07:50

  Cialis Antibiotika Fabricant Baclofene [url=http://costofcial.com]generic cialis[/url] Acheter Pilule Propecia Viagra Pillen Nebenwirkungen

 191. WillieSpurn

  13 października 2017 at 09:39

  cash advance payday loans
  [url=https://loanswayer.com/]no credit check payday loans[/url]
  payday lones
  cash advance loans
  fast payday loan online

 192. Wilmerfak

  13 października 2017 at 16:11

  viagra generic buy
  viagra prices
  unterschied zwischen viagra original und generika
  [url=http://fastshipptoday.com/#]buy viagra[/url]
  viagra spray for sale

 193. RusselWar

  13 października 2017 at 19:53

  top rated payday loans
  [url=https://loanswayer.com/]pay day loans[/url]
  payday loans online direct lender only
  loans
  loans for bad credit rating

 194. JosephDam

  13 października 2017 at 23:21

  viagra 100mg for men
  viagra pills
  the cheapest viagra online
  [url=http://fastshipptoday.com/#]online viagra[/url]
  generico viagra nomes

 195. kamagra sklep internetowy

  14 października 2017 at 01:00

  W podpory o viagra orzeczone artyzmow dodatkowo niezmiernie potezne proba niekrajowych ekspertow istniejemy w poziomie w wyjatkowo przebojowy strategia podsycac rehabilitacja zaklocen erekcyjnych przy mnogosci nowoczesnych klientow. Korzystajac orzeczone zas w kompletow wyprobowane dzieki nas postepowania od momentu lat zanosimy istotne fortuny w polu rehabilitacja cierpkosci nieseksualnej. Przedkladane w poprzek nas lekami na potencje darmowe konsultacje lekarskie stoja na mozliwie najwyzszym rzadzie.

 196. asbestos study

  14 października 2017 at 03:02

  Thanks in favor of sharing such a good idea, piece
  of writing is nice, thats why i have read it completely

 197. Marionemuth

  14 października 2017 at 05:29

  viagra hyderabad price
  viagra generic
  buy sildenafil online india
  [url=http://fastshipptoday.com/#]viagra on line[/url]
  el viagra de 100 mg

 198. cialisnajtaniej.pl - kamagra

  14 października 2017 at 12:37

  Nie wiecznie viagry zauwazalna schorzenie somatyczna dzialajaca w ogromnie dynamiczny sposob na mechanizmy fizjologiczne wzwodu przypadkiem wytwarzac bezawaryjne trudnosci sposrod erekcja miedzy wielu dzis egzystujacych facetow. Stosujac sposrod upitraszonych przez nas kapela darmowych konsultacji w tym obszarze masz traf rezolutnego wyzbycia sie bezpiecznych zwolnien w Twoich apteka internetowa zwiazkach seksualnych. Przetestuj kiedy skuteczne postepowania Ci oferujemy.

 199. StevenCes

  14 października 2017 at 16:44

  foros viagra generica
  viagra uk
  viagra generico en chile
  [url=http://fastshipptoday.com/#]viagra for sale uk only[/url]
  forum where to buy viagra

 200. viagranajtaniej

  15 października 2017 at 00:00

  Efektywnosc viagrze oferowanego dzieki nas plecy w rozmiarze terapie pasztetow erekcyjnych jest w dniu wspolczesnym niejaka sposrod posiadajacych stworca znak przyjemnosc niewlasnych nabywcow. Odpowiednia wartosciowanie pobudowana na krzyz wlasnych opiniodawcow w bezplatnych konsultacjach leczniczych egzystuje w poziomie w spory strategia usprawnic Twoje lekow na potencje los seksualne. Fasadowosc schematycznymi wyjsciami w owym charakterze przekazujemy takze na cacy przygotowana asystent mailowa dla nielokalnych pacjentow.

 201. Ronrhip

  15 października 2017 at 14:06

  Amoxicillin For Fish [url=http://howtogetvia.com]online pharmacy[/url] Cialis 20mg Teilen

 202. JoshuaInnob

  15 października 2017 at 16:23

  cialis sale online australia
  cialis cost
  buy cialis no prescription mastercard
  [url=http://waystogetts.com/#]buy cialis[/url]
  can i cut cialis pills

 203. asbestos removal company

  15 października 2017 at 22:53

  That is very interesting, You are an overly professional blogger.
  I have joined your rss feed and sit up for seeking
  extra of your fantastic post. Additionally, I have shared your web site in my social networks

 204. DavidScemy

  16 października 2017 at 03:01

  very nice site cheap cialis
  cialis pills
  buy genuine cialis
  [url=http://waystogetts.com/#]cialis pills[/url]
  online order for cialis

 205. Lelio Junior

  16 października 2017 at 13:37

  Thanks for your personal marvelous posting!

  I really enjoyed reading it, you can be a great author. I will make certain to bookmark
  your blog and will eventually come back later on. I want to encourage you to definitely continue your great writing, have a nice weekend!

 206. RonaldJet

  16 października 2017 at 16:24

  viagra cialis buy uk
  cialis on line
  cialis buy online no prescription
  [url=http://fkdcialiskhp.com/#]tadalafil generic[/url]
  generic cialis buy online

 207. domain registrars

  16 października 2017 at 22:21

  Very good information. Lucky me I discovered your site by accident (stumbleupon).
  I have saved it for later!

 208. Bernardvet

  17 października 2017 at 02:28

  cheap generic cialis canada
  generic cialis at walmart
  buy generic cialis no prescription
  [url=http://fkdcialiskhp.com/#]tadalafil generic[/url]
  buy cheap cialis super active

 209. BrianAerop

  17 października 2017 at 18:37

  cheap cialis super active
  generic cialis
  buy cialis cheap online
  [url=http://fkdcialiskhp.com/#]tadalafil generic[/url]
  buy cialis pills online

 210. tercio borlenghi junior

  17 października 2017 at 21:24

  WOW just what I was searching for. Came here by searching for hello

 211. Luiz Gastão Bittencourt

  18 października 2017 at 10:59

  If you want to grow your knowledge simply keep visiting this web page and be updated with the
  hottest information posted here.

 212. Egli Diana Pinto

  18 października 2017 at 18:57

  Keep on working, great job!

 213. MatthewEndum

  18 października 2017 at 19:46

  buy cialis in the uk
  buy cialis online
  order cialis online with mastercard
  [url=http://fkdcialiskhp.com/#]buy cialis online[/url]
  cialis uk cheap

 214. JeffreyCausy

  19 października 2017 at 00:53

  canada viagra

  viagra canadian pharmacies

  buy canadian viagra online
  canadian viagra online pharmacy [url=http://northwestpharmaciest.com/]viagra without a doctor prescription canada[/url]

 215. Patrickreult

  19 października 2017 at 02:21

  best place to buy viagra online uk
  buy viagra
  market price of viagra
  [url=http://bgaviagrahms.com/#]viagra online[/url]
  best prices for generic viagra

 216. purchasing timex watches

  19 października 2017 at 02:54

  Heya i am for the first time here. I found this board and I find
  It really useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you helped me.

 217. Jorgeheine

  19 października 2017 at 10:51

  buy viagra in new york
  cheap viagra
  want buy cheap viagra
  [url=http://bgaviagrahms.com/#]buy viagra[/url]
  is it safe to take cialis and viagra together

 218. Itamar Serpa Fernandes

  19 października 2017 at 19:03

  Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
  I will be sure to bookmark it and return to read
  more of your useful info. Thanks for the post.
  I’ll certainly return.

 219. RobertElare

  19 października 2017 at 19:07

  canadian pharmacies cialis
  london pharmacy canada
  cvs pharmacy
  [url=http://healthcarecanadianonline.com/]canada rx[/url]
  cialis generic to canada

 220. Grupo Serval presidios

  20 października 2017 at 02:01

  Thanks for sharing such a fastidious idea, piece of writing is nice, thats why i have read it completely

 221. Jessetus

  20 października 2017 at 05:03

  viagra 50 mg cp pellic
  viagra online
  buy sildenafil in india
  [url=http://bgaviagrahms.com/#]viagra prices[/url]
  buy viagra without seeing doctor

 222. tercio borlenghi junior

  20 października 2017 at 09:15

  This is a topic which is near to my heart… Best wishes!
  Where are your contact details though?

 223. Lélio Vieira Carneiro Junio

  20 października 2017 at 10:55

  Great delivery. Sound arguments. Keep up the great work.

 224. Dadado Veig

  20 października 2017 at 18:29

  Great blog here! Also your website loads up fast! What host are you using?
  Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 225. Luiz Gastão Bittencourt

  21 października 2017 at 00:22

  Hello, I desire to subscribe for this webpage to get latest updates, thus where can i do it please
  help.

 226. HarlanPiefe

  21 października 2017 at 00:30

  cheapest levitra uk
  generic levitra
  buy levitra online cheap
  [url=http://bmflevitramke.com/#]levitra coupon[/url]
  cheapest levitra professional oo

 227. Grupo Serval escandalo

  21 października 2017 at 00:38

  Hi, Neat post. There’s an issue together with your web site in internet explorer, could test
  this? IE nonetheless is the marketplace chief and a large portion of other folks will miss your magnificent writing because of this
  problem.

 228. Lélio Vieira Carneiro Junio

  21 października 2017 at 02:54

  Nice response in return of this difficulty with genuine arguments
  and describing all about that.

 229. Ronrhip

  21 października 2017 at 07:15

  Progesterone 400mg Gesterol Middlesbrough Cialis Kaufen In Berlin [url=http://viafreetrial.com]viagra[/url] Buy Doxycycline Hyclate 100mg Acne Propecia How Much Does It Cost

 230. Ameliasit

  21 października 2017 at 10:56

  pharmacy cialis

  cialis generic canada

  buy viagra from canada

  [url=https://escatter11.fullerton.edu/nfs/team_display.php?teamid=288810]do you need a prescription for viagra in canada[/url]

 231. Grupo Serval presídios

  21 października 2017 at 12:21

  I just couldn’t go away your site before suggesting that I extremely enjoyed the standard info a person supply for your guests?
  Is going to be again continuously in order to check out new posts

 232. tercio borlenghi junior

  21 października 2017 at 16:27

  It’s not my first time to pay a quick visit this website, i am browsing this web page dailly and
  get nice data from here all the time.

 233. reverse phone number lookup

  21 października 2017 at 17:40

  Quality articles is the key to attract the viewers to pay a
  visit the web page, that’s what this website is providing.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra