Z kraju

Zgłoś niepożądany odczyn poszczepienny u swojego dziecka

szczepionka_mmr-464Czy wiesz, że szczepienie może wywołać problemy zdrowotne u Twojego dziecka, jak np. gorączka, drgawki, a nawet zapalenie opon mózgowych?

Jeżeli Twoje dziecko było ostatnio szczepione, i zaobserwowałeś u niego choćby najmniejsze pogorszenie stanu zdrowia, masz do czynienia z niepożądanym odczynem poszczepiennym (NOP – wystarczy czasowy związek ze szczepieniem). Urzędnicy inspekcji sanitarnej są zobligowani do ich rejestrowania (tych, które wystąpiły do 4 tygodni i do 1 roku po szczepieniu przeciw gruźlicy).

Co zrobić w razie wystąpienia NOP i nie wywiązania się lekarza z ustawowego obowiązku?
1. WEŹ KOPIĘ DOKUMENTACJI I GROMADŹ DOWODY.
Bardzo ważne! Masz prawo do kopii dokumentacji medycznej z wszystkich placówek gdzie było leczone dziecko. Warto od ręki zrobić zdjęcia żeby uniknąć sfałszowania (masz prawo do kopii zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta, jednak musisz pokryć koszty ksero). Dla celów sądowych możesz nagrywać rozmowy z lekarzami i pracownikami urzędów. W placówce medycznej złóż wniosek o wydanie dokumentacji medycznej.

2. ZGŁOŚ DZIAŁANIE NIEPOŻĄDANE DO URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH.
Możesz to zrobić bez względu na to jak dużo czasu upłynęło od wystąpienia NOP. Wypełnij formularz do zgłaszania działań niepożądanych. (jest to inna procedura niż zgłoszenie NOP, objawy trafiają do europejskiej bazy EudraVigilance. Otrzymasz potwierdzenie drogą elektroniczną, ale warto wnioskować o bardziej szczegółowe na papierze. Zrób to koniecznie zanim złożysz skargę na lekarza!

3. WYŚLIJ SKARGĘ NA LEKARZA
Skarga na lekarza, który nie dopełnił ustawowego obowiązku zgłoszenia NOP.

4. ZŁÓŻ DONIESIENIE DO PROKURATURY
Jeśli skarga nie odniesie skutku możesz złożyć doniesienie do prokuratury.

5. WALCZ O ODSZKODOWANIE
Rozważ walkę o odszkodowanie w sądzie. Na rozpoczęcie postępowania masz tylko 3 lata od momentu gdy uzyskałeś informacje o możliwych zaniedbaniach i powikłaniu poszczepiennym oraz tylko 2 lata od zdarzenia żeby doprowadzić do nałożenia grzywny na odpowiedzialnego za zaniedbanie lekarza.

6. Prosimy o przesłanie informacji o zgłoszeniu na zglosnop@protonmail.com

Dlaczego warto zgłosić NOP?
Twój lekarz ma obowiązek zgłaszać wszystkie przypadki NOP do sanepidu, bo pozwala to monitorować bezpieczeństwo szczepionek i lepiej chronić zdrowie dzieci oraz otoczyć je odpowiednią opieką medyczną. Brak prawidłowej diagnozy naraża Twoje dziecko na nieodpowiednie leczenie. Brak zgłoszeń powoduje, że szkodliwe szczepionki ciągle są podawane dzieciom i niszczą ich zdrowie.

Niestety lekarze z różnych przyczyn zgłaszają tylko niewielki procent rzeczywistych powikłań i niepożądanych odczynów poszczepiennych (ok.. 1 do 10%), a polskie prawo nie przewiduje udziału pacjenta w tym procesie.

W rezultacie trwamy w mylnym przekonaniu, że szczepionki są wyjątkowo bezpieczne, a powikłania poszczepienne zdarzają się raz na milion.

Co jeszcze możesz zrobić?

Podziel się tymi informacjami ze znajomymi, którzy mają dzieci oraz sami korzystają ze szczepień. Musimy wziąć sprawy w swoje ręce, bo nie możemy liczyć ani na urzędników, ani na lekarzy.

Według informacji od Ministerstwa Zdrowia: „Procedura zgłaszania przez lekarza niepożądanego odczynu poszczepiennego jest standardowym działaniem w kraju i realizowanym w celu zapewnienia właściwego monitoringu wystąpienia ewentualnych niepożądanych działań podawanych szczepionek, a także stanowi element ZAPEWNIENIA PACJENTOWI WŁAŚCIWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ.”

Zgłoszenie NOP to więcej, niż nasz społeczny obowiązek! Zgłaszając NOP chronisz zdrowie swojego dziecka i innych dzieci w Polsce.

Podpisz też petycję w której żądamy: 1. Opracowania nowego systemu identyfikacji, kontroli i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP),
włącznie z opracowaniem procedur gwarantujących opiekunom prawnym i dorosłym pacjentom pełny udział w tym procesie.
2. Utworzenia specjalnego funduszu odszkodowań dla osób dotkniętych trwałym uszczerbkiem zdrowia lub utratą bliskich wskutek wystąpienia NOP i powikłań poszczepiennych.
3. Utworzenia listy biegłych ekspertów – niezależnych od koncernów farmaceutycznych, w tym producentów szczepionek – na potrzeby wydawania opinii niezbędnych w toku spraw sądowych dotyczących powikłań poszczepiennych (z
obowiązkiem złożenia oświadczenia o konflikcie interesów).

http://petycje.pl/9970

Od nas zależy bezpieczeństwo dzieci.

CO TO JEST NOP?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102541711

Szczegółowe rodzaje i kryteria niepożądanych odczynów poszczepiennych z rozporządzenie MZ o NOP:

1) odczyny miejscowe, w tym odczyny miejscowe po szczepieniu BCG:
a) obrzęk,
b) powiększenie węzłów chłonnych,
c) ropień w miejscu wstrzyknięcia;
2) niepożądane odczyny poszczepienne ze strony ośrodkowego układu nerwowego (OUN):
a) encefalopatia (zapalenie mózgu),
b) drgawki gorączkowe,
c) drgawki niegorączkowe,
d) porażenie wiotkie wywołane wirusem szczepionkowym,
e) zapalenie mózgu,
f) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
g) zespół Guillaina-Barrégo;
3) inne niepożądane odczyny poszczepienne:
a) bóle stawowe,
b) epizod hipotensyjno-hiporeaktywny,
c) gorączka powyżej 39°C,
d) małopłytkowość,
e) nieutulony ciągły płacz,
f) posocznica, w tym wstrząs septyczny (sepsa),
g) reakcja anafilaktyczna,
h) reakcje alergiczne,
i) uogólnione zakażenie BCG (gruźlicą),
j) wstrząs anafilaktyczny,
k) zapalenie jąder,
l) zapalenie ślinianek,
m) porażenie splotu barkowego,
n) inne poważne odczyny występujące do 4 tygodni po szczepieniu.

„Niepożądany odczyn poszczepienny — niepożądany objaw chorobowy pozostający w związku czasowym z wykonanym szczepieniem ochronnym.”
USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Art. 2. ust.16

Prawa pacjenta – dochodzenie praw.

Trzy główne rodzaje odpowiedzialności:
1) zawodowa – jest to odpowiedzialność za popełnienie tzw. przewinienia zawodowego. Skutkiem nieprawidłowego postępowania jest orzeczenie kary dyscyplinarnej upomnienie, nagana, kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat, ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat, zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat, pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

2) cywilna – jest to odpowiedzialność za wyrządzenie szkody majątkowej albo krzywdy niemajątkowej (dot.: życia, zdrowia, czci, wolności, dobrego imienia, kultu osoby zmarłej). Skutkiem jest konieczność zapłacenia odszkodowania (w przypadku szkody), lub zadośćuczynienia (w przypadku krzywdy). W sprawach z powództwa cywilnego orzekają sądy powszechne.

3) karna – jest to odpowiedzialność za popełnienie przestępstwa (określonego przez ustawę). Skutkiem jest orzeczenie kary: pozbawienia wolności, ograniczenia wolności, grzywny.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w razie zawinionego naruszenia praw pacjenta sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego.
W razie zawinionego naruszenia prawa pacjenta do:
• umierania w spokoju i godności, sąd może, na żądanie małżonka, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia w linii prostej lub przedstawiciela ustawowego, zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez nich cel społeczny na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego.

Pacjent, którego prawa zostały naruszone może dochodzić ich na drodze administracyjnej lub sądowej. Dochodzenie może zmierzać do:
• żądania zaniechania naruszenia prawa albo

• żądania zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub odszkodowania za wyrządzoną naruszeniem szkodę lub ukarania sprawcy naruszenia z tytułu odpowiedzialności służbowej lub karnej.

W przypadku naruszenia praw pacjenta, pacjentowi przysługuje skarga na świadczeniodawcę, składana do:
1. Kierownika zakładu opieki zdrowotnej. Skarga złożona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2000 nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

2. Okręgowej Izby Lekarskiej – jeśli naruszenie jest spowodowane działalnością lekarza. Postępowanie w przedmiocie złożenia skargi odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2009 nr 219 poz. 1708).

3. Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych – jeśli naruszenie jest spowodowane działalnością pielęgniarki lub położnej. Postępowanie w przedmiocie złożenia skargi odbywa się zgodnie przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1038).

4. Rzecznika Praw Pacjenta, działającego w oparciu o ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417).

Justyna Socha

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

114 komentarzy

114 Komentarzy

 1. best free online casino slots

  31 sierpnia 2017 at 10:11

  very nice post, i certainly love this website, keep on it

 2. see my website

  31 sierpnia 2017 at 19:07

  There are some interesting points in time in this article but I don?t know if I see all of them center to heart. There is some validity but I will take hold opinion until I look into it further. Good article , thanks and we want more! Added to FeedBurner as well

 3. college life

  2 września 2017 at 14:09

  Spot on with this write-up, I truly think this website needs much more consideration. I?ll probably be again to read much more, thanks for that info.

 4. check my website

  2 września 2017 at 21:17

  Oh my goodness! an amazing article dude. Thank you However I am experiencing issue with ur rss . Don?t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting identical rss problem? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 5. see more

  2 września 2017 at 21:36

  I discovered your blog site on google and check a few of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to reading more from you later on!?

 6. see more about my site

  3 września 2017 at 20:21

  Youre so cool! I dont suppose Ive learn anything like this before. So good to search out any individual with some unique ideas on this subject. realy thanks for starting this up. this website is one thing that’s needed on the net, somebody with a bit originality. useful job for bringing one thing new to the web!
  see more about my site http://www.forumneurologiczne.pl/forum/bol-kregoslupa-i-materac/watek/1322569/1.html

 7. kontol

  4 września 2017 at 19:26

  Hey! I just wish to give a huge thumbs up for the nice information you’ve gotten right here on this post. I shall be coming back to your blog for extra soon.

 8. best affordable destination weddings

  4 września 2017 at 20:14

  You need to take part in a contest for among the finest blogs on the web. I will advocate this web site!

 9. full hd

  5 września 2017 at 08:39

  WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. …

 10. see more at my website

  5 września 2017 at 10:33

  An impressive share, I simply given this onto a colleague who was doing a bit of evaluation on this. And he in actual fact bought me breakfast as a result of I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! But yeah Thnkx for spending the time to debate this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If attainable, as you turn out to be expertise, would you thoughts updating your weblog with extra details? It’s extremely useful for me. Large thumb up for this weblog submit!

 11. 外汇开户资料

  6 września 2017 at 10:11

  It’s best to take part in a contest for probably the greatest blogs on the web. I will recommend this website!

 12. see my website

  6 września 2017 at 18:47

  There are actually lots of particulars like that to take into consideration. That may be a nice point to carry up. I offer the ideas above as general inspiration but clearly there are questions like the one you deliver up the place a very powerful thing will probably be working in trustworthy good faith. I don?t know if finest practices have emerged around things like that, but I’m positive that your job is clearly recognized as a good game. Both boys and girls feel the impact of just a second’s pleasure, for the remainder of their lives.

 13. see my website

  6 września 2017 at 21:12

  you could have an ideal weblog here! would you like to make some invite posts on my blog?

 14. check out my website

  6 września 2017 at 21:36

  very nice submit, i definitely love this web site, keep on it

 15. check out my website

  6 września 2017 at 21:59

  There are actually plenty of details like that to take into consideration. That could be a nice point to deliver up. I provide the ideas above as normal inspiration however clearly there are questions like the one you bring up where the most important factor can be working in honest good faith. I don?t know if greatest practices have emerged around things like that, however I am positive that your job is clearly identified as a good game. Each girls and boys feel the affect of just a moment’s pleasure, for the rest of their lives.

 16. check out my website

  7 września 2017 at 07:40

  I’d need to test with you here. Which isn’t one thing I often do! I enjoy reading a post that may make people think. Also, thanks for allowing me to comment!

 17. check out my website

  7 września 2017 at 08:28

  Nice post. I learn one thing more difficult on totally different blogs everyday. It’ll all the time be stimulating to learn content from other writers and follow slightly one thing from their store. I’d desire to use some with the content on my weblog whether or not you don’t mind. Natually I’ll offer you a hyperlink on your web blog. Thanks for sharing.

 18. check out my website

  7 września 2017 at 10:36

  I’m impressed, I have to say. Actually hardly ever do I encounter a blog that’s each educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. Your thought is excellent; the problem is something that not enough persons are talking intelligently about. I am very pleased that I stumbled across this in my seek for one thing referring to this.

 19. see my website

  7 września 2017 at 11:16

  Oh my goodness! an incredible article dude. Thanks Nevertheless I am experiencing situation with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting similar rss drawback? Anyone who is aware of kindly respond. Thnkx

 20. óñëóãè îöåíùèêà

  7 września 2017 at 12:39

  very good publish, i certainly love this web site, keep on it

 21. Can I simply say what a reduction to find somebody who really is aware of what theyre speaking about on the internet. You undoubtedly know how one can convey an issue to light and make it important. Extra folks have to read this and perceive this side of the story. I cant consider youre not more common since you definitely have the gift.

 22. îöåíêà çàëèâà êâàðòèðû

  7 września 2017 at 14:31

  Would you be enthusiastic about exchanging hyperlinks?

 23. Can I just say what a relief to seek out somebody who actually knows what theyre speaking about on the internet. You undoubtedly know how you can bring a problem to gentle and make it important. More folks need to learn this and understand this facet of the story. I cant imagine youre not more standard because you definitely have the gift.

 24. instagram takipçi sayısı arttırma

  7 września 2017 at 16:37

  When I initially commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any approach you’ll be able to take away me from that service? Thanks!

 25. оценка залива квартиры

  8 września 2017 at 15:45

  An fascinating discussion is value comment. I believe that you should write extra on this topic, it might not be a taboo subject but typically persons are not sufficient to talk on such topics. To the next. Cheers

 26. An attention-grabbing dialogue is price comment. I feel that you need to write more on this subject, it may not be a taboo topic but usually persons are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers

 27. gadgets

  14 września 2017 at 09:19

  This site is mostly a stroll-via for the entire information you wished about this and didn’t know who to ask. Glimpse here, and also you’ll positively discover it.

 28. buy bitcoin with moneygram

  14 września 2017 at 10:30

  An impressive share, I simply given this onto a colleague who was doing a little bit analysis on this. And he in reality bought me breakfast because I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love studying extra on this topic. If doable, as you change into experience, would you mind updating your weblog with more details? It’s extremely useful for me. Big thumb up for this weblog put up!

 29. mature webcam

  14 września 2017 at 12:20

  After examine just a few of the blog posts in your web site now, and I truly like your means of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site listing and will likely be checking again soon. Pls try my web page as well and let me know what you think.

 30. chat live gay

  14 września 2017 at 14:30

  That is the appropriate weblog for anyone who wants to search out out about this topic. You notice a lot its almost hard to argue with you (not that I actually would need…HaHa). You undoubtedly put a new spin on a subject thats been written about for years. Great stuff, just great!

 31. It is best to participate in a contest for top-of-the-line blogs on the web. I will recommend this website!

 32. showbox for android

  16 września 2017 at 11:21

  I am often to running a blog and i actually admire your content. The article has actually peaks my interest. I am going to bookmark your website and keep checking for brand spanking new information.

 33. adonis golden ratio

  17 września 2017 at 15:21

  I discovered your blog website on google and check a few of your early posts. Proceed to keep up the superb operate. I simply extra up your RSS feed to my MSN Information Reader. Searching for ahead to reading more from you later on!…

 34. Ronrhip

  17 września 2017 at 23:43

  Cabergoline 0.5 Mg Tab [url=http://cialtobuy.com ]generic cialis[/url] Acheter Viagra Pfizer Belgique
  Is Zithromax A Steroid Zithromax Travelers Diarrhea
  Topical Keflex cialis Pharmacy In Canada

 35. dj remix songs

  18 września 2017 at 09:57

  Nice post. I study something more challenging on completely different blogs everyday. It’ll always be stimulating to read content from different writers and follow a little something from their store. I’d favor to use some with the content material on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll offer you a hyperlink in your web blog. Thanks for sharing.

 36. Judi Bola Terupdate

  19 września 2017 at 17:00

  After examine a couple of of the weblog posts in your web site now, and I actually like your means of blogging. I bookmarked it to my bookmark website checklist and can be checking back soon. Pls take a look at my site as effectively and let me know what you think.

 37. Herbert Rafael Sim

  19 września 2017 at 22:00

  WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. …

 38. best camera bags

  20 września 2017 at 08:46

  I’m impressed, I must say. Really not often do I encounter a blog that’s each educative and entertaining, and let me tell you, you may have hit the nail on the head. Your thought is excellent; the issue is one thing that not enough people are talking intelligently about. I’m very completely satisfied that I stumbled throughout this in my seek for one thing referring to this.

 39. LED light

  20 września 2017 at 15:02

  An impressive share, I simply given this onto a colleague who was doing a bit of evaluation on this. And he in reality bought me breakfast because I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I really feel strongly about it and love studying extra on this topic. If doable, as you become expertise, would you mind updating your blog with more details? It’s extremely helpful for me. Massive thumb up for this weblog put up!

 40. best paying hyip forums

  20 września 2017 at 23:16

  It’s laborious to search out educated people on this subject, but you sound like you already know what you’re speaking about! Thanks

 41. mp3 download

  22 września 2017 at 12:31

  When I originally commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now each time a comment is added I get 4 emails with the identical comment. Is there any manner you can take away me from that service? Thanks!

 42. piano lessons for kids chicago

  22 września 2017 at 17:38

  There is noticeably a bundle to learn about this. I assume you made sure nice factors in features also.

 43. Grammarly Promo Offer

  22 września 2017 at 22:52

  This website online is known as a stroll-via for all of the information you needed about this and didn’t know who to ask. Glimpse right here, and you’ll positively uncover it.

 44. Digital Camera

  23 września 2017 at 01:09

  Whats up! I simply want to give a huge thumbs up for the great data you might have here on this post. I can be coming again to your blog for more soon.

 45. Limo

  23 września 2017 at 15:20

  There are certainly a lot of particulars like that to take into consideration. That may be a great level to deliver up. I offer the ideas above as normal inspiration however clearly there are questions just like the one you deliver up the place crucial thing can be working in trustworthy good faith. I don?t know if best practices have emerged round issues like that, however I’m positive that your job is clearly identified as a good game. Each boys and girls really feel the influence of just a moment’s pleasure, for the remainder of their lives.

 46. departamentos valeria del mar

  23 września 2017 at 19:17

  An interesting discussion is worth comment. I believe that you need to write more on this subject, it won’t be a taboo subject but typically individuals are not sufficient to speak on such topics. To the next. Cheers

 47. jasa view youtube

  23 września 2017 at 21:01

  Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So nice to seek out someone with some authentic ideas on this subject. realy thanks for beginning this up. this web site is something that is wanted on the internet, someone with a bit originality. useful job for bringing one thing new to the web!

 48. hacker forums

  23 września 2017 at 23:23

  This web page can be a walk-by means of for all the info you wanted about this and didn’t know who to ask. Glimpse here, and also you’ll undoubtedly discover it.

 49. instagram follower kaufen

  25 września 2017 at 09:51

  Oh my goodness! a tremendous article dude. Thank you Nevertheless I am experiencing subject with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting equivalent rss downside? Anybody who is aware of kindly respond. Thnkx

 50. Blockchain Engineer Jobs

  25 września 2017 at 11:41

  Aw, this was a very nice post. In concept I would like to put in writing like this moreover – taking time and precise effort to make an excellent article… however what can I say… I procrastinate alot and certainly not seem to get one thing done.

 51. yopute momde

  26 września 2017 at 22:06

  BjIdpP It as not that I want to copy your web-site, but I really like the layout. Could you tell me which theme are you using? Or was it especially designed?

 52. love quotes and saying

  27 września 2017 at 11:03

  An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing slightly analysis on this. And he in truth purchased me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! But yeah Thnkx for spending the time to debate this, I really feel strongly about it and love studying extra on this topic. If attainable, as you grow to be expertise, would you thoughts updating your blog with more particulars? It is extremely helpful for me. Big thumb up for this weblog put up!

 53. You made some decent factors there. I regarded on the web for the problem and located most people will go along with with your website.

 54. how to control blood sugar pre-diabetes

  27 września 2017 at 15:20

  Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So good to find somebody with some original thoughts on this subject. realy thank you for beginning this up. this website is one thing that is wanted on the internet, someone with somewhat originality. useful job for bringing something new to the internet!

 55. how to flirt with boys

  27 września 2017 at 18:55

  I found your blog web site on google and check a couple of of your early posts. Proceed to maintain up the very good operate. I just further up your RSS feed to my MSN News Reader. Looking for ahead to studying extra from you afterward!…

 56. make every man love you

  27 września 2017 at 19:58

  After examine a couple of of the blog posts on your web site now, and I actually like your approach of blogging. I bookmarked it to my bookmark website record and shall be checking back soon. Pls check out my web site as properly and let me know what you think.

 57. warum wird man einfach nicht schwanger

  27 września 2017 at 21:42

  Once I originally commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now each time a remark is added I get four emails with the same comment. Is there any means you possibly can take away me from that service? Thanks!

 58. how do you get a man to like you

  27 września 2017 at 23:03

  I’m often to running a blog and i actually appreciate your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your web site and keep checking for new information.

 59. how to make him want you back badly

  28 września 2017 at 00:33

  Would you be interested in exchanging links?

 60. how to seduce a quiet man

  28 września 2017 at 09:12

  Oh my goodness! an amazing article dude. Thanks Nonetheless I am experiencing challenge with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting identical rss problem? Anybody who knows kindly respond. Thnkx

 61. capricorn man love facts

  28 września 2017 at 11:43

  After examine a couple of of the blog posts in your web site now, and I truly like your approach of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site listing and will probably be checking back soon. Pls check out my site as effectively and let me know what you think.

 62. Ronrhip

  28 września 2017 at 14:15

  Zithromax For Diarrhea [url=http://cheapestcial.com ]cialis[/url] Viagra 40 Pills For 99 Indian Viagra Online Mds Propecia

 63. aquarius man love libra woman

  28 września 2017 at 15:23

  Oh my goodness! a tremendous article dude. Thanks However I’m experiencing problem with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting similar rss problem? Anybody who knows kindly respond. Thnkx

 64. Youre so cool! I dont suppose Ive learn anything like this before. So good to seek out any person with some original thoughts on this subject. realy thanks for beginning this up. this web site is something that’s needed on the web, someone with a little bit originality. useful job for bringing something new to the internet!

 65. hard trap

  28 września 2017 at 19:28

  Aw, this was a very nice post. In idea I wish to put in writing like this moreover – taking time and actual effort to make a very good article… but what can I say… I procrastinate alot and under no circumstances seem to get one thing done.

 66. how to make cancer man regret leaving you

  28 września 2017 at 20:49

  This actually answered my downside, thanks!

 67. free shipping fashion

  28 września 2017 at 23:48

  I’d need to test with you here. Which is not one thing I normally do! I enjoy reading a submit that can make individuals think. Additionally, thanks for allowing me to comment!

 68. There are some fascinating deadlines in this article however I don’t know if I see all of them middle to heart. There may be some validity however I’ll take maintain opinion until I look into it further. Good article , thanks and we wish more! Added to FeedBurner as properly

 69. love compatibility gemini woman aries man

  29 września 2017 at 14:55

  Once I initially commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get 4 emails with the identical comment. Is there any way you may take away me from that service? Thanks!

 70. iphone porn

  1 października 2017 at 18:30

  I’m usually to running a blog and i actually respect your content. The article has really peaks my interest. I’m going to bookmark your site and hold checking for brand spanking new information.

 71. how to make an virgo man like you

  1 października 2017 at 20:32

  There are certainly a lot of particulars like that to take into consideration. That is a great level to convey up. I offer the ideas above as common inspiration however clearly there are questions just like the one you deliver up where a very powerful factor might be working in sincere good faith. I don?t know if greatest practices have emerged round things like that, however I’m certain that your job is clearly recognized as a good game. Both girls and boys really feel the impact of only a second’s pleasure, for the rest of their lives.

 72. see more

  1 października 2017 at 23:59

  This web site can be a stroll-via for all the info you wished about this and didn’t know who to ask. Glimpse here, and you’ll definitely uncover it.

 73. jasa youtube

  2 października 2017 at 07:48

  There are definitely loads of particulars like that to take into consideration. That may be a nice point to convey up. I supply the thoughts above as normal inspiration however clearly there are questions just like the one you bring up where the most important thing can be working in honest good faith. I don?t know if greatest practices have emerged round things like that, however I’m certain that your job is clearly identified as a good game. Both girls and boys really feel the affect of just a moment’s pleasure, for the remainder of their lives.

 74. here

  2 października 2017 at 12:00

  Would you be interested by exchanging links?

 75. Ronrhip

  2 października 2017 at 12:23

  Herbal Propecia Stop Hair Loss Cialis Buy Cheap Ed Meds Uk [url=http://tadalaf20mg.com]generic cialis[/url] Order Chlamydia Antibiotics

 76. sms marketing Abudhabi

  2 października 2017 at 14:39

  Oh my goodness! an amazing article dude. Thanks Nonetheless I am experiencing difficulty with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting an identical rss drawback? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 77. You made some decent factors there. I looked on the internet for the problem and found most individuals will associate with together with your website.

 78. WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. …

 79. bulk sms uae

  2 października 2017 at 22:07

  This is the proper weblog for anyone who needs to find out about this topic. You realize a lot its almost hard to argue with you (not that I truly would want…HaHa). You definitely put a brand new spin on a topic thats been written about for years. Nice stuff, just great!

 80. adonis golden ratio

  3 października 2017 at 08:11

  You need to participate in a contest for probably the greatest blogs on the web. I’ll suggest this web site!

 81. make scorpio feel special

  3 października 2017 at 11:25

  After study just a few of the blog posts on your web site now, and I actually like your approach of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site checklist and will be checking back soon. Pls take a look at my web page as effectively and let me know what you think.

 82. pisces man and cancer woman love match

  3 października 2017 at 14:55

  Your home is valueble for me. Thanks!…

 83. cheap reliable essay writing UK

  3 października 2017 at 17:21

  An impressive share, I simply given this onto a colleague who was doing a little bit evaluation on this. And he the truth is bought me breakfast as a result of I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! However yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading extra on this topic. If potential, as you turn into expertise, would you thoughts updating your weblog with extra details? It is highly useful for me. Big thumb up for this blog put up!

 84. google drive login

  3 października 2017 at 22:39

  Spot on with this write-up, I really assume this web site needs way more consideration. I’ll in all probability be once more to read rather more, thanks for that info.

 85. 1188 satiksme

  4 października 2017 at 00:24

  Your home is valueble for me. Thanks!…

 86. Ronrhip

  4 października 2017 at 03:30

  Generic Viagra Overnight Shipping [url=http://levitrial.com]levitra 40 mga for sale mexico beach[/url] Remove Pink Amoxicillin Stain From Clothes Does Alchohol Effect Amoxicillin Cialis Plus Dapoxetine

 87. floristeria en Argentina

  4 października 2017 at 21:12

  Oh my goodness! an incredible article dude. Thank you Nonetheless I’m experiencing problem with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting an identical rss drawback? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 88. car upholstery cleaning london

  5 października 2017 at 15:25

  I’d should check with you here. Which is not one thing I often do! I enjoy reading a submit that can make people think. Additionally, thanks for allowing me to comment!

 89. florist

  5 października 2017 at 23:20

  There are actually quite a lot of details like that to take into consideration. That is a great point to bring up. I offer the thoughts above as common inspiration however clearly there are questions just like the one you bring up the place crucial thing might be working in sincere good faith. I don?t know if greatest practices have emerged round things like that, but I’m certain that your job is clearly identified as a fair game. Each girls and boys really feel the impact of just a second’s pleasure, for the remainder of their lives.

 90. diwali greetings 2017

  6 października 2017 at 08:30

  You made some respectable factors there. I seemed on the web for the problem and located most people will go together with with your website.

 91. love match for scorpio/sagittarius cusp

  6 października 2017 at 11:09

  You must participate in a contest for the most effective blogs on the web. I’ll suggest this site!

 92. Yeast Infection No More

  6 października 2017 at 12:38

  I used to be very happy to search out this net-site.I wanted to thanks to your time for this excellent learn!! I undoubtedly having fun with every little bit of it and I have you bookmarked to take a look at new stuff you blog post.

 93. https://www.ukbestessays.com

  6 października 2017 at 14:26

  It’s best to take part in a contest for probably the greatest blogs on the web. I will recommend this web site!

 94. best UK essay writing service

  6 października 2017 at 15:55

  This really answered my downside, thank you!

 95. Dissertation Writing Service

  6 października 2017 at 17:08

  You made some first rate factors there. I seemed on the internet for the difficulty and located most people will go together with with your website.

 96. Thiet ke website tron goi

  6 października 2017 at 18:48

  Aw, this was a very nice post. In thought I want to put in writing like this additionally – taking time and actual effort to make an excellent article… but what can I say… I procrastinate alot and by no means seem to get one thing done.

 97. Must Read for SEO

  9 października 2017 at 22:44

  Spot on with this write-up, I actually think this web site wants much more consideration. I’ll in all probability be again to learn much more, thanks for that info.

 98. should i make a scorpio jealous

  10 października 2017 at 09:34

  This is the correct weblog for anybody who desires to seek out out about this topic. You realize so much its virtually laborious to argue with you (not that I actually would need…HaHa). You undoubtedly put a brand new spin on a subject thats been written about for years. Great stuff, simply great!

 99. buy hacklinks

  10 października 2017 at 11:11

  Your place is valueble for me. Thanks!…

 100. sofa cleaning london

  10 października 2017 at 18:03

  you have an important weblog right here! would you like to make some invite posts on my weblog?

 101. best youtube networks to join

  11 października 2017 at 01:42

  There’s noticeably a bundle to learn about this. I assume you made certain nice factors in features also.

 102. inka express

  11 października 2017 at 11:08

  An impressive share, I simply given this onto a colleague who was doing somewhat analysis on this. And he actually bought me breakfast as a result of I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to debate this, I feel strongly about it and love reading extra on this topic. If doable, as you turn into experience, would you thoughts updating your blog with extra details? It’s extremely useful for me. Large thumb up for this weblog post!

 103. buy hacklink google

  11 października 2017 at 22:37

  Good day! I simply want to give an enormous thumbs up for the great info you will have right here on this post. I will likely be coming back to your blog for more soon.

 104. This is the right web site for anybody who

 105. Alarmanlagen Berlin

  12 października 2017 at 18:20

  Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your website is excellent, let alone the content!

 106. Closest Dispensary

  12 października 2017 at 22:16

  Thanks again for the article post.Thanks Again. Awesome.

 107. Ronrhip

  13 października 2017 at 06:46

  Acheter Cialis Lilly France Doxycycline Malaria Bestellen Online [url=http://genericviabuy.com]viagra[/url] Effetti Collaterali Del Cialis Viagra Et Performance Le Viagra Pas Cher En Montauban

 108. download bokep gratis

  13 października 2017 at 10:03

  you have a terrific blog here! would you like to make some invite posts on my blog?

 109. what are binary options

  13 października 2017 at 21:59

  This awesome blog is definitely cool as well as amusing. I have chosen a lot of helpful tips out of this source. I ad love to go back every once in a while. Cheers!

 110. I want to be able to write entries and add pics. I do not mean something like myspace or facebook or anything like that. I mean an actual blog..

 111. music studio desk

  14 października 2017 at 20:58

  WONDERFUL Post.thanks for share..more wait .. …

 112. free musically followers

  16 października 2017 at 09:19

  Your place is valueble for me. Thanks!…
  free musically followers

 113. Learning

  16 października 2017 at 17:37

  A formidable share, I simply given this onto a colleague who was doing a bit analysis on this. And he actually purchased me breakfast as a result of I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! However yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I really feel strongly about it and love studying extra on this topic. If attainable, as you change into experience, would you mind updating your weblog with extra details? It is extremely useful for me. Large thumb up for this weblog publish!
  Learning

 114. House buying Tips

  17 października 2017 at 08:28

  A formidable share, I just given this onto a colleague who was doing somewhat evaluation on this. And he actually bought me breakfast as a result of I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! However yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading extra on this topic. If attainable, as you change into expertise, would you thoughts updating your blog with extra details? It’s extremely helpful for me. Large thumb up for this weblog put up!
  House buying Tips

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra