Z kraju

Zgłoś niepożądany odczyn poszczepienny u swojego dziecka

szczepionka_mmr-464Czy wiesz, że szczepienie może wywołać problemy zdrowotne u Twojego dziecka, jak np. gorączka, drgawki, a nawet zapalenie opon mózgowych?

Jeżeli Twoje dziecko było ostatnio szczepione, i zaobserwowałeś u niego choćby najmniejsze pogorszenie stanu zdrowia, masz do czynienia z niepożądanym odczynem poszczepiennym (NOP – wystarczy czasowy związek ze szczepieniem). Urzędnicy inspekcji sanitarnej są zobligowani do ich rejestrowania (tych, które wystąpiły do 4 tygodni i do 1 roku po szczepieniu przeciw gruźlicy).

Co zrobić w razie wystąpienia NOP i nie wywiązania się lekarza z ustawowego obowiązku?
1. WEŹ KOPIĘ DOKUMENTACJI I GROMADŹ DOWODY.
Bardzo ważne! Masz prawo do kopii dokumentacji medycznej z wszystkich placówek gdzie było leczone dziecko. Warto od ręki zrobić zdjęcia żeby uniknąć sfałszowania (masz prawo do kopii zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta, jednak musisz pokryć koszty ksero). Dla celów sądowych możesz nagrywać rozmowy z lekarzami i pracownikami urzędów. W placówce medycznej złóż wniosek o wydanie dokumentacji medycznej.

2. ZGŁOŚ DZIAŁANIE NIEPOŻĄDANE DO URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH.
Możesz to zrobić bez względu na to jak dużo czasu upłynęło od wystąpienia NOP. Wypełnij formularz do zgłaszania działań niepożądanych. (jest to inna procedura niż zgłoszenie NOP, objawy trafiają do europejskiej bazy EudraVigilance. Otrzymasz potwierdzenie drogą elektroniczną, ale warto wnioskować o bardziej szczegółowe na papierze. Zrób to koniecznie zanim złożysz skargę na lekarza!

3. WYŚLIJ SKARGĘ NA LEKARZA
Skarga na lekarza, który nie dopełnił ustawowego obowiązku zgłoszenia NOP.

4. ZŁÓŻ DONIESIENIE DO PROKURATURY
Jeśli skarga nie odniesie skutku możesz złożyć doniesienie do prokuratury.

5. WALCZ O ODSZKODOWANIE
Rozważ walkę o odszkodowanie w sądzie. Na rozpoczęcie postępowania masz tylko 3 lata od momentu gdy uzyskałeś informacje o możliwych zaniedbaniach i powikłaniu poszczepiennym oraz tylko 2 lata od zdarzenia żeby doprowadzić do nałożenia grzywny na odpowiedzialnego za zaniedbanie lekarza.

6. Prosimy o przesłanie informacji o zgłoszeniu na zglosnop@protonmail.com

Dlaczego warto zgłosić NOP?
Twój lekarz ma obowiązek zgłaszać wszystkie przypadki NOP do sanepidu, bo pozwala to monitorować bezpieczeństwo szczepionek i lepiej chronić zdrowie dzieci oraz otoczyć je odpowiednią opieką medyczną. Brak prawidłowej diagnozy naraża Twoje dziecko na nieodpowiednie leczenie. Brak zgłoszeń powoduje, że szkodliwe szczepionki ciągle są podawane dzieciom i niszczą ich zdrowie.

Niestety lekarze z różnych przyczyn zgłaszają tylko niewielki procent rzeczywistych powikłań i niepożądanych odczynów poszczepiennych (ok.. 1 do 10%), a polskie prawo nie przewiduje udziału pacjenta w tym procesie.

W rezultacie trwamy w mylnym przekonaniu, że szczepionki są wyjątkowo bezpieczne, a powikłania poszczepienne zdarzają się raz na milion.

Co jeszcze możesz zrobić?

Podziel się tymi informacjami ze znajomymi, którzy mają dzieci oraz sami korzystają ze szczepień. Musimy wziąć sprawy w swoje ręce, bo nie możemy liczyć ani na urzędników, ani na lekarzy.

Według informacji od Ministerstwa Zdrowia: „Procedura zgłaszania przez lekarza niepożądanego odczynu poszczepiennego jest standardowym działaniem w kraju i realizowanym w celu zapewnienia właściwego monitoringu wystąpienia ewentualnych niepożądanych działań podawanych szczepionek, a także stanowi element ZAPEWNIENIA PACJENTOWI WŁAŚCIWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ.”

Zgłoszenie NOP to więcej, niż nasz społeczny obowiązek! Zgłaszając NOP chronisz zdrowie swojego dziecka i innych dzieci w Polsce.

Podpisz też petycję w której żądamy: 1. Opracowania nowego systemu identyfikacji, kontroli i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP),
włącznie z opracowaniem procedur gwarantujących opiekunom prawnym i dorosłym pacjentom pełny udział w tym procesie.
2. Utworzenia specjalnego funduszu odszkodowań dla osób dotkniętych trwałym uszczerbkiem zdrowia lub utratą bliskich wskutek wystąpienia NOP i powikłań poszczepiennych.
3. Utworzenia listy biegłych ekspertów – niezależnych od koncernów farmaceutycznych, w tym producentów szczepionek – na potrzeby wydawania opinii niezbędnych w toku spraw sądowych dotyczących powikłań poszczepiennych (z
obowiązkiem złożenia oświadczenia o konflikcie interesów).

http://petycje.pl/9970

Od nas zależy bezpieczeństwo dzieci.

CO TO JEST NOP?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102541711

Szczegółowe rodzaje i kryteria niepożądanych odczynów poszczepiennych z rozporządzenie MZ o NOP:

1) odczyny miejscowe, w tym odczyny miejscowe po szczepieniu BCG:
a) obrzęk,
b) powiększenie węzłów chłonnych,
c) ropień w miejscu wstrzyknięcia;
2) niepożądane odczyny poszczepienne ze strony ośrodkowego układu nerwowego (OUN):
a) encefalopatia (zapalenie mózgu),
b) drgawki gorączkowe,
c) drgawki niegorączkowe,
d) porażenie wiotkie wywołane wirusem szczepionkowym,
e) zapalenie mózgu,
f) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
g) zespół Guillaina-Barrégo;
3) inne niepożądane odczyny poszczepienne:
a) bóle stawowe,
b) epizod hipotensyjno-hiporeaktywny,
c) gorączka powyżej 39°C,
d) małopłytkowość,
e) nieutulony ciągły płacz,
f) posocznica, w tym wstrząs septyczny (sepsa),
g) reakcja anafilaktyczna,
h) reakcje alergiczne,
i) uogólnione zakażenie BCG (gruźlicą),
j) wstrząs anafilaktyczny,
k) zapalenie jąder,
l) zapalenie ślinianek,
m) porażenie splotu barkowego,
n) inne poważne odczyny występujące do 4 tygodni po szczepieniu.

„Niepożądany odczyn poszczepienny — niepożądany objaw chorobowy pozostający w związku czasowym z wykonanym szczepieniem ochronnym.”
USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Art. 2. ust.16

Prawa pacjenta – dochodzenie praw.

Trzy główne rodzaje odpowiedzialności:
1) zawodowa – jest to odpowiedzialność za popełnienie tzw. przewinienia zawodowego. Skutkiem nieprawidłowego postępowania jest orzeczenie kary dyscyplinarnej upomnienie, nagana, kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat, ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat, zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat, pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

2) cywilna – jest to odpowiedzialność za wyrządzenie szkody majątkowej albo krzywdy niemajątkowej (dot.: życia, zdrowia, czci, wolności, dobrego imienia, kultu osoby zmarłej). Skutkiem jest konieczność zapłacenia odszkodowania (w przypadku szkody), lub zadośćuczynienia (w przypadku krzywdy). W sprawach z powództwa cywilnego orzekają sądy powszechne.

3) karna – jest to odpowiedzialność za popełnienie przestępstwa (określonego przez ustawę). Skutkiem jest orzeczenie kary: pozbawienia wolności, ograniczenia wolności, grzywny.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w razie zawinionego naruszenia praw pacjenta sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego.
W razie zawinionego naruszenia prawa pacjenta do:
• umierania w spokoju i godności, sąd może, na żądanie małżonka, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia w linii prostej lub przedstawiciela ustawowego, zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez nich cel społeczny na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego.

Pacjent, którego prawa zostały naruszone może dochodzić ich na drodze administracyjnej lub sądowej. Dochodzenie może zmierzać do:
• żądania zaniechania naruszenia prawa albo

• żądania zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub odszkodowania za wyrządzoną naruszeniem szkodę lub ukarania sprawcy naruszenia z tytułu odpowiedzialności służbowej lub karnej.

W przypadku naruszenia praw pacjenta, pacjentowi przysługuje skarga na świadczeniodawcę, składana do:
1. Kierownika zakładu opieki zdrowotnej. Skarga złożona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2000 nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

2. Okręgowej Izby Lekarskiej – jeśli naruszenie jest spowodowane działalnością lekarza. Postępowanie w przedmiocie złożenia skargi odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2009 nr 219 poz. 1708).

3. Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych – jeśli naruszenie jest spowodowane działalnością pielęgniarki lub położnej. Postępowanie w przedmiocie złożenia skargi odbywa się zgodnie przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1038).

4. Rzecznika Praw Pacjenta, działającego w oparciu o ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417).

Justyna Socha

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

168 komentarzy

168 Komentarzy

 1. best free online casino slots

  31 sierpnia 2017 at 10:11

  very nice post, i certainly love this website, keep on it

 2. college life

  2 września 2017 at 14:09

  Spot on with this write-up, I truly think this website needs much more consideration. I?ll probably be again to read much more, thanks for that info.

 3. check my website

  2 września 2017 at 21:17

  Oh my goodness! an amazing article dude. Thank you However I am experiencing issue with ur rss . Don?t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting identical rss problem? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 4. see more about my site

  3 września 2017 at 20:21

  Youre so cool! I dont suppose Ive learn anything like this before. So good to search out any individual with some unique ideas on this subject. realy thanks for starting this up. this website is one thing that’s needed on the net, somebody with a bit originality. useful job for bringing one thing new to the web!
  see more about my site http://www.forumneurologiczne.pl/forum/bol-kregoslupa-i-materac/watek/1322569/1.html

 5. kontol

  4 września 2017 at 19:26

  Hey! I just wish to give a huge thumbs up for the nice information you’ve gotten right here on this post. I shall be coming back to your blog for extra soon.

 6. best affordable destination weddings

  4 września 2017 at 20:14

  You need to take part in a contest for among the finest blogs on the web. I will advocate this web site!

 7. full hd

  5 września 2017 at 08:39

  WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. …

 8. 外汇开户资料

  6 września 2017 at 10:11

  It’s best to take part in a contest for probably the greatest blogs on the web. I will recommend this website!

 9. see my website

  6 września 2017 at 21:12

  you could have an ideal weblog here! would you like to make some invite posts on my blog?

 10. check out my website

  6 września 2017 at 21:36

  very nice submit, i definitely love this web site, keep on it

 11. check out my website

  7 września 2017 at 07:40

  I’d need to test with you here. Which isn’t one thing I often do! I enjoy reading a post that may make people think. Also, thanks for allowing me to comment!

 12. see my website

  7 września 2017 at 11:16

  Oh my goodness! an incredible article dude. Thanks Nevertheless I am experiencing situation with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting similar rss drawback? Anyone who is aware of kindly respond. Thnkx

 13. óñëóãè îöåíùèêà

  7 września 2017 at 12:39

  very good publish, i certainly love this web site, keep on it

 14. îöåíêà çàëèâà êâàðòèðû

  7 września 2017 at 14:31

  Would you be enthusiastic about exchanging hyperlinks?

 15. оценка залива квартиры

  8 września 2017 at 15:45

  An fascinating discussion is value comment. I believe that you should write extra on this topic, it might not be a taboo subject but typically persons are not sufficient to talk on such topics. To the next. Cheers

 16. An attention-grabbing dialogue is price comment. I feel that you need to write more on this subject, it may not be a taboo topic but usually persons are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers

 17. chat live gay

  14 września 2017 at 14:30

  That is the appropriate weblog for anyone who wants to search out out about this topic. You notice a lot its almost hard to argue with you (not that I actually would need…HaHa). You undoubtedly put a new spin on a subject thats been written about for years. Great stuff, just great!

 18. It is best to participate in a contest for top-of-the-line blogs on the web. I will recommend this website!

 19. Ronrhip

  17 września 2017 at 23:43

  Cabergoline 0.5 Mg Tab [url=http://cialtobuy.com ]generic cialis[/url] Acheter Viagra Pfizer Belgique
  Is Zithromax A Steroid Zithromax Travelers Diarrhea
  Topical Keflex cialis Pharmacy In Canada

 20. Herbert Rafael Sim

  19 września 2017 at 22:00

  WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. …

 21. best paying hyip forums

  20 września 2017 at 23:16

  It’s laborious to search out educated people on this subject, but you sound like you already know what you’re speaking about! Thanks

 22. piano lessons for kids chicago

  22 września 2017 at 17:38

  There is noticeably a bundle to learn about this. I assume you made sure nice factors in features also.

 23. Digital Camera

  23 września 2017 at 01:09

  Whats up! I simply want to give a huge thumbs up for the great data you might have here on this post. I can be coming again to your blog for more soon.

 24. departamentos valeria del mar

  23 września 2017 at 19:17

  An interesting discussion is worth comment. I believe that you need to write more on this subject, it won’t be a taboo subject but typically individuals are not sufficient to speak on such topics. To the next. Cheers

 25. jasa view youtube

  23 września 2017 at 21:01

  Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So nice to seek out someone with some authentic ideas on this subject. realy thanks for beginning this up. this web site is something that is wanted on the internet, someone with a bit originality. useful job for bringing one thing new to the web!

 26. instagram follower kaufen

  25 września 2017 at 09:51

  Oh my goodness! a tremendous article dude. Thank you Nevertheless I am experiencing subject with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting equivalent rss downside? Anybody who is aware of kindly respond. Thnkx

 27. yopute momde

  26 września 2017 at 22:06

  BjIdpP It as not that I want to copy your web-site, but I really like the layout. Could you tell me which theme are you using? Or was it especially designed?

 28. how to control blood sugar pre-diabetes

  27 września 2017 at 15:20

  Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So good to find somebody with some original thoughts on this subject. realy thank you for beginning this up. this website is one thing that is wanted on the internet, someone with somewhat originality. useful job for bringing something new to the internet!

 29. how to make him want you back badly

  28 września 2017 at 00:33

  Would you be interested in exchanging links?

 30. how to seduce a quiet man

  28 września 2017 at 09:12

  Oh my goodness! an amazing article dude. Thanks Nonetheless I am experiencing challenge with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting identical rss problem? Anybody who knows kindly respond. Thnkx

 31. Ronrhip

  28 września 2017 at 14:15

  Zithromax For Diarrhea [url=http://cheapestcial.com ]cialis[/url] Viagra 40 Pills For 99 Indian Viagra Online Mds Propecia

 32. aquarius man love libra woman

  28 września 2017 at 15:23

  Oh my goodness! a tremendous article dude. Thanks However I’m experiencing problem with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting similar rss problem? Anybody who knows kindly respond. Thnkx

 33. how to make cancer man regret leaving you

  28 września 2017 at 20:49

  This actually answered my downside, thanks!

 34. free shipping fashion

  28 września 2017 at 23:48

  I’d need to test with you here. Which is not one thing I normally do! I enjoy reading a submit that can make individuals think. Additionally, thanks for allowing me to comment!

 35. here

  2 października 2017 at 12:00

  Would you be interested by exchanging links?

 36. Ronrhip

  2 października 2017 at 12:23

  Herbal Propecia Stop Hair Loss Cialis Buy Cheap Ed Meds Uk [url=http://tadalaf20mg.com]generic cialis[/url] Order Chlamydia Antibiotics

 37. sms marketing Abudhabi

  2 października 2017 at 14:39

  Oh my goodness! an amazing article dude. Thanks Nonetheless I am experiencing difficulty with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting an identical rss drawback? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 38. WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. …

 39. adonis golden ratio

  3 października 2017 at 08:11

  You need to participate in a contest for probably the greatest blogs on the web. I’ll suggest this web site!

 40. google drive login

  3 października 2017 at 22:39

  Spot on with this write-up, I really assume this web site needs way more consideration. I’ll in all probability be once more to read rather more, thanks for that info.

 41. 1188 satiksme

  4 października 2017 at 00:24

  Your home is valueble for me. Thanks!…

 42. Ronrhip

  4 października 2017 at 03:30

  Generic Viagra Overnight Shipping [url=http://levitrial.com]levitra 40 mga for sale mexico beach[/url] Remove Pink Amoxicillin Stain From Clothes Does Alchohol Effect Amoxicillin Cialis Plus Dapoxetine

 43. floristeria en Argentina

  4 października 2017 at 21:12

  Oh my goodness! an incredible article dude. Thank you Nonetheless I’m experiencing problem with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting an identical rss drawback? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 44. car upholstery cleaning london

  5 października 2017 at 15:25

  I’d should check with you here. Which is not one thing I often do! I enjoy reading a submit that can make people think. Additionally, thanks for allowing me to comment!

 45. love match for scorpio/sagittarius cusp

  6 października 2017 at 11:09

  You must participate in a contest for the most effective blogs on the web. I’ll suggest this site!

 46. https://www.ukbestessays.com

  6 października 2017 at 14:26

  It’s best to take part in a contest for probably the greatest blogs on the web. I will recommend this web site!

 47. best UK essay writing service

  6 października 2017 at 15:55

  This really answered my downside, thank you!

 48. Must Read for SEO

  9 października 2017 at 22:44

  Spot on with this write-up, I actually think this web site wants much more consideration. I’ll in all probability be again to learn much more, thanks for that info.

 49. buy hacklinks

  10 października 2017 at 11:11

  Your place is valueble for me. Thanks!…

 50. sofa cleaning london

  10 października 2017 at 18:03

  you have an important weblog right here! would you like to make some invite posts on my weblog?

 51. best youtube networks to join

  11 października 2017 at 01:42

  There’s noticeably a bundle to learn about this. I assume you made certain nice factors in features also.

 52. buy hacklink google

  11 października 2017 at 22:37

  Good day! I simply want to give an enormous thumbs up for the great info you will have right here on this post. I will likely be coming back to your blog for more soon.

 53. This is the right web site for anybody who

 54. Alarmanlagen Berlin

  12 października 2017 at 18:20

  Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your website is excellent, let alone the content!

 55. Closest Dispensary

  12 października 2017 at 22:16

  Thanks again for the article post.Thanks Again. Awesome.

 56. Ronrhip

  13 października 2017 at 06:46

  Acheter Cialis Lilly France Doxycycline Malaria Bestellen Online [url=http://genericviabuy.com]viagra[/url] Effetti Collaterali Del Cialis Viagra Et Performance Le Viagra Pas Cher En Montauban

 57. download bokep gratis

  13 października 2017 at 10:03

  you have a terrific blog here! would you like to make some invite posts on my blog?

 58. what are binary options

  13 października 2017 at 21:59

  This awesome blog is definitely cool as well as amusing. I have chosen a lot of helpful tips out of this source. I ad love to go back every once in a while. Cheers!

 59. music studio desk

  14 października 2017 at 20:58

  WONDERFUL Post.thanks for share..more wait .. …

 60. free musically followers

  16 października 2017 at 09:19

  Your place is valueble for me. Thanks!…
  free musically followers

 61. More Bonuses

  17 października 2017 at 20:20

  An attention-grabbing dialogue is value comment. I think that it is best to write extra on this topic, it might not be a taboo topic but usually persons are not sufficient to talk on such topics. To the next. Cheers
  More Bonuses

 62. a course in miracles

  19 października 2017 at 01:13

  It as not that I want to duplicate your web page, but I really like the style. Could you tell me which style are you using? Or was it especially designed?

 63. baju renang muslimah elzatta

  19 października 2017 at 15:33

  There as definately a great deal to learn about this topic. I like all the points you made.

 64. Twitter

  21 października 2017 at 15:41

  Pretty! This was a really wonderful post. Many thanks for providing this info.

 65. Kalyan chart

  23 października 2017 at 22:40

  Really enjoyed this post. Great.

 66. Ronrhip

  25 października 2017 at 07:43

  Trusted Tablets Buy Vigora Usa Viagra Cialis Combo [url=http://buyvarden.com]levitra coupon free trial[/url] Viagra Umsatz 2010 Kamagra Efectos Secundarios

 67. Ronrhip

  29 października 2017 at 11:48

  Generic Cialis Online Prescription Cephalexin Free Shipping Viagra Per Donne Acquisto [url=http://levibuyus.com]levitra coupon free trial[/url] Online Pharmacy In Costa Rica Suhagra 100 Discount Los Angeles Propecia Ectopico

 68. Ronrhip

  30 października 2017 at 11:29

  Prix Alli Xenical [url=http://cheapvia25mg.com]viagra[/url] Cialis Belgique

 69. Pingback: obat sipilis dan kecing nanah

 70. Pingback: Kutil Kelamin Disebabkan Oleh

 71. Pingback: Kemaluan

 72. Pingback: Jual Obat Kutil Kelamin Di Jepara

 73. Pingback: Kutil Kelamin Dan Pengobatannya

 74. Pingback: Obat Kutil Kelamin

 75. Pingback: Obat Untuk Kutil

 76. Pingback: beli obat kutil kelamin diYogyakarta ampuh

 77. Pingback: obat kutil yang efektif

 78. Pingback: obat kutil hermuno

 79. Pingback: Nama Obat Kondiloma}

 80. Pingback: obat kutil buat kelamin

 81. Pingback: obat kutil kelamin murah meriah}

 82. Pingback: obat kutil kelamin}

 83. Pingback: cara obat kutil kelamin tradisional

 84. Pingback: Cara Menghilangkan Kutil Di Kemaluan Secara Alami

 85. Pingback: http://www.lazada.co.id/54791680.html

 86. Pingback: Jual Obat Kutil Kelamin Di Kalideres

 87. Pingback: Di Tangerang }

 88. Ronrhip

  17 listopada 2017 at 06:39

  Viagra Pour Jeunes Forum Dapoxetina Generico [url=http://lowpricecial.com]cialis buy online[/url] Cialis Pas De Generique

 89. Pingback: Kutil Di Dalam Anus DiKota Malang

 90. Pingback: Cream Kondiloma

 91. Pingback: Kutil Kelamin Tidak Menular

 92. Pingback: Ada Kutil Di Anus

 93. Pingback: Obat Herpes Simpleks Di Jakarta

 94. Pingback: Obat Alami Kutil Jengger Ayam DiBarru

 95. Pingback: Obat Tradisional Mengatasi Kutil Kelamin

 96. Pingback: Cara Menghilangkan Kutil Kelamin Pria Secara Alami DiKepulauan Bangka Belitung

 97. Pingback: cara mengobati kencing nanah tanpa obat

 98. Pingback: darah keluar dari anus

 99. Ronrhip

  28 listopada 2017 at 00:56

  Il Cialis Fa Dimagrire Online Pharmacy No Prescription Canada Acquistare Viagra Yahoo [url=http://howtogetvia.com]viagra[/url] Doxycycline 10mg No Prior Script Clomid Online Overnight Can You Order Viagra From Canada

 100. personal injury lawyer NJ

  28 listopada 2017 at 13:29

  This actually answered my drawback, thanks!

 101. Pingback: obat kutil kelamin ibu hamil

 102. Pingback: Gambar Kutil Kelamin Wanita

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra