Historia

Nadreprezentacja Żydów w komunistycznym aparacie terroru

wiki_jacek_rozanski_350Jednym z wielu tematów tabu w debacie publicznej jest nadreprezentacja Żydów w komunistycznym aparacie terroru. Dzieje się tak pomimo że historycy coraz śmielej piszą na temat tego zjawiska.

Nadreprezentacja Żydów w aparacie komunistycznego terroru

Sowieci całkowicie ufali Żydom. Żydowscy partyzanci wstępowali do milicji i bezpieki. Po II wojnie światowej Żydzi stanowili mniej niż 1% społeczeństwa Polskiego. W 1945 Bierut twierdził, że Żydzi zajmują ponad 500 stanowisk kierowniczych w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, czyli ponad 13%, i stanowią 1,7% ogółu pracowników resortu. Od 1944 do 1956 Żydzi stanowili 29% kierownictwa bezpieki, był to nieproporcjonalnie duży odsetek wśród wszystkich funkcjonariuszy aparatu terroru dla społeczności stanowiącej poniżej 1% wśród osób zamieszkujących zimie polskie.

Sowiecki doradca oddelegowany z Moskwy do MBP płk Mikołaj Steliwanowski w raporcie, z 20 października 1945, do Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych Ławrientija Berii informował że Żydzi w MBP stanowią 18,7% zatrudnionych i zajmują 50% stanowisk kierowniczych. W I Departamencie Żydzi stanowili 27% zatrudnionych i zajmowali 100% stanowisk kierowniczych, w Wydziale Personalnym 23% pracowników było Żydami, a w kierownictwie było siedmiu Żydów. Wydział do spraw Funkcjonariuszy, inspekcja specjalna, składała się w 33% z Żydów, wszyscy oni zajmowali stanowiska kierownicze. W Wydziale Sanitarnym Żydzi stanowili 49%, w Wydziale Finansowym 30%.

W 1949 roku ambasador ZSRR w Polsce Wiktor Lebiediew pisał, że „w MBP poczynając od wiceministrów, poprzez dyrektorów departamentów, nie ma ani jednego Polaka, wszyscy są Żydami. W Departamencie Wywiadu pracują wyłącznie Żydzi”.

Na 447 kierowniczych stanowisk, bez wojewódzkich urzędów bezpieczeństwa, 131 posad, czyli prawie 30%, zajmowały osoby które w rubryce narodowość wpisane miały Żyd. Od 1944 do 1954 Żydzi zajmowali w MBP 37,1% stanowisk kierowniczych. Po 1954 odsetek Żydów spadł we władzach bezpieki do 34,5%. Od 1944 do 1954 szefowie wojewódzkich urzędów bezpieczeństwa w 20, 5% byli Żydami.

Żydzi byli komendantami komunistycznych koncentracyjnych obozów pracy. Po II wojnie światowej w całej Polsce było ich ponad 300. Salomon Morel był komendantem obozu w Świętochowicach przeznaczonego dla Niemców i Ślązaków. Następnie komendantów fili Auschwitz w Jaworznie (gdzie zastąpił Iwana Mordasowa). Morel zabił osobiście lub doprowadził do śmierci ponad 10.000 osób.

Żydzi całkowicie zdominowali władze okupowanej po wojnie przez komunistów Polski i kierownictwo aparatu bezpieczeństwa. Żydzi stanowiący po wojnie mniej niż 1% populacji, w bezpiece stanowili 30% składu osobowego – co pokazuje, że ogromny odsetek populacji żydowskiej musiał być etatowymi pracownikami komunistycznego aparatu terroru – w 1948 roku w bezpiece zatrudnionych było 26.600 osób, 30% z nich prawie 8.000, po 1947 na ziemiach polski mieszkało 90.000 Żydów, więc ponad 11% populacji żydowskiej, bez wykluczenia dzieci czy starców, było zatrudnionej w samej bezpiece, nie licząc zatrudnionych w komunistycznej biurokracji, wojsku, propagandzie, czy kontroli nad gospodarką.

Żydzi w dowództwie ludowego Wojska „Polskiego”

Komunistyczny okupant Polski po II wojnie światowej nie mając oparcia w Polakach. Musiał więc oprzeć swoją władze na sile militarnej i terrorze. By nie dopuścić do przejęcia kontroli nad wojskiem przez Polaków, dowodzenie i kontrola armii powierzona została przez Moskwę Rosjanom i Żydom. Armia Berlinga tuszowała żydowskie pochodzenie kadry dowódczej, służyły temu powszechne zmiany nazwisk na polskobrzmiące. Zastępcami dowódców dywizji i brygad byli Żydzi, podobnie było na niższych szczeblach dowodzenia. Sowieci prowadzili politykę awansowania Żydów i wykluczania Polaków. Sam Zygmunt Berling jako student prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1915 roku deklarował, że jest wyznawcą judaizmu, niemniej szokował go szowinizm Żydów z partii i bezpieki.

Zarządem Politycznym Wojska Polskiego dowodził Mieczysław Mietkowski (Mojżesz Bobrowiecki). Zarząd składał się z 44 osób w tym z 34 Żydów. Stanowiska dowódcze obsadzone były przez Żydów, udających katolików, co budziło w wojsku zgorszenie. Wychowawcami politycznymi w Wojsku Polskim byli Żydzi. Na 28 odpowiedzialnych pracowników w wydziałach politycznych dywizji 17 było Żydami, na szczeblu pułku na 43 pracowników 31 było Żydami. Na 89 zastępców dowódców batalionów do spraw politycznych 57 było Żydami.

Szefem gabinetu wojskowego Bieruta i pełnomocnikiem do spraw pobytu Armii Czerwonej w Polsce był Maksymilian Wolff. Żydem był też minister obrony narodowej Marian Spychalski. Żyd Karol Świerczewski dowodził II Armią WP. Dawid Hubner vel Juliusz Hibner był szefem wojsk wewnętrznych. Mendel Rossoj vel Wacław Komar wraz Henrykiem Toruńczykiem nadzorowali wywiad wojskowy. Samuel Lewin był dowódcą Jednostek Zastępczych Służby Wojskowej czyli niewolniczych zmilitaryzowanych batalionów dzieci polskich patriotów. Dzieci te były przez okupanta wykorzystywane do niewolniczej pracy w kopalniach węgla i uranu.

Nadreprezentacja Żydów w komunistycznym aparacie terroru na przykładzie Łodzi

Żydzi łódzcy aktywnie wałczyli się w tworzenie komunistycznego aparatu terroru. Szefem wojskowego sądu rejonowego w Łodzi został Leo Holhberger, jego zastępcą był Michał Salpeter (Mordka Meilech). W procesach polskich patriotów oskarżał Feliks Apis. W UB pracowali: Józef Czaplicki, Józef Krakowski, Bolesław Krzywiński (Bernard Schildhau), Mieczysław Baumac, Edward Szejnfeld, Aleksander Rozenblum, Michał Jachimowicz, Aleksander Dyrak, Tomasz Lampart (Dawid Fischer) późniejszy szef cenzury, Helena Rozmaryn, Dawid Międzyrzecki, Leonard Wojciechowski (Jakub Szmulowicz), Mieczysław Broniatowski, Józef Arski.

Żydzi w kieleckim komunistycznym aparacie terroru

Terror komunistyczny oparty był na Żydach. Przykładem tego były Kielce gdzie 57% pracowników UB stanowili Żydzi. Od 1946 roku komendantem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa publicznego był Adam Kornacki (Dawid Kornhendler) agent NKWD. Szefem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa był Albert Grynbaum. W kieleckiej bezpiece pracowali Moryc Kwaśniewski (szef wydziału personalnego wojewódzkiego UB w Kielcach) i Natan Bałanowski. Tłumaczem komendantury Armii Czerwonej był Wolf Zalcberg (garnizonem WP dowodził sowiet Andrej Kupryj). Żydem był też pierwszy sekretarz PPR w Kielcach Jan Kalinowski, prezydent miasta Tadeusz Zarecki, szef wydziału organizacyjnego PPR Julian Lewin, część pracowników urzędu wojewódzkiego. I wszyscy oni mieli pozwolić na rzekomy i spontaniczny i wielogodzinny pogrom Żydów w Kielcach.

Po 1945 szefem UB w Białogardzie był Zdzisław Stolzman, współpracownik NKWD, wyłapywał on polskich patriotów, po czym by torturował i mordował.

Jan Bodakowski

Bibliografia:

„Biuletyn IPN” nr 11/58

„Żydzi i Polacy” Chodakiewicz, Fronda 2000

„Po zagładzie. Stosunki Polsko Żydowskie 1944-1947″ Chodakiewicz, IPN 2008

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

64 komentarze

64 Komentarzy

 1. wars

  2 grudnia 2016 at 16:39

  Kariera Stolzmana juniora więcej mówi o władzy w PRL i w III RP niż elaboraty na te tematy jajogłowych politologów.

 2. mat33

  2 grudnia 2016 at 16:46

  Sowieci nie ufali żydkom,bo sowieci byli żydami.

 3. Stanley

  2 grudnia 2016 at 18:09

  wydaje się, że jest to I tak ostrożna kalkulacja.
  prwada jest taka, że tylko niesamowita zaradność wykszatłcona w Nas Polakach przez zaborców pozwoliła nam przetrwać te czasy.
  dzisiaj mamy do czynienia z potomkami tych koczowników, który przy pomocy liberalnych hasełek zwerbowali znaczną część społeczeństwa I ogłupili młodzież.
  cała nadzieją w odrodzeniu narodowo patriotycznego ruchu, tylko POLSKIEGo.
  Znamienne jest, że nowa władza, która ubolewa nad losem żołnierzy wykletych nawet nie zająknie sie o ich oprawcach, którzy żyją , całkiem dobrze się mają I czasami pełnia jeszcze fubkcje państwowe wide sedzie Kryże itp.

 4. cayt-london

  2 grudnia 2016 at 20:24

  ale przeciez w sowietach bylo tak samo a stalin,dzierzynski czy ordzonikidze byli kwiatkami do kozucha a niejaki ,,doktor,,spiewak z zydowskiego instytutu ,,histoycznego,,twiedzi ze zydokomuna to wymysl tzw antysemitow[nie tylko zydzi to semici na tym swiecie]

 5. stan

  2 grudnia 2016 at 21:54

  Największą antysemitką jest prawda.
  Nadreprezentacja trwa. Podobnież w USA.
  A może na początek zrobimy chociaż to co Putin, który kilka lat temu wysłał listy gończe za Sorosem i Rothschildem. No i czekajmy jak przekroczą naszą granicę.

 6. Czesław

  3 grudnia 2016 at 06:41

  Chyba o tej nadreprezentacji Żydów w kierownictwie UB to pisała nieżyjąca już Torańska w książce „Oni”. Po roku 1990 nawet „oni” pisali prawdę ale szybko od tego odeszli bo zorientowali się że ta transformacja w wielu dziedzinach to jest taka „na niby”.

 7. jagoda

  3 grudnia 2016 at 14:02

  Tylko nadinterpretacja? To przecież oni bolszewizm sami wymyślili i realizowali w celu wyeliminowania słowiańszczyzny. Wyprzedzili w tym względzie hitleryzm i grypę hiszpankę. Byli wśród nich Polacy tak i są teraz jako szabesgoje, pachoły i zwykli ogłupieńcy gdy bolszewio-marksizm został zastąpiony przez bolszewizm kulturowy preferujący rozwalanie kultury, edukacji i więzów społecznych w szczególności rodzin

 8. Titus Bomstad

  29 stycznia 2017 at 10:36

  People Development Africa

 9. Shalanda Bilagody

  22 lutego 2017 at 07:19

  download expendables 3 teaser

 10. Lashanda Mcausland

  23 lutego 2017 at 21:53

  eyelash extensions

 11. liposuction

  25 lutego 2017 at 00:05

  I have not checked in here for a while as I thought it was getting boring, but the last few posts are really great quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend.

 12. Otha Petsche

  25 lutego 2017 at 02:41

  I adore gathering utile info, this post has got me even more info! .EBestWebHost

 13. Arminda Thaler

  25 lutego 2017 at 03:35

  I am really enjoying the theme/design of your weblog. Do you ever run into any web browser compatibility issues? A small number of my blog audience have complained about my blog not working correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you have any recommendations to help fix this issue?

 14. Angella Bobbett

  25 lutego 2017 at 05:20

  some times its a pain in the ass to read what people wrote but this website is rattling user friendly! .CosmosEntertainment

 15. navy blue hair fascinator

  3 marca 2017 at 19:00

  Hello, i think that i saw you visited my weblog thus i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to improve my site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 16. Dental management system

  4 marca 2017 at 15:46

  There is noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain nice points in features also.

 17. bijuteri online kadikoy

  4 marca 2017 at 20:42

  WONDERFUL Post.thanks for share..more wait .. …

 18. Spot on with this write-up, I truly think this website needs much more consideration. I’ll probably be again to read much more, thanks for that info.

 19. lutonix av

  6 marca 2017 at 16:32

  I discovered your blog site on google and check a few of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to reading more from you later on!…

 20. meme muayenesi

  7 marca 2017 at 08:11

  Your place is valueble for me. Thanks!…

 21. ImLive.com

  7 marca 2017 at 20:34

  Great line up. We will be linking to this great article on our site. Keep up the good writing.

 22. kendi basina meme muayyenesi

  8 marca 2017 at 02:08

  You should take part in a contest for one of the best blogs on the web. I will recommend this site!

 23. meme muayenesi nasıl yapılır

  10 marca 2017 at 05:07

  After study a few of the blog posts on your website now, and I truly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Pls check out my web site as well and let me know what you think.

 24. where to buy shoes

  10 marca 2017 at 10:14

  Hey, you utilised to write magnificent, but the last few posts have been kinda boring… I miss your wonderful writings. Past numerous posts are just a tiny bit out of track! come on!

 25. shopping of shoes

  11 marca 2017 at 14:28

  Hey, you employed to compose magnificent, but the last couple of posts have been kinda uninteresting… I miss your excellent writings. Past many posts are just a tiny bit out of track! come on!

 26. айфел парфюм

  12 marca 2017 at 00:09

  An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing a little analysis on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you become expertise, would you mind updating your blog with more details? It is highly helpful for me. Big thumb up for this blog post!

 27. best online shopping sites for shoes

  13 marca 2017 at 14:04

  Hi, just wanted to mention, I loved this blog publish. It was beneficial. Keep on posting! Also pay a visit to my net site; ครีมหน้าขาว

 28. Blake Kubilus

  14 marca 2017 at 16:28

  Hello there! I could have sworn I’ve been to this blog before but after checking through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely glad I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

 29. shoe discount

  15 marca 2017 at 08:03

  Hi, just wished to mention, I appreciated this website post. It was useful. Keep on posting! Also pay a visit to my net website; ครีมหน้าขาว

 30. An interesting discussion is worth comment. I think that you should write more on this topic, it might not be a taboo subject but generally people are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

 31. black and white fascinator Ireland

  20 marca 2017 at 10:21

  Somebody necessarily lend a hand to make seriously posts I’d state. That is the first time I frequented your website page and thus far? I surprised with the analysis you made to create this actual put up extraordinary. Great activity!

 32. айфел парфюм

  20 marca 2017 at 22:00

  Your place is valueble for me. Thanks!…

 33. mens shoes for women

  22 marca 2017 at 09:16

  Hey, you utilised to create magnificent, but the final number of posts have been kinda dull… I miss your great writings. Past a number of posts are just a tiny bit out of track! come on!

 34. for shoes

  24 marca 2017 at 10:15

  Hey, you employed to compose magnificent, but the final few posts have been kinda boring… I miss your wonderful writings. Past a number of posts are just a tiny bit out of track! come on!

 35. hot pink fascinator with veil

  24 marca 2017 at 11:51

  I have read some excellent stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting. I surprise how so much effort you put to make one of these wonderful informative site.

 36. Home Improvement

  24 marca 2017 at 15:47

  Between me and my spouse we have owned even further MP3 players around the several years than I can count, such as Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, and so on. But, the very last few a long time I’ve fixed down in direction of one line of gamers. Why? Because I was joyful toward explore how well-designed and enjoyment in the direction of seek the services of the underappreciated (and greatly mocked) Zunes are.

 37. Pinkie Rosettie

  24 marca 2017 at 16:44

  Hey there just stoppin by. Good site you got, keep it going. If you happen to be interested in how to make a beat and have heard about DubTurbo, check out the press release.

 38. large size womens shoes

  26 marca 2017 at 09:44

  Hey, you utilized to write magnificent, but the final couple of posts have been kinda uninteresting… I miss your excellent writings. Past several posts are just a minor bit out of track! come on!

 39. Parrot Drone review

  28 marca 2017 at 02:23

  Things i have always told people is that when you are evaluating a good online electronics retail outlet, there are a few issues that you have to factor in. First and foremost, you should really make sure to find a reputable along with reliable retail store that has gotten great reviews and classification from other consumers and business world advisors. This will ensure you are handling a well-known store to provide good support and support to the patrons. Many thanks sharing your thinking on this blog.

 40. boots shopping online

  30 marca 2017 at 09:06

  Hey, you used to publish magnificent, but the last handful of posts have been kinda boring… I miss your fantastic writings. Past a number of posts are just a minor bit out of track! come on!

 41. computer recycling companies

  31 marca 2017 at 08:52

  I dugg some of you post as I thought they were very useful very useful

 42. old computer recycling

  31 marca 2017 at 09:35

  I dugg some of you post as I cerebrated they were very beneficial very useful

 43. old it recycling

  31 marca 2017 at 12:09

  Some truly wonderful blog posts on this website , appreciate it for contribution.

 44. weee disposal

  2 kwietnia 2017 at 17:53

  I think this is among the most important info for me. And i’m glad reading your article. But want to remark on some general things, The website style is wonderful, the articles is really great : D. Good job, cheers

 45. greece travel sailing

  4 kwietnia 2017 at 22:20

  Zune and iPod: Greatest men and women examine the Zune in direction of the Touch, however at the time viewing how slim and incredibly small and light-weight it is, I try out it toward be a fairly exceptional hybrid that combines attributes of both equally the Touch and the Nano. It’s extremely colorful and beautiful OLED display screen is somewhat scaled-down than the contact screen, still the player by itself feels fairly a little bit smaller and lighter. It weighs in excess of 2/3 as a lot, and is substantially lesser within width and peak, although currently being simply a hair thicker.

 46. old it recycling

  5 kwietnia 2017 at 15:41

  You are my aspiration , I own few web logs and often run out from to post .I think this website has got some very excellent info for everyone. „To be able to be caught up into the world of thought — that is being educated.” by Edith Hamilton.

 47. computer equipment recycling

  6 kwietnia 2017 at 10:15

  Enjoyed reading this, very good stuff, thankyou . „Shared joys make a friend, not shared sufferings.” by Friedrich Wilhelm Nietzsche.

 48. travel and sailing

  10 kwietnia 2017 at 19:51

  The contemporary Zune browser is surprisingly positive, however not as superior as the iPod’s. It is effective properly, nevertheless is not as immediate as Safari, and includes a clunkier interface. If by yourself often method on employing the website browser which is not an issue, however if you might be coming up with towards browse the world wide web alot against your PMP then the iPod’s more substantial display screen and far better browser could possibly be necessary.

 49. official statement

  11 kwietnia 2017 at 01:55

  I simply want to mention I am just very new to blogs and certainly savored this web site. Very likely I’m planning to bookmark your blog post . You definitely have superb stories. With thanks for sharing with us your web-site.

 50. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I’ve really enjoyed surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 51. it disposal companies

  16 kwietnia 2017 at 08:37

  Some truly prime blog posts on this site, saved to fav.

 52. cheap snapbacks

  17 kwietnia 2017 at 10:37

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I’ve really enjoyed surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 53. safety security technology

  19 kwietnia 2017 at 21:49

  This is turning into a bit excess subjective, however I a lot prefer the Zune Industry. The interface is vibrant, has additional flair, and some neat functions together with ‚Mixview’ that enable on your own suddenly see similar albums, songs, or other people equivalent towards what you happen to be listening in direction of. Clicking on a single of those people will center upon that merchandise, and a different fastened of „neighbors” will arrive into viewpoint, letting on your own in direction of navigate more than exploring by way of very similar artists, songs, or customers. Conversing of end users, the Zune „Social” is additionally exceptional enjoyment, making it possible for you track down many others with shared choices and starting to be buddies with them. Oneself then can hear in the direction of a playlist designed centered upon an amalgamation of what all your buddies are listening towards, which is in addition exciting. Those people worried with privateness will be relieved in the direction of know on your own can prevent the general public towards seeing your personal listening patterns if you hence take.

 54. track and field sports

  21 kwietnia 2017 at 12:23

  Involving me and my partner we have owned even further MP3 players earlier mentioned the a long time than I can rely, together with Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, and so forth. But, the last handful of many years I’ve solved down in the direction of just one line of gamers. Why? Mainly because I was delighted toward examine how well-designed and fun to employ the service of the underappreciated (and greatly mocked) Zunes are.

 55. Pamala

  22 kwietnia 2017 at 15:10

  I’m not that much of a internet reader to be honest but
  your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark
  your site to come back in the future. Many thanks

 56. айфел парфюм

  22 kwietnia 2017 at 18:37

  This really answered my problem, thank you!

 57. the travel and leisure

  23 kwietnia 2017 at 16:59

  The contemporary Zune browser is remarkably positive, nevertheless not as optimistic as the iPod’s. It is effective perfectly, nonetheless isn’t really as instantaneous as Safari, and incorporates a clunkier interface. If by yourself often method upon using the world wide web browser that’s not an issue, nevertheless if you are developing in the direction of go through the net alot in opposition to your PMP then the iPod’s bigger show and improved browser could possibly be vital.

 58. pink fascinator

  24 kwietnia 2017 at 08:25

  I have read some good stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting. I surprise how a lot attempt you put to create this sort of wonderful informative site.

 59. computer equipment recycling

  24 kwietnia 2017 at 14:32

  I like what you guys are up also. Such smart work and reporting! Carry on the excellent works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my site :).

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra