Recenzje

Homeopatia. Śmierć w granulkach

homeopatia-smierc-w-granulkachNakładem wydawnictwa Monumen w Bibliotece Miesięcznika Egzorcysta ukazała się publikacja „Homeopatia. Śmierć w granulkach” zawierające artykuły z miesięcznika zawierające teksty o homeopatii, skandalicznym procederze naciągania chorych na zakup preparatów okultystycznych składających się z cukru i wody pozbawionych własności leczniczych.

Sprzedaż w aptekach preparatów homeopatycznych jest jednym z najbardziej szokujących przejawów niewywiązywania się ze swoich obowiązków państwa polskiego. Preparaty homeopatyczne to cukier i woda poddane czarom, które sprzedawane są nieświadomym pacjentom jako leki, choć ich miejsce nie jest w aptekach, tylko co najwyżej w sklepach dla wyznawców new age, między wahadełkami a relacjami o molestowaniu seksualnym ze strony kosmitów. Obowiązkiem państwa jest ochrona pacjentów przed oszustami, wykorzystującymi cierpienia chorych, a nie wspierania oszustw dokonywanych przez producentów preparatów magicznych sprzedających swoje bozbawione naukowych podstaw towary jako leki pod szyldem instytucji zaufania publicznego jakim są apteki.

Szkodliwość homeopatii opisuje publikacja Homeopatia. Śmierć w granulkach”. Na jej kartach znajdują się wypowiedzieli się lekarz medycyny Jacek Piotr Lisowski, doktor Paweł Sokołowski, ksiądz profesor doktor habilitowany Aleksander Posacki, ksiądz Andrzej Grefkowicz– egzorcysta z diecezji warszawsko-praskiej, profesor Zbigniew Jacyna Onyszkiewicz,

Na kartach publikacji autorzy opisali procedury magiczne na których opiera się produkcja preparatów homeopatycznych, związki twórców homeopatii z masonerią i okultyzmem, brak podstaw naukowych homeopatii, jej negatywne oddziaływanie na pacjentów,

Omawiając temat homeopatii warto przypomnieć stanowisko zespołu ekspertów Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie stosowania oraz promowania metod homeopatycznych. Zdaniem ekspertów homeopatia

nie spełnia wymagań stawianych metodom stosowanym we współczesnej medycynie i że jej zasady nie są zgodne z aktualną wiedzą medyczną. W szczególności Zespół zwraca uwagę, że:

1. Podstawy homeopatii są sprzeczne ze współczesną wiedzą na temat patogenezy chorób oraz patofizjologii.

2. Założenie homeopatii, że pobudzanie organizmu do walki z chorobą można uzyskać przez stosowanie homeopatycznych dawek substancji, jest sprzeczne ze znanymi i dobrze udowodnionymi mechanizmami działania środków leczniczych. Według dostępnej wiedzy, potwierdzonej w ogromnej liczbie przeprowadzonych zgodnie z wymogami nauki badań, wszystkie substancje w „dawkach symbolicznych” są po prostu pozbawione działania.

3. Homeopatyczna zasada „podobne leczyć podobnym” nie znajduje potwierdzenia na gruncie empirycznym.

4. Twierdzenie homeopatów, że ta sama choroba u każdego pacjenta przebiega zupełnie inaczej i że dlatego w tych samych schorzeniach należy u różnych pacjentów stosować odmienne leki, jest sprzeczne z wiedzą medyczną. Tak rozumiane „indywidualizowanie” postępowania uniemożliwia obiektywną weryfikację skuteczności leczenia homeopatycznego.

5. Tłumaczenie mechanizmu działania leków homeopatycznych jest sprzeczne z zasadami współczesnej chemii, farmakologii i immunologii, zwłaszcza z zasadą zależności efektu leczniczego od dawki leku. Zasada ta sprawdziła się w odniesieniu do wszystkich leków stosowanych w medycynie, których skuteczność wielokrotnie potwierdzono w ściśle kontrolowanych warunkach.

6. Współczesna wiedza z zakresu chemii i fizjologii wskazuje, iż nieprawdziwym jest twierdzenie, że lek homeopatyczny ma nabywać właściwą siłę działania poprzez wielokrotne rozcieńczanie pierwotnej substancji, zwykle wodą lub słabym roztworem alkoholu, często aż do rozcieńczenia „symbolicznego”. Twierdzenie, że dopiero homeopatyczne rozcieńczanie substancji pozwala na uzyskanie bodźca („potencji”), który jest zdolny uaktywnić zaburzone funkcje organizmu do walki z chorobą, jest nie do zaakceptowania na gruncie współczesnej fizjologii. Ponieważ wiadomo, że reakcje chemiczne i receptorowe wymagają stężeń substratu powyżej 1:107, nie jest możliwe działanie leków otrzymanych poprzez rozcieńczenie do potencji np. C12 (co odpowiada 1:1013) i większych, gdy np. w rozcieńczeniu D22 (1:1022) w 100 ml „leku” może występować zaledwie 1 cząsteczka pierwotnej substancji, a tym bardziej przy jego jeszcze dalszym rozcieńczaniu (homeopaci stosują nawet preparaty o „potencji” D200).

7. Zwiększanie siły działania leku homeopatycznego poprzez tzw. „potencjalizowanie”, czyli np. wstrząsanie nim w określony sposób, nie da się wyjaśnić na gruncie jakiegokolwiek efektu znanego w fizyce lub chemii. Przytaczane analogie z medycyną akademicką w aspekcie zalecania wstrząsania leków przed użyciem są mylące, bowiem wstrząsanie służy jednie uzyskaniu jednorodnej zawiesiny.

8. Stwierdzenie homeopatów, że działania ich leków nie da się wyjaśnić utartymi, obecnymi uniwersyteckimi wyobrażeniami, powoduje, że często szukają oni tłumaczenia mechanizmu działania produktów homeopatycznych poprzez tworzenie spekulatywnych koncepcji, odwołujących się do magii. W tych spekulacjach nie jest ważna obecność materialnej substancji w podawanych lekach, ale pozostawione przez nią „piętno” „pamięć” lub „informacja”, bowiem to ona ma mieć zasadnicze znaczenie dla uzyskania efektu leczniczego. Jest to sprzeczne z wiedzą z zakresu chemii, fizyki, fizjologii i farmakologii.

9. Niewłaściwe jest określanie preparatów homeopatycznych mianem „leki”, ponieważ nie mają one udowodnionej skuteczności oraz nie spełniają wymagań stawianych przy rejestracji produktom leczniczym.

10. Brak zgodności co do rodzaju, dawek oraz jakości produktów stosowanych w homeopatii i brak jasnych kryteriów stosowania leczenia uzupełniającego czynią metody homeopatyczne praktykami tzw. medycyny alternatywnej lub naturalnej oraz uniemożliwiają przeprowadzenie badań kontrolowanych zgodnych z przyjętymi i sprawdzonymi zasadami nauki.

11. Obecnie brak jest wysokiej jakości dowodów przeprowadzonych według zasad medycyny opartej na dowodach (EBM) dokumentujących skuteczność kliniczną leczenia homeopatycznego przewyższającą placebo.

12. Żadne z wytycznych opracowanych przez ekspertów polskich naukowych towarzystw medycznych nie zalecają stosowania metod homeopatycznych.

13. Fakt, że polskie przepisy prawne nie przewidują konieczności przedstawienia dowodów skuteczności i bezpieczeństwa oraz uzasadnienia wskazań do stosowania „leków homeopatycznych” przed ich rejestracją i dopuszczeniem do wprowadzenia na rynek, nie zwalnia lekarza od odpowiedzialności za możliwe skutki zaniechania leczenia metodami zgodnymi ze współczesną wiedzą medyczną.

14. Zasady etyki lekarskiej nakazują lekarzom stosowanie wyłącznie metod zweryfikowanych naukowo. Ponieważ zastosowania metod homeopatycznych nie da się uzasadnić naukowo, w przypadku niekorzystnego wyniku leczenia lub braku efektu leczenia zarzut niewłaściwego postępowania byłby trudny do oddalenia.

15. Nie da się również uzasadnić postępowania opartego na stwierdzeniu, że „lek homeopatyczny nie zaszkodzi”. W przypadku schorzeń skutecznie leczonych lekami stosowanymi w medycynie obowiązkiem lekarza jest zastosowanie postępowania zgodnego ze współczesną wiedzą medyczną. Jeżeli zaś zdaniem lekarza zastosowanie leku nie jest konieczne, użycie metod homeopatycznych niepotrzebnie naraża pacjenta na koszty i może podważać zaufanie do lekarzy i medycyny.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia, które nie wyczerpują wszystkich problemów związanych ze stosowaniem metod homeopatycznych, Zespół zgodnie stwierdza, że lekarze nie powinni stosować tych metod. Obowiązkiem lekarzy jest rzetelne informowanie pacjentów domagających się stosowania produktów homeopatycznych o braku ich skuteczności leczniczej. Lekarze, lekarze dentyści, instytucje i organizacje medyczne nie powinny organizować szkoleń i innych działań promocyjnych w zakresie homeopatii i metod wywodzących się z homeopatii”.

Jan Bodakowski

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

58 komentarzy

58 Komentarzy

 1. hansi

  16 grudnia 2016 at 06:45

  Panie Bodakowski.
  „…wypowiedzieli się lekarz medycyny Jacek Piotr Lisowski, doktor Paweł Sokołowski, ksiądz profesor doktor habilitowany Aleksander Posacki, ksiądz Andrzej Grefkowicz– egzorcysta z diecezji warszawsko-praskiej, profesor Zbigniew Jacyna Onyszkiewicz,…
  KTO to są, te wymienione ludziki ?.. Z pompatycznie wyliczony,i tytułami (nadanymi przez Jaruzelskiego może ?.. Namnożyło się nam wszak „profesorów” i innych „autorytetów”, których nie wypada nawet sprawdzać w Wikipedii, czy ich życiorysy nie zaczynają się czasem od roku 1990 ? 🙂
  A Pan – kim jest, żeby tak arbitralnie dokładać swoje pięć groszy do chazarskiej działalności, mającej na celu zduszenie wszelkich przejawów OPORU wobec narastającej i coraz bezczelniejszej już w Polsce EUGENIKI ?
  Z Księżyca Pan spadł, Panie Bodakowski ?..
  Czy też reprezentuje Pan po prostu Chazarnię farmaceutyczną ? 🙂 ..
  Homeopatia przynajmniej NIE SZKODZI 🙂 A „chcącemu nie dzieje się krzywda” 🙂
  czego NIE DA się powiedzieć o dzisiaj nam coraz bardziej bandycko panującej „medycynie rockefellerowskiej”, która nas coraz jawniej po prostu ZABIJA ?
  Że popatrzeć jedynie na „wyniki leczenia” tzw. CHEMIOTERAPIĄ przez „lekarzy”, takich, jak Pan raczył wymienić w artykule i innych „profesorów i autorytety” ? 🙂

  ” Lekarze, lekarze dentyści, instytucje i organizacje medyczne nie powinny organizować szkoleń i innych działań promocyjnych w zakresie homeopatii i metod wywodzących się z homeopatii”.”
  Pewnie ZAKAZAĆ, tak jak zniknęła Strofantyna i nie sposób jej nigdzie dostać, jak i znikają co rusz to stare, sprawdzone LEKI, zastępowane TRUCIZNAMI, jakie „lekarze” mają OBOWIĄZEK (pod groźbą utraty licencji) na chorych ludziach stosować ? Lekarzom NIE WOLNO JUŻ LECZYĆ.. WOLNO im jedynie dopasowywać farmaceutyczne „leki” do zaobserwowanych objawów, często mylnie…
  Panie Bodakowski…
  Jeśli się Pan NIE ZNA na zagadnieniach, to proszę przynajmniej nie siać fermentu, dobrze ?
  I nie chwalić bandziorskiej mafii, niszczącej nam ostatnie możliwości leczenia i dbani8a o zdrowie…

 2. Daron Sothen

  29 stycznia 2017 at 05:29

  jeux de moto

 3. Cheryll Wollman

  19 lutego 2017 at 18:18

  water ionizer comparison

 4. Mora Barret

  20 lutego 2017 at 11:55

  After research just a few of the weblog posts on your website now, and I actually like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website record and will likely be checking again soon. Pls check out my website online as nicely and let me know what you think.TubeSync

 5. Treva Mcclucas

  20 lutego 2017 at 15:11

  I regard something truly special in this website .EBestWebHost

 6. pro fishing

  20 lutego 2017 at 18:47

  This sounds in a way inflammatory pending me…can’t wait for this…thank you!

 7. Leeanne Ladden

  21 lutego 2017 at 04:04

  I do not even understand how I ended up here, however I believed this post was once good. I do not recognize who you might be but certainly you’re going to a famous blogger in case you aren’t already 😉 Cheers!

 8. Chantal Velmontes

  22 lutego 2017 at 07:20

  limo Calgary

 9. Ermelinda Mattie

  22 lutego 2017 at 08:40

  political blog

 10. mommy makeover

  23 lutego 2017 at 22:45

  After study several of the websites on your internet site now, i genuinely as if your method of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site list and will be checking back soon. Pls have a look at my site too and tell me what you think.

 11. Jerrell Citrone

  24 lutego 2017 at 01:39

  Have you ever thought about publishing an e-book or guest authoring on other websites? I have a blog based upon on the same ideas you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my viewers would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e mail.

 12. Lewis

  24 lutego 2017 at 02:44

  I think other website proprietors should take this web site as an model, very clean and good user genial style and design.EBestWebHost

 13. lime green fascinators

  3 marca 2017 at 12:54

  I do believe all the ideas you’ve offered on your post. They are very convincing and can certainly work. Nonetheless, the posts are too brief for starters. May you please lengthen them a little from next time? Thanks for the post.

 14. HIMS

  4 marca 2017 at 19:05

  Your place is valueble for me. Thanks!…

 15. Jackie Dominico

  4 marca 2017 at 21:09

  Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog stand out. Please let me know where you got your theme. Thanks.

 16. prenses bijuteri online satış

  5 marca 2017 at 10:53

  I discovered your blog site on google and check a few of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to reading more from you later on!…

 17. Can I just say what a relief to find someone who actually knows what theyre talking about on the internet. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More people need to read this and understand this side of the story. I cant believe youre not more popular because you definitely have the gift.

 18. Kendi Kendine Meme Muауеnеѕі Nasıl Yapılmalı

  7 marca 2017 at 00:17

  There are certainly a lot of details like that to take into consideration. That is a great point to bring up. I offer the thoughts above as general inspiration but clearly there are questions like the one you bring up where the most important thing will be working in honest good faith. I don?t know if best practices have emerged around things like that, but I am sure that your job is clearly identified as a fair game. Both boys and girls feel the impact of just a moment’s pleasure, for the rest of their lives.

 19. Your place is valueble for me. Thanks!…

 20. After study a few of the blog posts on your website now, and I truly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Pls check out my web site as well and let me know what you think.

 21. рефан парфюми цена

  9 marca 2017 at 22:37

  It’s hard to find knowledgeable people on this topic, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 22. This is the right blog for anyone who wants to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want…HaHa). You definitely put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, just great!

 23. This web site is really a walk-through for all of the info you wanted about this and didn’t know who to ask. Glimpse here, and you’ll definitely discover it.

 24. cara hack playboy

  11 marca 2017 at 23:20

  463459 783374I observe there is a lot of spam on this weblog. Do you need to have assist cleaning them up? I may possibly support among classes! 658286

 25. аифел парфюм

  12 marca 2017 at 14:07

  This really answered my problem, thank you!

 26. online shopping of footwear

  14 marca 2017 at 09:13

  I enjoy reading through an article that can make men and girls consider. Also, thanks for allowing for me to comment!

 27. Reyes Azzano

  14 marca 2017 at 12:16

  I have learn some excellent stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I surprise how a lot effort you set to make the sort of great informative web site.

 28. Porter Hartry

  14 marca 2017 at 15:03

  Hi! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Thank you!

 29. shoes for men

  16 marca 2017 at 03:25

  Quite great blog post. I totally enjoy this web site. Keep creating!

 30. largest online shoe store

  16 marca 2017 at 04:27

  Hi, just wished to mention, I loved this weblog submit. It was valuable. Keep on posting! Also visit my net website; ครีมหน้าขาว

 31. I discovered your blog site on google and check a few of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to reading more from you later on!…

 32. buy humatrope online

  18 marca 2017 at 03:04

  718518 850419Straight to the point and well written! Why cant everyone else be like this? 159353

 33. ladies shoes

  18 marca 2017 at 07:07

  I love studying by means of an report that can make guys and girls think. Also, thanks for making it possible for for me to comment!

 34. You made some decent points there. I looked on the internet for the issue and found most individuals will go along with with your website.

 35. hospital management system

  19 marca 2017 at 00:11

  There is noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain nice points in features also.

 36. top cam sites

  20 marca 2017 at 04:40

  Saved as a favorite, I really like your blog!

 37. айфел парфюм

  20 marca 2017 at 19:43

  Hello! I just would like to give a huge thumbs up for the great info you have here on this post. I will be coming back to your blog for more soon.

 38. pale pink fascinator hats

  20 marca 2017 at 22:26

  I precisely wanted to appreciate you once again. I do not know the things I might have sorted out in the absence of the entire solutions provided by you relating to such a theme. Entirely was a real depressing problem in my view, nevertheless understanding the specialized mode you resolved the issue took me to jump for happiness. I’m thankful for this help and as well , trust you are aware of an amazing job that you’re doing teaching the rest through the use of your blog. More than likely you have never come across any of us.

 39. айфел парфюм

  21 marca 2017 at 19:57

  When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks!

 40. айфел парфюм

  22 marca 2017 at 04:01

  I’m impressed, I must say. Really rarely do I encounter a blog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. Your idea is outstanding; the issue is something that not enough people are speaking intelligently about. I am very happy that I stumbled across this in my search for something relating to this.

 41. eyfel parfum

  22 marca 2017 at 16:27

  WONDERFUL Post.thanks for share..more wait .. …

 42. womens shoes cheap online

  23 marca 2017 at 06:43

  Hey, you utilized to publish magnificent, but the last couple of posts have been kinda boring… I miss your fantastic writings. Past numerous posts are just a small bit out of track! come on!

 43. white fascinator crown

  23 marca 2017 at 23:44

  I got what you mean , thanks for putting up.Woh I am delighted to find this website through google. „I was walking down the street wearing glasses when the prescription ran out.” by Steven Wright.

 44. Business

  24 marca 2017 at 02:47

  Apple at the moment incorporates Rhapsody as an app, which is a exceptional commence, but it is previously hampered by the inability in direction of keep domestically on your iPod, and is made up of a dismal 64kbps bit cost. If this changes, then it will fairly negate this ease for the Zune, still the 10 new music per thirty day period will nonetheless be a massive moreover inside of Zune Pass’ favor.

 45. Arlie Daugherty

  24 marca 2017 at 15:13

  Thanks for making the honest attempt to speak about this. I believe very robust approximately it and want to read more. If it’s OK, as you gain more in depth wisdom, would you thoughts adding extra articles similar to this one with additional information? It might be extremely useful and useful for me and my friends.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra