Recenzje

Homeopatia. Śmierć w granulkach

homeopatia-smierc-w-granulkachNakładem wydawnictwa Monumen w Bibliotece Miesięcznika Egzorcysta ukazała się publikacja „Homeopatia. Śmierć w granulkach” zawierające artykuły z miesięcznika zawierające teksty o homeopatii, skandalicznym procederze naciągania chorych na zakup preparatów okultystycznych składających się z cukru i wody pozbawionych własności leczniczych.

Sprzedaż w aptekach preparatów homeopatycznych jest jednym z najbardziej szokujących przejawów niewywiązywania się ze swoich obowiązków państwa polskiego. Preparaty homeopatyczne to cukier i woda poddane czarom, które sprzedawane są nieświadomym pacjentom jako leki, choć ich miejsce nie jest w aptekach, tylko co najwyżej w sklepach dla wyznawców new age, między wahadełkami a relacjami o molestowaniu seksualnym ze strony kosmitów. Obowiązkiem państwa jest ochrona pacjentów przed oszustami, wykorzystującymi cierpienia chorych, a nie wspierania oszustw dokonywanych przez producentów preparatów magicznych sprzedających swoje bozbawione naukowych podstaw towary jako leki pod szyldem instytucji zaufania publicznego jakim są apteki.

Szkodliwość homeopatii opisuje publikacja Homeopatia. Śmierć w granulkach”. Na jej kartach znajdują się wypowiedzieli się lekarz medycyny Jacek Piotr Lisowski, doktor Paweł Sokołowski, ksiądz profesor doktor habilitowany Aleksander Posacki, ksiądz Andrzej Grefkowicz– egzorcysta z diecezji warszawsko-praskiej, profesor Zbigniew Jacyna Onyszkiewicz,

Na kartach publikacji autorzy opisali procedury magiczne na których opiera się produkcja preparatów homeopatycznych, związki twórców homeopatii z masonerią i okultyzmem, brak podstaw naukowych homeopatii, jej negatywne oddziaływanie na pacjentów,

Omawiając temat homeopatii warto przypomnieć stanowisko zespołu ekspertów Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie stosowania oraz promowania metod homeopatycznych. Zdaniem ekspertów homeopatia

nie spełnia wymagań stawianych metodom stosowanym we współczesnej medycynie i że jej zasady nie są zgodne z aktualną wiedzą medyczną. W szczególności Zespół zwraca uwagę, że:

1. Podstawy homeopatii są sprzeczne ze współczesną wiedzą na temat patogenezy chorób oraz patofizjologii.

2. Założenie homeopatii, że pobudzanie organizmu do walki z chorobą można uzyskać przez stosowanie homeopatycznych dawek substancji, jest sprzeczne ze znanymi i dobrze udowodnionymi mechanizmami działania środków leczniczych. Według dostępnej wiedzy, potwierdzonej w ogromnej liczbie przeprowadzonych zgodnie z wymogami nauki badań, wszystkie substancje w „dawkach symbolicznych” są po prostu pozbawione działania.

3. Homeopatyczna zasada „podobne leczyć podobnym” nie znajduje potwierdzenia na gruncie empirycznym.

4. Twierdzenie homeopatów, że ta sama choroba u każdego pacjenta przebiega zupełnie inaczej i że dlatego w tych samych schorzeniach należy u różnych pacjentów stosować odmienne leki, jest sprzeczne z wiedzą medyczną. Tak rozumiane „indywidualizowanie” postępowania uniemożliwia obiektywną weryfikację skuteczności leczenia homeopatycznego.

5. Tłumaczenie mechanizmu działania leków homeopatycznych jest sprzeczne z zasadami współczesnej chemii, farmakologii i immunologii, zwłaszcza z zasadą zależności efektu leczniczego od dawki leku. Zasada ta sprawdziła się w odniesieniu do wszystkich leków stosowanych w medycynie, których skuteczność wielokrotnie potwierdzono w ściśle kontrolowanych warunkach.

6. Współczesna wiedza z zakresu chemii i fizjologii wskazuje, iż nieprawdziwym jest twierdzenie, że lek homeopatyczny ma nabywać właściwą siłę działania poprzez wielokrotne rozcieńczanie pierwotnej substancji, zwykle wodą lub słabym roztworem alkoholu, często aż do rozcieńczenia „symbolicznego”. Twierdzenie, że dopiero homeopatyczne rozcieńczanie substancji pozwala na uzyskanie bodźca („potencji”), który jest zdolny uaktywnić zaburzone funkcje organizmu do walki z chorobą, jest nie do zaakceptowania na gruncie współczesnej fizjologii. Ponieważ wiadomo, że reakcje chemiczne i receptorowe wymagają stężeń substratu powyżej 1:107, nie jest możliwe działanie leków otrzymanych poprzez rozcieńczenie do potencji np. C12 (co odpowiada 1:1013) i większych, gdy np. w rozcieńczeniu D22 (1:1022) w 100 ml „leku” może występować zaledwie 1 cząsteczka pierwotnej substancji, a tym bardziej przy jego jeszcze dalszym rozcieńczaniu (homeopaci stosują nawet preparaty o „potencji” D200).

7. Zwiększanie siły działania leku homeopatycznego poprzez tzw. „potencjalizowanie”, czyli np. wstrząsanie nim w określony sposób, nie da się wyjaśnić na gruncie jakiegokolwiek efektu znanego w fizyce lub chemii. Przytaczane analogie z medycyną akademicką w aspekcie zalecania wstrząsania leków przed użyciem są mylące, bowiem wstrząsanie służy jednie uzyskaniu jednorodnej zawiesiny.

8. Stwierdzenie homeopatów, że działania ich leków nie da się wyjaśnić utartymi, obecnymi uniwersyteckimi wyobrażeniami, powoduje, że często szukają oni tłumaczenia mechanizmu działania produktów homeopatycznych poprzez tworzenie spekulatywnych koncepcji, odwołujących się do magii. W tych spekulacjach nie jest ważna obecność materialnej substancji w podawanych lekach, ale pozostawione przez nią „piętno” „pamięć” lub „informacja”, bowiem to ona ma mieć zasadnicze znaczenie dla uzyskania efektu leczniczego. Jest to sprzeczne z wiedzą z zakresu chemii, fizyki, fizjologii i farmakologii.

9. Niewłaściwe jest określanie preparatów homeopatycznych mianem „leki”, ponieważ nie mają one udowodnionej skuteczności oraz nie spełniają wymagań stawianych przy rejestracji produktom leczniczym.

10. Brak zgodności co do rodzaju, dawek oraz jakości produktów stosowanych w homeopatii i brak jasnych kryteriów stosowania leczenia uzupełniającego czynią metody homeopatyczne praktykami tzw. medycyny alternatywnej lub naturalnej oraz uniemożliwiają przeprowadzenie badań kontrolowanych zgodnych z przyjętymi i sprawdzonymi zasadami nauki.

11. Obecnie brak jest wysokiej jakości dowodów przeprowadzonych według zasad medycyny opartej na dowodach (EBM) dokumentujących skuteczność kliniczną leczenia homeopatycznego przewyższającą placebo.

12. Żadne z wytycznych opracowanych przez ekspertów polskich naukowych towarzystw medycznych nie zalecają stosowania metod homeopatycznych.

13. Fakt, że polskie przepisy prawne nie przewidują konieczności przedstawienia dowodów skuteczności i bezpieczeństwa oraz uzasadnienia wskazań do stosowania „leków homeopatycznych” przed ich rejestracją i dopuszczeniem do wprowadzenia na rynek, nie zwalnia lekarza od odpowiedzialności za możliwe skutki zaniechania leczenia metodami zgodnymi ze współczesną wiedzą medyczną.

14. Zasady etyki lekarskiej nakazują lekarzom stosowanie wyłącznie metod zweryfikowanych naukowo. Ponieważ zastosowania metod homeopatycznych nie da się uzasadnić naukowo, w przypadku niekorzystnego wyniku leczenia lub braku efektu leczenia zarzut niewłaściwego postępowania byłby trudny do oddalenia.

15. Nie da się również uzasadnić postępowania opartego na stwierdzeniu, że „lek homeopatyczny nie zaszkodzi”. W przypadku schorzeń skutecznie leczonych lekami stosowanymi w medycynie obowiązkiem lekarza jest zastosowanie postępowania zgodnego ze współczesną wiedzą medyczną. Jeżeli zaś zdaniem lekarza zastosowanie leku nie jest konieczne, użycie metod homeopatycznych niepotrzebnie naraża pacjenta na koszty i może podważać zaufanie do lekarzy i medycyny.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia, które nie wyczerpują wszystkich problemów związanych ze stosowaniem metod homeopatycznych, Zespół zgodnie stwierdza, że lekarze nie powinni stosować tych metod. Obowiązkiem lekarzy jest rzetelne informowanie pacjentów domagających się stosowania produktów homeopatycznych o braku ich skuteczności leczniczej. Lekarze, lekarze dentyści, instytucje i organizacje medyczne nie powinny organizować szkoleń i innych działań promocyjnych w zakresie homeopatii i metod wywodzących się z homeopatii”.

Jan Bodakowski

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

111 komentarzy

111 Komentarzy

 1. hansi

  16 grudnia 2016 at 06:45

  Panie Bodakowski.
  „…wypowiedzieli się lekarz medycyny Jacek Piotr Lisowski, doktor Paweł Sokołowski, ksiądz profesor doktor habilitowany Aleksander Posacki, ksiądz Andrzej Grefkowicz– egzorcysta z diecezji warszawsko-praskiej, profesor Zbigniew Jacyna Onyszkiewicz,…
  KTO to są, te wymienione ludziki ?.. Z pompatycznie wyliczony,i tytułami (nadanymi przez Jaruzelskiego może ?.. Namnożyło się nam wszak „profesorów” i innych „autorytetów”, których nie wypada nawet sprawdzać w Wikipedii, czy ich życiorysy nie zaczynają się czasem od roku 1990 ? 🙂
  A Pan – kim jest, żeby tak arbitralnie dokładać swoje pięć groszy do chazarskiej działalności, mającej na celu zduszenie wszelkich przejawów OPORU wobec narastającej i coraz bezczelniejszej już w Polsce EUGENIKI ?
  Z Księżyca Pan spadł, Panie Bodakowski ?..
  Czy też reprezentuje Pan po prostu Chazarnię farmaceutyczną ? 🙂 ..
  Homeopatia przynajmniej NIE SZKODZI 🙂 A „chcącemu nie dzieje się krzywda” 🙂
  czego NIE DA się powiedzieć o dzisiaj nam coraz bardziej bandycko panującej „medycynie rockefellerowskiej”, która nas coraz jawniej po prostu ZABIJA ?
  Że popatrzeć jedynie na „wyniki leczenia” tzw. CHEMIOTERAPIĄ przez „lekarzy”, takich, jak Pan raczył wymienić w artykule i innych „profesorów i autorytety” ? 🙂

  ” Lekarze, lekarze dentyści, instytucje i organizacje medyczne nie powinny organizować szkoleń i innych działań promocyjnych w zakresie homeopatii i metod wywodzących się z homeopatii”.”
  Pewnie ZAKAZAĆ, tak jak zniknęła Strofantyna i nie sposób jej nigdzie dostać, jak i znikają co rusz to stare, sprawdzone LEKI, zastępowane TRUCIZNAMI, jakie „lekarze” mają OBOWIĄZEK (pod groźbą utraty licencji) na chorych ludziach stosować ? Lekarzom NIE WOLNO JUŻ LECZYĆ.. WOLNO im jedynie dopasowywać farmaceutyczne „leki” do zaobserwowanych objawów, często mylnie…
  Panie Bodakowski…
  Jeśli się Pan NIE ZNA na zagadnieniach, to proszę przynajmniej nie siać fermentu, dobrze ?
  I nie chwalić bandziorskiej mafii, niszczącej nam ostatnie możliwości leczenia i dbani8a o zdrowie…

 2. Daron Sothen

  29 stycznia 2017 at 05:29

  jeux de moto

 3. Cheryll Wollman

  19 lutego 2017 at 18:18

  water ionizer comparison

 4. Mora Barret

  20 lutego 2017 at 11:55

  After research just a few of the weblog posts on your website now, and I actually like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website record and will likely be checking again soon. Pls check out my website online as nicely and let me know what you think.TubeSync

 5. Treva Mcclucas

  20 lutego 2017 at 15:11

  I regard something truly special in this website .EBestWebHost

 6. pro fishing

  20 lutego 2017 at 18:47

  This sounds in a way inflammatory pending me…can’t wait for this…thank you!

 7. Leeanne Ladden

  21 lutego 2017 at 04:04

  I do not even understand how I ended up here, however I believed this post was once good. I do not recognize who you might be but certainly you’re going to a famous blogger in case you aren’t already 😉 Cheers!

 8. Chantal Velmontes

  22 lutego 2017 at 07:20

  limo Calgary

 9. Ermelinda Mattie

  22 lutego 2017 at 08:40

  political blog

 10. mommy makeover

  23 lutego 2017 at 22:45

  After study several of the websites on your internet site now, i genuinely as if your method of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site list and will be checking back soon. Pls have a look at my site too and tell me what you think.

 11. Jerrell Citrone

  24 lutego 2017 at 01:39

  Have you ever thought about publishing an e-book or guest authoring on other websites? I have a blog based upon on the same ideas you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my viewers would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e mail.

 12. Lewis

  24 lutego 2017 at 02:44

  I think other website proprietors should take this web site as an model, very clean and good user genial style and design.EBestWebHost

 13. lime green fascinators

  3 marca 2017 at 12:54

  I do believe all the ideas you’ve offered on your post. They are very convincing and can certainly work. Nonetheless, the posts are too brief for starters. May you please lengthen them a little from next time? Thanks for the post.

 14. HIMS

  4 marca 2017 at 19:05

  Your place is valueble for me. Thanks!…

 15. Jackie Dominico

  4 marca 2017 at 21:09

  Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog stand out. Please let me know where you got your theme. Thanks.

 16. prenses bijuteri online satış

  5 marca 2017 at 10:53

  I discovered your blog site on google and check a few of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to reading more from you later on!…

 17. Can I just say what a relief to find someone who actually knows what theyre talking about on the internet. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More people need to read this and understand this side of the story. I cant believe youre not more popular because you definitely have the gift.

 18. Kendi Kendine Meme Muауеnеѕі Nasıl Yapılmalı

  7 marca 2017 at 00:17

  There are certainly a lot of details like that to take into consideration. That is a great point to bring up. I offer the thoughts above as general inspiration but clearly there are questions like the one you bring up where the most important thing will be working in honest good faith. I don?t know if best practices have emerged around things like that, but I am sure that your job is clearly identified as a fair game. Both boys and girls feel the impact of just a moment’s pleasure, for the rest of their lives.

 19. Your place is valueble for me. Thanks!…

 20. After study a few of the blog posts on your website now, and I truly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Pls check out my web site as well and let me know what you think.

 21. рефан парфюми цена

  9 marca 2017 at 22:37

  It’s hard to find knowledgeable people on this topic, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 22. This is the right blog for anyone who wants to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want…HaHa). You definitely put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, just great!

 23. This web site is really a walk-through for all of the info you wanted about this and didn’t know who to ask. Glimpse here, and you’ll definitely discover it.

 24. cara hack playboy

  11 marca 2017 at 23:20

  463459 783374I observe there is a lot of spam on this weblog. Do you need to have assist cleaning them up? I may possibly support among classes! 658286

 25. аифел парфюм

  12 marca 2017 at 14:07

  This really answered my problem, thank you!

 26. online shopping of footwear

  14 marca 2017 at 09:13

  I enjoy reading through an article that can make men and girls consider. Also, thanks for allowing for me to comment!

 27. Reyes Azzano

  14 marca 2017 at 12:16

  I have learn some excellent stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I surprise how a lot effort you set to make the sort of great informative web site.

 28. Porter Hartry

  14 marca 2017 at 15:03

  Hi! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Thank you!

 29. shoes for men

  16 marca 2017 at 03:25

  Quite great blog post. I totally enjoy this web site. Keep creating!

 30. largest online shoe store

  16 marca 2017 at 04:27

  Hi, just wished to mention, I loved this weblog submit. It was valuable. Keep on posting! Also visit my net website; ครีมหน้าขาว

 31. I discovered your blog site on google and check a few of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to reading more from you later on!…

 32. buy humatrope online

  18 marca 2017 at 03:04

  718518 850419Straight to the point and well written! Why cant everyone else be like this? 159353

 33. ladies shoes

  18 marca 2017 at 07:07

  I love studying by means of an report that can make guys and girls think. Also, thanks for making it possible for for me to comment!

 34. You made some decent points there. I looked on the internet for the issue and found most individuals will go along with with your website.

 35. hospital management system

  19 marca 2017 at 00:11

  There is noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain nice points in features also.

 36. top cam sites

  20 marca 2017 at 04:40

  Saved as a favorite, I really like your blog!

 37. айфел парфюм

  20 marca 2017 at 19:43

  Hello! I just would like to give a huge thumbs up for the great info you have here on this post. I will be coming back to your blog for more soon.

 38. pale pink fascinator hats

  20 marca 2017 at 22:26

  I precisely wanted to appreciate you once again. I do not know the things I might have sorted out in the absence of the entire solutions provided by you relating to such a theme. Entirely was a real depressing problem in my view, nevertheless understanding the specialized mode you resolved the issue took me to jump for happiness. I’m thankful for this help and as well , trust you are aware of an amazing job that you’re doing teaching the rest through the use of your blog. More than likely you have never come across any of us.

 39. айфел парфюм

  21 marca 2017 at 19:57

  When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks!

 40. айфел парфюм

  22 marca 2017 at 04:01

  I’m impressed, I must say. Really rarely do I encounter a blog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. Your idea is outstanding; the issue is something that not enough people are speaking intelligently about. I am very happy that I stumbled across this in my search for something relating to this.

 41. eyfel parfum

  22 marca 2017 at 16:27

  WONDERFUL Post.thanks for share..more wait .. …

 42. womens shoes cheap online

  23 marca 2017 at 06:43

  Hey, you utilized to publish magnificent, but the last couple of posts have been kinda boring… I miss your fantastic writings. Past numerous posts are just a small bit out of track! come on!

 43. white fascinator crown

  23 marca 2017 at 23:44

  I got what you mean , thanks for putting up.Woh I am delighted to find this website through google. „I was walking down the street wearing glasses when the prescription ran out.” by Steven Wright.

 44. Business

  24 marca 2017 at 02:47

  Apple at the moment incorporates Rhapsody as an app, which is a exceptional commence, but it is previously hampered by the inability in direction of keep domestically on your iPod, and is made up of a dismal 64kbps bit cost. If this changes, then it will fairly negate this ease for the Zune, still the 10 new music per thirty day period will nonetheless be a massive moreover inside of Zune Pass’ favor.

 45. Arlie Daugherty

  24 marca 2017 at 15:13

  Thanks for making the honest attempt to speak about this. I believe very robust approximately it and want to read more. If it’s OK, as you gain more in depth wisdom, would you thoughts adding extra articles similar to this one with additional information? It might be extremely useful and useful for me and my friends.

 46. Photography

  25 marca 2017 at 02:08

  The clean Zune browser is astonishingly favourable, nonetheless not as favourable as the iPod’s. It is effective effectively, nevertheless just isn’t as instantaneous as Safari, and includes a clunkier interface. If yourself once in a while plan on using the net browser which is not an issue, nonetheless if you might be building in the direction of read through the net alot against your PMP then the iPod’s greater exhibit and far better browser may well be important.

 47. purple fascinators Ireland

  25 marca 2017 at 07:12

  Thanks a lot for providing individuals with an extremely terrific possiblity to check tips from this blog. It is usually so nice and also full of a great time for me personally and my office acquaintances to search the blog particularly three times in one week to read through the new issues you will have. And definitely, I’m just usually contented considering the tremendous information you give. Some 1 facts on this page are unquestionably the most efficient we have ever had.

 48. best shoe store online

  25 marca 2017 at 09:59

  Hey, you utilised to write magnificent, but the final few posts have been kinda boring… I miss your excellent writings. Past a number of posts are just a tiny bit out of track! come on!

 49. Cassy Rattee

  27 marca 2017 at 00:38

  business card size Hello would you mind letting me know which hosting company you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good hosting provider at a honest price? Kudos, I appreciate it!GoBizAp.com

 50. shoes for ladies online

  27 marca 2017 at 05:42

  I really like reading through by way of an write-up that can make guys and women believe. Also, thanks for enabling for me to comment!

 51. cheap shoes free shipping

  27 marca 2017 at 06:36

  Hey, you employed to publish magnificent, but the last couple of posts have been kinda boring… I miss your wonderful writings. Past numerous posts are just a minor bit out of track! come on!

 52. DJI Phantom 4 Review

  28 marca 2017 at 02:48

  Out of my observation, shopping for consumer electronics online can for sure be expensive, nonetheless there are some principles that you can use to obtain the best things. There are usually ways to obtain discount bargains that could help to make one to come across the best electronic products products at the cheapest prices. Great blog post.

 53. heels online shopping

  29 marca 2017 at 09:34

  Hey, you utilized to compose magnificent, but the last few posts have been kinda uninteresting… I miss your fantastic writings. Past a number of posts are just a little bit out of track! come on!

 54. nike outlet

  29 marca 2017 at 09:54

  You made some clear points there. I looked on the internet for the issue and found most persons will agree with your blog.

 55. online sandals for womens

  29 marca 2017 at 10:31

  Hey, you utilized to compose magnificent, but the last couple of posts have been kinda boring… I miss your fantastic writings. Past a number of posts are just a small bit out of track! come on!

 56. old it disposal

  31 marca 2017 at 07:32

  I’ve recently started a blog, the info you offer on this website has helped me greatly. Thank you for all of your time & work. „Show me the man who keeps his house in hand, He’s fit for public authority.” by Sophocles.

 57. it disposal companies

  31 marca 2017 at 08:07

  Enjoyed looking through this, very good stuff, thanks . „Curiosity killed the cat, but for a while I was a suspect.” by Steven Wright.

 58. bulk computer recycling

  31 marca 2017 at 10:03

  But a smiling visitant here to share the love (:, btw great style .

 59. it disposal

  31 marca 2017 at 12:13

  Hi, Neat post. There’s an issue together with your web site in web explorer, could check this… IE nonetheless is the marketplace leader and a large component to folks will omit your fantastic writing because of this problem.

 60. it recycling

  2 kwietnia 2017 at 17:08

  Enjoyed studying this, very good stuff, thanks . „Talk sense to a fool and he calls you foolish.” by Euripides.

 61. sailing & travel magazine

  3 kwietnia 2017 at 00:40

  Sorry for the substantial assessment, however I am seriously loving the refreshing Zune, and assume this, as nicely as the excellent assessments some other americans comprise written, will assist yourself come to a decision if it’s the immediately option for oneself.

 62. Deetta Heilmann

  4 kwietnia 2017 at 05:42

  chappals online shopping

 63. Ginette Shorey

  4 kwietnia 2017 at 06:46

  online shopping clothes

 64. travel insurance sailing holiday

  5 kwietnia 2017 at 14:06

  The contemporary Zune browser is astonishingly good, still not as Great as the iPod’s. It works effectively, nevertheless just isn’t as instant as Safari, and has a clunkier interface. If you sometimes software upon utilizing the world wide web browser which is not an issue, however if you might be designing in direction of browse the world wide web alot in opposition to your PMP then the iPod’s more substantial screen and much better browser may perhaps be vital.

 65. laptop disposal

  10 kwietnia 2017 at 03:15

  Thank you, I’ve recently been searching for info approximately this subject for a long time and yours is the greatest I have discovered so far. But, what about the bottom line? Are you positive about the supply?

 66. online dating web

  10 kwietnia 2017 at 12:58

  I will gear this evaluate towards Two designs of people in america: existing Zune householders who are contemplating an up grade, and All those attempting to come to a decision between a Zune and an iPod. (There are other avid gamers relevance taking into consideration out there, like the Sony Walkman X, but I be expecting this provides oneself more than enough information and facts in direction of crank out an conscious choice of the Zune vs avid gamers other than the iPod line as very well.)

 67. outdoors travel

  11 kwietnia 2017 at 08:51

  Palms down, Apple’s application retailer wins via a mile. It is really a large preference of all kinds of programs vs a rather unsatisfied final decision of a handful for Zune. Microsoft contains Strategies, specifically within the realm of game titles, still I’m not of course I might have to have in the direction of guess on the future if this portion is crucial in the direction of yourself. The iPod is a substantially better choice in that scenario.

 68. hats|cheap snapbacks|cheap snapback hats}

  14 kwietnia 2017 at 13:08

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I’ve really enjoyed surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 69. nfl hats|cheap mlb hats|cheap nba hats}

  14 kwietnia 2017 at 13:18

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I’ve really enjoyed surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 70. old computer disposal

  16 kwietnia 2017 at 07:51

  Very interesting subject, regards for posting.

 71. cheap hats

  17 kwietnia 2017 at 14:40

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I’ve really enjoyed surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 72. Shannan Unzueta

  19 kwietnia 2017 at 02:48

  This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I’ve shared your web site in my social networks!

 73. Rigoberto Arqueta

  19 kwietnia 2017 at 03:04

  It’s really a nice and helpful piece of information. I am glad that you shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 74. outdoors travel

  19 kwietnia 2017 at 14:11

  If you’re even now upon the fence: grab your favored earphones, thoughts down in direction of a Simplest Obtain and request in the direction of plug them into a Zune then an iPod and check out which 1 sounds improved to oneself, and which interface produces oneself smile a lot more. Then you will know which is specifically for your self.

 75. limo rentals limousines

  20 kwietnia 2017 at 06:17

  The Zune concentrates on staying a Transportable Media Player. Not a world-wide-web browser. Not a game machine. Potentially in just the long term it’ll do even greater in people areas, nevertheless for previously it is really a extraordinary course to prepare and listen in the direction of your audio and motion pictures, and is devoid of peer in just that regard. The iPod’s advantages are its web viewing and programs. If those people stable extra persuasive, perhaps it is your easiest decision.

 76. Gus Kramer

  20 kwietnia 2017 at 11:14

  I savor, lead to I discovered exactly what I was taking a look for. You have ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

 77. Gus Kramer

  20 kwietnia 2017 at 11:27

  Thank you for the auspicious writeup. It in truth used to be a amusement account it. Look complicated to far delivered agreeable from you! By the way, how can we communicate?

 78. Best cam sites

  20 kwietnia 2017 at 21:17

  Fantastic post. I’m experiencing several these problems.

 79. online defensive driving course.

  21 kwietnia 2017 at 06:05

  I am not sure where you are getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for magnificent information I was looking for this info for my mission.

 80. Xiomara Velasquez

  21 kwietnia 2017 at 13:48

  online shoe websites

 81. Click the Following Web Page

  21 kwietnia 2017 at 18:01

  This is the suitable blog for anyone who wants to find out about this topic. You realize so much its almost arduous to argue with you (not that I actually would want…HaHa). You undoubtedly put a new spin on a topic thats been written about for years. Nice stuff, just great!

 82. the airline travel

  22 kwietnia 2017 at 00:48

  If you happen to be nonetheless on the fence: grab your beloved earphones, mind down towards a Best Purchase and request towards plug them into a Zune then an iPod and view which a person seems improved in the direction of you, and which interface results in by yourself smile added. Then you are going to understand which is immediately for yourself.

 83. Lang Alfano

  22 kwietnia 2017 at 05:07

  where to buy shoes

 84. online defensive driving course.

  22 kwietnia 2017 at 21:05

  I have observed that online diploma is getting common because getting your degree online has become a popular option for many people. Numerous people have certainly not had a possibility to attend a normal college or university yet seek the elevated earning possibilities and a better job that a Bachelors Degree gives. Still others might have a degree in one training but would choose to pursue another thing they now have an interest in.

 85. online dating app

  22 kwietnia 2017 at 22:56

  Sorry for the massive examine, nonetheless I’m actually loving the new Zune, and expect this, as very well as the excellent reviews some other individuals have published, will assist you determine if it really is the specifically alternative for your self.

 86. Click the Following Page

  22 kwietnia 2017 at 23:26

  This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I’ve shared your web site in my social networks!

 87. See This Helpful Information

  23 kwietnia 2017 at 01:04

  Exceptional post but I was wondering if you could write a litte more on this topic? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit further. Cheers!

 88. the budget travel

  23 kwietnia 2017 at 01:50

  If you happen to be nevertheless upon the fence: get your favourite earphones, brain down in direction of a Easiest Obtain and talk to toward plug them into a Zune then an iPod and watch which one seems much better towards on your own, and which interface results in you smile even more. Then you can expect to know which is right for you.

 89. Earlean Segal

  23 kwietnia 2017 at 14:06

  cheap designer shoes

 90. айфел парфюм

  24 kwietnia 2017 at 05:02

  Oh my goodness! an amazing article dude. Thank you However I am experiencing issue with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting identical rss problem? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 91. Danial Whistlehunt

  24 kwietnia 2017 at 09:45

  sandal shoes online

 92. old it disposal

  24 kwietnia 2017 at 13:23

  My brother recommended I might like this blog. He was entirely right. This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra