Z kraju

Opinia Instytutu Ordo Iuris ws. petycji dotyczącej ochrony życia

12 stycznia 2016 r. sejmowa komisja ds. petycji zajmie się petycją Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia (PFROŻ) dotyczącą ochrony życia. Instytut Ordo Iuris przygotował opinię prawną na temat przyjętego rozwiązania oraz proponowanych zmian legislacyjnych.

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia 14 września 2016 r. złożyła zaadresowaną do Marszałka Sejmu petycję, której przedmiotem jest projekt ustawy usuwającej z polskiego porządku prawnego trzy przesłanki pozwalające na dokonanie legalnej aborcji na koszt podatnika w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. W opinii ekspertów Instytutu Ordo Iuris, petycja ta spełnia wymogi formalne przewidziane art. 4 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach, a jej przedmiot w pełni koresponduje z kompetencjami Sejmu, co oznacza, że adresat petycji został wskazany poprawnie. Potwierdziła to także opinia Biura Analiz Sejmowych. Projekt zakłada nowelizację trzech ustaw: ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach  dopuszczalności przerywania ciąży, ustawy  z  dnia  6  czerwca  1997  r.  Kodeks  karny oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Proponowane zmiany, poza poszerzeniem prawnej ochrony życia ludzkiego na etapie prenatalnym poprzez eliminację przesłanek aborcyjnych, porządkuje terminologię i definicje legalne dziecka poczętego, wzmacnia cywilnoprawny status nasciturusa oraz ogólne zobowiązania organów władzy publicznej do udzielania pomocy m.in. kobietom w ciąży, rodzinom, samotnym rodzicom. W tym ostatnim zakresie petycja w pewnej mierze pokrywa się z rozwiązaniami wprowadzonymi ustawą z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

W pozostałym zakresie załączony do petycji projekt ustawy w istocie zmierza do pełniejszego poszanowania art. 38 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. („Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”) oraz wykonuje dyrektywy płynące z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. W orzeczeniu z 28 maja 1997 r. zauważył on, że w demokratycznym państwie prawnym „od momentu powstania życie ludzkie staje się wartością chronioną konstytucyjnie, co dotyczy także „fazy prenatalnej”. W wyroku z 30 września 2008 r. Trybunał przypomniał natomiast, iż „życie człowieka nie podlega wartościowaniu ze względu na jego wiek, stan zdrowia, przewidywany czas jego trwania, ani ze względu na jakiekolwiek inne kryteria”.

Jak podkreślają eksperci Instytutu Ordo Iuris, analizowany projekt ustawy jest również zgodny z wiążącymi Polskę umowami międzynarodowymi, w szczególności z Konwencją o prawach dziecka z 20 listopada 1989 r., która zobowiązuje do zapewnienia dziecku „właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu”, w tym „niezbywalnego prawa do życia”. Dodać trzeba, iż postulowane zmiany w kodeksie karnym powinny usunąć rozbieżności między orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego co do rozumienia człowieka na gruncie prawa karnego i tym samym zakończyć dyskryminację dzieci w najwcześniejszym okresie ich rozwoju. Wreszcie proponowana nowelizacja kodeksu cywilnego przywraca warunkową zdolność prawną dziecku przed urodzeniem.

Mankamentem projektu ustawy, który jest przedmiotem petycji są liczne usterki legislacyjne. Mają one jednak na ogół charakter jedynie redakcyjny i stylistyczny, a ich wyeliminowanie nie stanowi najmniejszego problemu dla służb legislacyjnych Sejmu w kolejnych etapach postępowania legislacyjnego.

Eksperci Instytutu podkreślają także, że przyjęty tryb petycji jest nader właściwy do dalszego procedowania tego projektu. Komisja Petycji, jako stała komisja sejmowa, na podstawie art. 118 Konstytucji dysponuje prawem inicjatywy ustawodawczej. Biorąc pod uwagę obowiązującą Konstytucję RP oraz sygnalizowane wyżej orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, jak również zobowiązania prawnomiędzynarodowe Polski, jedynym racjonalnym posunięciem jest  zainicjowanie procesu legislacyjnego mającego na celu zbliżenie obowiązującego ustawodawstwa do stanu zgodności z Konstytucją. Zgodnie z ustawą o petycjach obowiązkiem Sejmu jest rozpatrzenie petycji (art. 10) i poinformowanie wnioskodawcy o sposobie załatwienia sprawy (art. 13).

Złożoną petycję i proponowany projekt ustawy wsparły organizacje, które tworzyły Komitet Stop Aborcji oraz Instytut Ordo Iuris.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

22 komentarze

22 Komentarzy

 1. mobsex

  16 maja 2017 at 19:54

  This website is amazing. I will tell about it to my friends and anybody that could be interested in this subject. Great work guys!

 2. black fascinator headband

  25 maja 2017 at 08:05

  I am commenting to make you understand of the useful experience my cousin’s daughter had reading your site. She realized lots of things, which include what it is like to have an excellent giving spirit to let other folks with ease fully grasp a number of complicated topics. You really surpassed my expected results. I appreciate you for showing such helpful, trusted, revealing and unique tips about your topic to Lizeth.

 3. Sherie Ezzo

  27 maja 2017 at 13:10

  Hiya, I am really glad I have found this info. Today bloggers publish just about gossips and web and this is actually irritating. A good website with interesting content, that’s what I need. Thank you for keeping this site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 4. any domain

  30 maja 2017 at 16:41

  The Zune concentrates upon becoming a Moveable Media Player. Not a web browser. Not a sport machine. Potentially within the long run it will do even improved inside of people areas, nevertheless for currently it’s a Great way toward organize and hear in the direction of your music and films, and is with no peer inside that regard. The iPod’s positive aspects are its website checking out and purposes. If all those solid additional powerful, maybe it is your easiest option.

 5. Philadelphia

  2 czerwca 2017 at 02:20

  Enlightening.

 6. the page

  5 czerwca 2017 at 06:49

  The refreshing Zune browser is amazingly Wonderful, still not as Excellent as the iPod’s. It works perfectly, yet is not as instant as Safari, and has a clunkier interface. If yourself sometimes program upon employing the website browser that is not an issue, yet if you are designing in the direction of read the internet alot versus your PMP then the iPod’s much larger show and greater browser may be critical.

 7. site tutorial

  5 czerwca 2017 at 17:40

  Concerning me and my partner we’ve owned far more MP3 players above the a long time than I can depend, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etcetera. But, the closing number of years I’ve solved down towards a single line of avid gamers. Why? For the reason that I was pleased toward examine how well-designed and exciting in direction of employ the service of the underappreciated (and commonly mocked) Zunes are.

 8. any hosting

  8 czerwca 2017 at 21:37

  Sorry for the huge examine, but I’m rather loving the refreshing Zune, and expect this, as perfectly as the Great reviews some other All those have composed, will guidance you make a decision if it can be the directly option for on your own.

 9. website resource

  8 czerwca 2017 at 23:08

  Apple currently contains Rhapsody as an application, which is a Good commence, but it is at this time hampered by the incapability in direction of keep locally upon your iPod, and is made up of a dismal 64kbps bit selling price. If this modifications, then it will somewhat negate this comfort for the Zune, yet the Ten songs for every thirty day period will however be a substantial moreover within just Zune Pass’ want.

 10. any hosting

  9 czerwca 2017 at 08:44

  The new Zune browser is astonishingly beneficial, still not as Excellent as the iPod’s. It works very well, however is just not as instant as Safari, and consists of a clunkier interface. If oneself sometimes plan on making use of the world wide web browser that is not an issue, nonetheless if you happen to be building to examine the internet alot against your PMP then the iPod’s bigger exhibit and greater browser may well be necessary.

 11. any pages

  9 czerwca 2017 at 13:22

  I’ll tools this study in direction of Two designs of americans: current Zune home owners who are thinking of an update, and people in america making an attempt toward come to a decision amongst a Zune and an iPod. (There are other gamers great importance taking into consideration out there, together with the Sony Walkman X, but I hope this gives your self enough info toward deliver an conscious selection of the Zune vs avid gamers other than the iPod line as well.)

 12. any hosting

  10 czerwca 2017 at 06:34

  The Zune concentrates on remaining a Transportable Media Player. Not a web browser. Not a video game machine. Quite possibly inside the potential it will do even far better in just those people areas, nonetheless for currently it can be a very good way towards set up and hear to your music and movies, and is without having peer inside that regard. The iPod’s pros are its internet traveling to and applications. If all those good added compelling, perhaps it is your suitable final decision.

 13. Would you be interested in exchanging links?

 14. Josiah

  14 czerwca 2017 at 10:41

  This information is very valuable for me… I will keep your website, because it really worth a read.

 15. online shoe shopping cheap

  14 czerwca 2017 at 22:19

  I’ve attempted on numerous denims that claim to be „short” in length and they go way previous my ankle.|PPC advertising is most advantageous for you for the beneath factors. The voice quality and songs playback quality each through the handset, loudspeaker and earplugs is great. Yes, only the very best leading high quality pearl jewelry!|You will be able to view a large selection of LED mild for bike in couple of minutes. Thus, on the whole you conserve a great deal on online shopping money-sensible. Health is essential if you want to be effective in life.|Craiglist is also an additional place you can appear for infant care goods at a bargain. Are you searching for a comfy nightgown or attractive ladies’s personal lingerie? I am heading to keep it my small magic formula.|Well, if you are talking about comfy clothes, tees are the favorite of all. PPC marketing is most advantageous for you for the beneath factors. They like sporting flamboyant and glamorous dresses that will accentuate their appear.|Create an account with the portal that is quite famous amongst the big number of people. You can discover incredible deals on baby treatment products on eBay. This can direct to spam and unwanted advertisement and solicitations.|Adhere to the 5 steps over to make sure you don’t regret choosing the incorrect web hosting company. It tells people that he care about time. From Fashion pearl sets to Fashionable pearl established.|A guy who wears a wristwatch understands what time it truly is when he would like to know. At that time, they try to have this awesome attire. Much website uses Pay pal which makes it easier to transfer cash.|See how long it requires for them to solution your question. So why ought to you shop from an online shopping website instead of going to a fashion store or a mall? If they have a forum, inquire them questions.|You took your credit score card figures and produced your orders. Nicely, in easy words, it means what it reads like – there are no concealed surprises! Looking for a purse that matches your celebration gown?|I’ve purchased garments for the children, white items for the home, gardening tools as well as food on-line. They might lose tentwenty five on these codes but the inflow of new customers makes up the reduction.|Best color for selecting the suit is dark Blue, numerous shades of black and gray. Purchase jewellery on-line from Jpearls, it is total online shopping website. For now I would like to particularly discuss the Zojirushi NS-LAC05.|As soon as he gets your ask for, he will deliver you an e-mail with the link to obtain the genie. Travel alarm clocks: Some arrive with a fold-more than style case, an AM/FM radio, digital designs and so on.|These five products are just a couple of of the numerous gift products for vacationers that price $25.00 or much less. As a make a difference of reality, it is not just the money component. Writing Posts on the Internet- a.ka. „blogging”.|Women are luckier than guys as they have much more accessories than men do. At that time, they attempt to have this awesome attire. 1 of the most well-liked is the Goal Credit Card.|Many of the on-line shopping Ireland web sites that promote males’s garments have numerous clothing brand names on offer. You can easily drown yourself amongst all this info if you don’t consider it one stage at a time.|Money ranks as 1 the best possessions these days. You’d be extremely hard-pressed to find much better offers in real lifestyle stores. Ensure that your online shopping website is up to date and present.|In the prior time, online shopping was quite not possible and hard to believe. Ensure that your online shopping website is up to date and current. It is said to give up to seven hours of speak time or about 28 hours of songs playback time.|The net was my favoured location to store in any case. They might shed ten25 on these codes but the inflow of new customers tends to make up the reduction. It was now becoming known as internet online shopping.|Searching online is the simplest way to get the best prices prior to you make a buy. There is no secret, but instead, it’s just knowing what to do. You will obtain your order inside assigned time at your doorway.|It is extremely essential to learn how to negotiate with your customers. You can also select Brown but it is very best to put on on weekends and informal occasions. More apps can be downloaded from blackberry application world.|Whenever you see a „full” tag on a shirt you should assume that it is fairly larger than that of normal one. Our life stand on the foundation of ‚s and 1’s. Purchase purchasing Hitachi DH36DAL, the buyer saves cash.|Inquire friends with children exactly where they discovered affordable infant care goods to assist you out.

 16. sandals shop online

  18 czerwca 2017 at 14:41

  RIM’s new Blackberry curve 9220, attractively priced at Rs 10,990 is particularly targeted at the kids in India.|But once more, this is long term and you will not be able to alter it once established.

 17. katies

  22 czerwca 2017 at 03:35

  buy fastin prescription diet pills phentermine

 18. You made some decent points there. I looked on the internet for the issue and found most individuals will go along with with your website.

 19. katies

  23 czerwca 2017 at 02:22

  new prescription diet pills 2017 crossovers reviews of bio

 20. katies

  23 czerwca 2017 at 22:23

  best safe diet pills that work

 21. katie

  25 czerwca 2017 at 23:19

  fastin diet pills prescription reviews

 22. Can I just say what a relief to find someone who actually knows what theyre talking about on the internet. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More people need to read this and understand this side of the story. I cant believe youre not more popular because you definitely have the gift.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra