Z kraju

Czy etniczna polskość będzie się cofać?

Ściąganie wszystkich Polaków w obecne granice wydaje się kardynalnym błędem. Nie chodzi o to, by ich pozostawiać własnemu losowi, lecz opracować politykę narodowego wzrastania na miejscu, na Kresach.

Nieprzyjaciele Polski wiedzą, że Kresy Wschodnie to nasza dusza, oś naszej niezależności, okno do rozgrywania polityki wschodniej. To nie tylko kwestia tego, iż Polacy nań rozsiani tworzyli w przeszłości kanon naszej literatury, sztuki, nauki czy wojskowości. To współcześnie wielka szansa na zyskanie setek tysięcy ambasadorów polskości. To siła wprost trudna do przecenienia, która decyduje o tym, czy w swoich zamiarach zamkniemy się jako średniej wielkości państewko z małymi ambicjami. Czy może zechcemy tworzyć rzeczywistość wokół siebie i wpływać na rzeczywistość innych. Niestety do tej pory aktualna była pierwsza opcja, aby gęsiego iść za cudzymi pomysłami, zwłaszcza za krajami Unii Europejskiej, a szczególnie Niemiec. Ściąganie do kraju zesłanych w głąb Rosji, czy Kazachstanu Polaków – to dobra wiadomość dla Polski oraz zadośćuczynienie moralne.

Jednak totalne odpolszczenie Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej stanowi zaprzeczenie polityki II RP. Przypomina zaś ekspatriacje rodem z początków Polski Ludowej, która stanowiła kapitulację przed potężnym sąsiadem i jego republikami sowieckimi. Można to oczywiście było tłumaczyć koniecznością zapełnienia ubytków ludnościowych po II wojnie światowej. Można i dziś wytłumaczyć ubytkiem Polaków wyjeżdżających na zachód oraz potrzebą jego zrekompensowania. Jednak co by nie mówić – jawi się to jako niwelowanie skutków nie przyczyn. Jeśli chodzi o tradycję kultury, czy naszej historii wygląda to bowiem tak jakbyśmy przeszczepiali skórę z jednego policzka na drugi. To kontynuacja polityki upłynniania naszego narodowego dziedzictwa.

Rodzina alkoholików sprzedaje swoje meble, by mieć na bieżąco jedzenie, ale jej sytuacja wcale się od tego na stałe nie poprawia. Nie by porównywać Polskę do takiej rodziny. Jednak wielu z nas mogło by porównać do niej konkretne rządy po 1989 roku. Nie stanowią wytłumaczenia ekspatriacji fatalne warunki bytowania Polaków na wschodzie, to bowiem można i trzeba rozwiązywać na miejscu. I skorzystać z okazji, że znają oni środowisko miejscowe lepiej, niż ktokolwiek inny, kto rzucony będzie tam z przypadku. Potrzebne są im pieniądze na miejscu i zastrzyki tożsamości, które z kolei zwrócą się nam w kraju, oddziałując na naszą młodzież. Pomaganie na miejscu jest oczywiście opcją trudniejszą, ale zdecydowanie bardziej ambitną. Jednak dlaczego nam Polakom miałoby tej ambicji zabraknąć? Rodacy na Kresach, jeśli będą lojalni wobec Polski – powiedzmy sobie prawdę – nie są dla nas problemem, lecz szansą i tak też należy ich traktować.

Dlatego stanowią wręcz sól w oku mocarstw, z którymi nasz kraj od setek lat miał kłopoty. Lojalni bowiem wobec naszego państwa są siecią, która może stanowić konkurencję dla interesów niemieckich, rosyjskich czy wszelkich innych. To jest niewykorzystywane przez nas od lat. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę argument, że jeśli się chce, by oni tam zostali, to trzeba pomieszkać sobie w ich warunkach, otrzymując na utrzymanie ich pieniądze. Jednak czy jest problemem wydatkowanie pieniędzy tam, a nie tu? Wydatkowanie ich za cenę kultywowania polskości, albo wręcz stworzenia tam stanowisk pracy, które kontrolowałoby państwo polskie. A byłby one jednocześnie zachętą do utrzymywania naszej tożsamości wśród dzieci swoich i sąsiadów? Czy stanowi dla nas duży problem by płacić 500+ za dzieci wychowane w kulturze polskiej na wschodzie, w prawdziwej historii, co mogłoby być sprawdzane? Gdyby płacić 500+ dla rodziców takich dzieci na wschodzie nastąpiłby prawdziwy boom polskości.

Wschód polski a wschód niemiecki

Jest wiele pomysłów, które można by wykorzystać, aby ratować polskość na wschodzie, ale wcale nie przez jej ewakuowanie. Brakować może tylko jednego: woli. Wiadomo, że rządy miejscowych republik, które do polskości odnoszą się co najmniej nieufnie, a także rządy sąsiadujących z Polską mocarstw prędzej spojrzą przychylnie na ewakuację polskości. To bowiem nie jest dla nich problemem, lecz wręcz go unikają. Wzmacnianie jej na miejscu jest sprzeczne z ich racją stanu, ale nie z naszą. Ewakuacja Polaków z Kresów, która miałaby nam zrekompensować ludnościowe ubytki, nie tylko nie załatwia przyczyn (a jedynie skutki), ale jest też rozmienianiem ich potencjału na drobne.

Jak silna i wytrzymała potrafi być polskość, nawet zajadle atakowana – widać na Litwie, bo choć następuje tam erozja polskości to jednak stan, który się tam utrzymał jest cudem. Cudem, którego błysk, z powodu braku stanowczej polityki, może powoli gasnąć. Gdy weźmie się pod uwagę, że większość poprzednich rządów nieomal współpracowała z władzami litewskimi w destrukcji polskości, albo też w najlepszym razie przyglądała się biernie – litewscy Polacy są fenomenem. Obawiać się można, iż przy polityce zwijania polskości ze wschodu, a jednoczesnym ściąganiu Ukraińców (czy innych) do siebie, nie nastąpi wcale żadna ich polonizacja. Zamiast tego przesunie się front etniczny: Polska cofająca się od wieków ze wschodu w kierunku zachodu skurczy się jeszcze bardziej, niż się kurczyła w przeszłości. I może pójść wprost pod niemiecką kosiarkę idącą od zachodu.

Problemem bardzo mało znanym jest bowiem proniemiecka postawa wielu samorządowców na zachodzie Polski. Gdyż właśnie Niemcy prowadzą na naszych ziemiach zachodnich politykę podobną do tej, jaką my mielibyśmy prowadzić na wschodzie. Liczne granty, pompowane przez niemieckie fundacje zdają się kupować przychylność i tzw. „europejskość” uczonych w miastach zachodniej Polski. Wielu polskich patriotów ma także liczne znaki zapytania co do działań prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza. Uczeni na uniwersytetach i w wyższych szkołach, korzystający z grantów, wyjazdów, stypendiów, wspólnych projektów zmienili w ciągu lat swoje nastawienie w stosunku do tożsamości. Niektórzy wchłaniają niemieckość przez europejskość inni są zafascynowani bezpośrednio nowym obrazem Niemiec oraz ich bogactwem.

Nierzadko część potomków ekspatriantów z Kresów Wschodnich, pozbawiona możliwości kultywowania swoich korzeni (bo takiej polityki nie prowadzono nawet po 1989 roku poza zbyt słabymi prywatnymi inicjatywami wymierających organizacji kresowych) – wzbudza w sobie fascynację niegdysiejszą niemczyzną tych zachodnich terenów. Pomimo, iż mają one dużo bogatszą przeszłość, niźli tylko niemiecka. Niektórzy z ludzi, jakim polityczna poprawność przygrywa do wypowiedzi – prędzej są zdolni do dostrzegania austriackiego, niż polskiego dziedzictwa we Lwowie kiedy mowa czymś poza obecną ukraińskością. To myślenie wyjątkowo asymetryczne, nierówne w obie strony. Mające jednak u swych podstaw niskie poczucie własnej wartości. Tylko, że jak można mieć wysokie poczucie własnej wartości budując tożsamość bez Kresów, które są centrum polskiej wielkości, nie tylko intelektualnej, ale i historycznej, związanej z bitwami czy legendami?

To świadomość, iż Polska była wielka, utrzymywała naszą dumę podczas zaborów. Także i teraz mogła zakonserwować naszą tożsamość, uodpornić nasze myślenie na poczucie niższej wartości. I wydaje się, że to właśnie dlatego bardzo niechętnym okiem państwa ościenne patrzyłyby na na polskie społeczeństwo, przypominające sobie o wschodzie. I w wypadku Niemców, nie tylko dlatego, że w polityce wschodniej Polacy mogliby stanowić miażdżącą konkurencję. Wszystko to przywoływałoby bowiem do pamięci refleksję, dlaczego nasi przodkowie stamtąd „odeszli”. Bardzo szybko wyszłoby, iż nie mamy tam za sobą zbrodniczej przeszłości, lecz wiele osiągnięć. Natychmiast ludzie zaczęliby kojarzyć, iż utrata terytoriów przez Niemcy była usprawiedliwiona, a przez Polskę nie. Moralnie bowiem Niemcy zawinili wobec nas, ale już nie odwrotnie.

Co się zaś tyczy niepolskich mieszkańców byłych republik sowieckich i Kresów Wschodnich – nasz moralny stosunek do nich nie jest taki jak Niemców do nas. Raz jeszcze należy podkreślić: wbrew gigantycznemu naciskowi propagandowemu, by traktować go tak samo, wcale taki nie jest. To nie my bowiem prowadziliśmy politykę zbrodni wobec słabszych, lecz także nasi „słabsi” sąsiedzi wobec nas. Jesteśmy moralnie czyści w porównaniu z innymi, oczywiście nie bezgrzeszni, bo takie stwierdzenie byłoby kłamstwem. Jednak grzeszność nie musi się równać pławieniem w grzechu zbrodniczości, tak jak pławili się Niemcy, sowieci, nacjonaliści ukraińscy, bądź litewscy. Dziś w naszym reku największą bronią jest prawda historyczna. I niestety jako broń nie jest wykorzystywana w pełnej skali.

Jak na razie obserwuje się słuszną politykę przywracania należnego miejsca Żołnierzom Wyklętym, natomiast polityka odzyskiwania miejsca Kresom Wschodnim w samym centrum polskiego serca idzie słabo. Można powiedzieć lepiej słabo, niż wcale, lecz jest ona domeną głównie działań oddolnych. Pojedyncze inicjatywy, czynione przez ludzi dobrej woli w polityce to o wiele za mało, by coś w tej kwestii zmienić. Tu potrzebna jest cała wielka kampania, jaka pozwoliłaby wykorzystywać potencjał i przekonała sporą część polskiego społeczeństwa, która jest nieświadoma. Do czego przekonała? Do zakochania się w Kresach Wschodnich.

Cofanie się oznacza w szerszej perspektywie czasowej dalsze rozpuszczenie polskości

Nie trzeba być aż nadto bystrym obserwatorem, aby zauważyć, iż nie każdy Polak i patriota interesuje się Kresami (choć w różnym stopniu interesuje się nimi większość środowisk patriotycznych), ale każdy interesujący się polskością Kresów to patriota. Zainteresowanie Kresami daje energię do działania, energię altruistyczną i potrzebę podjęcia czynów dla dobra wspólnego, także wyrzeczeń. Czasem do tego stopnia, że osoby takie mają problem z zachowaniem proporcji walki o własne interesy, co bywa wadą i zaburzeniem kolejności. Sprawia bowiem, iż w tej walce się chwieją. Tak czy inaczej jest to odwrotność działań aferzystów, którzy frazesy patriotyczne mają jedynie na ustach. Celem ich są wyłącznie własne zyski.

U kolejnej grupy zainteresowanie Kresami powoduje taką energię w działaniu, iż potrafią oni nieomal „góry przenosić”. Państwo winno tę energię wykorzystać oraz ją pomnażać, tak samo ja winno wykorzystać potencjał drzemiący w innych środowiskach, choćby kibicowskich. I powinno robić to w ten sposób, aby zysk był obopólny. Nasze myślenie o Kresach jako o przykrym, lecz koniecznym moralnym obowiązku powinno się zmienić. Doceniam ludzi, dla których Kresy stanowią wyrzut sumienia, powodują myśli, iż coś tam muszą zgodnie z moralnym obowiązkiem zrobić. Doceniam dlatego, że mają sumienie i niejednokrotnie cokolwiek robią. To jednak myślenie błędne: Kresy to potencjał, Kresy to klucz, Kresy to broń w ręku. Nie należy ich traktować wyłącznie w kategorii wyrzutu sumienia, czy nawet sierot w postaci ludności, którą trzeba podkarmić, lub pomóc porzucić jej zgliszcza i zabrać do domu. Tu potrzeba przeciwstawienia się tym, którzy Kresy, Kresowość i Kresowian nękają, wynaradawiają, traktują jak zagrożenie i bezpardonowo atakują.

Pomoc w ucieczce od przemocy na jeszcze na razie spokojne terytorium nic nie da. Wycofywanie się – nic nie da. Tylko podejmowanie walki i aktywnej polityki, bez zwijania się decyduje o tym, jak ambitną ma ktoś podmiotowość. Wycofywanie się i ewakuacja nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Jeśli ktoś nie wie, jak wygląda przesuwanie się frontu etnicznego wystarczy, że spojrzy na przykład imigrantów muzułmańskich. Nawet gdyby w chwili obecnej nie następowała inwazja tzw. „uchodźców”, niejeden człowiek już przedtem myślał co dzieje się z Francją, czy Niemcami, bowiem ludność z krajów arabskich wzrastała tam w sposób niekontrolowany. Do rangi anegdotek przeszło statystyczne nazywanie dzieci w Wielkiej Brytanii Mohammed, czy nadawanie innych imion z arabskiego kręgu kulturowego. Wraz ze wzrostem meczetów rosły oczekiwania gości względem gospodarzy.

Oczywiście ludność ze wschodu na szczęście nie jest islamistami i ciężko ją do nich jakościowo porównać, ale zmiany granic etnicznych mogą nastąpić w tej kwestii tym bardziej. Ich matecznik leży wszak blisko. Swobodnie do islamistów można jednak porównać nacjonalistów ukraińskich. Posiadają oni bowiem te same cechy, do których zaliczymy: fanatyzm, bezzasadne roszczenia, wieczne pretensje i uważanie innych za naiwniaków. W przeszłości zaistniał też przykład Kosowa, które choć historycznie jest serbskie, etnicznie stało się albańskie. Polityka państwa może nie powinna być przesadzona w drugą stronę. Czyli zbyt drastyczna, czy już tym bardziej dyskryminacyjna jak wobec Polaków na Litwie (akurat ci są w odniesieniu do obecnych gospodarzy autochtonami). Jednak rozsądna, prowadzona z głową i stanowcza. I by utrzymać polski stan posiadania nie można ograniczać się wyłącznie do terytoriów wewnętrznych, ale trzeba wyjść poza nie. Wyjść ku redutom, wobec których istnieje pokusa, aby je opuścić, bo ich utrzymanie jest trudne.

Jednak wszystko co najlepsze uzyskuje się przeważnie w trudach i poświęceniach. Tak bowiem wygląda życie, nie tylko na poziomie jednostki, ale i społeczeństw. Ambicja musi być nie tylko udziałem pojedynczych ludzi, lecz właśnie ich zbiorowości. Bo to zbiorowości oraz ich świadomość decydowały o wielkości, bądź upadku imperiów. Niby każdy zna powiedzenie Marszałka Piłsudskiego: „Polska to obwarzanek: Kresy urodzajne, centrum – nic”, ale część ludzi nie przekłada tego na praktykę. Jeśli bowiem pozwolić wspomniany obwarzanek wyżerać, to z centrum wkrótce tym bardziej nie pozostanie nic. To prawda prosta, ale w sposób zadziwiający niedostrzegana. Jeśli zaś ktoś chciałby ten obwarzanek przekształcić w inne pieczywo, tak jak planowali zrobić to komuniści, to już nie będzie polskość, lecz zdecydowanie co innego, co polskością będzie można zwać jedynie umownie.

 

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

173 komentarze

173 Komentarzy

 1. Leszek1

  10 stycznia 2017 at 18:11

  Artykul dlugi, przejrzalem tylko pobieznie z braku czasu. Jeszcze tu wroce. Nasunela mi sie jedna refleksja: – Lepiej przekazywac 500+ Polakom na wschodzie niz cudzoziemskim emigrantom.

  • Rafał Karkosz

   11 stycznia 2017 at 11:24

   Zasadniczo zgadzam się z tezą, że trzeba zrobić wszystko, aby zatrzymać falę polskiej młodzieży tu na miejscu, ale nie zgadzam się z wnioskiem autora, że kresowianie mogą stać się naszymi ambasadorami na wschodzie i 500+ spowoduje wylew polskości na kresach. Polecam posłuchać wywiadów ze starszymi rodakami na wschodzie. Zachodzi tam stały proces odpływu młodych Polaków do większych miast, gdzie zatracają więzy rodzinne i niestety polskość w nich zanika. Program 500+ w takim układzie, wzmógłby jedynie ten proces. Nielegalny handel kartami Polaka też jest stałym procederem. Mnóstwo pieniędzy by trafiło do niewłaściwych rąk. Na zakończenie przypomnę, że kresowianie sami chętnie wróciliby do Polski. Gdy w Donbasie pojawiły się zielone ludziki z rozpaczeni rodacy chętni byli sprzątać u nas ulice byleby tylko wrócić. Oczywiście kłamczucha/kopaczka miała ich w d…pie. Kolejny argument na przekłamania w artykule. Nie wiem tylko dlaczego autor usiłuje zwodzić czytelnika?

 2. panMarek

  10 stycznia 2017 at 18:20

  Świetny tekst. Polecam Wszystkim.

 3. Marian

  10 stycznia 2017 at 18:34

  Dlaczego na mapce umieszczacie ukraińskie granice etniczne na terenie połowy woj. lubelskiego? Czy nie sprzyjacie nacjonalistom ukraińskim i ich wymyślonym argumentom, jakie niektórzy zgłaszają w roszczeniach do Polski? Czy to jest zgodne z Waszą linią programową? To szokuje, gdy się czyta inne Wasze teksty! Marian

  • Lublinianka

   10 stycznia 2017 at 20:00

   Panie Marianie, czy nie potrafi Pan czytać prostych tekstów ze zrozumieniem? Autor przestrzega przed niekontrolowanym napływem Ukrainców do Polski, co właśnie ma od kilku lat miejsce. Jeśli ta tendencja nie zostanie odwrócona, to za kilka lat tak, jak na tym obrazku może wyglądać polska granica wschodnia. Mogę tylko mówić o Lublinie. Na lubelskich uczelniach studiują ale i pracują świeżo przybyli do Polski Ukraińcy, pełno ich wokół, zaczynają znaczyć terytorium, przy aprobacie zdominowanych przez zdradziecką platformę władz miejskich. Koło cerkwi pod zamkiem lubelskim niedawno pojawił się pomnik ofiar Hołodomoru w sowieckiej republice ukraińskiej oraz skwer nazwany imieniem antypolskiego rymopisa Tarasa Szewczenki. Co mają wspólnego z Lublinem ofiary sowieckiej gospodarki planowej z czasów Stalina oraz Szewczenko? Otóż nic, ale to znak dla nas od Ukrainców: „to nasze miejsce, tu jesteśmy i zamierzamy tu być”. Jak wiadomo, neobanderowcy marzą o wcieleniu Lubelszczyzny, czy też, jak to oni mówią, Zasania albo tzw. chełmszczyzny, ale z Lublinem, do banderlandu. Nie wszyscy wiedzą, że banderowcy i UPA mordowali ludzi na Lubelszczyźnie już po przejściu sowieckiego frontu, tu było równie niespokojnie, co w Bieszczadach. PIS to zdrajcy albo totalni idioci, bo banderowcy mieszkający w Polsce od czasów PRLu głosują na obecną opozycję i są lub byli posłami z platformy. Zniszczenie pomnika w Hucie Pieniackiej to fraszka w kontekście tego, co następuje w pełzający sposób w naszej ojczyźnie. A przy okazji, całkowicie popieram postulaty zawarte w tym felietonie.

   • Maciek

    10 stycznia 2017 at 20:12

    PIS to zdrajcy. Racja w 100 %. Czytajcie: Leszek Misiak – Prawicowe dzieci czyli blef IV RP. Otworzą się Wam oczy!

 4. tma

  10 stycznia 2017 at 19:16

  Cytowanie Piłsudskiego, jest tak samo intelektualnie dyskredytujące, jak cytowanie Bolka-noblisty.
  Kresy nigdy nie wniosły żadnej realnej wartości w życie narodowe Polski. Owszem, pojedynczy ludzie, urodzeni i wychowani na Kresach, coś tam wnosili, ale nie jako zbiorowość. Wieczne awanturnictwo, nieróbstwo i buractwo.

 5. Lublinianka

  10 stycznia 2017 at 20:06

  Tma mówi od rzeczy. Nie słyszał o Liceum Krzemienieckim, Lwowskiej szkole matematycznej?Profesor Chrzanowski, krakowianin, historyk sztuki, w książce „Kresy – obszary tęsknot” napisał, że przy Lwowie, a bywał we Lwowie jakoś dziecko, Kraków to było niewielkie prowincjonalne miasteczko. Wystarczy tam pojechać teraz, by zobaczyć, co z tego miasta zostało.

 6. Egzorcysta

  10 stycznia 2017 at 20:26

  To co Polska teraz ma zrobic, to odblokwac potencjal gospodarczy, stworzyc preferncje np 3 lata bez podatkow i papierow dla Polakow by wrocili z emigracji, ktorzy majac czasem juz jakis maly kapital i kontakty, rusza z produkcja i exportem.Powstana nowe produkty, ktorych kartele Rotschildowskie nie stworza juz nigdy.Trzba tez wesprzec Polakow kredytami preferencyjnymi, zezw olic na produkcje broni dla kraju i alkoholi na export.Wyciagnac z szuflad starych kiejkutow, zagarniete patenty,odblokowac handel ziemia jezeli ktos jest obywatelem polskim.Zero cel i vat na wszlkie maszyny i urzadzenia do wszelkiej produkcji.Niech Polacy otwieraja dzialanosc w garazach i stodolach.I prawo do posiadania broni dostepne po orzeczeniu psychologa i ludziom niekaranym.Reszta warunkowo.A polityk skorumpowany ,gilotyna.Wypowiedzenie licencji na gas glupkowy, nacjonalizacja bankow, ubezpieczalni.Prwo do wolnego budowania domow,obiektow ,studni na wlasnej ziemii.(powiedzmy robie co chce, a na koniec nie najpierw,przychodzi urzadnik maluje i mierzy co zrobilem i wsadza sobie do akt jak juz)(jak w niektorych stanach USA).Rolnik musi miec prawo prztwarzac swoja produkcje i sprzedawac w detalu gdzie chce (export bez podatkow)Przjescie calego narodu na krus z zus a nie odwrotnie.
  Jak braknie w budzecie rzadowi, niech mysli jak pozbyc sie balastu z budzetu.I sadownictwo w mig musi roztrzygac sprawy dlugow, nie moze miec miejsca prawo do dymania sie firma, firme.Kazdy musi by cos kupic ,miec najpierw kase, a niezplacenie faktury, musi sie sromotnie nieoplacac, i tu mandat zamiast podatku.Zezwolic na wynagrodzenie lekarzy ile kto im da,ale tez na medycyne naturalna by kazdy pacjent mial prawo leczyc sie jak chce.Innymi slowy, USA z okresu swojego najintensywniejszego rozwoju.Stworzyc Polski Bank, w ktorym depozyt bedzie najwieksza swietoscia nietykalna, i specjalne ulgi dla biznesu z calego swiata.Stworzyc przywileje dla obywateli krajow osciennych , ktorzy chca zainwestowac w Polsce.Zakazac trucizn w jedzeniu, szczpionkach, pastach do zebow, itd.Polak ma byc najzdrowszy na swiecie i swiecic przykladem rozumu w tej dziedzinie.itd.Takie warunki spowoduja ze o obywatelstwo Polskie bedzie sie ubiegac caly swiat,i niech ma ,zamiast podatkow na Polakow kasowac obcych za obywatelstwo, np 500 tys dolarow od osoby .Kto chce zyc w raju, niech placi.Mialbym jeszcze setki pomyslow na raj na Ziemii w Polsce, ale znajdzie sie zaraz taki duren , co to powie , a „a ja bym chcial zeby nadal wszystko bylo w rekach mojego taty z bezpieki”.Choc on sam na tym tylko by zyskal.W Polsce wszelkie zakazy (ustawy) pokupily sobie koncerny zachodnie i zablokowaly gospodarke,saczac dotacjami unijnymi, ktore powinnismy dawno olac, a politykow ktorzy te sprzedali zamknac i wyslac do robot ciezkich.

 7. F/X

  10 stycznia 2017 at 21:33

  Emigracja z terenu Rusi (Ukrainy i Białorusi) nie była by żadnym problemem gdyby Ukraińcy nie mieli psychiki zwichrowanej banderyzmem, gdyż jak wiadomo tereny te w epoce przedchrześcijańskiej stanowiły praktycznie jeden etnos. Czas żeby rządzący Polską zrozumieli,że Ukraińcom trzeba najpierw przestawić we łbach zwrotnicę, aby wyprowadzić ich ze ślepego toru, a nie popierać bezkrytycznie banderowców.

 8. wiesscar

  10 stycznia 2017 at 22:55

  „Warszawska Gazeta” poprosiła czytelników o dofinansowanie prenumerat tego tygodnika dla Polaków mieszkających na Białorusi.
  Polak z Białorusi napisał list do rubryki „Czytelnicy listy piszą …” tego tygodnika i prosił o taką inicjatywę.

 9. Tomek

  10 stycznia 2017 at 23:50

  Efekt sytuacji, którą opisuje autor, będzie całkowicie odmienny i to chyba jest oczywiste obecnie… Ukraińcy się polonizują. To oznacza, że to my raczej będziemy mieli otwarte „okno” na Zachodnią Ukrainę. Co z tego wyjdzie za 50 lat, na przykład? Nie wiemy, ale na pewno nie to, co roją sobie rosyjscy propagandziści i ich polscy (?) klakierzy na prawicowych (?) portalach.

  • Boruta

   11 stycznia 2017 at 02:01

   Guzik a nie się polonizują, polonizują się tak samo jak przed wojną. Nacjonalizm ukraiński to zapiekły szowinizm, który raczej uniemożliwia polonzację.

   • Tomek

    11 stycznia 2017 at 11:40

    Twój komentarz ma się nijak do rzeczywistości. W Polsce jest obecnie ok miliona Ukraińców. Zdecydowana większość nauczyła się już polskiego, duża część ma prawo stałego pobytu, chce wystąpić o obywatelstwo, zakłada tu firmy itp. Wiem, że prawy.pl dyżurnie stara się straszyć rzekomym nacjonalizmem Ukraińców mieszkających w Polsce, ale coś za bardzo szczęścia nie mają. Raz na ruski rok udaje im się jedynie rozdmuchać jakąś głupią wypowiedź Tymy, a z zupełnego braku laku (tj. informacji o nacjonalistycznych wybrykach) muszą pisać o pijanym kierowcy z Ukrainy. Takie to „nacjonalizmy”.

    • Boruta

     12 stycznia 2017 at 15:48

     „rzekomym nacjonalizmem Ukraińców mieszkających w Polsce” – rzekomy nacjonalizm – dobre 🙂

    • Leszek1

     13 stycznia 2017 at 01:25

     @Tomek. Zeby wypowiadac sie na jakis temat, trzeba znac jakies podstawowe realia poruszanego zagadnienia. Musisz wiedziec, ze szowinizm i nacjonalizm (nacjonalizm to ruch pozytywny w przeciwienstwie do internacjonalizmu) ukrainski byl ksztaltowany przez wieki przez rozne narody, ktore mialy w tym interes, by Ukraina nie zbratala sie z Polska. Dlatego przecietny Ukrainiec – nie istotne, czy szowinista, czy nacjonalista – za najwiekszego wroga swojego narodu uwaza Polske. Dopiero pozniej idzie Rosja i Zydzi. Przejedz sie do Malopolski, obejrzyj sobie „Watry” Lemkowsko-Ukrainskie, porozmawiaj z ukrainskimi popami. Popatrz i policz ilu ich wrocilo i dalej wraca na „swoje etniczne ziemie”. Spytaj chociaz jednego co mysli o Polakach. Jak juz to zrobisz bedziesz mogl zabrac glos na temat nacjonalizmu i szowinizmu ukrainskiego.

 10. Leszek1

  11 stycznia 2017 at 00:11

  Bardzo wartosciowy artykul, uswiadamiajacy jak wielki potencjal ludzki posiadamy na Kresach i jak go mozna wykorzystac dla rozwoju Polski. Obawiam sie tylko, ze „nasz” rzad bedzie raczej inwestowal dzialania odwrotne niz wspomaganie Polakow na Kresach. Juz teraz, po roku czasu, mozna zauwazyc tendencje do dalszego rozkladu sily gospodarczej i obronnej Polski. Natomiast polityka zagraniczna jest bardzo daleka od kanonow polityki niezaleznego panstwa. Czekajac na stosowny moment, polscy specjalisci powinni opracowywac w podziemiu plany rozwoju Polski w doslownie kazdej dziedzine zycia panstwowego. Polacy powinni zdawac sobie sprawe, ze pozostaja pod okupacja od 1939 roku.

  • wiesscar

   11 stycznia 2017 at 12:18

   Nic w podziemiu nie opracujesz.
   Żydzi, Niemcy, Rosjanie, Ukraińcy, Amerykanie – by o tym od razu wiedzieli.
   Wszystko opracować w nadziemiu czyli jawnie.

   • Leszek1

    13 stycznia 2017 at 01:37

    @Wiesscar. Rzecz w tym, ze to trzeba zrobic, a w nadziemiu nie ma mozliwosci, poniewaz mamy specjalistow od przyprawiania glow kazdemu pozytywnemu ruchowi.

 11. m

  11 stycznia 2017 at 12:51

  Autor pobujał sobie w obłokach.

 12. Adam

  11 stycznia 2017 at 14:37

  Zdecydowanie nie zgadzam się z autorem.Nikt nie deprecjonuje dokonań Polaków mieszkających na kresach.Polska jest jedynym krajem ,który nie sprowadził swoich z imperium zła.Polacy na emigracji
  i na wschodzie się wynaradawiają bardzo szybko.Niestety Polacy pracujący na emigracji zdecydowanie szybciej. Zdecydowanie szybciej tracą wiarę. Zarabianie za granicą jest dobre pod warunkiem powrotu do kraju.Bardzo źle ,że rząd PIS nie zablokował napływu Ukraińców.To może się źle skończyć.
  Niestety rząd nie radzi sobie.To smutne,bo mieliśmy nadzieję.
  Rządowi najlepiej wychodzą miesięcznice.

 13. Łowca Debili

  11 stycznia 2017 at 15:28

  Panie Szycht, Autorze tych bredni! Mam dal Pana propozycję: niech Pan i paru innych Nadpolaków pojedzie w miejsce tych, którzy przyjadą do Polski! Niech Pan pomieszka na Ukrainie, za 700-800 zł na miesiąc z cenami niejednokrotnie wyższymi, niż w Polsce! Niech Pan pojeździ marszrutkami, naje się sała ,a potem niech Pan wypisuje swoje ,,mundrości” i rady dla innych!!

 14. margeritta

  11 stycznia 2017 at 16:33

  „Czy stanowi dla nas duży problem by płacić 500+ za dzieci wychowane w kulturze polskiej na wschodzie, w prawdziwej historii, co mogłoby być sprawdzane?” – aha, sprawdzane, ciekawe jak. 🙂

 15. Marucha

  14 stycznia 2017 at 12:36

  NJak najbardziej zgadzam się z ADAMEM. Każda grupa emigracyjna dochodzi do punktu, w którym grawitacja sił zewnętrznych zaczyna wyciągać jej członków na zewnątrz.
  Jedynym czynnikiem mogacym powstrzymać asymilację jest izolacja kulturowa (przykłady stwierdzone- Żydzi, Arabowie, „Chińczycy”).
  Problem powstaje więc w momencie, gdy „Polacy” importowani z dawnego ZSRR, legitymujacy się „babcią Bronią” pozostają w kręgu językowym i zapewne agenturalnym dawnego Imperium.
  Prawdziwi Polacy pozostający na kresach nie mają szans w tamtejszych warunkach na taką izolację, która zapewni bycie ambasadorami naszego bardzo jeszcze słabego państwa.
  Wychodzi więc na to, że większym zyskiem będzie jednak importowanie jak największej liczby młodych Polaków, (mówiących naprawdę w domu po polsku) do Ojczyzny tak, by wzmacniać żywioł narodowy u siebie, a nie w jakiejś iluzji.
  Przyjmijmy jednak do wiadomości- Kresy po wszystkich holokaustach, jakie tam przeszliśmy nie istnieją. Wchodzenie w konflikty z narodami, które tam teraz żyją jest działaniem antypolskim. Występujmy tam jako przyjaciele, pomocnicy, sponsorzy- ale nikt więcej. Kto mówi, że więcej jest możliwe- kłamie.

 16. KRAKA

  30 stycznia 2017 at 16:18

  UWAGA NA CZŁOWIEKA PODPISUJĄCEGO SIĘ „TOMEK”, TOM,TOMMY ITP. TO UKRAINIEC, NACJONALISTA- PODSTĘPNA POSTAĆ, GRASUJE PO POLSKICH FORACH I ROBI LUDZIOM Z MÓZGU WODĘ- AGENT WPŁYWU BANDERYZMU…OSTROŻNIE Z NIM. CIEKAWE CZYM ZAJMUJĄ SIĘ NASZE SŁUŻBY SPECJALNE???

 17. Augusto de Arruda Botelho

  16 marca 2017 at 16:05

  Hi there to all, it’s really a fastidious for me to
  visit this web page, it contains valuable Information.

 18. Delbert

  19 marca 2017 at 02:08

  Oh my goodness! Impressive article dude! Thanks, However I am experiencing issues with your RSS.

  I don’t know why I am unable to join it. Is there anyone
  else getting the same RSS issues? Anybody who knows the solution will you kindly
  respond? Thanx!!

 19. Zack

  20 marca 2017 at 19:40

  Hello to every body, it’s my first visit of this weblog; this website consists
  of awesome and in fact excellent data in support of visitors.

 20. Rhys

  20 marca 2017 at 22:33

  I think this is among the most vital information for
  me. And i am glad reading your article. But want to remark on few general things, The web site style is wonderful, the articles is really great : D.
  Good job, cheers

 21. Itamar Serpa Fernandes

  20 marca 2017 at 23:13

  Yes! Finally something about ig.

 22. Chantal

  20 marca 2017 at 23:26

  Incredible points. Solid arguments. Keep up the good work.

 23. options trading terms

  21 marca 2017 at 00:16

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.
  You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your weblog when you could
  be giving us something informative to read?

 24. Josef

  21 marca 2017 at 04:03

  Have you ever considered about adding a little bit
  more than just your articles? I mean, what you
  say is valuable and everything. However just
  imagine if you added some great graphics or
  video clips to give your posts more, „pop”! Your content is excellent but with images and clips, this blog could definitely be one of the best in its niche.
  Terrific blog!

 25. Sadye

  21 marca 2017 at 07:54

  I believe this is among the most important info for me.
  And i am satisfied studying your article. But wanna statement on few normal issues, The web site style is wonderful, the
  articles is actually great : D. Excellent task,
  cheers

 26. Imogen

  21 marca 2017 at 09:44

  I constantly spent my half an hour to read this
  weblog’s articles or reviews all the time along
  with a mug of coffee.

 27. option trading

  21 marca 2017 at 16:29

  This article is truly a nice one it helps new the web people, who are wishing for blogging.

 28. diet contains

  22 marca 2017 at 06:26

  Hi! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to
  make your site mobile friendly? My weblog looks weird when browsing from my iphone 4.
  I’m trying to find a template or plugin that might be able to correct
  this problem. If you have any recommendations, please share.
  Cheers!

 29. kim kardashian cellulite fight

  22 marca 2017 at 06:38

  Great article! That is the kind of info that are supposed to be shared around the net.
  Shame on Google for no longer positioning this put up upper!

  Come on over and seek advice from my website . Thanks =)

 30. Michael

  22 marca 2017 at 08:03

  Howdy! This is my first visit to your blog! We are
  a collection of volunteers and starting a new project in a community in the same niche.
  Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a outstanding job!

 31. reputable financial

  22 marca 2017 at 09:04

  If you desire to get much from this piece of writing then you have
  to apply such methods to your won blog.

 32. suitable financial

  22 marca 2017 at 12:46

  We’re a group of volunteers and opening a brand new scheme
  in our community. Your website provided us with useful info to work on. You’ve
  performed an impressive job and our whole community will be grateful to you.

 33. Jayden

  22 marca 2017 at 12:50

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that
  I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts. After all I’ll
  be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

 34. currency trading news

  23 marca 2017 at 03:32

  Thank you for another informative website. Where else could I
  get that kind of info written in such a perfect means? I’ve a venture that I am just now working on, and I have been on the glance out for such info.

 35. Bradley

  23 marca 2017 at 03:49

  This article is truly a good one it assists new net users, who are
  wishing for blogging.

 36. long-term credit along

  23 marca 2017 at 09:02

  I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites
  really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back
  later on. Cheers

 37. Georges Sadala

  23 marca 2017 at 21:17

  I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it up!
  I’ll go ahead and bookmark your site to come back in the future.
  All the best

 38. Georges Sadala

  24 marca 2017 at 16:44

  What’s up, I desire to subscribe for this webpage to take newest updates, thus where can i do it please help out.

 39. Itamar Serpa Fernandes

  24 marca 2017 at 23:16

  Hi there, I check your new stuff on a regular basis. Your humoristic
  style is awesome, keep it up!

 40. information regarding

  24 marca 2017 at 23:20

  Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources
  back to your webpage? My website is in the exact same
  niche as yours and my users would genuinely benefit from
  some of the information you provide here. Please let me know if this ok with you.
  Many thanks!

 41. poor nail

  25 marca 2017 at 04:46

  Thanks on your marvelous posting! I quite
  enjoyed reading it, you’re a great author.
  I will remember to bookmark your blog and will come back later in life.
  I want to encourage you continue your great job, have a nice weekend!

 42. Annette

  25 marca 2017 at 05:41

  This post will assist the internet people for creating new web site or
  even a blog from start to end.

 43. Egli Diana Pinto

  25 marca 2017 at 06:14

  Wow that was odd. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear.

  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say great blog!

 44. online marketing

  25 marca 2017 at 14:08

  I’m extremely pleased to find this site. I wanted to thank you for ones
  time for this wonderful read!! I definitely savored every bit of it
  and i also have you book-marked to check out
  new things on your site.

 45. lovely body looks

  25 marca 2017 at 14:25

  Hello there! Quick question that’s totally off topic.

  Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird
  when viewing from my iphone4. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to
  correct this issue. If you have any suggestions, please share.
  Appreciate it!

 46. lottery pattern

  26 marca 2017 at 04:07

  Helpful info. Fortunate me I found your site accidentally,
  and I am stunned why this twist of fate didn’t took place in advance!
  I bookmarked it.

 47. financial advisors accounts

  26 marca 2017 at 10:54

  I feel this is among the so much vital info for me.
  And i’m happy studying your article. However wanna observation on some normal things,
  The web site taste is great, the articles is in reality great :
  D. Good process, cheers

 48. maybe money

  27 marca 2017 at 02:36

  I’ll immediately grasp your rss feed as I can’t in finding your e-mail
  subscription link or newsletter service. Do you have
  any? Please let me recognize in order that I may just subscribe.
  Thanks.

 49. Itamar Serpa Fernandes

  27 marca 2017 at 09:10

  Hi! I’ve been reading your blog for some time now and finally got the bravery to go
  ahead and give you a shout out from Atascocita Texas!

  Just wanted to mention keep up the excellent
  work!

 50. Glenna

  27 marca 2017 at 13:28

  Hi would you mind stating which blog platform
  you’re working with? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a
  difficult time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something unique.
  P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

 51. Egli Diana Pinto

  29 marca 2017 at 01:13

  What i do not understood is if truth be told how you are now not
  really a lot more neatly-appreciated than you may
  be right now. You are very intelligent. You realize therefore significantly when it comes to
  this matter, produced me individually consider it from so many varied angles.
  Its like men and women don’t seem to be interested
  unless it’s something to accomplish with Woman gaga!
  Your personal stuffs nice. Always handle it up!

 52. Jetta

  29 marca 2017 at 13:00

  I do not even know how I stopped up here, however I assumed this
  publish was great. I do not recognise who you’re but certainly you’re going
  to a well-known blogger if you aren’t already.
  Cheers!

 53. Silvia Odete Morani Massad

  30 marca 2017 at 11:48

  This post is genuinely a fastidious one it assists new
  the web people, who are wishing in favor
  of blogging.

 54. Egli Diana Pinto

  31 marca 2017 at 00:24

  Hi there, You’ve done an incredible job. I will certainly
  digg it and personally suggest to my friends. I’m sure they will be benefited from this website.

 55. Egli Diana Pinto

  31 marca 2017 at 02:02

  Pretty! This was an extremely wonderful article. Many thanks
  for providing this info.

 56. spinning bikes

  31 marca 2017 at 02:04

  Good day! Do you know if they make any plugins to help
  with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results.
  If you know of any please share. Cheers!

 57. school body

  31 marca 2017 at 03:24

  Amazing! This blog looks exactly like my old one!
  It’s on a completely different topic but it has pretty much the same page layout and
  design. Great choice of colors!

 58. Herbert

  1 kwietnia 2017 at 06:04

  I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it
  for you? Plz respond as I’m looking to construct my own blog and would like to know where u got this
  from. kudos

 59. Eliza

  1 kwietnia 2017 at 20:53

  I am really loving the theme/design of your weblog. Do you ever run into any browser compatibility issues?
  A small number of my blog visitors have complained about
  my site not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome.
  Do you have any tips to help fix this problem?

 60. Augusto de Arruda Botelho

  3 kwietnia 2017 at 13:20

  My brother recommended I would possibly like this website.
  He was totally right. This put up truly made my
  day. You cann’t imagine just how a lot time I had spent for this info!

  Thanks!

 61. buying wholesale traffic

  3 kwietnia 2017 at 21:53

  When I originally commented I clicked the „Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get four e-mails with the
  same comment. Is there any way you can remove people from that service?
  Appreciate it!

 62. Itamar Serpa Fernandes

  4 kwietnia 2017 at 03:20

  It’s going to be end of mine day, but before finish I am reading this impressive article to
  increase my know-how.

 63. Kathie

  4 kwietnia 2017 at 20:40

  Thanks for sharing your thoughts on ig. Regards

 64. Coleman

  5 kwietnia 2017 at 09:28

  I do not even know how I ended up here, but
  I thought this post was great. I do not recognise who you are but
  definitely you are going to a well-known blogger in the event you aren’t already.
  Cheers!

 65. Itamar Serpa Fernandes

  5 kwietnia 2017 at 11:25

  Good article. I will be facing some of these issues as well..

 66. Brooks

  5 kwietnia 2017 at 15:16

  Hi, I think your web site could possibly be having browser compatibility issues.

  Whenever I take a look at your website in Safari, it looks fine however, if opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues.
  I simply wanted to provide you with a quick heads up!
  Apart from that, wonderful site!

 67. sokvpu.com

  7 kwietnia 2017 at 07:41

  Why visitors still use to read news papers when in this technological globe the whole thing is existing on net?

 68. Gerald

  8 kwietnia 2017 at 09:49

  Hey there this is kind of of off topic but I was wanting to know if
  blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding
  experience so I wanted to get guidance from someone with
  experience. Any help would be enormously appreciated!

 69. Adan

  8 kwietnia 2017 at 12:33

  You’ve made some decent points there. I looked on the net for more info about the issue and found most people
  will go along with your views on this site.

 70. Shantae

  8 kwietnia 2017 at 13:24

  Today, I went to the beachfront with my children. I found
  a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said „You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and
  screamed. There was a hermit crab inside and it pinched
  her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

 71. web site

  8 kwietnia 2017 at 21:45

  I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering
  the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield
  this hike.

 72. Rex

  9 kwietnia 2017 at 04:21

  Hi, this weekend is nice in support of me, as this point
  in time i am reading this wonderful informative article
  here at my home.

 73. contoh model baju batik

  10 kwietnia 2017 at 00:21

  Hi there! Would you mind if I share your blog with my facebook group?

  There’s a lot of folks that I think would really enjoy your content.
  Please let me know. Many thanks

 74. Dannielle

  10 kwietnia 2017 at 01:30

  If you wish for to obtain much from this post then you have to apply
  such techniques to your won webpage.

 75. Reagan

  10 kwietnia 2017 at 06:24

  What’s up to every one, for the reason that I am actually
  keen of reading this weblog’s post to be updated regularly.

  It carries fastidious material.

 76. Spencer

  11 kwietnia 2017 at 05:02

  Excellent items from you, man. I have be aware your stuff prior to and you are just too excellent.
  I actually like what you have acquired right here, really like what
  you are saying and the way in which wherein you assert it.

  You make it entertaining and you continue to take care of to keep it sensible.
  I cant wait to learn much more from you. This is really a wonderful site.

 77. Andreas

  11 kwietnia 2017 at 07:11

  This is very interesting, You’re a very skilled blogger.
  I’ve joined your feed and look forward to seeking more of
  your magnificent post. Also, I have shared your web site in my social networks!

 78. Fleta

  11 kwietnia 2017 at 13:25

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as
  though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos
  to your weblog when you could be giving us
  something enlightening to read?

 79. Gita

  11 kwietnia 2017 at 17:55

  What’s up it’s me, I am also visiting this website on a
  regular basis, this site is truly pleasant and the viewers are in fact sharing good thoughts.

 80. check out the post right here

  11 kwietnia 2017 at 18:27

  I simply want to mention I am just all new to blogging and actually loved this website. More than likely I’m likely to bookmark your blog post . You amazingly come with great well written articles. Appreciate it for sharing with us your website page.

 81. Shani

  12 kwietnia 2017 at 02:15

  Hi! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds
  me of my previous room mate! He always kept talking about this.
  I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read.
  Many thanks for sharing!

 82. Randal

  12 kwietnia 2017 at 08:16

  Hi there Dear, are you actually visiting this web site on a
  regular basis, if so afterward you will absolutely get fastidious know-how.

 83. Rayford

  12 kwietnia 2017 at 13:09

  You really make it appear so easy along with your presentation however I
  to find this matter to be really one thing which I
  feel I might never understand. It seems too complicated and extremely large for me.

  I’m having a look ahead to your next publish,
  I will attempt to get the cling of it!

 84. rental earnings

  12 kwietnia 2017 at 14:47

  I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great.
  I do not know who you are but certainly you’re going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 85. Wendell

  12 kwietnia 2017 at 20:58

  Nice answer back in return of this matter with real arguments and explaining the whole thing about that.

 86. We stumbled over here coming from a different web address and thought I might as well check things out.
  I like what I see so now i am following you. Look forward to finding
  out about your web page for a second time.

 87. Lori

  13 kwietnia 2017 at 22:11

  Very good blog post. I definitely love this website. Keep writing!

 88. Ella

  14 kwietnia 2017 at 02:47

  I just could not leave your web site prior to suggesting that I actually loved the standard
  information a person supply to your visitors? Is going to be back frequently
  to investigate cross-check new posts

 89. Alvaro

  14 kwietnia 2017 at 03:03

  Attractive component of content. I just stumbled
  upon your weblog and in accession capital to say that
  I get actually enjoyed account your weblog posts.
  Any way I’ll be subscribing to your augment or even I fulfillment you access consistently rapidly.

 90. Egli Diana Pinto

  14 kwietnia 2017 at 06:13

  What’s up, yes this piece of writing is truly fastidious and
  I have learned lot of things from it on the topic of blogging.

  thanks.

 91. Dewayne

  14 kwietnia 2017 at 06:24

  Thanks for your personal marvelous posting! I really enjoyed reading it, you might be a great author.I will make certain to bookmark your blog and will eventually
  come back later on. I want to encourage you continue your
  great job, have a nice weekend!

 92. Rebekah

  14 kwietnia 2017 at 10:39

  Good post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon on a daily basis.
  It’s always helpful to read articles from other authors
  and practice something from their web sites.

 93. rental company baskets

  14 kwietnia 2017 at 16:10

  You actually make it seem so easy with your presentation but
  I find this matter to be really something which I think I would
  never understand. It seems too complicated and very broad for me.
  I’m looking forward for your next post, I’ll
  try to get the hang of it!

 94. Cleo

  14 kwietnia 2017 at 22:06

  It’s hard to find experienced people about this subject, but you seem like you know what you’re talking about!

  Thanks

 95. Lisa

  15 kwietnia 2017 at 12:09

  magnificent put up, very informative. I’m wondering why the
  opposite specialists of this sector do not notice this.
  You should proceed your writing. I’m confident, you have a great readers’ base already!

 96. Ashleigh

  15 kwietnia 2017 at 14:30

  You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really
  something which I think I would never understand.
  It seems too complicated and extremely broad for
  me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the
  hang of it!

 97. Augusto de Arruda Botelho

  15 kwietnia 2017 at 16:59

  First of all I would like to say terrific blog! I had a quick question in which I’d like
  to ask if you don’t mind. I was curious to know how you center yourself and clear your
  thoughts prior to writing. I’ve had a hard time clearing my mind
  in getting my thoughts out there. I truly do enjoy
  writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually wasted just trying to figure out
  how to begin. Any ideas or hints? Cheers!

 98. Augusto de Arruda Botelho

  15 kwietnia 2017 at 21:59

  Woah! I’m really digging the template/theme of this website.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that „perfect balance”
  between superb usability and visual appeal. I must say that you’ve done a superb job with this.
  Additionally, the blog loads super quick for me on Opera.
  Exceptional Blog!

 99. Augusto de Arruda Botelho

  16 kwietnia 2017 at 06:30

  Greetings from Florida! I’m bored to death at work so
  I decided to check out your website on my iphone during lunch break.

  I love the knowledge you present here and can’t wait to take
  a look when I get home. I’m shocked at how quick your blog loaded
  on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G ..

  Anyhow, excellent site!

 100. control services

  16 kwietnia 2017 at 06:58

  This is really interesting, You are a very skilled blogger.
  I’ve joined your feed and look forward to seeking more of
  your wonderful post. Also, I have shared your website in my social networks!

 101. company first

  17 kwietnia 2017 at 04:18

  I pay a quick visit day-to-day a few websites and sites to read posts, but this blog presents
  quality based articles.

 102. home safe

  19 kwietnia 2017 at 01:43

  Hey, I think your blog might be having browser compatibility issues.
  When I look at your website in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, amazing blog!

 103. praskopedia.org

  19 kwietnia 2017 at 06:53

  I am regular reader, how are you everybody? This paragraph posted at this web site
  is actually nice.

 104. Augusto de Arruda Botelho

  19 kwietnia 2017 at 23:22

  I’ve been browsing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It is pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did,
  the net will be much more useful than ever before.

 105. Fausto

  20 kwietnia 2017 at 09:51

  This article is truly a nice one it helps new internet
  viewers, who are wishing for blogging.

 106. Augusto de Arruda Botelho

  20 kwietnia 2017 at 10:03

  Magnificent website. Plenty of useful information here.
  I am sending it to a few buddies ans also sharing in delicious.
  And naturally, thank you on your effort!

 107. Dolly

  20 kwietnia 2017 at 13:37

  Excellent blog right here! Also your website lots up very fast!
  What web host are you the usage of? Can I am getting
  your affiliate link to your host? I want my site loaded up as quickly as yours lol

 108. Georgia

  20 kwietnia 2017 at 17:24

  Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
  I will be sure to bookmark it and return to read
  more of your useful info. Thanks for the post. I’ll certainly comeback.

 109. Augusto de Arruda Botelho

  20 kwietnia 2017 at 17:52

  What i do not understood is actually how you are not really much more well-favored than you may be now.
  You’re so intelligent. You already know therefore considerably with regards to
  this matter, produced me individually consider it from so
  many numerous angles. Its like women and men don’t seem to be interested unless it is one thing to do
  with Woman gaga! Your individual stuffs great. Always deal with it up!

 110. Mose

  21 kwietnia 2017 at 06:49

  Hey! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be okay.
  I’m absolutely enjoying your blog and look forward to new updates.

 111. car computer exchange

  23 kwietnia 2017 at 00:47

  Great post.

 112. Reginald

  23 kwietnia 2017 at 18:45

  I am regular reader, how are you everybody? This piece of
  writing posted at this website is in fact good.

 113. car key systems

  24 kwietnia 2017 at 00:19

  First off I want to say terrific blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you do not mind.

  I was interested to find out how you center yourself
  and clear your head before writing. I’ve had a tough time clearing my mind in getting my
  ideas out. I do enjoy writing but it just seems like the first
  10 to 15 minutes are wasted simply just trying to figure out how to begin.
  Any ideas or hints? Cheers!

 114. Patty

  26 kwietnia 2017 at 01:58

  bookmarked!!, I love your web site!

 115. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be
  really something that I think I would never understand.
  It seems too complex and extremely broad for me.
  I am looking forward for your next post, I’ll try to
  get the hang of it!

 116. I have read so many posts about the blogger lovers however this piece of writing
  is really a pleasant paragraph, keep it up.

 117. Egli Diana Pinto

  27 kwietnia 2017 at 17:51

  If some one desires expert view on the topic of running a blog after that i
  recommend him/her to pay a visit this weblog, Keep up the fastidious work.

 118. Lily

  28 kwietnia 2017 at 03:37

  Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped
  me out much. I hope to give something back and aid others
  like you aided me.

 119. ponytail hairpieces

  1 maja 2017 at 06:52

  Hi, Neat post. There’s a problem with your web site in internet explorer,
  might check this? IE still is the marketplace chief and a big part of other
  folks will leave out your fantastic writing due to this
  problem.

 120. Moshe

  2 maja 2017 at 14:42

  These are really impressive ideas in regarding blogging.
  You have touched some fastidious points here. Any way keep up wrinting.

 121. Del

  3 maja 2017 at 08:36

  Hi there, its fastidious piece of writing on the topic of media print, we all understand
  media is a wonderful source of facts.

 122. Paul

  7 maja 2017 at 16:17

  This information is worth everyone’s attention. Where can I find out more?

 123. Alena

  8 maja 2017 at 11:29

  Hey there! I just wanted to ask if you ever have
  any trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of
  hard work due to no data backup. Do you have any solutions to protect against hackers?

 124. jeremy abrams

  9 maja 2017 at 14:45

  rdgt9f You ave made some decent points there. I looked on the internet for more information about the issue and found most people will go along with your views on this website.

 125. glam seamless review

  9 maja 2017 at 15:26

  It’s going to be ending of mine day, however before finish I am reading this impressive article to increase my knowledge.

 126. Nelle

  9 maja 2017 at 18:17

  It’s remarkable designed for me to have a web site,
  which is valuable in favor of my knowledge.
  thanks admin

 127. Garrett

  10 maja 2017 at 12:01

  Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was curious about your
  situation; many of us have developed some nice practices
  and we are looking to trade techniques with other folks, be sure to shoot me an e-mail if interested.

 128. glam seamless

  10 maja 2017 at 22:07

  When I originally commented I clicked the „Notify me when new comments are added” checkbox and
  now each time a comment is added I get three e-mails with the same
  comment. Is there any way you can remove me from that service?

  Bless you!

 129. hakiman.ac.ir

  10 maja 2017 at 22:11

  Great post however , I was wanting to know if you could write
  a litte more on this subject? I’d be very thankful if you could
  elaborate a little bit further. Bless you!

 130. hey

  11 maja 2017 at 13:28

  I am actually grateful to the owner of this web site who has
  shared this fantastic paragraph at here.

 131. An interesting discussion is definitely worth comment.
  I do think that you ought to write more on this subject, it may not be a taboo matter but typically people do not talk about such subjects.
  To the next! All the best!!

 132. Maya

  11 maja 2017 at 20:36

  Can I simply just say what a comfort to discover someone
  who genuinely understands what they’re talking about on the net.

  You actually understand how to bring an issue to light and make
  it important. A lot more people must look at this and understand this
  side of your story. I was surprised that you aren’t more popular since you definitely have
  the gift.

 133. nutrisi untuk balita

  11 maja 2017 at 23:12

  It’s perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy.

  I have read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or suggestions.
  Maybe you can write next articles referring to this article.
  I desire to read more things about it!

 134. indian lace wigs

  12 maja 2017 at 00:00

  Thanks a lot for sharing this with all folks you really know
  what you are talking approximately! Bookmarked.
  Kindly additionally seek advice from my website =). We will have a hyperlink exchange arrangement among us

 135. https://pt.wikipedia.org/

  12 maja 2017 at 11:05

  Thanks for every other fantastic post. Where else may anybody
  get that kind of information in such an ideal approach of writing?
  I have a presentation next week, and I am at the look for such information.

 136. resep makanan anak umur 1 tahun

  13 maja 2017 at 01:21

  You should take part in a contest for one of the most useful websites on the net.

  I most certainly will recommend this blog!

 137. www.facebook.com

  13 maja 2017 at 11:33

  Thanks for sharing your thoughts on ig. Regards

 138. jock

  13 maja 2017 at 18:56

  Very neat post.Much thanks again. Keep writing.

 139. fashion snow boots

  13 maja 2017 at 21:24

  I’d like to find out more? I’d want to find out some additional information.

 140. Mireya

  14 maja 2017 at 05:27

  Hello, I want to subscribe for this webpage to get
  hottest updates, therefore where can i do it please help.

 141. Adrianna

  15 maja 2017 at 19:16

  Good post. I absolutely appreciate this website. Stick with it!

 142. car computer exchange

  15 maja 2017 at 21:48

  Amazing blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A design like yours with a few simple tweeks would really make my
  blog shine. Please let me know where you got your design.
  Bless you

 143. As the admin of this website is working, no hesitation very soon it will
  be famous, due to its feature contents.

 144. It’s awesome to visit this web site and reading the
  views of all colleagues about this post, while I am also eager of getting
  knowledge.

 145. Christena

  17 maja 2017 at 13:28

  Greate pieces. Keep posting such kind of information on your blog.
  Im really impressed by your site.
  Hey there, You’ve done an incredible job. I will definitely digg it and in my view
  recommend to my friends. I’m sure they’ll be benefited from this website.

 146. Augusto de Arruda Botelho

  18 maja 2017 at 10:33

  If you desire to get a good deal from this article then you have to apply these techniques to your won weblog.

 147. Mauro Zamprogno

  18 maja 2017 at 13:50

  Great beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog website?
  The account helped me a acceptable deal.
  I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

 148. www.resn8.com

  18 maja 2017 at 15:05

  Link exchange is nothing else except it is simply placing the other person’s website
  link on your page at suitable place and other person will also do same in support of you.

 149. daphovina.com

  19 maja 2017 at 14:02

  Hi! Do you know if they make any plugins to assist with Search
  Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results.
  If you know of any please share. Thank you!

 150. Salvador

  19 maja 2017 at 21:19

  I seriously love your blog.. Pleasant colors & theme. Did you create this website
  yourself? Please reply back as I’m attempting to create my own personal site and would
  love to find out where you got this from or just what
  the theme is called. Cheers!

 151. Hans

  19 maja 2017 at 23:14

  Great info. Lucky me I ran across your website by accident (stumbleupon).
  I have saved as a favorite for later!

 152. Jamal

  19 maja 2017 at 23:23

  Wow, this paragraph is good, my younger sister is analyzing these things,
  therefore I am going to inform her.

 153. car computer exchange

  20 maja 2017 at 09:53

  I used to be recommended this web site by way of my cousin. I’m now not certain whether or not this put up is written by means of him as nobody else know such specific approximately my problem.
  You’re amazing! Thank you!

 154. http://hakiman.ac.ir

  20 maja 2017 at 09:53

  Hi there! Quick question that’s entirely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird
  when browsing from my iphone 4. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to fix this
  problem. If you have any suggestions, please share. Thank you!

 155. http://lee-field.co.uk/

  20 maja 2017 at 14:38

  great issues altogether, you simply won a new reader.
  What may you suggest about your post that you made some days ago?
  Any positive?

 156. Howdy! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords
  but I’m not seeing very good success. If you know of any please share.
  Thank you!

 157. Deanne

  20 maja 2017 at 22:53

  Woah! I’m really loving the template/theme of this website.

  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s tough to get that „perfect balance” between superb
  usability and visual appeal. I must say that you’ve done a amazing job with this.
  In addition, the blog loads very fast for me on Safari. Exceptional Blog!

 158. family court

  21 maja 2017 at 17:10

  At this moment I am ready to do my breakfast, when having my
  breakfast coming again to read additional news.

 159. cheapest broadband deals

  22 maja 2017 at 06:23

  Please let me know if you’re looking for a author for your blog.

  You have some really great posts and I believe I would be a
  good asset. If you ever want to take some of the load off,
  I’d really like to write some material for your blog in exchange
  for a link back to mine. Please blast me an email if interested.
  Kudos!

 160. Frances

  22 maja 2017 at 10:25

  It’s really very complicated in this full of activity
  life to listen news on Television, thus I just use the web for that reason, and get the hottest information.

 161. Timothy

  22 maja 2017 at 11:18

  I’m no longer sure the place you’re getting your info, but good topic.
  I needs to spend some time studying much more or working out more.
  Thanks for fantastic info I used to be in search of this info for my mission.

 162. cheapest broadband deals

  22 maja 2017 at 15:07

  I will right away seize your rss feed as I can’t to find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service.
  Do you’ve any? Kindly let me recognize in order that I could subscribe.

  Thanks.

 163. best broadband deals uk

  22 maja 2017 at 15:16

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you
  penning this article and the rest of the site is also very good.

 164. diagnostics automobile diagnostics

  22 maja 2017 at 20:20

  Hello, I think your site might be having browser
  compatibility issues. When I look at your blog site in Ie, it
  looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some
  overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
  Other then that, superb blog!

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra