Z kraju

Apel weteranów niepodległościowych w sprawie Zygmunta Miernika

Apel weteranów  niepodległościowych w sprawie Zygmunta Miernika. Treść apelu poniżej:

 

 

INFORMACJA

 

Od 6 miesięcy Zygmunt Miernik, były internowany, odsiaduje wyrok za protest tortowy wykonany przez Niezłomnych weteranów wobec sądowej ochrony zbrodniarzy komunistycznych.

Łamane są nadal podstawowe prawa więźnia sumienia III RP.

Do uczciwego i jawnego procesu oraz godnego traktowania.

Podczas transportu Z.Miernik  był skuwany kajdanami za ręce i nogi.

http://serwis21.blogspot.com/2016/11/zygmunt-miernik-wiezien-sumienia-ukadu.html

Nadzoruje jego uwięzienie sędzia zbrodniarz komunistyczny, który skazywał patriotów w stanie wojennym.

Odmawia się Z. Miernikowi  prawa do statusu więźnia politycznego.

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/wizyta-reprezentant%C3%B3w-miasteczka-protestu-%E2%80%9Euwolni%C4%87-miernika%E2%80%9D-w-biurze-rpo

 

Grupa weteranów wystosowała w tej sytuacji apel do władz.

 

Prosimy o jego publikację.

 

/-/ Ireneusz Wolański

Biuro Prasowe  Niezłomni

Miasteczko protestu UWOLNIC MIERNIKA !

przed Sądem Najwyższym

Warszawa 10 I 2017

Systematyczne relacje z protestu na

http://solidarni2010.pl/33741-wzywamy-dolacz-akcja-niezlomnych-uwolnic-miernika—aktualizacja-na-biezaco.html

 

—————————————————————————————————–

 

Premier Rządu RP Beata Szydło

——— Wiadomość przekazana dalej ———-
Od: adam ciupek <adamslomka1@wp.pl>
Data: 11 stycznia 2017 21:09
Temat: APEL domagamy się respektowania statusu więźnia politycznego wobec Z. Miernika oraz jego zwolnienia z więzienia (prosimy o rozpowszechnianie)
Do:

Minister Sprawiedliwości

Zbigniew Ziobro

Minister Kancelarii Prezydenta RP

Zofia Romaszewska

 

Apel

 

My niżej podpisani domagamy się respektowania statusu więźnia politycznego wobec Zygmunta Miernika oraz jego zwolnienia z więzienia.

 

KORNEL MORAWIECKI – Wrocław

Marszałek Senior Sejmu RP VIII kadencji, przywódca Solidarności Walczącej

Sylwetka: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kornel_Morawiecki

LESZEK  MROCZKOWSKI – Warszawa

Pułkownik  Zrzeszenia „Wolność i Niepodległość”, odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Leszek_Andrzej_Mroczkowski

ANDRZEJ MELAK – Warszawa

Komitetu Katyński, KPN, poseł PiS. Więzień polityczny PRL.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Melak

JÓZEF BRYNKUŚ – Wadowice

historyk i nauczyciel akademicki, antykomunista, doktor habilitowany nauk humanistycznych, poseł Kukiz15.   https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Brynkus

NINA MILEWSKA – Gdańsk

Uczestnik Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO), odczytała akt założycielski KPN przed Grobem Nieznanego Żołnierza 1.IX.1979 r., Stowarzyszenie więźniów politycznych GODNOŚĆ, publicystka.     http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Nina_Milewska

ADAM MACEDONSKI – Kraków

Nurt Niepodległościowy, ROPCiO, założyciel KPN i Komitetu Katyńskiego

Nestor opozycji. Znany grafik. https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Macedo%C5%84ski

STEFAN KUCHARZEWSKI – Lublin

ROPCiO, założyciel KPN. Nestor antykomunistycznej opozycji. Lekarz.

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Stefan_Julian_Kucharzewski

KRZYSZTOF BZDYL – Kraków
ROPCiO, współzałożyciel KPN w 1979 roku, Światowy Związek Żołnierzy AK. Więzień polityczny PRL.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Bzdyl

MIROSŁAW CHOJECKI  – Warszawa

Uczestnik protestów studenckich 1968 roku. Współtwórca poligrafii KSS KOR oraz Komitetu Strajkowego Stoczni Gdańskiej w 1980 roku. Organizował Biuro emigracyjne NSZZ „Solidarność” podczas stanu wojennego. Współtwórca studia Video-Kontakt oraz  Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

http://www.encysol.pl/wiki/Miros%C5%82aw_Chojecki

 

BOHDAN URBANKOWSKI – Warszawa

Poeta, dramaturg i filozof. Twórca  Konfederacji Nowego Romantyzmu. Po rozbiciu przez władze w 1978 roku ruchu Nowego Romantyzmu w Bytomiu związał się z nurtem niepodległościowym opozycji, był współredaktorem wielu wydawnictw podziemnych. Stypendysta Instytutu im. Piłsudskiego w Nowym Jorku i Editions Dembinski w Paryżu. Po wprowadzeniu stanu wojennego jako działacz „Solidarności” został usunięty z pracy w Polskim Radio. Został kierownikiem literackim Teatru im. Szaniawskiego w Płocku  oraz jako zastępca red. nacz. miesięcznika „Poezja”.  W 1986 na żądanie POP PZPR przy ZLP został wyrzucony z „Poezji” za druk fragmentów „Czerwonej mszy”.  Publikował w berlińskim „Poglądzie”, łódzkim „Przedświcie”, „Tu Teraz” (podziemne pismo nauczycieli), piśmie „Słowo podziemne”, a przede wszystkim w wydawnictwach KPN. Redagował „Przyszłość Polski” i „Konfederata”.  Doradca ds. kultury i wychowania w Ministerstwie Obrony Narodowej w rządzie premiera Jana Olszewskiego, publicysta „Gazety Polskiej”. Od 2010 r  przewodniczący Rady Programowej Związku Piłsudczyków, a także prezesem odnowionego Oddziału Związku Literatów Polskich w Warszawie.  Autor ponad 50 książek – dramatów, esejów i zbiorów poezji m.in: „Myśl romantyczna”, „Absurd – ironia – czyn”,” monografie: Adama MickiewiczaFiodora DostojewskiegoJózefa PiłsudskiegoKarola Wojtyły i Zbigniewa Herberta. Nagradzany na międzynarodowych konkursach. Autor Czerwonej mszy czyli uśmiechu Stalina w której przedstawił życiorysy twórców kultury w okresie PRL. Za działalność literacką w drugim obiegu otrzymał Medal Solidarności „Zasłużony w Walce o Niepodległość Polski i Prawa Człowieka”, za patriotyczny charakter twórczości Medal Polonia Mater Nostra Est  oraz Laur Posła Prawdy i tytuł Księcia Poetów.  https://pl.wikipedia.org/wiki/Bohdan_Urbankowski

STANISŁAWA KOROLKIEWICZ – Białystok

Konfederacja Polski Niepodległej, kieruje stowarzyszeniem represjonowanych w PRL

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Stanis%C5%82awa_J%C3%B3zefa_Korolkiewicz

 

JANUSZ FATYGA – Łódź i Kraków

Były funkcjonariusz MO, który wspierał opozycję.

Uczestnik ROPCIO i KPN. Patron stowarzyszenia „III Konspiracji” w Łodzi

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Janusz_Fatyga

JAN RACZYCKI – Bydgoszcz

Prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w PRL „Przymierze”

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Jan_Raczycki

 

JADWIGA CHMIELOWSKA – Sosnowiec

Aktywistka NSZZ „Solidarność” Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego (1981), ukrywała się do 1989 r działając w Solidarności Walczącej, obecnie dziennikarz we władzach SDP.   http://www.encysol.pl/wiki/Janina_Jadwiga_Chmielowska

 

ZYGMUNT KORUS – Chorzów

Uczestnik Międzyuczelnianego Komitetu Strajkowego w 1968 r. w Krakowie.

Więzień polityczny PRL. Prowadzi Klub Gazety Polskiej w Chorzowie, literat

Sylwetka: http://naszeblogi.pl/blog/42

BOGDAN BARDON – Opole

Szef regionu NSZZ „Solidarność”, działacz KPN. Więzień polityczny PRL. Odmówił kilka tygodni temu przyjęcia odznaczenia państwowego na znak protestu wobec bezkarności zbrodniarzy komunistycznych i więzieniu zarazem Zygmunta Miernika

https://www.ngopole.pl/2014/11/13/bardon-przypomina-kim-sa-lukawiecki-i-jalowiecki-ktorzy-poparli-jarmuziewicza-i-ociepe-kandydatow-na-prezydenta-opola/

ANDRZEJ SOBIERAJ – Radom

Szef regionu NSZZ „Solidarność”, organizował Komitet Obrony Więzionych za Przekonania (KOWzaP) i struktury KPN. Współzałożyciel Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym.

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Andrzej_Sobieraj

ALOJZY PIETRZYK – Jastrzębie

Działacz związkowy i poseł na Sejm RP I kadencji – wnioskodawca votum nieufności dla rządu Hanny Suchockiej. 13-15 XII 1981 uczestnik strajku na KWK Manifest Lipcowy, internowany w stanie wojennym. Szef Regionu Śląskiego NSZZ „Solidarność” w latach 1990-92.

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Alojzy_Pietrzyk

MAŁGORZATA ZWIERCAN – Gdynia

Poseł na Sejm VIII Kadencji (Wolni i Solidarni),  działacz Solidarności Walczącej,

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82gorzata_Zwiercan

ROMAN ZWIERCAN – Gdynia

Działacz Solidarności Walczącej, więzień polityczny pozbawiony wolności łącznie przez 3,5 roku, poszukiwany listami gończymi w PRL łącznie 5 lat, aż do kwietnia 1991 roku !    https://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Zwiercan

ADAM BOROWSKI  – Warszawa

relegowany ze studiów po 13 XII 1981. Organizator Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu „Solidarności”. Inicjator akcji uwolnienia postrzelonego przez milicję Jana Narożniaka. W 1983 r. został za to skazany na 6 lat więzienia. Działacz Solidarności Walczącej. Uczestniczył w podziemnym ruchu wydawniczym, organizował wydawnictwa Wers , Prawy Margines i „Volumen”. Działał w Lidze Republikańskiej. Zasiada w Komitecie Honorowym Fundacji „Łączka”,

https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Borowski

JACEK  SMAGOWICZ  –  Kraków

Założyciel Wolnych Związków Zawodowych w Polmozbycie Kraków w 1980 roku. Członek Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Małopolska, w latach 1992-2011 w Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizator strajku okupacyjnego w Polmozbycie Kraków. Internowany w ośrodkach: w Załężu k. Rzeszowa i Uhercach. Współorganizator wieców w Nowej Hucie czy pod Wawelem. Piechur Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Uczestnik Komisji Weryfikacyjnej funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w Małopolsce.   https://pl.wikipedia.org/wiki/Jacek_Smagowicz

CZESŁAW NOWAK – Gdańsk

Prezes Stowarzyszenia ,,Godność”  Brał udział w strajkach grudnia 1970. W sierpniu 1980 organizował strajk w porcie. W latach 80. redagował niezależne pismo Solidarności „Portowiec”. Od 13 do 21 grudnia 1981 organizował spacyfikowany przez ZOMO strajk w swoim zakładzie pracy. W lutym 1982 tymczasowo aresztowany i zwolniony z pracy, następnie skazany na karę 4 lat i 6 miesięcy więzienia. Ponownie karany kilkutygodniowym aresztem w 1988. W III RP członek rady nadzorczej spółki akcyjnej Port Gdański Eksploatacja. Poseł X kadencji kontraktowej z listy Komitetu Obywatelskiego i I kadencji z listy Porozumienia  Centrum. W latach 1998–2006 pełnił funkcję radnego miasta Gdańsk (kandydował z z listy Akcji Wyborczej Solidarność oraz w 2002 z listy Platformy Obywatelskiej).               https://pl.wikipedia.org/wiki/Czes%C5%82aw_Nowak

WALDEMAR PERNACH – Warszawa

Elektryk w Hucie Warszawa, 1970-2002 pracownik energetyki, m.in. Naczelnik Wydz. w Zjednoczeniu Energetyki, dyr. Centrali Zaopatrzenia Energetyki.  1978-1980 współpracownik KSS KOR, prelegent na spotkaniach z robotnikami ZM Ursus (we współpracy z Henrykiem Wujcem). Od IX 1980 w „S”, współorganizator „S” w sektorze energetyki, doradca przewodniczącego Komisji Krajowej Energetyki „Solidarności”. 17 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, zwolniony w VIII 1982. W 1982 współorganizator Klubów Myśli Robotniczej (przy udziale prof. Jana Strzeleckiego);  Od 1983 roku współzałożyciel Grupy Politycznej Baza i redaktor podziemnego pisma „Baza”, od V 1987 w Porozumieniu Partii i Organizacji Niepodległościowych. Organizator tajnej współpracy energetyków polskich i francuskich (m.in. staże specjalistów). 1984-1988 działacz Komitetu Pomocy Dzieciom Internowanych i Prześladowanych przy kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie (kierowanego przez hr. Izabelę Dzieduszycką). Malarz, autor wystawianych w warszawskich kościołach obrazów o tematyce więziennej. W 1990 współzałożyciel PC, 1992-2002 wiceprezes Ruchu Trzeciej Rzeczypospolitej. współzałożyciel Porozumienia Organizacji Niepodległościowych  W 2003 współzałożyciel Stowarzyszenia Wolnego Słowa.  Autor licznych książek oraz  publikacji na portalu prawica.net.    http://www.encysol.pl/wiki/Waldemar_Pernach

AGATA MICHAŁEK- BUDZICZ – Kraków

KPN, NZS, PPS, założyciel Ruchu Wolność i Pokój (WiP) oraz Polskiej Sekcji Ligii Obrony Praw Człowieka. Animatorka ruchu ekologicznego. Wygrała precedensowy proces cywilny przeciwko SB w PRL. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Pamięci Narodu Polskiego „Pro Patria, Pro memoria”. http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Agata_Micha%C5%82ek-Budzicz

EUGENIUSZ SZOSTAK – Warszawa

Zorganizował w 1963 roku konspiracyjną młodzieżową organizację antykomunistyczną. Więziony za to na Rakowieckiej. Pasjonat likwidacji obelisków okupacyjnej armii radzieckiej. Działacz KPN-Niezłomni. http://niezalezna.pl/81212-skazany-za-gomulki-sadzony-w-iii-rp-za-zniszczenie-pomnika-armii-czerwonej

ADAM GIERA – Olkusz

Wywołał bunt w jednostce LWP podczas napaści na Czechosłowację w 1968 roku.

Za udział w protestach na wybrzeżu w 1970 r. więziony dwa lata w ciężkim wiezieniu w Rawiczu. Wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Internowany dwa razy. Organizator górniczych strajków 1988 r. Postawił pomnik ofiar komunizmu w Olkuszu. Organizował protesty społeczne wobec bezkarności zbrodniarzy komunistycznych na procesie w Katowicach. Pobity (złamano mu rękę) przez policjantów na procesie ZOMO-wców morderców z KWK „Wujek”

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Adam_Giera

JANUSZ OLEWIŃSKI – Siedlce

We władzach regionalnych NSZZ „Solidarność” . Pobity podczas pacyfikacji internowanych w Kwidzynie 14.VIII.1982 r. Przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych oraz Federacji Stowarzyszeń Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym

http://katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.do?idx=O&katalogId=4&subpageKatalogId=4&pageNo=1&nameId=7690&osobaId=70153&

http://fundacjagp.pl/index.php/soss/150-janusz-olewinski http://internowani-represjonowani.pl.tl/

PIOTR HLEBOWICZ – Barwałd Górny

Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników, NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych, Autonomiczny Wydział Wschodni „Solidarności Walczącej”.

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Piotr_Hlebowicz

JÓZEF PINTERA – Bydgoszcz

KOWzaP, Solidarność Walcząca i przewodniczący Stowarzyszenia Osób Internowanych w obozach wojskowych LWP „Chełminiacy 1982”.

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=J%C3%B3zef_Jan_Pintera

JANUSZ SZKUTNIK – Rzeszów

NSZZ „S” RI, KOWzaP, Solidarność Walcząca. Uczestnik Komisji Weryfikacyjnej funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa na Podkarpaciu.

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Janusz_Szkutnik

RYSZARD PIEKART  – Siedlce

Współzałożyciel KPN w 1979 roku, więzień stanu wojennego, pobity przez Służbę Więzienną w Kwidzynie, sekretarz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych

LECH OSIAK – Jastrzębie

NSZZ Solidarność, Solidarność Walcząca, przywódca strajków górniczych.

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Lech_Osiak

 

JERZY ZACHAROW – Zamość

NSZZ Solidarność, internowany. Zwolniony z pracy. Kultywuje tradycje Strzelca.

Radny Zamościa (PiS). Przewodniczący Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny.

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Jerzy_Wies%C5%82aw_Zacharow

JERZY GRZEBIELUCH – Ogrodzieniec

Od 1977 współpracownik KSS KOR. Kolportował m.in. „Lasek Katyński”. Współpracownik Kazimierza Świtonia. Redagował pisma Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej „Placówka”, współzałożyciel NSZZ Solidarność Rolników. Internowany w Strzelcach Opolskich, Uhercach (uczestnik buntu więźniów), Załężu, Zabrzu-Zaborzu, Grodkowie. W 1984 zatrzymany pod fałszywym zarzutem próby otrucia krów w pobliskim PGR. Podczas przesłuchań wielokrotnie pobity przez SB-manów, przetrzymywany na komendach MO bez nakazu aresztowania.

http://www.encysol.pl/wiki/Jerzy_Grzebieluch

MACIEJ KUBLIKOWSKI  – Siedlce

Organizator manifestacji z roku 1968, przewodniczący siedleckiej „Solidarności” w roku 1981, internowany. Uczestnik głodówki w obronie historii. Założyciel Stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów  – Ruch Kontroli Władzy.

http://stowarzyszenierkw.org/163-maciej-kublikowski

RYSZARD MATUSIAK  –  Jelenia Góra

Wiceprzewodniczący zarządu regionu w Jeleniej Górze w 1981 roku. W stanie wojennym od 13 grudnia 1981 do 23 grudnia 1982 był internowany w Kamiennej GórzeGłogowieGrodkowie i Uhercach.  W latach 1992–2002 przewodniczący zarządu regionu NSZZ „Solidarność” w Jeleniej Górze. Z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność pełnił mandat poselski w Sejmie III kadencji (1997–2001). W 2004 został wybrany na senatora w okręgu legnickim Ligi Polskich Rodzin.     https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryszard_Matusiak

ANNA KOŁAKOWSKA – Gdańsk

Od X 1980 w RMP w piśmie „Bratniak”. 2 III 1982 aresztowana, wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni skazana na 3 lata więzienia i osadzona w ZK w Bydgoszczy-Fordonie (jako 17-latka najmłodsza dziewczyna więzień polityczny stanu wojennego), relegowana z VI LO. Od 1985 w LDPN, członek Rady Politycznej; współpracowniczka TZR Środkowo-Wschodniego „Solidarności” w Lublinie; drukarz  pism podziemnych, m.in. „Polityki Polskiej”, „Gazety Politycznej”, „Niepodległości”, „Antyku”. Współorganizowała demonstracje studenckie na KUL. W 1985 uczestniczka głodówki rotacyjnej o uwolnienie więźniów politycznych, zorganizowanej przez Annę Walentynowicz w podziemiach kościoła Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie u ks. Adolfa Chojnackiego.     http://www.encysol.pl/wiki/Anna_Stawicka-Ko%C5%82akowska

TADEUSZ WASNIEWSKI – Białystok

Wielokrotny więzień polityczny PRL-u,  skazany wpierw w 1954r. przez Wojskowy Sąd Rejonowy na 4 lata więzienia. Przewodniczący Komitetu Założycielskiego „Solidarności” na Politechnice Białostockiej. Członek Prezydium MKZ Białystok. Członek Zarządu Regionu Białystok NSZZ „S” (1981). Delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów „S” w Gdańsku. Internowany 13.12.1981 – 31.03 1982. Sygnatariusz deklaracji tzw. „Apelu stu” nawołującej do bojkotu wyborów do Sejmu PRL w 1985r. Członek Stowarzyszenia: Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku.    http://www.encysol.pl/wiki/Tadeusz_Wa%C5%9Bniewski

STANISŁAW MATEJCZUK  – USA

Koordynator Główny Polonia Semper Fidelis, w latach 1977-1979 organizator Patriotycznego Zrzeszenia Studentów Polskich na Górnym Śląsku, działacz zarządu NZS KUL, wieloletni więzień polityczny PRL, dyrektor Keston College w Oxfordzie, dyrektor w Amnesty International w USA, sekretarz Kongresu Polonii Amerykańskiej w Nowym Jorku, współorganizator i wiceprzewodniczący Akcji Polskiej w USA, historyk, publicysta, wydawca dwutygodnika PSF

http://niepoprawni.pl/blogi/stanislaw-matejczuk

JANUSZ SMACZNY  –  Białystok

1976-1981 student Politechniki Białostockiej, Instytut Architektury. W 1981 plastyk dekorator Zarządu Regionu „Solidarności” Białystok. W  1980 współinicjator Komitetu Założycielskiego NZS PB, autor loga NZS, plakatów rocznicowych i niepodległościowych, przewodniczący Uczelnianej Komisji Koordynacyjnej, przewodniczący NZS PB, delegat na I Krajowy Zjazd NZS w Krakowie. Współorganizator Uczelnianego KOWzP (wraz z Mieczysławem Maliszewskim, Markiem Powichrowskim, Tadeuszem Waśniewskim), 25 V 1981 uczestnik pikiety KOWzP przed KW PZPR; 27 III 1981 koordynator strajku ostrzegawczego na Politechnice, 23 XI – 12 XII 1981 strajku okupacyjnego tamże. Od 1981 w KPN.  Od 13 XII 1981  w ukryciu, organizator druku i kolportażu wydawnictw podziemnych, m.in. pierwszych w Białymstoku ulotek przeciwko stanowi wojennemu, 31 XII 1981 organizator akcji plakatowej w Białymstoku, uczestnik zebrań konspiracyjnych. Od 1983 na rencie.    http://www.encysol.pl/wiki/Janusz_Smaczny

dr DANIEL ALAIN KORONA

Działacz NZS SGPIS i współpracownik działu zagranicznego NSZZ „Solidarność Regionu Mazowsze represjonowany w PRL, zatrzymany 11 listopada 1986 r. pod zarzutem nielegalnego kolportażu i skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń, aktualny prezes Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 i Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE.

http://swn1956-89.blogspot.com/2015/11/korona-daniel-alain.html

BARBARA BUTLER – BŁASIŃSKA – Warszawa

Córka powstańców warszawskich. Emerytowany nauczyciel akademicki (relegowana z liceum w 1968 roku). Kieruje Stowarzyszeniem Kombatantów  – Duszpasterstwa Weteranów Kawalerii i Artylerii Konnej II RP. Przeciwstawiła się złodziejskiej „reprywatyzacji” kamienic w stolicy.

http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/43101,wdziecznosc-wladz-warszawy-wobec-jej-obroncow.html

KRZYSZTOF KORCZAK – Szczecin

Od IX 1980 w „Solidarności” przy Urzędzie Miasta Szczecin. Po 13 XII 1981 zwolniony z pracy, 1982-1986 katecheta w parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. 1982 szef grupy oporu, redaktor podziemnego tygodnika „Jedność”; od 1985 współorganizator szczecińskiego Oddziału Solidarności Walczącej, wydawca podziemnego pisma „Gryf”, współorganizator manifestacji, akcji demontażu tablic z placu Lenina i ich zamiany na Józefa Piłsudskiego, 13 XII 1989 mówca pod Pomnikiem Ofiar Grudnia 1970, organizator manifestacji przed WUSW przeciwko porozumieniu z komunistami oraz 27 I 1990 w dzień rozpoczęcia ostatniego Zjazdu PZPR pod hasłem „Dość paktów z komuną”. Wielokrotnie zatrzymywany przez SB na 48 godz., poddawany rewizjom. Przedstawiciel Partii Wolności dr K.Morawieckiego w Szczecinie.      http://www.encysol.pl/wiki/Krzysztof_Korczak

WIESŁAW  NORMAN – Częstochowa

Działacz WZZ i współzałożyciel NSZZ „Solidarność” w 1980 r. Stowarzyszenie Więzionych i Represjonowanych w Częstochowie (WIR).

TADEUSZ DUDKIEWICZ – Radomsko

Delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „S” w Gdańsku z Regionu Śl. – Dąbrowskiego, więziony, internowany, w konspiracji w stanie wojennym; Przewodniczący Towarzystwa Patriotycznego Radomsko; nadal szykanowany.

RYSZARD ŚWITOŃ – Katowice

Syn założyciela Wolnych Związków Zawodowych Kazimierza Świtonia, więzień polityczny PRL.

JAROSŁAW ROLEWSKI – Poznań

Konfederacja Polski Niepodległej, Strzelec. Więzień polityczny PRL.

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Jaros%C5%82aw_Jan_Rolewski

 

dr HERBERT KOPIEC – Katowice

założyciel NSZZ „Solidarność” w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego, w opozycji związany z KPN i SW,  były dziekan GWSP, relegowany z uczelni, publicysta Kuriera wNET.   https://www.youtube.com/watch?v=CiYE6Q_GRq0

 

TADEUSZ WOŁYNIEC – Koszalin

NSZZ „Solidarność”, działacz  struktur „podziemnej „ S” Pomorza Środkowego”, więzień polityczny PRL, założyciel i szef koszalińskiego Porozumienia Centrum oraz Ruchu Odbudowy Polski, Prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Oddział Koszalin

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Tadeusz_Jan_Wo%C5%82yniec

 

STANISŁAW  ZAMOJSKI – Kraków

W 1981 r. Rzecznik Prasowy Małopolskiego Komitetu Więzionych za Przekonania, Działacz, członek  NSZZ „Solidarność” (dotąd płaci składki członkowskie) i  KPN, redaktor, drukarz pism podziemnych, nauczyciel informatyki.

http://www.encysol.pl/wiki/Stanis%C5%82aw_Zamojski

 

MARIUSZ CYSEWSKI – Piekary Śląskie

KPN, więzień polityczny PRL i ZSRR (również psychuszek), publicysta, tłumacz literatury angielskiej, społecznie tłumaczył dokumenty Rodzin Katyńskich przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu w procesie przeciwko Rosji.

http://naszeblogi.pl/blog/3329

 

RYSZARD MAJDZIK – Skawina

Wraz z ojcem Mieczysławem działacz opozycji demokratycznej: współpracownik SKSROPCiO i KPN. Internowany w Ośrodkach Odosobnienia w Nowym WiśniczuZałężu k. RzeszowaKielcach. W latach 80. organizator szeregu protestów i głodówek (m.in. w Elbudzie); wydawca, drukarz i kolporter prasy podziemnej, wielokrotnie aresztowany. Przeciwnik Okrągłego Stołu. Od 1990 w Komisji Krajowej NSZZ Solidarność ’80.    https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryszard_Majdzik

PIOTR RADOWSKI  –  Wiedeń

Po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego w grudniu 1981 r. aresztowany i internowany w więzieniach w Sieradzu i Łowiczu. Kierownik biura zagranicznego KPN w Austrii. Systematycznie wspiera Niezłomnych w Łodzi.   https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Radowski

 

KRYSTIAN FRELICHOWSKI – Bydgoszcz

Organizacja Młodzieżowa, KOWzaP, więzień polityczny PRL. Pisarz.

Radny PiS, prowadzi klub Gazety Polskiej.

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Krystian_Andrzej_Frelichowski

 

ARTUR ROGALA – Kraków

NZS, Ruch Wolność i Pokój (odmówił służby wojskowej w sojuszu z ZSRR)

Współorganizator Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie. Liga Republikańska, ROP.

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Artur_Rogala

 

MARIAN STACH – Kraków

W 1977 uczestnik Czarnego Marszu po śmierci Stanisława Pyjasa. Działacz KPN, KOWzaP i NSZZ Solidarność. Więzień polityczny stanu wojennego. W 2012 uczestnik głodówki w kościele św. Stanisława Kostki w Krakowie przeciwko degradacji historii w polskiej edukacji.

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Marian_Stach

 

TOMASZ SZCZEPAŃSKI – Warszawa

historyk, działacz PPS i KPN (kierownik referatu Międzymorza), ROP i LPR.

Obecnie Przewodniczący Stowarzyszenia na rzecz Tradycji i Kultury „Niklot”.

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Tomasz_Szczepa%C5%84ski

 

ADAM WĘDRYCHOWICZ – Gliwice

Ruch Odbudowy Polski, PSL Piast, Stowarzyszenie Polska Racja Stanu.

Poseł na Sejm RP III kadencji z listy ROP, lekarz.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_W%C4%99drychowicz

 

PRZEMYSŁAW SYTEK – Poznań

Konfederacja Polski Niepodległej, Prezes Sokoła. Poseł na Sejm RP I kadencji KPN.

http://kpn-1979.pl/old/print.php?type=N&item_id=226

 

ANDRZEJ KAZIMIERCZAK – Rzeszów

KPN, Komendant Strzelca, Związek Piłsudczyków, PiS. Poseł na Sejm PR II kadencji.

Postawił pomnik ofiar Komunizmu i odbudował pomnik płk POW Lisa-Kuli.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Ka%C5%BAmierczak_(ur._1961)

 

RYSZARD KĘDRA – Krosno

KPN i podziemna NSZZ „Solidarność”, LPR. Poseł na Sejm III i IV kadencji

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryszard_K%C4%99dra

 

JÓZEF WIECZOREK – Kraków

założyciel NSZZ Solidarność w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego , wydalony z UJ w czasach Wielkiej Czystki Akademickiej (polityczna weryfikacja kadr r. 1986 – oskarżony o „negatywny wpływ na młodzież”), nadal walczy o lustrację i dekomunizację środowiska akademickiego  https://lustronauki.wordpress.com/https://blogjw.wordpress.com/http://www.nfa.pl/

BOGUSŁAW CEBULSKI – Ostrów Wielkopolski

Założyciel Klubu Gazety Polskiej. Antykomunista. Organizator marszy w obronie TV Trwam. Autor wielu znanych piosenek. Prowadzi Kapelę z nad Baryczy (często w Radio Maryja). Członek PiS.    http://www.kapela.znad.baryczy.cc.pl/

Piosenka Kapeli pt. UWOLNIC MIERNIKA  https://www.youtube.com/watch?v=G7dQxhQXUXA

 

ZENON FABIANOWICZ – Krzeszyce [Gorzów Wielkopolski]

Drukarz podziemnej Solidarności, NZS i KPN. Prowadzi Klub Gazety Polskiej, Radny PiS

https://pl-pl.facebook.com/zenon.fabianowicz

 

SŁAWOJ   KIGINA  –  Kołobrzeg

Założyciel  NSZZ Solidarność  w Kołobrzegu.   Internowany  w Stanie  Wojennym  w Specjalnym  Obozie Wojskowym  w  Chełmnie  nad  Wisłą.  Założyciel Porozumienia  Centrum na terenie Kołobrzegu i  w Koszalinie.

http://informacje.kolobrzeg.pl/arch/miasto/item/5615-slawoj-kigina-powiedzial-od-serca

 

ELZBIETA POSTULKA – Bukowno

Uczestnik Szarych Szeregów, podziemnej KPN i Niezależnego Ruchu Ekologicznego, Przewodnicząca Krajowego Porozumienia Emerytów i Seniorów II RP.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krajowe_Porozumienie_Emeryt%C3%B3w_i_Rencist%C3%B3w_Rzeczypospolitej_Polskiej

 

HALINA GAŁUSZKA – Cieszyn

córka oficera zamordowanego przez NKWD w 1940 roku w ZSRR,

Rodzina Katyńska w Cieszynie

 

MARIA WIĄCEK – Kraków

Działacz opozycji. Represjonowana córka kapitana WiN-u Mieczysława Wiącka ps. „Sztylet” bestialsko zamordowanego przez UB w 1946 r., miejsce pochówku ojca nieznane.

 

MIROSŁAW BORUTA – Kraków

doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Przedstawiciel Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Wieloletni szef Klubu Gazety Polskiej w Krakowie. Radny PiS http://www.krakowniezalezny.pl/tag/miroslaw-boruta/ https://www.youtube.com/watch?v=PWUBtHm-kb0

 

JERZY BUKOWSKI – Kraków

rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, był reprezentantem płk. Ryszarda Kuklińskiego w Polsce, filozof, publicysta.
http://niezalezna.pl/autor/jerzy-bukowski

 

MONIKA BIENIEK – Kraków

Regionalny lider Stowarzyszenia Więźniów Politycznych „Niezłomni”,

Koordynatorka Ruchu Kontroli Wyborów. Ukarana przez sąd w Krakowie karą grzywny za obronę Dobrego Imienia Polski w proteście przeciwko zniesławieniu Rzeczpospolitej określeniem „polski obóz koncentracyjny”  w niemieckiej gazecie.

http://naszeblogi.pl/48241-represje-za-obrone-imienia-polski-dr-monika-bieniek-uj

 

ANDRZEJ ŚNIEGULA – Sieradz

Działacz Solidarności Rolników Indywidualnych. Oficer Strzelca. Uczestnik miasteczka namiotowego protestu rolników pod kancelarią Premiera RP. Współpracownik Kazimierza Świtonia. https://www.youtube.com/watch?v=w6g4zcXcGEw#t=406

 

BERNARD BUJWICKI  – Białystok

członek Międzyuczelnianego Komitetu Strajkowego tzw. Komitet 25 w 1968r. w Krakowie. Przewodniczący Zakładowego Komitetu Założycielskiego i Prezydium Komisji  Zakładowej „S”. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „Wodrol”. Członek Krajowej Komisji Porozumiewawczej. Sygnatariusz Statutu Pierwszej Solidarności. Członek prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Białystok  NSZZ „Solidarność” /1981/. Delegat na I Krajowy Zjazd Związku „S”. Internowany 13.12.1981. Sygnatariusz deklaracji tzw. „Apelu stu” nawołującej do bojkotu wyborów do sejmu PRL w 1985 roku. Działacz Stronnictwa Pracy. Członek Stowarzyszenia: Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku.

http://www.encysol.pl/wiki/Bernard_Bujwicki

 

JANUSZ  JANISZEWSKI  – Oświęcim

Współzałożyciel NSZZ Solidarność w 1980 r  w Oświęcimiu. Więzień polityczny. Przebywał na emigracji w USA. Powrócił do Polski, aktywny w środowisku Niezłomnych.

KRZYSZTOF BUREK – Białystok

Przewodniczący Komisji Zakładowej „S” w Muzeum Okręgowym. Redaktor naczelny Biuletynu Informacyjnego NSZZ „Solidarność” Region Białystok. Rzecznik Prasowy. Ukrywał się do 17 stycznia 1983r.  Aresztowany w Warszawie.  Sygnatariusz deklaracji tzw. „Apelu stu” nawołującej do bojkotu wyborów do sejmu PRL w 1985 roku. 1983-1989 członek władz Stronnictwa Wierności Rzeczypospolitej – Kongres Solidarności Narodu.  1992-1994 doradca ministra w Biurze Generalnego Komisarza Wyborczego przy Urzędzie Rady Ministrów.

http://www.encysol.pl/wiki/Krzysztof_J%C4%99drzej_Burek

 

KRZYSZTOF  FLORCZYKOWSKI  – Białystok

Sierżant MO. Przewodniczący Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej Garnizon Białystok w 1981. Zwolniony z pracy przez gen. Kiszczaka za działalność związkową. Uczestnik protestu głodowego działaczy ZZFMO w Stoczni Szczecińskiej – grudzień 1981. Internowany a następnie  aresztowany 21.01.1982 – 20.05.1982. Skazany na 1 rok 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu warunkowym na 3 lata. W 1983 zmuszony do emigracji – otrzymał paszport „w jedną stronę”. Powrót w 1992. Członek Stowarzyszenia: Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku.

http://www.encysol.pl/wiki/Krzysztof_Florczykowski

 

EDMUND LAJDORF  – Warszawa

Współorganizator strajku i pierwszego zebrania scalającego przedstawicieli zakładów pracy Białegostoku w MKZ – 7 X 1980. Członek prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” . Członek prezydium Zarządu Regionu Białystok NSZZ „Solidarność” /1981/. Oddelegowany do współpracy z Ogólnopolskim Komitetem Założycielskim  ZZ FMO. Uczestnik protestu głodowego w Stoczni Szczecińskiej – grudzień 1981. Członek TKR. Ukrywał się do 4.05.1984. Aresztowany został uwięziony na 3 miesiące. Sygnatariusz deklaracji tzw. „Apelu stu” nawołującej do bojkotu wyborów do sejmu PRL w 1985 roku. Członek Stowarzyszenia: Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych.   http://www.encysol.pl/wiki/Edmund_Lajdorf

 

KAZIMIEZR LESZCZYŃSKI  – Białystok

Przewodniczący KZ „S” przy OSM w Bielsku Podlaskim. Wiceprzewodniczący Komisji Koordynacyjnej tamże. Delegat na Zjazd WZD NSZZ Solidarność Regionu Białystok. Represjonowany w PRL.

ZDZISŁAW  ŁAKOMSKI

Sierżant MO. Działacz ZZ FMO ze Szczecina w 1981. Zwolniony z pracy za działalność związkową. Uczestnik protestu głodowego działaczy ZZ FMO w Stoczni Szczecińskiej – grudzień 1981. Internowany. Pobity przez ZOMO podczas  „ścieżki zdrowia”. Działacz podziemia.

MAREK MALISZEWSKI  – Białystok

członek Komisji Zakładowej „S” w Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych „Instal” Białystok. Szef Interwencji przy MKZ „S”. Członek Komisji Krajowej Interwencji. Ukrywał się w stanie wojennym – zabrany ze szpitala przez SB. Internowany do 17.03.1982. Członek Stowarzyszenia: Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku.

JÓZEF NOWAK  – Białystok

przewodniczący Komisji Zakładowej „Solidarności” w  Państwowej Komunikacji Samochodowej. Białystok. Członek prezydium MKZ „S” w 1981 r. Internowany 13.12.1981 – 7.04.1982. Członek Stowarzyszenia: Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku.

ANDRZEJ T. PROBA

Sierżant Milicji Obywatelskiej. Działacz ZZ Funkcjonariuszy MO z Bytomia w 1981. Zwolniony z pracy za działalność związkową. Uczestnik protestu głodowego działaczy ZZ FMO w Stoczni Szczecińskiej – grudzień 1981. Internowany 13.12.1981 – 6.07.1982. W 1983 zmuszony do emigracji – otrzymał paszport „w jedną stronę”.

MIECZYSLAW RUTKOWSKI

Uczestnik niepodległościowej organizacji zbrojnej „Młody Las”. Skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy na 7 lat więzienia w 1952 r. Po wyjściu z więzienia powołany do wojska i skierowany  do Batalionu Pracy do  kopalni węgla „Wieczorek”. Działacz opozycji. Jest Członkiem Zarządu Związku Więźniów Okresu Stalinowskiego (WPOS).

JERZY RYBIK –  Białystok

przewodniczący oddziału Komisji Zakładowej „S”. Fabryka Mebli. Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Białystok NSZZ „Solidarność” w 1981 r, ukrywający się w stanie wojennym do 1.08.1982. Sygnatariusz deklaracji tzw. „Apelu stu” nawołującej do bojkotu wyborów do sejmu PRL w 1985 roku. Członek Stowarzyszenia: Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku.

JULIAN SEKUŁA

porucznik Milicji Obywatelskiej. Przewodniczący niezależnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO z Lublina w 1981 r. Zwolniony z pracy za działalność związkową. W grudniu 1981 w Stoczni Warskiego w Szczecinie biorąc udział w proteście głodowym działaczy Związku, zapobiegł pacyfikacji Stoczniowców – takiej,  jaka wydarzyła się w kopalni „Wujek”  –  przez oddziały ZOMO, przedstawiając się jako były milicjant, działacz Związku Zawodowego FMO, zaapelował aby nie używali siły do strajkujących stoczniowców. W Stoczni nikt nie został pobity przez ZOMO. Zmuszony do emigracji – otrzymał paszport „w jedną stronę”.  Powrócił w 1990.

IRENEUSZ SIERAŃSKI

Sierżant MO. Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO w 1981. Zwolniony z pracy za działalność związkową. Uczestnik protestu głodowego działaczy ZZ FMO w Stoczni Szczecińskiej – grudzień 1981. Internowany do 23.11.1982. Pobity przez ZOMO podczas  „ścieżki zdrowia”. Podjął się wraz z Tadeuszem Bartczakiem (członek ZZ FMO) odbicia 15.02.1983r. Zbigniewa Romaszewskiego z Warszawskiego Wojskowego Sadu Okręgowego. Był w Sądzie w mundurze milicjanta – akcję jednak odwołano. W 1986 zmuszony do emigracji – otrzymał paszport „w jedną stronę”. Działacz OKZ Związku Zawodowego FMO.

 

KRYSTYNA STRUBEL – Białystok

Przewodnicząca Komisji Zakładowej „S”. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego, członek Zarządu Regionu Białystok NSZZ „Solidarność” w 1981 r. Internowana – zwolniona 24 XII 1981. Sygnatariusz deklaracji tzw. „Apelu stu” nawołującej do bojkotu wyborów do sejmu PRL w 1985 roku. Regionalny Współpracownik Komitetu Helsińskiego w Polsce. Członek Stowarzyszenia: Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku.

 

ROMAN WILK  –  Białystok

członek Komitetu Założycielskiego i prezydium Komisji Zakładowej „S”. Białostockie Zakłady Podzespołów Telewizyjnych „Unitra-Biazet”. Członek prezydium MKZ „S” oraz Zarządu Regionu Białystok NSZZ „Solidarność”.  Założyciel Białostockiej Oficyny Wydawnictw. Organizator podziemnych struktur oraz członek władz NSZZ „S” w okresie 1981-1989. Członek TKR. Aresztowany 21.12.1982, zwolniony 5.04.1983. Sygnatariusz deklaracji tzw. „Apelu stu” nawołującej do bojkotu wyborów do sejmu PRL w 1985 r.  Członek Stowarzyszenia: Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku.

 

ANTONI STOLARZEWICZ –  Chrzanów

Wieloletni działacz opozycji antykomunistycznej.

 

MIROSŁAW CHANDRAŁA  – Łódź

Działacz konspiracji antykomunistycznej m.in. Solidarności Walczącej.

Autor scenariuszy przedstawień opozycyjnych. Prowadzi portal video:

https://www.youtube.com/channel/UCW1P86xy-z1ee5MdRd4_9TA

 

MACIEJ KROGULSKI – Katowice

Działacz KPN i NZS, reaktywował Polski Związek Zachodni (1990)

 

MARIAN SMALEC – Australia

W latach 1980–1981 działacz NSZZ „S” w  województwie lubelskim. członek Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego. Przewodniczący Komisji Interwencji w MKZ oraz w Krajowym Biurze  Interwencji  przy K K P w Gdańsku , Organizator  strajku absolwentów   Z S Z   przy  W S K w  Świdniku. 13 grudnia internowany w więzieniu we Włodawie Po zwolnieniu z internowania nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej i politycznej.   http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/dzilacze-opozycji-niepodleglosciowej-otrzymaja-krzyze-wolnosci-i-solidarnosci-sylwetki-nagrodzonych,n,1000164425.html

 

KRZYSZTOF BOROWIAK

działacz opozycji niepodległościowej, wielokrotnie represjonowany w PRL

STANISLAW FREJ  – Kanada

działacz polonijny, internowany w stanie wojennym.

JÓZEF GURCZYŃSKI – Ostrowiec Świętokrzyski,

współzałożyciel pierwszej NSZZ „S” w Hucie „Ostrowiec”, internowany w obozie Kielce-Piaski.

ELZBIETA JĘDRZEJUK  – Siedlce

Działacz podziemia, wice przewodnicząca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych w PRL

ADAM KOZACZYNSKI  – Tomaszów Lubelski,

działacz „Solidarności”, bestialsko pobity w obozie internowania.

SŁAWOMIR MAJEWSKI  – Gdańsk i Szczecin

działacz KK NSZZ „S” Poligrafów i podziemia  http://www.encysol.pl/wiki/S%C5%82awomir_Majewski

WALDEMAR REGINIEWICZ – Koszalin

Współzałożyciel Solidarności w Koszalinie,  w stanie wojennym więziony we Wronkach i Gębarzewie, przeciwnik Okrągłego Stołu, V-ce Przew. KK NSZZ Solidarność80 Federacji Regionów i KZ, Członek Zarządu Osób Represjonowanych w Stanie wojennym w Koszalinie.

ALFRED SURMA – Olsztyn

działacz Solidarności Rolników Indywidualnych oraz KPN i Ruchu Obrony Praworządności.

ROMAN SZCZGŁOWSKI – Radomsko,

Internowany w stanie wojennym,  działacz opozycji

MAREK LUDWIKIEWICZ – Łódź

Działacz konspiracji antykomunistycznej, emigrant w USA działał w KPA. Powolał komitet który zabiegał o rehabilitację płk. R.Kuklińskiego. Obecnie działacz stowarzyszenia NIEZLOMNI

VICTOR TARASIUK

przewodnik świętokrzyski, b. przewodniczący KZ „Solidarności” w Starachowicach.

JAROSŁAW HAJDUK – Tychy

Działacz podziemnej KPN, założyciel Młodzieżowego Ruchu Niepodległościowego (MRN), radny Konfederacji i PiS.

ANDRZEJ VOIGT – Gdańsk

Działacz opozycji antykomunistycznej z Trójmiasta.

JANUSZ SZEJA  –  Tarnowskie Góry
KPN, ” Strzelec” i grupa patriotyczna  Tarnowskie Góry

DARIUSZ MATUSZEWSKI – Gryfice (Zachodniopomorskie)

Konfederacja Polski Niepodległej, szef okręgu.

KRYSTYNA  GÓRZYŃSKA – Bielsko-Biała

Doradca w dziedzinie zarządzania, działaczka na rzecz osób pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości, dziennikarka

 

KRZYSZTOF CIESIESIELSKI – Lublin

Ekspert KPN, analityk gospodarczy i ekonomiczny.

 

ANDRZEJ  IKERT – Więcbork

Weteran podziemia i opozycji antykomunistycznej, represjonowany w PRL. Działacz stowarzyszenia NIEZŁOMNI. Uczestnik miasteczka protestu Uwolnić Miernika nieprzerwanie przez 5 miesięcy.

 

PAWEŁ MILLA – Bydgoszcz

Stowarzyszenie  Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy

ALICJA  JACH – Łódź

Aktywistka Solidarnych 2010

 

BARBARA SŁOWIK – Dąbrowa Górnicza

Ruch Kontroli Wyborów, wiceszef Klubu Gazety Polskiej.

ANTONI NIEMCZAK – Albuquerque, USA

Koordynator Polonia Semper Fidelis na stan New Mexico, wielokrotny mistrz Polski w maratonie

STEFAN BUCHHOLZ – Portland, Maine, USA

Koordynator Polonia Semper Fidelis na stan Maine, więzień polityczny PRL, prezes Klubu Polskiego w Maine

ANNA  DENIZIAK – Warszawa

Koordynator Polonia Semper Fidelis na Mazowsze, historyk, nauczyciel

ADRIAN  HANDZEL – Kraków
Prezes Stowarzyszenia Małopolscy Patrioci

MIROSŁAW SOBOLEWSKI – Płock

Przewodniczący Rady Przedstawicieli stowarzyszenia  STOP Wykluczeniom;

DAWID JABŁOŃSKI  – Katowice

Twórca portalu walki z korupcją w wymiarze sprawiedliwości  dajwlape.pl

 

HANNA DOBROWOLSKA – Warszawa

Redaktor  naczelna portalu solidarni2010.pl, Koordynator Krajowy Ruchu Kontroli Wyborów, pozbawiona wolności i oskarżona w związku z protestem obywatelskim w Państwowej Komisji Wyborczej w 2014 r. wobec fałszowania wyników wyborów samorządowych     http://solidarni2010.pl/

 

PAWEŁ ZDUN – Warszawa

Przewodniczący Krajowej Rady koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów (RKW), uczestnik miasteczka protestu: Uwolnić Miernika – zamknąć Michnika!

http://ruchkontroliwyborow.pl/

 

PAWEŁ LENARTOWICZ – Warszawa

Uczestnik opozycji antykomunistycznej w PRL redagował i kolportował  pismo studenckie pt „41″  Reprezentant środowiska ojców wałczącego o opiekę naprzemienną czyli prawa dzieci do obojga rodziców. Uczestnik miasteczka protestu: Uwolnić Miernika – zamknąć Michnika!

https://web.facebook.com/Kregi.Aktywne/posts/1074244699291564?comment_id=1085761561473211&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D&_rdr

 

ADAM SŁOMKA – Katowice

Poseł na Sejm RP I,II,III kadencji, Konfederacja Polski Niepodległej, Niezależne Zrzeszenie Studentów i Solidarność Walcząca. Koordynator Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych i Faszystowskich  http://www.slomka.bloog.pl

http://encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Adam_S%C5%82omka

 

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

110 komentarzy

110 Komentarzy

 1. Kasia

  13 stycznia 2017 at 02:02

  Gieptilu,
  a swoją drogą-to masz świadomośc,że koscioły nie zbawiają tylko Jezus.
  Zachęcam do samodzielnej lektury Pisma św.Nowego Testamentu.
  Tam znajdziesz Prawdę,tylko czy masz odwagę ,tak jak w kopalni ją miałeś,odrzucić kłamstwa kościelne ,by zostać wyłącznie przy sprawdzonej w Biblii osobiście PRAWDZIE?
  Może sie inni,co wierzą ślepo !! od Ciebie odwrócą (to zapowiadał Pan Jezus)-czy masz taką odwagę,pójść za Jezusem czyli Prawdą,tak siebie sam nazywał,na całośc czy prościej za klawiaturką krytykować tych,co już sami sprawdzili czytając Biblię.
  zachęcam serdecznie do studiowania np.Ewangelii w/g Sw.Jana samodzielnie z pomocą -tylko i aż- Ducha SW.

 2. Kasia

  13 stycznia 2017 at 14:37

  Sorry,
  to napisała Kasia do Leszka 1,nie „ę”,nie wiem ,jak to wyszło?

 3. Silvia Odete Morani Massad

  5 września 2017 at 16:33

  Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is
  really informative. I am gonna watch out for
  brussels. I’ll be grateful if you continue this in future.
  Numerous people will be benefited from your writing.

  Cheers!

 4. small business coach

  6 września 2017 at 03:35

  Hi, I log on to your new stuff like every week.
  Your story-telling style is witty, keep it up!

 5. Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide
  credit and sources back to your blog? My
  blog site is in the very same niche as yours and my visitors
  would definitely benefit from a lot of the information you present
  here. Please let me know if this okay with you. Regards!

 6. interest problems

  7 września 2017 at 23:59

  magnificent issues altogether, you just received a brand
  new reader. What may you suggest about your publish that you made a few days in the past?
  Any certain?

 7. Delilah

  8 września 2017 at 00:39

  I’m impressed, I must say. Seldom do I come across a blog that’s both equally educative and
  amusing, and without a doubt, you have hit the
  nail on the head. The issue is something which too few folks are speaking intelligently about.
  I’m very happy I found this during my hunt for something regarding
  this.

 8. penny stocks yield

  8 września 2017 at 05:34

  If some one needs expert view concerning blogging then i suggest him/her to visit
  this blog, Keep up the good work.

 9. real estate newbies

  8 września 2017 at 09:46

  If you are going for most excellent contents like me, just pay a visit this site all the time because it offers feature contents, thanks

 10. real player

  8 września 2017 at 12:25

  Every weekend i used to go to see this site, for the reason that i wish for enjoyment,
  as this this web site conations actually nice funny data too.

 11. start up menu

  8 września 2017 at 19:12

  Thankfulness to my father who shared with me regarding this website, this webpage is
  genuinely awesome.

 12. 163.24.155.99

  10 września 2017 at 04:08

  you’re really a good webmaster. The site loading speed is incredible.
  It kind of feels that you’re doing any unique trick. Also, The contents
  are masterpiece. you’ve performed a great task on this topic!

 13. personal loan providers

  10 września 2017 at 04:45

  Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote
  the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a little
  bit, but instead of that, this is excellent
  blog. An excellent read. I will definitely be back.

 14. compound interest problems

  10 września 2017 at 17:14

  I’m now not positive where you’re getting your information, however good topic.
  I must spend some time learning more or working out more.
  Thanks for fantastic info I was in search of this info for my
  mission.

 15. Jacki

  10 września 2017 at 21:53

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this article
  and also the rest of the site is extremely good.

 16. sell cheap stocks

  11 września 2017 at 00:32

  Wow, awesome blog layout! How long have you ever been blogging for?
  you made running a blog glance easy. The entire look of your website
  is fantastic, let alone the content material!

 17. perkins loans allow

  11 września 2017 at 04:39

  A fascinating discussion is definitely worth comment.
  I do believe that you need to publish more on this topic, it might
  not be a taboo subject but typically people do not speak about these issues.
  To the next! All the best!!

 18. Arlene

  11 września 2017 at 06:29

  Every weekend i used to pay a quick visit this web site, because i wish for enjoyment, for the
  reason that this this web site conations in fact
  pleasant funny stuff too.

 19. Kenneth

  11 września 2017 at 12:21

  We are a gaggle of volunteers and opening a
  new scheme in our community. Your website provided us with
  helpful info to work on. You’ve done an impressive task and
  our whole group shall be grateful to you.

 20. http://dildosh.uz/

  11 września 2017 at 13:20

  Excellent blog here! Also your web site lots up very fast!

  What web host are you using? Can I get your associate
  hyperlink for your host? I want my site loaded up as fast as yours
  lol

 21. dennisinv.com

  11 września 2017 at 19:32

  Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just
  too fantastic. I actually like what you’ve acquired here, really
  like what you’re stating and the way in which you say it.

  You make it entertaining and you still take care of to keep
  it sensible. I can not wait to read far more from you.
  This is really a tremendous web site.

 22. things you need to grow weed

  11 września 2017 at 22:03

  I could not resist commenting. Exceptionally well written!

 23. real estate agent

  12 września 2017 at 02:32

  We’re a bunch of volunteers and opening a brand new scheme in our community.
  Your website provided us with helpful info to work on. You have done a formidable job and our whole group will be thankful to you.

 24. perkins loans

  12 września 2017 at 14:35

  Great information. Lucky me I ran across your blog by chance (stumbleupon).
  I’ve saved it for later!

 25. financial loans

  12 września 2017 at 18:58

  Your way of telling the whole thing in this
  article is actually pleasant, all be able to without
  difficulty be aware of it, Thanks a lot.

 26. loan application

  13 września 2017 at 00:57

  Thanks in support of sharing such a nice idea, paragraph is pleasant, thats why i have read it
  fully

 27. Glory

  15 września 2017 at 08:18

  Awesome blog! Do you have any tips for aspiring writers?
  I’m planning to start my own site soon but I’m
  a little lost on everything. Would you recommend starting with a
  free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there
  that I’m totally confused .. Any tips? Kudos!

 28. good golf course

  16 września 2017 at 08:05

  Hi there, yeah this article is in fact good and I
  have learned lot of things from it concerning blogging.
  thanks.

 29. beaufort golf course

  16 września 2017 at 09:04

  I’m extremely inspired along with your writing abilities as smartly as with the structure in your blog.
  Is this a paid theme or did you customize it your self?

  Either way keep up the excellent quality writing,
  it’s uncommon to look a great weblog like this one these days..

 30. international travel tips

  17 września 2017 at 01:08

  This information is priceless. Where can I find out
  more?

 31. irish golf

  17 września 2017 at 03:21

  Hi there! This post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my good old room mate!
  He always kept talking about this. I will forward this article to him.
  Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!

 32. travel deals

  17 września 2017 at 09:54

  We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community.

  Your web site offered us with valuable information to work on.
  You have done a formidable job and our whole community will
  be grateful to you.

 33. travel meetup groups

  17 września 2017 at 16:16

  What’s up, yeah this piece of writing is truly nice and
  I have learned lot of things from it on the topic of blogging.
  thanks.

 34. Lelio Vieira Carneiro Junior

  17 września 2017 at 19:08

  Thanks for every other fantastic post. Where else may just anyone get that kind of info in such an ideal method of writing?
  I have a presentation next week, and I am on the search for such information.

 35. beaufort golf

  17 września 2017 at 20:53

  My family members every time say that I am wasting
  my time here at net, except I know I am getting know-how daily by reading thes pleasant articles.

 36. playing golf

  19 września 2017 at 20:43

  An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a co-worker who has been doing a little research on this.

  And he actually ordered me dinner simply because I found it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!!
  But yeah, thanx for spending some time to talk about this issue
  here on your blog.

 37. Deon

  20 września 2017 at 10:27

  I like what you guys are usually up too. This type of clever work and reporting!
  Keep up the superb works guys I’ve added
  you guys to our blogroll.

 38. Thanks for a marvelous posting! I really enjoyed
  reading it, you’re a great author.I will make certain to bookmark your blog and definitely will come back in the foreseeable future.
  I want to encourage you to definitely continue your great writing, have a nice weekend!

 39. www.qixgame.cn

  20 września 2017 at 21:35

  Thank you, I’ve recently been searching for information about this topic for ages and
  yours is the best I’ve came upon so far. However, what in regards to the bottom line?
  Are you positive about the supply?

 40. golf clubs

  20 września 2017 at 22:49

  I have read so many posts on the topic of the blogger
  lovers except this post is really a nice article, keep it
  up.

 41. international travel

  21 września 2017 at 03:19

  If you want to improve your familiarity simply keep visiting this
  website and be updated with the hottest news posted here.

 42. univer.tneu.edu.ua

  21 września 2017 at 06:43

  Hi, Neat post. There’s an issue with your website in internet explorer, may test this?

  IE nonetheless is the market chief and a large portion of people will pass over
  your magnificent writing due to this problem.

 43. Elana

  21 września 2017 at 11:59

  Heya i am for the primary time here. I found this board and
  I in finding It truly helpful & it helped
  me out a lot. I am hoping to provide something back and
  help others like you aided me.

 44. Antoinette

  21 września 2017 at 15:32

  I always used to read paragraph in news papers but now as I
  am a user of internet thus from now I am using net for articles, thanks to web.

 45. travel close

  21 września 2017 at 21:33

  Thanks for any other informative site. Where else
  could I get that kind of information written in such an ideal way?
  I have a undertaking that I am just now running on,
  and I have been on the look out for such info.

 46. Flossie

  22 września 2017 at 04:22

  Hi there, I enjoy reading all of your post.
  I wanted to write a little comment to support you.

 47. oldest golf course

  22 września 2017 at 06:26

  What’s up, after reading this remarkable article i am as well happy to share my knowledge here with colleagues.

 48. place macau tourism

  22 września 2017 at 08:24

  I like the helpful information you provide
  in your articles. I’ll bookmark your weblog and
  check again here frequently. I’m quite sure I’ll learn many
  new stuff right here! Best of luck for the next!

 49. iba.me

  22 września 2017 at 09:43

  If you are going for finest contents like I do, just
  pay a visit this web site every day as it provides quality contents, thanks

 50. Donte

  22 września 2017 at 10:28

  Oh my goodness! Impressive article dude! Thanks, However I am having difficulties with your
  RSS. I don’t understand the reason why I cannot subscribe
  to it. Is there anybody else getting similar RSS problems?
  Anybody who knows the solution will you kindly respond? Thanx!!

 51. Collette

  23 września 2017 at 02:49

  I’m truly enjoying the design and layout of your
  blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me
  to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme?
  Exceptional work!

 52. http://www.cornerstonedelivers.com

  23 września 2017 at 20:57

  It’s actually a nice and useful piece of information. I
  am glad that you simply shared this helpful info with us.
  Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 53. Connor

  24 września 2017 at 07:09

  Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to far added agreeable from you! However, how could we communicate?

 54. Julienne

  24 września 2017 at 08:11

  Hi there would you mind letting me know which web host you’re working with?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different web
  browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.

  Can you suggest a good hosting provider at a reasonable price?
  Many thanks, I appreciate it!

 55. modastexas.com

  24 września 2017 at 16:16

  It’s in reality a great and helpful piece of information. I am
  happy that you just shared this helpful info with us.

  Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 56. Jan

  24 września 2017 at 22:10

  I don’t know whether it’s just me or if everybody else encountering issues with your website.

  It appears as though some of the text within your posts
  are running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me know if this is happening to
  them too? This could be a issue with my internet browser because
  I’ve had this happen previously. Appreciate
  it

 57. Thanks for sharing your thoughts about business strategy.
  Regards

 58. www.vickyhairfusion.it

  25 września 2017 at 02:20

  Howdy just wanted to give you a quick heads up and let you know a
  few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a
  linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show
  the same outcome.

 59. https://www.linkedin.com

  25 września 2017 at 17:25

  Nice response in return of this query with genuine arguments and describing all concerning
  that.

 60. Jim

  25 września 2017 at 19:36

  Hi there! Quick question that’s completely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks
  weird when browsing from my iphone4. I’m trying to find a template or plugin that might
  be able to fix this problem. If you have any suggestions, please share.
  Thanks!

 61. travel close

  26 września 2017 at 08:31

  whoah this weblog is magnificent i like reading your articles.
  Stay up the good work! You already know, many people are hunting round for this information, you could
  aid them greatly.

 62. butt workout

  26 września 2017 at 08:41

  Wow, wonderful weblog layout! How lengthy have you ever been blogging for?
  you made blogging look easy. The total glance of
  your web site is excellent, let alone the content material!

 63. dating sites

  26 września 2017 at 13:15

  It is truly a great and helpful piece of info. I’m glad that you simply shared this helpful information with us.
  Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 64. dating sites

  26 września 2017 at 15:11

  I got this website from my buddy who informed me concerning this web site and at the moment
  this time I am visiting this site and reading very informative articles or reviews at this time.

 65. wear hair

  26 września 2017 at 15:49

  It’s truly very complicated in this busy life to listen news on TV, therefore I only use web for that reason, and obtain the most
  recent news.

 66. web dating

  27 września 2017 at 07:15

  Right away I am going away to do my breakfast, after having my breakfast coming yet again to read other news.

 67. www.bbs.yehaosh.com

  27 września 2017 at 10:12

  Today, I went to the beachfront with my children.
  I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said „You can hear the ocean if you put this to your ear.” She
  put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside
  and it pinched her ear. She never wants to go back!
  LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

 68. brazil butt lift

  27 września 2017 at 12:57

  Hey there! I know this is sort of off-topic but I needed to ask.

  Does managing a well-established blog like yours take a massive
  amount work? I’m completely new to running a blog however I do write in my journal on a daily basis.
  I’d like to start a blog so I can easily share my
  personal experience and feelings online. Please let me know
  if you have any ideas or tips for new aspiring blog owners.
  Thankyou!

 69. Christy

  28 września 2017 at 13:17

  Greate article. Keep writing such kind of information on your blog.
  Im really impressed by your blog.
  Hey there, You have performed an incredible job. I will certainly digg it and in my view recommend to my friends.

  I’m sure they will be benefited from this site.

 70. Miguneingzep

  28 września 2017 at 13:54

  Venta De Priligy En Chile Ventajas Del Kamagra Priligy Dosierung [url=http://cialgeneri.com ]cialis[/url] Viagra Rosa Wich Is Stronger Cipro And Amoxicillin Cialis Viagra Yahoo Respuestas

 71. http://powerav.net

  28 września 2017 at 18:14

  I visited various websites however the audio feature for audio songs existing at this site is
  in fact fabulous.

 72. http://sangsoon07.dothome.co.kr/

  29 września 2017 at 15:54

  You could certainly see your skills in the work you write.
  The world hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe.
  Always go after your heart.

 73. Ahmed

  29 września 2017 at 23:31

  If you want to obtain much from this article then you have to apply these
  strategies to your won webpage.

 74. brazil butt

  30 września 2017 at 10:31

  I do not even know the way I ended up here, but I thought this post was great.
  I do not recognize who you might be however certainly
  you’re going to a famous blogger when you aren’t already.
  Cheers!

 75. asbestos study first

  30 września 2017 at 13:04

  Hi there everyone, it’s my first pay a quick visit at this web site,
  and post is in fact fruitful for me, keep up posting such articles or reviews.

 76. http://famosos.globo.com/

  30 września 2017 at 23:46

  Pretty! This was an incredibly wonderful post. Many thanks for providing these details.

 77. br.linkedin.com

  1 października 2017 at 03:18

  Hello! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.
  Is it difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure
  things out pretty quick. I’m thinking about
  setting up my own but I’m not sure where to begin. Do you have any points or suggestions?
  Appreciate it

 78. Miguneingzep

  1 października 2017 at 22:35

  Where To Purchase Macrobid Online C.O.D. Propecia Nach 3 Monaten Stendra Over Night [url=http://cheapestcial.com]cialis[/url] Buy Nizagara Online Is Cephalexin Harmful To Dogs

 79. Arlen

  3 października 2017 at 09:06

  hi!,I love your writing so much! percentage we keep in touch extra approximately your article on AOL?
  I require a specialist on this house to unravel my problem.
  Maybe that’s you! Taking a look ahead to see you.

 80. Bernadine

  3 października 2017 at 16:05

  If you desire to improve your knowledge just keep
  visiting this web page and be updated with the most up-to-date gossip posted here.

 81. irregular heart rhythms

  4 października 2017 at 11:26

  Good day! This post couldn’t be written any better!
  Reading through this post reminds me of my previous room mate!
  He always kept talking about this. I will forward this write-up to him.

  Pretty sure he will have a good read. Many thanks for sharing!

 82. gratis brazil dating

  4 października 2017 at 15:04

  What’s up everybody, here every one is sharing these knowledge,
  so it’s pleasant to read this webpage, and I used to pay a visit this webpage every day.

 83. Lane

  4 października 2017 at 16:01

  I simply couldn’t leave your web site prior to suggesting that
  I really enjoyed the usual information a person supply
  in your visitors? Is gonna be again regularly to inspect new posts

 84. Leta

  4 października 2017 at 23:35

  I know this site gives quality depending posts and additional data, is there any other web page which
  gives such things in quality?

 85. travel magazine

  5 października 2017 at 18:00

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the
  video to make your point. You obviously know what youre talking
  about, why throw away your intelligence on just posting videos to your blog when you could
  be giving us something informative to read?

 86. bigger butt

  5 października 2017 at 18:07

  I think this is one of the most vital information for me.
  And i’m glad reading your article. But want to remark on some general things, The website style is wonderful, the articles is really great
  : D. Good job, cheers

 87. soccer jerseys

  6 października 2017 at 03:25

  Woah! I’m really loving the template/theme of this site.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s hard to get that „perfect balance” between user friendliness and visual appeal.
  I must say you have done a very good job with this.
  Also, the blog loads super quick for me on Chrome.
  Outstanding Blog!

 88. dating guidelines

  7 października 2017 at 08:49

  We stumbled over here coming from a different website and thought I might as well check things out.
  I like what I see so now i am following you. Look forward to finding out about your web page again.

 89. irregular heart rhythms

  8 października 2017 at 10:47

  You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something which
  I think I would never understand. It seems too complicated and extremely
  broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 90. best butt

  9 października 2017 at 05:21

  Does your site have a contact page? I’m having trouble locating it
  but, I’d like to shoot you an email. I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing.

  Either way, great website and I look forward to seeing it develop over time.

 91. well-known dating sites

  9 października 2017 at 12:28

  I am truly glad to glance at this blog posts which carries plenty of helpful information, thanks for providing these information.

 92. travel news

  9 października 2017 at 13:38

  Quality content is the secret to attract the viewers
  to pay a quick visit the website, that’s what this website is providing.

 93. bigger butt workouts

  9 października 2017 at 15:41

  I’m gone to say to my little brother, that he should also visit this website on regular basis to get updated from
  most recent news update.

 94. getting heart disease

  9 października 2017 at 23:03

  This is a very good tip particularly to those fresh to the blogosphere.
  Short but very precise information… Thank you for sharing this one.
  A must read post!

 95. Umanizzare presidios

  10 października 2017 at 00:47

  If you are going for most excellent contents like I do,
  just go to see this site everyday because it presents
  quality contents, thanks

 96. traveling jobs

  10 października 2017 at 01:08

  With havin so much written content do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My site has a lot of completely unique content I’ve either written myself or
  outsourced but it looks like a lot of it is
  popping it up all over the web without my authorization. Do you know any techniques to
  help reduce content from being ripped off? I’d truly
  appreciate it.

 97. Maik

  10 października 2017 at 05:15

  An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a
  coworker who had been conducting a little research on this.
  And he actually ordered me lunch due to the fact that I stumbled
  upon it for him… lol. So allow me to reword this….
  Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to talk about this matter here on your web site.

 98. buy arsenal soccer

  10 października 2017 at 05:17

  I would like to thank you for the efforts you have put in penning this blog.
  I really hope to check out the same high-grade content
  from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities
  has motivated me to get my very own website now 😉

 99. contract phones encapsulate

  10 października 2017 at 07:08

  We are a gaggle of volunteers and opening a new scheme in our community.
  Your web site provided us with helpful info to work on. You have done an impressive process and our
  whole group will be thankful to you.

 100. Miguneingzep

  11 października 2017 at 16:27

  Levitra Patient Assistance Pharmacy Support Group Viagra Generika Gut [url=http://buyvarden.com]price of levitra in canada[/url] Vente Viagra Tunisie Meridia Propecia

 101. Miguneingzep

  14 października 2017 at 10:12

  Best Buy Stendra With Free Shipping [url=http://cialtobuy.com]online pharmacy[/url] Antibiotics For Sale Uk Tadapox Review Cialis Y Tadalafil

 102. website admin

  15 października 2017 at 14:09

  Hi there! Would you mind if I share your blog with my facebook
  group? There’s a lot of people that I think would really enjoy your content.
  Please let me know. Thank you

 103. website admin allows

  16 października 2017 at 02:47

  Have you ever considered publishing an e-book or guest authoring on other blogs?
  I have a blog based upon on the same information you discuss and would love to
  have you share some stories/information. I know my audience would appreciate your work.
  If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an email.

 104. Miguneingzep

  16 października 2017 at 05:36

  Kamagra Estados Unidos [url=http://buygenericvia.com]viagra online[/url] Levitra Ou Cialis Forum

 105. Lelio Junior

  16 października 2017 at 07:03

  Article writing is also a excitement, if you know afterward you can write if not it is complex to write.

 106. Keisha

  17 października 2017 at 02:27

  Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and
  gave it to my 4 year old daughter and said „You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed.
  There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

 107. Grupo Serval escandalo

  17 października 2017 at 16:51

  I’m amazed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that’s both educative and engaging, and without a doubt, you have hit
  the nail on the head. The problem is an issue that not enough people are speaking intelligently about.
  I’m very happy I found this in my hunt for something concerning this.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra