Z kraju

Apel weteranów niepodległościowych w sprawie Zygmunta Miernika

Apel weteranów  niepodległościowych w sprawie Zygmunta Miernika. Treść apelu poniżej:

 

 

INFORMACJA

 

Od 6 miesięcy Zygmunt Miernik, były internowany, odsiaduje wyrok za protest tortowy wykonany przez Niezłomnych weteranów wobec sądowej ochrony zbrodniarzy komunistycznych.

Łamane są nadal podstawowe prawa więźnia sumienia III RP.

Do uczciwego i jawnego procesu oraz godnego traktowania.

Podczas transportu Z.Miernik  był skuwany kajdanami za ręce i nogi.

http://serwis21.blogspot.com/2016/11/zygmunt-miernik-wiezien-sumienia-ukadu.html

Nadzoruje jego uwięzienie sędzia zbrodniarz komunistyczny, który skazywał patriotów w stanie wojennym.

Odmawia się Z. Miernikowi  prawa do statusu więźnia politycznego.

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/wizyta-reprezentant%C3%B3w-miasteczka-protestu-%E2%80%9Euwolni%C4%87-miernika%E2%80%9D-w-biurze-rpo

 

Grupa weteranów wystosowała w tej sytuacji apel do władz.

 

Prosimy o jego publikację.

 

/-/ Ireneusz Wolański

Biuro Prasowe  Niezłomni

Miasteczko protestu UWOLNIC MIERNIKA !

przed Sądem Najwyższym

Warszawa 10 I 2017

Systematyczne relacje z protestu na

http://solidarni2010.pl/33741-wzywamy-dolacz-akcja-niezlomnych-uwolnic-miernika—aktualizacja-na-biezaco.html

 

—————————————————————————————————–

 

Premier Rządu RP Beata Szydło

——— Wiadomość przekazana dalej ———-
Od: adam ciupek <adamslomka1@wp.pl>
Data: 11 stycznia 2017 21:09
Temat: APEL domagamy się respektowania statusu więźnia politycznego wobec Z. Miernika oraz jego zwolnienia z więzienia (prosimy o rozpowszechnianie)
Do:

Minister Sprawiedliwości

Zbigniew Ziobro

Minister Kancelarii Prezydenta RP

Zofia Romaszewska

 

Apel

 

My niżej podpisani domagamy się respektowania statusu więźnia politycznego wobec Zygmunta Miernika oraz jego zwolnienia z więzienia.

 

KORNEL MORAWIECKI – Wrocław

Marszałek Senior Sejmu RP VIII kadencji, przywódca Solidarności Walczącej

Sylwetka: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kornel_Morawiecki

LESZEK  MROCZKOWSKI – Warszawa

Pułkownik  Zrzeszenia „Wolność i Niepodległość”, odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Leszek_Andrzej_Mroczkowski

ANDRZEJ MELAK – Warszawa

Komitetu Katyński, KPN, poseł PiS. Więzień polityczny PRL.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Melak

JÓZEF BRYNKUŚ – Wadowice

historyk i nauczyciel akademicki, antykomunista, doktor habilitowany nauk humanistycznych, poseł Kukiz15.   https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Brynkus

NINA MILEWSKA – Gdańsk

Uczestnik Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO), odczytała akt założycielski KPN przed Grobem Nieznanego Żołnierza 1.IX.1979 r., Stowarzyszenie więźniów politycznych GODNOŚĆ, publicystka.     http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Nina_Milewska

ADAM MACEDONSKI – Kraków

Nurt Niepodległościowy, ROPCiO, założyciel KPN i Komitetu Katyńskiego

Nestor opozycji. Znany grafik. https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Macedo%C5%84ski

STEFAN KUCHARZEWSKI – Lublin

ROPCiO, założyciel KPN. Nestor antykomunistycznej opozycji. Lekarz.

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Stefan_Julian_Kucharzewski

KRZYSZTOF BZDYL – Kraków
ROPCiO, współzałożyciel KPN w 1979 roku, Światowy Związek Żołnierzy AK. Więzień polityczny PRL.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Bzdyl

MIROSŁAW CHOJECKI  – Warszawa

Uczestnik protestów studenckich 1968 roku. Współtwórca poligrafii KSS KOR oraz Komitetu Strajkowego Stoczni Gdańskiej w 1980 roku. Organizował Biuro emigracyjne NSZZ „Solidarność” podczas stanu wojennego. Współtwórca studia Video-Kontakt oraz  Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

http://www.encysol.pl/wiki/Miros%C5%82aw_Chojecki

 

BOHDAN URBANKOWSKI – Warszawa

Poeta, dramaturg i filozof. Twórca  Konfederacji Nowego Romantyzmu. Po rozbiciu przez władze w 1978 roku ruchu Nowego Romantyzmu w Bytomiu związał się z nurtem niepodległościowym opozycji, był współredaktorem wielu wydawnictw podziemnych. Stypendysta Instytutu im. Piłsudskiego w Nowym Jorku i Editions Dembinski w Paryżu. Po wprowadzeniu stanu wojennego jako działacz „Solidarności” został usunięty z pracy w Polskim Radio. Został kierownikiem literackim Teatru im. Szaniawskiego w Płocku  oraz jako zastępca red. nacz. miesięcznika „Poezja”.  W 1986 na żądanie POP PZPR przy ZLP został wyrzucony z „Poezji” za druk fragmentów „Czerwonej mszy”.  Publikował w berlińskim „Poglądzie”, łódzkim „Przedświcie”, „Tu Teraz” (podziemne pismo nauczycieli), piśmie „Słowo podziemne”, a przede wszystkim w wydawnictwach KPN. Redagował „Przyszłość Polski” i „Konfederata”.  Doradca ds. kultury i wychowania w Ministerstwie Obrony Narodowej w rządzie premiera Jana Olszewskiego, publicysta „Gazety Polskiej”. Od 2010 r  przewodniczący Rady Programowej Związku Piłsudczyków, a także prezesem odnowionego Oddziału Związku Literatów Polskich w Warszawie.  Autor ponad 50 książek – dramatów, esejów i zbiorów poezji m.in: „Myśl romantyczna”, „Absurd – ironia – czyn”,” monografie: Adama MickiewiczaFiodora DostojewskiegoJózefa PiłsudskiegoKarola Wojtyły i Zbigniewa Herberta. Nagradzany na międzynarodowych konkursach. Autor Czerwonej mszy czyli uśmiechu Stalina w której przedstawił życiorysy twórców kultury w okresie PRL. Za działalność literacką w drugim obiegu otrzymał Medal Solidarności „Zasłużony w Walce o Niepodległość Polski i Prawa Człowieka”, za patriotyczny charakter twórczości Medal Polonia Mater Nostra Est  oraz Laur Posła Prawdy i tytuł Księcia Poetów.  https://pl.wikipedia.org/wiki/Bohdan_Urbankowski

STANISŁAWA KOROLKIEWICZ – Białystok

Konfederacja Polski Niepodległej, kieruje stowarzyszeniem represjonowanych w PRL

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Stanis%C5%82awa_J%C3%B3zefa_Korolkiewicz

 

JANUSZ FATYGA – Łódź i Kraków

Były funkcjonariusz MO, który wspierał opozycję.

Uczestnik ROPCIO i KPN. Patron stowarzyszenia „III Konspiracji” w Łodzi

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Janusz_Fatyga

JAN RACZYCKI – Bydgoszcz

Prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w PRL „Przymierze”

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Jan_Raczycki

 

JADWIGA CHMIELOWSKA – Sosnowiec

Aktywistka NSZZ „Solidarność” Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego (1981), ukrywała się do 1989 r działając w Solidarności Walczącej, obecnie dziennikarz we władzach SDP.   http://www.encysol.pl/wiki/Janina_Jadwiga_Chmielowska

 

ZYGMUNT KORUS – Chorzów

Uczestnik Międzyuczelnianego Komitetu Strajkowego w 1968 r. w Krakowie.

Więzień polityczny PRL. Prowadzi Klub Gazety Polskiej w Chorzowie, literat

Sylwetka: http://naszeblogi.pl/blog/42

BOGDAN BARDON – Opole

Szef regionu NSZZ „Solidarność”, działacz KPN. Więzień polityczny PRL. Odmówił kilka tygodni temu przyjęcia odznaczenia państwowego na znak protestu wobec bezkarności zbrodniarzy komunistycznych i więzieniu zarazem Zygmunta Miernika

https://www.ngopole.pl/2014/11/13/bardon-przypomina-kim-sa-lukawiecki-i-jalowiecki-ktorzy-poparli-jarmuziewicza-i-ociepe-kandydatow-na-prezydenta-opola/

ANDRZEJ SOBIERAJ – Radom

Szef regionu NSZZ „Solidarność”, organizował Komitet Obrony Więzionych za Przekonania (KOWzaP) i struktury KPN. Współzałożyciel Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym.

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Andrzej_Sobieraj

ALOJZY PIETRZYK – Jastrzębie

Działacz związkowy i poseł na Sejm RP I kadencji – wnioskodawca votum nieufności dla rządu Hanny Suchockiej. 13-15 XII 1981 uczestnik strajku na KWK Manifest Lipcowy, internowany w stanie wojennym. Szef Regionu Śląskiego NSZZ „Solidarność” w latach 1990-92.

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Alojzy_Pietrzyk

MAŁGORZATA ZWIERCAN – Gdynia

Poseł na Sejm VIII Kadencji (Wolni i Solidarni),  działacz Solidarności Walczącej,

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82gorzata_Zwiercan

ROMAN ZWIERCAN – Gdynia

Działacz Solidarności Walczącej, więzień polityczny pozbawiony wolności łącznie przez 3,5 roku, poszukiwany listami gończymi w PRL łącznie 5 lat, aż do kwietnia 1991 roku !    https://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Zwiercan

ADAM BOROWSKI  – Warszawa

relegowany ze studiów po 13 XII 1981. Organizator Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu „Solidarności”. Inicjator akcji uwolnienia postrzelonego przez milicję Jana Narożniaka. W 1983 r. został za to skazany na 6 lat więzienia. Działacz Solidarności Walczącej. Uczestniczył w podziemnym ruchu wydawniczym, organizował wydawnictwa Wers , Prawy Margines i „Volumen”. Działał w Lidze Republikańskiej. Zasiada w Komitecie Honorowym Fundacji „Łączka”,

https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Borowski

JACEK  SMAGOWICZ  –  Kraków

Założyciel Wolnych Związków Zawodowych w Polmozbycie Kraków w 1980 roku. Członek Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Małopolska, w latach 1992-2011 w Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizator strajku okupacyjnego w Polmozbycie Kraków. Internowany w ośrodkach: w Załężu k. Rzeszowa i Uhercach. Współorganizator wieców w Nowej Hucie czy pod Wawelem. Piechur Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Uczestnik Komisji Weryfikacyjnej funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w Małopolsce.   https://pl.wikipedia.org/wiki/Jacek_Smagowicz

CZESŁAW NOWAK – Gdańsk

Prezes Stowarzyszenia ,,Godność”  Brał udział w strajkach grudnia 1970. W sierpniu 1980 organizował strajk w porcie. W latach 80. redagował niezależne pismo Solidarności „Portowiec”. Od 13 do 21 grudnia 1981 organizował spacyfikowany przez ZOMO strajk w swoim zakładzie pracy. W lutym 1982 tymczasowo aresztowany i zwolniony z pracy, następnie skazany na karę 4 lat i 6 miesięcy więzienia. Ponownie karany kilkutygodniowym aresztem w 1988. W III RP członek rady nadzorczej spółki akcyjnej Port Gdański Eksploatacja. Poseł X kadencji kontraktowej z listy Komitetu Obywatelskiego i I kadencji z listy Porozumienia  Centrum. W latach 1998–2006 pełnił funkcję radnego miasta Gdańsk (kandydował z z listy Akcji Wyborczej Solidarność oraz w 2002 z listy Platformy Obywatelskiej).               https://pl.wikipedia.org/wiki/Czes%C5%82aw_Nowak

WALDEMAR PERNACH – Warszawa

Elektryk w Hucie Warszawa, 1970-2002 pracownik energetyki, m.in. Naczelnik Wydz. w Zjednoczeniu Energetyki, dyr. Centrali Zaopatrzenia Energetyki.  1978-1980 współpracownik KSS KOR, prelegent na spotkaniach z robotnikami ZM Ursus (we współpracy z Henrykiem Wujcem). Od IX 1980 w „S”, współorganizator „S” w sektorze energetyki, doradca przewodniczącego Komisji Krajowej Energetyki „Solidarności”. 17 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, zwolniony w VIII 1982. W 1982 współorganizator Klubów Myśli Robotniczej (przy udziale prof. Jana Strzeleckiego);  Od 1983 roku współzałożyciel Grupy Politycznej Baza i redaktor podziemnego pisma „Baza”, od V 1987 w Porozumieniu Partii i Organizacji Niepodległościowych. Organizator tajnej współpracy energetyków polskich i francuskich (m.in. staże specjalistów). 1984-1988 działacz Komitetu Pomocy Dzieciom Internowanych i Prześladowanych przy kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie (kierowanego przez hr. Izabelę Dzieduszycką). Malarz, autor wystawianych w warszawskich kościołach obrazów o tematyce więziennej. W 1990 współzałożyciel PC, 1992-2002 wiceprezes Ruchu Trzeciej Rzeczypospolitej. współzałożyciel Porozumienia Organizacji Niepodległościowych  W 2003 współzałożyciel Stowarzyszenia Wolnego Słowa.  Autor licznych książek oraz  publikacji na portalu prawica.net.    http://www.encysol.pl/wiki/Waldemar_Pernach

AGATA MICHAŁEK- BUDZICZ – Kraków

KPN, NZS, PPS, założyciel Ruchu Wolność i Pokój (WiP) oraz Polskiej Sekcji Ligii Obrony Praw Człowieka. Animatorka ruchu ekologicznego. Wygrała precedensowy proces cywilny przeciwko SB w PRL. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Pamięci Narodu Polskiego „Pro Patria, Pro memoria”. http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Agata_Micha%C5%82ek-Budzicz

EUGENIUSZ SZOSTAK – Warszawa

Zorganizował w 1963 roku konspiracyjną młodzieżową organizację antykomunistyczną. Więziony za to na Rakowieckiej. Pasjonat likwidacji obelisków okupacyjnej armii radzieckiej. Działacz KPN-Niezłomni. http://niezalezna.pl/81212-skazany-za-gomulki-sadzony-w-iii-rp-za-zniszczenie-pomnika-armii-czerwonej

ADAM GIERA – Olkusz

Wywołał bunt w jednostce LWP podczas napaści na Czechosłowację w 1968 roku.

Za udział w protestach na wybrzeżu w 1970 r. więziony dwa lata w ciężkim wiezieniu w Rawiczu. Wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Internowany dwa razy. Organizator górniczych strajków 1988 r. Postawił pomnik ofiar komunizmu w Olkuszu. Organizował protesty społeczne wobec bezkarności zbrodniarzy komunistycznych na procesie w Katowicach. Pobity (złamano mu rękę) przez policjantów na procesie ZOMO-wców morderców z KWK „Wujek”

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Adam_Giera

JANUSZ OLEWIŃSKI – Siedlce

We władzach regionalnych NSZZ „Solidarność” . Pobity podczas pacyfikacji internowanych w Kwidzynie 14.VIII.1982 r. Przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych oraz Federacji Stowarzyszeń Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym

http://katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.do?idx=O&katalogId=4&subpageKatalogId=4&pageNo=1&nameId=7690&osobaId=70153&

http://fundacjagp.pl/index.php/soss/150-janusz-olewinski http://internowani-represjonowani.pl.tl/

PIOTR HLEBOWICZ – Barwałd Górny

Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników, NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych, Autonomiczny Wydział Wschodni „Solidarności Walczącej”.

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Piotr_Hlebowicz

JÓZEF PINTERA – Bydgoszcz

KOWzaP, Solidarność Walcząca i przewodniczący Stowarzyszenia Osób Internowanych w obozach wojskowych LWP „Chełminiacy 1982”.

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=J%C3%B3zef_Jan_Pintera

JANUSZ SZKUTNIK – Rzeszów

NSZZ „S” RI, KOWzaP, Solidarność Walcząca. Uczestnik Komisji Weryfikacyjnej funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa na Podkarpaciu.

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Janusz_Szkutnik

RYSZARD PIEKART  – Siedlce

Współzałożyciel KPN w 1979 roku, więzień stanu wojennego, pobity przez Służbę Więzienną w Kwidzynie, sekretarz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych

LECH OSIAK – Jastrzębie

NSZZ Solidarność, Solidarność Walcząca, przywódca strajków górniczych.

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Lech_Osiak

 

JERZY ZACHAROW – Zamość

NSZZ Solidarność, internowany. Zwolniony z pracy. Kultywuje tradycje Strzelca.

Radny Zamościa (PiS). Przewodniczący Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny.

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Jerzy_Wies%C5%82aw_Zacharow

JERZY GRZEBIELUCH – Ogrodzieniec

Od 1977 współpracownik KSS KOR. Kolportował m.in. „Lasek Katyński”. Współpracownik Kazimierza Świtonia. Redagował pisma Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej „Placówka”, współzałożyciel NSZZ Solidarność Rolników. Internowany w Strzelcach Opolskich, Uhercach (uczestnik buntu więźniów), Załężu, Zabrzu-Zaborzu, Grodkowie. W 1984 zatrzymany pod fałszywym zarzutem próby otrucia krów w pobliskim PGR. Podczas przesłuchań wielokrotnie pobity przez SB-manów, przetrzymywany na komendach MO bez nakazu aresztowania.

http://www.encysol.pl/wiki/Jerzy_Grzebieluch

MACIEJ KUBLIKOWSKI  – Siedlce

Organizator manifestacji z roku 1968, przewodniczący siedleckiej „Solidarności” w roku 1981, internowany. Uczestnik głodówki w obronie historii. Założyciel Stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów  – Ruch Kontroli Władzy.

http://stowarzyszenierkw.org/163-maciej-kublikowski

RYSZARD MATUSIAK  –  Jelenia Góra

Wiceprzewodniczący zarządu regionu w Jeleniej Górze w 1981 roku. W stanie wojennym od 13 grudnia 1981 do 23 grudnia 1982 był internowany w Kamiennej GórzeGłogowieGrodkowie i Uhercach.  W latach 1992–2002 przewodniczący zarządu regionu NSZZ „Solidarność” w Jeleniej Górze. Z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność pełnił mandat poselski w Sejmie III kadencji (1997–2001). W 2004 został wybrany na senatora w okręgu legnickim Ligi Polskich Rodzin.     https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryszard_Matusiak

ANNA KOŁAKOWSKA – Gdańsk

Od X 1980 w RMP w piśmie „Bratniak”. 2 III 1982 aresztowana, wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni skazana na 3 lata więzienia i osadzona w ZK w Bydgoszczy-Fordonie (jako 17-latka najmłodsza dziewczyna więzień polityczny stanu wojennego), relegowana z VI LO. Od 1985 w LDPN, członek Rady Politycznej; współpracowniczka TZR Środkowo-Wschodniego „Solidarności” w Lublinie; drukarz  pism podziemnych, m.in. „Polityki Polskiej”, „Gazety Politycznej”, „Niepodległości”, „Antyku”. Współorganizowała demonstracje studenckie na KUL. W 1985 uczestniczka głodówki rotacyjnej o uwolnienie więźniów politycznych, zorganizowanej przez Annę Walentynowicz w podziemiach kościoła Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie u ks. Adolfa Chojnackiego.     http://www.encysol.pl/wiki/Anna_Stawicka-Ko%C5%82akowska

TADEUSZ WASNIEWSKI – Białystok

Wielokrotny więzień polityczny PRL-u,  skazany wpierw w 1954r. przez Wojskowy Sąd Rejonowy na 4 lata więzienia. Przewodniczący Komitetu Założycielskiego „Solidarności” na Politechnice Białostockiej. Członek Prezydium MKZ Białystok. Członek Zarządu Regionu Białystok NSZZ „S” (1981). Delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów „S” w Gdańsku. Internowany 13.12.1981 – 31.03 1982. Sygnatariusz deklaracji tzw. „Apelu stu” nawołującej do bojkotu wyborów do Sejmu PRL w 1985r. Członek Stowarzyszenia: Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku.    http://www.encysol.pl/wiki/Tadeusz_Wa%C5%9Bniewski

STANISŁAW MATEJCZUK  – USA

Koordynator Główny Polonia Semper Fidelis, w latach 1977-1979 organizator Patriotycznego Zrzeszenia Studentów Polskich na Górnym Śląsku, działacz zarządu NZS KUL, wieloletni więzień polityczny PRL, dyrektor Keston College w Oxfordzie, dyrektor w Amnesty International w USA, sekretarz Kongresu Polonii Amerykańskiej w Nowym Jorku, współorganizator i wiceprzewodniczący Akcji Polskiej w USA, historyk, publicysta, wydawca dwutygodnika PSF

http://niepoprawni.pl/blogi/stanislaw-matejczuk

JANUSZ SMACZNY  –  Białystok

1976-1981 student Politechniki Białostockiej, Instytut Architektury. W 1981 plastyk dekorator Zarządu Regionu „Solidarności” Białystok. W  1980 współinicjator Komitetu Założycielskiego NZS PB, autor loga NZS, plakatów rocznicowych i niepodległościowych, przewodniczący Uczelnianej Komisji Koordynacyjnej, przewodniczący NZS PB, delegat na I Krajowy Zjazd NZS w Krakowie. Współorganizator Uczelnianego KOWzP (wraz z Mieczysławem Maliszewskim, Markiem Powichrowskim, Tadeuszem Waśniewskim), 25 V 1981 uczestnik pikiety KOWzP przed KW PZPR; 27 III 1981 koordynator strajku ostrzegawczego na Politechnice, 23 XI – 12 XII 1981 strajku okupacyjnego tamże. Od 1981 w KPN.  Od 13 XII 1981  w ukryciu, organizator druku i kolportażu wydawnictw podziemnych, m.in. pierwszych w Białymstoku ulotek przeciwko stanowi wojennemu, 31 XII 1981 organizator akcji plakatowej w Białymstoku, uczestnik zebrań konspiracyjnych. Od 1983 na rencie.    http://www.encysol.pl/wiki/Janusz_Smaczny

dr DANIEL ALAIN KORONA

Działacz NZS SGPIS i współpracownik działu zagranicznego NSZZ „Solidarność Regionu Mazowsze represjonowany w PRL, zatrzymany 11 listopada 1986 r. pod zarzutem nielegalnego kolportażu i skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń, aktualny prezes Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 i Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE.

http://swn1956-89.blogspot.com/2015/11/korona-daniel-alain.html

BARBARA BUTLER – BŁASIŃSKA – Warszawa

Córka powstańców warszawskich. Emerytowany nauczyciel akademicki (relegowana z liceum w 1968 roku). Kieruje Stowarzyszeniem Kombatantów  – Duszpasterstwa Weteranów Kawalerii i Artylerii Konnej II RP. Przeciwstawiła się złodziejskiej „reprywatyzacji” kamienic w stolicy.

http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/43101,wdziecznosc-wladz-warszawy-wobec-jej-obroncow.html

KRZYSZTOF KORCZAK – Szczecin

Od IX 1980 w „Solidarności” przy Urzędzie Miasta Szczecin. Po 13 XII 1981 zwolniony z pracy, 1982-1986 katecheta w parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. 1982 szef grupy oporu, redaktor podziemnego tygodnika „Jedność”; od 1985 współorganizator szczecińskiego Oddziału Solidarności Walczącej, wydawca podziemnego pisma „Gryf”, współorganizator manifestacji, akcji demontażu tablic z placu Lenina i ich zamiany na Józefa Piłsudskiego, 13 XII 1989 mówca pod Pomnikiem Ofiar Grudnia 1970, organizator manifestacji przed WUSW przeciwko porozumieniu z komunistami oraz 27 I 1990 w dzień rozpoczęcia ostatniego Zjazdu PZPR pod hasłem „Dość paktów z komuną”. Wielokrotnie zatrzymywany przez SB na 48 godz., poddawany rewizjom. Przedstawiciel Partii Wolności dr K.Morawieckiego w Szczecinie.      http://www.encysol.pl/wiki/Krzysztof_Korczak

WIESŁAW  NORMAN – Częstochowa

Działacz WZZ i współzałożyciel NSZZ „Solidarność” w 1980 r. Stowarzyszenie Więzionych i Represjonowanych w Częstochowie (WIR).

TADEUSZ DUDKIEWICZ – Radomsko

Delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „S” w Gdańsku z Regionu Śl. – Dąbrowskiego, więziony, internowany, w konspiracji w stanie wojennym; Przewodniczący Towarzystwa Patriotycznego Radomsko; nadal szykanowany.

RYSZARD ŚWITOŃ – Katowice

Syn założyciela Wolnych Związków Zawodowych Kazimierza Świtonia, więzień polityczny PRL.

JAROSŁAW ROLEWSKI – Poznań

Konfederacja Polski Niepodległej, Strzelec. Więzień polityczny PRL.

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Jaros%C5%82aw_Jan_Rolewski

 

dr HERBERT KOPIEC – Katowice

założyciel NSZZ „Solidarność” w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego, w opozycji związany z KPN i SW,  były dziekan GWSP, relegowany z uczelni, publicysta Kuriera wNET.   https://www.youtube.com/watch?v=CiYE6Q_GRq0

 

TADEUSZ WOŁYNIEC – Koszalin

NSZZ „Solidarność”, działacz  struktur „podziemnej „ S” Pomorza Środkowego”, więzień polityczny PRL, założyciel i szef koszalińskiego Porozumienia Centrum oraz Ruchu Odbudowy Polski, Prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Oddział Koszalin

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Tadeusz_Jan_Wo%C5%82yniec

 

STANISŁAW  ZAMOJSKI – Kraków

W 1981 r. Rzecznik Prasowy Małopolskiego Komitetu Więzionych za Przekonania, Działacz, członek  NSZZ „Solidarność” (dotąd płaci składki członkowskie) i  KPN, redaktor, drukarz pism podziemnych, nauczyciel informatyki.

http://www.encysol.pl/wiki/Stanis%C5%82aw_Zamojski

 

MARIUSZ CYSEWSKI – Piekary Śląskie

KPN, więzień polityczny PRL i ZSRR (również psychuszek), publicysta, tłumacz literatury angielskiej, społecznie tłumaczył dokumenty Rodzin Katyńskich przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu w procesie przeciwko Rosji.

http://naszeblogi.pl/blog/3329

 

RYSZARD MAJDZIK – Skawina

Wraz z ojcem Mieczysławem działacz opozycji demokratycznej: współpracownik SKSROPCiO i KPN. Internowany w Ośrodkach Odosobnienia w Nowym WiśniczuZałężu k. RzeszowaKielcach. W latach 80. organizator szeregu protestów i głodówek (m.in. w Elbudzie); wydawca, drukarz i kolporter prasy podziemnej, wielokrotnie aresztowany. Przeciwnik Okrągłego Stołu. Od 1990 w Komisji Krajowej NSZZ Solidarność ’80.    https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryszard_Majdzik

PIOTR RADOWSKI  –  Wiedeń

Po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego w grudniu 1981 r. aresztowany i internowany w więzieniach w Sieradzu i Łowiczu. Kierownik biura zagranicznego KPN w Austrii. Systematycznie wspiera Niezłomnych w Łodzi.   https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Radowski

 

KRYSTIAN FRELICHOWSKI – Bydgoszcz

Organizacja Młodzieżowa, KOWzaP, więzień polityczny PRL. Pisarz.

Radny PiS, prowadzi klub Gazety Polskiej.

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Krystian_Andrzej_Frelichowski

 

ARTUR ROGALA – Kraków

NZS, Ruch Wolność i Pokój (odmówił służby wojskowej w sojuszu z ZSRR)

Współorganizator Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie. Liga Republikańska, ROP.

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Artur_Rogala

 

MARIAN STACH – Kraków

W 1977 uczestnik Czarnego Marszu po śmierci Stanisława Pyjasa. Działacz KPN, KOWzaP i NSZZ Solidarność. Więzień polityczny stanu wojennego. W 2012 uczestnik głodówki w kościele św. Stanisława Kostki w Krakowie przeciwko degradacji historii w polskiej edukacji.

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Marian_Stach

 

TOMASZ SZCZEPAŃSKI – Warszawa

historyk, działacz PPS i KPN (kierownik referatu Międzymorza), ROP i LPR.

Obecnie Przewodniczący Stowarzyszenia na rzecz Tradycji i Kultury „Niklot”.

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Tomasz_Szczepa%C5%84ski

 

ADAM WĘDRYCHOWICZ – Gliwice

Ruch Odbudowy Polski, PSL Piast, Stowarzyszenie Polska Racja Stanu.

Poseł na Sejm RP III kadencji z listy ROP, lekarz.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_W%C4%99drychowicz

 

PRZEMYSŁAW SYTEK – Poznań

Konfederacja Polski Niepodległej, Prezes Sokoła. Poseł na Sejm RP I kadencji KPN.

http://kpn-1979.pl/old/print.php?type=N&item_id=226

 

ANDRZEJ KAZIMIERCZAK – Rzeszów

KPN, Komendant Strzelca, Związek Piłsudczyków, PiS. Poseł na Sejm PR II kadencji.

Postawił pomnik ofiar Komunizmu i odbudował pomnik płk POW Lisa-Kuli.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Ka%C5%BAmierczak_(ur._1961)

 

RYSZARD KĘDRA – Krosno

KPN i podziemna NSZZ „Solidarność”, LPR. Poseł na Sejm III i IV kadencji

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryszard_K%C4%99dra

 

JÓZEF WIECZOREK – Kraków

założyciel NSZZ Solidarność w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego , wydalony z UJ w czasach Wielkiej Czystki Akademickiej (polityczna weryfikacja kadr r. 1986 – oskarżony o „negatywny wpływ na młodzież”), nadal walczy o lustrację i dekomunizację środowiska akademickiego  https://lustronauki.wordpress.com/https://blogjw.wordpress.com/http://www.nfa.pl/

BOGUSŁAW CEBULSKI – Ostrów Wielkopolski

Założyciel Klubu Gazety Polskiej. Antykomunista. Organizator marszy w obronie TV Trwam. Autor wielu znanych piosenek. Prowadzi Kapelę z nad Baryczy (często w Radio Maryja). Członek PiS.    http://www.kapela.znad.baryczy.cc.pl/

Piosenka Kapeli pt. UWOLNIC MIERNIKA  https://www.youtube.com/watch?v=G7dQxhQXUXA

 

ZENON FABIANOWICZ – Krzeszyce [Gorzów Wielkopolski]

Drukarz podziemnej Solidarności, NZS i KPN. Prowadzi Klub Gazety Polskiej, Radny PiS

https://pl-pl.facebook.com/zenon.fabianowicz

 

SŁAWOJ   KIGINA  –  Kołobrzeg

Założyciel  NSZZ Solidarność  w Kołobrzegu.   Internowany  w Stanie  Wojennym  w Specjalnym  Obozie Wojskowym  w  Chełmnie  nad  Wisłą.  Założyciel Porozumienia  Centrum na terenie Kołobrzegu i  w Koszalinie.

http://informacje.kolobrzeg.pl/arch/miasto/item/5615-slawoj-kigina-powiedzial-od-serca

 

ELZBIETA POSTULKA – Bukowno

Uczestnik Szarych Szeregów, podziemnej KPN i Niezależnego Ruchu Ekologicznego, Przewodnicząca Krajowego Porozumienia Emerytów i Seniorów II RP.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krajowe_Porozumienie_Emeryt%C3%B3w_i_Rencist%C3%B3w_Rzeczypospolitej_Polskiej

 

HALINA GAŁUSZKA – Cieszyn

córka oficera zamordowanego przez NKWD w 1940 roku w ZSRR,

Rodzina Katyńska w Cieszynie

 

MARIA WIĄCEK – Kraków

Działacz opozycji. Represjonowana córka kapitana WiN-u Mieczysława Wiącka ps. „Sztylet” bestialsko zamordowanego przez UB w 1946 r., miejsce pochówku ojca nieznane.

 

MIROSŁAW BORUTA – Kraków

doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Przedstawiciel Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Wieloletni szef Klubu Gazety Polskiej w Krakowie. Radny PiS http://www.krakowniezalezny.pl/tag/miroslaw-boruta/ https://www.youtube.com/watch?v=PWUBtHm-kb0

 

JERZY BUKOWSKI – Kraków

rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, był reprezentantem płk. Ryszarda Kuklińskiego w Polsce, filozof, publicysta.
http://niezalezna.pl/autor/jerzy-bukowski

 

MONIKA BIENIEK – Kraków

Regionalny lider Stowarzyszenia Więźniów Politycznych „Niezłomni”,

Koordynatorka Ruchu Kontroli Wyborów. Ukarana przez sąd w Krakowie karą grzywny za obronę Dobrego Imienia Polski w proteście przeciwko zniesławieniu Rzeczpospolitej określeniem „polski obóz koncentracyjny”  w niemieckiej gazecie.

http://naszeblogi.pl/48241-represje-za-obrone-imienia-polski-dr-monika-bieniek-uj

 

ANDRZEJ ŚNIEGULA – Sieradz

Działacz Solidarności Rolników Indywidualnych. Oficer Strzelca. Uczestnik miasteczka namiotowego protestu rolników pod kancelarią Premiera RP. Współpracownik Kazimierza Świtonia. https://www.youtube.com/watch?v=w6g4zcXcGEw#t=406

 

BERNARD BUJWICKI  – Białystok

członek Międzyuczelnianego Komitetu Strajkowego tzw. Komitet 25 w 1968r. w Krakowie. Przewodniczący Zakładowego Komitetu Założycielskiego i Prezydium Komisji  Zakładowej „S”. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „Wodrol”. Członek Krajowej Komisji Porozumiewawczej. Sygnatariusz Statutu Pierwszej Solidarności. Członek prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Białystok  NSZZ „Solidarność” /1981/. Delegat na I Krajowy Zjazd Związku „S”. Internowany 13.12.1981. Sygnatariusz deklaracji tzw. „Apelu stu” nawołującej do bojkotu wyborów do sejmu PRL w 1985 roku. Działacz Stronnictwa Pracy. Członek Stowarzyszenia: Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku.

http://www.encysol.pl/wiki/Bernard_Bujwicki

 

JANUSZ  JANISZEWSKI  – Oświęcim

Współzałożyciel NSZZ Solidarność w 1980 r  w Oświęcimiu. Więzień polityczny. Przebywał na emigracji w USA. Powrócił do Polski, aktywny w środowisku Niezłomnych.

KRZYSZTOF BUREK – Białystok

Przewodniczący Komisji Zakładowej „S” w Muzeum Okręgowym. Redaktor naczelny Biuletynu Informacyjnego NSZZ „Solidarność” Region Białystok. Rzecznik Prasowy. Ukrywał się do 17 stycznia 1983r.  Aresztowany w Warszawie.  Sygnatariusz deklaracji tzw. „Apelu stu” nawołującej do bojkotu wyborów do sejmu PRL w 1985 roku. 1983-1989 członek władz Stronnictwa Wierności Rzeczypospolitej – Kongres Solidarności Narodu.  1992-1994 doradca ministra w Biurze Generalnego Komisarza Wyborczego przy Urzędzie Rady Ministrów.

http://www.encysol.pl/wiki/Krzysztof_J%C4%99drzej_Burek

 

KRZYSZTOF  FLORCZYKOWSKI  – Białystok

Sierżant MO. Przewodniczący Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej Garnizon Białystok w 1981. Zwolniony z pracy przez gen. Kiszczaka za działalność związkową. Uczestnik protestu głodowego działaczy ZZFMO w Stoczni Szczecińskiej – grudzień 1981. Internowany a następnie  aresztowany 21.01.1982 – 20.05.1982. Skazany na 1 rok 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu warunkowym na 3 lata. W 1983 zmuszony do emigracji – otrzymał paszport „w jedną stronę”. Powrót w 1992. Członek Stowarzyszenia: Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku.

http://www.encysol.pl/wiki/Krzysztof_Florczykowski

 

EDMUND LAJDORF  – Warszawa

Współorganizator strajku i pierwszego zebrania scalającego przedstawicieli zakładów pracy Białegostoku w MKZ – 7 X 1980. Członek prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” . Członek prezydium Zarządu Regionu Białystok NSZZ „Solidarność” /1981/. Oddelegowany do współpracy z Ogólnopolskim Komitetem Założycielskim  ZZ FMO. Uczestnik protestu głodowego w Stoczni Szczecińskiej – grudzień 1981. Członek TKR. Ukrywał się do 4.05.1984. Aresztowany został uwięziony na 3 miesiące. Sygnatariusz deklaracji tzw. „Apelu stu” nawołującej do bojkotu wyborów do sejmu PRL w 1985 roku. Członek Stowarzyszenia: Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych.   http://www.encysol.pl/wiki/Edmund_Lajdorf

 

KAZIMIEZR LESZCZYŃSKI  – Białystok

Przewodniczący KZ „S” przy OSM w Bielsku Podlaskim. Wiceprzewodniczący Komisji Koordynacyjnej tamże. Delegat na Zjazd WZD NSZZ Solidarność Regionu Białystok. Represjonowany w PRL.

ZDZISŁAW  ŁAKOMSKI

Sierżant MO. Działacz ZZ FMO ze Szczecina w 1981. Zwolniony z pracy za działalność związkową. Uczestnik protestu głodowego działaczy ZZ FMO w Stoczni Szczecińskiej – grudzień 1981. Internowany. Pobity przez ZOMO podczas  „ścieżki zdrowia”. Działacz podziemia.

MAREK MALISZEWSKI  – Białystok

członek Komisji Zakładowej „S” w Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych „Instal” Białystok. Szef Interwencji przy MKZ „S”. Członek Komisji Krajowej Interwencji. Ukrywał się w stanie wojennym – zabrany ze szpitala przez SB. Internowany do 17.03.1982. Członek Stowarzyszenia: Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku.

JÓZEF NOWAK  – Białystok

przewodniczący Komisji Zakładowej „Solidarności” w  Państwowej Komunikacji Samochodowej. Białystok. Członek prezydium MKZ „S” w 1981 r. Internowany 13.12.1981 – 7.04.1982. Członek Stowarzyszenia: Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku.

ANDRZEJ T. PROBA

Sierżant Milicji Obywatelskiej. Działacz ZZ Funkcjonariuszy MO z Bytomia w 1981. Zwolniony z pracy za działalność związkową. Uczestnik protestu głodowego działaczy ZZ FMO w Stoczni Szczecińskiej – grudzień 1981. Internowany 13.12.1981 – 6.07.1982. W 1983 zmuszony do emigracji – otrzymał paszport „w jedną stronę”.

MIECZYSLAW RUTKOWSKI

Uczestnik niepodległościowej organizacji zbrojnej „Młody Las”. Skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy na 7 lat więzienia w 1952 r. Po wyjściu z więzienia powołany do wojska i skierowany  do Batalionu Pracy do  kopalni węgla „Wieczorek”. Działacz opozycji. Jest Członkiem Zarządu Związku Więźniów Okresu Stalinowskiego (WPOS).

JERZY RYBIK –  Białystok

przewodniczący oddziału Komisji Zakładowej „S”. Fabryka Mebli. Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Białystok NSZZ „Solidarność” w 1981 r, ukrywający się w stanie wojennym do 1.08.1982. Sygnatariusz deklaracji tzw. „Apelu stu” nawołującej do bojkotu wyborów do sejmu PRL w 1985 roku. Członek Stowarzyszenia: Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku.

JULIAN SEKUŁA

porucznik Milicji Obywatelskiej. Przewodniczący niezależnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO z Lublina w 1981 r. Zwolniony z pracy za działalność związkową. W grudniu 1981 w Stoczni Warskiego w Szczecinie biorąc udział w proteście głodowym działaczy Związku, zapobiegł pacyfikacji Stoczniowców – takiej,  jaka wydarzyła się w kopalni „Wujek”  –  przez oddziały ZOMO, przedstawiając się jako były milicjant, działacz Związku Zawodowego FMO, zaapelował aby nie używali siły do strajkujących stoczniowców. W Stoczni nikt nie został pobity przez ZOMO. Zmuszony do emigracji – otrzymał paszport „w jedną stronę”.  Powrócił w 1990.

IRENEUSZ SIERAŃSKI

Sierżant MO. Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO w 1981. Zwolniony z pracy za działalność związkową. Uczestnik protestu głodowego działaczy ZZ FMO w Stoczni Szczecińskiej – grudzień 1981. Internowany do 23.11.1982. Pobity przez ZOMO podczas  „ścieżki zdrowia”. Podjął się wraz z Tadeuszem Bartczakiem (członek ZZ FMO) odbicia 15.02.1983r. Zbigniewa Romaszewskiego z Warszawskiego Wojskowego Sadu Okręgowego. Był w Sądzie w mundurze milicjanta – akcję jednak odwołano. W 1986 zmuszony do emigracji – otrzymał paszport „w jedną stronę”. Działacz OKZ Związku Zawodowego FMO.

 

KRYSTYNA STRUBEL – Białystok

Przewodnicząca Komisji Zakładowej „S”. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego, członek Zarządu Regionu Białystok NSZZ „Solidarność” w 1981 r. Internowana – zwolniona 24 XII 1981. Sygnatariusz deklaracji tzw. „Apelu stu” nawołującej do bojkotu wyborów do sejmu PRL w 1985 roku. Regionalny Współpracownik Komitetu Helsińskiego w Polsce. Członek Stowarzyszenia: Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku.

 

ROMAN WILK  –  Białystok

członek Komitetu Założycielskiego i prezydium Komisji Zakładowej „S”. Białostockie Zakłady Podzespołów Telewizyjnych „Unitra-Biazet”. Członek prezydium MKZ „S” oraz Zarządu Regionu Białystok NSZZ „Solidarność”.  Założyciel Białostockiej Oficyny Wydawnictw. Organizator podziemnych struktur oraz członek władz NSZZ „S” w okresie 1981-1989. Członek TKR. Aresztowany 21.12.1982, zwolniony 5.04.1983. Sygnatariusz deklaracji tzw. „Apelu stu” nawołującej do bojkotu wyborów do sejmu PRL w 1985 r.  Członek Stowarzyszenia: Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku.

 

ANTONI STOLARZEWICZ –  Chrzanów

Wieloletni działacz opozycji antykomunistycznej.

 

MIROSŁAW CHANDRAŁA  – Łódź

Działacz konspiracji antykomunistycznej m.in. Solidarności Walczącej.

Autor scenariuszy przedstawień opozycyjnych. Prowadzi portal video:

https://www.youtube.com/channel/UCW1P86xy-z1ee5MdRd4_9TA

 

MACIEJ KROGULSKI – Katowice

Działacz KPN i NZS, reaktywował Polski Związek Zachodni (1990)

 

MARIAN SMALEC – Australia

W latach 1980–1981 działacz NSZZ „S” w  województwie lubelskim. członek Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego. Przewodniczący Komisji Interwencji w MKZ oraz w Krajowym Biurze  Interwencji  przy K K P w Gdańsku , Organizator  strajku absolwentów   Z S Z   przy  W S K w  Świdniku. 13 grudnia internowany w więzieniu we Włodawie Po zwolnieniu z internowania nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej i politycznej.   http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/dzilacze-opozycji-niepodleglosciowej-otrzymaja-krzyze-wolnosci-i-solidarnosci-sylwetki-nagrodzonych,n,1000164425.html

 

KRZYSZTOF BOROWIAK

działacz opozycji niepodległościowej, wielokrotnie represjonowany w PRL

STANISLAW FREJ  – Kanada

działacz polonijny, internowany w stanie wojennym.

JÓZEF GURCZYŃSKI – Ostrowiec Świętokrzyski,

współzałożyciel pierwszej NSZZ „S” w Hucie „Ostrowiec”, internowany w obozie Kielce-Piaski.

ELZBIETA JĘDRZEJUK  – Siedlce

Działacz podziemia, wice przewodnicząca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych w PRL

ADAM KOZACZYNSKI  – Tomaszów Lubelski,

działacz „Solidarności”, bestialsko pobity w obozie internowania.

SŁAWOMIR MAJEWSKI  – Gdańsk i Szczecin

działacz KK NSZZ „S” Poligrafów i podziemia  http://www.encysol.pl/wiki/S%C5%82awomir_Majewski

WALDEMAR REGINIEWICZ – Koszalin

Współzałożyciel Solidarności w Koszalinie,  w stanie wojennym więziony we Wronkach i Gębarzewie, przeciwnik Okrągłego Stołu, V-ce Przew. KK NSZZ Solidarność80 Federacji Regionów i KZ, Członek Zarządu Osób Represjonowanych w Stanie wojennym w Koszalinie.

ALFRED SURMA – Olsztyn

działacz Solidarności Rolników Indywidualnych oraz KPN i Ruchu Obrony Praworządności.

ROMAN SZCZGŁOWSKI – Radomsko,

Internowany w stanie wojennym,  działacz opozycji

MAREK LUDWIKIEWICZ – Łódź

Działacz konspiracji antykomunistycznej, emigrant w USA działał w KPA. Powolał komitet który zabiegał o rehabilitację płk. R.Kuklińskiego. Obecnie działacz stowarzyszenia NIEZLOMNI

VICTOR TARASIUK

przewodnik świętokrzyski, b. przewodniczący KZ „Solidarności” w Starachowicach.

JAROSŁAW HAJDUK – Tychy

Działacz podziemnej KPN, założyciel Młodzieżowego Ruchu Niepodległościowego (MRN), radny Konfederacji i PiS.

ANDRZEJ VOIGT – Gdańsk

Działacz opozycji antykomunistycznej z Trójmiasta.

JANUSZ SZEJA  –  Tarnowskie Góry
KPN, ” Strzelec” i grupa patriotyczna  Tarnowskie Góry

DARIUSZ MATUSZEWSKI – Gryfice (Zachodniopomorskie)

Konfederacja Polski Niepodległej, szef okręgu.

KRYSTYNA  GÓRZYŃSKA – Bielsko-Biała

Doradca w dziedzinie zarządzania, działaczka na rzecz osób pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości, dziennikarka

 

KRZYSZTOF CIESIESIELSKI – Lublin

Ekspert KPN, analityk gospodarczy i ekonomiczny.

 

ANDRZEJ  IKERT – Więcbork

Weteran podziemia i opozycji antykomunistycznej, represjonowany w PRL. Działacz stowarzyszenia NIEZŁOMNI. Uczestnik miasteczka protestu Uwolnić Miernika nieprzerwanie przez 5 miesięcy.

 

PAWEŁ MILLA – Bydgoszcz

Stowarzyszenie  Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy

ALICJA  JACH – Łódź

Aktywistka Solidarnych 2010

 

BARBARA SŁOWIK – Dąbrowa Górnicza

Ruch Kontroli Wyborów, wiceszef Klubu Gazety Polskiej.

ANTONI NIEMCZAK – Albuquerque, USA

Koordynator Polonia Semper Fidelis na stan New Mexico, wielokrotny mistrz Polski w maratonie

STEFAN BUCHHOLZ – Portland, Maine, USA

Koordynator Polonia Semper Fidelis na stan Maine, więzień polityczny PRL, prezes Klubu Polskiego w Maine

ANNA  DENIZIAK – Warszawa

Koordynator Polonia Semper Fidelis na Mazowsze, historyk, nauczyciel

ADRIAN  HANDZEL – Kraków
Prezes Stowarzyszenia Małopolscy Patrioci

MIROSŁAW SOBOLEWSKI – Płock

Przewodniczący Rady Przedstawicieli stowarzyszenia  STOP Wykluczeniom;

DAWID JABŁOŃSKI  – Katowice

Twórca portalu walki z korupcją w wymiarze sprawiedliwości  dajwlape.pl

 

HANNA DOBROWOLSKA – Warszawa

Redaktor  naczelna portalu solidarni2010.pl, Koordynator Krajowy Ruchu Kontroli Wyborów, pozbawiona wolności i oskarżona w związku z protestem obywatelskim w Państwowej Komisji Wyborczej w 2014 r. wobec fałszowania wyników wyborów samorządowych     http://solidarni2010.pl/

 

PAWEŁ ZDUN – Warszawa

Przewodniczący Krajowej Rady koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów (RKW), uczestnik miasteczka protestu: Uwolnić Miernika – zamknąć Michnika!

http://ruchkontroliwyborow.pl/

 

PAWEŁ LENARTOWICZ – Warszawa

Uczestnik opozycji antykomunistycznej w PRL redagował i kolportował  pismo studenckie pt „41″  Reprezentant środowiska ojców wałczącego o opiekę naprzemienną czyli prawa dzieci do obojga rodziców. Uczestnik miasteczka protestu: Uwolnić Miernika – zamknąć Michnika!

https://web.facebook.com/Kregi.Aktywne/posts/1074244699291564?comment_id=1085761561473211&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D&_rdr

 

ADAM SŁOMKA – Katowice

Poseł na Sejm RP I,II,III kadencji, Konfederacja Polski Niepodległej, Niezależne Zrzeszenie Studentów i Solidarność Walcząca. Koordynator Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych i Faszystowskich  http://www.slomka.bloog.pl

http://encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Adam_S%C5%82omka

 

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

13 komentarzy

13 Komentarzy

 1. gieptil

  12 stycznia 2017 at 11:46

  I bardzo dobrze, niech wielbiciel banderowców Miernik siedzi skuty.
  Akurat o jego obrońcach coś już wiemy.
  JADWIGA CHMIELOWSKA wybitna działaczka, co esbekom się nie kłaniała, i unikała wszelkich obław dzięki geniuszowi. Inni wpadali, a ona nie. Dobrych 10 lat temu z nią rozmawiałem. Powiedziała że miała informatora o kryptonimie „Ewa”, którego nadal nie może zdradzić. „Ewa” to prawdopodobnie jakaś zagraniczna służba, która ją holowała i pilnowała ( dzięki czemu unikała wpadek ). Myślę że niemiecka. Już pod koniec komuny Chmielewska ruszyła z robotą operacyjną na kierunku wschodnim, czyli pod hasłem bijemy ruskiego. Problem w tym, że ruski wtedy się z Polski wycofywał, po prostu ta armia ruska z Polski uciekała. Więc po co ich bić? Niech wracają do siebie, a my już wolni. No ale może oficer prowadzący Chmielewskiej dał jej zadanie bić rusa.
  Waldemar Pernach, też się z nim spotkałem osobiście, agent i kombinator. Zawsze były problemem jego systemy finansowania. Bo on niby mieszkał w Katowicach a też w Warszawie. Był jakby z górnictwa, a jakby z energetyki, był na styku, miał dużo kasy ( Parysa stawiał do pionu, wiem to skądinąd ;-))), bo to on dawał finanse ). Mafia górnicza na czym zarabia? Na pośrednictwie w sprzedaży węgla. Kopalnia ma kilka kilometrów od siebie elektrownię, a jednak żeby zawrzeć kontrakt na sprzedaż węgla potrzebuje pośrednika.
  A Cysewski powinien pójść pod mur ekspresowo, za jakieś brednie o szlachetnych banderowcach co walczyli o nową piękną Ukrainę. Bo on takie brednie wypisywał po sieci.

  • gieptil

   12 stycznia 2017 at 11:57

   Pamiętam kiedyś na temat tego Pernacha cały wieczór szukałem po sieci. I tyle mi wyszło, że on choć był podobno wybitny opozycjonista przeciw tzw. układowi był wciąż ważnym dyrektorem w bardzo ważnej spółce związanej z węglem i energetyką ( duża kasa, dla przeciętnego Polaka po prostu niewyobrażalna ). I przychodziły różne kolejne wraże rządy, a Pernach trwał na stanowisku. Ja ich nazywam warszawka hitlerawka. Doskonale ustawieni, i mają tylko jeden problem … że Polacy wymierają za wolno. To jest ich główny problem. Oni kombinują jakby to przyśpieszyć. Może wojna z Rosją, może Rzeź Wołyńska w skali 100 razy większej.

 2. mir

  12 stycznia 2017 at 18:22

  Miernik wyszedł z więzienia
  http://niezalezna.pl/92116-zygmunt-miernik-na-wolnosci-kolejna-dobra-wiadomosc-po-blamazu-opozycji

  Ale nie powinien tam siedzieć ani jednego dnia. Kolejny grzech „kasty nadludzi”, wymiaru sprawiedliwości. Oby kiedyś za to odpowiedzieli.

 3. Kasia

  12 stycznia 2017 at 23:37

  Widzowie i słuchacze kanału na yt”IDŻ POD PRĄD” w programie zawsze o 13 godz.”Kowalski i Chojecki komentują na żywo”zebrali na p.Miernika 40.tys zł.
  Bardzo praktyczna pomoc na czynsz i dalszą działalnośc.
  Gieptil,
  a mozesz rozwinąć coś konkretnego o popieraniu przez niego banderowców,bo pierwsze słyszę,jakiś link czy żródło?

  • gieptil

   13 stycznia 2017 at 00:51

   Jak ten dziwny pastor Chojecki zbiera na Miernika to już jest nieco podejrzane. Ten pastor co hobbystycznie i z lubością opluwa Kościół Katolicki.
   Sam sobie poszukaj, być może już usunęli. Cała ekipa, oni się chyba zwą Wolny Czyn, czyli Słomka, Miernik, Cysewski nie raz dawała wyraz sympatii dla nowej banderowskiej Ukrainy. Oczywiście byli na majdanie poprzeć. Jakieś dwa lata temu gościli w Polsce jakiegoś wodza jednego z tych ochotniczych batalionów ( nawet głupi wie, że to banderowcy ) i wstawili później do sieci zdjęcia z tego przyjacielskiego spotkania. Jak ktoś się interesował, to trafił na informacje o tej ich aktywności. Oni trochę w stylu tej Gosiewskiej. Cysewski coś wypisywał o szlachetnych bojownikach z UPA, a tych co potępiali UPA zaliczał do ruskich agentów. Ja mam odruch wymiotny, jak o tej bandzie się wspomina.

   • Leszek1

    13 stycznia 2017 at 02:57

    @Gieptil. Mariusz Cysewski od samego poczatku walczyl mocno o Zygmunta Miernika, robiac filmy, protesty i naglasniajac sprawe. Byl zwolennikiem czynnego wspomagania domowej wojny na Ukrainie – po stronie Banderowcow. Nawolywal, aby Polacy jechali tam walczyc pod pretekstem turystyki. Artykuly m.inn. – „Do Broni”, „Turysci Sikorskiego” na „naszeblogi.pl”. Sam nie pojechal.
    Pastor Chojecki jest zawzietym wrogiem Kosciola Katolickiego i zwalcza go przy kazdej okazji, a bez okazji rowniez. Nie lubi przez to Polakow. Jest czlowiekiem inteligentnym, lecz nie umie przyznac sie do bledu, czy pomylki. Przykleil do siebie Mariana Kowalskiego przez co zniszczyl jego kariere. Marian razem z nim rechotal z glupich zartow na temat Kosciola. Powinien wiedziec, ze z Chojeckim nie uzyska szerokiego poparcia Polakow.

    • gieptil

     13 stycznia 2017 at 09:14

     Ekipa Wolny Czyn to jest jedność, oni tego jeszcze kilka lat temu nie kryli, i chyba nadal nie kryją. Słomka, Miernik, Cysewski, i jeszcze tak 10 osób. Zrobili kilka lat temu film ze swojego takiego rodzinnego spotkania „wybitnych opozycjonistów”, była tam też Chmielewska. Puścili to wtedy na youtube. Więc należy zakładać logicznie, że poglądy Cysewskiego i Miernika są identyczne.
     Ale do rzeczy. Wolny czyn wsławił się zajadłą walką z pomnikami tzw. radzieckich wyzwolicieli. Robili akcje typu rozbijamy pomniki młotami, a ta polska wredna nazistowska policja im to uniemożliwia, dawali o tym filmy po sieci. A w czym rzecz? Ano w tym samym czasie w Izraelu zbudowali wspaniały pomnik tych wyzwolicieli. Czesi najpierw pomnik zdemontowali, ale się okazało, że to tylko w celu jego odnowienia, postawili z powrotem i z pompą otwarli.
     Więc w czym rzecz? Ano władze czeskie ( które reprezentują czeskie interesy )już zorientowały się, że szykuje się wielka jatka. Młodzież z Europy Środkowej ma być milionami wysłana na wojnę z Rosją i tam zginąć ( staruszki i tak wymrą wkrótce ). Po czym nowi panowie z zachodu i z pewnego małego państw na Bliskim Wschodzie chętnie zaludnią te tereny. Chodzi o to, aby wystawić frajerów na śmiertelny strzał. Władze Czech w takiej sytuacji zachowały się racjonalnie, mimo że oni pamiętają ucisk komuny i inwazję z 1968 roku. Ale to było kiedyś, a państwo i naród musi działać racjonalnie w celu przetrwania.
     W Polsce jest stosowana zasada odwrotna, czym więcej trupów Polaków tym nam w warszawka hitleraka jest weselej. Oczywiście do tego trzeba rozpętać antyrosyjską histerię w Polsce, ale też antypolską w Rosji. A co wy myślicie że w Rosji nie widzą tej akcji rozwalania pomników i wielu podobnych? Zresztą, w Rosji wbrew temu co podają nasze media, media są wolne aż za bardzo. Tam jest potężna antyrosyjska V kolumna, jet mnóstwo ludzi i wpływowych środowisk na służbie zachodnich interesów ( też dużo żydowskich wpływów ), i oni jawnie to robią, to jest tolerowane przez tego niby tyrana Putina. I oni oczywiście bardzo chętnie nagłaśniają takie sprawy jak niszczenie pomników tych „wyzwolicieli”. To jest szczucie z drugiej strony, szczucie Rosjan na Polaków. Bardzo świadome. Żeby ich armia nie miła oporów przeciw wymordowaniu milionów Polaków.
     Oczywiście że takie sprawy robią AGENTURY. Dlaczego obalaniem pomników tzw. „wyzwolicieli” nie zajmują się jacyś robotnicy budowlani, technicy czy inżynierowie? Albo kierowcy ciężarówek? Ludzie ciężko pracujący na dostatek Polski. A kto się zajmuje? Zawsze tam traficie na dziwne przypadki FINANSOWE. Bo to o kasę zawsze chodzi.
     Miernik jest wybitnym co jasne polskim patriotą, ale jest też antykwariuszem. A co to ma do rzeczy? No ma bardzo dużo. Kupił Miernik fotel z XIX wieku za 500 zeta, a tutaj przychodzi przypadkowo taki złoty klient i krzyczy „cudowny fotel, ja daję za niego 20 000 zeta”. I tak co miesiąc. I Miernik jest szczęśliwy, żyć nie umierać, panienki tańczące na stole, balangi – życie jest piękne. I wszystko zgodnie z wszelkim prawem, podatkowym i innym, po prostu Miernik jest dobry kupiec – jego fart że na takich cudownych klientów.
     Cysewski jest kwalifikowanym tłumaczem. Przetłumaczył jakiś tekst za 20 tysięcy zeta. A tutaj „przypadkiem” przychodzi kolejny klient, który chce ten sam tekst. Cysewski robi kopiuj, wklej, drukarka, 5 minut roboty. I już … panienki tańczące na stole, życie jest piękne. I tak co miesiąc. I żadne kontrole nie mogą się doczepić, wszystko jest absolutnie zgodne z prawem.
     Tak działają współczesne agentury.

     • gieptil

      13 stycznia 2017 at 09:39

      A ja słyszałem od pewnego człowieka tak 10 lat temu, że Słomka ma poważne problemy finansowe ( no nie ma z czego żyć ), ale że on coś tam montuje z takim sprytnym człowiekiem od biznesu. No i już teraz wiem co on zmontował. No sprzedał się jak jakiś śmieć, wystawił się na aukcję do zakupu przez antypolskie agentury. Cienki krzykacz. Kiedyś na początku lat 90tych miał za sobą na Górnym Śląsku potężną ekipę KPN. Ten głupiec zdemolował to i zniszczył, jest teraz znienawidzony przez swoich dawnych kolegów z KPN.
      Więc poszedł na służbę obcych wywiadów, tak jak Miernik, i Cysewski, i pewnie kilku innych. Ale zapewnił sobie życiowy dobrostan.

    • ę

     13 stycznia 2017 at 14:34

     Leszek1,
     nienawidzę pomówień,bo to jest niesprawiedliwość.
     Zlituj się,co za bzdury mówisz o Chojeckim,rzadko się on przyznaje do błędu ,to fakt choć nie nigdy,słyszałam w programie jego bicie się w piersi ale najważniejsze:kocha Polskę!!!
     Śledzę ich komentarze w miarę systematycznie i tego mu nie zarzucisz.
     Prosze o dowody a nie domysły.
     Kowalski był już poza RN,gdy miał operację nogi,bez mozliwości pracy,forsy na rehabilitację i koledzy narodowcy,katolicy wszechpolscy.. go nie wspomogli.Pomógł protestant.To fakt a z faktami sie nie dyskutuje.
     Chojecki go wspomógł,gdzie byli karierowicze z RN wtedy?-potem pomogli mu ludzie oglądający IPP.
     Byli wiele lat razem z Chojeckim u Korwina,chyba 15?
     Ruch Narodowy nie stworzył swojej telewizji z Kowalskim,a mogli ,mieli okazję.

     -Polska to nie katolicyzm ale Polacy.
     Kosciół zawsze dbał w historii o Watykan ,czasami wbrew interesowi Polski,więc patriota ma patrzeć na dobro ojczyzny a nie wiernośc kościołowi,jeśli to godzi w dobro kraju i nie jest wbrew Bogu.
     Kościół rzym.-katolicki jak nazwa mówi dba o dobro rzymskie nie polskie.
     Jest tu konflikt interesów,więc jeśli Polska traci,to należy w takim przypadku nie słuchać papiestwa,bo zrobimy sobie kuku,jak teraz na załączonym obrazku czyli NAKAZ PAPIEŻA Franciszka,by do Polski nabierać tłumy uchodżców czytaj nachodżców,a wiadomo jakie ZŁO by nam przynieśli i Chojecki czy Kowalski w tym kontekście mówią.
     A jakie poparcie miał Kowalski -przy blokadzie jego osoby przez media i mendia -przed programem Kowalski i Chojecki komentują? Pół procenta.Więc niby co tak stracił?
     Nie można być patriotą w wolności ,jesli ciagle musisz przypodobywać się biskupom,którym nie zawsze chodzi o dobro kraju,kiedy kościół np.nie udostepni niewykorzystanych sal w parafii , jeśli nie stanie za Międlarem,gdy ten mówi wszystko na kazaniu zgodnie z Biblią a jest na niego nagonka medialna itp…
     Krzyki „Polska katolicka” są nieuzasadnione w sytuacji,gdy sam kościół mówi,ze tak naprawdę
     jest tylko parę procent Polaków żyjących w/g swej wiary,reszta to neopoganie,chodzący w niedziele do kościoła,tak jak raz w tygodniu chodzi sie do piwnicy po ogórki-tu cytuję księdza z ambony,którego sama słyszałam,odważnego,by powiedziec prawdę.Nie każdy ochrzczony będzie zbawiony.Katolicyzm,prawosłwie,protestantyzm…nie zbawiaja,zbawia tylko JEZUS!!!
     Pan Jezus powiedział,że zbawiony będzie tylko każdy,kto został przez Boga na nowo zrodzony.
     To inny temat.
     Zostaliśmy zindoktrynowani właśnie przez kościół,że kosciół to święta krowa i nic nie można powiedzieć i byc jak niewolnik i NIE WOLNO SAMODZIELNIE MYŚLEĆ,a przecież Bóg dał mi wolność i rozum.

     Sorry,jestem wolnym człowiekiem,umiem czytać i mam Biblie,którą czytam,by żaden biskup czy ksiądz nie wprowadził mnie w przysłowiowe maliny.
     Sprawa jest za poważna ,bym swoje życie wieczne ŚLEPO kładła w czyjeś ręce.
     Kto chce nich ryzykuje,nie mylić z rydzykuje swoja wieczność ,ja mam rozum ,czytam Biblię i MYŚLĘ!.
     Jeśli coś jest kłamstwem, odrzucam to,włącznie z kłamstwem religijnym.
     Niby dlaczego tu ma być wyjątek,w końcu to najwazniejsza dziedzina życia-kontakt z BOGIEM=moim STWÓRCĄ i tu przede wszystkim MUSZĘ miec pewnośc,że nikt nie robi mnie w konia.
     Sorry ale dlaczego mam nie śmiać się z żartów o kościele jakimkolwiek,jeśli obśmiewają onejego obłudę ,hipoktyzję lub głupotę a nie są pomówieniem.

 4. Kasia

  13 stycznia 2017 at 01:49

  Gieptil,to juz chyba ty jeden zostajesz niepodejrzany.
  Jest niemożliwe,by wszyscy byli podejrzani!!!!
  Ja na przykład nie jestem ,ale troche w moim zyciu rzeczy sie wydarzyło,z których nie jestem „dumna”ale wówczas tak myslałam,dziś mam inne myslenie,bo szukam PRAWDY i uczę się.
  Upa jest czymś obrzydliwym.
  Miernik będzie na idzpodprad,zadaj mu pytanie na czacie,wyjaśni wtedy ,o co chodzi z tym jak mówisz uwielbieniem upa.
  Mówił bardzo rozsądnie,nie pasuje ,by miał na myśli podziw dla bandziorów.
  Co do pastora,to krytykuje mocno też protestantów,więc bądż sprawiedliwy.
  Mówi o papieżu obecnym -i słusznie-,że jest od złego,bo dobry pasterz broni i ostrzega przed wilkami a on swe owieczki zaprasza,by przyjmowały wilki do siebie ,do domów,chodzi oczywiście o nachodżców islamskich,by ich przygarniać,całuje koran…i inne „cyrki”,sam sobie poszukaj resztę.
  Ludzie,toz żaden dobry pasterz czegoś takiego,by nie zrobił nawet jednej owieczce a Franciszek apeluje do wszystkich.
  Szok,przecież dobry pasterz nawet SAM oddaje życie swoje broniąc stada a ten nawołuje ,by tłumnie brać do siebie islamistów,wiedząc co wyprawiają i jakie sa założenia islamu.Hańba!!
  Polecam:
  Jak działa islam-trzy fazy dżihadu islamskiego+dodatek
  https://www.youtube.com/watch?v=eGgR6wp4Hg8

  • Leszek1

   13 stycznia 2017 at 03:08

   @Kasia. Ta dluga lista to bardzo szeroki wachlarz ludzi roznych postaw. Podejrzanych i krysztalowo czystych. Plejada wspanialych i miernych, ktorzy podpisali sie pod Apelem. To wszystko.

 5. Kasia

  13 stycznia 2017 at 02:02

  Gieptilu,
  a swoją drogą-to masz świadomośc,że koscioły nie zbawiają tylko Jezus.
  Zachęcam do samodzielnej lektury Pisma św.Nowego Testamentu.
  Tam znajdziesz Prawdę,tylko czy masz odwagę ,tak jak w kopalni ją miałeś,odrzucić kłamstwa kościelne ,by zostać wyłącznie przy sprawdzonej w Biblii osobiście PRAWDZIE?
  Może sie inni,co wierzą ślepo !! od Ciebie odwrócą (to zapowiadał Pan Jezus)-czy masz taką odwagę,pójść za Jezusem czyli Prawdą,tak siebie sam nazywał,na całośc czy prościej za klawiaturką krytykować tych,co już sami sprawdzili czytając Biblię.
  zachęcam serdecznie do studiowania np.Ewangelii w/g Sw.Jana samodzielnie z pomocą -tylko i aż- Ducha SW.

 6. Kasia

  13 stycznia 2017 at 14:37

  Sorry,
  to napisała Kasia do Leszka 1,nie „ę”,nie wiem ,jak to wyszło?

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra