Z kraju

Apel weteranów niepodległościowych w sprawie Zygmunta Miernika

Apel weteranów  niepodległościowych w sprawie Zygmunta Miernika. Treść apelu poniżej:

 

 

INFORMACJA

 

Od 6 miesięcy Zygmunt Miernik, były internowany, odsiaduje wyrok za protest tortowy wykonany przez Niezłomnych weteranów wobec sądowej ochrony zbrodniarzy komunistycznych.

Łamane są nadal podstawowe prawa więźnia sumienia III RP.

Do uczciwego i jawnego procesu oraz godnego traktowania.

Podczas transportu Z.Miernik  był skuwany kajdanami za ręce i nogi.

http://serwis21.blogspot.com/2016/11/zygmunt-miernik-wiezien-sumienia-ukadu.html

Nadzoruje jego uwięzienie sędzia zbrodniarz komunistyczny, który skazywał patriotów w stanie wojennym.

Odmawia się Z. Miernikowi  prawa do statusu więźnia politycznego.

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/wizyta-reprezentant%C3%B3w-miasteczka-protestu-%E2%80%9Euwolni%C4%87-miernika%E2%80%9D-w-biurze-rpo

 

Grupa weteranów wystosowała w tej sytuacji apel do władz.

 

Prosimy o jego publikację.

 

/-/ Ireneusz Wolański

Biuro Prasowe  Niezłomni

Miasteczko protestu UWOLNIC MIERNIKA !

przed Sądem Najwyższym

Warszawa 10 I 2017

Systematyczne relacje z protestu na

http://solidarni2010.pl/33741-wzywamy-dolacz-akcja-niezlomnych-uwolnic-miernika—aktualizacja-na-biezaco.html

 

—————————————————————————————————–

 

Premier Rządu RP Beata Szydło

——— Wiadomość przekazana dalej ———-
Od: adam ciupek <adamslomka1@wp.pl>
Data: 11 stycznia 2017 21:09
Temat: APEL domagamy się respektowania statusu więźnia politycznego wobec Z. Miernika oraz jego zwolnienia z więzienia (prosimy o rozpowszechnianie)
Do:

Minister Sprawiedliwości

Zbigniew Ziobro

Minister Kancelarii Prezydenta RP

Zofia Romaszewska

 

Apel

 

My niżej podpisani domagamy się respektowania statusu więźnia politycznego wobec Zygmunta Miernika oraz jego zwolnienia z więzienia.

 

KORNEL MORAWIECKI – Wrocław

Marszałek Senior Sejmu RP VIII kadencji, przywódca Solidarności Walczącej

Sylwetka: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kornel_Morawiecki

LESZEK  MROCZKOWSKI – Warszawa

Pułkownik  Zrzeszenia „Wolność i Niepodległość”, odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Leszek_Andrzej_Mroczkowski

ANDRZEJ MELAK – Warszawa

Komitetu Katyński, KPN, poseł PiS. Więzień polityczny PRL.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Melak

JÓZEF BRYNKUŚ – Wadowice

historyk i nauczyciel akademicki, antykomunista, doktor habilitowany nauk humanistycznych, poseł Kukiz15.   https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Brynkus

NINA MILEWSKA – Gdańsk

Uczestnik Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO), odczytała akt założycielski KPN przed Grobem Nieznanego Żołnierza 1.IX.1979 r., Stowarzyszenie więźniów politycznych GODNOŚĆ, publicystka.     http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Nina_Milewska

ADAM MACEDONSKI – Kraków

Nurt Niepodległościowy, ROPCiO, założyciel KPN i Komitetu Katyńskiego

Nestor opozycji. Znany grafik. https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Macedo%C5%84ski

STEFAN KUCHARZEWSKI – Lublin

ROPCiO, założyciel KPN. Nestor antykomunistycznej opozycji. Lekarz.

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Stefan_Julian_Kucharzewski

KRZYSZTOF BZDYL – Kraków
ROPCiO, współzałożyciel KPN w 1979 roku, Światowy Związek Żołnierzy AK. Więzień polityczny PRL.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Bzdyl

MIROSŁAW CHOJECKI  – Warszawa

Uczestnik protestów studenckich 1968 roku. Współtwórca poligrafii KSS KOR oraz Komitetu Strajkowego Stoczni Gdańskiej w 1980 roku. Organizował Biuro emigracyjne NSZZ „Solidarność” podczas stanu wojennego. Współtwórca studia Video-Kontakt oraz  Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

http://www.encysol.pl/wiki/Miros%C5%82aw_Chojecki

 

BOHDAN URBANKOWSKI – Warszawa

Poeta, dramaturg i filozof. Twórca  Konfederacji Nowego Romantyzmu. Po rozbiciu przez władze w 1978 roku ruchu Nowego Romantyzmu w Bytomiu związał się z nurtem niepodległościowym opozycji, był współredaktorem wielu wydawnictw podziemnych. Stypendysta Instytutu im. Piłsudskiego w Nowym Jorku i Editions Dembinski w Paryżu. Po wprowadzeniu stanu wojennego jako działacz „Solidarności” został usunięty z pracy w Polskim Radio. Został kierownikiem literackim Teatru im. Szaniawskiego w Płocku  oraz jako zastępca red. nacz. miesięcznika „Poezja”.  W 1986 na żądanie POP PZPR przy ZLP został wyrzucony z „Poezji” za druk fragmentów „Czerwonej mszy”.  Publikował w berlińskim „Poglądzie”, łódzkim „Przedświcie”, „Tu Teraz” (podziemne pismo nauczycieli), piśmie „Słowo podziemne”, a przede wszystkim w wydawnictwach KPN. Redagował „Przyszłość Polski” i „Konfederata”.  Doradca ds. kultury i wychowania w Ministerstwie Obrony Narodowej w rządzie premiera Jana Olszewskiego, publicysta „Gazety Polskiej”. Od 2010 r  przewodniczący Rady Programowej Związku Piłsudczyków, a także prezesem odnowionego Oddziału Związku Literatów Polskich w Warszawie.  Autor ponad 50 książek – dramatów, esejów i zbiorów poezji m.in: „Myśl romantyczna”, „Absurd – ironia – czyn”,” monografie: Adama MickiewiczaFiodora DostojewskiegoJózefa PiłsudskiegoKarola Wojtyły i Zbigniewa Herberta. Nagradzany na międzynarodowych konkursach. Autor Czerwonej mszy czyli uśmiechu Stalina w której przedstawił życiorysy twórców kultury w okresie PRL. Za działalność literacką w drugim obiegu otrzymał Medal Solidarności „Zasłużony w Walce o Niepodległość Polski i Prawa Człowieka”, za patriotyczny charakter twórczości Medal Polonia Mater Nostra Est  oraz Laur Posła Prawdy i tytuł Księcia Poetów.  https://pl.wikipedia.org/wiki/Bohdan_Urbankowski

STANISŁAWA KOROLKIEWICZ – Białystok

Konfederacja Polski Niepodległej, kieruje stowarzyszeniem represjonowanych w PRL

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Stanis%C5%82awa_J%C3%B3zefa_Korolkiewicz

 

JANUSZ FATYGA – Łódź i Kraków

Były funkcjonariusz MO, który wspierał opozycję.

Uczestnik ROPCIO i KPN. Patron stowarzyszenia „III Konspiracji” w Łodzi

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Janusz_Fatyga

JAN RACZYCKI – Bydgoszcz

Prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w PRL „Przymierze”

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Jan_Raczycki

 

JADWIGA CHMIELOWSKA – Sosnowiec

Aktywistka NSZZ „Solidarność” Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego (1981), ukrywała się do 1989 r działając w Solidarności Walczącej, obecnie dziennikarz we władzach SDP.   http://www.encysol.pl/wiki/Janina_Jadwiga_Chmielowska

 

ZYGMUNT KORUS – Chorzów

Uczestnik Międzyuczelnianego Komitetu Strajkowego w 1968 r. w Krakowie.

Więzień polityczny PRL. Prowadzi Klub Gazety Polskiej w Chorzowie, literat

Sylwetka: http://naszeblogi.pl/blog/42

BOGDAN BARDON – Opole

Szef regionu NSZZ „Solidarność”, działacz KPN. Więzień polityczny PRL. Odmówił kilka tygodni temu przyjęcia odznaczenia państwowego na znak protestu wobec bezkarności zbrodniarzy komunistycznych i więzieniu zarazem Zygmunta Miernika

https://www.ngopole.pl/2014/11/13/bardon-przypomina-kim-sa-lukawiecki-i-jalowiecki-ktorzy-poparli-jarmuziewicza-i-ociepe-kandydatow-na-prezydenta-opola/

ANDRZEJ SOBIERAJ – Radom

Szef regionu NSZZ „Solidarność”, organizował Komitet Obrony Więzionych za Przekonania (KOWzaP) i struktury KPN. Współzałożyciel Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym.

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Andrzej_Sobieraj

ALOJZY PIETRZYK – Jastrzębie

Działacz związkowy i poseł na Sejm RP I kadencji – wnioskodawca votum nieufności dla rządu Hanny Suchockiej. 13-15 XII 1981 uczestnik strajku na KWK Manifest Lipcowy, internowany w stanie wojennym. Szef Regionu Śląskiego NSZZ „Solidarność” w latach 1990-92.

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Alojzy_Pietrzyk

MAŁGORZATA ZWIERCAN – Gdynia

Poseł na Sejm VIII Kadencji (Wolni i Solidarni),  działacz Solidarności Walczącej,

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82gorzata_Zwiercan

ROMAN ZWIERCAN – Gdynia

Działacz Solidarności Walczącej, więzień polityczny pozbawiony wolności łącznie przez 3,5 roku, poszukiwany listami gończymi w PRL łącznie 5 lat, aż do kwietnia 1991 roku !    https://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Zwiercan

ADAM BOROWSKI  – Warszawa

relegowany ze studiów po 13 XII 1981. Organizator Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu „Solidarności”. Inicjator akcji uwolnienia postrzelonego przez milicję Jana Narożniaka. W 1983 r. został za to skazany na 6 lat więzienia. Działacz Solidarności Walczącej. Uczestniczył w podziemnym ruchu wydawniczym, organizował wydawnictwa Wers , Prawy Margines i „Volumen”. Działał w Lidze Republikańskiej. Zasiada w Komitecie Honorowym Fundacji „Łączka”,

https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Borowski

JACEK  SMAGOWICZ  –  Kraków

Założyciel Wolnych Związków Zawodowych w Polmozbycie Kraków w 1980 roku. Członek Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Małopolska, w latach 1992-2011 w Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizator strajku okupacyjnego w Polmozbycie Kraków. Internowany w ośrodkach: w Załężu k. Rzeszowa i Uhercach. Współorganizator wieców w Nowej Hucie czy pod Wawelem. Piechur Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Uczestnik Komisji Weryfikacyjnej funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w Małopolsce.   https://pl.wikipedia.org/wiki/Jacek_Smagowicz

CZESŁAW NOWAK – Gdańsk

Prezes Stowarzyszenia ,,Godność”  Brał udział w strajkach grudnia 1970. W sierpniu 1980 organizował strajk w porcie. W latach 80. redagował niezależne pismo Solidarności „Portowiec”. Od 13 do 21 grudnia 1981 organizował spacyfikowany przez ZOMO strajk w swoim zakładzie pracy. W lutym 1982 tymczasowo aresztowany i zwolniony z pracy, następnie skazany na karę 4 lat i 6 miesięcy więzienia. Ponownie karany kilkutygodniowym aresztem w 1988. W III RP członek rady nadzorczej spółki akcyjnej Port Gdański Eksploatacja. Poseł X kadencji kontraktowej z listy Komitetu Obywatelskiego i I kadencji z listy Porozumienia  Centrum. W latach 1998–2006 pełnił funkcję radnego miasta Gdańsk (kandydował z z listy Akcji Wyborczej Solidarność oraz w 2002 z listy Platformy Obywatelskiej).               https://pl.wikipedia.org/wiki/Czes%C5%82aw_Nowak

WALDEMAR PERNACH – Warszawa

Elektryk w Hucie Warszawa, 1970-2002 pracownik energetyki, m.in. Naczelnik Wydz. w Zjednoczeniu Energetyki, dyr. Centrali Zaopatrzenia Energetyki.  1978-1980 współpracownik KSS KOR, prelegent na spotkaniach z robotnikami ZM Ursus (we współpracy z Henrykiem Wujcem). Od IX 1980 w „S”, współorganizator „S” w sektorze energetyki, doradca przewodniczącego Komisji Krajowej Energetyki „Solidarności”. 17 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, zwolniony w VIII 1982. W 1982 współorganizator Klubów Myśli Robotniczej (przy udziale prof. Jana Strzeleckiego);  Od 1983 roku współzałożyciel Grupy Politycznej Baza i redaktor podziemnego pisma „Baza”, od V 1987 w Porozumieniu Partii i Organizacji Niepodległościowych. Organizator tajnej współpracy energetyków polskich i francuskich (m.in. staże specjalistów). 1984-1988 działacz Komitetu Pomocy Dzieciom Internowanych i Prześladowanych przy kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie (kierowanego przez hr. Izabelę Dzieduszycką). Malarz, autor wystawianych w warszawskich kościołach obrazów o tematyce więziennej. W 1990 współzałożyciel PC, 1992-2002 wiceprezes Ruchu Trzeciej Rzeczypospolitej. współzałożyciel Porozumienia Organizacji Niepodległościowych  W 2003 współzałożyciel Stowarzyszenia Wolnego Słowa.  Autor licznych książek oraz  publikacji na portalu prawica.net.    http://www.encysol.pl/wiki/Waldemar_Pernach

AGATA MICHAŁEK- BUDZICZ – Kraków

KPN, NZS, PPS, założyciel Ruchu Wolność i Pokój (WiP) oraz Polskiej Sekcji Ligii Obrony Praw Człowieka. Animatorka ruchu ekologicznego. Wygrała precedensowy proces cywilny przeciwko SB w PRL. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Pamięci Narodu Polskiego „Pro Patria, Pro memoria”. http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Agata_Micha%C5%82ek-Budzicz

EUGENIUSZ SZOSTAK – Warszawa

Zorganizował w 1963 roku konspiracyjną młodzieżową organizację antykomunistyczną. Więziony za to na Rakowieckiej. Pasjonat likwidacji obelisków okupacyjnej armii radzieckiej. Działacz KPN-Niezłomni. http://niezalezna.pl/81212-skazany-za-gomulki-sadzony-w-iii-rp-za-zniszczenie-pomnika-armii-czerwonej

ADAM GIERA – Olkusz

Wywołał bunt w jednostce LWP podczas napaści na Czechosłowację w 1968 roku.

Za udział w protestach na wybrzeżu w 1970 r. więziony dwa lata w ciężkim wiezieniu w Rawiczu. Wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Internowany dwa razy. Organizator górniczych strajków 1988 r. Postawił pomnik ofiar komunizmu w Olkuszu. Organizował protesty społeczne wobec bezkarności zbrodniarzy komunistycznych na procesie w Katowicach. Pobity (złamano mu rękę) przez policjantów na procesie ZOMO-wców morderców z KWK „Wujek”

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Adam_Giera

JANUSZ OLEWIŃSKI – Siedlce

We władzach regionalnych NSZZ „Solidarność” . Pobity podczas pacyfikacji internowanych w Kwidzynie 14.VIII.1982 r. Przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych oraz Federacji Stowarzyszeń Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym

http://katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.do?idx=O&katalogId=4&subpageKatalogId=4&pageNo=1&nameId=7690&osobaId=70153&

http://fundacjagp.pl/index.php/soss/150-janusz-olewinski http://internowani-represjonowani.pl.tl/

PIOTR HLEBOWICZ – Barwałd Górny

Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników, NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych, Autonomiczny Wydział Wschodni „Solidarności Walczącej”.

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Piotr_Hlebowicz

JÓZEF PINTERA – Bydgoszcz

KOWzaP, Solidarność Walcząca i przewodniczący Stowarzyszenia Osób Internowanych w obozach wojskowych LWP „Chełminiacy 1982”.

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=J%C3%B3zef_Jan_Pintera

JANUSZ SZKUTNIK – Rzeszów

NSZZ „S” RI, KOWzaP, Solidarność Walcząca. Uczestnik Komisji Weryfikacyjnej funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa na Podkarpaciu.

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Janusz_Szkutnik

RYSZARD PIEKART  – Siedlce

Współzałożyciel KPN w 1979 roku, więzień stanu wojennego, pobity przez Służbę Więzienną w Kwidzynie, sekretarz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych

LECH OSIAK – Jastrzębie

NSZZ Solidarność, Solidarność Walcząca, przywódca strajków górniczych.

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Lech_Osiak

 

JERZY ZACHAROW – Zamość

NSZZ Solidarność, internowany. Zwolniony z pracy. Kultywuje tradycje Strzelca.

Radny Zamościa (PiS). Przewodniczący Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny.

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Jerzy_Wies%C5%82aw_Zacharow

JERZY GRZEBIELUCH – Ogrodzieniec

Od 1977 współpracownik KSS KOR. Kolportował m.in. „Lasek Katyński”. Współpracownik Kazimierza Świtonia. Redagował pisma Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej „Placówka”, współzałożyciel NSZZ Solidarność Rolników. Internowany w Strzelcach Opolskich, Uhercach (uczestnik buntu więźniów), Załężu, Zabrzu-Zaborzu, Grodkowie. W 1984 zatrzymany pod fałszywym zarzutem próby otrucia krów w pobliskim PGR. Podczas przesłuchań wielokrotnie pobity przez SB-manów, przetrzymywany na komendach MO bez nakazu aresztowania.

http://www.encysol.pl/wiki/Jerzy_Grzebieluch

MACIEJ KUBLIKOWSKI  – Siedlce

Organizator manifestacji z roku 1968, przewodniczący siedleckiej „Solidarności” w roku 1981, internowany. Uczestnik głodówki w obronie historii. Założyciel Stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów  – Ruch Kontroli Władzy.

http://stowarzyszenierkw.org/163-maciej-kublikowski

RYSZARD MATUSIAK  –  Jelenia Góra

Wiceprzewodniczący zarządu regionu w Jeleniej Górze w 1981 roku. W stanie wojennym od 13 grudnia 1981 do 23 grudnia 1982 był internowany w Kamiennej GórzeGłogowieGrodkowie i Uhercach.  W latach 1992–2002 przewodniczący zarządu regionu NSZZ „Solidarność” w Jeleniej Górze. Z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność pełnił mandat poselski w Sejmie III kadencji (1997–2001). W 2004 został wybrany na senatora w okręgu legnickim Ligi Polskich Rodzin.     https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryszard_Matusiak

ANNA KOŁAKOWSKA – Gdańsk

Od X 1980 w RMP w piśmie „Bratniak”. 2 III 1982 aresztowana, wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni skazana na 3 lata więzienia i osadzona w ZK w Bydgoszczy-Fordonie (jako 17-latka najmłodsza dziewczyna więzień polityczny stanu wojennego), relegowana z VI LO. Od 1985 w LDPN, członek Rady Politycznej; współpracowniczka TZR Środkowo-Wschodniego „Solidarności” w Lublinie; drukarz  pism podziemnych, m.in. „Polityki Polskiej”, „Gazety Politycznej”, „Niepodległości”, „Antyku”. Współorganizowała demonstracje studenckie na KUL. W 1985 uczestniczka głodówki rotacyjnej o uwolnienie więźniów politycznych, zorganizowanej przez Annę Walentynowicz w podziemiach kościoła Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie u ks. Adolfa Chojnackiego.     http://www.encysol.pl/wiki/Anna_Stawicka-Ko%C5%82akowska

TADEUSZ WASNIEWSKI – Białystok

Wielokrotny więzień polityczny PRL-u,  skazany wpierw w 1954r. przez Wojskowy Sąd Rejonowy na 4 lata więzienia. Przewodniczący Komitetu Założycielskiego „Solidarności” na Politechnice Białostockiej. Członek Prezydium MKZ Białystok. Członek Zarządu Regionu Białystok NSZZ „S” (1981). Delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów „S” w Gdańsku. Internowany 13.12.1981 – 31.03 1982. Sygnatariusz deklaracji tzw. „Apelu stu” nawołującej do bojkotu wyborów do Sejmu PRL w 1985r. Członek Stowarzyszenia: Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku.    http://www.encysol.pl/wiki/Tadeusz_Wa%C5%9Bniewski

STANISŁAW MATEJCZUK  – USA

Koordynator Główny Polonia Semper Fidelis, w latach 1977-1979 organizator Patriotycznego Zrzeszenia Studentów Polskich na Górnym Śląsku, działacz zarządu NZS KUL, wieloletni więzień polityczny PRL, dyrektor Keston College w Oxfordzie, dyrektor w Amnesty International w USA, sekretarz Kongresu Polonii Amerykańskiej w Nowym Jorku, współorganizator i wiceprzewodniczący Akcji Polskiej w USA, historyk, publicysta, wydawca dwutygodnika PSF

http://niepoprawni.pl/blogi/stanislaw-matejczuk

JANUSZ SMACZNY  –  Białystok

1976-1981 student Politechniki Białostockiej, Instytut Architektury. W 1981 plastyk dekorator Zarządu Regionu „Solidarności” Białystok. W  1980 współinicjator Komitetu Założycielskiego NZS PB, autor loga NZS, plakatów rocznicowych i niepodległościowych, przewodniczący Uczelnianej Komisji Koordynacyjnej, przewodniczący NZS PB, delegat na I Krajowy Zjazd NZS w Krakowie. Współorganizator Uczelnianego KOWzP (wraz z Mieczysławem Maliszewskim, Markiem Powichrowskim, Tadeuszem Waśniewskim), 25 V 1981 uczestnik pikiety KOWzP przed KW PZPR; 27 III 1981 koordynator strajku ostrzegawczego na Politechnice, 23 XI – 12 XII 1981 strajku okupacyjnego tamże. Od 1981 w KPN.  Od 13 XII 1981  w ukryciu, organizator druku i kolportażu wydawnictw podziemnych, m.in. pierwszych w Białymstoku ulotek przeciwko stanowi wojennemu, 31 XII 1981 organizator akcji plakatowej w Białymstoku, uczestnik zebrań konspiracyjnych. Od 1983 na rencie.    http://www.encysol.pl/wiki/Janusz_Smaczny

dr DANIEL ALAIN KORONA

Działacz NZS SGPIS i współpracownik działu zagranicznego NSZZ „Solidarność Regionu Mazowsze represjonowany w PRL, zatrzymany 11 listopada 1986 r. pod zarzutem nielegalnego kolportażu i skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń, aktualny prezes Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 i Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE.

http://swn1956-89.blogspot.com/2015/11/korona-daniel-alain.html

BARBARA BUTLER – BŁASIŃSKA – Warszawa

Córka powstańców warszawskich. Emerytowany nauczyciel akademicki (relegowana z liceum w 1968 roku). Kieruje Stowarzyszeniem Kombatantów  – Duszpasterstwa Weteranów Kawalerii i Artylerii Konnej II RP. Przeciwstawiła się złodziejskiej „reprywatyzacji” kamienic w stolicy.

http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/43101,wdziecznosc-wladz-warszawy-wobec-jej-obroncow.html

KRZYSZTOF KORCZAK – Szczecin

Od IX 1980 w „Solidarności” przy Urzędzie Miasta Szczecin. Po 13 XII 1981 zwolniony z pracy, 1982-1986 katecheta w parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. 1982 szef grupy oporu, redaktor podziemnego tygodnika „Jedność”; od 1985 współorganizator szczecińskiego Oddziału Solidarności Walczącej, wydawca podziemnego pisma „Gryf”, współorganizator manifestacji, akcji demontażu tablic z placu Lenina i ich zamiany na Józefa Piłsudskiego, 13 XII 1989 mówca pod Pomnikiem Ofiar Grudnia 1970, organizator manifestacji przed WUSW przeciwko porozumieniu z komunistami oraz 27 I 1990 w dzień rozpoczęcia ostatniego Zjazdu PZPR pod hasłem „Dość paktów z komuną”. Wielokrotnie zatrzymywany przez SB na 48 godz., poddawany rewizjom. Przedstawiciel Partii Wolności dr K.Morawieckiego w Szczecinie.      http://www.encysol.pl/wiki/Krzysztof_Korczak

WIESŁAW  NORMAN – Częstochowa

Działacz WZZ i współzałożyciel NSZZ „Solidarność” w 1980 r. Stowarzyszenie Więzionych i Represjonowanych w Częstochowie (WIR).

TADEUSZ DUDKIEWICZ – Radomsko

Delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „S” w Gdańsku z Regionu Śl. – Dąbrowskiego, więziony, internowany, w konspiracji w stanie wojennym; Przewodniczący Towarzystwa Patriotycznego Radomsko; nadal szykanowany.

RYSZARD ŚWITOŃ – Katowice

Syn założyciela Wolnych Związków Zawodowych Kazimierza Świtonia, więzień polityczny PRL.

JAROSŁAW ROLEWSKI – Poznań

Konfederacja Polski Niepodległej, Strzelec. Więzień polityczny PRL.

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Jaros%C5%82aw_Jan_Rolewski

 

dr HERBERT KOPIEC – Katowice

założyciel NSZZ „Solidarność” w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego, w opozycji związany z KPN i SW,  były dziekan GWSP, relegowany z uczelni, publicysta Kuriera wNET.   https://www.youtube.com/watch?v=CiYE6Q_GRq0

 

TADEUSZ WOŁYNIEC – Koszalin

NSZZ „Solidarność”, działacz  struktur „podziemnej „ S” Pomorza Środkowego”, więzień polityczny PRL, założyciel i szef koszalińskiego Porozumienia Centrum oraz Ruchu Odbudowy Polski, Prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Oddział Koszalin

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Tadeusz_Jan_Wo%C5%82yniec

 

STANISŁAW  ZAMOJSKI – Kraków

W 1981 r. Rzecznik Prasowy Małopolskiego Komitetu Więzionych za Przekonania, Działacz, członek  NSZZ „Solidarność” (dotąd płaci składki członkowskie) i  KPN, redaktor, drukarz pism podziemnych, nauczyciel informatyki.

http://www.encysol.pl/wiki/Stanis%C5%82aw_Zamojski

 

MARIUSZ CYSEWSKI – Piekary Śląskie

KPN, więzień polityczny PRL i ZSRR (również psychuszek), publicysta, tłumacz literatury angielskiej, społecznie tłumaczył dokumenty Rodzin Katyńskich przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu w procesie przeciwko Rosji.

http://naszeblogi.pl/blog/3329

 

RYSZARD MAJDZIK – Skawina

Wraz z ojcem Mieczysławem działacz opozycji demokratycznej: współpracownik SKSROPCiO i KPN. Internowany w Ośrodkach Odosobnienia w Nowym WiśniczuZałężu k. RzeszowaKielcach. W latach 80. organizator szeregu protestów i głodówek (m.in. w Elbudzie); wydawca, drukarz i kolporter prasy podziemnej, wielokrotnie aresztowany. Przeciwnik Okrągłego Stołu. Od 1990 w Komisji Krajowej NSZZ Solidarność ’80.    https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryszard_Majdzik

PIOTR RADOWSKI  –  Wiedeń

Po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego w grudniu 1981 r. aresztowany i internowany w więzieniach w Sieradzu i Łowiczu. Kierownik biura zagranicznego KPN w Austrii. Systematycznie wspiera Niezłomnych w Łodzi.   https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Radowski

 

KRYSTIAN FRELICHOWSKI – Bydgoszcz

Organizacja Młodzieżowa, KOWzaP, więzień polityczny PRL. Pisarz.

Radny PiS, prowadzi klub Gazety Polskiej.

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Krystian_Andrzej_Frelichowski

 

ARTUR ROGALA – Kraków

NZS, Ruch Wolność i Pokój (odmówił służby wojskowej w sojuszu z ZSRR)

Współorganizator Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie. Liga Republikańska, ROP.

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Artur_Rogala

 

MARIAN STACH – Kraków

W 1977 uczestnik Czarnego Marszu po śmierci Stanisława Pyjasa. Działacz KPN, KOWzaP i NSZZ Solidarność. Więzień polityczny stanu wojennego. W 2012 uczestnik głodówki w kościele św. Stanisława Kostki w Krakowie przeciwko degradacji historii w polskiej edukacji.

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Marian_Stach

 

TOMASZ SZCZEPAŃSKI – Warszawa

historyk, działacz PPS i KPN (kierownik referatu Międzymorza), ROP i LPR.

Obecnie Przewodniczący Stowarzyszenia na rzecz Tradycji i Kultury „Niklot”.

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Tomasz_Szczepa%C5%84ski

 

ADAM WĘDRYCHOWICZ – Gliwice

Ruch Odbudowy Polski, PSL Piast, Stowarzyszenie Polska Racja Stanu.

Poseł na Sejm RP III kadencji z listy ROP, lekarz.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_W%C4%99drychowicz

 

PRZEMYSŁAW SYTEK – Poznań

Konfederacja Polski Niepodległej, Prezes Sokoła. Poseł na Sejm RP I kadencji KPN.

http://kpn-1979.pl/old/print.php?type=N&item_id=226

 

ANDRZEJ KAZIMIERCZAK – Rzeszów

KPN, Komendant Strzelca, Związek Piłsudczyków, PiS. Poseł na Sejm PR II kadencji.

Postawił pomnik ofiar Komunizmu i odbudował pomnik płk POW Lisa-Kuli.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Ka%C5%BAmierczak_(ur._1961)

 

RYSZARD KĘDRA – Krosno

KPN i podziemna NSZZ „Solidarność”, LPR. Poseł na Sejm III i IV kadencji

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryszard_K%C4%99dra

 

JÓZEF WIECZOREK – Kraków

założyciel NSZZ Solidarność w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego , wydalony z UJ w czasach Wielkiej Czystki Akademickiej (polityczna weryfikacja kadr r. 1986 – oskarżony o „negatywny wpływ na młodzież”), nadal walczy o lustrację i dekomunizację środowiska akademickiego  https://lustronauki.wordpress.com/https://blogjw.wordpress.com/http://www.nfa.pl/

BOGUSŁAW CEBULSKI – Ostrów Wielkopolski

Założyciel Klubu Gazety Polskiej. Antykomunista. Organizator marszy w obronie TV Trwam. Autor wielu znanych piosenek. Prowadzi Kapelę z nad Baryczy (często w Radio Maryja). Członek PiS.    http://www.kapela.znad.baryczy.cc.pl/

Piosenka Kapeli pt. UWOLNIC MIERNIKA  https://www.youtube.com/watch?v=G7dQxhQXUXA

 

ZENON FABIANOWICZ – Krzeszyce [Gorzów Wielkopolski]

Drukarz podziemnej Solidarności, NZS i KPN. Prowadzi Klub Gazety Polskiej, Radny PiS

https://pl-pl.facebook.com/zenon.fabianowicz

 

SŁAWOJ   KIGINA  –  Kołobrzeg

Założyciel  NSZZ Solidarność  w Kołobrzegu.   Internowany  w Stanie  Wojennym  w Specjalnym  Obozie Wojskowym  w  Chełmnie  nad  Wisłą.  Założyciel Porozumienia  Centrum na terenie Kołobrzegu i  w Koszalinie.

http://informacje.kolobrzeg.pl/arch/miasto/item/5615-slawoj-kigina-powiedzial-od-serca

 

ELZBIETA POSTULKA – Bukowno

Uczestnik Szarych Szeregów, podziemnej KPN i Niezależnego Ruchu Ekologicznego, Przewodnicząca Krajowego Porozumienia Emerytów i Seniorów II RP.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krajowe_Porozumienie_Emeryt%C3%B3w_i_Rencist%C3%B3w_Rzeczypospolitej_Polskiej

 

HALINA GAŁUSZKA – Cieszyn

córka oficera zamordowanego przez NKWD w 1940 roku w ZSRR,

Rodzina Katyńska w Cieszynie

 

MARIA WIĄCEK – Kraków

Działacz opozycji. Represjonowana córka kapitana WiN-u Mieczysława Wiącka ps. „Sztylet” bestialsko zamordowanego przez UB w 1946 r., miejsce pochówku ojca nieznane.

 

MIROSŁAW BORUTA – Kraków

doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Przedstawiciel Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Wieloletni szef Klubu Gazety Polskiej w Krakowie. Radny PiS http://www.krakowniezalezny.pl/tag/miroslaw-boruta/ https://www.youtube.com/watch?v=PWUBtHm-kb0

 

JERZY BUKOWSKI – Kraków

rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, był reprezentantem płk. Ryszarda Kuklińskiego w Polsce, filozof, publicysta.
http://niezalezna.pl/autor/jerzy-bukowski

 

MONIKA BIENIEK – Kraków

Regionalny lider Stowarzyszenia Więźniów Politycznych „Niezłomni”,

Koordynatorka Ruchu Kontroli Wyborów. Ukarana przez sąd w Krakowie karą grzywny za obronę Dobrego Imienia Polski w proteście przeciwko zniesławieniu Rzeczpospolitej określeniem „polski obóz koncentracyjny”  w niemieckiej gazecie.

http://naszeblogi.pl/48241-represje-za-obrone-imienia-polski-dr-monika-bieniek-uj

 

ANDRZEJ ŚNIEGULA – Sieradz

Działacz Solidarności Rolników Indywidualnych. Oficer Strzelca. Uczestnik miasteczka namiotowego protestu rolników pod kancelarią Premiera RP. Współpracownik Kazimierza Świtonia. https://www.youtube.com/watch?v=w6g4zcXcGEw#t=406

 

BERNARD BUJWICKI  – Białystok

członek Międzyuczelnianego Komitetu Strajkowego tzw. Komitet 25 w 1968r. w Krakowie. Przewodniczący Zakładowego Komitetu Założycielskiego i Prezydium Komisji  Zakładowej „S”. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „Wodrol”. Członek Krajowej Komisji Porozumiewawczej. Sygnatariusz Statutu Pierwszej Solidarności. Członek prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Białystok  NSZZ „Solidarność” /1981/. Delegat na I Krajowy Zjazd Związku „S”. Internowany 13.12.1981. Sygnatariusz deklaracji tzw. „Apelu stu” nawołującej do bojkotu wyborów do sejmu PRL w 1985 roku. Działacz Stronnictwa Pracy. Członek Stowarzyszenia: Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku.

http://www.encysol.pl/wiki/Bernard_Bujwicki

 

JANUSZ  JANISZEWSKI  – Oświęcim

Współzałożyciel NSZZ Solidarność w 1980 r  w Oświęcimiu. Więzień polityczny. Przebywał na emigracji w USA. Powrócił do Polski, aktywny w środowisku Niezłomnych.

KRZYSZTOF BUREK – Białystok

Przewodniczący Komisji Zakładowej „S” w Muzeum Okręgowym. Redaktor naczelny Biuletynu Informacyjnego NSZZ „Solidarność” Region Białystok. Rzecznik Prasowy. Ukrywał się do 17 stycznia 1983r.  Aresztowany w Warszawie.  Sygnatariusz deklaracji tzw. „Apelu stu” nawołującej do bojkotu wyborów do sejmu PRL w 1985 roku. 1983-1989 członek władz Stronnictwa Wierności Rzeczypospolitej – Kongres Solidarności Narodu.  1992-1994 doradca ministra w Biurze Generalnego Komisarza Wyborczego przy Urzędzie Rady Ministrów.

http://www.encysol.pl/wiki/Krzysztof_J%C4%99drzej_Burek

 

KRZYSZTOF  FLORCZYKOWSKI  – Białystok

Sierżant MO. Przewodniczący Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej Garnizon Białystok w 1981. Zwolniony z pracy przez gen. Kiszczaka za działalność związkową. Uczestnik protestu głodowego działaczy ZZFMO w Stoczni Szczecińskiej – grudzień 1981. Internowany a następnie  aresztowany 21.01.1982 – 20.05.1982. Skazany na 1 rok 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu warunkowym na 3 lata. W 1983 zmuszony do emigracji – otrzymał paszport „w jedną stronę”. Powrót w 1992. Członek Stowarzyszenia: Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku.

http://www.encysol.pl/wiki/Krzysztof_Florczykowski

 

EDMUND LAJDORF  – Warszawa

Współorganizator strajku i pierwszego zebrania scalającego przedstawicieli zakładów pracy Białegostoku w MKZ – 7 X 1980. Członek prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” . Członek prezydium Zarządu Regionu Białystok NSZZ „Solidarność” /1981/. Oddelegowany do współpracy z Ogólnopolskim Komitetem Założycielskim  ZZ FMO. Uczestnik protestu głodowego w Stoczni Szczecińskiej – grudzień 1981. Członek TKR. Ukrywał się do 4.05.1984. Aresztowany został uwięziony na 3 miesiące. Sygnatariusz deklaracji tzw. „Apelu stu” nawołującej do bojkotu wyborów do sejmu PRL w 1985 roku. Członek Stowarzyszenia: Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych.   http://www.encysol.pl/wiki/Edmund_Lajdorf

 

KAZIMIEZR LESZCZYŃSKI  – Białystok

Przewodniczący KZ „S” przy OSM w Bielsku Podlaskim. Wiceprzewodniczący Komisji Koordynacyjnej tamże. Delegat na Zjazd WZD NSZZ Solidarność Regionu Białystok. Represjonowany w PRL.

ZDZISŁAW  ŁAKOMSKI

Sierżant MO. Działacz ZZ FMO ze Szczecina w 1981. Zwolniony z pracy za działalność związkową. Uczestnik protestu głodowego działaczy ZZ FMO w Stoczni Szczecińskiej – grudzień 1981. Internowany. Pobity przez ZOMO podczas  „ścieżki zdrowia”. Działacz podziemia.

MAREK MALISZEWSKI  – Białystok

członek Komisji Zakładowej „S” w Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych „Instal” Białystok. Szef Interwencji przy MKZ „S”. Członek Komisji Krajowej Interwencji. Ukrywał się w stanie wojennym – zabrany ze szpitala przez SB. Internowany do 17.03.1982. Członek Stowarzyszenia: Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku.

JÓZEF NOWAK  – Białystok

przewodniczący Komisji Zakładowej „Solidarności” w  Państwowej Komunikacji Samochodowej. Białystok. Członek prezydium MKZ „S” w 1981 r. Internowany 13.12.1981 – 7.04.1982. Członek Stowarzyszenia: Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku.

ANDRZEJ T. PROBA

Sierżant Milicji Obywatelskiej. Działacz ZZ Funkcjonariuszy MO z Bytomia w 1981. Zwolniony z pracy za działalność związkową. Uczestnik protestu głodowego działaczy ZZ FMO w Stoczni Szczecińskiej – grudzień 1981. Internowany 13.12.1981 – 6.07.1982. W 1983 zmuszony do emigracji – otrzymał paszport „w jedną stronę”.

MIECZYSLAW RUTKOWSKI

Uczestnik niepodległościowej organizacji zbrojnej „Młody Las”. Skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy na 7 lat więzienia w 1952 r. Po wyjściu z więzienia powołany do wojska i skierowany  do Batalionu Pracy do  kopalni węgla „Wieczorek”. Działacz opozycji. Jest Członkiem Zarządu Związku Więźniów Okresu Stalinowskiego (WPOS).

JERZY RYBIK –  Białystok

przewodniczący oddziału Komisji Zakładowej „S”. Fabryka Mebli. Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Białystok NSZZ „Solidarność” w 1981 r, ukrywający się w stanie wojennym do 1.08.1982. Sygnatariusz deklaracji tzw. „Apelu stu” nawołującej do bojkotu wyborów do sejmu PRL w 1985 roku. Członek Stowarzyszenia: Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku.

JULIAN SEKUŁA

porucznik Milicji Obywatelskiej. Przewodniczący niezależnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO z Lublina w 1981 r. Zwolniony z pracy za działalność związkową. W grudniu 1981 w Stoczni Warskiego w Szczecinie biorąc udział w proteście głodowym działaczy Związku, zapobiegł pacyfikacji Stoczniowców – takiej,  jaka wydarzyła się w kopalni „Wujek”  –  przez oddziały ZOMO, przedstawiając się jako były milicjant, działacz Związku Zawodowego FMO, zaapelował aby nie używali siły do strajkujących stoczniowców. W Stoczni nikt nie został pobity przez ZOMO. Zmuszony do emigracji – otrzymał paszport „w jedną stronę”.  Powrócił w 1990.

IRENEUSZ SIERAŃSKI

Sierżant MO. Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO w 1981. Zwolniony z pracy za działalność związkową. Uczestnik protestu głodowego działaczy ZZ FMO w Stoczni Szczecińskiej – grudzień 1981. Internowany do 23.11.1982. Pobity przez ZOMO podczas  „ścieżki zdrowia”. Podjął się wraz z Tadeuszem Bartczakiem (członek ZZ FMO) odbicia 15.02.1983r. Zbigniewa Romaszewskiego z Warszawskiego Wojskowego Sadu Okręgowego. Był w Sądzie w mundurze milicjanta – akcję jednak odwołano. W 1986 zmuszony do emigracji – otrzymał paszport „w jedną stronę”. Działacz OKZ Związku Zawodowego FMO.

 

KRYSTYNA STRUBEL – Białystok

Przewodnicząca Komisji Zakładowej „S”. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego, członek Zarządu Regionu Białystok NSZZ „Solidarność” w 1981 r. Internowana – zwolniona 24 XII 1981. Sygnatariusz deklaracji tzw. „Apelu stu” nawołującej do bojkotu wyborów do sejmu PRL w 1985 roku. Regionalny Współpracownik Komitetu Helsińskiego w Polsce. Członek Stowarzyszenia: Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku.

 

ROMAN WILK  –  Białystok

członek Komitetu Założycielskiego i prezydium Komisji Zakładowej „S”. Białostockie Zakłady Podzespołów Telewizyjnych „Unitra-Biazet”. Członek prezydium MKZ „S” oraz Zarządu Regionu Białystok NSZZ „Solidarność”.  Założyciel Białostockiej Oficyny Wydawnictw. Organizator podziemnych struktur oraz członek władz NSZZ „S” w okresie 1981-1989. Członek TKR. Aresztowany 21.12.1982, zwolniony 5.04.1983. Sygnatariusz deklaracji tzw. „Apelu stu” nawołującej do bojkotu wyborów do sejmu PRL w 1985 r.  Członek Stowarzyszenia: Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku.

 

ANTONI STOLARZEWICZ –  Chrzanów

Wieloletni działacz opozycji antykomunistycznej.

 

MIROSŁAW CHANDRAŁA  – Łódź

Działacz konspiracji antykomunistycznej m.in. Solidarności Walczącej.

Autor scenariuszy przedstawień opozycyjnych. Prowadzi portal video:

https://www.youtube.com/channel/UCW1P86xy-z1ee5MdRd4_9TA

 

MACIEJ KROGULSKI – Katowice

Działacz KPN i NZS, reaktywował Polski Związek Zachodni (1990)

 

MARIAN SMALEC – Australia

W latach 1980–1981 działacz NSZZ „S” w  województwie lubelskim. członek Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego. Przewodniczący Komisji Interwencji w MKZ oraz w Krajowym Biurze  Interwencji  przy K K P w Gdańsku , Organizator  strajku absolwentów   Z S Z   przy  W S K w  Świdniku. 13 grudnia internowany w więzieniu we Włodawie Po zwolnieniu z internowania nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej i politycznej.   http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/dzilacze-opozycji-niepodleglosciowej-otrzymaja-krzyze-wolnosci-i-solidarnosci-sylwetki-nagrodzonych,n,1000164425.html

 

KRZYSZTOF BOROWIAK

działacz opozycji niepodległościowej, wielokrotnie represjonowany w PRL

STANISLAW FREJ  – Kanada

działacz polonijny, internowany w stanie wojennym.

JÓZEF GURCZYŃSKI – Ostrowiec Świętokrzyski,

współzałożyciel pierwszej NSZZ „S” w Hucie „Ostrowiec”, internowany w obozie Kielce-Piaski.

ELZBIETA JĘDRZEJUK  – Siedlce

Działacz podziemia, wice przewodnicząca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych w PRL

ADAM KOZACZYNSKI  – Tomaszów Lubelski,

działacz „Solidarności”, bestialsko pobity w obozie internowania.

SŁAWOMIR MAJEWSKI  – Gdańsk i Szczecin

działacz KK NSZZ „S” Poligrafów i podziemia  http://www.encysol.pl/wiki/S%C5%82awomir_Majewski

WALDEMAR REGINIEWICZ – Koszalin

Współzałożyciel Solidarności w Koszalinie,  w stanie wojennym więziony we Wronkach i Gębarzewie, przeciwnik Okrągłego Stołu, V-ce Przew. KK NSZZ Solidarność80 Federacji Regionów i KZ, Członek Zarządu Osób Represjonowanych w Stanie wojennym w Koszalinie.

ALFRED SURMA – Olsztyn

działacz Solidarności Rolników Indywidualnych oraz KPN i Ruchu Obrony Praworządności.

ROMAN SZCZGŁOWSKI – Radomsko,

Internowany w stanie wojennym,  działacz opozycji

MAREK LUDWIKIEWICZ – Łódź

Działacz konspiracji antykomunistycznej, emigrant w USA działał w KPA. Powolał komitet który zabiegał o rehabilitację płk. R.Kuklińskiego. Obecnie działacz stowarzyszenia NIEZLOMNI

VICTOR TARASIUK

przewodnik świętokrzyski, b. przewodniczący KZ „Solidarności” w Starachowicach.

JAROSŁAW HAJDUK – Tychy

Działacz podziemnej KPN, założyciel Młodzieżowego Ruchu Niepodległościowego (MRN), radny Konfederacji i PiS.

ANDRZEJ VOIGT – Gdańsk

Działacz opozycji antykomunistycznej z Trójmiasta.

JANUSZ SZEJA  –  Tarnowskie Góry
KPN, ” Strzelec” i grupa patriotyczna  Tarnowskie Góry

DARIUSZ MATUSZEWSKI – Gryfice (Zachodniopomorskie)

Konfederacja Polski Niepodległej, szef okręgu.

KRYSTYNA  GÓRZYŃSKA – Bielsko-Biała

Doradca w dziedzinie zarządzania, działaczka na rzecz osób pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości, dziennikarka

 

KRZYSZTOF CIESIESIELSKI – Lublin

Ekspert KPN, analityk gospodarczy i ekonomiczny.

 

ANDRZEJ  IKERT – Więcbork

Weteran podziemia i opozycji antykomunistycznej, represjonowany w PRL. Działacz stowarzyszenia NIEZŁOMNI. Uczestnik miasteczka protestu Uwolnić Miernika nieprzerwanie przez 5 miesięcy.

 

PAWEŁ MILLA – Bydgoszcz

Stowarzyszenie  Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy

ALICJA  JACH – Łódź

Aktywistka Solidarnych 2010

 

BARBARA SŁOWIK – Dąbrowa Górnicza

Ruch Kontroli Wyborów, wiceszef Klubu Gazety Polskiej.

ANTONI NIEMCZAK – Albuquerque, USA

Koordynator Polonia Semper Fidelis na stan New Mexico, wielokrotny mistrz Polski w maratonie

STEFAN BUCHHOLZ – Portland, Maine, USA

Koordynator Polonia Semper Fidelis na stan Maine, więzień polityczny PRL, prezes Klubu Polskiego w Maine

ANNA  DENIZIAK – Warszawa

Koordynator Polonia Semper Fidelis na Mazowsze, historyk, nauczyciel

ADRIAN  HANDZEL – Kraków
Prezes Stowarzyszenia Małopolscy Patrioci

MIROSŁAW SOBOLEWSKI – Płock

Przewodniczący Rady Przedstawicieli stowarzyszenia  STOP Wykluczeniom;

DAWID JABŁOŃSKI  – Katowice

Twórca portalu walki z korupcją w wymiarze sprawiedliwości  dajwlape.pl

 

HANNA DOBROWOLSKA – Warszawa

Redaktor  naczelna portalu solidarni2010.pl, Koordynator Krajowy Ruchu Kontroli Wyborów, pozbawiona wolności i oskarżona w związku z protestem obywatelskim w Państwowej Komisji Wyborczej w 2014 r. wobec fałszowania wyników wyborów samorządowych     http://solidarni2010.pl/

 

PAWEŁ ZDUN – Warszawa

Przewodniczący Krajowej Rady koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów (RKW), uczestnik miasteczka protestu: Uwolnić Miernika – zamknąć Michnika!

http://ruchkontroliwyborow.pl/

 

PAWEŁ LENARTOWICZ – Warszawa

Uczestnik opozycji antykomunistycznej w PRL redagował i kolportował  pismo studenckie pt „41″  Reprezentant środowiska ojców wałczącego o opiekę naprzemienną czyli prawa dzieci do obojga rodziców. Uczestnik miasteczka protestu: Uwolnić Miernika – zamknąć Michnika!

https://web.facebook.com/Kregi.Aktywne/posts/1074244699291564?comment_id=1085761561473211&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D&_rdr

 

ADAM SŁOMKA – Katowice

Poseł na Sejm RP I,II,III kadencji, Konfederacja Polski Niepodległej, Niezależne Zrzeszenie Studentów i Solidarność Walcząca. Koordynator Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych i Faszystowskich  http://www.slomka.bloog.pl

http://encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Adam_S%C5%82omka

 

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

87 komentarzy

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra