Z kraju

Prezydent Andrzej Duda wyraził radość z powodu odradzania się kultury żydowskiej w Polsce

Bardzo często wracam do określenia „Rzeczpospolita Przyjaciół” ‒ chciałbym, żeby ona taka była zawsze. I to, jak na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci od 1989 roku obserwuję powrót na polską ziemię kultury żydowskiej, gdy obserwuję, jak ona się rozwija, gdy obserwuję, jak z zainteresowaniem przyjmuje ją wielu ludzi mieszkających w Polsce, którzy wcześniej z racji tragedii historycznej, która spotkała naród żydowski, ale i naród polski w okresie II wojny światowej, poprzez Holokaust, gdy kultura żydowska została de facto zniszczona na naszej ziemi, jak ona tutaj wraca, jak wraca do swojej tradycji, jak wraca do tych swoich korzeni, które w tej Polin, ziemi, na której możesz odpocząć, rozwijały się przez tysiąc lat ‒ to muszę powiedzieć, że moje serce napawa się radością – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas piątkowego spotkania z przedstawicielami społeczności żydowskiej, do jakiego doszło w Pałacu Prezydenckim.

Publikujemy pełną treść przemówienia:

 

Ekscelencjo, Pani Ambasador,

Ekscelencjo, Panie Profesorze,

Szanowni Państwo Ministrowie,

Ekscelencjo, Panie Rabinie,

Szanowni Panowie Przewodniczący, Prezesi,

Wszyscy Dostojni Zgromadzeni Goście,

Bardzo serdecznie dziękuję za przybycie po raz kolejny na przestrzeni ostatnich lat do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie. Spotkanie, które nazwaliśmy w tym roku świąteczno-noworocznym. Chciałbym jednak, żebyśmy wszyscy pamiętali o tym, że jest to spotkanie tradycyjne, które zazwyczaj do tej pory zawsze było spotkaniem związanym z zapaleniem świec chanukowych, ale ponieważ święto Chanuki jest świętem ruchomym w kalendarzu, tak się w tym roku wyjątkowo złożyło na przestrzeni ostatnich lat, że wypadło ono akurat w Wigilię Bożego Narodzenia, 24 grudnia. I z tego względu zdecydowaliśmy po ustaleniach z Jego Ekscelencją Panem Rabinem, że przeniesiemy je na okres poświąteczny, i że w związku, że święto Chanuki już się zakończyło, w tym roku wyjątkowo zapalenia świec chanukowych nie będzie.

Ale bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie, bo jest to spotkanie dla mnie bardzo ważne, które w tym roku – można powiedzieć – właśnie niejako wyjątkowo z racji tego dzisiejszego terminu, 13 stycznia, wypada pomiędzy różnymi świątecznymi wydarzeniami – świątecznymi zarówno dla tych, którzy są wyznawcami judaizmu, jak i dla tych, którzy, tak jak ja, są chrześcijanami, katolikami. To po pierwsze święto Chanuki, żydowskie święto radości, żydowskie święto rodziny, ciepła, wspominające cud, do którego doszło w Świątyni Jerozolimskiej, ale to także święto, które miało miejsce dosłownie kilka dni temu, dokładnie 8 stycznia. Święto dziesiątego dnia miesiąca Tewet ‒ święto, które także upamiętnia wydarzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat. Święto upamiętniające wydarzenia, które miały miejsce w związku z oblężeniem Jerozolimy, a tym samym Świątyni Jerozolimskiej, w 588 r. p.n.e. przez króla babilońskiego Nabuchodonozora. Święto tym razem nie radości – święto smutku, refleksji i modlitwy, bo święto upamiętniające także tych, których data śmierci i miejsce pochówku nie są znane. A więc dziś, po ponad 2,5 tysiąca lat, wspominające także wszystkich tych synów narodu żydowskiego, którzy stracili życie, zostali zamordowani w czasie Holokaustu. A więc święto refleksji i smutku, święto często i łez tak doskonale rozumiane – o czym chcę zapewnić – również przez nas, Polaków, katolików, ludzi wierzących. My także mamy swoje święto – Wszystkich Świętych ‒ gdy upamiętniamy naszych zmarłych bliskich z rodziny, ale tradycyjnie idziemy upamiętnić także wszystkich tych, na których grobach być nie możemy z różnych przyczyn: dlatego że nie możemy na nie dotrzeć, bo są gdzieś daleko, albo dlatego że po prostu nie wiemy, gdzie są.

Jest to więc w sensie duchowym tradycja tożsama dla obydwu religii i dlatego na to święto, święto niezwykle ważne dla narodu żydowskiego, święto niezwykle ważne dla judaizmu, w sposób – powiedziałbym – piękny nakłada się także to wydarzenie, które dopiero nastąpi, a mianowicie Ogólnopolski Dzień Judaizmu: dzień dialogu międzyreligijnego pomiędzy religią chrześcijańską, katolicką a judaizmem. Uroczystości z nim związane odbędą się wkrótce w Kielcach. Jest to więc takie nasze specyficzne spotkanie świąteczno-noworoczne obejmujące zarazem wiele świąt.

Ale przede wszystkim chciałem Państwu niezwykle podziękować za przybycie do Pałacu Prezydenckiego, za to, że tutaj jesteście, za to, że razem z moją żoną możemy być z Państwem. Chcę zapewnić, że jest to dla nas niezwykle ważne, a dla mnie ‒ jako Prezydenta Rzeczypospolitej ‒ jest to ważne również w tym znaczeniu państwowym. Bo to nasze spotkanie i Państwa obecność jest elementem wspólnototwórczym tej wielkiej wspólnoty ludzi, którzy mieszkają w Rzeczypospolitej. Bardzo często wracam do określenia „Rzeczpospolita Przyjaciół” ‒ chciałbym, żeby ona taka była zawsze. I to, jak na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci od 1989 roku obserwuję powrót na polską ziemię kultury żydowskiej, gdy obserwuję, jak ona się rozwija, gdy obserwuję, jak z zainteresowaniem przyjmuje ją wielu ludzi mieszkających w Polsce, którzy wcześniej z racji tragedii historycznej, która spotkała naród żydowski, ale i naród polski w okresie II wojny światowej, poprzez Holokaust, gdy kultura żydowska została de facto zniszczona na naszej ziemi, jak ona tutaj wraca, jak wraca do swojej tradycji, jak wraca do tych swoich korzeni, które w tej Polin, ziemi, na której możesz odpocząć, rozwijały się przez tysiąc lat ‒ to muszę powiedzieć, że moje serce napawa się radością. I dlatego się tak cieszę z tego dzisiejszego spotkania, gdy jest Państwa tutaj na tej sali tak wiele i reprezentujecie tak wiele organizacji, które w piękny sposób odradzają się bardzo często w Polsce, a przede wszystkim w piękny sposób działając, budując właśnie ten niezwykle ważny element wspólnotowy – i za to chciałem Państwu po raz kolejny ogromnie podziękować.

Bardzo się cieszę z tej tradycji spotkania świątecznego, spotkania chanukowego – to już jedenasty rok. Ten 2017 jest jedenastym rokiem, w którym można już śmiało mówić, że jest to właśnie tradycja. Bo przecież rozpoczął ją w grudniu 2006 roku pan prezydent, profesor Lech Kaczyński, który później, w czasie gdy byłem ministrem w jego kancelarii, bardzo wiele mówił mi właśnie na temat tej wspólnoty kulturowej, na temat tego współistnienia, na temat właśnie tego ponad tysiąclecia wzajemnego życia na polskiej ziemi, na temat zasług przedstawicieli narodu żydowskiego dla Polski poczynionych na przestrzeni tych wszystkich lat. Tych przykładów można by wskazać bardzo, bardzo wiele – od ludzi nauki, poprzez ludzi kultury, poprzez ludzi pióra, poprzez ludzi, którzy zasłużyli się dla historii świata swoją postawą, także swoją działalnością naukową, jak Janusz Korczak, Julian Tuwim, o którym przecież uczą się w szkole polskie dzieci, którego poezja jest tak kochana przez Polaków, i wielu, wielu innych. Naukowcy, którzy uzyskiwali Nagrody Nobla, czy wreszcie ludzie, którzy zajęli się wielkim biznesem, jak Samuel Goldwyn, twórca wielkiej wytwórni filmowej Metro-Goldwyn-Mayer. To jest historia wszystkich tych, którzy tu się urodzili, w Rzeczypospolitej, i którzy stąd bardzo często poszli w świat, niosąc z sobą tamto wspomnienie.

Miałem ten zaszczyt być 30 września w Jerozolimie na smutnej uroczystości – uroczystości pogrzebowej wielkiego izraelskiego polityka Szimona Peresa. Żegnaliśmy Pana Prezydenta, dwukrotnego Pana Premiera. Ale być może niewielu ludzi pamięta, że urodził się on pod nazwiskiem Szymona Perskiego w II Rzeczypospolitej w 1923 roku w powiecie nowogrodzkim. Niezwykle ciekawie wspominał: „Urodziłem się w małym sztetlu. Urodziłem się pomiędzy dwoma wojnami, gdy ta ziemia była w Polsce, ale ponieważ była to mała społeczność żydowska, właściwie wyłącznie żydowska, choć mieszkali tam i Białorusini, i Rosjanie, właściwie miałem poczucie, że nawet właśnie przed emigracją urodziłem się w Izraelu”. Ktoś może w Polsce się oburzy na te słowa, że takie poczucie miał wtedy Pan Premier, ale ja się tylko uśmiechnę i powiem tak: „To popatrz na polskie Chicago. Ilu Polaków rodzących się dzisiaj w Chicago w środowisku polskim, tego ponad miliona Polaków, którzy tam mieszkają, ma poczucie, że właściwie urodziło się i mieszka w Polsce, bo obraca się całkowicie w społeczności polskiej? Ale czy oni swoją pracą, swoim wysiłkiem i swoją postawą nie budują także tego państwa, w którym mieszkają, czyli Stanów Zjednoczonych? Tak jest! Czy oni nie są członkami wspólnoty Stanów Zjednoczonych? Czy oni jeżeli w taki czy inny sposób uzyskają amerykańskie obywatelstwo, gdy trzeba, nie idą bronić Stanów Zjednoczonych i ich interesów? Idą”.

I tak właśnie było przez te ponad tysiąc lat, że narody polski i żydowski współistniały tutaj z sobą, tak zresztą jak i inne narody na ziemi II Rzeczypospolitej. Żydzi wnieśli wielki wkład w rozwój polskiej kultury, wnieśli wkład w rozwój polskiej nauki, tak jak i światowej nauki, wnieśli wielki wkład także w polską niepodległość – podkreślałem to wielokrotnie. Jeśli ktoś ma wątpliwości, nich pójdzie na cmentarz, na którym leżą legioniści Józefa Piłsudskiego, na którym leżą obrońcy Rzeczypospolitej z 1920 roku, na którym leżą ci, którzy Polski bronili w 1939 roku. Niech zbada historię Powstania Warszawskiego, a zobaczy tam tych, którzy byli członkami narodu żydowskiego, którzy urodzili się Żydami, ale którzy czuli się także i obywatelami Rzeczypospolitej i uważali Rzeczpospolitą za swój kraj, za swoje państwo, za które byli – i jego niepodległość – gotowi oddać życie.

Dlatego bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, bo ogromnie mnie cieszy to, jak powiedziałem wcześniej, że kultura żydowska w Polsce się odradza. Ogromnie cieszy mnie również to, że wielu Polaków wspiera to odradzanie się kultury żydowskiej. Tak jak są te piękne festiwale: Łódź Czterech Kultur, Warszawa Singera czy bliski mojemu sercu Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie.

Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to nasze spotkanie. Ogromnie dziękuję za przybycie do Pałacu Prezydenckiego. Będziemy z żoną mieli tę niezwykłą przyjemność i niezwykłe przeżycie dosłownie w poniedziałek udać się z oficjalną wizytą do Izraela ‒ do ziemi wielu religii, do ziemi wielu kultur, ale przede wszystkim do ziemi narodu wybranego. Bardzo się z tego powodu cieszę i chcę Państwa wszystkich zapewnić, że to dla nas niezwykle wzruszające wydarzenie, które na pewno będzie dla nas również i wielką inspiracją.

Jeszcze raz Państwu dziękuję za obecność i mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się znów przy świecach chanukowych, tak jak i rok temu. A w tym roku chciałem jeszcze raz wszystkim Państwu życzyć wszelkiego powodzenia, wszelkiego dobra, spokoju w rodzinach, możliwości rozwijania się w Rzeczypospolitej i powodzenia we wszystkich Państwa zamierzeniach.

Dziękuję serdecznie.

 

Źródło: Prezydent.pl

Fot. Andrzej Hrechorowicz/KPRP

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

123 komentarze

123 Komentarzy

 1. z-k

  13 stycznia 2017 at 18:44

  Prezydentowi takie pacholstwo nie uchodzi. Nie uchodzi. Dlatego głosowałem w I turze na G. Brauna. W II-j głosowałem oczywiście za obecnym prezydentem ale gdybym wiedział, że aż tak nie poszedł bym na wybory

 2. f

  13 stycznia 2017 at 18:51

  Ciekawe czemu W OGÓLE się nie zdziwiłem ? Mąż swojej żony

 3. Soroka

  13 stycznia 2017 at 19:02

  Wkurzają mnie te pitkowate uśmiechy! Prezydentowi nie przystoi głupkowaty uśmiech!

 4. jagoda

  13 stycznia 2017 at 19:07

  Wyrażano zachwyty nad hufcami żydowskich rycerzy w służbie polskich królów i chorągwiami żydowskiej husarii czy tym razem temat ten odpuszczono?

  • Robert B.

   13 stycznia 2017 at 22:20

   Na razie jest lansowanie, że są tu już 1000 lat „razem z nami”, „Rzeczpospolita przyjaciół”… Przecież człowiekowi się rzygać chce, jak takiego gówna słucha…

 5. Alex

  13 stycznia 2017 at 19:34

  Otóż to, skolonizowany rozporkowo ma niestety głupkowaty, bezmyślny i błogi uśmiech. To taka krowa, co jej do żlobu wystarczy żarcia wepchnąć by szczęśliwa była.

  Z jego gęby widać, że on nie myśli, niestety, stąd te wszystkie idiotyzmy się biorą.

 6. Duda oszukał wyborców

  13 stycznia 2017 at 19:38

  W czasie wyborów „patriota” pełną gębą, po wyborach żydowski pachołek. Nie ma innego wytłumaczenia, dlaczego tak się łasi do mikrej mniejszości żydowskiej w Polsce. Gdy inne kraje gonią żydów do Izraela, ten chce im oddać Polskę („Polin”).

  • LSED

   13 stycznia 2017 at 20:55

   Rezydent Juda nikogo nie oszukał. Unia Wolności, z której się wywodzi i PiS (czyli wg trafnego określenia Zygi Wrzodaka: „radykalna Unia Wolności”), które reprezentuje – to zawsze były i są najbardziej wypełnione żydofilią sekty parapolityczne w III RP.

   • Marcin77

    14 stycznia 2017 at 05:19

    Aż dziw że ludzie tego nie widzą, PO służy Merkel a PiS Żydom.

    • Poklos

     18 stycznia 2017 at 09:14

     Merkel jest zydowka.

 7. Michał Mieczysław

  13 stycznia 2017 at 19:39

  Kacapskie boty starające się od wieków (strefa osiedlenia) wychować Polaków na antysemitów i zbudować taki wizerunek Polaka na świecie oczywiście wpadły w płacz.

  • kresowiak

   13 stycznia 2017 at 20:04

   spadaj ukraiński trolu tramp was załatwi

  • Robert B.

   13 stycznia 2017 at 22:15

   Do @Michał Mieczysław

   A co? Polacy kim mają być? Filosemitami? Bo kto tak powiedział? Myślisz, że ludzie są aż tak durni, że nie wiedzą, o CO chodzi? Że wszyscy dadzą się zakuć prawowitej rasie panów w kajdany, żeby nie daj Boże nie być nazwanymi „antysemitami”? Oby tak dalej. Brak umiaru to typowa cecha tzw. cywilizacji żydowskiej. Braku umiaru, a jak miarka się przebiera, to zawsze jest wypłata: z dołu i ryczałtowo. Holokaust, jeżeli to w ogóle prawda, to jedna z takich wypłat.

 8. MNShadow

  13 stycznia 2017 at 20:49

  Nie przepadam za Żydami ale nie róbmy z tego wielce ważnego i niezrozumiałego wydarzenia lub cokolwiek innego. Prezydent jest takim jakby ambasadorem wybranym przez społeczeństwo. Nie wypada mu od tak przedstawiać swojej niechęci do danej „rasy”. Trzeba w tym temacie być jak nie jeden amerykański prezydent. Jak odwiedza dany kraj to mówi jaki to ważny sojusznik i partner ale jak przychodzi co do czego to już tak wspaniałym partnerem nie jest. Nie jest to ładne ale z drugiej strony nie wypada tak po prostu okazywać do kogoś niechęć. Nie bronię Dudy ale nie róbmy z tego wydarzenia od razy zdrady narodowej.

  • Robert B.

   13 stycznia 2017 at 22:16

   Ach tak? Nie widziałem takich hołdów w stosunku do innych ras, np. do Rosjan, Chińczyków, Mongołów, Wietnamczyków, Persów, Brazylijczyków itd. On się do żydostwa łasi, bo wie, GDZIE jest jego pan.

 9. Leszek1

  13 stycznia 2017 at 21:16

  Rzeczypospolita jako przyjaciel – dla nieprzyjaciol. Nie ma najmniejszej rownowagi w stosunku Polski do UE, USA, Ukrainy i Izraela. Polske ponizaja na arenie miedzynarodowj nie Zydzi (wedlug zapowiedzi Singera), ale polskojezyczny rzad.
  Przykro jest wstydzic sie za wlasny, bo wybrany z nadzieja na zmiany, rzad.

 10. anty żyd

  13 stycznia 2017 at 22:11

  państwo,Izrael stworzył ”SZATAN”a, nie Bóg, to nie naród wybrany,bo niesom dziecmi Abrahama,tylko dzieci Abrahama maga dziedziczyc ziemie…

 11. Robert B.

  13 stycznia 2017 at 22:12

  Rzygać się chce, jak się tych wiernopoddańczych hołdów słucha. To, że tego Dudę tak napompowano na prezydenta z tak mało znanego polityka, to nie przypadek. Sanhedryn go zatwierdził, bo właściwie ożeniony. Nie ma się co łudzić, że taki ktoś jak Duda będzie bronił interesu Polski przed żydowską agresją.

 12. polka

  13 stycznia 2017 at 22:45

  To jest nasz prezydent ? Polski Prezydent tak się wypowiada ? gdzie my właściwie mieszkamy ?! w Polen ?!
  co to się robi z naszą Ojczyzną !? kto nami rządzi!?

 13. kaz56

  13 stycznia 2017 at 23:20

  Ciekawi mnie czy J.M Hartman też tam był?bo w jego wypowiedziach odradza się kultura żydowska w Polsce

 14. hansi

  14 stycznia 2017 at 06:47

  No, komentarze są jednoznaczne…
  TAKĄ SZCZUJNIĘ (AW, prostym cytatem wygłoszonego tekstu Pana Dudy) popieram :),
  choć to nic do śmiechu 🙁
  Chciałem tylko zapytać nieśmiało, bo hasło pada w samym tytule..
  CO TO JEST za zwierzę, ta rzeczona „kultura żydowska” ???
  I czy jesteśmy już całkiem żydowskim krajem, że się tym czymś Polaków epatuje co rusz i każe jeszcze do tego finansować jakieś MUZEA „kultury żydowskiej” ?…
  Ja już dostaję odruchu wymiotnego na dźwięk KLARNETU, szczególnie, gdy „zawinie” na modłę arabską… A na dawną „Piwnicę pod Baranami” i na dawnego Piotra Skrzyneckiego – patrzę już całkiem innym okiem dzisiaj…
  Chyba kolejny (w historii – nie wiem już, KTÓRY..) „holocaust” jest nieunikniony…
  Czyżby Naczelni „Żydzi” z rządzących obecnie światem rodzin rothschildowych, KOLEJNY RAZ przygotowywały do zagłady, kolejne miliony swoich „pobratymców” ???…
  Jak spowodowały ostatni ich „holocaust” (około 300 tysięcy w Birkenau, plus dalsze pół miliona pomordowanych inaczej, niż gazem i piecem..), dzisiaj bezczelnie odwracając kota ogonem i każąc za to płącić NAM – OFIAROM, jeszcze DEFAMUJĄC nasze dobre imię, różnymi ICH „Ligami Anty-defamacyjnymi”, różnych sqrwieli, typu Abraham Foxmann ??…
  TO jest „kultura żidowska” ? 🙂 ..
  Traktowanie Polski i Polaków, jak śmieci, przez różnych cynicznych Szewachów Weiss-ów, czy inną swołoczy, typu „profesor” Hartmann, czy inne Tadeusze Grossy ?…
  I łaskawy patronat pejsatej swołoczy w czarnych kapeluszach, typu „Ekscelencja” Naczelny Rabin POLSKI – Michael Schudrich, któremu jakaś Duda kłania się nisko W NASZYM IMIENIU ? 🙂 .. I zapala świece chanukowe na menorze w BELWEDERZE i NA SALI SEJMOWEJ RP ?…

 15. wars

  14 stycznia 2017 at 08:09

  Serwilizm wobec Żydów „elit” z magdalenkowego rozdania już dawno przekroczył granice zdrady narodowej.

 16. Paweł

  14 stycznia 2017 at 11:07

  Kiedy wreszcie Polska oczyści się z tych śmieci?

 17. Kwal

  14 stycznia 2017 at 15:52

  Polacy ! Zajmijmy się sprawami poważnymi a nie głupotami. Apeluję do społeczeństwa o protest przeciwko planowanemu odznaczeniu przez zdrajcę Narodu
  Polskiego prezydenta Dudę rasowego żyda Pana Schewacha Weissa Orderem
  Orła Białego. Jest to profanacja tego zaszczytnego odznaczenia i policzek w twarz
  narodowi Polskiemu…

 18. Zona

  14 stycznia 2017 at 16:56

  Szokujące. „…którzy wcześniej z racji tragedii historycznej, która spotkała naród żydowski, ale i naród polski w okresie II wojny światowej, poprzez Holokaust,…” Tragedia owszem była ale nie historyczna tylko realna, fizyczna eksterminacja, przeprowadzona przez niemców! Dotknęła ona Naród Polski! W pierwszej kolejności. I dla nas jedynej. Zlikwidowano naszą państwowość i rozpoczęto wdrażanie projektu całkowitej eksterminacji. Łącznie niemcy zamordowali niemal 6 mln Obywateli Polskich i dziwi mnie to że po tylu latach od tej Zagłady Polaków ktoś dzieli tych ludzi wg narodowości! Kolejna kwestia, to co to jest „polin”?! Tu jest Polska Ziemia a obecnie nasza państwowość nosi nazwę Rzeczpospolita Polska. Trudno nie odnieść wrażenia w natłoku hołdów, jawnych i niejawnych pielgrzymek że mamy do czynienia z jakimś tajemnym projektem geopolitycznym który ma zachwiać strukturą naszej obecnie relatywnie jednorodnej etnicznie Ojczyzny.

 19. MOTYL35

  14 stycznia 2017 at 21:12

  Hańba po trzykroć hańba. Duda realizuje politykę sprzeczną z PRAWDĄ . Kierownicze ośrodki władzy żydowskiej zawsze działały na szkodę NARODU
  I PAŃSTWA POLSKIEGO. Kolaborowali z zaborcami, witali chlebem i solą napastników niemieckich oraz sowieckich. Zakładali czerwone opaski i wskazywali Polaków których należy aresztować rozstrzelać bądź w najlepszym razie wywieźć na Sybir. Gheta były zarządzane przez judenraty i judenpolizaj. Dziwne cały świat jest antysemicki nikt ich nie chce. I znowu jesteśmy oszukani wybraliśmy marionetkę która ostentacyjnie pogardza NARODEM POLSKIM.

 20. SPQR

  15 stycznia 2017 at 09:15

  zamiast komentarza , fragment z „odradzającej się kultury żydowskiej ” autorstwa teścia P.Dudy :
  „Bóg Polaków zamknięty w obozie, w baraku
  drży, gdy dzielni chłopcy z orzełkami na czapkach
  dobijają dziewczynki żydowskie, rurkami, na odlew.”

  czy i z tego powodu serce zięcia też tak bardzo się raduje …?

  • Paweł

   16 stycznia 2017 at 23:02

   Brak słów. Pomyśleć, że ten śmieć bezkarnie oczernia nasz Naród.

 21. Adipex bontril

  1 czerwca 2017 at 10:37

  Terrific.

 22. Cathrine

  13 czerwca 2017 at 05:11

  Me parece una gran oportunidad ver este tipo de información detallada como se detalla aquí. Están muy bien explicados todos los aspectos del tema.

 23. Pingback: xmt85c4wx5ctwxw3tcerthve56

 24. Pingback: دانلود قسمت هشتم شهرزاد دوم

 25. Pingback: دانلود شهرزاد قسمت هفتم فصل دوم

 26. Pingback: دانلود شهرزاد قسمت دوازدهم فصل دوم

 27. Pingback: دانلود قسمت 17 عاشقانه

 28. Manhattan Beach Marketing

  6 lipca 2017 at 03:04

  Interesting content. Creating accelerated redondo beach big data marketing, pay per click advertising structures plus customer advertising campaigns.

 29. Pingback: Jada Stevens

 30. Pingback: Rayna Rose

 31. Pingback: Kitty Catherine

 32. Pingback: Mia Malkova

 33. Pingback: Cherie DeVille

 34. Pingback: دانلود فصل دوم شهرزاد

 35. Pingback: Free Stuff Worldwide

 36. Pingback: Negotiations

 37. Pingback: casino games for real money

 38. Pingback: online movies

 39. Pingback: Loyola College for Sale

 40. Pingback: دانلود قسمت 11 شهرزاد 2

 41. Pingback: porno gratis

 42. Pingback: medical college in India with 45% marks

 43. Pingback: taylormade m2 driver australia

 44. Your place is valueble for me. Thanks!…

 45. beige fascinator

  18 lipca 2017 at 15:45

  You are my aspiration , I have few blogs and infrequently run out from to brand.

 46. Pingback: videos porno

 47. Pingback: porno gratis

 48. Pingback: porno gratis

 49. Pingback: porno

 50. white fascinator hat

  21 lipca 2017 at 09:22

  I simply couldn’t go away your web site prior to suggesting that I really enjoyed the standard info an individual supply on your visitors? Is going to be again frequently to inspect new posts

 51. online shopping for women's footwear

  21 lipca 2017 at 09:30

  Recommended reads includeNikki Nichols’ Frozen in Time: The Enduring Legacy of the 1961 U.S.|You can avoid this kind of a situation by obtaining a pair of footwear on-line.

 52. ChasBiarge

  21 lipca 2017 at 10:16

  Tafidil cialis Kamagra Inde

 53. Pingback: understanding leo man love

 54. Aldo Budworth

  21 lipca 2017 at 11:55

  I am often to blogging and i really appreciate your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information.

 55. Pingback: Acne Facial Treatments Margate

 56. Pingback: Acne Facial Treatments Plantation

 57. Pingback: پنجره

 58. KelChalkhic

  24 lipca 2017 at 07:40

  Isotretinoin Delivered buy cialis Paharmacymall

 59. Pingback: دانلود موزیک

 60. Pingback: gamble slots

 61. Pingback: دانلود قسمت ششم شهرزاد دوم

 62. Pingback: cheap hotel booking

 63. Pingback: dick

 64. buy mens sneakers online

  27 lipca 2017 at 18:52

  Cushioning Footwear- offers runners an elevated shock absorption and minimal medial assistance.|Apart from this means, you can also discover Proactol at Amazon. It involves the investment of cash and the returns can be huge if you know how to go via with the entire procedure. The name can be noticed on its formal web site.|Shipping is some thing that you may believe offsets the savings in tax. This is Mr Howard profession segment 26 occasions scored 30 factors 15 boards. Are you unhappy simply because of your obese issue?|If footwear is not up to your expectations, you can trade it for another piece. Though it is a herbal item, but chemists, pharmaceutical shops do not have Vimax. Its mini lights can be discovered in large assortments.|You can even refer to magazines and style weblogs to know what kind of shoes are in style. Frequently, the proprietor of the store will be waiting on you. The name can be noticed on its formal web site.|The shoes and boots from this brand come up in various colors and designs. Don’t miss this opportunity to see this inspirational movie. Attempt it and you might not regret for purchasing this kind of a pair of running footwear.|You can not get the advantages of Vigrx Plus when you purchase phony Vigrx Plus. How can you skip Christian Louboutin on-line store! You can look at various types and brand names of shoes available at affordable costs.|Anybody with an Internet accessibility can see the shoes and order the types that they like the very best. There are couple of locations exactly where you can purchase Proactol. L You should goal keywords with your PPC ads.|But the typical size chart is not be appropriate for running. Revitol anti aging package: it is a product which will help to quit your early aging. Fantastic collection of gown footwear for men is accessible here.|You can buy any footwear from the comfort of your workplace or home at anytime you desire. The eagle get 59 fewest points and 24 seconds timing because the franchise’s occasions low document.|What is it that tends to make Samuel Windsor shoes so special? The web is the generally the least expensive and easiest location to find everything you require. Bowtrol probiotics have more than 5 billion energetic cells.|What ever kind of shoes you are searching for, you will certainly discover the desired kind of shoes online.

 65. Pingback: kinesphere

 66. Pingback: clash royale hack tool

 67. Pingback: دانلود قسمت هفتم شهرزاد

 68. Pingback: jake burgess east berlin ct

 69. jake burgess

  31 lipca 2017 at 20:38

  I have been blogging since last month, my blog was indexed already in google but during the test i conducted, i search for a certain keyword related on my blog but it only shows the blog title and it directs me to the homepage not on the actual post. Need help!!!.

 70. Pingback: led lights

 71. jake burgess

  2 sierpnia 2017 at 00:29

  What is the best computer virus remover?. My computer is slow as hell and freezes on me. Most of the time, I have to restart my computer. I think I may have a virus on my computer. What is the best software to remove the viruses of my computer?.

 72. Pingback: coin-banks

 73. There are certainly a lot of details like that to take into consideration. That is a great point to bring up. I offer the thoughts above as general inspiration but clearly there are questions like the one you bring up where the most important thing will be working in honest good faith. I don?t know if best practices have emerged around things like that, but I am sure that your job is clearly identified as a fair game. Both boys and girls feel the impact of just a moment’s pleasure, for the rest of their lives.

 74. Pingback: DraftKings

 75. Pingback: bitcoin trading

 76. Pingback: a cet adresse

 77. Pingback: sports card

 78. Pingback: australia golf clubs price

 79. Pingback: anime series

 80. Pingback: دانلود شهرزاد 13

 81. Pingback: پنجره دوجداره

 82. Pingback: دانلود شهرزاد قسمت سیزده 13

 83. Pingback: Social Media Marketing

 84. Oh my goodness! an amazing article dude. Thank you However I am experiencing issue with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting identical rss problem? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 85. Pingback: https://en.gravatar.com/salaweselnawarszawa1

 86. Pingback: cryptorap

 87. Pingback: Justin

 88. Pingback: Video prezentacija kompanii

 89. Pingback: 食品

 90. nude sexy milf

  12 sierpnia 2017 at 19:39

  thankas for the info

 91. Pingback: دانلود فیلم ایرانی

 92. Pingback: دانلود فیلم

 93. Pingback: دانلود عالیجناب دوم

 94. Pingback: دانلود قسمت دوم عالیجناب

 95. Pingback: دانلود عالیجناب قسمت اول

 96. it disposal

  14 sierpnia 2017 at 01:59

  Nice read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he just bought me lunch as I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thank you for lunch! „Bill Dickey is learning me his experience.” by Lawrence Peter Berra.

 97. e scrap recycling

  14 sierpnia 2017 at 02:04

  I’ll right away seize your rss feed as I can’t in finding your email subscription link or e-newsletter service. Do you’ve any? Please allow me realize in order that I may subscribe. Thanks.

 98. old it disposal

  14 sierpnia 2017 at 02:11

  I dugg some of you post as I cerebrated they were extremely helpful very helpful

 99. milf pussy photo

  14 sierpnia 2017 at 08:47

  thanks f9r the info

 100. Coretta

  14 sierpnia 2017 at 20:00

  fat loss tips for endomorphs

 101. Pingback: دانلود فیلم

 102. Pingback: فروش توری پنجره

 103. Pingback: دانلود

 104. Pingback: پنجره دوجداره وین تک

 105. Pingback: شرکت تولیدی پنجره دوجداره ترک

 106. Pingback: free delivery

 107. Pingback: par l�

 108. Pingback: sell home

 109. Pingback: دانلود فیلم روز

 110. Jesse Grillo

  19 sierpnia 2017 at 20:31

  I enjoyed your blog. Thanks for posting this awesome blog. Amazing blogs. This website has some interesting and solid content.

 111. snap milfs

  19 sierpnia 2017 at 23:07

  free snap milfs

 112. Pingback: how to buy bitcoins

 113. Pingback: تعویض پنجره دوجداره

 114. Cedric Kellie

  21 sierpnia 2017 at 22:29

  Hi! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to begin. Do you have any points or suggestions? Cheers

 115. Pingback: دانلود

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra