Z kraju

Prezydent Andrzej Duda wyraził radość z powodu odradzania się kultury żydowskiej w Polsce

Bardzo często wracam do określenia „Rzeczpospolita Przyjaciół” ‒ chciałbym, żeby ona taka była zawsze. I to, jak na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci od 1989 roku obserwuję powrót na polską ziemię kultury żydowskiej, gdy obserwuję, jak ona się rozwija, gdy obserwuję, jak z zainteresowaniem przyjmuje ją wielu ludzi mieszkających w Polsce, którzy wcześniej z racji tragedii historycznej, która spotkała naród żydowski, ale i naród polski w okresie II wojny światowej, poprzez Holokaust, gdy kultura żydowska została de facto zniszczona na naszej ziemi, jak ona tutaj wraca, jak wraca do swojej tradycji, jak wraca do tych swoich korzeni, które w tej Polin, ziemi, na której możesz odpocząć, rozwijały się przez tysiąc lat ‒ to muszę powiedzieć, że moje serce napawa się radością – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas piątkowego spotkania z przedstawicielami społeczności żydowskiej, do jakiego doszło w Pałacu Prezydenckim.

Publikujemy pełną treść przemówienia:

 

Ekscelencjo, Pani Ambasador,

Ekscelencjo, Panie Profesorze,

Szanowni Państwo Ministrowie,

Ekscelencjo, Panie Rabinie,

Szanowni Panowie Przewodniczący, Prezesi,

Wszyscy Dostojni Zgromadzeni Goście,

Bardzo serdecznie dziękuję za przybycie po raz kolejny na przestrzeni ostatnich lat do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie. Spotkanie, które nazwaliśmy w tym roku świąteczno-noworocznym. Chciałbym jednak, żebyśmy wszyscy pamiętali o tym, że jest to spotkanie tradycyjne, które zazwyczaj do tej pory zawsze było spotkaniem związanym z zapaleniem świec chanukowych, ale ponieważ święto Chanuki jest świętem ruchomym w kalendarzu, tak się w tym roku wyjątkowo złożyło na przestrzeni ostatnich lat, że wypadło ono akurat w Wigilię Bożego Narodzenia, 24 grudnia. I z tego względu zdecydowaliśmy po ustaleniach z Jego Ekscelencją Panem Rabinem, że przeniesiemy je na okres poświąteczny, i że w związku, że święto Chanuki już się zakończyło, w tym roku wyjątkowo zapalenia świec chanukowych nie będzie.

Ale bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie, bo jest to spotkanie dla mnie bardzo ważne, które w tym roku – można powiedzieć – właśnie niejako wyjątkowo z racji tego dzisiejszego terminu, 13 stycznia, wypada pomiędzy różnymi świątecznymi wydarzeniami – świątecznymi zarówno dla tych, którzy są wyznawcami judaizmu, jak i dla tych, którzy, tak jak ja, są chrześcijanami, katolikami. To po pierwsze święto Chanuki, żydowskie święto radości, żydowskie święto rodziny, ciepła, wspominające cud, do którego doszło w Świątyni Jerozolimskiej, ale to także święto, które miało miejsce dosłownie kilka dni temu, dokładnie 8 stycznia. Święto dziesiątego dnia miesiąca Tewet ‒ święto, które także upamiętnia wydarzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat. Święto upamiętniające wydarzenia, które miały miejsce w związku z oblężeniem Jerozolimy, a tym samym Świątyni Jerozolimskiej, w 588 r. p.n.e. przez króla babilońskiego Nabuchodonozora. Święto tym razem nie radości – święto smutku, refleksji i modlitwy, bo święto upamiętniające także tych, których data śmierci i miejsce pochówku nie są znane. A więc dziś, po ponad 2,5 tysiąca lat, wspominające także wszystkich tych synów narodu żydowskiego, którzy stracili życie, zostali zamordowani w czasie Holokaustu. A więc święto refleksji i smutku, święto często i łez tak doskonale rozumiane – o czym chcę zapewnić – również przez nas, Polaków, katolików, ludzi wierzących. My także mamy swoje święto – Wszystkich Świętych ‒ gdy upamiętniamy naszych zmarłych bliskich z rodziny, ale tradycyjnie idziemy upamiętnić także wszystkich tych, na których grobach być nie możemy z różnych przyczyn: dlatego że nie możemy na nie dotrzeć, bo są gdzieś daleko, albo dlatego że po prostu nie wiemy, gdzie są.

Jest to więc w sensie duchowym tradycja tożsama dla obydwu religii i dlatego na to święto, święto niezwykle ważne dla narodu żydowskiego, święto niezwykle ważne dla judaizmu, w sposób – powiedziałbym – piękny nakłada się także to wydarzenie, które dopiero nastąpi, a mianowicie Ogólnopolski Dzień Judaizmu: dzień dialogu międzyreligijnego pomiędzy religią chrześcijańską, katolicką a judaizmem. Uroczystości z nim związane odbędą się wkrótce w Kielcach. Jest to więc takie nasze specyficzne spotkanie świąteczno-noworoczne obejmujące zarazem wiele świąt.

Ale przede wszystkim chciałem Państwu niezwykle podziękować za przybycie do Pałacu Prezydenckiego, za to, że tutaj jesteście, za to, że razem z moją żoną możemy być z Państwem. Chcę zapewnić, że jest to dla nas niezwykle ważne, a dla mnie ‒ jako Prezydenta Rzeczypospolitej ‒ jest to ważne również w tym znaczeniu państwowym. Bo to nasze spotkanie i Państwa obecność jest elementem wspólnototwórczym tej wielkiej wspólnoty ludzi, którzy mieszkają w Rzeczypospolitej. Bardzo często wracam do określenia „Rzeczpospolita Przyjaciół” ‒ chciałbym, żeby ona taka była zawsze. I to, jak na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci od 1989 roku obserwuję powrót na polską ziemię kultury żydowskiej, gdy obserwuję, jak ona się rozwija, gdy obserwuję, jak z zainteresowaniem przyjmuje ją wielu ludzi mieszkających w Polsce, którzy wcześniej z racji tragedii historycznej, która spotkała naród żydowski, ale i naród polski w okresie II wojny światowej, poprzez Holokaust, gdy kultura żydowska została de facto zniszczona na naszej ziemi, jak ona tutaj wraca, jak wraca do swojej tradycji, jak wraca do tych swoich korzeni, które w tej Polin, ziemi, na której możesz odpocząć, rozwijały się przez tysiąc lat ‒ to muszę powiedzieć, że moje serce napawa się radością. I dlatego się tak cieszę z tego dzisiejszego spotkania, gdy jest Państwa tutaj na tej sali tak wiele i reprezentujecie tak wiele organizacji, które w piękny sposób odradzają się bardzo często w Polsce, a przede wszystkim w piękny sposób działając, budując właśnie ten niezwykle ważny element wspólnotowy – i za to chciałem Państwu po raz kolejny ogromnie podziękować.

Bardzo się cieszę z tej tradycji spotkania świątecznego, spotkania chanukowego – to już jedenasty rok. Ten 2017 jest jedenastym rokiem, w którym można już śmiało mówić, że jest to właśnie tradycja. Bo przecież rozpoczął ją w grudniu 2006 roku pan prezydent, profesor Lech Kaczyński, który później, w czasie gdy byłem ministrem w jego kancelarii, bardzo wiele mówił mi właśnie na temat tej wspólnoty kulturowej, na temat tego współistnienia, na temat właśnie tego ponad tysiąclecia wzajemnego życia na polskiej ziemi, na temat zasług przedstawicieli narodu żydowskiego dla Polski poczynionych na przestrzeni tych wszystkich lat. Tych przykładów można by wskazać bardzo, bardzo wiele – od ludzi nauki, poprzez ludzi kultury, poprzez ludzi pióra, poprzez ludzi, którzy zasłużyli się dla historii świata swoją postawą, także swoją działalnością naukową, jak Janusz Korczak, Julian Tuwim, o którym przecież uczą się w szkole polskie dzieci, którego poezja jest tak kochana przez Polaków, i wielu, wielu innych. Naukowcy, którzy uzyskiwali Nagrody Nobla, czy wreszcie ludzie, którzy zajęli się wielkim biznesem, jak Samuel Goldwyn, twórca wielkiej wytwórni filmowej Metro-Goldwyn-Mayer. To jest historia wszystkich tych, którzy tu się urodzili, w Rzeczypospolitej, i którzy stąd bardzo często poszli w świat, niosąc z sobą tamto wspomnienie.

Miałem ten zaszczyt być 30 września w Jerozolimie na smutnej uroczystości – uroczystości pogrzebowej wielkiego izraelskiego polityka Szimona Peresa. Żegnaliśmy Pana Prezydenta, dwukrotnego Pana Premiera. Ale być może niewielu ludzi pamięta, że urodził się on pod nazwiskiem Szymona Perskiego w II Rzeczypospolitej w 1923 roku w powiecie nowogrodzkim. Niezwykle ciekawie wspominał: „Urodziłem się w małym sztetlu. Urodziłem się pomiędzy dwoma wojnami, gdy ta ziemia była w Polsce, ale ponieważ była to mała społeczność żydowska, właściwie wyłącznie żydowska, choć mieszkali tam i Białorusini, i Rosjanie, właściwie miałem poczucie, że nawet właśnie przed emigracją urodziłem się w Izraelu”. Ktoś może w Polsce się oburzy na te słowa, że takie poczucie miał wtedy Pan Premier, ale ja się tylko uśmiechnę i powiem tak: „To popatrz na polskie Chicago. Ilu Polaków rodzących się dzisiaj w Chicago w środowisku polskim, tego ponad miliona Polaków, którzy tam mieszkają, ma poczucie, że właściwie urodziło się i mieszka w Polsce, bo obraca się całkowicie w społeczności polskiej? Ale czy oni swoją pracą, swoim wysiłkiem i swoją postawą nie budują także tego państwa, w którym mieszkają, czyli Stanów Zjednoczonych? Tak jest! Czy oni nie są członkami wspólnoty Stanów Zjednoczonych? Czy oni jeżeli w taki czy inny sposób uzyskają amerykańskie obywatelstwo, gdy trzeba, nie idą bronić Stanów Zjednoczonych i ich interesów? Idą”.

I tak właśnie było przez te ponad tysiąc lat, że narody polski i żydowski współistniały tutaj z sobą, tak zresztą jak i inne narody na ziemi II Rzeczypospolitej. Żydzi wnieśli wielki wkład w rozwój polskiej kultury, wnieśli wkład w rozwój polskiej nauki, tak jak i światowej nauki, wnieśli wielki wkład także w polską niepodległość – podkreślałem to wielokrotnie. Jeśli ktoś ma wątpliwości, nich pójdzie na cmentarz, na którym leżą legioniści Józefa Piłsudskiego, na którym leżą obrońcy Rzeczypospolitej z 1920 roku, na którym leżą ci, którzy Polski bronili w 1939 roku. Niech zbada historię Powstania Warszawskiego, a zobaczy tam tych, którzy byli członkami narodu żydowskiego, którzy urodzili się Żydami, ale którzy czuli się także i obywatelami Rzeczypospolitej i uważali Rzeczpospolitą za swój kraj, za swoje państwo, za które byli – i jego niepodległość – gotowi oddać życie.

Dlatego bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, bo ogromnie mnie cieszy to, jak powiedziałem wcześniej, że kultura żydowska w Polsce się odradza. Ogromnie cieszy mnie również to, że wielu Polaków wspiera to odradzanie się kultury żydowskiej. Tak jak są te piękne festiwale: Łódź Czterech Kultur, Warszawa Singera czy bliski mojemu sercu Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie.

Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to nasze spotkanie. Ogromnie dziękuję za przybycie do Pałacu Prezydenckiego. Będziemy z żoną mieli tę niezwykłą przyjemność i niezwykłe przeżycie dosłownie w poniedziałek udać się z oficjalną wizytą do Izraela ‒ do ziemi wielu religii, do ziemi wielu kultur, ale przede wszystkim do ziemi narodu wybranego. Bardzo się z tego powodu cieszę i chcę Państwa wszystkich zapewnić, że to dla nas niezwykle wzruszające wydarzenie, które na pewno będzie dla nas również i wielką inspiracją.

Jeszcze raz Państwu dziękuję za obecność i mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się znów przy świecach chanukowych, tak jak i rok temu. A w tym roku chciałem jeszcze raz wszystkim Państwu życzyć wszelkiego powodzenia, wszelkiego dobra, spokoju w rodzinach, możliwości rozwijania się w Rzeczypospolitej i powodzenia we wszystkich Państwa zamierzeniach.

Dziękuję serdecznie.

 

Źródło: Prezydent.pl

Fot. Andrzej Hrechorowicz/KPRP

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

46 komentarzy

46 Komentarzy

 1. z-k

  13 stycznia 2017 at 18:44

  Prezydentowi takie pacholstwo nie uchodzi. Nie uchodzi. Dlatego głosowałem w I turze na G. Brauna. W II-j głosowałem oczywiście za obecnym prezydentem ale gdybym wiedział, że aż tak nie poszedł bym na wybory

 2. f

  13 stycznia 2017 at 18:51

  Ciekawe czemu W OGÓLE się nie zdziwiłem ? Mąż swojej żony

 3. Soroka

  13 stycznia 2017 at 19:02

  Wkurzają mnie te pitkowate uśmiechy! Prezydentowi nie przystoi głupkowaty uśmiech!

 4. jagoda

  13 stycznia 2017 at 19:07

  Wyrażano zachwyty nad hufcami żydowskich rycerzy w służbie polskich królów i chorągwiami żydowskiej husarii czy tym razem temat ten odpuszczono?

  • Robert B.

   13 stycznia 2017 at 22:20

   Na razie jest lansowanie, że są tu już 1000 lat „razem z nami”, „Rzeczpospolita przyjaciół”… Przecież człowiekowi się rzygać chce, jak takiego gówna słucha…

 5. Alex

  13 stycznia 2017 at 19:34

  Otóż to, skolonizowany rozporkowo ma niestety głupkowaty, bezmyślny i błogi uśmiech. To taka krowa, co jej do żlobu wystarczy żarcia wepchnąć by szczęśliwa była.

  Z jego gęby widać, że on nie myśli, niestety, stąd te wszystkie idiotyzmy się biorą.

 6. Duda oszukał wyborców

  13 stycznia 2017 at 19:38

  W czasie wyborów „patriota” pełną gębą, po wyborach żydowski pachołek. Nie ma innego wytłumaczenia, dlaczego tak się łasi do mikrej mniejszości żydowskiej w Polsce. Gdy inne kraje gonią żydów do Izraela, ten chce im oddać Polskę („Polin”).

  • LSED

   13 stycznia 2017 at 20:55

   Rezydent Juda nikogo nie oszukał. Unia Wolności, z której się wywodzi i PiS (czyli wg trafnego określenia Zygi Wrzodaka: „radykalna Unia Wolności”), które reprezentuje – to zawsze były i są najbardziej wypełnione żydofilią sekty parapolityczne w III RP.

   • Marcin77

    14 stycznia 2017 at 05:19

    Aż dziw że ludzie tego nie widzą, PO służy Merkel a PiS Żydom.

    • Poklos

     18 stycznia 2017 at 09:14

     Merkel jest zydowka.

 7. Michał Mieczysław

  13 stycznia 2017 at 19:39

  Kacapskie boty starające się od wieków (strefa osiedlenia) wychować Polaków na antysemitów i zbudować taki wizerunek Polaka na świecie oczywiście wpadły w płacz.

  • kresowiak

   13 stycznia 2017 at 20:04

   spadaj ukraiński trolu tramp was załatwi

  • Robert B.

   13 stycznia 2017 at 22:15

   Do @Michał Mieczysław

   A co? Polacy kim mają być? Filosemitami? Bo kto tak powiedział? Myślisz, że ludzie są aż tak durni, że nie wiedzą, o CO chodzi? Że wszyscy dadzą się zakuć prawowitej rasie panów w kajdany, żeby nie daj Boże nie być nazwanymi „antysemitami”? Oby tak dalej. Brak umiaru to typowa cecha tzw. cywilizacji żydowskiej. Braku umiaru, a jak miarka się przebiera, to zawsze jest wypłata: z dołu i ryczałtowo. Holokaust, jeżeli to w ogóle prawda, to jedna z takich wypłat.

 8. MNShadow

  13 stycznia 2017 at 20:49

  Nie przepadam za Żydami ale nie róbmy z tego wielce ważnego i niezrozumiałego wydarzenia lub cokolwiek innego. Prezydent jest takim jakby ambasadorem wybranym przez społeczeństwo. Nie wypada mu od tak przedstawiać swojej niechęci do danej „rasy”. Trzeba w tym temacie być jak nie jeden amerykański prezydent. Jak odwiedza dany kraj to mówi jaki to ważny sojusznik i partner ale jak przychodzi co do czego to już tak wspaniałym partnerem nie jest. Nie jest to ładne ale z drugiej strony nie wypada tak po prostu okazywać do kogoś niechęć. Nie bronię Dudy ale nie róbmy z tego wydarzenia od razy zdrady narodowej.

  • Robert B.

   13 stycznia 2017 at 22:16

   Ach tak? Nie widziałem takich hołdów w stosunku do innych ras, np. do Rosjan, Chińczyków, Mongołów, Wietnamczyków, Persów, Brazylijczyków itd. On się do żydostwa łasi, bo wie, GDZIE jest jego pan.

 9. Leszek1

  13 stycznia 2017 at 21:16

  Rzeczypospolita jako przyjaciel – dla nieprzyjaciol. Nie ma najmniejszej rownowagi w stosunku Polski do UE, USA, Ukrainy i Izraela. Polske ponizaja na arenie miedzynarodowj nie Zydzi (wedlug zapowiedzi Singera), ale polskojezyczny rzad.
  Przykro jest wstydzic sie za wlasny, bo wybrany z nadzieja na zmiany, rzad.

 10. anty żyd

  13 stycznia 2017 at 22:11

  państwo,Izrael stworzył ”SZATAN”a, nie Bóg, to nie naród wybrany,bo niesom dziecmi Abrahama,tylko dzieci Abrahama maga dziedziczyc ziemie…

 11. Robert B.

  13 stycznia 2017 at 22:12

  Rzygać się chce, jak się tych wiernopoddańczych hołdów słucha. To, że tego Dudę tak napompowano na prezydenta z tak mało znanego polityka, to nie przypadek. Sanhedryn go zatwierdził, bo właściwie ożeniony. Nie ma się co łudzić, że taki ktoś jak Duda będzie bronił interesu Polski przed żydowską agresją.

 12. polka

  13 stycznia 2017 at 22:45

  To jest nasz prezydent ? Polski Prezydent tak się wypowiada ? gdzie my właściwie mieszkamy ?! w Polen ?!
  co to się robi z naszą Ojczyzną !? kto nami rządzi!?

 13. kaz56

  13 stycznia 2017 at 23:20

  Ciekawi mnie czy J.M Hartman też tam był?bo w jego wypowiedziach odradza się kultura żydowska w Polsce

 14. na szubienicę!

  14 stycznia 2017 at 01:37

  tutaj coś o współplemieńcach Weissa https://www.youtube.com/watch?v=Y_ZDO6IRtI8

 15. hansi

  14 stycznia 2017 at 06:47

  No, komentarze są jednoznaczne…
  TAKĄ SZCZUJNIĘ (AW, prostym cytatem wygłoszonego tekstu Pana Dudy) popieram :),
  choć to nic do śmiechu 🙁
  Chciałem tylko zapytać nieśmiało, bo hasło pada w samym tytule..
  CO TO JEST za zwierzę, ta rzeczona „kultura żydowska” ???
  I czy jesteśmy już całkiem żydowskim krajem, że się tym czymś Polaków epatuje co rusz i każe jeszcze do tego finansować jakieś MUZEA „kultury żydowskiej” ?…
  Ja już dostaję odruchu wymiotnego na dźwięk KLARNETU, szczególnie, gdy „zawinie” na modłę arabską… A na dawną „Piwnicę pod Baranami” i na dawnego Piotra Skrzyneckiego – patrzę już całkiem innym okiem dzisiaj…
  Chyba kolejny (w historii – nie wiem już, KTÓRY..) „holocaust” jest nieunikniony…
  Czyżby Naczelni „Żydzi” z rządzących obecnie światem rodzin rothschildowych, KOLEJNY RAZ przygotowywały do zagłady, kolejne miliony swoich „pobratymców” ???…
  Jak spowodowały ostatni ich „holocaust” (około 300 tysięcy w Birkenau, plus dalsze pół miliona pomordowanych inaczej, niż gazem i piecem..), dzisiaj bezczelnie odwracając kota ogonem i każąc za to płącić NAM – OFIAROM, jeszcze DEFAMUJĄC nasze dobre imię, różnymi ICH „Ligami Anty-defamacyjnymi”, różnych sqrwieli, typu Abraham Foxmann ??…
  TO jest „kultura żidowska” ? 🙂 ..
  Traktowanie Polski i Polaków, jak śmieci, przez różnych cynicznych Szewachów Weiss-ów, czy inną swołoczy, typu „profesor” Hartmann, czy inne Tadeusze Grossy ?…
  I łaskawy patronat pejsatej swołoczy w czarnych kapeluszach, typu „Ekscelencja” Naczelny Rabin POLSKI – Michael Schudrich, któremu jakaś Duda kłania się nisko W NASZYM IMIENIU ? 🙂 .. I zapala świece chanukowe na menorze w BELWEDERZE i NA SALI SEJMOWEJ RP ?…

 16. wars

  14 stycznia 2017 at 08:09

  Serwilizm wobec Żydów „elit” z magdalenkowego rozdania już dawno przekroczył granice zdrady narodowej.

 17. Paweł

  14 stycznia 2017 at 11:07

  Kiedy wreszcie Polska oczyści się z tych śmieci?

 18. Kwal

  14 stycznia 2017 at 15:52

  Polacy ! Zajmijmy się sprawami poważnymi a nie głupotami. Apeluję do społeczeństwa o protest przeciwko planowanemu odznaczeniu przez zdrajcę Narodu
  Polskiego prezydenta Dudę rasowego żyda Pana Schewacha Weissa Orderem
  Orła Białego. Jest to profanacja tego zaszczytnego odznaczenia i policzek w twarz
  narodowi Polskiemu…

 19. Zona

  14 stycznia 2017 at 16:56

  Szokujące. „…którzy wcześniej z racji tragedii historycznej, która spotkała naród żydowski, ale i naród polski w okresie II wojny światowej, poprzez Holokaust,…” Tragedia owszem była ale nie historyczna tylko realna, fizyczna eksterminacja, przeprowadzona przez niemców! Dotknęła ona Naród Polski! W pierwszej kolejności. I dla nas jedynej. Zlikwidowano naszą państwowość i rozpoczęto wdrażanie projektu całkowitej eksterminacji. Łącznie niemcy zamordowali niemal 6 mln Obywateli Polskich i dziwi mnie to że po tylu latach od tej Zagłady Polaków ktoś dzieli tych ludzi wg narodowości! Kolejna kwestia, to co to jest „polin”?! Tu jest Polska Ziemia a obecnie nasza państwowość nosi nazwę Rzeczpospolita Polska. Trudno nie odnieść wrażenia w natłoku hołdów, jawnych i niejawnych pielgrzymek że mamy do czynienia z jakimś tajemnym projektem geopolitycznym który ma zachwiać strukturą naszej obecnie relatywnie jednorodnej etnicznie Ojczyzny.

 20. MOTYL35

  14 stycznia 2017 at 21:12

  Hańba po trzykroć hańba. Duda realizuje politykę sprzeczną z PRAWDĄ . Kierownicze ośrodki władzy żydowskiej zawsze działały na szkodę NARODU
  I PAŃSTWA POLSKIEGO. Kolaborowali z zaborcami, witali chlebem i solą napastników niemieckich oraz sowieckich. Zakładali czerwone opaski i wskazywali Polaków których należy aresztować rozstrzelać bądź w najlepszym razie wywieźć na Sybir. Gheta były zarządzane przez judenraty i judenpolizaj. Dziwne cały świat jest antysemicki nikt ich nie chce. I znowu jesteśmy oszukani wybraliśmy marionetkę która ostentacyjnie pogardza NARODEM POLSKIM.

 21. SPQR

  15 stycznia 2017 at 09:15

  zamiast komentarza , fragment z „odradzającej się kultury żydowskiej ” autorstwa teścia P.Dudy :
  „Bóg Polaków zamknięty w obozie, w baraku
  drży, gdy dzielni chłopcy z orzełkami na czapkach
  dobijają dziewczynki żydowskie, rurkami, na odlew.”

  czy i z tego powodu serce zięcia też tak bardzo się raduje …?

  • Paweł

   16 stycznia 2017 at 23:02

   Brak słów. Pomyśleć, że ten śmieć bezkarnie oczernia nasz Naród.

 22. mobsex

  17 maja 2017 at 06:20

  Thanks , I have just been looking for information about this subject fora long time and yours is the best I have found out so far.However, what concerning the bottom line?Are you certain about the source?Feel free to surf to my web-site; go here; http://www.jgsfriends.net/,

 23. game poker online

  27 maja 2017 at 12:38

  Quite neat article Prezydent Andrzej Duda wyraził radość z powodu odradzania się kultury żydowskiej w Polsce – Prawy.pl.Truly thanks a lot! Will examine on… game poker online http://www.feraripoker.org/

 24. the site

  31 maja 2017 at 13:09

  If you are even now on the fence: seize your most loved earphones, mind down towards a Least difficult Acquire and request to plug them into a Zune then an iPod and view which a person seems much better toward by yourself, and which interface makes yourself smile extra. Then you can expect to notice which is immediately for you.

 25. the page

  31 maja 2017 at 14:01

  Concerning me and my spouse we’ve owned further MP3 gamers previously mentioned the a long time than I can rely, like Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, and so on. But, the ultimate couple of several years I have resolved down in direction of one particular line of players. Why? Because I was delighted in the direction of investigate how well-designed and enjoyable in the direction of seek the services of the underappreciated (and greatly mocked) Zunes are.

 26. Adipex bontril

  1 czerwca 2017 at 10:37

  Terrific.

 27. shoes line

  11 czerwca 2017 at 04:29

  With on-line paid surveys, you will have enjoyable and at the exact same time, make some extra cash.|So pls select carefully thatw hat all off web page action you need. In these days’s globe most of the individuals like to wear mild fabric suit. You can get every thing sent totally free of price.|Put them together and we have the Individual Pc. As soon as he gets your ask for, he will deliver you an email with the link to download the genie. Am I going to have numerous photos or videos on the website?|Jpearls Bracelets section is the wonderland for women with a style for magnificence. This will conserve you cash if there occurs to be a extremely good sale at one particular retailer. Why is business A so much cheaper than company B?|Gift certificates for online shopping website s might be provided as an incentive. But viewing a infant in a infant costume can soften anyone’s heart. For examining right keywords you can use Google keyword tool.|They are accessible at a number of merchants such as Goal, Walmart, Kmart and even QVC. Our lives stand on the basis of ‚s and one’s. Health is important if you want to be successful in lifestyle.|Don’t get me incorrect, we aren’t going hungry, but issues are not fantastic at the moment.

 28. It’s hard to find knowledgeable people on this topic, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 29. online shopping clothes

  13 czerwca 2017 at 05:03

  The other side of the story was the practical software program improvement on the web.|Yes, only the best leading quality pearl jewellery! All you have to do is surf a few online shopping web sites and location an purchase for the item you wish to have. There is continuity of work even with out energy.|1 of the most well-liked is the Goal Credit Card. They, really, make their pants for short girls and many petite sizes I swear begin at five’4″. For example, one for your Twitter and one for YouTube videos.|This includes products for each men and women with a quantity of sub sections for each. You can verify out numerous colours and even test new colors on him/her. Both of these kinds are provided by the Nationwide Goal Financial institution.|Food, Glorious Food: Numerous households get stung by the higher costs on food, drink and snacks while on times out.

 30. Cathrine

  13 czerwca 2017 at 05:11

  Me parece una gran oportunidad ver este tipo de información detallada como se detalla aquí. Están muy bien explicados todos los aspectos del tema.

 31. This web site is really a walk-through for all of the info you wanted about this and didn’t know who to ask. Glimpse here, and you’ll definitely discover it.

 32. Pingback: xmt85c4wx5ctwxw3tcerthve56

 33. jenny

  22 czerwca 2017 at 22:07

  diet pills yeduc sibutramina drug testing

 34. katies

  23 czerwca 2017 at 18:15

  slim trim u diet pills reviews 2014

 35. When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks!

 36. katie

  25 czerwca 2017 at 19:29

  diet pills hydroxycut real results fitness las vegas

 37. KelChalkhic

  26 czerwca 2017 at 19:14

  Priligy Drug Interactions viagra India Drugs Online

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra