Gospodarka

Inflacja – komu służy komu szkodzi?

Po dwuletniej deflacji, w grudniu ubiegłego roku powróciła inflacja. W połowie lutego osiągnęła wskaźnik 1,8% w skali roku. Oznacza to, że dziś potrzebujemy więcej pieniędzy na zakup tych samych towarów, niż potrzebowaliśmy ich przed rokiem, a na koniec roku 2017 z dużym prawdopodobieństwem potrzebować będziemy jeszcze więcej. Utraty siły nabywczej pieniądza często jednak nie dostrzegamy. Zachodzi niepostrzeżenie, pod osłoną przewrotnej medialnej propagandy, usiłującej zafałszować oczywiste gospodarcze fakty i uśpić naszą czujność. Fakty natomiast są takie, że inflacja służy tylko bankom i rządom. Tym pierwszym pomaga w cichym  okradaniu społeczeństwa z oszczędności i majątków, a tym drugim ułatwia obsługę publicznego długu. 

 

Geneza

 

Inflacja jest efektem psucia pieniądza na skutek nadmiernego zwiększania jego podaży, głównie przez emisje banków centralnych oraz kreowanie go w akcjach kredytowych przez banki komercyjne. Zjawisko stałej utraty wartości pieniądza pojawiło się w końcu XVII wieku, gdy w Wielkiej Brytanii zalegalizowano upaństwowioną grabież, polegającą  na przyznaniu prywatnym bankom wyłącznego prawa do emitowania fałszywych, poświadczonych przez państwo kwitów depozytowych (not bankowych) nie mających pokrycia w zdeponowanym złocie. Z czasem kwity te przekształciły się w walutę i pieniądz fiducjarny, czyli całkowicie oderwany od jakiegokolwiek ekwiwalentu swojej wartości w szlachetnym kruszcu. Pieniądz stał się ostatecznie towarem samym w sobie, zamiast pozostać jedynie miernikiem wartości rozmaitych dóbr materialnych i ludzkiej pracy.

 

Proces utraty siły nabywczej przez pieniądz

 

Inflacja w służbie banków

 

Im więcej komercyjny bank udziela kredytów, tym więcej kreuje pustego pieniądza, wyczarowując go z niczego — pieniądza, który nabiera swojej wartości dopiero wtedy, gdy kredytobiorca kupuje za pożyczone pieniądze realne dobra materialne lub usługi. W każdej bankowej umowie kredytowej zapisywane jest zobowiązanie kredytobiorcy do zapłaty odpowiednich odsetek od kredytu, a zatem bank zarobi na odsetkach tym więcej, im więcej pożyczy pieniędzy, których… nigdy nie miał. Jeśli kredytobiorca nie spłaci kredytu, to bank może zarobić nawet więcej, przejmując zastawione na kredycie dobra.

 

Zalegalizowana w większości państw złodziejska zasada tzw. częściowej rezerwy umożliwia bankom dopisywanie na konto kredytobiorcy nieistniejących pieniędzy. Takie kuriozalne, trudne do pogodzenia ze zdrowym rozsądkiem i poczuciem przyzwoitości unormowanie prawne stworzyło przed 300 laty podstawę współczesnej bankowości, czyli prawny fundament do uprawiania banksterskiego procederu. Co więcej, w ostatnich latach ustanowiono kolejne bandyckie regulacje prawne zezwalające na ograbienie klientów zagrożonego upadłością banku z ich kapitałowych inwestycji i depozytów. Możliwe jest to — o zgrozo — na podstawie nie podlegającej wstrzymaniu decyzji administracyjnej. Mechanizm tej upaństwowionej, drastycznie łamiącej prawo własności grabieży nazywa się Bail In, a jego administratorem jest od połowy ubiegłego roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

 

Rysunek 2: Inflacja i deflacja w Polsce w latach 2012-2017


źródło: Stooq

 

Inflacja w służbie rządów i samorządów

 

Najlepszymi klientami banków są oczywiście instytucje rządowe, które chętnie pożyczają duże pieniądze pod zastaw bieżących i przyszłych podatków. Władze centralne i lokalne przerzucają na społeczeństwo skutki zawieranych umów kredytowych, przekształcając wolnych ludzi w zaharowanych wyrobników, zniewolonych monstrualnym publicznym długiem i rosnącymi podatkami. Systematycznie rozrasta się natomiast kasta państwowych biurokratów, którzy stanowią naturalne zaplecze polityczne i wyborcze każdego kolejnego rządu.

 

Obsługa rządowych pożyczek sprowadza się jedynie do spłaty odsetek, ponieważ budżetu państwa nie jest stać na spłatę ogromnych rat kapitałowych. Jest to sytuacja bardzo wygodna dla banków, a nawet pożądana, ponieważ swoje zyski osiągają głównie z odsetek. W ich interesie spoczywa zatem stałe zwiększanie publicznego długu (tzw. „wiecznego długu”), od którego naliczane są coraz wyższe odsetki. Obsługa odsetek od kredytów staje się dla władz publicznych prostsza, jeśli osiągają one wyższe wpływy z podatków, czemu sprzyja inflacja.

 

Wartość pieniądza w czasie 

 

Utrata siły nabywczej przez pieniądz na skutek inflacji ma oczywiście fatalne skutki dla budżetów gospodarstw domowych. To jeszcze jeden ukryty podatek, który poważnie ogranicza możliwości korzystania z owoców własnej pracy i nie sprzyja gromadzeniu oszczędności.

 

Nieco starsze pokolenie doskonale pamięta okres przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy boleśnie doświadczaliśmy hiper-inflacji. Tempo utraty siły nabywczej pieniądza ilustrowano wówczas sarkastyczną anegdotą, jak to rzucona na ziemię złotówka dolatywała do gruntu już tylko jako pięćdziesiąt groszy… Nikt nie oszczędzał wtedy pieniędzy, tylko jak najszybciej wymieniał je na trwałe dobra użytkowe (o ile były dostępne). Dziś wystarczy spojrzeć na Wenezuelę, aby przekonać się o gorzkich owocach inflacji. Charakterystyczne jest to, że władze Wenezueli dążą przede wszystkim do spłaty odsetek od rządowych kredytów, kosztem drastycznego ograniczenia finansowania usług publicznych.

 

Ile tracimy na inflacji możemy łatwo i dokładnie wyliczyć korzystając z dobrze znanej w biznesie formuły matematycznej nazywanej z angielska Net Present Value (NPV). Formuła ta stosowana jest w rozmaitych projektach do obliczania rzeczywistych kosztów określonego przedsięwzięcia w szczególności wtedy, gdy jego realizacja trwa dłużej niż rok. Można wyliczyć NPV — utratę siły nabywczej swoich pieniędzy w określonym czasie — według matematycznego wzoru, albo korzystając z gotowej formuły (funkcji) w popularnym arkuszu Microsoft Excel.

 

Inflacja to patologia, która niszczy zdrowe naturalne mechanizmy gospodarcze. Pojawiła się wraz z zalegalizowaniem XVII-wiecznego finansowego mega-oszustwa, na którym zbudowano współczesny globalny system finansowy, będący monstrualną piramidą finansową. Ta piramida runie, ponieważ w obiegu gospodarczym jest zbyt wiele pustego pieniądza napędzającego inflację. Inflacja to jeden z najważniejszych symboli nienormalnych, wyzutych z podstawowych zasad etycznych czasów, w których żyjemy.

Zjawiska inflacji można jednak szybko się  pozbyć. Wystarczy jeśli zostanie ustanowione prawo zakazujące uchwalania budżetów państwa z deficytem,  zlikwiduje się mega-lichwiarskie unormowania pozwalające bankom na udzielanie kredytów na zasadzie częściowej rezerwy, a pełną kontrolę nad emisją pieniądza przejmie państwo. To takie oczywiste i proste, tylko… czy wykonalne?

 

Robert Werner

za Peritus.Net Info

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

126 komentarzy

126 Komentarzy

 1. Andrzej Sokół

  18 lutego 2017 at 09:49

  Facet pisze bzdury, inflacja jest na rękę przede wszystkim rządowi, poprzez przede wszystkim podatek inflacyjny i wszystko co się z tym wiąże, banki to tylko interesowni pomagierzy. Przy pomocy inflacji rząd okrąża ludzi zmuszonych do posługiwania się walutą.

 2. gieptil

  18 lutego 2017 at 09:58

  Tekst poza kilkoma sensownymi prawdziwymi zdaniami, zawiera stek paranaukowych bredni. To są w formie wyostrzonej/zradykalizowanej poglądy ekonomiczne z końca XIX wieku.
  To wtedy dla przykładu zrobiła się moda na mocny, prawdziwy pieniądz mający pokrycie z złocie. Miał być cudownym środkiem uzdrawiającym, niczym eliksir życia, a był śmiertelną trucizną. Car Mikołaj II dał się namówić Anglikom na ten jakoby znakomity, genialny pomysł. W 1897 roku pod wodzą ministra finansów Eugeniusza Witte wprowadzono w Rosji złoty rubel. Gospodarka Rosji która przez drugą połowę XIX wieku szybko się rozwijała w wyniku tej reformy popadła w stagnację. To tylko jeden przykład. Bo po Reformie Grabskiego też mieliśmy złoty pieniądz, i z podobnym skutkiem, niemal przez cały późniejszy okres do II WŚ polska gospodarka tkwiła twardo w recesji, a większość Polaków żyła w skrajnej nędzy. W obydwu wypadkach te „genialne” pomysły bardzo przyczyniły się do późniejszego zwycięstwa komunistów. Tak to skrajni liberałowie, monetaryści podają przyjacielską dłoń bolszewikom. Takich przykładów jest zresztą więcej, Ameryka Południowa zna ich wiele. Skrajni liberałowie tworzyli warunku dla eksplozji skrajnie lewicowych brutalnych partyzantek, za sprawą oceanu biedoty który powstawał w wyniku tego typu myślenia jak w powyższym artykule. Warto podkreślić, to są poglądy z przed stu lat i nikt rozumny nie myśli do tych koncepcji serio wracać. A zmyłka może być, owszem. Już dawno były doniesienia o masowym skupowaniu złota. Teraz ktoś rzuci hasło zdrowy złoty pieniądz, swoje złoto sprzeda ze 100 krotną przebitką, a później się okaże że to był taki żarcik – bijajcie się frajerzy.

 3. Codreanu

  18 lutego 2017 at 10:12

  Czemu ta obrzydliwa żydowska reklama promująca Warszawę jako żydowskie miasto jest wyświetlana?

 4. gieptil

  18 lutego 2017 at 10:20

  Autor niczym bolszewicki agitator wali z grubej rury, tylko jak to u nich było wali kulą w płot.

  „Inflacja to patologia, która niszczy zdrowe naturalne mechanizmy gospodarcze. Pojawiła się wraz z zalegalizowaniem XVII-wiecznego finansowego mega-oszustwa, na którym zbudowano współczesny globalny system finansowy, będący monstrualną piramidą finansową. ”

  Już pomijając że i wcześniej znane są przypadki inflacji. To przecież funkcjonowanie tego „finansowego mega-oszustwa” akurat zbiegło się jakby przypadkiem z okresem tak fenomenalnego rozkwitu gospodarczego jakiego nigdy nie znała ludzkość, nie znała nawet niczego podobnego. A może to właśnie to „mega-oszustwo”, ta jakoby „piramida finansowa” umożliwiły ten rozwój? Myślę że te sprawy się wiążą, że bez nowoczesnych systemów finansowych ze znanymi ich wadami nie byłoby tego rozwoju . Jeszcze raz podkreślam, poza stwierdzeniem kilku prawdziwych faktów, ten powyższy jest bzdurą i jako taki należy go traktować.
  Inflacja na poziomie 3-5% rocznie ułatwia działanie gospodarki, że tak powiem oliwi jej tryby. Ale nie jest samoistnym czynnikiem rozwoju, bo niektórzy tak to rozumieją, źle rozumieją. Ona nie jest silnikiem rozwoju gospodarki, silnik musi być inny, ale ułatwia pewne procesy dostosowawcze.

 5. Warner Koetter

  21 lutego 2017 at 16:07

  payday loans

 6. Cedric Hur

  21 lutego 2017 at 16:14

  NCWISE Login

 7. Lennie Regans

  22 lutego 2017 at 08:32

  swarovski bijoux fr

 8. Tamra Rosch

  22 lutego 2017 at 08:34

  Myntra Coupons

 9. Jimmy Severy

  22 lutego 2017 at 08:57

  premier DUI lawyer new bloomfield pa

 10. Darius Yanagida

  23 lutego 2017 at 21:50

  penny stock tips

 11. Robert Werner

  23 lutego 2017 at 22:27

  @ gieptill Musisz uzupełnić swoją wiedzę, żeby nie pisać byle czego w komentarzach. Polecam między innymi Bankier.pl:
  http://www.bankier.pl/wiadomosc/Rezerwa-czesciowa-i-jej-wplyw-na-gospodarke-2175721.html
  Fragment: Konsekwencje rezerwy częściowej
  Kreacja kredytu sprawia, że w czasie wzrostu gospodarczego w olbrzymim tempie rośnie podaż pieniądza. Zatem system bankowy oparty o rezerwę częściową gwarantuje permanentną inflację i utratę siły nabywczej oszczędności obywateli. Rosnące ceny dotykają najbardziej ludzi, którzy utrzymują się ze stałych dochodów, czyli na przykład sferę budżetową. Są również zmorą dla przedsiębiorców, którzy mają trudność z oszacowanie przyszłych wyników swojej działalności.

 12. Vernon Trane

  24 lutego 2017 at 02:20

  With every thing that appears to be developing within this subject matter, your perspectives are generally somewhat radical. Nevertheless, I am sorry, but I do not give credence to your whole theory, all be it stimulating none the less. It would seem to everybody that your commentary are generally not totally justified and in fact you are generally your self not even completely certain of the argument. In any event I did appreciate reading through it.

 13. Terrilyn

  24 lutego 2017 at 03:55

  as soon as I detected this website I went on reddit to share some of the love with them.EBestWebHost

 14. HR and Payroll System Qatar

  4 marca 2017 at 17:00

  Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So nice to find somebody with some original thoughts on this subject. realy thank you for starting this up. this website is something that is needed on the web, someone with a little originality. useful job for bringing something new to the internet!

 15. bijuterii swarovski online

  5 marca 2017 at 02:06

  Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So nice to find somebody with some original thoughts on this subject. realy thank you for starting this up. this website is something that is needed on the web, someone with a little originality. useful job for bringing something new to the internet!

 16. Can I just say what a relief to find someone who actually knows what theyre talking about on the internet. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More people need to read this and understand this side of the story. I cant believe youre not more popular because you definitely have the gift.

 17. Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So nice to find somebody with some original thoughts on this subject. realy thank you for starting this up. this website is something that is needed on the web, someone with a little originality. useful job for bringing something new to the internet!

 18. kendi basina meme muayyenesi

  8 marca 2017 at 09:26

  I’m impressed, I must say. Really rarely do I encounter a blog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. Your idea is outstanding; the issue is something that not enough people are speaking intelligently about. I am very happy that I stumbled across this in my search for something relating to this.

 19. turquoise blue fascinators

  10 marca 2017 at 04:49

  I believe you have noted some very interesting details , thanks for the post.

 20. I am often to blogging and i really appreciate your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information.

 21. There are certainly a lot of details like that to take into consideration. That is a great point to bring up. I offer the thoughts above as general inspiration but clearly there are questions like the one you bring up where the most important thing will be working in honest good faith. I don?t know if best practices have emerged around things like that, but I am sure that your job is clearly identified as a fair game. Both boys and girls feel the impact of just a moment’s pleasure, for the rest of their lives.

 22. айфел парфюм

  11 marca 2017 at 11:11

  An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing a little analysis on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you become expertise, would you mind updating your blog with more details? It is highly helpful for me. Big thumb up for this blog post!

 23. pink hats for weddings

  11 marca 2017 at 16:52

  I’ve been browsing on-line greater than three hours as of late, but I never found any interesting article like yours. It¡¦s pretty value enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made good content as you did, the internet can be a lot more helpful than ever before.

 24. womens footwears

  11 marca 2017 at 20:39

  Really very good website publish. I totally value this website. Keep creating!

 25. айфел парфюми

  12 marca 2017 at 05:14

  I discovered your blog site on google and check a few of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to reading more from you later on!…

 26. Colin Borio

  14 marca 2017 at 15:33

  You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something that I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 27. When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks!

 28. hospital management system

  17 marca 2017 at 08:57

  There is noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain nice points in features also.

 29. There are certainly a lot of details like that to take into consideration. That is a great point to bring up. I offer the thoughts above as general inspiration but clearly there are questions like the one you bring up where the most important thing will be working in honest good faith. I don?t know if best practices have emerged around things like that, but I am sure that your job is clearly identified as a fair game. Both boys and girls feel the impact of just a moment’s pleasure, for the rest of their lives.

 30. online shopping shoes

  19 marca 2017 at 20:46

  Hi, just desired to mention, I enjoyed this weblog post. It was valuable. Keep on posting! Also pay a visit to my internet weblog; ครีมหน้าขาว

 31. blue fascinator base

  20 marca 2017 at 14:42

  I think other site proprietors should take this web site as an model, very clean and excellent user genial style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

 32. eyfel parfum

  20 marca 2017 at 17:48

  very nice post, i certainly love this website, keep on it

 33. айфел парфюм

  21 marca 2017 at 06:15

  It’s hard to find knowledgeable people on this topic, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 34. айфел парфюм

  21 marca 2017 at 11:14

  I was very pleased to find this web-site.I wanted to thanks for your time for this wonderful read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you blog post.

 35. Real Estate

  22 marca 2017 at 13:09

  If you are however on the fence: seize your favourite earphones, mind down towards a Most straightforward Obtain and question in direction of plug them into a Zune then an iPod and perspective which a single sounds better in the direction of oneself, and which interface produces your self smile additional. Then you may recognize which is specifically for oneself.

 36. айфел парфюм

  22 marca 2017 at 13:14

  I discovered your blog site on google and check a few of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to reading more from you later on!…

 37. Parrot Drone review

  28 marca 2017 at 03:13

  Thanks for your advice on this blog. 1 thing I would wish to say is purchasing consumer electronics items in the Internet is not something new. Actually, in the past few years alone, the market for online electronic devices has grown considerably. Today, you will find practically any kind of electronic gizmo and product on the Internet, ranging from cameras plus camcorders to computer components and gaming consoles.

 38. travel insurance while sailing

  1 kwietnia 2017 at 19:19

  The clean Zune browser is astonishingly Excellent, however not as very good as the iPod’s. It works effectively, nonetheless is not as prompt as Safari, and contains a clunkier interface. If you from time to time plan on getting the website browser that’s not an issue, nonetheless if you happen to be creating in direction of read the net alot against your PMP then the iPod’s much larger screen and superior browser may be vital.

 39. Tommy Varnado

  3 kwietnia 2017 at 16:46

  womens shoes

 40. music and audio news

  7 kwietnia 2017 at 17:21

  Zune and iPod: Optimum individuals look at the Zune towards the Touch, yet as soon as seeing how thin and surprisingly low and gentle it is, I attempt it toward be a as a substitute one of a kind hybrid that combines traits of equally the Contact and the Nano. It really is Really colourful and gorgeous OLED display is slightly lesser than the contact screen, nonetheless the player by itself feels rather a little bit smaller and lighter. It weighs more than 2/3 as a lot, and is substantially lesser in just width and height, although getting just a hair thicker.

 41. manicure

  9 kwietnia 2017 at 07:20

  Hi! I know this is kinda off topic but I was wondering if you
  knew where I could find a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one?

  Thanks a lot!

 42. nfl hats|cheap mlb hats|cheap nba hats}

  14 kwietnia 2017 at 11:02

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I’ve really enjoyed surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 43. Caryl Filler

  21 kwietnia 2017 at 07:47

  shoes websites

 44. sports and athletics

  21 kwietnia 2017 at 14:19

  This is using a little bit further more subjective, yet I a lot like the Zune Sector. The interface is colorful, contains added aptitude, and some great features which includes ‚Mixview’ that let by yourself suddenly perspective similar albums, tunes, or other buyers comparable in the direction of what you happen to be listening in direction of. Clicking on one of these will heart upon that products, and a different mounted of „neighbors” will arrive into feeling, enabling on your own to navigate in close proximity to studying by way of comparable artists, audio, or users. Speaking of users, the Zune „Social” is as well outstanding enjoyable, permitting on your own find others with shared choices and starting to be friends with them. Your self then can pay attention to a playlist made centered upon an amalgamation of what all your pals are listening in direction of, which is as well exciting. Individuals apprehensive with privateness will be relieved in the direction of understand oneself can protect against the community from watching your individual listening habits if yourself so make your mind up.

 45. Timmy Lehman

  22 kwietnia 2017 at 15:24

  tennis shoes

 46. айфел парфюм

  23 kwietnia 2017 at 06:11

  Oh my goodness! an amazing article dude. Thank you However I am experiencing issue with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting identical rss problem? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 47. Lemuel Pajak

  23 kwietnia 2017 at 08:42

  Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a weblog website? The account aided me a applicable deal. I had been a little bit familiar of this your broadcast provided shiny clear concept

 48. online dating app

  23 kwietnia 2017 at 13:17

  Involving me and my husband we’ve owned much more MP3 players about the several years than I can depend, like Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, and so on. But, the closing few years I have resolved down in the direction of a single line of players. Why? Due to the fact I was pleased to come across how well-designed and enjoyment in direction of seek the services of the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 49. Logan Ao

  24 kwietnia 2017 at 03:46

  womens shopping sites

 50. hot pink flower fascinator

  24 kwietnia 2017 at 06:56

  you’re in point of fact a just right webmaster. The web site loading speed is amazing. It seems that you’re doing any distinctive trick. In addition, The contents are masterwork. you have done a magnificent job in this subject!

 51. w88 link vao

  28 kwietnia 2017 at 10:18

  As a Newbie, I am continuously searching online for articles that can benefit me. Thank you

 52. shop local

  28 kwietnia 2017 at 19:12

  There is noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain nice points in features also.

 53. Tabung Pemadam kebakaran

  29 kwietnia 2017 at 12:09

  Whats up! I simply would like to give an enormous thumbs up for the great data you have right here on this post. I will be coming again to your blog for more soon.

 54. Alat pemadam api

  29 kwietnia 2017 at 20:57

  I have been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Reading this info So i’m happy to convey that I’ve an incredibly good uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I most certainly will make certain to don’t forget this website and give it a glance regularly.

 55. Alat pemadam api

  30 kwietnia 2017 at 05:57

  I simply couldn’t depart your website before suggesting that I actually enjoyed the standard info an individual supply for your visitors? Is going to be again often in order to check up on new posts

 56. Tabung Pemadam kebakaran

  30 kwietnia 2017 at 16:12

  great submit, very informative. I wonder why the opposite experts of this sector don’t realize this. You must proceed your writing. I’m confident, you have a huge readers’ base already!

 57. Tabung Pemadam kebakaran

  1 maja 2017 at 02:21

  I wanted to create you that very little remark so as to give many thanks once again for your personal pleasing tips you’ve shared on this website. It’s simply remarkably open-handed with people like you to make publicly what exactly many of us could have sold as an ebook to make some bucks on their own, especially now that you could possibly have done it if you decided. These tips additionally acted as a good way to fully grasp other individuals have the identical desire much like mine to know the truth lots more concerning this problem. I am sure there are many more pleasant moments up front for many who read carefully your website.

 58. princess party

  1 maja 2017 at 05:20

  Howdy! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I’m getting tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at alternatives for another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

 59. Alat pemadam kebakaran

  1 maja 2017 at 17:23

  What i do not realize is in reality how you are now not actually a lot more well-liked than you may be right now. You’re so intelligent. You already know therefore considerably when it comes to this subject, produced me for my part believe it from so many varied angles. Its like men and women don’t seem to be interested until it?¦s something to accomplish with Girl gaga! Your individual stuffs excellent. All the time care for it up!

 60. body transformation

  3 maja 2017 at 07:41

  WONDERFUL Post.thanks for share..more wait .. …

 61. After research a couple of of the blog posts in your website now, and I actually like your method of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site checklist and might be checking back soon. Pls take a look at my website as properly and let me know what you think.

 62. PG Accommodation for lease

  3 maja 2017 at 21:06

  Woh I enjoy your blog posts, saved to favorites! .

 63. Part Time Jobs

  4 maja 2017 at 05:46

  Woh I enjoy your articles, bookmarked! .

 64. Selena Allis

  4 maja 2017 at 11:53

  shoes online cheap

 65. versace jeans shoes

  5 maja 2017 at 06:27

  Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your website is magnificent, as well as the content!

 66. Erik Sherry

  5 maja 2017 at 12:06

  shop for shoes

 67. Bond cleaning Melbourne

  5 maja 2017 at 13:47

  Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam remarks? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me insane so any support is very much appreciated.

 68. Frankly I am still impressed of this blog, which you folks try toaddress in this website figured out the solution after all here we go look at this website: https://sites.google.com/view/hospitalmanagementsoftware/home

 69. Erwin Pichard

  6 maja 2017 at 11:30

  where to buy sneakers online

 70. kawa mieszanka

  6 maja 2017 at 12:33

  I am often to blogging and i actually respect your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your web site and preserve checking for brand spanking new information.

 71. przysmak dla myszy

  6 maja 2017 at 21:09

  Loving the info on this website , you have done great job on the blog posts.

 72. wózki dla lalek

  7 maja 2017 at 04:52

  With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My site has a lot of unique content I’ve either authored myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the web without my authorization. Do you know any techniques to help protect against content from being ripped off? I’d truly appreciate it.

 73. Zenia Scala

  7 maja 2017 at 07:49

  american shoe shops

 74. http://yanistyle.com

  7 maja 2017 at 12:31

  Great V I should definitely pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task..

 75. 论文代写

  7 maja 2017 at 18:44

  Hi, I would like to subscribe for this webpage to get most recent updates, thus where can i do it please help out.

 76. purses for cheap designer handbags

  7 maja 2017 at 19:30

  I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Keep up the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my site 🙂

 77. Nilda Starzyk

  8 maja 2017 at 00:36

  best web design cardiff

 78. your personal

  8 maja 2017 at 17:22

  Sorry for the large study, yet I’m exceptionally loving the fresh new Zune, and hope this, as very well as the superior testimonials some other Those comprise published, will support by yourself make a decision if it can be the straight decision for on your own.

 79. mobile porn

  9 maja 2017 at 08:27

  Wow! Your site is astounding <3 I will recommend it to my son and anybody that could be enticed by this topic. Great work guys!

 80. art print

  10 maja 2017 at 09:08

  Between me and my husband we’ve owned far more MP3 players more than the decades than I can rely, like Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etcetera. But, the past pair years I have resolved down to a single line of gamers. Why? Given that I was happy to find how well-designed and enjoyable in the direction of hire the underappreciated (and broadly mocked) Zunes are.

 81. real estate agent

  10 maja 2017 at 19:46

  This is getting to be a bit even further subjective, nevertheless I significantly like the Zune Market. The interface is vibrant, includes even more flair, and some amazing features which includes ‚Mixview’ that make it possible for on your own quickly see equivalent albums, audio, or other people identical in the direction of what you might be listening towards. Clicking upon one particular of individuals will center on that product or service, and a different mounted of „neighbors” will appear into check out, enabling you to navigate above studying as a result of equivalent artists, music, or customers. Conversing of end users, the Zune „Social” is much too Good fun, letting oneself find other folks with shared preferences and starting to be good friends with them. Your self then can listen in the direction of a playlist generated based mostly upon an amalgamation of what all your good friends are listening in the direction of, which is furthermore thrilling. Those people worried with privacy will be relieved toward notice on your own can protect against the public versus seeing your unique listening practices if you hence make a decision.

 82. yacht rental dubai

  10 maja 2017 at 22:03

  I conceive other website proprietors should take this internet site as an model, very clean and good user genial design.

 83. W88Live

  11 maja 2017 at 05:28

  This internet site is my breathing in, rattling excellent design and style and perfect content.

 84. travel planning

  11 maja 2017 at 06:38

  Zune and iPod: Maximum human beings review the Zune towards the Contact, yet as soon as seeing how slender and amazingly minimal and light-weight it is, I choose it in the direction of be a really one of a kind hybrid that combines attributes of both the Touch and the Nano. It is really very colorful and gorgeous OLED display screen is a little bit scaled-down than the touch screen, still the participant alone feels rather a bit smaller and lighter. It weighs in excess of 2/3 as a lot, and is significantly more compact in just width and height, although getting just a hair thicker.

 85. Web Design Training

  11 maja 2017 at 13:27

  Thankyou for this wonderful post, I am glad I detected this website on yahoo.

 86. download lagu

  11 maja 2017 at 20:50

  I like what you guys are up also. Such smart work and reporting! Carry on the superb works guys I¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my site 🙂

 87. jewelry reviews

  11 maja 2017 at 21:55

  Zune and iPod: Highest All those evaluate the Zune in the direction of the Contact, still once seeing how slim and surprisingly small and mild it is, I look at it toward be a quite one of a kind hybrid that combines qualities of possibly the Contact and the Nano. It is really Quite vibrant and gorgeous OLED show is a little scaled-down than the contact screen, nevertheless the participant itself feels Extremely a little bit lesser and lighter. It weighs pertaining to 2/3 as much, and is substantially more compact in width and top, When currently being basically a hair thicker.

 88. the movies reviews

  12 maja 2017 at 08:11

  Among me and my husband we have owned more MP3 gamers above the decades than I can count, which include Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, and many others. But, the very last couple decades I’ve fixed down to a single line of players. Why? Due to the fact I was pleased in direction of come across how well-designed and exciting toward hire the underappreciated (and commonly mocked) Zunes are.

 89. family to people

  12 maja 2017 at 14:23

  Sorry for the huge evaluation, nevertheless I am definitely loving the fresh Zune, and anticipate this, as nicely as the high quality evaluations some other us citizens comprise published, will assist you make your mind up if it can be the immediately choice for by yourself.

 90. playing games

  13 maja 2017 at 02:22

  This is getting a little bit far more subjective, yet I a lot prefer the Zune Sector. The interface is colourful, incorporates excess flair, and some amazing capabilities including ‚Mixview’ that enable yourself quickly check out very similar albums, music, or other consumers related in direction of what you might be listening towards. Clicking upon a single of these will heart upon that merchandise, and an additional preset of „neighbors” will come into perspective, allowing oneself in direction of navigate over investigating by means of equivalent artists, audio, or buyers. Speaking of consumers, the Zune „Social” is additionally excellent fun, allowing for your self identify other folks with shared choices and turning out to be close friends with them. You then can pay attention to a playlist developed centered upon an amalgamation of what all your good friends are listening to, which is too fascinating. Those people worried with privacy will be relieved in direction of realize by yourself can keep away from the community towards viewing your person listening routines if your self thus determine.

 91. careers you can work from home

  14 maja 2017 at 06:05

  I am not real good with English but I get hold this really easygoing to translate.

 92. work at home jobs free to start

  14 maja 2017 at 06:20

  I really like your writing style, wonderful info , thankyou for putting up : D.

 93. mr. coffee frappe maker

  14 maja 2017 at 12:34

  This is very interesting, You’re an excessively professional blogger. I’ve joined your rss feed and stay up for in the hunt for more of your wonderful post. Also, I have shared your web site in my social networks!

 94. mp4 porn

  14 maja 2017 at 20:49

  I’ve been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.

 95. Tabung pemadam api

  14 maja 2017 at 20:55

  Can I just say what a relief to seek out someone who really is aware of what theyre talking about on the internet. You undoubtedly know tips on how to deliver an issue to mild and make it important. Extra folks have to learn this and understand this facet of the story. I cant believe youre not more popular because you definitely have the gift.

 96. usaa home

  15 maja 2017 at 03:20

  Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 97. Metlife home insurance massachusetts

  15 maja 2017 at 16:03

  Outstanding post, you have pointed out some great details , I also believe this s a very great website.

 98. Metlife home and auto

  15 maja 2017 at 20:53

  What i don’t realize is in reality how you are not actually a lot more well-appreciated than you may be right now. You’re so intelligent. You already know therefore significantly in relation to this topic, made me in my view consider it from so many various angles. Its like women and men aren’t interested unless it is something to do with Woman gaga! Your personal stuffs outstanding. Always handle it up!

 99. sahara desert tours

  16 maja 2017 at 02:47

  I haven’t checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 100. mindset

  18 maja 2017 at 21:08

  Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he just bought me lunch as I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thank you for lunch! „A human being has a natural desire to have more of a good thing than he needs.” by Mark Twain.

 101. flat pack container house

  19 maja 2017 at 04:02

  The next time I learn a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I do know it was my option to read, however I actually thought youd have one thing interesting to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you possibly can fix if you happen to werent too busy searching for attention.

 102. I must point out my gratitude for your kindness supporting people who really need guidance on this important subject. Your very own dedication to getting the message all-around appeared to be certainly functional and have in most cases helped people just like me to get to their goals. Your valuable recommendations can mean a great deal to me and much more to my colleagues. With thanks; from everyone of us.

 103. Crazy News

  19 maja 2017 at 21:12

  There is noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain nice points in features also.

 104. I do agree with all the ideas you’ve presented in your post. They are very convincing and will certainly work. Still, the posts are too short for starters. Could you please extend them a bit from next time? Thanks for the post.

 105. קמגרה השפעה

  20 maja 2017 at 11:43

  Respect to op, some great information .

 106. Air max pas cher

  20 maja 2017 at 15:58

  Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is great, as well as the content!

 107. Progressive

  20 maja 2017 at 19:17

  Hello.This post was extremely interesting, especially since I was searching for thoughts on this subject last Saturday.

 108. auto insurance quotes

  20 maja 2017 at 21:31

  I am continuously looking online for posts that can benefit me. Thx!

 109. اختبار الذكاء

  21 maja 2017 at 22:36

  I really like what you guys tend to be up too. This sort of clever work and reporting! Keep up the excellent works guys I’ve added you guys to blogroll.

 110. Free business advertising

  24 maja 2017 at 04:19

  I real thankful to find this web site on bing, just what I was searching for : D as well saved to my bookmarks.

 111. hair&nu

  25 maja 2017 at 09:50

  Oh my goodness! an amazing article dude. Thank you However I am experiencing issue with ur rss . don¡¯t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting identical rss problem? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 112. postregistermarketplace.com

  26 maja 2017 at 00:10

  You are my inhalation, I have few web logs and occasionally run out from to post .

 113. maserati for hire washington dc

  26 maja 2017 at 05:49

  Heya i am for the primary time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I am hoping to present something back and aid others such as you aided me.

 114. Poker online

  26 maja 2017 at 09:12

  Really nice article Inflacja – komu służy komu szkodzi? – Prawy.pl.Actually many thanks! May read on… Poker online http://www.feraripoker.org/

 115. go now

  26 maja 2017 at 11:44

  I gotta favorite this web site it seems extremely helpful very beneficial

 116. My Video Channel

  26 maja 2017 at 17:44

  Some really good info , Sword lily I detected this. „If you don’t make mistakes, you aren’t really trying.” by Coleman Hawking.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra