Gospodarka

Inflacja – komu służy komu szkodzi?

Po dwuletniej deflacji, w grudniu ubiegłego roku powróciła inflacja. W połowie lutego osiągnęła wskaźnik 1,8% w skali roku. Oznacza to, że dziś potrzebujemy więcej pieniędzy na zakup tych samych towarów, niż potrzebowaliśmy ich przed rokiem, a na koniec roku 2017 z dużym prawdopodobieństwem potrzebować będziemy jeszcze więcej. Utraty siły nabywczej pieniądza często jednak nie dostrzegamy. Zachodzi niepostrzeżenie, pod osłoną przewrotnej medialnej propagandy, usiłującej zafałszować oczywiste gospodarcze fakty i uśpić naszą czujność. Fakty natomiast są takie, że inflacja służy tylko bankom i rządom. Tym pierwszym pomaga w cichym  okradaniu społeczeństwa z oszczędności i majątków, a tym drugim ułatwia obsługę publicznego długu. 

 

Geneza

 

Inflacja jest efektem psucia pieniądza na skutek nadmiernego zwiększania jego podaży, głównie przez emisje banków centralnych oraz kreowanie go w akcjach kredytowych przez banki komercyjne. Zjawisko stałej utraty wartości pieniądza pojawiło się w końcu XVII wieku, gdy w Wielkiej Brytanii zalegalizowano upaństwowioną grabież, polegającą  na przyznaniu prywatnym bankom wyłącznego prawa do emitowania fałszywych, poświadczonych przez państwo kwitów depozytowych (not bankowych) nie mających pokrycia w zdeponowanym złocie. Z czasem kwity te przekształciły się w walutę i pieniądz fiducjarny, czyli całkowicie oderwany od jakiegokolwiek ekwiwalentu swojej wartości w szlachetnym kruszcu. Pieniądz stał się ostatecznie towarem samym w sobie, zamiast pozostać jedynie miernikiem wartości rozmaitych dóbr materialnych i ludzkiej pracy.

 

Proces utraty siły nabywczej przez pieniądz

 

Inflacja w służbie banków

 

Im więcej komercyjny bank udziela kredytów, tym więcej kreuje pustego pieniądza, wyczarowując go z niczego — pieniądza, który nabiera swojej wartości dopiero wtedy, gdy kredytobiorca kupuje za pożyczone pieniądze realne dobra materialne lub usługi. W każdej bankowej umowie kredytowej zapisywane jest zobowiązanie kredytobiorcy do zapłaty odpowiednich odsetek od kredytu, a zatem bank zarobi na odsetkach tym więcej, im więcej pożyczy pieniędzy, których… nigdy nie miał. Jeśli kredytobiorca nie spłaci kredytu, to bank może zarobić nawet więcej, przejmując zastawione na kredycie dobra.

 

Zalegalizowana w większości państw złodziejska zasada tzw. częściowej rezerwy umożliwia bankom dopisywanie na konto kredytobiorcy nieistniejących pieniędzy. Takie kuriozalne, trudne do pogodzenia ze zdrowym rozsądkiem i poczuciem przyzwoitości unormowanie prawne stworzyło przed 300 laty podstawę współczesnej bankowości, czyli prawny fundament do uprawiania banksterskiego procederu. Co więcej, w ostatnich latach ustanowiono kolejne bandyckie regulacje prawne zezwalające na ograbienie klientów zagrożonego upadłością banku z ich kapitałowych inwestycji i depozytów. Możliwe jest to — o zgrozo — na podstawie nie podlegającej wstrzymaniu decyzji administracyjnej. Mechanizm tej upaństwowionej, drastycznie łamiącej prawo własności grabieży nazywa się Bail In, a jego administratorem jest od połowy ubiegłego roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

 

Rysunek 2: Inflacja i deflacja w Polsce w latach 2012-2017


źródło: Stooq

 

Inflacja w służbie rządów i samorządów

 

Najlepszymi klientami banków są oczywiście instytucje rządowe, które chętnie pożyczają duże pieniądze pod zastaw bieżących i przyszłych podatków. Władze centralne i lokalne przerzucają na społeczeństwo skutki zawieranych umów kredytowych, przekształcając wolnych ludzi w zaharowanych wyrobników, zniewolonych monstrualnym publicznym długiem i rosnącymi podatkami. Systematycznie rozrasta się natomiast kasta państwowych biurokratów, którzy stanowią naturalne zaplecze polityczne i wyborcze każdego kolejnego rządu.

 

Obsługa rządowych pożyczek sprowadza się jedynie do spłaty odsetek, ponieważ budżetu państwa nie jest stać na spłatę ogromnych rat kapitałowych. Jest to sytuacja bardzo wygodna dla banków, a nawet pożądana, ponieważ swoje zyski osiągają głównie z odsetek. W ich interesie spoczywa zatem stałe zwiększanie publicznego długu (tzw. „wiecznego długu”), od którego naliczane są coraz wyższe odsetki. Obsługa odsetek od kredytów staje się dla władz publicznych prostsza, jeśli osiągają one wyższe wpływy z podatków, czemu sprzyja inflacja.

 

Wartość pieniądza w czasie 

 

Utrata siły nabywczej przez pieniądz na skutek inflacji ma oczywiście fatalne skutki dla budżetów gospodarstw domowych. To jeszcze jeden ukryty podatek, który poważnie ogranicza możliwości korzystania z owoców własnej pracy i nie sprzyja gromadzeniu oszczędności.

 

Nieco starsze pokolenie doskonale pamięta okres przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy boleśnie doświadczaliśmy hiper-inflacji. Tempo utraty siły nabywczej pieniądza ilustrowano wówczas sarkastyczną anegdotą, jak to rzucona na ziemię złotówka dolatywała do gruntu już tylko jako pięćdziesiąt groszy… Nikt nie oszczędzał wtedy pieniędzy, tylko jak najszybciej wymieniał je na trwałe dobra użytkowe (o ile były dostępne). Dziś wystarczy spojrzeć na Wenezuelę, aby przekonać się o gorzkich owocach inflacji. Charakterystyczne jest to, że władze Wenezueli dążą przede wszystkim do spłaty odsetek od rządowych kredytów, kosztem drastycznego ograniczenia finansowania usług publicznych.

 

Ile tracimy na inflacji możemy łatwo i dokładnie wyliczyć korzystając z dobrze znanej w biznesie formuły matematycznej nazywanej z angielska Net Present Value (NPV). Formuła ta stosowana jest w rozmaitych projektach do obliczania rzeczywistych kosztów określonego przedsięwzięcia w szczególności wtedy, gdy jego realizacja trwa dłużej niż rok. Można wyliczyć NPV — utratę siły nabywczej swoich pieniędzy w określonym czasie — według matematycznego wzoru, albo korzystając z gotowej formuły (funkcji) w popularnym arkuszu Microsoft Excel.

 

Inflacja to patologia, która niszczy zdrowe naturalne mechanizmy gospodarcze. Pojawiła się wraz z zalegalizowaniem XVII-wiecznego finansowego mega-oszustwa, na którym zbudowano współczesny globalny system finansowy, będący monstrualną piramidą finansową. Ta piramida runie, ponieważ w obiegu gospodarczym jest zbyt wiele pustego pieniądza napędzającego inflację. Inflacja to jeden z najważniejszych symboli nienormalnych, wyzutych z podstawowych zasad etycznych czasów, w których żyjemy.

Zjawiska inflacji można jednak szybko się  pozbyć. Wystarczy jeśli zostanie ustanowione prawo zakazujące uchwalania budżetów państwa z deficytem,  zlikwiduje się mega-lichwiarskie unormowania pozwalające bankom na udzielanie kredytów na zasadzie częściowej rezerwy, a pełną kontrolę nad emisją pieniądza przejmie państwo. To takie oczywiste i proste, tylko… czy wykonalne?

 

Robert Werner

za Peritus.Net Info

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

47 komentarzy

47 Komentarzy

 1. Andrzej Sokół

  18 lutego 2017 at 09:49

  Facet pisze bzdury, inflacja jest na rękę przede wszystkim rządowi, poprzez przede wszystkim podatek inflacyjny i wszystko co się z tym wiąże, banki to tylko interesowni pomagierzy. Przy pomocy inflacji rząd okrąża ludzi zmuszonych do posługiwania się walutą.

 2. gieptil

  18 lutego 2017 at 09:58

  Tekst poza kilkoma sensownymi prawdziwymi zdaniami, zawiera stek paranaukowych bredni. To są w formie wyostrzonej/zradykalizowanej poglądy ekonomiczne z końca XIX wieku.
  To wtedy dla przykładu zrobiła się moda na mocny, prawdziwy pieniądz mający pokrycie z złocie. Miał być cudownym środkiem uzdrawiającym, niczym eliksir życia, a był śmiertelną trucizną. Car Mikołaj II dał się namówić Anglikom na ten jakoby znakomity, genialny pomysł. W 1897 roku pod wodzą ministra finansów Eugeniusza Witte wprowadzono w Rosji złoty rubel. Gospodarka Rosji która przez drugą połowę XIX wieku szybko się rozwijała w wyniku tej reformy popadła w stagnację. To tylko jeden przykład. Bo po Reformie Grabskiego też mieliśmy złoty pieniądz, i z podobnym skutkiem, niemal przez cały późniejszy okres do II WŚ polska gospodarka tkwiła twardo w recesji, a większość Polaków żyła w skrajnej nędzy. W obydwu wypadkach te „genialne” pomysły bardzo przyczyniły się do późniejszego zwycięstwa komunistów. Tak to skrajni liberałowie, monetaryści podają przyjacielską dłoń bolszewikom. Takich przykładów jest zresztą więcej, Ameryka Południowa zna ich wiele. Skrajni liberałowie tworzyli warunku dla eksplozji skrajnie lewicowych brutalnych partyzantek, za sprawą oceanu biedoty który powstawał w wyniku tego typu myślenia jak w powyższym artykule. Warto podkreślić, to są poglądy z przed stu lat i nikt rozumny nie myśli do tych koncepcji serio wracać. A zmyłka może być, owszem. Już dawno były doniesienia o masowym skupowaniu złota. Teraz ktoś rzuci hasło zdrowy złoty pieniądz, swoje złoto sprzeda ze 100 krotną przebitką, a później się okaże że to był taki żarcik – bijajcie się frajerzy.

 3. Codreanu

  18 lutego 2017 at 10:12

  Czemu ta obrzydliwa żydowska reklama promująca Warszawę jako żydowskie miasto jest wyświetlana?

 4. gieptil

  18 lutego 2017 at 10:20

  Autor niczym bolszewicki agitator wali z grubej rury, tylko jak to u nich było wali kulą w płot.

  „Inflacja to patologia, która niszczy zdrowe naturalne mechanizmy gospodarcze. Pojawiła się wraz z zalegalizowaniem XVII-wiecznego finansowego mega-oszustwa, na którym zbudowano współczesny globalny system finansowy, będący monstrualną piramidą finansową. ”

  Już pomijając że i wcześniej znane są przypadki inflacji. To przecież funkcjonowanie tego „finansowego mega-oszustwa” akurat zbiegło się jakby przypadkiem z okresem tak fenomenalnego rozkwitu gospodarczego jakiego nigdy nie znała ludzkość, nie znała nawet niczego podobnego. A może to właśnie to „mega-oszustwo”, ta jakoby „piramida finansowa” umożliwiły ten rozwój? Myślę że te sprawy się wiążą, że bez nowoczesnych systemów finansowych ze znanymi ich wadami nie byłoby tego rozwoju . Jeszcze raz podkreślam, poza stwierdzeniem kilku prawdziwych faktów, ten powyższy jest bzdurą i jako taki należy go traktować.
  Inflacja na poziomie 3-5% rocznie ułatwia działanie gospodarki, że tak powiem oliwi jej tryby. Ale nie jest samoistnym czynnikiem rozwoju, bo niektórzy tak to rozumieją, źle rozumieją. Ona nie jest silnikiem rozwoju gospodarki, silnik musi być inny, ale ułatwia pewne procesy dostosowawcze.

 5. Warner Koetter

  21 lutego 2017 at 16:07

  payday loans

 6. Cedric Hur

  21 lutego 2017 at 16:14

  NCWISE Login

 7. Lennie Regans

  22 lutego 2017 at 08:32

  swarovski bijoux fr

 8. Tamra Rosch

  22 lutego 2017 at 08:34

  Myntra Coupons

 9. Jimmy Severy

  22 lutego 2017 at 08:57

  premier DUI lawyer new bloomfield pa

 10. Darius Yanagida

  23 lutego 2017 at 21:50

  penny stock tips

 11. Robert Werner

  23 lutego 2017 at 22:27

  @ gieptill Musisz uzupełnić swoją wiedzę, żeby nie pisać byle czego w komentarzach. Polecam między innymi Bankier.pl:
  http://www.bankier.pl/wiadomosc/Rezerwa-czesciowa-i-jej-wplyw-na-gospodarke-2175721.html
  Fragment: Konsekwencje rezerwy częściowej
  Kreacja kredytu sprawia, że w czasie wzrostu gospodarczego w olbrzymim tempie rośnie podaż pieniądza. Zatem system bankowy oparty o rezerwę częściową gwarantuje permanentną inflację i utratę siły nabywczej oszczędności obywateli. Rosnące ceny dotykają najbardziej ludzi, którzy utrzymują się ze stałych dochodów, czyli na przykład sferę budżetową. Są również zmorą dla przedsiębiorców, którzy mają trudność z oszacowanie przyszłych wyników swojej działalności.

 12. Vernon Trane

  24 lutego 2017 at 02:20

  With every thing that appears to be developing within this subject matter, your perspectives are generally somewhat radical. Nevertheless, I am sorry, but I do not give credence to your whole theory, all be it stimulating none the less. It would seem to everybody that your commentary are generally not totally justified and in fact you are generally your self not even completely certain of the argument. In any event I did appreciate reading through it.

 13. Terrilyn

  24 lutego 2017 at 03:55

  as soon as I detected this website I went on reddit to share some of the love with them.EBestWebHost

 14. HR and Payroll System Qatar

  4 marca 2017 at 17:00

  Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So nice to find somebody with some original thoughts on this subject. realy thank you for starting this up. this website is something that is needed on the web, someone with a little originality. useful job for bringing something new to the internet!

 15. bijuterii swarovski online

  5 marca 2017 at 02:06

  Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So nice to find somebody with some original thoughts on this subject. realy thank you for starting this up. this website is something that is needed on the web, someone with a little originality. useful job for bringing something new to the internet!

 16. Can I just say what a relief to find someone who actually knows what theyre talking about on the internet. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More people need to read this and understand this side of the story. I cant believe youre not more popular because you definitely have the gift.

 17. Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So nice to find somebody with some original thoughts on this subject. realy thank you for starting this up. this website is something that is needed on the web, someone with a little originality. useful job for bringing something new to the internet!

 18. kendi basina meme muayyenesi

  8 marca 2017 at 09:26

  I’m impressed, I must say. Really rarely do I encounter a blog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. Your idea is outstanding; the issue is something that not enough people are speaking intelligently about. I am very happy that I stumbled across this in my search for something relating to this.

 19. turquoise blue fascinators

  10 marca 2017 at 04:49

  I believe you have noted some very interesting details , thanks for the post.

 20. I am often to blogging and i really appreciate your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information.

 21. There are certainly a lot of details like that to take into consideration. That is a great point to bring up. I offer the thoughts above as general inspiration but clearly there are questions like the one you bring up where the most important thing will be working in honest good faith. I don?t know if best practices have emerged around things like that, but I am sure that your job is clearly identified as a fair game. Both boys and girls feel the impact of just a moment’s pleasure, for the rest of their lives.

 22. айфел парфюм

  11 marca 2017 at 11:11

  An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing a little analysis on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you become expertise, would you mind updating your blog with more details? It is highly helpful for me. Big thumb up for this blog post!

 23. pink hats for weddings

  11 marca 2017 at 16:52

  I’ve been browsing on-line greater than three hours as of late, but I never found any interesting article like yours. It¡¦s pretty value enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made good content as you did, the internet can be a lot more helpful than ever before.

 24. womens footwears

  11 marca 2017 at 20:39

  Really very good website publish. I totally value this website. Keep creating!

 25. айфел парфюми

  12 marca 2017 at 05:14

  I discovered your blog site on google and check a few of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to reading more from you later on!…

 26. Colin Borio

  14 marca 2017 at 15:33

  You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something that I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 27. When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks!

 28. hospital management system

  17 marca 2017 at 08:57

  There is noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain nice points in features also.

 29. There are certainly a lot of details like that to take into consideration. That is a great point to bring up. I offer the thoughts above as general inspiration but clearly there are questions like the one you bring up where the most important thing will be working in honest good faith. I don?t know if best practices have emerged around things like that, but I am sure that your job is clearly identified as a fair game. Both boys and girls feel the impact of just a moment’s pleasure, for the rest of their lives.

 30. online shopping shoes

  19 marca 2017 at 20:46

  Hi, just desired to mention, I enjoyed this weblog post. It was valuable. Keep on posting! Also pay a visit to my internet weblog; ครีมหน้าขาว

 31. blue fascinator base

  20 marca 2017 at 14:42

  I think other site proprietors should take this web site as an model, very clean and excellent user genial style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

 32. eyfel parfum

  20 marca 2017 at 17:48

  very nice post, i certainly love this website, keep on it

 33. айфел парфюм

  21 marca 2017 at 06:15

  It’s hard to find knowledgeable people on this topic, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 34. айфел парфюм

  21 marca 2017 at 11:14

  I was very pleased to find this web-site.I wanted to thanks for your time for this wonderful read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you blog post.

 35. Real Estate

  22 marca 2017 at 13:09

  If you are however on the fence: seize your favourite earphones, mind down towards a Most straightforward Obtain and question in direction of plug them into a Zune then an iPod and perspective which a single sounds better in the direction of oneself, and which interface produces your self smile additional. Then you may recognize which is specifically for oneself.

 36. айфел парфюм

  22 marca 2017 at 13:14

  I discovered your blog site on google and check a few of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to reading more from you later on!…

 37. Parrot Drone review

  28 marca 2017 at 03:13

  Thanks for your advice on this blog. 1 thing I would wish to say is purchasing consumer electronics items in the Internet is not something new. Actually, in the past few years alone, the market for online electronic devices has grown considerably. Today, you will find practically any kind of electronic gizmo and product on the Internet, ranging from cameras plus camcorders to computer components and gaming consoles.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra