Gospodarka

Inflacja – komu służy komu szkodzi?

Po dwuletniej deflacji, w grudniu ubiegłego roku powróciła inflacja. W połowie lutego osiągnęła wskaźnik 1,8% w skali roku. Oznacza to, że dziś potrzebujemy więcej pieniędzy na zakup tych samych towarów, niż potrzebowaliśmy ich przed rokiem, a na koniec roku 2017 z dużym prawdopodobieństwem potrzebować będziemy jeszcze więcej. Utraty siły nabywczej pieniądza często jednak nie dostrzegamy. Zachodzi niepostrzeżenie, pod osłoną przewrotnej medialnej propagandy, usiłującej zafałszować oczywiste gospodarcze fakty i uśpić naszą czujność. Fakty natomiast są takie, że inflacja służy tylko bankom i rządom. Tym pierwszym pomaga w cichym  okradaniu społeczeństwa z oszczędności i majątków, a tym drugim ułatwia obsługę publicznego długu. 

 

Geneza

 

Inflacja jest efektem psucia pieniądza na skutek nadmiernego zwiększania jego podaży, głównie przez emisje banków centralnych oraz kreowanie go w akcjach kredytowych przez banki komercyjne. Zjawisko stałej utraty wartości pieniądza pojawiło się w końcu XVII wieku, gdy w Wielkiej Brytanii zalegalizowano upaństwowioną grabież, polegającą  na przyznaniu prywatnym bankom wyłącznego prawa do emitowania fałszywych, poświadczonych przez państwo kwitów depozytowych (not bankowych) nie mających pokrycia w zdeponowanym złocie. Z czasem kwity te przekształciły się w walutę i pieniądz fiducjarny, czyli całkowicie oderwany od jakiegokolwiek ekwiwalentu swojej wartości w szlachetnym kruszcu. Pieniądz stał się ostatecznie towarem samym w sobie, zamiast pozostać jedynie miernikiem wartości rozmaitych dóbr materialnych i ludzkiej pracy.

 

Proces utraty siły nabywczej przez pieniądz

 

Inflacja w służbie banków

 

Im więcej komercyjny bank udziela kredytów, tym więcej kreuje pustego pieniądza, wyczarowując go z niczego — pieniądza, który nabiera swojej wartości dopiero wtedy, gdy kredytobiorca kupuje za pożyczone pieniądze realne dobra materialne lub usługi. W każdej bankowej umowie kredytowej zapisywane jest zobowiązanie kredytobiorcy do zapłaty odpowiednich odsetek od kredytu, a zatem bank zarobi na odsetkach tym więcej, im więcej pożyczy pieniędzy, których… nigdy nie miał. Jeśli kredytobiorca nie spłaci kredytu, to bank może zarobić nawet więcej, przejmując zastawione na kredycie dobra.

 

Zalegalizowana w większości państw złodziejska zasada tzw. częściowej rezerwy umożliwia bankom dopisywanie na konto kredytobiorcy nieistniejących pieniędzy. Takie kuriozalne, trudne do pogodzenia ze zdrowym rozsądkiem i poczuciem przyzwoitości unormowanie prawne stworzyło przed 300 laty podstawę współczesnej bankowości, czyli prawny fundament do uprawiania banksterskiego procederu. Co więcej, w ostatnich latach ustanowiono kolejne bandyckie regulacje prawne zezwalające na ograbienie klientów zagrożonego upadłością banku z ich kapitałowych inwestycji i depozytów. Możliwe jest to — o zgrozo — na podstawie nie podlegającej wstrzymaniu decyzji administracyjnej. Mechanizm tej upaństwowionej, drastycznie łamiącej prawo własności grabieży nazywa się Bail In, a jego administratorem jest od połowy ubiegłego roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

 

Rysunek 2: Inflacja i deflacja w Polsce w latach 2012-2017


źródło: Stooq

 

Inflacja w służbie rządów i samorządów

 

Najlepszymi klientami banków są oczywiście instytucje rządowe, które chętnie pożyczają duże pieniądze pod zastaw bieżących i przyszłych podatków. Władze centralne i lokalne przerzucają na społeczeństwo skutki zawieranych umów kredytowych, przekształcając wolnych ludzi w zaharowanych wyrobników, zniewolonych monstrualnym publicznym długiem i rosnącymi podatkami. Systematycznie rozrasta się natomiast kasta państwowych biurokratów, którzy stanowią naturalne zaplecze polityczne i wyborcze każdego kolejnego rządu.

 

Obsługa rządowych pożyczek sprowadza się jedynie do spłaty odsetek, ponieważ budżetu państwa nie jest stać na spłatę ogromnych rat kapitałowych. Jest to sytuacja bardzo wygodna dla banków, a nawet pożądana, ponieważ swoje zyski osiągają głównie z odsetek. W ich interesie spoczywa zatem stałe zwiększanie publicznego długu (tzw. „wiecznego długu”), od którego naliczane są coraz wyższe odsetki. Obsługa odsetek od kredytów staje się dla władz publicznych prostsza, jeśli osiągają one wyższe wpływy z podatków, czemu sprzyja inflacja.

 

Wartość pieniądza w czasie 

 

Utrata siły nabywczej przez pieniądz na skutek inflacji ma oczywiście fatalne skutki dla budżetów gospodarstw domowych. To jeszcze jeden ukryty podatek, który poważnie ogranicza możliwości korzystania z owoców własnej pracy i nie sprzyja gromadzeniu oszczędności.

 

Nieco starsze pokolenie doskonale pamięta okres przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy boleśnie doświadczaliśmy hiper-inflacji. Tempo utraty siły nabywczej pieniądza ilustrowano wówczas sarkastyczną anegdotą, jak to rzucona na ziemię złotówka dolatywała do gruntu już tylko jako pięćdziesiąt groszy… Nikt nie oszczędzał wtedy pieniędzy, tylko jak najszybciej wymieniał je na trwałe dobra użytkowe (o ile były dostępne). Dziś wystarczy spojrzeć na Wenezuelę, aby przekonać się o gorzkich owocach inflacji. Charakterystyczne jest to, że władze Wenezueli dążą przede wszystkim do spłaty odsetek od rządowych kredytów, kosztem drastycznego ograniczenia finansowania usług publicznych.

 

Ile tracimy na inflacji możemy łatwo i dokładnie wyliczyć korzystając z dobrze znanej w biznesie formuły matematycznej nazywanej z angielska Net Present Value (NPV). Formuła ta stosowana jest w rozmaitych projektach do obliczania rzeczywistych kosztów określonego przedsięwzięcia w szczególności wtedy, gdy jego realizacja trwa dłużej niż rok. Można wyliczyć NPV — utratę siły nabywczej swoich pieniędzy w określonym czasie — według matematycznego wzoru, albo korzystając z gotowej formuły (funkcji) w popularnym arkuszu Microsoft Excel.

 

Inflacja to patologia, która niszczy zdrowe naturalne mechanizmy gospodarcze. Pojawiła się wraz z zalegalizowaniem XVII-wiecznego finansowego mega-oszustwa, na którym zbudowano współczesny globalny system finansowy, będący monstrualną piramidą finansową. Ta piramida runie, ponieważ w obiegu gospodarczym jest zbyt wiele pustego pieniądza napędzającego inflację. Inflacja to jeden z najważniejszych symboli nienormalnych, wyzutych z podstawowych zasad etycznych czasów, w których żyjemy.

Zjawiska inflacji można jednak szybko się  pozbyć. Wystarczy jeśli zostanie ustanowione prawo zakazujące uchwalania budżetów państwa z deficytem,  zlikwiduje się mega-lichwiarskie unormowania pozwalające bankom na udzielanie kredytów na zasadzie częściowej rezerwy, a pełną kontrolę nad emisją pieniądza przejmie państwo. To takie oczywiste i proste, tylko… czy wykonalne?

 

Robert Werner

za Peritus.Net Info

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

91 komentarzy

91 Komentarzy

 1. Andrzej Sokół

  18 lutego 2017 at 09:49

  Facet pisze bzdury, inflacja jest na rękę przede wszystkim rządowi, poprzez przede wszystkim podatek inflacyjny i wszystko co się z tym wiąże, banki to tylko interesowni pomagierzy. Przy pomocy inflacji rząd okrąża ludzi zmuszonych do posługiwania się walutą.

 2. gieptil

  18 lutego 2017 at 09:58

  Tekst poza kilkoma sensownymi prawdziwymi zdaniami, zawiera stek paranaukowych bredni. To są w formie wyostrzonej/zradykalizowanej poglądy ekonomiczne z końca XIX wieku.
  To wtedy dla przykładu zrobiła się moda na mocny, prawdziwy pieniądz mający pokrycie z złocie. Miał być cudownym środkiem uzdrawiającym, niczym eliksir życia, a był śmiertelną trucizną. Car Mikołaj II dał się namówić Anglikom na ten jakoby znakomity, genialny pomysł. W 1897 roku pod wodzą ministra finansów Eugeniusza Witte wprowadzono w Rosji złoty rubel. Gospodarka Rosji która przez drugą połowę XIX wieku szybko się rozwijała w wyniku tej reformy popadła w stagnację. To tylko jeden przykład. Bo po Reformie Grabskiego też mieliśmy złoty pieniądz, i z podobnym skutkiem, niemal przez cały późniejszy okres do II WŚ polska gospodarka tkwiła twardo w recesji, a większość Polaków żyła w skrajnej nędzy. W obydwu wypadkach te „genialne” pomysły bardzo przyczyniły się do późniejszego zwycięstwa komunistów. Tak to skrajni liberałowie, monetaryści podają przyjacielską dłoń bolszewikom. Takich przykładów jest zresztą więcej, Ameryka Południowa zna ich wiele. Skrajni liberałowie tworzyli warunku dla eksplozji skrajnie lewicowych brutalnych partyzantek, za sprawą oceanu biedoty który powstawał w wyniku tego typu myślenia jak w powyższym artykule. Warto podkreślić, to są poglądy z przed stu lat i nikt rozumny nie myśli do tych koncepcji serio wracać. A zmyłka może być, owszem. Już dawno były doniesienia o masowym skupowaniu złota. Teraz ktoś rzuci hasło zdrowy złoty pieniądz, swoje złoto sprzeda ze 100 krotną przebitką, a później się okaże że to był taki żarcik – bijajcie się frajerzy.

 3. Codreanu

  18 lutego 2017 at 10:12

  Czemu ta obrzydliwa żydowska reklama promująca Warszawę jako żydowskie miasto jest wyświetlana?

 4. gieptil

  18 lutego 2017 at 10:20

  Autor niczym bolszewicki agitator wali z grubej rury, tylko jak to u nich było wali kulą w płot.

  „Inflacja to patologia, która niszczy zdrowe naturalne mechanizmy gospodarcze. Pojawiła się wraz z zalegalizowaniem XVII-wiecznego finansowego mega-oszustwa, na którym zbudowano współczesny globalny system finansowy, będący monstrualną piramidą finansową. ”

  Już pomijając że i wcześniej znane są przypadki inflacji. To przecież funkcjonowanie tego „finansowego mega-oszustwa” akurat zbiegło się jakby przypadkiem z okresem tak fenomenalnego rozkwitu gospodarczego jakiego nigdy nie znała ludzkość, nie znała nawet niczego podobnego. A może to właśnie to „mega-oszustwo”, ta jakoby „piramida finansowa” umożliwiły ten rozwój? Myślę że te sprawy się wiążą, że bez nowoczesnych systemów finansowych ze znanymi ich wadami nie byłoby tego rozwoju . Jeszcze raz podkreślam, poza stwierdzeniem kilku prawdziwych faktów, ten powyższy jest bzdurą i jako taki należy go traktować.
  Inflacja na poziomie 3-5% rocznie ułatwia działanie gospodarki, że tak powiem oliwi jej tryby. Ale nie jest samoistnym czynnikiem rozwoju, bo niektórzy tak to rozumieją, źle rozumieją. Ona nie jest silnikiem rozwoju gospodarki, silnik musi być inny, ale ułatwia pewne procesy dostosowawcze.

 5. Cedric Hur

  21 lutego 2017 at 16:14

  NCWISE Login

 6. Lennie Regans

  22 lutego 2017 at 08:32

  swarovski bijoux fr

 7. Tamra Rosch

  22 lutego 2017 at 08:34

  Myntra Coupons

 8. Jimmy Severy

  22 lutego 2017 at 08:57

  premier DUI lawyer new bloomfield pa

 9. Darius Yanagida

  23 lutego 2017 at 21:50

  penny stock tips

 10. hospital management system

  17 marca 2017 at 08:57

  There is noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain nice points in features also.

 11. online shopping shoes

  19 marca 2017 at 20:46

  Hi, just desired to mention, I enjoyed this weblog post. It was valuable. Keep on posting! Also pay a visit to my internet weblog; ครีมหน้าขาว

 12. eyfel parfum

  20 marca 2017 at 17:48

  very nice post, i certainly love this website, keep on it

 13. Tommy Varnado

  3 kwietnia 2017 at 16:46

  womens shoes

 14. Caryl Filler

  21 kwietnia 2017 at 07:47

  shoes websites

 15. Timmy Lehman

  22 kwietnia 2017 at 15:24

  tennis shoes

 16. Lemuel Pajak

  23 kwietnia 2017 at 08:42

  Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a weblog website? The account aided me a applicable deal. I had been a little bit familiar of this your broadcast provided shiny clear concept

 17. Logan Ao

  24 kwietnia 2017 at 03:46

  womens shopping sites

 18. hot pink flower fascinator

  24 kwietnia 2017 at 06:56

  you’re in point of fact a just right webmaster. The web site loading speed is amazing. It seems that you’re doing any distinctive trick. In addition, The contents are masterwork. you have done a magnificent job in this subject!

 19. shop local

  28 kwietnia 2017 at 19:12

  There is noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain nice points in features also.

 20. Tabung Pemadam kebakaran

  29 kwietnia 2017 at 12:09

  Whats up! I simply would like to give an enormous thumbs up for the great data you have right here on this post. I will be coming again to your blog for more soon.

 21. Tabung Pemadam kebakaran

  30 kwietnia 2017 at 16:12

  great submit, very informative. I wonder why the opposite experts of this sector don’t realize this. You must proceed your writing. I’m confident, you have a huge readers’ base already!

 22. PG Accommodation for lease

  3 maja 2017 at 21:06

  Woh I enjoy your blog posts, saved to favorites! .

 23. Part Time Jobs

  4 maja 2017 at 05:46

  Woh I enjoy your articles, bookmarked! .

 24. Selena Allis

  4 maja 2017 at 11:53

  shoes online cheap

 25. versace jeans shoes

  5 maja 2017 at 06:27

  Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your website is magnificent, as well as the content!

 26. Erik Sherry

  5 maja 2017 at 12:06

  shop for shoes

 27. przysmak dla myszy

  6 maja 2017 at 21:09

  Loving the info on this website , you have done great job on the blog posts.

 28. Zenia Scala

  7 maja 2017 at 07:49

  american shoe shops

 29. http://yanistyle.com

  7 maja 2017 at 12:31

  Great V I should definitely pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task..

 30. 论文代写

  7 maja 2017 at 18:44

  Hi, I would like to subscribe for this webpage to get most recent updates, thus where can i do it please help out.

 31. Nilda Starzyk

  8 maja 2017 at 00:36

  best web design cardiff

 32. sahara desert tours

  16 maja 2017 at 02:47

  I haven’t checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 33. flat pack container house

  19 maja 2017 at 04:02

  The next time I learn a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I do know it was my option to read, however I actually thought youd have one thing interesting to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you possibly can fix if you happen to werent too busy searching for attention.

 34. Crazy News

  19 maja 2017 at 21:12

  There is noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain nice points in features also.

 35. קמגרה השפעה

  20 maja 2017 at 11:43

  Respect to op, some great information .

 36. Air max pas cher

  20 maja 2017 at 15:58

  Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is great, as well as the content!

 37. auto insurance quotes

  20 maja 2017 at 21:31

  I am continuously looking online for posts that can benefit me. Thx!

 38. go now

  26 maja 2017 at 11:44

  I gotta favorite this web site it seems extremely helpful very beneficial

 39. تری دی مکس چیست ؟

  30 maja 2017 at 08:08

  I like this website because so much utile stuff on here : D.

 40. avis qantas

  31 maja 2017 at 03:59

  Very interesting information!Perfect just what I was looking for! „He who spares the wicked injures the good.” by Seneca.

 41. MBBS Fees Details

  1 czerwca 2017 at 15:59

  I’ve learn a few just right stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting. I wonder how so much effort you set to create this sort of excellent informative web site.

 42. black magic specialist in pakistan

  1 czerwca 2017 at 19:48

  Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog loading? I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.

 43. surgeon in delhi

  2 czerwca 2017 at 09:20

  Absolutely indited content, regards for entropy.

 44. best heart specialist in delhi

  2 czerwca 2017 at 22:41

  I have not checked in here for a while as I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 45. Domino 99

  6 czerwca 2017 at 19:13

  Regards for helping out, fantastic info. „Whoever obeys the gods, to him they particularly listen.” by Homer.

 46. Auditor Expert Indonesia

  7 czerwca 2017 at 01:38

  I’d always want to be update on new posts on this site, saved to favorites! .

 47. acim audiobook free download

  8 czerwca 2017 at 11:43

  This is a topic close to my heart cheers, where are your contact details though?

 48. BandarQ Online

  9 czerwca 2017 at 08:47

  You could certainly see your expertise in the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. Always follow your heart.

 49. ormekur kat håndkøb

  9 czerwca 2017 at 10:01

  Whoah this weblog is great i love studying your articles. Stay up the good paintings! You know, a lot of people are searching around for this information, you can help them greatly.

 50. Domino 99

  9 czerwca 2017 at 23:06

  Very interesting subject, regards for posting. „We need not think alike to love alike.” by Francis David.

 51. Gorden Minimalis

  10 czerwca 2017 at 15:42

  Very excellent visual appeal on this website , I’d value it 10 10.

 52. online shoes men

  10 czerwca 2017 at 16:59

  {Don’t get me incorrect, we aren’t heading hungry, but issues are not great at the moment.

 53. stuff to do when bored at home

  11 czerwca 2017 at 01:17

  Glad to be one of several visitors on this awe inspiring website : D.

 54. vacation planner template

  11 czerwca 2017 at 13:08

  I’ve read a few good stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I wonder how much effort you put to create such a excellent informative web site.

 55. recycle lithium ion batteries slough

  18 czerwca 2017 at 08:33

  Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is magnificent blog. A fantastic read. I will certainly be back.

 56. Geico

  19 czerwca 2017 at 03:14

  Way cool, some valid points! I appreciate you making this article available, the rest of the site is also high quality. Have a fun.

 57. view website

  20 czerwca 2017 at 10:50

  There may be noticeably a bundle to find out about this. I assume you made sure good factors in options also.

 58. homeowners insurance quotes

  25 czerwca 2017 at 16:15

  You can definitely see your enthusiasm in the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always follow your heart.

 59. self catering accommodation in Kisumu

  28 czerwca 2017 at 01:12

  I am impressed with this web site, rattling I am a fan.

 60. where to sleep

  28 czerwca 2017 at 14:03

  hi!,I like your writing so so much! percentage we keep up a correspondence more approximately your article on AOL? I require a specialist on this area to solve my problem. Maybe that is you! Having a look forward to peer you.

 61. guest houses in Namibia

  28 czerwca 2017 at 23:16

  very nice post, i certainly love this web site, carry on it

 62. Joshua Dewit

  29 czerwca 2017 at 05:39

  chemia profesjonalna

 63. buy cheap shoes

  30 czerwca 2017 at 05:50

  Recommended reads includeNikki Nichols’ Frozen in Time: The Enduring Legacy of the 1961 U.S.|You can steer clear of this kind of a situation by obtaining a pair of footwear on-line.

 64. Familienwirtschaft

  1 lipca 2017 at 15:50

  Hey, you used to write fantastic, but the last several posts have been kinda boringK I miss your tremendous writings. Past few posts are just a bit out of track! come on!

 65. Hotelwirtschaft

  1 lipca 2017 at 20:16

  you have a great blog here! would you like to make some invite posts on my blog?

 66. Schleifbock

  2 lipca 2017 at 00:33

  Very well written information. It will be useful to everyone who employess it, as well as yours truly :). Keep doing what you are doing – looking forward to more posts.

 67. Spiegelschrank

  2 lipca 2017 at 04:45

  I?¦ve learn several good stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I wonder how much attempt you set to create such a excellent informative web site.

 68. call state farm auto insurance

  6 lipca 2017 at 09:17

  Would you be involved in exchanging links?

 69. Legal

  6 lipca 2017 at 18:31

  Great post, I think people should larn a lot from this weblog its rattling user genial.

 70. Augustine Pherigo

  6 lipca 2017 at 22:03

  Well I definitely enjoyed studying it. This subject offered by you is very effective for correct planning.

 71. sg investigative

  7 lipca 2017 at 16:58

  I think this internet site holds some very excellent info for everyone : D.

 72. private investigator singapore

  8 lipca 2017 at 22:18

  Hi there, I found your blog via Google while searching for a related topic, your site came up, it looks great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 73. Vannessa Rollf

  9 lipca 2017 at 03:13

  this site has good information

 74. fees investigators

  9 lipca 2017 at 14:46

  Hi, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

 75. overseas investigation

  9 lipca 2017 at 19:38

  You are a very clever person!

 76. Alat pemadam kebakaran

  9 lipca 2017 at 22:34

  whoah this blog is excellent i love reading your articles. Keep up the good paintings! You already know, lots of people are searching round for this information, you could aid them greatly.

 77. mileycyruson

  10 lipca 2017 at 03:10

  Rattling fantastic info can be found on web blog.

 78. suba me

  10 lipca 2017 at 15:53

  UW5gNX very good publish, i actually love this website, carry on it

 79. pale pink fascinators

  15 lipca 2017 at 13:14

  Hey, you used to write excellent, but the last few posts have been kinda boring… I miss your great writings. Past several posts are just a little out of track! come on!

 80. Carrol Heins

  15 lipca 2017 at 16:56

  Hi, i think that i saw you visited my weblog so i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to enhance my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 81. shoes purchase online

  16 lipca 2017 at 08:58

  Actually, some of the very best ipad video games online are an evolution of the other current programs in the web.

 82. Very good visual appeal on this web site, I’d value it 10 10.

 83. dani

  19 lipca 2017 at 10:37

  „Greetings! Very helpful advice within this post! It is the little changes which will make the greatest changes. Thanks for sharing!”

 84. Film Bokep

  19 lipca 2017 at 17:44

  Hiya! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My weblog looks weird when viewing from my apple iphone. I’m trying to find a template or plugin that might be able to fix this issue. If you have any suggestions, please share. Thank you!

 85. cours de theatre paris

  19 lipca 2017 at 23:23

  I cannot thank you enough for the blog post.Thanks Again. Will read on…

 86. solo ads

  20 lipca 2017 at 00:13

  F*ckin’ tremendous things here. I’m very glad to see your post. Thanks a lot and i’m looking forward to contact you. Will you kindly drop me a e-mail?

 87. porno cerdas

  20 lipca 2017 at 01:02

  En esta ocasión Xander no está solo, sino recluta a un grupo de personas muy semejante

 88. fifa 18 coins

  20 lipca 2017 at 10:53

  After I initially commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get 4 emails with the exact same comment. Is there a way you are able to remove me from that service? Thanks a lot!

 89. indian startup entrepreneurs news

  20 lipca 2017 at 22:01

  Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your webpage? My website is in the very same area of interest as yours and my visitors would certainly benefit from a lot of the information you present here. Please let me know if this alright with you. Regards!

 90. website

  21 lipca 2017 at 11:06

  Hi! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one? Thanks a lot!

 91. Roottori

  21 lipca 2017 at 20:46

  Sin duda, Г©l es derecho
  moguls

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra