Z zagranicy

Komu zależy na zwalczaniu i rozbijaniu jedności Polaków na Kresach?

To pytanie mocno wybrzmiało w liście, jaki Renata Cytacka, działaczka polska na Litwie, polityk i społecznik skierowała do najważniejszych osób w państwie polskim, poważnie zaniepokojona stale pogarszającą się sytuacją Polaków na Litwie oraz brakiem adekwatnej reakcji ze strony państwa polskiego.

Wilno, dn. 07 marca 2017 roku

Sz.P. Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Sz. P. Beata Szydło

Premier Rzeczypospolitej Polskiej

Sz. P. Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Sz. P. Stanisław Karczewski

Marszałek Senatu RP

Sz. P. Witold Waszczykowski

Minister Spraw Zagranicznych RP

Polacy na Litwie, trwają i zapewne przetrwają. Jednak to zależy od tego, jak aktywnie będą nas zwalczać władze litewskie. W jaki sposób zwalczają, to każdy wie. Przede wszystkim upokarzając i zabraniając respektować podstawowe prawa człowieka, które są zawarte w Traktacie miedzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy, w Konwencji Ramowej ochrony praw mniejszości narodowych oraz w Konwencji Praw Człowieka.

Warto przypomnieć, że my, Polacy, nie mamy prawa do zapisania swoich imion i nazwisk zgodnie z pisownią i tradycją rodzinną, nie możemy używać języka polskiego w życiu publicznym, chociaż w poszczególnych rejonach stanowimy zdecydowaną większość, w rejonie solecznickim ponad 80 proc, w rejonie wileńskim ponad 60 proc. Nie możemy zamieszczać nazw ulic w naszym języku, to za ten czyn odpowiedział dyrektor administracji samorządowej Bolesław Daszkiewicz, który zapłacił mandat w wysokości 50 tys. złotych. W polskich szkołach jest coraz mniej języka polskiego, gdyż ustawa z dn. 17 marca 2011 roku uszczupla stan posiadania szkoły polskiej na Litwie. Już od wielu lat państwo litewskie celowo ogranicza kontakt naszych dzieci z poprawną polszczyzną przez nie wydawanie na czas podręczników szkolnych w języku polskim. Do tego dochodzi sztuczne piętrzenie problemów z akredytacją szkół polskich. Wbrew zapewnieniom ministra MSZ Litwy, który w wywiadzie dla polskich mediów powiedział, że nie zamknięto żadnej polskiej szkoły. Przypominamy, iż w ostatnich dwóch latach, zlikwidowano dwie polskie szkoły w Wilnie: Jeruzolimkę oraz do filii przeniesiono z Antokola szkołę im. J. Lelewela, pozbawiając tym samym Antokol ostatniej polskiej szkoły.

To tylko mizerny wykaz pogarszania sytuacji Polaków na Litwie, łamania prawa człowieka, upokarzania i udowadniania, że my jesteśmy ludźmi gorszej kategorii, gdyż nie mamy prawa do praw podstawowych człowieka, jakimi właśnie są: nazwisko i imię, zakaz dyskryminacji z powodu pochodzenia, używanie języka w życiu publicznym, nauczania swoich dzieci w języku ojczystym, zwrot majątku, który zagrabili nam sowieci, a demokratyczne państwo nie śpieszy się, bo od 27 lat nie może zwrócić, tego co zabrano nam w jeden dzień.

Strategia władz litewskich jest niezmienna i prowadzona niezależnie, czy rządzi prawica, czy lewica. Jednak nie możemy pojąć i zrozumieć tego, kiedy mamy takie zagrożenia ze strony władz litewskich, że jesteśmy zwalczani przez polskojęzyczne media, a mianowicie radio oraz portal zw.lt. W sytuacji gdyby były to media litewskie, bądź kapitał wyłącznie litewski, to dla nas by było chociaż minimalnie pocieszenie. Jednak jak wiemy, zdecydowana większość funduszy pochodzi z Polski. Nie możemy pojąć dlaczego Macierz finansuje zwalczanie naszej jedności, która jest podstawą naszej siły w walce o zachowanie polskości? Dlaczego podatki naszych Rodaków są używane w tym celu? Rozbicie jedności kompletnie uniemożliwi naszą walkę o wolność i demokrację?

Ostatnio jest ogromna nagonka przez radio ,,ZW” i portal zw.lt na środowiska polskie na Litwie, które i tak mają nie łatwo. Atakują wprost, bądź zapraszają gości, którzy konkretnie uderzają w polskie organizacje na Litwie. Starają się przekonać nasze społeczeństwo, iż posyłanie dzieci do polskich szkół nie ma sensu, bo są one beznadziejne. Jest to wierutne kłamstwo, gdyż nasze szkoły polskie są lepsze od litewskich. Wcześniej mogliśmy się dowiedzieć z portalu zw.lt, iż wywieszanie polskiej flagi na polskie święta narodowe, to nie jest odruch patriotyczny tylko wszczynanie burd medialnych, to jest nie do pomyślenia nawet w mediach litewskich, a co dopiero w tzw. polskich. Proszę zwrócić uwagę chociażby na ostatnie wydania:

http://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/o-resecie-z-polska-w-pkd-najbardziej-laczy-nas-putin/

http://zw.lt/salon-polityczny/azubalis-sytuacja-mniejszosci-narodowych-na-litwie-jest-wzorowa/

http://zw.lt/opinie/radczenko-z-czego-wynika-polski-kompleks-nizszosci-na-litwie/

http://zw.lt/opinie/czy-powtorzy-sie-casus-cytackiej/

Z podawanej non stop w artykułach w zw.lt teorii wynika, że to iż tylko trzecia część polskich dzieci chodzi do polskich szkół w mieście to wina ich niskiego poziomu co jest totalnym kłamstwem. Zw.lt także wprowadza kłamstwo o rzekomo półpustych szkołach, to również odbiega od rzeczywistości. Przykładowo w Szkole im. J. Lelewela jest przecież 500 uczniów (350 na Antokolu i 150 w filii na Żyrmunach) to naprawdę wielka ilość. Żadna sala „Lelewela” nie stała pusta, bo z części budynku korzystała szkoła litewska. Tymczasem w Polsce w Sejnach utrzymuje się malutką szkółkę litewską na 60 uczniów od 1 do 12 klasy, a w Wilnie niszczy się nawet duże polskie szkoły mające po kilkuset uczniów.

Prawdą jest to, że władze Wilna mnożą problemy przed polskimi szkołami nie dając im akredytacji, degradując na niższe poziomy, zmieniając lokalizacje wbrew woli rodziców oraz z naruszeniem procedur zatwierdzonych przez litewski resort oświaty. Są to dodatkowe utrudnienia oprócz tych państwowych, ministerialnych takich jak: ujednolicony egzamin przy niejednolitym programie nauczania, wprowadzenie przedmiotów wykładanych w języku litewskim, małym koszyczku ucznia, brakiem podręczników w języku polskim. Właśnie te dodatkowe utrudnienia dla szkół polskich w Wilnie są powodem, że w rejonach do polskiej szkoły idzie około 70 proc., a w mieście co trzecie dziecko. W rejonach Polacy zarządzają szkołami i starają się niwelować trudności tworzone przez władze Litwy, a nie jak w mieście jeszcze je potęgować.

Z powodu fałszywego przedstawiania społeczności polskiej na Litwie a szczególnie z powodu zakłamanego obrazu szkolnictwa polskiego uważamy za niewłaściwe wspieranie finansowania radia i portalu zw.lt, które tak na prawdę forsuje dyskryminującą nas politykę państwa litewskiego i w najmniejszym stopniu nie wspiera nas w naszej walce o demokrację i wolność Polaków na Litwie.

Wiemy, iż obecnie grupa zw.lt złożyła milionowy projekt na finansowanie. Jak wynikło w rozmowie z Prezesem Fundacji Pomoc Polaków na Wschodzie p. M. Falkowskim w dn. 28 lutego br., który prawdopodobnie nie orientuje się w sytuacji na Litwie, strona polska chce skierować finansowanie na projekt (radio, portal zw), który współpracuje z władzami Litwy, w celu rozbicia środowisk polskich na Litwie, aby je osłabić i w konsekwencji wyeliminować. Stawianie na równi projektu komercyjnego radia ,,Znad Wilii” popieranego przez marginalną grupkę osób wspierającej to środowisko – z ogromną rzeszą zwolenników potężnych polskich organizacji na Litwie, posiadających mandat z powszechnych, wolnych i tajnych wyborów – jest nieporozumieniem i nadużyciem. Ostatnio dochodziły do nas niepokojące informacje o tym, że Korona miała swój udział prawdopodobnie w doprowadzeniu do podziału i rozbicia jedności Polaków na Białorusi i stało się to właśnie na tle finansowym. Mam nadzieję, że to tylko niczym nie poparte plotki.

Pozostaje retoryczne pytanie: komu zależy na zwalczaniu i rozbijaniu jedności Polaków na Kresach?

Z wyrazami szacunku,

Renata Cytacka

Forum Szkół Polskich na Litwie

P.S. Od momentu odzyskania niepodległości przez Litwę mocno angażuję się w ruch polski na Litwie. Jestem z wykształcenia prawnikiem i zawsze stoję w obronie praw mniejszości polskiej na Litwie. Wielokrotnie byłam szykanowana za obronę polskości, za flagę polską, za tabliczkę z nazwą ulicy po polsku, za prawdę na temat sytuacji mniejszości polskiej, przez władze litewskie. Tym bardziej trudno mi zrozumieć, dlaczego ostatnio próbuje się zwalczać polskość na Kresach, o ironio za pieniądze polskiego podatnika.

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

104 komentarze

104 Komentarzy

 1. Pomorzanin

  8 marca 2017 at 00:36

  Opcji niepodległościowo-wolnomularskiej i ich idei prometejskiej, w konsekwencji zniszczenia Rosji, mającej za nic objawienia w Fatimie.

 2. Gumiś

  8 marca 2017 at 08:59

  Ten sam temat poruszał dokładnie rok temu poseł PSL Baszko, wiec nie może nikt z władz powiedzieć,że nic o tym procederze nie wiedział. Wiedzą wszyscy, tylko komu taka sytuacja jest na rękę oprócz Litwinów? Dobry tytuł.

 3. fuck PiS

  8 marca 2017 at 11:44

  Amerykańskie,pachoły i rusofoby.Putin dobrze robi…

 4. jacek

  8 marca 2017 at 12:48

  Jesteśmy Polakami i dbamjy o Polaków i polskie sprawy,a nie rozgrywki na „szachownicy świata” naszych wrogów.

 5. Anna

  8 marca 2017 at 14:24

  Prezes J.Kaczyński powinien pilnie uporządkować folwark stworzony przez Dworczyka, bo to przede wszystkim zabija polskość Kresów, ale rykoszetem uderza w wizerunek PiS i podważa wiarygodność partii rządzącej.

 6. Adam

  8 marca 2017 at 14:55

  Gwoli przypomnienia, to już o rozbijackiej robocie ZW wiadomo nie od dziś i posłowie w Polsce o tym juz dobrze są poinformowani. Chciażby jak widac na podstawie interpelacji:
  Interpelacja nr 1889
  do ministra spraw zagranicznych
  w sprawie finansowania mediów polonijnych na Litwie
  Zgłaszający: Mieczysław Kazimierz Baszko

  Data wpływu: 17-03-2016

  Szanowny Panie Ministrze,

  uwagi, jakie do mnie dotarły, dotyczą przede wszystkim instytucji skupionych wokół radia i portalu Znad Wilii, które powiązane są z dwoma podmiotami: Znad Wilii rozgłośnią radiową sp. z o.o. oraz Fundacją dobroczynności i wspierania rozgłośni radiowej Znad Wilii.

  Jak wiadomo, instytucje państwa polskiego nie mogą dotować polonijnych spółek komercyjnych, a taką jest wspomniana spółka radiowa. Środki finansowe trafiają więc do Fundacji, następnie są transferowane do radia.

  Polacy mieszkający na Litwie zwracają uwagę, że polityka medialna prowadzona tak przez radio, jak i portal Znad Wilii często jest antypolska i nieprzychylna polskiej mniejszości. Instytucje te nie są również popierane przez organizacje polskiej mniejszości na Litwie, choć otrzymywane przez Znad Wilii wsparcie jest znacząco większe od dotacji przekazywanych dla innych, cieszących się poparciem litweskich Polaków, mediów.

  Z uwagi na powyższe zwracam się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

  Jaka część środków przeznaczonych na działalność mediów polonijnych na Litwie trafia do Fundacji dobroczynności i wspierania rozgłośni radiowej Znad Wilii? Jak te środki są fakturowane i jak są rozliczane ze stroną polską?
  Dlaczego Fundacja dobroczynności i wspierania rozgłośni radiowej Znad Wilii otrzymuje dotacje na potrzeby radia, choć nie posiada praw do częstotliwości radiowych?
  Czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma wiedzę, jak wydatkowane są środki przekazane organizacjom polonijnym na Litwie?
  W jaki sposób Ministerstwo monituje działalność mediów, które otrzymują dotacje ze względu na pełnioną misję, czyli pielęgnowanie polskich tradycji i polskiej kultury na Litwie?
  Jakie środki zamierza Pan przedsięwziąć, by zapobiegać sytuacjom, w których polski podatnik finansuje media prowadzące politykę antypolską?
  Z wyrazami szacunku,

  Mieczysław Kazimierz Baszko

 7. Falzmann

  8 marca 2017 at 17:42

  Czy o takich szkodliwych dla MSZ i samej partii PiS poczynaniach wie Minister Waszczykowski i Jarosław Kaczyński? Bo jeśli tak dalej będzie prowadzona polityka panów Dworczyka i Dziedziczaka, to dojdzie do zniszczenia ostatnich polskich organizacji na Kresach, a oni sami staną się grabarzami polskości na Białorusi, Litwie i Ukrainie.
  Zresztą na Białorusi właśnie zniszczono, kolejny raz dodajmy i w dodatku przez tą samą osobę, odbudowujący się związek Polaków. Dzieła zniszczenia dokonała Borys, ale ktoś ją tam zainstalował

 8. Pingback: Ks.Tadeusz Isakowicz-Zaleski | Komu zależy na zwalczaniu i rozbijaniu jedności Polaków na Kresach?

 9. Wademekum

  9 marca 2017 at 09:50

  „Na portalu zw.lt notorycznie atakowane są polskie organizacje polonijne, samorządowcy i politycy polscy z Litwy. Natomiast częstymi gośćmi programów i „bohaterami” artykułów są tam politycy lub politolodzy litewscy ostro atakujący polską mniejszość, a nawet władze państwa polskiego. Pomimo takiej nieprzychylnej polskości linii programowej, zdziwienie budzi fakt dużego dofinansowywania tego medium przez Polskę, jak też wspieranie ich projektów przez polskie MSZ, o czym można usłyszeć na antenie radia lub przeczytać na ich portalu.”

 10. Wademekum

  9 marca 2017 at 09:52

  Czesław Okińczyc reprezentuje elity państwa litewskiego oraz własny prywatny biznes. Polacy na Litwie mają o nim ugruntowane zdanie:

  „(…) cała „zasługa” [Okińczyca – red.] to rozbijanie polskiej społeczności. Także poprzez próby rozczłonkowania polskiego elektoratu. Jeszcze w 1992 r. startował w wyborach parlamentarnych z list litewskiej partii socjaldemokratycznej. Bezskutecznie. Nic dziwnego bowiem Polacy już wówczas nie ufali Okińczycowi. (…).

  Ekspert od dziejów Wileńszczyzny Adam Bobryk przytacza w swojej pracy naukowej wyniki ankiety jaką przeprowadziła w czerwcu 1991 r. „Nasza Gazeta” – pismo Związku Polaków na Litwie. Ankietowani oceniali pracę sześciu polskich parlamentarzystów. Czesław Okińczyc został oceniony najgorzej spośród nich, jako jeden z dwóch otrzymując ocenę ze znakiem minusowym.”

 11. Feniks z Polski

  9 marca 2017 at 10:27

  Czegoś nie rozumiem. Polacy na Litwie w prawie w liczbie 100% popierają Akcję Wyborczą Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin. A finansuje się garstkę osób, wobec których, jak można zauważyć, są stawiane poważne oskarżenia o kolaborację z Litwinami i działanie na szkodę AWPL-ZCHR, która jak wspomniałem cieszy się zaufaniem niemal całej społeczności polskiej.

  Ja wszedłem na portal ZW. Redaktorem jest niejaki Radczenko. Wpisałem w google owe nazwisko i wyskakuje mi blog Radczenki, ale pisany przez brata. Widać tam ujadanie i same szkalujące ataki na AWPL i jej lidera Tomaszewskiego. Właściwie na tym blogu za wszystkie złe rzeczy na Litwie obwiniana jest partia AWPL i Tomaszeski. Nie trzeba długo szukać aby znaleźć nawet artykuły, które same sobie przeczą. Widać, że jest manipulacja faktami aby udowodnić swoją oszczerczą tezę.
  Dalej. Wpisujemy nazwisko Radczenko na portalu ZW (właścicielem jest Okińczyc, a brat redaktorem portalu) i możemy odnaleźć kolejne ataki na podstawie „jednej słusznej prawdy” uprawianej na blogu.

  Dlaczego finansuje się media grupy ludzi, która ewidentnie szkodzi Polakom oraz wybranym przez nich przedstawicieli. Przecież każdy logicznie myślący człowiek, powie, że Polacy na Litwie najlepiej wiedza kto działa na ich korzyść a kto nie. Dlatego wybierają patię Tomaszewskiego a nie ludzi Okińczyca. A mimo to sponsoruje się ZW.

  O co tu chodzi? Czy MSZ i zależnym stowarzyszeniom i fundacjom, które rozdzielają fundusze zależy na osłabieniu czy nawet rozbiciu doskonale zorganizowanych Polaków, którzy mają swój związek, swoją partię, która broni polskich szkół, pielęgnuje polskie tradycje, i walczy z dyskryminacją, walczy o zwrot ziemi, którą lietuvisi zagrabili? To wszystko można znaleźć i wyciągnąć wnioski przeglądając strony internetowe.

  W moim odczuciu, ZW działa w imieniu lietuvisów a nie Polskiej mniejszości narodowej. Dlaczego nie wspiera się tych organizacji? Czy może istnieje środowisko ludzi, którym zależy na załatwieniu sprawy jak na Białorusi, czyli rozłamowi?

 12. Feniks z Polski

  9 marca 2017 at 10:34

  Nawet teraz można wejść i widzimy artykuł: Obniżenie progu wyborczego może stworzyć alternatywę dla AWPL-ZCHR. Mówi to konserwatysta Kubilius, który jest jednym z architektów dyskryminacji na Litwie i niszczeniu oświaty (wystarczy wpisać w google). Czy ZW zależy na stworzeniu alternatywy? Po co? Przeciez wiadomo im więcej organizacji tym są mniejsze, a przez to słabsze. Tylko razem, zjednoczeni Polacy mogą stanowić realną siłę i skutecznie bronić swoich racji. A nie w grupach i grupkach, gdzie każdy będzie „ciągnął” w swoją stronę. Tu nie trzeba żadnej polityki tylko logicznego myślenia.

 13. Pingback: Kolejny wyleczony z banderowskiego zaślepienia… | BezPrzesady.com

 14. Vannesa Rappold

  15 kwietnia 2017 at 20:16

  That is the very best search engine in the world

 15. Bryant Barbe

  18 kwietnia 2017 at 10:50

  This is the best search engine in the planet

 16. Johnathan Temoshenka

  2 czerwca 2017 at 18:50

  This is an excellent feature, an eye-opener for sure!

 17. Luetta Panagos

  11 czerwca 2017 at 08:29

  check it out

 18. Russ Luthy

  29 czerwca 2017 at 05:32

  Advogado familia

 19. instagram reseller panel

  2 lipca 2017 at 19:54

  could somebody explain to me exactly how I would make money running a blog?

 20. bioskop online

  4 lipca 2017 at 09:26

  How come my computer will not register the other computer systems in the network?

 21. Birkenstock for women

  24 lipca 2017 at 16:20

  how can u get rid of unwanted files on ur pc…. like outdated movies u deleted that are still on the pc or books that were digital?!.

 22. kevin

  31 lipca 2017 at 22:36

  voilà un petit test pour voir. En effet je veux absolument que mes liens s’indexent bordel. Ca fait trop là sinon mes amis.

 23. biaya perceraian

  9 sierpnia 2017 at 00:21

  How can I make a personalized banner to get a blogspot blog page?

 24. hugecompare

  24 sierpnia 2017 at 22:28

  How do i combine love my of the disciplines, especially innovative writing with a law level?

 25. model baju kebaya

  25 sierpnia 2017 at 01:40

  How do I put really simply syndication feeds on a classic blogger template?

 26. model rumah minimalis

  25 sierpnia 2017 at 08:59

  Superb blog you have here but I was wanting to know if you knew of any discussion boards that cover the same topics talked about in this article? I’d really love to be a part of online community where I can get responses from other knowledgeable people that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Kudos!

 27. indonesia attractions

  5 września 2017 at 03:21

  It seems like the web is exactly where it’s in. I analyzed Computer Information and Film/Video at college, but Now i am not as well shabby having a keyboard when it comes to writing interesting stuff. Does anyone know anyone (aside from Slavery and Arianna Huffington) that has been able to produce a few dollars by blogging on a site from home?.

 28. 2019 car reviews

  5 września 2017 at 18:54

  We want to start our own blog page together on blogspot, yet I just considered us having our own independent google accounts. How can we start a blog page page collectively where it’s going to be easier to get both of us to login besides simply using one person’s google accounts?.

 29. Toko Furniture Online

  5 września 2017 at 21:56

  ive got alot of free time on my hands recently, therefore ive chose to start blogging again,.. will anybody understand any good running a blog sites which are free and straightforward to use?? (apart from tumbr and blogger/google ).. thanks (:.

 30. Kursi Tamu Minimalis

  6 września 2017 at 14:16

  Terrific post but I was wanting to know if you could write a litte more on this subject? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit further. Thank you!

 31. furniture jepara minimalis

  6 września 2017 at 16:01

  How to prevent Firefox download window from popping up in Mac?

 32. harga lantai kayu

  7 września 2017 at 17:11

  What running a blog site may i start a blog and actually get viewers or subscribers?

 33. Tonette

  20 września 2017 at 01:28

  Properly yeah nevertheless that was $300 80 or as a result several years in the past, changing for inflation that would be further more which include $3,300 currently.

 34. sewa hi ace di malang

  22 września 2017 at 17:25

  I desired to start making some money from my blog page, how would I go about doing so? How about google adsense or other programs like it?.

 35. link judi bola

  23 września 2017 at 02:20

  Wow! Thank you! I permanently wanted to write on my website something like that. Can I include a fragment of your post to my site?

 36. HaroLiavaife

  23 września 2017 at 18:56

  Buy Genuine Pfizer Viagra Prescription For Amoxicillin cialis Pneumonia Zithromax

 37. Compact washer and dryer

  28 września 2017 at 03:46

  Hi !. I would like to have an online store using tumblr and paypal. Any tips how to do it? Could you make sure you give me step by step instructions? I actually appreciate it. Thanks!.

 38. cara cepat hamil setelah kb suntik 3 bulan

  28 września 2017 at 09:02

  I developed a joomla site on my localhost. I want to upload this to GoDaddy. How do I do this?

 39. mebel jati jepara

  5 października 2017 at 08:21

  I really love the sciences, especially chemistry and physics. But I also love the creative aspect of the spectrum, such as writing and books. I really need to write. Would it be wise to minor in English or Creative Composing but main in the sciences? Would it look suitable? I’m a new comer to college stuff, and I’m just curious. I don’t need to miss an opportunity to improve my technological or creative knowledge! I’m a Jr in high school..

 40. Meja Makan Murah

  6 października 2017 at 05:01

  In general, how many blogs have images out of all the blog posts in all blogs?. I’m looking for the average number to get the US and worldwide..

 41. Kursi Tamu Jati Mewah

  6 października 2017 at 10:04

  Should I post a writing portfolio to Columbia School if I intend on being a creative writing main?

 42. beli followers instagram gratis

  6 października 2017 at 12:40

  Any recomendations on how to begin a blog pertaining to teens?

 43. Poker online

  6 października 2017 at 17:27

  How can you transfer your bookmarks and RSS passes from Chrome to a portable version of Opera?

 44. bandar judi togal online

  7 października 2017 at 15:38

  Hello there, I found your web site by means of Google whilst looking for a related matter, your website came up, it seems good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 45. judi poker android 2017

  7 października 2017 at 17:59

  You ought to be a part of a contest for one of the greatest websites online. I most certainly will highly recommend this site!

 46. poker online terpercaya indonesia

  7 października 2017 at 19:40

  How do I begin my own site about wonderland sports?

 47. Judi poker

  11 października 2017 at 00:05

  Interesting blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog shine. Please let me know where you got your design. Bless you

 48. Judi Online

  11 października 2017 at 01:44

  My husband and i have been absolutely excited Louis managed to complete his preliminary research through your precious recommendations he came across from your own web pages. It’s not at all simplistic just to always be handing out concepts that many people could have been making money from. Therefore we know we now have you to be grateful to for that. The most important illustrations you have made, the easy site menu, the friendships you will make it possible to foster – it’s got many amazing, and it is helping our son and us know that this content is brilliant, and that is quite fundamental. Thanks for all!

 49. Situs Judi Bola Online

  11 października 2017 at 04:11

  Exactly what are the best colleges for innovative writing and screenwriting?

 50. Judi poker Online

  11 października 2017 at 05:59

  I just bought business plan pro, yet I still don’t quite understand how to estimate/compute the start-up costs intended for starting a company, in my case an online business in that. Is there a internet site that can assist me personally? Any suggestions? Thanks.

 51. situs poker online

  11 października 2017 at 10:59

  Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Appreciate it

 52. poker online paling bagus

  11 października 2017 at 15:00

  I will right away clutch your rss as I can’t find your email subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you have any? Please allow me understand so that I could subscribe. Thanks.

 53. harga lantai kayu yogyakarta

  11 października 2017 at 17:06

  I really like to write and I’m very good at this. But whenever I try to write a story or something I start good but always finish up throwing it away–I cannot seem to finish it… Sometimes I have a great idea that I enjoy but it can just hard for me to compose a story approximately and keep going. I like innovative writing, but now I’ve almost given up because I cannot even compose a short tale. HELP!!! What should I perform?. Any good creative writing websites to help me get started? Books?. I’m EAGER!!.

 54. taruhan bola online

  12 października 2017 at 03:00

  i want to be able to do that kind of work together with computers, but they don’t always pay that well (40k a yr). Are there any other computer careers that involve repair function, ect. that pay in least 10k higher annual? Thanks!. thanks a lot anyway ppl i got several information from my dad who have works in it section. he offered me some help on the concern..

 55. bandar togel terpercaya

  12 października 2017 at 14:33

  Will Joomla have got a Component that help to make a forum like Yahoo Answers?.

 56. poker online uang asli

  12 października 2017 at 19:05

  What are the best schools for a creative writing main?

 57. situs judi poker online terpercaya

  14 października 2017 at 01:16

  Should I begin a blog or website intended for addiction/recovery related information?

 58. poker online indonesia terpercaya

  14 października 2017 at 07:41

  Can you really have CPAlead widget within a Joomla site?

 59. HaroLiavaife

  14 października 2017 at 21:51

  Kamagra Online Usa viagra online Precio Cialis 20

 60. premium apk free download

  16 października 2017 at 18:32

  How do I switch several blog posts in one of my blogs, onto a different blog. Both on Tumblr?

 61. apk pro full

  16 października 2017 at 19:11

  Creative composing copywright: How to protect work when submitting to potential publishers or literary agencies?

 62. model kebaya kutu baru muslim

  17 października 2017 at 11:48

  Okay listed below are the details. I want to add a new button to firefox, the purpose of that key is that when i type something in the address bar in firefox and click that button in navigation alexa plugin, that must provide the purpose of „I am feeling lucky key on google homepage”. Any super genius here?.

 63. vera kebaya modern model terbaru

  17 października 2017 at 14:11

  How does one copyright laws an article or story and what is the cost?

 64. kebaya muslim berhijab modern

  17 października 2017 at 15:23

  When a business is planning to build a fresh WordPress internet site, what are the plugins or features most useful to most companies? I can list a ton of all of them here, yet what in your experience are the best?.

 65. Gurah Mobil

  18 października 2017 at 10:06

  Hi there just wanted to give you a quick heads up. The words in your content seem to be running off the screen in Safari. I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I figured I’d post to let you know. The design look great though! Hope you get the issue resolved soon. Cheers

 66. Gurah Mesin

  18 października 2017 at 10:56

  I have a MacBook computer and I want my pictures that are on my computer to become on my Motorola Razr 2 v9. I have a storage card and a memory card adapter. When I place the card in the adapter, the computer identifies it. As well as the pictures that I have on my telephone can transfer to the pc with no issue. But the pictures on my computer will not likely transfer to my mobile phone. All that comes up is a large red „x” on a black screen. Am I carrying out something wrong? The phone firm is AT&T..

 67. cara diet alami dan sehat tanpa olahraga

  19 października 2017 at 11:45

  My brother suggested I may like this web site. He was entirely right. This publish actually made my day. You can not consider just how so much time I had spent for this information! Thanks!

 68. cara diet alami dan sehat

  19 października 2017 at 13:46

  I are developing a joomla website for a boat club and want members in order to upload photos of seafood they captured. Additional info: I am basing the structure on the K2 component..

 69. rental mobil malang

  19 października 2017 at 14:21

  I am continuously invstigating online for ideas that can help me. Thank you!

 70. rental mobil malang

  19 października 2017 at 18:01

  I want to begin a website and I have no clue how. They have to be free of charge and easy, and I would like other people to be able to comment on articles/pictures. Any suggestions?.

 71. togel online

  20 października 2017 at 19:45

  I have face significant problem with my blog that it was not spam and blogger take my blog as spam…. Can any one assist to recover my blog back again..

 72. 9naga

  21 października 2017 at 11:34

  You will find thousands of sites that requires feedback on them. What is the intention of blog page comments?.

 73. Judi Online

  21 października 2017 at 22:06

  I just downloaded Mozilla firefox, how do i make this so my opening page is bebo? I know its possible i just won’t be able to remember just how. I mean to ensure that when you open firefox its not really google its bebo, if yous get what i mean?.

 74. Slot Online Uang Asli

  22 października 2017 at 15:19

  Hey, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

 75. here

  22 października 2017 at 18:37

  I simply want to mention I’m very new to blogs and absolutely savored your website. Most likely I’m likely to bookmark your blog . You actually come with very good writings. Many thanks for revealing your blog site.

 76. Baccarat Online

  23 października 2017 at 11:44

  What may be the best pc virus remover?. My computer can be slow because hell and freezes upon me. Most of the time, I have to restart my pc. I think I may have a virus on my computer. What is the best software program to remove the viruses of my pc?.

 77. Baccarat Online

  23 października 2017 at 16:23

  Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Cheers

 78. 3d printing bandung

  30 października 2017 at 19:01

  I am just currently utilizing a classic blogger template and I would like to find out how you put an rss feed on it. Normally, blogger has an rss feed avaliable on the more recent templates yet my blog page doesn’t have 1. Also, is there some sort of widget I possibly could also install for supporters?.

 79. pendirian pt

  30 października 2017 at 21:22

  I have a blog made out of Blogger and it has Blogger logos at the very top.. I’ve seen Blogger websites without all of them, and it makes them a lot cooler..

 80. HaroLiavaife

  1 listopada 2017 at 05:33

  Cialis Gimnasio viagra Cytotec Prix Senegal Online No Prescription

 81. suba buba

  14 listopada 2017 at 20:33

  uzSkdY watch out for brussels. I all appreciate if you continue this in future.

 82. Apartment for sale in UAE

  15 listopada 2017 at 18:57

  Ultimately, a problem that I am passionate about. I have looked for details of this caliber for the previous various hrs. Your internet site is tremendously appreciated.

 83. Kitchens For Sale

  16 listopada 2017 at 06:49

  Thanks so much for the blog post.Really thank you! Much obliged.

 84. Water damage restoration companies

  16 listopada 2017 at 18:29

  to me. Regardless, I am certainly pleased I discovered it and I all be book-marking it

 85. maxgamewebsite

  17 listopada 2017 at 16:56

  I really love the sciences, specifically chemistry and physics. But I also love the creative aspect of the spectrum, such as composing and books. I really wish to write. Would it be smart to minor in English or Creative Writing but main in the sciences? Does it look acceptable? I’m a new comer to college stuff, and I’m curious. We don’t need to miss an opportunity to improve my scientific or innovative knowledge! I’m just a Youngster in senior high school..

 86. Mobile Cheats Online

  17 listopada 2017 at 19:08

  Where can I obtain copyright free content to write blog on the net?

 87. playcheatsxyz

  17 listopada 2017 at 19:56

  need to start blog how and where start it?

 88. loft conversions london

  17 listopada 2017 at 20:42

  wonderful issues altogether, you simply received a emblem new reader. What may you recommend in regards to your submit that you simply made some days ago? Any sure?

 89. model baju batik

  17 listopada 2017 at 22:03

  Hi! I could have sworn I’ve been to this web site before but after going through some of the posts I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely pleased I stumbled upon it and I’ll be bookmarking it and checking back regularly!

 90. mapping dome tent

  18 listopada 2017 at 20:53

  Im obliged for the article post.Really looking forward to read more.

 91. baju batik pria

  19 listopada 2017 at 12:44

  Very nice post. I absolutely appreciate this website. Keep it up!

 92. live basketball scores

  20 listopada 2017 at 04:11

  Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I ave been trying for a while but I never seem to get there! Thanks

 93. ez-400-bl battery

  20 listopada 2017 at 15:57

  You got a very good website, Glad I observed it through yahoo.

 94. Pronostic

  20 listopada 2017 at 17:38

  I was seeking this particular information for a long time.

 95. jiaogulan tee

  20 listopada 2017 at 21:34

  I think this is a real great post.Much thanks again. Fantastic.

 96. www.spu.ac.th

  21 listopada 2017 at 22:13

  I truly appreciate this blog post. Want more.

 97. servicios de limpieza para oficinas

  22 listopada 2017 at 01:41

  Very good article. I will be going through a few of these issues as well..

 98. in4link

  22 listopada 2017 at 05:06

  Wow, fantastic blog layout! How long have you ever been running a blog for? you made running a blog look easy. The overall look of your site is fantastic, let alone the content material!

 99. Managerial & Executive Chairs

  22 listopada 2017 at 14:05

  Very neat blog article.Really looking forward to read more. Fantastic.

 100. discounts

  23 listopada 2017 at 23:24

  Red your blog post and loved it. Have you at any time imagined about visitor putting up on other relevant weblogs equivalent to your blog?

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra