Z kraju

Trzy punkty destrukcyjnego antyrodzinnego kompromisu rządu na arenie międzynarodowej

Publikujemy analizę trzech punktów antyrodzinnego kompromisu, na jaki zgodził się rząd Prawa i Sprawiedliwości na arenie międzynarodowej.

1.

Konkluzje Rady w sprawie równouprawnienia osób LGBTI z 16.06.2016
Po raz pierwszy w historii państwa UE zgodnie wypowiedziały się w kwestii LGBTI!

Kampania Przeciw Homofobii okrzyknęła wydarzeniem historycznym: „To historyczny moment! Nigdy wcześniej kraje UE nie wypowiedziały się jednym głosem w kwestii równouprawnienia osób LGBT”.

Podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej wezwano poszczególne rządy w UE, aby „rozważyć współpracę z Komisją Europejską w odniesieniu do opublikowanej pod koniec 2015 roku listy działań (Lista działań Komisji na rzecz przyśpieszenia równości LGBTI List of actions by the Commission to advance LGBTI equality), aby doprowadzić do równości LGBTI ” i „do podjęcia działań w celu zwalczania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową”.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości podpisał tę deklarację polityczną na forum Rady Europy. W rozmowie organizacji prorodzinnych z ministrem Kaczmarczykiem – przyznał się on, że nie miał żadnych możliwości manewru w tym względzie, ponieważ otrzymał odgórnie (od rządu? Od MSZ?) wyznaczone stanowisko negocjacyjne.

Na mocy tej deklaracji zobowiązujemy się do działania rzecz „praw” środowisk LGBT, a więc między innymi do prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych w szkołach, promowania homoseksualnego stylu życia w filmie i reklamie.

Na posiedzeniu sejmowej komisji ds. Unii Europejskiej 19.10.2016 „równościowe” Konkluzje Rady Europejskiej zostały negatywnie zaopiniowane, a pełnomocnik ds. równego traktowania, który je podpisał minister Wojciech Kaczmarczyk został zdymisjonowany przez PiS ze swojego stanowiska, jednak w żaden sposób akt ten nie przełożył się na rzeczywiste stanowisko na forum Rady Europejskiej, gdzie Polska nadal pozostaje sygnatariuszem Klauzuli.

http://stop-seksualizacji.pl/index.php/co-zrobilismy/item/260-czy-rzad-idzie-na-wojne-z-rodzicami-i-z-rodzina-stanowisko-organizacji-prorodzinnych-zwiazane-z-podpisaniem-konkluzji-rady-europy-epsco-dotyczacych-dzialan-na-rzecz-lgbti

2.

Mandat Niezależnego Ekspert ds. przeciwdziałania przemocy ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową – Rada Praw Człowieka ONZ (Vitit Munthaborn)

Po raz pierwszy w historii powołano stanowisko ds. egzekwowania prawa LGBTQ jako praw człowieka, choć nigdy prawa LGBTQ nie zostały włączone do praw człowieka!

84 głosy do 77. Delegacja aktualnego rządu głosowała za powołaniem tego urzędu! (Dla porównania reprezentacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych za rządu liberalnej PO wstrzymywała się dotychczas od głosu w tej kwestii!)

Zaledwie przewagą 7 głosów przegłosowaliśmy wraz z innymi państwami Unii przedstawione przez Radę Praw Człowieka ONZ, stanowisko Niezależnego Eksperta ds. przeciwdziałania przemocy ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ! Organizacje prorodzinne i katolickie przez kilka ostatnich lat prowadziły kampanię i z pomocą państw afrykańskich broniły ONZ przed tym krokiem (poniekąd legalizuje to stanowisko prawa LGBTQI jako prawa człowieka). Zadaniem tego urzędnika jest monitorowanie postępów na drodze legalizacji praw LGBTQI we wszystkich krajach świata!

Podczas swojego inauguracyjnego wystąpienia niezależny ekspert Vitit Munthaborn podzielił się kierunkami i celami swoich działań.

Program eksperta
4 cel – zakazać przekazywania treści religijnych niezgodnych z ideologią ruchów LGBT

5 cel – promocja ideologii ruchu homoseksualnego za pośrednictwem szkół i innych placówek edukacyjnych

Edukacja ma stać się punktem wyjścia ku temu, by dzieci były “urodzone i wychowywane od najmłodszych lat” we właściwych postawach. Sugeruje, by na froncie zdrowotnym, społeczność medyczna została zobligowana do potępiania każdej formy terapii poświęconej pomocy tym, którzy chcą uporać się z pociągiem do osób tej samej płci.

Ów rzecznik przyznał również, że pojęcie rodziny pozostaje otwartą kwestią.

Gdy został skonfrontowany z problemem sprzeczności między prawami LGBT, a wolnością religijną, przez Henka Jana van Schothorsta z Transatlantic Christian Council, odpowiedź Muntarbhorna była kategoryczna.

“Są prawa, które są absolutne”, stwierdził, “ale są też takie, które absolutne nie są”. Wyjaśnił, że “wolność wypowiedzi, a w tym wolność religijna” nie są prawami absolutnymi i mogą w razie potrzeby zostać zredukowane.

http://stop-seksualizacji.pl/index.php/co-zrobilismy/item/299-rowniez-dzieki-polsce-dokonano-po-raz-pierwszy-w-historii-onz-instytucjonalizacji-agendy-lgbt

http://stop-seksualizacji.pl/index.php/co-zrobilismy/item/306-nowy-ekspert-lgbt-onz-przeciwko-wolnosci-religijnej-rodzinie-i-za-pakietem-startowym-praw-dla-homoseksualistow-i-transseksualistow

3.

Seksualizacja dzieci, aborcja i ograniczanie praw rodziców – Unia Europejska proponuje ONZ oburzające zmiany w dokumencie końcowym 61. sesji Komisji ds. Statusu Kobiet. Te skandaliczne postulaty poparł też polski rząd.

Po raz pierwszy w historii prawa reprodukcyjne mogą zostać określone prawami kobiet!

Na początku marca na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku rozpoczęły się negocjacje przygotowujące 61. sesję Komisji ds. Statusu Kobiet (Commission on the Status of Women – CSW). Sesja, jak co roku, ma zakończyć się przyjęciem dokumentu końcowego, którego treść jest obecnie negocjowana. Polska po raz kolejny popiera na forum ONZ forsowanie przez UE ograniczenia praw rodziców, seksualizację dzieci i aborcję.

Do stosunkowo wyważonego dokumentu wyjściowego nader radykalne poprawki zgłosiła Unia Europejska reprezentująca jednogłos 28 państw. Każde z nich osobno musiało sygnować zgłoszone poprawki i zaakceptować sformułowania, które mają na celu ograniczenie praw rodziców do wychowywania dzieci, promujące programy seksualizacji dzieci, a w konsekwencji upowszechnienie aborcji, w tym aborcji wśród dziewczynek. Popierane przez Polskę kontrowersyjne sformułowania pozostają w rażącej sprzeczności zarówno z Konstytucją RP, z szeregiem ustaw zwykłych, jak i z treścią prawa międzynarodowego.

Unia Europejska forsuje w szczególności sformułowania mówiące o tzw. prawach reprodukcyjnych i seksualnych w kontekście promowania „swobodnych decyzji” w zakresie seksualności, odnoszonych wyraźnie również do dziewcząt. Przy użyciu tego typu sformułowań tworzy się polityczne warunki służące opracowywaniu programów i polityk prowadzących do seksualizacji dzieci, zwłaszcza zaś dziewcząt i do propagowaniu wśród nich aborcji. Co więcej, „swoboda” decyzji, o której mowa w popieranej przez Polskę poprawce UE, oznacza, że na tę decyzję nie będą mieli jakiegokolwiek wpływu rodzice. Sformułowania tego typu korespondują z rekomendacjami działających w ramach ONZ gremiów eksperckich, propagujących pomysły, by to placówki edukacyjne, bez wiedzy rodziców kierowały dziewczynki na aborcję.

Podobny kierunek mają również sformułowania mówiące o promowaniu tzw. kompleksowej edukacji seksualnej (comprehensive sexuality education) oraz orientacji seksualnej i rodzajowej (sexual orientation and gender identity – SOGI).

Propozycje Unii Europejskiej stanowią próbę radykalizacji istniejącego obecnie na gruncie ONZ konsensu, który zakłada daleko idący sceptycyzm względem aborcji i wspiera prawa rodziców do wychowania dzieci

„Akceptacja dla sformułowań o comprehensive sexuality education jest sprzeczna z art. 72 Konstytucji RP, który nakłada na Państwo obowiązek ochrony praw dziecka m.in. przed demoralizacją oraz z art. 3 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. Podkreślić również należy, że prawa rodziców do wychowywania dzieci są gwarantowane przez art. 48 ust. 1 i art. 53 ust. 3 Konstytucji RP oraz art. 96 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Co więcej, prawa rodziców w tej mierze gwarantuje również art. 26 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, art. 16 § 4 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz art. 14 pkt. 2 Konwencji Praw Dziecka.

Poparcie przez Polskę radykalnie feministycznych poprawek do dokumentu końcowego tegorocznej sesji Komisji ds. Statusu Kobiet są dodatkowo niepokojące w kontekście występowania przez Polskę w opozycji do państw, które próbowały przeciwdziałać instytucjonalizacji wpływów lobby LGBT w Radzie Praw Człowieka. Polska polityka zagraniczna wciąż nie jest w stanie zdobyć się na podmiotowość w wymiarze cywilizacyjnym i na konsekwentną obronę prawa do życia i praw rodziny przed radykalizmem współczesnej ideologii feministycznej. Jednak negocjacje nad dokumentem końcowym tegorocznej sesji CSW wciąż trwają i Polska może ciągle zmienić swoje stanowisko, dostosowując je do kształtu polskiego prawa, na czele z Konstytucją RP.

Przyjęcie ostatecznej wersji dokumentu końcowego CSW będzie miało miejsce 24 marca br.

https://www.dpmc.gov.au/resource-centre/office-women/csw61-draft-agreed-conclusions-compilation-text-28-february-2017

http://www.indepthnews.net/index.php/global-governance/un-insider/989-un-focuses-on-gender-equality-and-women-empowerment

https://c-fam.org/friday_fax/un-tries-fast-track-lgbt-acceptance-abortion-acces/za ordoiuris.pl/

Choć wszystkie te akty działań na arenie międzynarodowej nie mają bezpośredniego przełożenia na polskie prawo, którym to argumentem próbuje się tłumaczyć rząd, relatywizując w ten sposób podjęte działania, jednak deklaracje te stają się wytycznymi dla programów, polityk, redystrybucji pieniędzy, a dalej tworzenia narzędzi nacisku na poszczególne kraje w kwestiach ustawodawczych. Wprowadzają do powszechnego – globalnego obiegu rzeczywistość i język skrajnie odmiennej antropologii człowieka – będą miały więc nieoszacowane znaczenie dla naszej lokalnej rzeczywistości.

Niemal oczywiste wydaje się, że zajęcie stanowiska proklamującego prawa LGBTQI jako prawa człowieka, czy prawa reprodukcyjne jako prawa kobiet na arenie międzynarodowej, będzie skutkowało wyrazistymi skutkami w polskiej przestrzeni politycznej, prawnej i kulturowej.

Źródło: Stop-seksualizacji.pl

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

48 komentarzy

48 Komentarzy

 1. Pomorzanin

  18 marca 2017 at 17:54

  Wszystko fajnie, ale ja chcę wiedzieć imiennie kto z PiS jest za to odpowiedzialny, bo tak jest to dla mnie mowa/pisanie-trawa?

  • Soroka

   18 marca 2017 at 18:18

   Jak to kto? Cały Prezes i Spółka! Przecież delegat reprezentuje rząd i rządzących!
   Jeżeli to jest prawda, to mamy do czynienia z dalszym ciągiem udawania przemian w Polsce, a te wszystkie agresywne ataki PO na PiS, to też jest udawanie. Widać w Polsce wszystko już jest skurwiałe.

 2. Pomorzanin

  18 marca 2017 at 18:46

  Bogu świeczka, a diabłu ogarek. Nie mogę zrozumieć takiej obłudy.

 3. Wilmer

  10 kwietnia 2017 at 14:55

  Hi there! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

 4. Charley

  14 kwietnia 2017 at 10:30

  A motivating discussion is worth comment. There’s no doubt that that you should write more on this issue,
  it may not be a taboo matter but typically people don’t speak about such issues.
  To the next! Cheers!!

 5. csgo skins free no survey

  15 kwietnia 2017 at 18:16

  I’m gone to convey my little brother, that he should also
  pay a visit this blog on regular basis to get updated from newest information.

 6. madden mobile coins cheap

  20 kwietnia 2017 at 13:05

  Great article. I will be facing some of these issues as well..

 7. Madonna

  23 kwietnia 2017 at 06:40

  Incredible story there. What occurred after? Good luck!

 8. Ashton

  24 czerwca 2017 at 12:27

  There’s definately a great deal to know
  about this issue. I like all of the points you’ve
  made.

 9. Lacy Stickrod

  7 lipca 2017 at 03:42

  An interesting discussion is value comment. I believe that you need to write more on this topic, it won’t be a taboo topic but usually individuals are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

 10. Sudie

  15 sierpnia 2017 at 00:52

  fat loss calories

 11. snap milfs

  20 sierpnia 2017 at 02:27

  snap milfs

 12. cannabis doctor

  23 sierpnia 2017 at 22:14

  The people you love are lucky to have you in their lives. I just stumbled upon your blog. Are there other articles you work on? I had to take a break from kissing my boyfriend to read your article.

 13. asian milfs galleries

  24 sierpnia 2017 at 01:19

  tanks for the info

 14. weed maps

  25 sierpnia 2017 at 01:53

  I have added your blog to my Reddit bookmarks I have been surfing on-line more than 3 hours today.

 15. milf squirt porn

  27 sierpnia 2017 at 10:51

  yes it work

 16. Brea Weed

  30 sierpnia 2017 at 00:27

  Keep up the awesome quality writing, it is rare to see a nice posts like this one these days. This is so helpful!

 17. technology adviser

  30 sierpnia 2017 at 08:00

  You always know just what to say. Thanks for the advice! it is like you wrote the book on it or something. I know you would like North Carolina.

 18. investor adviser

  31 sierpnia 2017 at 11:31

  Your perspective is incredibly refreshing. Thanks for sharing your info.

 19. Jesse Grillo Jesse Grillo

  1 września 2017 at 12:26

  Guess I will just book mark this blog. Very nice page. Son of a gun!

 20. Jesse Grillo

  2 września 2017 at 01:25

  You appear to know a lot about this. My roomate turned me onto your posts. I will just say magnificent! I really appreciate your efforts and I will be waiting for your further website thank you once again.

 21. Jesse Grillo

  2 września 2017 at 04:33

  excellent job on this article! awesome little bit of written content. The people you love are lucky to have you in their lives. Honestly, you are a ninja when it comes to this topic I could not refrain from commenting.

 22. Jesse Grillo

  3 września 2017 at 00:36

  That is a smart way of thinking about it. This website was already running when I started my phone. I enjoyed reading what you had to say. I will bookmark this article. I check your page every few days.

 23. startup speaker

  4 września 2017 at 08:03

  You could survive a Zombie apocalypse. Son of a gun! Thumbs up! Thank you for putting this up.

 24. investment speaker

  4 września 2017 at 16:24

  You are obviously very knowledgeable. I am shocked at how fast your article loaded on my cell phone. Great post, thanks a lot. it is like you wrote the book on it or something. That is a smart way of thinking about it.

 25. Jesse Grillo

  4 września 2017 at 21:58

  You have a great sense of humor. Your posts is really useful. I was looking everywhere and this popped up like nothing!

 26. Reggie Tscrious

  5 września 2017 at 01:09

  Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So good to find any individual with some authentic thoughts on this subject. realy thank you for starting this up. this website is something that is wanted on the internet, somebody with a bit of originality. useful job for bringing one thing new to the web!

 27. best public relations

  5 września 2017 at 23:24

  I was doing crossfit on Monday when I discovered your site. Please write more. Great work, keep it up. You remind me of my roomate.

 28. Silvia Odete Morani Massad

  6 września 2017 at 20:07

  I am regular visitor, how are you everybody? This piece of writing posted at this website is in fact good.

 29. real estate loans

  7 września 2017 at 07:35

  Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for?
  you made blogging look easy. The overall look of your website is wonderful, let
  alone the content!

 30. ask potential real

  7 września 2017 at 09:22

  Does your blog have a contact page? I’m having problems locating it but,
  I’d like to shoot you an email. I’ve got some ideas for your blog you
  might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it
  grow over time.

 31. new business adviser

  7 września 2017 at 22:25

  I truly appreciate your efforts and I am waiting for your next post. A magnificent article.

 32. best deal estate real

  8 września 2017 at 09:02

  If some one wants expert view regarding blogging and site-building then i advise him/her to pay
  a visit this website, Keep up the good job.

 33. Amelia

  8 września 2017 at 09:31

  Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was curious about your situation; we have
  created some nice methods and we are looking to swap
  techniques with others, please shoot me an e-mail if interested.

 34. technology speaker

  8 września 2017 at 10:16

  I hate that my computer battery is about dead. This website has interesting and solid content. Neat website. I simply must tell you that I love your pages page. You have opened my eyes to varying views on this topic with interesting and solid content.

 35. Jesse Grillo

  9 września 2017 at 01:25

  That is the thinking of a creative mind. I just stumbled upon your blogs. Thanks for writing this. Greetings from Missouri! Keep doing what you are doing.

 36. site resource

  9 września 2017 at 03:48

  The refreshing Zune browser is incredibly constructive, yet not as constructive as the iPod’s. It is effective nicely, nevertheless is not as immediate as Safari, and incorporates a clunkier interface. If on your own once in a while application upon getting the website browser that is not an issue, but if you might be coming up with towards read through the web alot against your PMP then the iPod’s bigger display screen and greater browser may possibly be crucial.

 37. Samual

  9 września 2017 at 05:11

  Excellent article. I’m experiencing a few of these issues as well..

 38. start me up

  9 września 2017 at 21:35

  I am regular visitor, how are you everybody? This piece of
  writing posted at this website is really good.

 39. Eulalia

  10 września 2017 at 12:31

  You made some good points there. I looked on the net for more information about the issue and found
  most individuals will go along with your views on this web site.

 40. Can I just say what a relief to find someone who actually knows what theyre talking about on the internet. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More people need to read this and understand this side of the story. I cant believe youre not more popular because you definitely have the gift.

 41. singapore pr application

  15 września 2017 at 06:15

  I like this post! Thanks.

 42. download

  15 września 2017 at 20:28

  The fresh new Zune browser is incredibly good, but not as Great as the iPod’s. It will work properly, still just isn’t as instant as Safari, and incorporates a clunkier interface. If oneself often software on having the net browser that’s not an issue, nonetheless if you happen to be designing towards study the website alot versus your PMP then the iPod’s larger sized exhibit and much better browser could possibly be important.

 43. apply pr

  16 września 2017 at 23:17

  Great post!

 44. Bette Skorupski

  17 września 2017 at 00:59

  I keep listening to the reports lecture about receiving free online grant applications so I have been looking around for the top site to get one. Could you advise me please, where could i get some?

 45. download

  17 września 2017 at 07:57

  Apple by now includes Rhapsody as an app, which is a best start, yet it is at the moment hampered through the lack of ability to retail outlet locally upon your iPod, and contains a dismal 64kbps little bit cost. If this modifications, then it will fairly negate this convenience for the Zune, yet the Ten music for every thirty day period will continue to be a substantial additionally in just Zune Pass’ desire.

 46. singapore pr

  19 września 2017 at 00:41

  I like this post! Thanks.

 47. disposing of old computers

  19 września 2017 at 14:54

  I really appreciate this post. I’ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thx again!

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra