Wiara

Putin, Fatima i ukrywana tajemnica

Trudno sobie wyobrazić nawrócenie Rosji, urządzonej na modłę kultury bizantyjskiej, z władztwem uosabianym przez jednostkę, bez nawrócenia jej „królewicza” – Putina. A właśnie o konwersji tego kraju mówiła Matka Boża z Fatimy, która objawiała się trojgu pastuszkom, a później dorosłej już siostrze zakonnej Łucji. Wiele faktów przemawia też za tym, że słowa Niepokalanej zawarte w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej nigdy w całości nie zostały opublikowane i wciąż przechowywane są w Watykanie, pomimo wyraźnego polecenia samej Maryi, by ten dokument został upubliczniony po 1960 r., przynajmniej nie negowany… Przez lata kolejni papieże nie potrafili również wypełnić Jej prostego polecenia, by poświęcić Rosję Jej Niepokalanemu Sercu. Ostatecznie, każdy papieski akt poświęcenia (zdyskredytowała je sama siostra Łucja) nie spełniał wymogów Najświętszej Mary Panny. Trudno nie przypomnieć o zaniechaniach względem słów Maryi w przededniu 100. rocznicy objawień fatimskich, a taką obchodzić będziemy 13 maja 2017 roku. Zresztą data ta z powodu prawdopodobnego zgromadzenia w jednym miejscu ludności katolickiej z całego świata, ale także ze względu na nazwę miejscowości – Fatima, która była przecież ukochaną córką Mahometa, stanowi dla analityków terroryzmu grunt pod pytanie o możliwe zamachy na dużą skalę. Oby to się nie stało i aby do czasu rocznicy papież Franciszek zechciał ujawnić treść z drugiej koperty III Tajemnicy Fatimskiej oraz poświęcić Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi wypowiadając słowa poświęcenia, o które prosiła Matka Boska oraz robiąc to w jedności z wszystkimi katolickimi biskupami.

Ukryta III Tajemnica Fatimska
„W Portugalii będzie zawsze zachowany dogmat wiary” – takie słowa, zdaniem siostry Łucji zostały m.in. przekazane w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej. Do czasu jej ogłoszenia nikt w Kościele nie podważał tych słów. Nikt tego nie czyni i dzisiaj. Treść Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej ujawnił publicznie Jan Paweł II 26 czerwca 2000. Problem w tym, że nie ma tam zapowiedzianego wcześniej przez siostrę Łucję zdania… Ale zacznijmy od początku.

Siostra Łucja spisała dwie pierwsze tajemnice fatimskie w 1941 roku (pierwsza tajemnica to wizja piekła, do którego idą dusze grzeszników; druga dotyczy nabożeństwa do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu). W 1943 r. na rozkaz biskupa,  s. Łucja po dwóch miesiącach walki duchowej (początek 1944 r.) dokonała spisania Trzeciej Tajemnicy zaznaczając, że nie powinna być ogłoszona przed 1960 r., bowiem wtedy jej treść będzie łatwiej zrozumiana (co ciekawe, jest to czas przygotowań do Soboru Watykańskiego Drugiego). Siostra Łucja spisała Trzecią Tajemnicę w dwóch częściach i przekazała władzom kościelnym. Przesłuchujący w sprawie Trzeciej Tajemnicy wizjonerkę jezuita ks. Joseph Schweigl (wysłany przez Piusa XII) zaświadcza w 1952 r., że Tajemnica składa się z dwóch części. Wiadomo, że jedna z części liczy 25 linijek tekstu i została zdeponowana w apartamentach papieskich. Druga, dłuższa część tajemnicy, trafiła do archiwów Świętego Oficjum. Dokument o 25 linijkach tekstu, w którym znajdować się ma przekaz o zachowaniu dogmatu wiary w Portugalii (a więc zagrożeniu wiary na świecie, a w Portugali o jej zachowaniu przez mniejszą lub większą grupę wiernych – tego nie wiemy) i zdaniem hierarchów mających dostęp do Tajemnicy mówiący o wewnętrznym kryzysie w Kościele zostaje w 1959 przeczytany przez Jana XXIII i nie podany do publicznej wiadomości. Druga część tajemnicy o 62 linijkach tekstu została przez papieża odczytana w 1960 r. i pozostała nadal tajemnicą. W 1963 r. kard. Ottaviani potwierdził istnieje dokumentu krótszego, gdzie sama Maryja przekazuje swoje słowa światu (do dzisiaj znamy z nich jedynie jedno zdanie: „W Portugalii będzie zawsze zachowany dogmat wiary”). Następnie tajemnicę poznaje Paweł VI i pomimo osobistej prośby siostry Łucji nie ujawnia jej, za to finalizuje dzieło swojego poprzednika – Sobór Watykański Drugi, który przez wielu uważany jest za wybuch modernizmu w Kościele i przyczynę kryzysu, o której miała mówić Matka Boża mówiąc o zagrożeniu dla „dogmatu wiary”. Taką treść przesłania Maryi potwierdzali w dużej mierze sami papieże i hierarchowie Kościoła, mówiąc, że sensem tajemnicy jest utrata wiary i kryzys wiary w Kościele. Kiedy Jan Paweł II w 2000 r. ujawnił Trzecią Tajemnicę Fatimską (uwaga: jedną z dwóch części) niektórzy interpretatorzy uznali, że obraz ojca świętego, do którego strzelają żołnierze to metafora do zamachu na papieża Polaka. Z kolei inni przytaczają fragment przekazany przez siostrę Łucję („Zobaczyłam Ojca Świętego w bardzo dużym domu. Klęczał przy stoliku, miał twarz ukrytą w dłoniach i płakał. Na zewnątrz było dużo ludzi, niektórzy rzucali nań kamieniami, inni wykrzykiwali i wymawiali brzydkie słowa. Biedny Ojciec Święty, musimy się bardzo za niego modlić”) jako atakowanego papieża, który kiedyś (oby jak najszybciej) ujawnił drugą część przesłania z Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej.

Niewypełnione poświęcenie Rosji
To kolejna z próśb Maryi, której wypełnienie nastręczało problemów najwyższym pasterzom Kościoła. Kiedy w 1929 r. w prywatnym objawieniu Matka Boska prosiła s. Łucję o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu w akcie dokonanym przez papieża w łączności ze wszystkimi biskupami świata. Dzięki temu Rosja miała się nawrócić i przestać szerzyć swoje błędy po świecie (komunizm i wojujący ateizm). Kiedy w 1930 r. papież Pius XI nie chciał przyjąć istotnej treści II Tajemnicy Fatimskiej (gdzie mowa była o poświęceniu Rosji) poprzez odmowę rozpowszechniania kultu Niepokalanego Serca Maryi, Pan Jezus w objawieniu z 29 sierpnia 1931 r. skierowanym do s. Łucji wypowiedział następujące surowe słowa: „Nie chcieli słyszeć mojej prośby! Przekaż moim sługom, że ponieważ postępują na wzór króla Francji, odwlekając wykonanie mojej prośby, będą towarzyszyć mu w nieszczęściu”. Warto przypomnieć, że Ludwik XIV nie posłuchał słów Zbawiciela do św. Małgorzaty Marii Alacoque o wybudowaniu świątyni ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, a jego potomek, Ludwik XVI obiecał poświęcenie Sercu Jezusowemu Francji dopiero, kiedy został uwięziony; nie minęła go jednak gilotyna, a Francji – terror rewolucji francuskiej, słusznie przez ks. Prof. Michała Poradowskiego uważanej za pierwowzór dla komunizmu.

W 1942 r. Pius XII dokonał jednak poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu, ale nie wymienił explicite Rosji. Pan Jezus, objawiając się dalej s. Łucji mówi, że na skutek tego aktu wojna zostanie skrócona, ale nie przyniesie jednak światu zapowiadanego pokoju, o czym Polacy wiedzą najlepiej, a co dzięki wiedzy o tajemnicach fatimskich nabiera dla nich nowego światła i znaczenia. W 1952 r. Maryja powiedziała wizjonerce, by oznajmiła ojcu świętemu, że nadal Rosja czeka na poświęcenie. Tym razem Pius XII poświęcił bezpośrednio Rosję Niepokalanemu Sercu, ale nie spełnił innego wymogu, o którym mówiła wprost Maryja – swojego aktu nie dopełnił w łączności z biskupami z całego świata. Kolejną próbę (a po ludzku nie wydawałoby się to przecież takie trudne…) podjął dopiero Jan Paweł II na prośbę siostry Łucji i 13 maja 1982 roku w Fatimie poświęcił Niepokalanemu Sercu świat… nie wymieniając Rosji. W akcie tym nie uczestniczyli też biskupowie, o co dodatkowo prosiła Maryja. Siostra Łucja rok później przekazała swoje uwagi do aktu poświecenia na ręce nuncjusza papieskiego. W 1984 r. nastąpiło kolejne poświęcenie dokonane przez Jana Pawła II, gdzie ponownie poświęcony został świat Niepokalanemu Sercu, a zamiast słów o Rosji padło zdanie: „Oświeć szczególnie narody, których poświęcenia i zawierzenia z naszej strony Ty sama oczekujesz”. Papież sam stwierdził więc, że Maryja nadal czeka na poświęcenie Rosji. W 1985 i 1987 r. s. Łucja przyznała po raz kolejny, że poświęcenie Rosji nie zostało dokonane… W 1989 r. ks. Massias Coelho wyjawił, że s. Łucja oraz inne osoby z Watykanu otrzymały anonimową „instrukcję”, zgodnie z którą powinny mówić, że poświęcenie Rosji zostało przeprowadzone skutecznie w 1984 r. Dyplomacja watykańska…

W tym kontekście posoborowe dokumenty Kościoła, m.in. Deklaracja z Ballamand podpisana przez hierarchów prawosławnych i katolickich, gdzie Kościół zrzeka się tzw. prozelityzmu, czyli nawracania i określa kanoniczne jurysdykcje dla jednego i drugiego kościoła; spotkania ekumeniczne, brak jednoznacznych potępień komunizmu (od czego pierwszy odstąpił Sobór Watykański Drugi zapraszając jako obserwatorów hierarchów prawosławnych, m.in. agentów KGB), to wszystko doskonale wpisuje się w Fatimę, o której wciąż zbyt mało się mówi i która wciąż jest niewygodna. O tym, jak bardzo KGB kibicowało nowoczesnym hierarchom „otwierającym na świat” Kościół mówił wielokrotnie Sławomir Cenckiewicz, który od lat zgłębia tematykę soborową. Nieprzypadkowo w wytycznych KGB wobec soboru z 1963 r. czytamy: „w celu umocnienia rozłamu i destrukcji podwalin w kościele katolickim poprzez agenturalne i inne możliwości podtrzymywać istniejące wśród liberalnego duchowieństwa katolickiego za granicą tendencje do internacjonalizowania Kurii Rzymskiej, przeciwko nasileniu w niej kardynałów włoskich, w celu włączenia w jej skład przedstawicieli kościołów katolickich innych krajów, włączając kraje obozu socjalistycznego”.

Co ciekawe, poza Fatimą (tą niespełnioną) również niewiele mówi się w Kościele o bardzo do objawień fatimskich podobnych treścią objawieniach w Akita w Japonii (kard. Ratzinger, a późniejszy Benedykt XVI, który ogłosił objawienia w Akita za zgodne z wiarą sam uważał, że ich treść jest tożsama z objawieniami fatimskimi). Warto więc przypomnieć słowa Matki Boskiej z Akita: „Działanie szatana przeniknie nawet Kościół, do tego stopnia, że będzie można zobaczyć kardynałów sprzeciwiających się innym kardynałom i biskupów występujących przeciwko innym biskupom” (…) „Świątynie i ołtarze będą plądrowane. Kościół będzie pełen tych, którzy pójdą na kompromis, a szatan będzie kusił wielu kapłanów i osoby konsekrowane, by opuścili służbę Panu.” Wypisz wymaluj owoce aggiornamento Vaticanum Secundum…

 

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

149 komentarzy

149 Komentarzy

 1. pierre

  23 marca 2017 at 20:29

  Cały problem w tym,że tzw. Rosję mamy dziś bardziej w USA i UE niż w gdzie indziej.

  Co więc poświęcać?

  A gdyby upierać się nadal przy Rosji bolszewickiej czy innej, to należałoby raczej „wyświęcić” rosyjskich Żydów, a nie Rosjan!

  • MOTYL35

   23 marca 2017 at 21:08

   Wiesz lepiej niż Najświętszą Maryja Panna.
   Pozbędą się niedowiarstwa szczerze Ci życzę

   • Paweł

    24 marca 2017 at 17:09

    @Motyl35

    Wszystko wskazuje na to, że owe „objawienia” z Maryją nie mają nic wspólnego. Maryja nie bredzi.

 2. stan

  23 marca 2017 at 20:39

  Tajemnicę zapisaną na papierze można ukryć, ale kontrolowanego rozpadu Kościoła – nie. To jest właśnie ta tajemnica, która wypełnia się aktualnie. Najtragiczniejszym wydarzeniem w dziejach ludzkości był SWII, z wszystkimi następującymi po nim strasznymi konsekwencjami, zatem i on musiał znaleźć się w tajemnicy. Jedno tylko mnie zadziwia i niepokoi zarazem – tajemnicy nie ujawnił Pius XII, który o sobie mówił, że jest ostatnim papieżem. Dlaczego nie ujawnił?

 3. pierre

  23 marca 2017 at 20:57

  Kościół rozpadał się bardzo wiele razy. To Bóg uratuje swój Kościół, anie ludzie.

  Dojdzie prawdopodobnie do straszliwej wojny, która w obecnej sytuacji jest po prostu niezbędna. Tylko niesamowita katastrofa, która wstrząśnie ludzkimi sumieniami, może je odmienić. Tylko to zostało na dzień dzisiejszy jako lekarstwo. Ludzkość jest w fazie potwornego opętania i żaden łagodny środek jej nie pomoże, zadna perswazja. Potrzebna jest po prostu tragedia.

  • tma

   23 marca 2017 at 22:06

   @pierre, piszesz rozsądnie.

   • Małgosia

    23 marca 2017 at 23:04

    Oj chłopaki, chłopaki wy znów chcecie wywijać szabelką przeciw bombie atomowej? Matuchna prosi o różaniec który jest bronią odpowiednią na szatana.

    • panMarek

     23 marca 2017 at 23:46

     Kobieta a inteligentna. To cieszy.

    • tma

     24 marca 2017 at 05:40

     @Małgosia, skąd taka myśl, że komuś się marzy wojna atomowa?
     Jak osobiście stawiam na katastrofę kosmiczną. Może jakiś superwulkan i globalne zlodowacenie, albo asteroida, albo super-wybuch na Słońcu i spalenie powierzchni Ziemi. Obstawiam to pierwsze.
     „ludzie mdleć będą ze strachu, w obliczu wydarzeń zagrażających Ziemi”, „a na Ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy”

     • m

      24 marca 2017 at 07:54

      Epidemia. A raczej PANDEMIA. Zwłaszcza jeśli ludzie nie będą się szczepić 😉
      http://www.ted.com/talks/martin_rees_can_we_prevent_the_end_of_the_world (są polskie napisy)

     • gieptil

      24 marca 2017 at 13:08

      Pandemia będzie jak się będą szczepić. Bo wirus będzie taki, że akurat nie będzie na niego szczepionki. A z powodu szczepionek układ odpornościowy ludzi się osłabia.

     • tma

      24 marca 2017 at 19:21

      @m, wypisujesz coraz większe głupoty. Właściwie, to marnujesz tu swój czas. Szalom.

    • Paweł

     24 marca 2017 at 17:11

     @Małgosia

     lepiej z szablą niż z różańcem, a jeszcze lepiej z rakietami. Co osiągnęliśmy owym słynnym różańcem? Nic.

     • Soroka

      24 marca 2017 at 18:54

      Miałeś chociaż kiedy Różaniec w ręce?

     • Paweł

      25 marca 2017 at 11:54

      @Soroka

      Owszem i potwierdzam, że kiepska broń.

 4. gieptil

  23 marca 2017 at 21:25

  Tak przy okazji, bo na prawy.pl o tym nie piszą. Umarła już teoria ewolucji Darwina, która była głównym orężem walki z Pismem Świętym. Umarła jako oczywisty błąd nauki. Ona już umarła, ale akademie nauk na całym świecie twardo ją bronią, jeszcze walczą. Ale rośnie coraz bardziej podziemie naukowców, którzy mówią prawdę. Ten film poniżej to tylko jeden z wielu, jest tego coraz więcej i więcej. Kolejni dochodzą.

  https://www.youtube.com/watch?v=lgNlqMdh10w

 5. Danka

  23 marca 2017 at 22:33

  „Szatan bedzie kusil wielu kaplanow, zeby szli na kompromis”. Dokladmie! Maryja Matka Boska miala swieta racje;)

  • panMarek

   23 marca 2017 at 23:48

   Maryja ma zawsze świętą rację.

   • Danka

    24 marca 2017 at 11:20

    Maryja ,Matka Boska ma jak najswietsza racje, a Jej syn juz wczesniej przekazal, ze „Mowa wasza MA BYC :TAK,TAK; NIE, NIE. Wszysko, co nadto jest od ZLEGO pochodzi”.Od Szatana jest.
    „Wspolnota”/ niektorzy glosza obowiazek wspolnoty/ z kim?
    https://youtu.be/lqsN7wbL6v4

 6. Czesław

  23 marca 2017 at 23:32

  Obecnie to największym zagrożeniem dla religii katolickiej jest ten tzw, wolny świat a nie Rosja. Rosja w tej chwili staje się chrześcijańska a Autor daje politycznego wstępniaka.

 7. CELL

  23 marca 2017 at 23:37

  Bzdury od poczatku do konca.

 8. Adam

  24 marca 2017 at 06:22

  Czy u nas lepiej z wypełnieniem ?? https://www.youtube.com/watch?v=09O5fgfQxuI&t

 9. Soroka

  24 marca 2017 at 09:29

  Naród rosyjski (ten prosty lud)nadaje się jak żaden inny do nawrócenia! Aby jednak to mogło nastąpić, potrzebni tam są prawdziwi ewangelizatorzy, a takich już chyba na świecie nie ma.
  Ja bym mógł, ale nie mam możliwości.
  Gdybym prostym Rusom powiedział chociaż tyle co tu napisałem, to w Rosji nastąpiłaby wiosna chrześcijaństwa.

  • Danka

   24 marca 2017 at 11:32

   Rosjanie maja swoje prawoslawie i nie potrxeba im wg nich katolicyzmu.Wystarczy im kontakt w duchu ekumenizmu.Roznice tto kilka dogmatow i nieuznawanie Stolicy Piotrowej.I chyba potezne nasaczenie agentura. W Polsce lustracji nie bylo, oprocz badan ks.Isakowicza-Zalewskiego, a szkoda.Polityk zaszantazowany jest mniej grozny niz duchowny.Pasterz, ktory prowadzi owce ku przepasci, sam tez bedzie stal przed Panem i odpowie za wszystko dobre i zle.A kreci sie kolo niego „innych czynnych szatanow” roj.

   • Danka

    24 marca 2017 at 11:42

    A.Michnik o Kosciele i o Janku Grossie.Czyli, jakiej wspolnoty z nimi moze sie spodziewac KK
    https://youtu.be/QlSsg7QkjrY

    • Danka

     24 marca 2017 at 11:48

     Michnik-wierny uczen KK w Polsce.To wg niego KK, a nie gazwyb uczy tego, o czym mowi szefuniu.;);););) To jest dopiero MOWA;) Spoko, Maryja nawet wezowi leb starla.Byle agenci i glupcy jej nie przeszkadzali.

     • Soroka

      24 marca 2017 at 12:58

      Danusiu, prawosławie głównie polega na modlitwach i obrzędach, ono nie przekazuje Nauki Chrystusa, obecny katolicyzm też nie za bardzo. Na tym właśnie polega bieda.
      Trzeba ludziom wytłumaczyć co to jest religia, na czym polega chrześcijaństwo i jak to ma wyglądać w praktyce. Gdyby Rusom to ktoś mógł przedstawić, to myślę, że tam ludzie by się obudzili, bo w Polsce to już chyba marna na to szansa.

     • Paweł

      25 marca 2017 at 11:56

      @Soroka

      Wyjaśnij łaskawie na czym polega Chrześcijaństwo i jak ma wyglądać w praktyce. Hipokryzja bije od Ciebie, bo wyżej wspomniałeś o różańcu a tutaj zarzucasz, że Prawosławie polega głównie na obrzędach i modlitwach.

  • Paweł

   24 marca 2017 at 17:13

   @Soroka

   Prawosławni Rosjanie umarliby ze śmiechu czytając Twoje, czy inne katolickie brednie. Zabawne, że owa „Maryja” ani słowa nie powiedziała o żydostwie. Nikt bardziej nawrócenia nie potrzebuje. Analogicznie Niemcy itd.

 10. Art

  24 marca 2017 at 09:31

  Ks Jarosław Wiśniewski (można wygooglać)spędził w tej „nawracającej się” Rosji prawie 30 lat.Jeśli chodzi o wiarę-Rosja jest pustynią.

  • gieptil

   24 marca 2017 at 12:38

   Zgadza się, pustynia. Znam rosyjski i zaglądam często na różne ich portale, co tam u nich naprawdę się dzieje. Ale zauważyłem że ostatnio ( ćwierć wieku po upadku komunizmu ) coś jakby zaczęło się tam ruszać, jakby pierwsze nieśmiałe próby odrodzenia prawosławia w Rosji.
   A tutaj ciekawy przypadek, żołnierz co przez lata służył na okrętach podwodnych. Tylko on ma ciekawe podejście, dla niego odrodzenie prawosławia, to odrodzenie wielkiej imperialnej carskiej Rosji. Tak on to miesza, nie rozróżnia, żegna się krzyżem na początku audycji, i zazwyczaj mówi później o … wojnie i militariach.

   https://www.youtube.com/user/ruspravoslav/videos

 11. Danka

  24 marca 2017 at 22:51

  Przeciez duchowni kaza sie modlic o laske wiary, czyli o dar wiary….

 12. Danka

  24 marca 2017 at 23:40

  https://forumemjot.wordpress.com/2012/07/16/ekskomunika-na-komunistow-nadal-obowiazuje-prof-jan-zaryn-historyk/

  Autorze! Jak widac, nie jest tak, jak piszesz: Kosciol rzucil Klatwe na komunistow iwszystkich, ktorzy ich wspieraja.Dekret Swietego Officjumz lipca 1949 roku nie zostal nigdy odwolany,obowiazuje nadal.

  • Paweł

   25 marca 2017 at 11:58

   Szkoda, że Jan XXIII i Paweł VI za nic mieli ów dekret. Zdrajca Wyszyński uznał PRL za legalne władze Polski. Co się z tym wiąże i on zaciągnął na siebie klątwę.

 13. Danka

  25 marca 2017 at 04:05

  Niech sie PIS tylko trzyma z daleka od tej lewackiej partii Razem.

 14. aaaa

  25 marca 2017 at 07:56

  Dodam jeszcze, że NMP oprócz warunku poświęcenia Rosji, chciała aby uznano i rozpowszechniono nabożeństwo do jej Niepokalanego Serca, tak sobie myślę, może chciała w ten sposób przygotować grunt pod 5 dogmat Maryjny. O nabożeństwie i objawieniach również tu:

  http://rebelya.pl/forum/watek/85520/

  • Paweł

   25 marca 2017 at 12:03

   To objawienie jest tyle warte co dzienniczek:

   „Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje.”

   Jeżeli II wojna światowa, bardzo długi okres żydokomuny a w tzw. „wolnej Polsce” rządy postkomunistów są tym „szczególnym umiłowaniem” to dziękujemy!

 15. Danka

  26 marca 2017 at 03:29

  Pawel.Ty sie odczep od swietych Ojcow Kosciola, aPanu Bogu nie dziekuj, bos „prochem i niczem”,zmienila swiat.Ta iskra to mogla byc Pierwsza Solidarnosc, wielki zryw niepodleglosciowy,ktory dal swiatu nadzieje, ze komunizm-dzielo Szatana, nie potrwa juz dlugo.Potem, kiedy Regan pokonal Imperium Zla, jak nazwal sowiecki raj ,w wyscigu zbrojen-Gorbaczow oglosil pierestrojke.Niewiee by sie zmienilo, gdyby nie Polacy i nasza Solidarnosc.Przeciez Czesi mieli aksamitna rewolucje na jednym placu i to chyba jako ostatni…Temat rzeka.A Prymas Wyszynski tak „dogadzal” stalinowcom, ze Go zamkneli na trzy lata w areszcie domowym w klasztorach w otoczeniu agentow UB. Nie pisz glupstw.
  On odpowiadal za owce swoje.Skoro wszyscy zdradzili i uznal swiat ewidentnie sfalszowane referendum i wybory, to co Prymas mial zrobic? Wezwac wiernych do walki z PZPR na noze? Musial i przeprowadzil miliony Polakow w swietnej ,najbardziej poboznej kondycjji religijnej na swiecie przez „Morze Czerwone” i dal nam, wychowal jak ojciec duchowy Papieza Jana Pawla II.Obecnie juz swietego KK.
  Niech oreduje za Polakami, niech ublaga Boga o blogoslawienstwo dla Ojczyzny.Jego madrosc przejawila sie juz w Sierpniu 80,kiedy apelowal o spokoj i rozwage do Narodu, zeby Polacy uwazali…On wiedzial, ze to byla prowokacja, ktora wymknela sie SB, komunistom z rak.On wiedzial, ze masoneria chce na karkach polskich robotnikow dostac sie po klucze do sejfu Polski.On ich znal.

  • Paweł

   26 marca 2017 at 11:11

   @Danka

   Rozumiem, że komunistów, którzy mają na rękach krew milionów Chrześcijan (np. Paweł VI i chińscy katolicy) nazywasz ojcami kościoła? Przez agentów z TW Bolkiem na czele, którzy zasilali Solidarność komuna upadła na cztery łapy. Węgry, Czechy, Słowacja potrafili się z komunistów oczyścić, ale nie „umiłowana” Polska! TW Bolka też zamknęli więc kiepski argument odnośnie Wyszyńskiego.

   „On odpowiadal za owce swoje.Skoro wszyscy zdradzili i uznal swiat ewidentnie sfalszowane referendum i wybory, to co Prymas mial zrobic?”

   Wystarczyło nie zdradzić i mówić prawdę. Poza tym kłamstwem jest stwierdzenie, że wszyscy zdradzili. Zdradę zapoczątkował właśnie Wyszyński, który był autorem słynnego „porozumienia” KEP z komunistami. W porozumieniu tym potępił polskich żołnierzy, uznał władze PRL za legalne władze Polski, zabronił buntować się przeciwko władzy. Jeżdżąc do Watykanu spotykał się z ambasadorem PRL, a ambasadora Polski na uchodźstwie omijał szerokim łukiem.

   „Musial i przeprowadzil miliony Polakow w swietnej ,najbardziej poboznej kondycjji religijnej na swiecie przez „Morze Czerwone” i dal nam, wychowal jak ojciec duchowy Papieza Jana Pawla II.Obecnie juz swietego KK.”

   Nikogo nie przeprowadził przez może czerwone, ale utopił w nim naszą Ojczyznę na lata.

   „Jego madrosc przejawila sie juz w Sierpniu 80,kiedy apelowal o spokoj i rozwage do Narodu, zeby Polacy uwazali”

   Widzę, że nie wiesz, kto w tamtym czasie był największym orędownikiem „pokoju”. Dokładnie do tego samego nawoływali komuniści. Sam Jezus powiedział, że nie przyszedł zaprowadzić pokoju. Widać dla Wyszyńskiego i reszty zdrajców ów „pokój”, czyli tak naprawdę święty spokój jest bogiem.

   • Danka

    26 marca 2017 at 15:11

    Ty naprawde niee rozumiesz, co czytasz,albo Bog Cie juz pokaral i rozum odebral:Pawel Vi komunista? Co ma Bolek do tego tematu? Prymas Wyszynski, ile mual butelek? Idejdz, silo nieczysta, nie drecz Czytelnikow takimi bzdurami.Pilnuj butelek swojego idola.Czy wczoraj maszerowal w pionie do Europy?Znalazl „Bydlo na pastwisku”?,obraz z siedziby ex-prezydentaKomorowskiego?
    http://warszawskagazeta.pl/kraj/item/4000-mamy-teczke-kwasniewskiego-dokumenty-dotyczace-wspolpracy-bylego-prezydenta-z-sb-wreszcie-jawne

    • Paweł

     26 marca 2017 at 17:01

     @Danka

     Bolek był internowany tak samo jak Wyszyński więc jest to żaden argument. Michnik też był internowany i o niczym to nie świadczy. Napisz konkretnie co się nie zgadza, bo przedstawiłem Ci fakty.

 16. Danka

  26 marca 2017 at 03:51

  https://youtu.be/JzojFms_ShU
  Tu m.in.trzymali Prymasa Wyszynskiego w niewoli.Klasztor w Prudniku, jego pokoj.

 17. Danka

  26 marca 2017 at 04:03

  Koniecznie! Pawel &all Dokumentalne zdjecia :
  https://youtu.be/X36PHW7lTEc

 18. Danka

  26 marca 2017 at 20:52

  Bolek byl szatynem, Prymas tez. Odsylam do magla.Nie znize sie do takiego poziomu dyskusji.

  • Paweł

   28 marca 2017 at 16:12

   @Danka

   Przecież to był Twój argument.

   • Danka

    28 marca 2017 at 19:21

    Czy mial Prymas butelki? To Ty stawiales ten „problem”?

    • Paweł

     30 marca 2017 at 16:54

     @Danka

     Chodziło o internowanie, które było Twoim argumentem a które jak widać na przykładzie Bolka, czy Michnika o niczym nie świadczy.

 19. Danka

  27 marca 2017 at 00:56

  Madrosc Prymasa Wyszynskiego, ukazuje sie na stronach Jego „Zapiskow Wieziennych”/ link podalam wyzej./Aresztowali go noca i wywiezli w nieznane za zlamanie Porozumienia z komunistami.Trzymali Prymasa 3 lata w niewoli.Oto, co pisze proroczo o czasach pozmiejszych po przechwyceniu wladzy przez bolszewie:”
  **. Wielu z tych kapłanów, którzy ocaleli z obozów hitlerowskich znalazło się znowu w więzieniach. Do kół kierowniczych Episkopatu należało tak prowadzić sprawy Kościoła „w polskiej rzeczywistości”, by oszczędzić mu nowych strat. Tym więcej, że możemy się spodziewać, że to są initia dolorum, że cały rozwój przemian społecznych może doprowadzić do konfliktu: chrześcijaństwo – bezbożnictwo. By jednak ten konflikt nie zastał nas nie przygotowanych, trzeba zyskać czas, aby wzmocnić siły do obrony Bożych pozycji.**

  • Paweł

   27 marca 2017 at 09:32

   @Danka

   Coś tutaj się nie zgadza. Skoro go tak nie lubili dlaczego swobodnie mógł jeździć do Watykanu? Ponadto dlaczego spotykał się tam z ambasadorem PRL zamiast z ambasadorem rządu polskiego na uchodźstwie?

   • Danka

    27 marca 2017 at 14:42

    Pawel.www.magnum-x.pl
    „/…/Represje dotknęły Kościół katolicki i dawne elity węgierskie. 28 grudnia 1948 roku aresztowano prymasa Węgier Józsefa Mindszentyego, którego skazano na dożywocie w procesie pokazowym w lutym roku następnego. Za nim poszli do więzienia inni hierarchowie kościelni. W

    • Paweł

     28 marca 2017 at 16:11

     @Danka

     Problem w tym, że prymas Mindszenty był prawdziwym antykomunistą. Wyszyński mu do pięt nie dorastał.

 20. m

  27 marca 2017 at 11:56

  „Ileż potrzebujemy jeszcze Słów od Boga? Ile znaków? …abyśmy uwierzyli?” – http://prawy.pl/48295-medytacje-ewangeliczne-z-dnia-27-marca-2017-r/

 21. Danka

  28 marca 2017 at 01:36

  Pawel,all.Z „Zapiskow wieziennych” Prymasa Wyszynskiego 1953-56
  „/…/”Pan osłaniał bibułkami szyby moich okien, żeby kto nie dostrzegł Prymasa Polski. Tych okien nikt nie zdoła przed światem ukryć, i tak wszyscy będą wiedzieli, gdzie mnie więzicie”. – „Przesada” – wygłosił mój rozmówca. „Nie przesada, tylko stwierdzenie rzeczywistości, której wy nie znacie, bo zamykacie na nią oczy. Pozycja Prymasa Polski więcej znaczy w świecie, aniżeli każdego innego hierarchy na Wschodzie Europy; i na to rady nie ma. Świat interesuje się losami każdego kardynała – i na to również rady nie ma. Kto zna choć odrobinę Europę, wie, że to nie są pojęcia martwe. Trzeba wielkiego zaślepienia, by strzelać do obywatela z ciężkich dział, zamiast użyć ludzkiej mowy. Nadal oczekuję w sprawie gwałtu mi zadanego wyjaśnień”. – Mój rozmówca obiecuje, że w ciągu najbliższych czterech dni otrzymam wyjaśnienie sytuacji, gdyż zgłoszą się do mnie przedstawiciele Rządu, którzy będą chcieli przeprowadzić ze mną rozmowę.”

 22. Danka

  28 marca 2017 at 01:44

  Cd.fragmenty, bo chce Was zachecic do przeczytania tego, co jest w podanym wyzej linku.
  Prymas Wyszynski pisze”/…/
  . Pomimo to czuwa nade mną blisko 20 ludzi „w cywilu”. Nie opuszczają korytarza i w dzień, i w nocy; skrzypiące kroki słyszę cały dzień. Brak nam światła. Jeden z młodych ludzi usadza się na noc na koślawym krzesełku pod drzwiami i tu, przy kopcącej lampce albo przy świecach ołtarzowych, czyta książki. Na podwórzu gospodarczym stale przebywa kilku młodych ludzi, którzy nie spuszczają oczu z moich okien. Zresztą, są grzeczni i trzymają się na odległość.

  Upominam się o możność odprawiania Mszy świętej. Dowiaduję się, że do kościoła nie będę mógł chodzić. Wobec tego proszę o przybory do Mszy świętej, którą chcę odprawiać w celi. Wszak mogą je przynieść z sąsiedniego kościoła. Sprzętów nie otrzymałem.

  • Paweł

   28 marca 2017 at 16:14

   @Danka

   „Upominam się o możność odprawiania Mszy świętej. Dowiaduję się, że do kościoła nie będę mógł chodzić. Wobec tego proszę o przybory do Mszy świętej, którą chcę odprawiać w celi. Wszak mogą je przynieść z sąsiedniego kościoła. Sprzętów nie otrzymałem.”

   Widzę, że robił z siebie ofiarę. Cóż, tak jest kiedy prowadzi się dialog z diabłem. O mądrości to z pewnością nie świadczy.

   • Danka

    28 marca 2017 at 18:49

    Przykro mi stwierdzic, ze …zajmij sie swoja madroscia, ale prozne nadzieje. Tacy jak TY, nigdy nie uznaja,ze pizza bzdury. Prymas mial wybor: albo podpisze porozumienie wymuszone ze wstawkami prosto spod piora Mazura komunisty-„bandy”/to nie byl jezyk Prymasa- albo komunisci,stalinowcy /bezwzglednie w Sowietach mordujacy kaplanow, a nawet sadystycznie ich wczesniej torturujacy np. tzw. „ostatnia wieczerza”, gdzie dwunastu popow zywcem ugotowali w kadzi!/wymorduja, pozamykaja ,rozwala Kosciol katolicki w Polsce, a wierni beda chodzic wokol budynkow koscielnych zamienionych na obory.Rozumiesz? On nie wiedzial,czy go za chwile nie zamorduja, kiedy oskarzyli go o „zlamanie porozumienia” I zamkneli na trzy lata, co dziwnym trafem lewacy skrzetnie pomijaja/Vide Anne Applebaum ” Za zelazna kurtyna”/I za takie klamstwa ,bo nie tylko to, dostala nagrode od brytyjczykow!Poczytaj sam te wspomnienia,zapiski, w tym linku, ktory juz podalam wczesniej,ale trudno go znalezc.

    http://www.nonpossumus.pl/nauczanie/ksiazki/zapiski_wiezienne/

    Porozumienie wg nich zlamal, wiec ,wiadomo, jak je traktowal. Porozumienia pod przymusem ,z lufa u skroni lub pod presja szantazu, nie sa wazne.Nigdzie, panie Tusk.

    • Paweł

     30 marca 2017 at 16:59

     @Danka

     Wcześniej strzeliłaś sobie w stopę przywołując za przykład prymasa Mindszentego. Wyszyński powinien był zachować się dokładnie jak prymas węgierski, który niczego nie podpisał! Kościół się tam jakoś nie rozpadł. Wyszyński nie dość, że zdradził Naród to zdradził również Boga, bo podpisał się pod ohydnym kłamstwem. Ba, owo „porozumienie” było jego inicjatywą. Ks. Jerzy Popiełuszko działał wbrew zdradzieckiemu porozumieniu i zapłacił za to życiem. Wyszyński i cały ówczesny KEP mają Jego krew na rękach.

 23. Danka

  28 marca 2017 at 02:10

  Cdi./…/. Brewiarz odmawiam chodząc po swoim niewielkim pokoju, by brak powietrza uzupełnić ruchem. Wieczorem, gdy się już robi ciemno – a mamy brak światła -odmawiam różaniec,/
  ../

 24. m

  28 marca 2017 at 09:41

  „I usłyszymy, że mamy wstać i nie porzucać noszy – to znaczy całej pamięci po grzechach, bo pamięć ta ma do odegrania ważne zadanie w naszym życiu! To nie znaczy, że mamy pielęgnować chore poczucie winy, tylko o to że pamiętanie własnych grzechów pomaga nam nie wpadać w pułapkę pychy i usprawnia nas do kochania ludzi takimi, jakimi są.” – http://prawy.pl/48331-medytacje-ewangeliczne-z-dni-28-marca-2017/

 25. cs go skins price guide

  28 marca 2017 at 13:08

  I’m impressed, I must say. Rarely do I come across a blog that’s both equally educative and entertaining, and let
  me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is
  something too few men and women are speaking intelligently about.
  I’m very happy that I came across this in my hunt
  for something regarding this.

 26. Danka

  28 marca 2017 at 15:39

  Dear friend! THANKS A LOT! ALL THE BEST we are very happy as well that you are interestet in this portal.Here is freedom;);)
  Nasz anglojezyczny kolega pisze:
  ” Jestem pod wrażeniem, muszę powiedzieć. Rzadko spotykam blog, który jest zarówno wychowawczy, jak i rozrywkowy,” A dalej, ze rozmawiaja tu inteligentnie panie i panowie i , ze jest bardzo szczesliwy, ze spotkal ten portal na drodze swoich poszukiwan”

 27. Danka

  28 marca 2017 at 15:47

  Powinno byc: „interested in this”.
  Dear Friend, you know,

  Where the true freedom of the word is, there are interesting discussions.

 28. Danka

  28 marca 2017 at 19:07

  Dalsze niezwykle ciekawe fragment z”Zapiskow wieziennych” Prymasa Polski kardynala Stefana Wyszynskiego. Zachecam goraco do przeczytania calosci /link/:

  “Ze skupienia wyrwało mnie niezwykłe o tym czasie stukanie do drzwi. Nie czekając na zaproszenie, wszedł „pan w ceracie”, z kapeluszem w ręku. „Pojedziemy dalej” – zwrócił się do mnie. Nie byłem zbytnio zaskoczony. „Ile mam czasu na żebranie rzeczy?” – „Pół godziny, my pomożemy, są walizki”. – „Dziękuję, poradzę sobie sam”. – Mój „gość” zaprosił drugiego i przystąpili do zbierania moich rzeczy.
  Pytam, jak daleka czeka mnie droga. Z wahaniem odpowiada: „Około 100 kilometrów”.

  Przypominam, że nie doczekałem się zapowiedzianej na początku mego tu pobytu rozmowy. „Pan w ceracie” nic sobie nie przypomina, by zapowiadał jakąś rozmowę.”/…/(Z komunistycznym rzadem , ktory mial Prymasa odwiedzic w miejscu uwiezienia)

  “Zapytałem, czy mogę napisać list do swego Ojca, który dotychczas nie wie o moich losach. Komendant oświadczył, że „zapytanie przedstawi swoim przełożonym”/…/

  “Jakiś wysoki drab w czapie na głowie przedstawia mi się jako kierownik domu. Wyjaśnia, że komendanta chwilowo nie ma, ale niedługo nadjedzie. Jakoż wkrótce nadchodzi tęgi jegomość czyniący wrażenie maitre d’hótel. Nie przedstawiwszy się oświadcza mi, że jest to nowe miejsce mego pobytu; w tym domu mam do rozporządzenia dwa pokoje, kaplicę, korytarz i ogród. Obok mieszka ksiądz, który jest kapelanem, i siostra zakonna. Obecnie śpią, ale rano się przedstawią: Nie dowiedziałem się, jak się nazywa miejscowość, do której mnie przywieziono. Natomiast poinformowano mnie, że koszta pobytu w tym domu pokrywa państwo.”

  http://www.nonpossumus.pl/nauczanie/ksiazki/zapiski_wiezienne/

 29. Danka

  28 marca 2017 at 19:08

  cd.fragmenty z linku na dole:
  „Po wyjściu obydwu panów przyszedł „ksiądz kapelan” – ksiądz Stanisław Skorodecki, więzień, przywieziony tu wczoraj wprost z Rawicza, gdzie dotąd odsiadywał karę więzienną. Wysoki, przystojny, szczupły, wynędzniały, blady, pochylony, choć młody człowiek. Zaczął rozmowę od usprawiedliwienia, co sobie o nim pomyślę. Przecież on o niczym nie wie, a może być posądzony o to że jest na usługach wywiadu.
  „Istotnie, drastyczna to sytuacja dla Księdza – odpowiadam – ale o tym później. Proszę, by Ksiądz nie uważał się za kapelana, gdyż nominację na swego kapelana mogę dać tylko ja sam, a nie władze bezpieczeństwa.
  Chcę widzieć w Księdzu tylko współbrata – więźnia, jak i ja sam jestem więźniem. A resztę przyszłość wyjaśni. Niech Ksiądz teraz idzie spać, zaczniemy jutrzejszy dzień od Mszy świętej, a później sobie pomówimy”. Uspokoił się znacznie, przestał płakać i wyszedł.
  Za chwilę weszła zakonnica w habicie sióstr Rodziny Maryi. Przedstawiła się jako siostra Maria Leonia Graczyk, więźniarka, przywieziona z Grudziądza. Powiedziano jej, że Ksiądz Prymas jest chory, znajduje się na kuracji, a siostra będzie się nim opiekować.
  Jest jeszcze bardziej zaniepokojona niż ksiądz. Snuje swoje obawy; może to jakiś podstęp, może zechcą jej użyć jako prowokacji do jakiegoś procesu… itd. Z kolei uspokajam siostrę; proszę, by nie gubiła się w domysłach. Nie mam zwyczaju posądzać, zanim nie poznam bliżej. Proszę się wyspać, a jutro porozmawiamy. Siostra była jeszcze więcej wynędzniała niż ksiądz/…/

  http://www.nonpossumus.pl/nauczanie/ksiazki/zapiski_wiezienne/

 30. Danka

  28 marca 2017 at 19:12

  Cd. List syna do ojca. Prymas pisze do chorego ojca, ktory zmarl pozniej w czasie uwiezienia Prymasa.Nie zobaczyli sie nigdy wiecej.

  „/…/ Otrzymałem dziś odpowiedź pozytywną na zapytanie, czy mogę wystosować list do Ojca. Wobec tego przygotowałem krótki list i przekazałem go panu komendantowi. List brzmi:
  Najdroższy mój Ojcze!
  Skoro tylko otrzymałem wiadomość, że mogę wysłać list do Ciebie, Najdroższy mój Ojcze, wypełniam to, co serce pilno mi nakazuje.
  Pragnę bowiem, by z Twej duszy zniknął niepokój o mnie, abyś nie tracił sił na smutek i wątpliwości, byś natomiast pełnił to, co jest zadaniem Twego sędziwego wieku – modlitwę za Twego syna.
  Wprawdzie duch wiary, jakim żyjesz, jest i dla mnie uspokojeniem o Ciebie. Wiem, że w duchu wiary wszystko zrozumiesz, a modlitwą zgasisz smutek i rozpogodzisz ufnością serce.
  Ale człowiek słusznie wymaga i ludzkiej pociechy.
  Kilka słów o sobie. Pragnę Cię zapewnić, Drogi Ojcze, z tą prawdą wewnętrzną, jaką zawsze we mnie widziałeś, że w obecnych warunkach swojego życia jestem w pełni spokojny i ufny. Nie mogę dziś Kościołowi i Ojczyźnie służyć pracą kapłaństwa w świątyniach, ale mogę im służyć modlitwą.

  I to czynię niemal przez cały dzień.

  Mam radość odprawiania co dzień Mszy świętej w kaplicy domowej, korzystam z towarzystwa jednego z kapłanów, który pełni obowiązki „kapelana”, i siostry zakonnej, która opiekuje się naszymi potrzebami domowymi. Czas wypełniam lekturą, modlitwą i spacerem w rozległym parku. Zdrowie mi służy w pełni.
  Bóg nie odmawia swoich radości i nad wyraz dobrej Opatrzności. Pragnąłbym również, by z ust moich najbliższych nikt nie słyszał ani w domu, ani poza domem najmniejszej nawet skargi.
  Potrzebna mi jest wasza pogoda, spokój i modlitwa.
  Nie traćcie ufności w dobroć Opatrzności Bożej, w potęgę, mądrość i miłosierdzie Najmilszej Matki Jasnogórskiej.
  Tobie, Drogi Ojcze, z wdzięcznością całuję dłonie, a całej rodzinie i domownikom z serca błogosławię.
  Sobota, dnia 17.X.1953.

  http://www.nonpossumus.pl/nauczanie/ksiazki/zapiski_wiezienne/

 31. Danka

  28 marca 2017 at 22:39

  Cd.fragmentow „Zapiskow wieziennych” Prymasa Wyszynskiego /link wyzej/:
  /…/dole, przy drzwiach, czuwa drugi pan z książką; dystrakcją dla niego są kołatania do drzwi podwórzowych, które ma obowiązek otwierać. I tam służba trwa okrągłą dobę. Co robią inni ludzie, których kręci się po domu wielu, na razie trudno ustalić. Dom jest oświetlony całą noc; niekiedy światła palą się i w dzień. Podobnie jest w podwórzu i od drogi. Wokół parkanów czuwają straże wojskowe, słychać ich niecierpliwe tupanie zewsząd, w ciągu nocy. Drugie piętro jest stale oświetlone; nawet w nocy pokoje emitują światło na ogród przez okna/…/”

 32. Danka

  28 marca 2017 at 22:47

  Cd.List OJCA do SYNA:
  „małem dziś pierwszy list od mego Ojca, wysłany z Zalesia Dolnego 21.X. bieżącego roku./…/List ucieszył mnie bardzo, gdyż jest napisany w takim duchu, jak tego pragnąłem./…/
  Ukochany Synu!

  Z całej duszy dziękuję Bogu i Tobie, Najdroższy Synu, za wiadomość o sobie, słowa pociechy i umocnienia, jakie płyną z listu. Chcę zapewnić Cię w moim i całej rodziny imieniu, że jesteśmy w naszych modlitwach i myślach z Tobą, pragnąc naszym spokojem, wiarą i wytrwałą ufnością pomóc Ci trwać tam, gdzie Cię Bóg w obecnej chwili pragnie mieć. Wierzymy gorąco, że Bóg pragnie tylko naszego wspólnego dobra i zgadzamy się z Jego Wolą, starając się w miarę sił zachować spokój i pogodę. W modlitwie gorącej do Boga i Matki Najświętszej Jasnogórskiej polecamy siły nasze i Ciebie, Ukochany Synu, prosząc o zdrowie, wytrwanie i męstwo, wierząc, że Bóg i Matka Boża nie opuszczą Cię i zachowają nam, a pozwolą wkrótce zobaczyć Cię i uścisnąć.

  Pragnę donieść, że jestem zdrów i siły mi dopisują, zdrowi są wszyscy Ci najmilsi i najbliżsi, siostry Twoje i ich rodziny, Tadeusz z rodziną i domownicy Twoi. Prosimy bardzo, Ukochany Synu, byś nie martwił się o nas, gdyż u mnie i u reszty rodziny jest wszystko w porządku i nic nam nie brakuje. Prosimy tylko serdecznie o częste wiadomości, zwłaszcza o zdrowiu.

  Polecamy Cię gorąco Sercu Jezusowemu i Matce Najświętszej, raz jeszcze zapewniając, że w gorących modlitwach wspierać Cię będziemy ze wszystkich sił. Prosimy też usilnie o pomaganie nam swoim wstawiennictwem u Boga.

  Serdecznie Cię, mój Ukochany Synu, całuję i gorąco przyciskam do serca swojego. Gorąco Cię całują i pozdrawiają Stasia i Julcia i proszą, by Cię zapewnić, że są mężne. Józio jest od paru tygodni w Kazimierzu, dziś wraca.

  Zalesie D. 21.X.53 r.

 33. cs go skins price checker

  29 marca 2017 at 09:09

  Hi there, I believe your site could possibly be having internet browser
  compatibility issues. Whenever I take a look at your website in Safari, it looks
  fine however, if opening in Internet Explorer, it
  has some overlapping issues. I just wanted to provide
  you with a quick heads up! Apart from that, great blog!

  • Danka

   29 marca 2017 at 12:12

   Dear Friend,look at my answer Danka 28 marca 15:39 and 15:47
   All the best, thanks a lot! We are happy to see your comments here!;);)

  • Danka

   29 marca 2017 at 12:27

   Nasz anglojezyczny admirator pisze, za ma pewne problemy, zeby w wyszukiwarkach znalezc swobodnie prawy.pl;”

   Witryna może ewentualnie miec problemy ze zgodnością przeglądarki internetowej. Ilekroć spojrze na swojej stronie internetowej w Safari, wygląda w porządku, jednak, jeśli otwarcie w przeglądarce Internet Explorer ma kilka nakładających się problemow Chciałem tylko zapewnić Państwu szybkie heads-up! Oprócz tego, wspanialy blog!

   • Paweł

    30 marca 2017 at 16:51

    @Danka

    Może, gdy powstanie sztuczna inteligencja powyższy spambot Ci odpowie.

  • Danka

   29 marca 2017 at 14:15

   I have a problem often to write something by mobilenet, but I do not care about it and I’m stubborn to do.

 34. mink eyelashes amazon

  29 marca 2017 at 11:38

  I go to see every day some blogs and blogs to
  read posts, however this blog offers feature based articles.

  • Danka

   29 marca 2017 at 12:16

   Thanks a lot!All the best;)

 35. Danka

  30 marca 2017 at 01:43

  A teraz dla odmiany kilka wrazen moich osobistych z Imienin u Prymasa, na ktore zostalam zaproszona i poszlam, a jak by nie;) w grupie ok.30- kilku uczniow i studentow / nalezalam do tej pierwszej kategorii/.Bylo to na poczatku sierpnia, wtedy sa imieniny Stefana, chyba 3-ciego lub cos kolo tego.
  Dzialo sie to niedlugo przed Jego odejsciem do Pana, moze ze dwa lata wczesniej, moze trzy.Nie bylismy z moim towarzystwem studentami, ale od 1 sierpnia juz biegalismy po Warszawie w oczekiwaniu na udzial w Warszawskiej Pielgrzymce Akademickiej, choc wtedy jeszcze nie bylo podzialu i z kilkadziesiat tysiecy ludzi szlo wiekszaa czesc trasy razem, ku rozpaczy okoicznych rolnikow-farmerow/ to dla naszego frienda, by byli mu latwiej ich zrozumiec, co oni przezywali/.

 36. Danka

  30 marca 2017 at 02:03

  Cd.Otoz, nie zgodzilismy sie,jako przyjezdni przekierowac nas przy zapisach do grupy mlodziezowo-dzieciecej, chyba 15-tki/ grupy byly numerowane/.Musieli nas wziac do 17-tki akademickiej i to miedzynarodowej.Uprosilismy ksiezy, jaglownego szefa pielgrzymki ze sw.Anny, juz nie zyje, nazwisko na U.,ze nie po to prxyjechalismy po raz pierwszy, zeby sie nudzic z takimi, jak my.My chcemy sie duchowo rozwijac i skorxystac.Ten szef, chyba byl wtedy proboszczem u sw.Anny zgodzil sie, a potem machal do mnie na trasie i wyroznial.Podobala sie mu moja gadka rezolutna.Zreszta to bya szczera prawda plus to miedzynarodowe towarzystwo:
  Italianie, Niemcy tez z DDR, Czesi, Slowacy, Amerykanie, Francuzi.Konferencje , spiewy, ogniska, cudowne przezycia, a najwieksze to -imieniny u ks.Prymasa Tysiaclecia.
  Po prostu organizatorzy zapraszali chetnych na Miodowa, bo ks.Prymas chce spotkac sie w dniu swoich Imienin ze wspaniala mlodzieza, ktora bedzie pielgrzymoeac do Pani Jasnogorskiej….Taki byl….
  My kornie z chlebaczkami/ pamietacie, wy srednie pokolenie te chlebaki;)/, we flanelowych koszulach i jeansach Wranglerach -ja z kiatami stawilismy sie u bram palacu.Ksieza, organizatorzy zrugali nas za ubranie due na te okazje, ale jechalismy na pielgrzymke bez sukienek, tylko w spodniach, a chlopaki tez w adidasach i najczesciej w trapkach z gumy-koszmar do chodzenia latem w upaly, lepiej juz bylo na boso wzorem Cejrowskiego/.Moze tez tam byl, bo z tego pokolenia.
  Trudno, nie pogonili nas, wchodzimy.CDN.

 37. Danka

  30 marca 2017 at 02:10

  Musze poprawic: Z kwiatami stawilismy sie….
  „Chlopaki…W trampkach,” a nie w” trapkach”

 38. csgo skins steam

  30 marca 2017 at 07:53

  I do trust all the ideas you’ve introduced on your post. They are very
  convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are too brief for newbies.

  May you please lengthen them a little from subsequent time?
  Thanks for the post.

  • Danka

   30 marca 2017 at 18:17

   Do you want to help me or anyone else? These are excerpts from the memory of our Primate of the Catholic Church in Poland, who was imprisoned for three years 1953-56 by the Communist regime. He did not allow the destruction of religion and he was arrested, because according to them he broked the agreement, which was largely their work.
   Do you support my or Pawel opinions?How you translate the text?By google?:0 Regards,all the best!

 39. diamond silk lashes wholesale

  30 marca 2017 at 16:40

  Piece of writing writing is also a fun, if you be acquainted
  with after that you can write otherwise it is
  complex to write.

 40. Danka

  30 marca 2017 at 18:19

  Diamond, are you English speaking, what is your native language?All the best!

 41. Danka

  30 marca 2017 at 19:45

  Ciag dalszy Imienin u Prymasa Wyszynskiego… W wielkiej sali, na scianach ktorej widnialy chyba obrazy Prymasow Polski lub Papiezy, zgromadzili sie dostojnicy koscielni.Byli to chyba domownicy i wspolpracownicy,ale dla nas wtedy malolatow z chlebaczkami wszyscy oni byli jak Zgromadzenie Episkopatu Polski. Na tacach w wielu miejscach tejze sali migaly kolorowe zawiniatka, czyli mieszanka czekoladowa Wedla, ktora nas uraczono.Pamietam ,ze byly gitary i huczne „Sto lat”.Kazano nam sie ustawic z tymi bukietami w rzedzie i podchodzic do Prymasa, ktory podawal pierscien na dloni do pocalowania kazdemu i go blogoslawil, robil znak krzyza na czole.Stal po lewej stronie przy scianie ,obok dostojnicy, ktorzy zajmowali polowe, no moze 1/3 tej sali. I nasza gromada lekko speszona. Do dzis smieja sie z moej rozmowy z Prymasem, ktora wywolala salwy smiechu. Ja nie ustawilam sie od razu w tej kolejce, tylko stalam podobno jak zamurowana z lekko rozdziawiona buzia i patrzylam sie na ks. Prymasa jak na ducha lub zjawe. Bylo to podobno smieszne i do dzis mi to przypominaja,ze zwrodcil na to uwage.Zawsze naturalnie reagowalam na dziwne zjawiska, ale czegos tak niebywalego jeszcze wtedy w tym swoim krotkim zyciu nie doswiadczylam.
  Prymas byl zjawiskiem, naprawde. Wyniosla Postac, usmiechniety,ale mial powazne skupione oczy, ktore wiele widzialy; pelen majestatu, czegos nadludzkiego.To nie byl pan z ulicy, nie,nie…. Patrzyl sie na nas z jakims rozczuleniem i wielkim zadowoleniem,w ogole bylo wesolo. Zauwazyl moje zamurowanie i separacje. W koncu dolaczylam do nich i doszlam do ks. Prymasa, byl wtedy dla mnie jak posag, bo mimo majestatu,w gre wchodzil jego wysoki wzrost, ja jeszcze roslam:)wtedy….:):)Mialam chyba dziwna mine, bo mrugalam oczami, pamietam to dobrze.Usmiechnal sie, podal pierscien, ucalowalam,poblogoslawil, zronbil znak krzyza i…zaczal ze mna konwersacje.Zapytal sie, dlaczego z tak daleka przyjechalam na pielgrzymke .Ja na to,ze podobaja mi sie nowoczesne piosenki religijne i sama troche spiewam w duszpasterstwie w zespole muzycznym. On na to : „Ja tez umiem ladnie spiewac!” Wszyscy gruchneli smiechem,zarowno duchoiwienstwo, jak i ludek, z ktorym pzrybylam. Potem dalej pytal, skad jestem i bardzo sie ucieszyl, cos tez zazartowal, wszyscy w smiech. A na koniec jeszcze raz zrobil mi znak krzyza nad glowa i polozyl lekko palce na moim czole na sekunde, cos szeptal.Chyba blogoslawienstwo.
  Dlatego zawsze , kiedy trzeba , pamietam o Nim. Juz wtedy byl Swietym….dla nas…

 42. Danka

  30 marca 2017 at 19:48

  Pomylilam kolejnosc, bo najpierw Prymas zapytal, oczywiscie, skad jestem,a potem dlaczego z tak daleka przyjechalam na pielgrzymke:):)

 43. Danka

  30 marca 2017 at 20:11

  https://www.youtube.com/watch?v=D2Qu2Lq2kyk
  Zawod-Prymas /UB a ks. Prymas/Koniecznie zobaczcie.

 44. fifa 17 coins xbox one ebay

  31 marca 2017 at 02:10

  Hi Dear, are you genuinely visiting this web page daily, if so afterward you
  will definitely obtain good know-how.

  • Danka

   31 marca 2017 at 08:52

   egiodo.giodo.gov.pl. Your know-how must register in Poland. I hope you are interested this story about regimme.Big kiss
   Darling, what you want? Some money?

  • Danka

   31 marca 2017 at 14:46

   Maybe you have a story to tell us? Come on!:)Welcome!

 45. devhq.co.uk

  1 kwietnia 2017 at 08:49

  Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
  I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information.
  Thanks for the post. I will certainly return.

  • Danka

   2 kwietnia 2017 at 13:45

   Welcome!Thanks a lot!

 46. cs go skins trade bot

  1 kwietnia 2017 at 10:29

  Thank you for every other magnificent article.
  The place else could anyone get that kind of
  info in such a perfect means of writing? I’ve a presentation next week, and I’m on the look for such information.

  • Danka

   2 kwietnia 2017 at 13:49

   GreatThanks, come back to this portal.Nice to read your friendly comments.

 47. mink lashes cruel

  2 kwietnia 2017 at 06:58

  What’s up it’s me, I am also visiting this website on a regular basis, this site is actually fastidious and the visitors are in fact sharing fastidious thoughts.

  • Danka

   2 kwietnia 2017 at 14:40

   Thanks a lot! We are very happy to read yours comments.
   I had to translate one word from your cmment:/;)
   astidious

   przymiotnik 1. skrupulatny, drobiazgowy usually describes excessive attention to detail, perfectionist to the point that it can interfere with completing work or tasks

   2. wybredny, wymagający

 48. https://www.hispamar.com.br

  2 kwietnia 2017 at 13:50

  I all the time used to read post in news papers but now as I am a user of web therefore
  from now I am using net for articles, thanks to web.

  • Danka

   3 kwietnia 2017 at 00:33

   Its a very good choice.Br means Brazilia?

 49. Derrick

  3 kwietnia 2017 at 09:54

  Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any
  tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Appreciate it

 50. Danka

  3 kwietnia 2017 at 12:46

  Welcome!You area really lucky man! Ps.Lepiej nie klikac w ich ksywy.

 51. Cherie

  3 kwietnia 2017 at 23:34

  Thanks a bunch for sharing this with all of us you really recognize what you’re talking approximately!

  Bookmarked. Please additionally consult with my website =).
  We could have a link alternate agreement among us

 52. nba mobile coins buy

  6 kwietnia 2017 at 01:48

  Hi there would you mind sharing which blog platform you’re working with?
  I’m going to start my own blog in the near future but I’m having a
  hard time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design seems different then most blogs
  and I’m looking for something unique.
  P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 53. selling cs go skins for cash

  6 kwietnia 2017 at 02:57

  Thanks for sharing your thoughts on buy cs go skins steam.
  Regards

 54. Manie

  7 kwietnia 2017 at 08:26

  Nice post. I was checking constantly this blog and I’m impressed!

  Very helpful information specifically the last part 🙂 I care
  for such information much. I was looking for this certain info for a long
  time. Thank you and best of luck.

 55. Rick

  7 kwietnia 2017 at 17:52

  Amazing! This blog looks just like my old one!
  It’s on a totally different subject but it has pretty much the same layout and design. Superb choice
  of colors!

 56. angeneykimeart.com

  8 kwietnia 2017 at 06:33

  Wow, fantastic weblog layout! How long have you ever been blogging for?
  you made running a blog glance easy. The full glance of your
  website is fantastic, let alone the content material!

 57. Jamaal

  10 kwietnia 2017 at 06:31

  Keep on writing, great job!

 58. bookmarked!!, I love your blog!

 59. cs go skins price rising

  12 kwietnia 2017 at 01:06

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your
  point. You definitely know what youre talking
  about, why waste your intelligence on just posting videos to your weblog when you could
  be giving us something enlightening to read?

 60. swiss.cx

  14 kwietnia 2017 at 12:22

  It’s awesome to pay a visit this website and reading the
  views of all mates concerning this piece of writing, while I am
  also zealous of getting experience.

 61. Hi there to every one, it’s in fact a pleasant for me to visit this site, it contains useful Information.

 62. cs go skins price rising

  15 kwietnia 2017 at 17:08

  What’s up it’s me, I am also visiting this site on a regular basis,
  this web page is actually good and the viewers are in fact sharing fastidious
  thoughts.

 63. mink strip lashes australia

  15 kwietnia 2017 at 18:28

  I enjoy what you guys are up too. Such clever work and reporting!
  Keep up the superb works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll.

 64. Maisie

  17 kwietnia 2017 at 05:54

  Thank you for some other wonderful article.
  The place else could anyone get that kind of info in such a perfect means
  of writing? I’ve a presentation subsequent week, and I am on the search for such information.

 65. csgo skins price check

  17 kwietnia 2017 at 09:33

  When someone writes an post he/she retains the idea of a user in his/her mind that how a user can be aware of it.
  So that’s why this article is great. Thanks!

 66. Maple

  17 kwietnia 2017 at 12:24

  I constantly spent my half an hour to read this blog’s posts
  daily along with a cup of coffee.

 67. Niki

  19 kwietnia 2017 at 09:06

  Howdy would you mind stating which blog platform you’re working with?
  I’m going to start my own blog in the near future but I’m
  having a tough time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m
  looking for something completely unique. P.S Sorry
  for being off-topic but I had to ask!

 68. Lashay

  20 kwietnia 2017 at 07:24

  This site truly has all the information I needed concerning this
  subject and didn’t know who to ask.

 69. madden mobile coins for sale cheap

  20 kwietnia 2017 at 10:25

  Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend your site,
  how can i subscribe for a blog website? The account helped me
  a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

 70. Abraham

  20 kwietnia 2017 at 12:07

  You’ve made some decent points there. I looked on the internet for
  additional information about the issue and found most people will go along with your views on this site.

 71. Larue

  22 kwietnia 2017 at 12:59

  Heya! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 4!

  Just wanted to say I love reading your blog and look forward
  to all your posts! Carry on the superb work!

 72. madden mobile coin glitch ios

  23 kwietnia 2017 at 02:36

  I was very happy to find this website. I want to to thank you for ones time due to this
  fantastic read!! I definitely liked every little bit of it and I have you book-marked to look at new things in your
  site.

 73. Celinda

  23 kwietnia 2017 at 02:58

  hello!,I love your writing so a lot! percentage we be in contact more about your article on AOL?
  I need a specialist in this house to unravel my problem.
  Maybe that is you! Taking a look forward to
  look you.

 74. Launa

  23 kwietnia 2017 at 03:02

  Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
  Do you have any suggestions on how to get listed
  in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Many thanks

 75. silk lash extensions sydney

  24 kwietnia 2017 at 17:57

  Hi there everyone, it’s my first go to see at this web page, and
  piece of writing is really fruitful in favor of me, keep up posting
  these articles or reviews.

 76. Addie

  24 kwietnia 2017 at 20:25

  This piece of writing will help the internet visitors for setting up
  new web site or even a blog from start to end.

 77. Tammy

  24 kwietnia 2017 at 21:37

  Hi there! I know this is kind of off topic but I was wondering if you
  knew where I could find a captcha plugin for my comment form?

  I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one?
  Thanks a lot!

 78. www100.com

  26 kwietnia 2017 at 14:17

  Attractive part of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to
  assert that I get actually loved account your
  blog posts. Anyway I’ll be subscribing on your augment or even I achievement you get entry to persistently fast.

 79. Rosalina

  26 kwietnia 2017 at 14:36

  Oh my goodness! Awesome article dude! Thanks,
  However I am experiencing problems with your RSS. I don’t understand
  why I am unable to subscribe to it. Is there anybody else having the
  same RSS issues? Anybody who knows the answer will you
  kindly respond? Thanx!!

 80. blackmarket-matches.com

  4 maja 2017 at 13:29

  Opportunity to switch your destinyy by our business team’s soccer predictions

  It is true that exists exclusively a motive why you read this right now,
  isn’t it ?
  YOU HOPE TO TAKE SOME FORTUNE .
  YOU ARE SITUATED ON THE APPROPRIATE WEBSITE !
  We are a crew of skilled people that have been doing this assignment for more than one decade
  !
  Youu may read on a few Betting Websites that they are thhe most accurate, they know everything for football predictionms
  and receive sure tips aall the time, but …
  OUR UNIT would not SPEAK ABOUT something, our plaatform will PRESENT you a lot.
  We will present yyou a PRESENTATION . Yes,one presentation that our team are not
  cheaters or cheaters that exclusively want your cash .

  On this particular site you will detect our COUPONS to preent you that we are gambling on the same soccer betting tips wwe
  offer too you .
  That iss the reason why our team are unlioke from the rest !!!

  – Sports betting is a JOB, even more thaqn job.

  – Our ASSOCIATES originating from all ver the Worlod SELL
  us the matches which our business unit advertise to our clients !

  – This iss how this businhess is performing !
  Every single day our business crew work with a huge number of curious people who
  have questions about oour predictions and send us money
  to get our services !
  At the beginning, a lot of our customers are insecure, worried and not so excited, but at thhe
  end our customers are all glkad !!!
  We are happy as they are .
  Please just stuhdy everything cautiously and choose
  !
  You are allowed to contact oour team on mail service and question our team everything else you want tohave information about .

  Our services are always here for our future cooperators 24 hours
  a day and our services will arrange you every clue our customers
  want to know for free betting tipos .
  Read careffully on ouur Page.
  Let’s win with mutual help !
  KINDLY REGARDS AND GOOD LUCK !!!

 81. today soccer predictions

  4 maja 2017 at 17:47

  Betting Tips – Do Theey Truly Increase Money?

  Many man have negative soccer betting experiences trading with crooked gambling organizations so that
  they assure & not ending with several deciksive
  outcomes. Anybody need splendid football
  tips to boiost their lended salaryes on football betting tips.
  There are many parts of soccer predictions web-sites who provides free soccer betting tips
  ojly for correct goals. Daily many woman suggest themselves to the soccer betting for the
  first time or easily get captured bby depraved soccer tipsters.
  Many sites provides the soccer predictions free of charge assure forr 100% success.

  Do not quickly beleive what you look at soccer
  tipster websites. Be positive about accepting tipsters to make profit.

  Always analyze the fixed tips that are based on club, event, cup, etc.
  only big morale soccer tips are generally positive picks.

  Analyze the step of their work,act, ever test thee daily evidences of their past soccer tips.

  Soccer tips can advance appropriately to odds migration cause the buyers
  shopping arrangement and alternative market stregnht.

  Soccer betting punters are considered to check for the last restores usually.
  Positive soccer tips are NOT renewed only seconds before anyy
  game.
  Germany Soccer Organization
  Asian betting iis the most standard system of bets on football in most
  of Europe countries. In the Europe betting, Kenyan football association is
  particular of the famou and recommended soccer bettingg
  services. A lot of buyers worldwide can’t to
  explain soccer betting is exactly a long route.
  Kenyan betting organization collected in a interest.

  It transacts without an excessive price to the buyers and trim the amount of exposure than popular „Win-Win-Draw”
  bets type. Ever you get a 70% greater chance of victorious than without common games.
  Even they select the preferred team to affect a handicap or clash with a favourite club
  without the handicap.
  Betting Expert onn thee Web iis tthe domicdile whee both the magnificent andd greatest sports proffessional organization. At
  Sport pesa 1×2 give chance yoou to relate with other sports tipsters and get advantage from their
  information and links. Sportpesa 1×2 contain the advancement of the proffessionals
  endorsed to his customers, articles from a assortment of football professionals,
  free administration plans, structure and a lot of more that are prmising to get achievement for you on the football
  predictions sites.Depend on the team of football experts to grow
  you money. Experts save your involvement byy helping you to search greatest effective soccer predictions benefit with expected predictions to raise
  your chance of profit.
  The professional tipsters develop public support for
  describing, reviewing andd tracking thhe place of soccer information, bee it over the use of professionals plans.
  Soccer tipsters are all to making a association off compatible betting tipsters whho could
  catch gain off chatting together. You will gain regular revenues from our posts and they can scoree their bet even if your club loses or loses the
  duel.With the betting expert’s advice, they could build the best of your betting slips.

  Soccer betting tips on who the favourites are to triumph
  the Tournament.
  We may be still six games into tthe neew Spain Primera tournament, but it
  is not at all further iniitial to conclude who would lift thhe Premiership medal aat the edge of the season. The reigning Premiership winners are exactly
  some of the favurites to dynasty super once further
  this week, against a switch of coach. The certainty around tthe pair Moyes’ talent to win cups has see to
  thhe boookies maybe unfairly pricing Liverpool as fourth
  idols. You have games of ocer 100.00 despite those fluctuate depending of thee bookmakers you going to.

  Jonuz is a dirfector who haas triumph it all as a
  club manager and Hull is a squad with a lqte history that is much as intense.
  The ‚Best One’ has generate a feww major signings, counting David
  Alaba, Bufoon and Lewandowski, offering him a lineup true of
  botth private and World prestige. The Premiership tips for Liverpool to hold the crown are 10/3.
  Of course, against Liverpool’s failure to win a more crown previous month,
  other team will undervalue them at their pitfall.
  Having use a whopping £222 thousand on new players previous to the styart oof the neew tournament, Ancelotti may have had a ixea aat claiming
  that her group is the energetics in the league, and it is noo confusion stronger than it were previous month.
  We again have odds oof 4.50.

 82. Vicky Zahra

  25 maja 2017 at 02:26

  I am no longer positive where you are getting your information, but great topic. I needs to spend a while learning more or working out more. Thanks for fantastic information I used to be in search of this information for my mission.

 83. Jerry Gfeller

  27 maja 2017 at 06:16

  I enjoy, lead to I discovered just what I used to be taking a look for. You’ve ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 84. Contrave

  1 czerwca 2017 at 11:23

  you would never ever understand this.

 85. Michaheque

  1 czerwca 2017 at 18:03

  Cialis Prix Pharmacie Maroc [url=http://buyzol.xyz/zoloft-to-buy.php]Zoloft To Buy[/url] Zithromax Pneumonia Kids Nurse Responsibility In Giving Amoxicillin [url=http://bestindonline.xyz/buy-online-propranolol.php]Buy Online Propranolol[/url] Cialis 20mg En Belgique Purchasing Acticin Best Website Pills Overseas Next Day [url=http://al7.xyz/how-to-buy-xenical.php]How To Buy Xenical[/url] Propecia How Long For Results Propecia Profesional [url=http://prop1.xyz/generic-name-for-prozac.php]Generic Name For Prozac[/url] Amoxicillin Dosage Chart Viagra Pills For Sale [url=http://kama1.xyz/kamagra-pharmacy.php]Kamagra Pharmacy[/url] Achat Cialis Pour Femme isotretinoin discount fedex shipping Glasgow [url=http://buyac.xyz]Buy Accutane[/url] Compra Levitra Online Achat Levitra En Suisse [url=http://buyzithro.xyz/azithromycin-250mg.php]Azithromycin 250mg[/url] Quale Sito Per Comprare Kamagra Can You Get High On Keflex [url=http://cialis.ccrpdc.com/cheap-cialis-online.php]Cheap Cialis Online[/url] Does Kamagra Work Acheter Kamagra Livraison 48h [url=http://amox1.xyz/cheap-amoxil-generic.php]Cheap Amoxil Generic[/url] Preis Propecia 98 Stuck Achat Cialis Soft Quel Site [url=http://5553pill.xyz/map.php]Vibramycin Dosage[/url] Viagra Canada Paypal Priligy Blood Pressure [url=http://kama1.xyz/buy-kamagra-jelly-online.php]Buy Kamagra Jelly Online[/url] Donde Comprar Priligy Barcelona Viagra Dosis Maxima Diaria [url=http://cytobuy.xyz/misoprostol-cytotec.php]Misoprostol Cytotec[/url] Priligy Krankenkasse Cialis Pas Cher En France [url=http://zol1.xyz/order-zoloft-without-script.php]Order Zoloft Without Script[/url] Acquistare Viagra On Line E Reato Celebrex 200 Mg Online Pharmacy [url=http://buycheapind.xyz/cheap-inderal-no-rx.php]Cheap Inderal No Rx[/url] Propecia Generic India Cialis Levitra Zithromax Rash Toddler [url=http://purchase-generic-cialis.cial5mg.com]Purchase Generic Cialis[/url] No Prescription Robaxin Buy

 86. Michaheque

  7 czerwca 2017 at 10:13

  Cephalexin Medicine [url=http://where-to-buy-viagra.viapill.com]Where To Buy Viagra[/url] Kamagra Jelly Malaria Alli Diet Pills Sale Canada [url=http://dprixe.com]buy viagra[/url] Ticarcillin Versus Amoxicillin Generic Amoxicilina Best Website Pharmacy [url=http://viaprices.com]viagra[/url] Vente Levitra Sale Discount Bentyl Real [url=http://internet-order-viagra.viasample.com]Internet Order Viagra[/url] Where To Buy Prednisilone Sildenafil Citrate 100mg [url=http://online-propecia.propecpills.com]Online Propecia[/url] How Can I Last Longer Where Can I Buy Plavix Generic [url=http://buy-priligy-online-usa.priliorder.com]Buy Priligy Online Usa[/url] Bootleg Viagra Adalat [url=http://no-script-levitra.buylevi.com]No Script Levitra[/url] Bentyl Without A Pres Mixing Amoxicillin Wine Together [url=http://bpdrugs.com/mail-order-cialis.php]Mail Order Cialis[/url] Buy Propranolol Canada No Prescription Zithromax Azithromycin Online [url=http://leviplus.com/best-online-levitra.php]Best Online Levitra[/url] Amoxicillin Dosage Hen Kamagra Generique 100mg [url=http://staminamen.com/cheap-cialis-and-viagra.php]Cheap Cialis And Viagra[/url] Viagra in polen kaufen Viagra Et De Dapoxetine [url=http://viaprices.com]viagra online prescription[/url] Cialis 10mg Online Mexican Pharmacy Online [url=http://cial40mg.com/purchase-cialis.php]Purchase Cialis[/url] Diflucan On Amazon Cialis Fast Overnight [url=http://viagra-for-sale.via100mg.com]Viagra For Sale[/url] Cialis Online Tadalafil Tab Bentyl [url=http://online-propecia.propecpills.com]Online Propecia[/url] Amoxil Dosage For Children Amoxicillin Keep In Freezer [url=http://costofvia.com/low-price-viagra.php]Low Price Viagra[/url] Prix Xenical 120 Mg Viagra Prix Moyen [url=http://levicost.com]levitra cialis viagra[/url] Dapoxetina Depressione Who Has The Cheapest Cialis [url=http://staminamen.com/buy-generic-cialis.php]Buy Generic Cialis[/url] Commander Kamagra Cialis Comprar Sin Receta [url=http://leviusa.com]price of levitra in canada[/url] Kamagra Sublinguale Stendra No Physician Approval [url=http://cial40mg.com/cialis-online-prices.php]Cialis Online Prices[/url] Cytotec Allaitement Generico Levitra Acquisto [url=http://kamagra-chewable.kamagpills.com]Kamagra Chewable[/url] Bentyl Spastic Colon Acticin Elimite Drugs On Line [url=http://buylevitraeufast.com/levitra-cost.php]Levitra Cost[/url] Viagra 100mg Generika Cialis 20mg Medpex [url=http://levicost.com]levitra price per pill[/url] Types Of Amoxicillin 500mg Capsules Clomid 50mg Buy Online [url=http://cheap-cialis-and-viagra.cial5mg.com]Cheap Cialis And Viagra[/url] Sibutramina Compra En Usa Priligy Usa Blog [url=http://buylevitraeufast.com/levitra-online-forum.php]Levitra Online Forum[/url] Kamagra 200 Mg Cialis 20 Mg Diabete [url=http://leviprix.com/levitra-buy-online.php]Levitra Buy Online[/url] Propecia Liver Damage Keratin Propecia Durante El Embarazo [url=http://genericvia.com/buy-real-viagra-online.php]Buy Real Viagra Online[/url] Mannerpille Priligy Order Viagra By Phone [url=http://price-generic-viagra.viapill.com]Price Generic Viagra[/url] Cialis Jus Kamagra And Viagra [url=http://bestlevi.com/cheap-levitra-online.php]Cheap Levitra Online[/url] Baclofene Libido Cialis 10 Mg Prospecto [url=http://bpdrugs.com/cialis-price.php]Cialis Price[/url] Viagra Plus Yohimbine Pharmacy4you [url=http://leviusa.com]levitra 20 mg cost walmart[/url] Arthralgie Clomid

 87. online shoes boots

  11 czerwca 2017 at 06:44

  RIM’s new Blackberry curve 9220, attractively priced at Rs ten,990 is specifically targeted at the youngsters in India.|But once more, this is permanent and you will not be able to change it as soon as set.

 88. Michaheque

  11 czerwca 2017 at 19:07

  Viagra Professionnel Inde [url=http://cheap-propecia.propecpills.com]Cheap Propecia[/url] Cialis Indicaciones Y Contraindicaciones Can You Take Benadryl With Amoxicillin [url=http://viaprices.com]generic viagra[/url] Purchase Medicine Online Leponex Clozapine 100 Mg [url=http://cialcheap.com/buy-tadalafil.php]Buy Tadalafil[/url] Cephalexin Shelf Life Amoxicillin Pancreatic Toxicity [url=http://cialcheap.com/best-cialis-online.php]Best Cialis Online[/url] Keflex E Coli Suseptability Side Effects Log Term Amoxicillin [url=http://low-cost-generic-kamagra.kamagpills.com]Low Cost Generic Kamagra[/url] Come Usare Il Cialis Precio Cialis Tadalafil [url=http://levitra-no-rx.buylevi.com]Levitra No Rx[/url] Cialis Stomaco Vuoto O Pieno Efficienza Propecia [url=http://costofvia.com/viagra-online-store.php]Viagra Online Store[/url] Tedarise 20 Online Proscar Without A Prescription [url=http://cialbuy.com]cialis[/url] Proventil Price How Amoxicillin Works [url=http://levipill.com/map.php]Levitra Buy Online[/url] Misoprostol Prix Nuova Propecia Finasteride [url=http://leviusa.com]fastest levitra home delivery[/url] Amoxicillin Diarrhea Yaz And Amoxicillin [url=http://propecia-5mg.propecorder.com]Propecia 5mg[/url] Free Viagra Sample Shipped To You Order Amoxicillin Online Uk [url=http://vardenafil.buylevi.com]Vardenafil[/url] Prezzo Cialis 10 Cialis Funziona Depressione [url=http://nolvadex.ccrpdc.com/nolvadex-order-online.php]Nolvadex Order Online[/url] Buy Now Online Zentel Propecia 1mg Or 5mg [url=http://viaprices.com]viagra[/url] Branded Cialis Mail Order Buy Cheap Celexa [url=http://cialusa.com]cialis price[/url] Benicar 20 Mg Efectos Secundarios Keflex 250 Mg Doses [url=http://comprar-priligy-generico.prilipills.com]Comprar Priligy Generico[/url] Amoxicillin For Bowel Bacteria Cialis Contrareembolso [url=http://nolvadex.ccrpdc.com/buying-nolvadex.php]Buying Nolvadex[/url] Cyntra Viagara Radio Commercials 452 Toronto Drug Store Reviews [url=http://price-of-viagra.via100mg.com]Price Of Viagra[/url] Zithromax Z Pack For Sale Mastercard Amoxil 400 5 Water [url=http://purchase-generic-kamagra.kamagorder.com]Purchase Generic Kamagra[/url] Cialis Longue Duree Asia Viagara Online [url=http://buylevitraeufast.com/levitra-buy-generic.php]Levitra Buy Generic[/url] Stendra Next Day Delivery Shop Find Acticin Low Price With Overnight Delivery [url=http://levicost.com]wheretobuylevitrapills[/url] Cephalexin Cap Propecia Veneficios [url=http://buy-cheap-viagra-200mg.viapill.com]Buy Cheap Viagra 200mg[/url] How To Get Viagara In Sydney Rxmeds Hub [url=http://cheap-viagra-generic.viapill.com]Cheap Viagra Generic[/url] Vente Priligy Angleterre Direct Provera Order [url=http://levipill.com/buy-brand-levitra.php]Buy Brand Levitra[/url] Using Propecia Results Buy Cialis Online Mastercard [url=http://cialis-professional.tadalaf.com]Cialis Professional[/url] Zithromax Doses Online Generic Viagra Reviews [url=http://buylevitraeufast.com/levitra-low-cost.php]Levitra Low Cost[/url] Prodotto 76 Kamagra Gel En France [url=http://propecia-buying.propecpills.com]Propecia Buying[/url] Venta Viagra Barata Cytotec Posologie [url=http://order-cheap-kamagra.kamagorder.com]Order Cheap Kamagra[/url] Buy Methotrexate Prix Kamagra Turquie [url=http://levicost.com]generic levitra on line[/url] Acquisto Viagra Sicuro Soft Tabs Viagra [url=http://viacheap.com]viagra[/url] Where To Buy Tadalafil Online

 89. An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing a little analysis on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you become expertise, would you mind updating your blog with more details? It is highly helpful for me. Big thumb up for this blog post!

 90. Olen

  13 czerwca 2017 at 06:04

  Quisiera agradecer la oportunidad de ofrecer estos conocimientos que nos dejan mensajes tan significativos. A mi personalmente me ha llegado muchísimo al alma.

 91. fashion womens shoes

  13 czerwca 2017 at 07:11

  The other side of the story was the practical software improvement on the web.|Yes, only the very best leading quality pearl jewelry! All you have to do is surf a couple of online buying web sites and location an purchase for the product you wish to have. There is continuity of work even with out energy.|One of the most popular is the Target Credit score Card. They, really, make their pants for brief girls and many petite sizes I swear begin at 5’4″. For instance, one for your Twitter and one for YouTube movies.|This consists of products for each males and women with a number of sub sections for both. You can verify out numerous colours and even check new colors on him/her. Each of these kinds are provided by the Nationwide Target Bank.|Food, Wonderful Meals: Numerous families get stung by the higher prices on food, consume and snacks whilst on times out.

 92. ladies fashion sandals

  17 czerwca 2017 at 00:32

  With online paid out surveys, you will have enjoyable and at the exact same time, earn some additional cash.|So pls choose carefully thatw hat all off web page activity you require. In today’s world most of the people like to wear light material fit. You can get everything sent totally free of price.|Put them with each other and we have the Personal Pc. Once he gets your request, he will send you an e-mail with the hyperlink to obtain the genie. Am I going to have many pictures or movies on the website?|Jpearls Bracelets segment is the wonderland for ladies with a taste for elegance. This will save you money if there occurs to be a extremely good sale at 1 particular retailer. Why is company A so a lot less expensive than business B?|Gift certificates for online shopping website s may be offered as an incentive. But seeing a baby in a baby costume can soften anybody’s heart. For checking right keywords you can use Google key phrase tool.|They are accessible at several merchants including Target, Walmart, Kmart and even QVC. Our lives stand on the basis of ‚s and one’s. Health is essential if you want to be successful in life.|Don’t get me incorrect, we aren’t heading hungry, but issues are not fantastic at the second.

 93. KelChalkhic

  20 czerwca 2017 at 13:21

  Tadalafil Generic On Line [url=http://cial40mg.com/ordina-cialis-online.php]Ordina Cialis Online[/url] Intolerance To Amoxil Antibiotics Trouver Levitra Generique [url=http://affordable-levitra.buylevi.com]Affordable Levitra[/url] No Rx Viagra Usa Pharmacy Online Reviews [url=http://prozac.ccrpdc.com/prozac-online-buy.php]Prozac Online Buy[/url] Tadalis Sx Soft Falls Kamagra Jelly 100mg Toulouse [url=http://viacheap.com]viagra[/url] Is Keflex Good For Strep Throat Que Es Levitra Y Para Que Sirve [url=http://cheap-viagra-online.via100mg.com]Cheap Viagra Online[/url] Achat Levitra Au Usa Best Meds Online Mastercard [url=http://kamagra-jelly.kamagpills.com]Kamagra Jelly[/url] Cephalexin Wine Permitted While Taking Medication Dutasteride Avidart Amex On Line [url=http://buy-cheap-priligy-online-uk.priliorder.com]Buy Cheap Priligy Online Uk[/url] Cheap Diflucan No Prescription

 94. It’s hard to find knowledgeable people on this topic, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 95. shoes online

  21 czerwca 2017 at 05:07

  RIM’s new Blackberry curve 9220, attractively priced at Rs ten,990 is specifically focused at the kids in India.|But again, this is long term and you will not be able to alter it as soon as set.

 96. jenny

  22 czerwca 2017 at 16:53

  gnc diet pills with ephedra for sale

 97. katie

  23 czerwca 2017 at 13:28

  hoodia diet pills 5771 m pill

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra