Polskość

O demokracji dla zaKODowanych

W roku 2012 napisałem artykuł nt. demokracji. Oczywiście nie mogłem przewidzieć, że cztery lata później pojawi się dziwna grupka o nazwie KOD, której poczynania znamy. Zachodzi zatem potrzeba rozwinięcia tematu demokracji jeszcze raz bowiem skala szkodnictwa „petrustadka” przekracza poziom, który można akceptować. Nie rokuję by udało się przekonać którąkolwiek ze skaczących manifestantek (zwłaszcza tych po 60-tce), które chcą dysponować swoim ciałem; ba – każdym jego calem a dla których zakaz aborcji to całkowita utrata wolności.

Tyle o tej demokracji, że strach nie być demokratą, ale jej zrozumienie to zadania trudne zwłaszcza dla jej zwolenników. Najłatwiej dostępne źródło jakim jest Wikipedia, podaje wykaz 15 różnych demokracji. Szczególną uwagę zwracają dwie z tych demokracji – LUDOWA i RAD. jednak do tego tematu wrócę w dalszej części artykułu. Materiałem wstępnym do dyskusji powinny stać się prezentowane niżej: Współczesne kryteria demokracji. Kryterium:

1/ dostępności sfery polityki dla wszystkich bez ograniczeń ze względów klasowych, rasowych, majątkowych, religijnych;

2/ możności wybierania kandydatów na stanowiska publiczne i swobodzie dostępu do tych stanowisk, czy jakichkolwiek innych (poza wyrokiem sądowym pozbawiającym praw publicznych).

3/ suwerenności narodu (ludu) oznaczającej, że władza zwierzchnia, niezbywalna i niepodzielna, należy do zbiorowości społecznej żyjącej w granicach państwa;

4/ zasadzie reprezentacji – utożsamionej z delegowaniem uprawnień władczych na przedstawicieli obieralnych przez naród w wyborach powszechnych i działających pod jego kontrolą;

5/ uznaniu wyborów za główne źródło prawomocności władzy i konieczności cyklicznego potwierdzania legitymacji władzy w wyborach powszechnych

6/ możności zrzeszania się w partie polityczne i wyboru między alternatywnymi ofertami piastunów władzy państwowej;

7/ odpowiedzialności rządzących przed rządzonymi – tworzeniu wyspecjalizowanych instytucji kontroli władzy mających w założeniu zapobiegać jej nadużyciom;

8/ podziale władz – wyrażającym ideę ograniczania rządu poprzez wzajemne kontrolowanie się ośrodków władzy oraz przez działalność zorganizowanej opozycji politycznej;

9/ wolności przekonań i wypowiedzi;

10/ instytucjonalnej ochronie praw obywatelskich – wyrażającej się w stwarzaniu formalnych zabezpieczeń obywateli przed nadmierną i nieuzasadnioną ingerencją władzy w ich sprawy.

Twórcy tych 10-ciu kryteriów chytrze nie precyzują sposobów ich realizacji pozostawiając wypolerowane hasła „pożytecznym idiotom” a w drugą stronę torują drogę do napaści na niewygodnych. Zastanówmy się więc czy w świetle tych kryteriów spełnione są postawione w nich warunki.?

Ad. kryterium 1/ – Czy w świetle tego kryterium legalną jest umowa z jakąkolwiek grupą społeczną (np. KK) o wykluczeniu jej z obszaru polityki? Nie – bo to prawo niezbywalne.

Ad. kryterium 2/ – Czy stosowana praktyka list partyjnych z pozycjonowaniem „swoich ludzi” niezależnie od ilości zdobytych głosów, pozwala elektoratowi wybrać własnego kandydata? Nie.

Ad. kryterium 3/ – Czy podpisanie Traktatu Lizbońskiego, aktu zrzekania się suwerenności i brak orzeczenia TK w tej kwestii oraz brak referendum, były zgodne z tym kryterium? Nie.

Poprzestanę na tym i przytoczę tylko dane z rankingu „The Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy 2010”, który szereguje poziom demokracji: Norwegia/1/,…Czechy/16/ a wielcy siewcy demokracji …USA/17/, …WB/19/. Coś chyba nie tak gdy u takich pionierów szwankuje. O pełnej demokracji mówi się w stosunku do 26 krajów. Polskę mamy w drugiej grupie tzw. demokracji ułomnych: Francja/31/,.. Botswana/35/,.. Izrael/37/, ..Polska/48/. Twierdzi się nawet, że następuje poważny regres demokracji w krajach Europy Wschodniej.

Oczywiście nie można brać całego tego rankingu zbyt serio bo nie podano sposobu uzyskiwania danych a wiadomo w czyich rękach znajduje się produkcja takich donosów. Nawet z tych niepewnych cyfr wynika, że Polsce do demokracji jeszcze daleko.. Zaznaczyć muszę, że na mnie te numerki nie robią żadnego wrażenia, bo demokrację uważam za najgorszy system rządzenia. Przytaczam te dane jako ewentualny knebel dla KOD-owców, ponieważ wiemy kto rządził w Polsce podczas tych badań kiedy to szukano, ile demokracji jest w demokracji.

Szacowne >60-tki, siksy i „Koń” przed „petrowystępami” powinni społeczeństwu pokazać i udokumentować swój własny dorbek na polu budowy, tej ich wyśnionej demokracji. Jeżeli „petruwianie” uważają, że najwspnialszym pokazem demokracji było np. kopanie po głowie uczestniaka Marszu Niepodległości to gratulacje. Ale Polacy w takiej sytuacji powinni domagać się, by podobne zabiegi zastosowali przywódcy partii obecnie rządzącej w stosunku do jakichkolwiek występów KOD. Jeżeli uczestnicy KOD-owych wystąpień uważają, że kopania być nie powinno, to każdy z nich powinien przedstawić dowody, że wówczas protestował przynajmniej tak, jak robi to dzisiaj. Każdy bez takich dowodów powinien dostać 10 pałek na goły zadek (co byłoby bardzo humanitarnym zabiegiem w porównaniu z kopaniem w głowę) i wszyscy zobaczyliby wreszcie prawdziwe czerwone ego delikwentów.

Wróćmy jednak do demokracji. Jak wspomniałem w wykazie demokracji znalazły się dwie budzące oburzenie demokracje, mianowicie demokracja LUDOWA i RAD. Podczas czytania tego materiału poczułem pełną pogardę dla uniwersyteckich tuzów (tu niemy epitet – /n.e./ ), którzy uznali te systemy jako demokracje. Jak bowiem można postawić 11 kryteriów, które demokracja jako system powinna spełniać i wstawić jednocześnie te dwie w/w „demokracje” w poczet demokracji, kiedy powszechnie wiadomo, że te systemy rządzenia były kompletnym zaprzeczeniem tego co wszyscy rozumiemy pod hasłem demokracja.

Znaczna większość społeczeństwa z uwagi na wiek nie zna okoliczności związanych z walką o umacnianie demokracji ludowej. Z „kołchoźników” lały się informacje o procesach i wykonywanych wyrokach na wrogach ludu pracującego. Wiemy skąd się wywodzili i co to za ludzie wydawali te wyroki – ale bardziej bolało i boli do dziś ten liczny margines złożony z usłużnych swojaków.

Łatwość awansu bez specjalnego wysiłku i apanaże były silniejsze od słabej moralności. Wystarczyło się tylko zaprzedać i w zburzonej Warszawie czekało pierwszeństwo w uzyskaniu nowo zbudowanego mieszkanka na Mariensztacie czy Starówce; choć trzeba przyznać, że nawet i dla tych /n.e./ nowych mieszkań nie starczało. Brylowali w tym interesie żołnierze AL mający doświadczenie zdobyte podczas współpracy z sowietami. Pochodzenie społeczne częściowo usprawiedliwiało ich dokonania, no bo jak żołnierz ludu miał pozostawić żyjącego wroga ludu – ziemianina. Wykorzystano wówczas tę warstwę społeczną, która w okresie poprzedzającym wydarzenia, rzeczywiście żyła w złych warunkach. Nie sądzę jednak by ten ciemny lud bez rozkazu, szkoleń i bez poczucia własnego bezpieczeństwa, (które dawała sowiecka armia), ważył się na takie zbrodnie. Tamten czas, czas wojny i powojenny był czasem niszczenia polskiej inteligencji. Realizowali ten plan i Niemcy i sowieci a dzieło kończyli pobratymcy Berii, tacy jak Borman/Borowski, Bauman czy Szechter/Michnik – …. pozostało ściernisko. Piszę o tym bowiem ściernisko pozostaje po dzień dzisiejszy, skrzętnie spryskiwane kwasem solnym, przez kolejne pokolenia tych, którzy do ścierniska doprowadzili. Jak oczywista jest analogia tamtego czasu do sytuacji obecnej. Wtedy gdy były dwa programy radiowe, do ich mikrofonów przywiązani byli: niejaka Wanda Odolska i Stefan Martyka (źle skończył) . Teraz z uwagi na wielokrotnie większą liczbę środków przekazu, mamy armię pań Odolskich i panów Martyk. Teraz z „kołchoźników” będących w rękach tych samych wrogów Polski, nie leją się już komunikaty o procesach wrogów ludu – bo nie wypada. Teraz niewygodny popełnia samobójstwo w piątek wieczorem, albo nieznany sprawca odwiedza delikwenta w tym samym dniu tygodnia a media starają się nie zakłócać „weekendowej” sjesty Polaków. Były w tamtym czasie „łódzkie prządki”, które stały się głosem ludu pracującego. To one wyrażały poparcie dla działań władzy. Teraz też prządek mamy bez liku, widzimy je na każdym rogu tylko ich miłość ma inne oblicze, bo uznały innego zwycięzcę.

Pisaniu pierwszego art. o demokracji towarzyszyła gorączka medialna, związana z powrotem amerykańskich „heros” ze zniszczonego Iraku. Prezydent Obama podkreślał ich olbrzymi wkład dla bezpieczeństwa US oraz ich wkład w instalowanie „demokracji” w Iraku. Występowało wówczas wielu doradców, zaniepokojonych faktem wycofania wojsk a emanowali oni troską o utrzymanie tam „demokracji”. Słychać też było, „…no wprawdzie broni nuk.tam nie było, ale daliśmy im piękny prezent społecznego wyzwolenia”.

Powyższy akapit wskazuje z jaką zaciętością i po trupach walczy się o tę demokrację, co u każdego myślącego człowieka powinno wywołać refleksję i pytanie – a jaki jest tego powód ? Komunizm zaproponowany przez Engelsa i Marksa nie był wielkim wynalazkiem. Udział tych dwóch panów polegał na rozwinięciu tematu i nadaniu mu znamion naukowości. Trudno zaprzeczyć, że czas w jakim to badźiewie zostało zaproponowane, był czasem najlepszym , bo na świecie działo się bardzo źle. Wojny i niesprawiedliwość społeczna powodowały, że oczekiwania mas stały się częściowo zbieżne z propozycjami komunizmu – nie brakło tam i elementów chrześcijańskich no bo przecież głodnego nakarmić. Tak więc wodzowie rewolucji złapali niektóre warstwy społeczne na haczyk „zielonej wyspy” i dalej się potoczyło – władzy raz zdobytej nigdy nie oddamy. Kij i marchewka jako podstawowe narzędzia – pod ścianę szli nawet zwolennicy, znani rewolucjoniści. Dla najposłuszniejszych czynowników satysfakcja i nagrody, w tym morzu pogardy dla życia ludzkiego i wszyscy bez oporu musieli wierzyć w demokrację . Lenin i Stalin – wielcy wykonawcy testamentu Marksa subsydiowani byli poprzez „banki zachodnie / finansjerę”. Napisałem specjalnie banki zachodnie , bo bardzo mi to przypomina nazewnictwo: naziści czy sowieci; to tzw. maskirowka na prawdzie. Pamiętać należy, że jeszcze przed Powstaniem Styczniowym ” finansjera” już fukcjonowała i nawet chciała wykupić Jerozolimę. Nastąpił jednak podział ideowy i przyjęto, że Jerozolima to za mało. Wielka „finansjera” zainteresowała się większym kawałkiem tzn. całą ziemią (w końcu przecież obiecaną). Ażeby wykupić ziemię całą, pieniędzy było trochę krótko, więc od tamtej pory zaczęto na ten cel zbierać fundusze(od kogo te fundusze wzięto też wiemy). Kontynuatorzy tego planu łatwo doszli, że pieniądze to nie wszystko bo na przeszkodzie stoją np. religie i państwa. W tym zestawie przeszkód znalazła się też i rodzina. Harmonogram działań jest prosty; najpierw trzeba podmienić głowy w państwach, a następny krok to przejęcie państw. Na tym właśnie etapie pojawia się znakomite narzędzie – demokracja wsparta tubą medialną. Już dawno temu „finansiści” zrozumieli moc mediów i już dawno wystarczyło środków płatniczych na ich przejęcie.

Nie jest wielką tajemnicą, że w każdym społeczeństwie jednostki rozumne i wartościowe stanowią tylko niewielki procent. Właśnie ten fakt jest powodem, że demokracja jako narzędzie umożliwia (bez dokonywania czystek fizycznych) prawie całkowite wyeliminowanie właśnie najwartościowszej warstwy społecznej (wystarczy tylko zablokować dostęp do mediów, których jest się właścicielem). Czy paniom z KOD-u wałęsającym się po ulicach polskich miast nie przyszło do pięknych blond główek, że PIS-wskie (jak twierdzą) zagrożenie demokracji wybrały im (będące teraz większością) blondynki z PIS. Zatem uliczne występy KOD-ówek oznacza walkę z tym o co jak twierdzą walczą.

Ustrój demokratyczny jest bazą planu przejmowania państw, stąd taka walka o wprowadzanie demokracji wszędzie tam gdzie to możliwe; dalej droga już prosta. Zgromadzone w instytucjach finansowych ogromne ilości pieniędzy stwarzają możliwości kupienia prawie każdego osobnika, który przedarł się przez ustawione sitka. Wzniecenie lokalnej rewolucji jest możliwe dla jednego człowieka a jest wielu tych, których roczny dochód dochodzi do kilku miliardów dolarów (wg. oficjalnych rankingów grupy najbogatszych). Przykładem niech będzie ukraiński”Majdan”. Ile czasu można było utrzymać 1000 bojowników z pensją 1000 $ / mieś ??? …… Latami, mając 1miliard, zarobiony zresztą w 3 miesiące.

Jeżeli popatrzymy na morale ludzi, którzy dotychczas nami rządzili to nie jest trudno wywnioskować, że jesteśmy już dawno kupieni. Stare prawo mówi, że największe „money” można zrobić w najuboższych krajach. Czym większa nędza tym mniejszych pieniędzy potrzeba by kupić usłużnych. A nędzę łatwo buduje się podatkami i bezrobociem. Potwierdzeniem tych demokratycznych dobrodziejstw były wszystkie dotychczasowe elekcje tzw. „Wolnej Polski”. Wynikiem istnienia tego systemu były dotychczasowe wybory, w tym Palikota, Nowoczesnej, PSL, SLD, POPIS, Kukiz czy obecnie zamiana Sejmu RP w „małpi gaj” i tolerowanie Owsiaka. Ten ostatni zbiera od Polaków dla Polaków, nie zapominając by z tej rzeki pieniędzy odprowadzić mały acz wartki strumyczek do swojego ogródka (jak podaje wiele źródeł). A czy nie można postawić warunku – damy bo nas stać, ale pieniądze trafią wprost do szpitala. I zobaczymy czy ten „Święty Mąż” zgodzi się na organizowanie tylko zbiórki przez wolontariuszy i bez tykania pieniędzy. Niedawno już się prawie obraził, ale widać pieniądz mu nie śmierdzi.

Inny przypadek to Wałęsa który na koferencji wypowiedział swoją definicję demokracji: „demokracja to twarda zdecydowana walka o władzę” – on powiedział tylko to co widzi tzn. skutki demokracji. Toż to przyjaciel KOD-u i PO, czy „petruwianie” zgadzają się z tą definicją? Czy jest to wasza definicja i o taką demokrację wam chodzi? Chcecie wojny i podziałów prowadzących do niewolnictwa? Chcecie sprzedawać Ojczyznę szybko jak to możliwe, by brukselskie zera wyraziły swoje zadowolenie z waszych działań, liczycie pewnie, że może pod patronatem fuchę się jaką załapie. Wiem że chcecie, bo poza chęcią pokazania się, jest jeszcze inny czynnik, wasza niezdolność do normalnej pracy i rozwoju intelektualnego. Bezmyślnie wnosicie ferment przeszkadzając tym, którzy już ledwo pchają ten pociąg wyładowany wami i podobnymi darmozjadami.

Na zakończenie uwaga, że obecny rząd nie odbiega z demokracją od poprzedników, bo i dobrowolne szczepionki dzieci mają i chłop nie musi wydawać pieniędzy na zakup ziemi i naród jest bezpieczny bo ma obce armie i kochamy Ukraińców z widelcem w klapie więc zaproszono nam ich milion dając im demokratyczną swobodę wyznawania miłości do Polski – zatem niech „Petruwianie” nie marudzą bo wszystko jest na kursie i ścieżce – nie tylko oni martwią się o Polaków.

Ryszard Szkopowski

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

241 komentarzy

241 Komentarzy

 1. Megan Simpson

  3 listopada 2017 at 05:42

  Tip! It could take some time before a whole new concrete floor entirely dry. For the laminate, the humidity ought not to exceed 3 %. Does one doubt? Rent a hygrometer using a larger rental tools.

 2. Pingback: obat sipilis dan kecing nanah

 3. venus factor diet free download

  6 listopada 2017 at 21:50

  Eating broccoli is a wonderful way to shed fat. http://Childrenofthepromise.org/september-3-2011/

 4. Pingback: Obat Kutil Alami Dan Ampuh

 5. Pingback: Jamur Kutil Kelamin

 6. Pingback: beli obat kutil kelamin diKalimantan Barat ampuh

 7. auto cad

  12 listopada 2017 at 01:22

  autocad inventor software
  auto cad
  autocad 2d drawings download

 8. Pingback: obat kutil kelamin lelaki

 9. investigatore privato Novara

  12 listopada 2017 at 15:42

  To je vrednost vsebine! 🙂

 10. Pingback: obat kutil swiss paris lotion

 11. Pingback: Tanaman Obat Untuk Menghilangkan Kutil Kelamin}

 12. Pingback: Gejala Kutil Kemaluan Pria

 13. Pingback: Cara Sembuhkan Wasir

 14. SEO Lissone

  17 listopada 2017 at 10:42

  Kjo eshte ajo qe eshte nje vlere permbajtje! 🙂

 15. Pingback: Cara Menyembuhkan Ketuat Kelamin DiKepulauan Mentawai

 16. Pingback: Menghilangkan Kondiloma

 17. Pingback: Obat Kutil Sabun Colek Dan Kapur Sirih

 18. Pingback: Kutil Kelamin Propolis

 19. Pingback: Obat Kutil Kelamin Kimia

 20. Allan Trillo

  1 grudnia 2017 at 18:17

  To je to co je hodnotny obsah! 🙂

 21. Pingback: Cara Menghilangkan Kutil Di Bagian Kelamin DiKota Gunungsitoli

 22. impresa di pulizie Monza

  5 grudnia 2017 at 10:32

  C’est ce qu’est un contenu de valeur! 🙂

 23. cheap rolex watches fake

  5 grudnia 2017 at 15:00

  Actually no matter if someone doesn’t know then its up to other
  viewers that they will assist, so here it takes place.

 24. impresa di pulizie Monza

  7 grudnia 2017 at 17:02

  Inilah yang menjadi konten nilai! 🙂

 25. payday loan

  8 grudnia 2017 at 02:54

  pirater un compte facebook

 26. ЖК Оазис

  11 grudnia 2017 at 13:24

  I couldn’t refrain from commenting. Well written!

 27. Pingback: Obat Kutil Kelamin Murah

 28. cheap viagra online

  14 grudnia 2017 at 15:43

  pirater un compte facebook

 29. pirater un compte facebook

  14 grudnia 2017 at 16:56

  pirater un compte facebook

 30. cheap viagra online

  16 grudnia 2017 at 02:36

  pirater un compte facebook

 31. pirater un compte facebook

  16 grudnia 2017 at 04:24

  pirater un compte facebook

 32. cheap viagra online

  16 grudnia 2017 at 09:15

  pirater un compte facebook

 33. Negative Services

  16 grudnia 2017 at 18:29

  WOW just what I was searching for. Came here by searching for keyword|

 34. sweatshirts for women

  28 grudnia 2017 at 03:04

  Good post. I am experiencing some of these issues as well..

 35. Pingback: Obat Antibiotik Untuk Kutil Kelamin DiKepulauan Sangihe

 36. Pingback: Penyebab Kutil Pada Kemaluan Wanita DiBone

 37. Pingback: Obat Alami Untuk Kutil Kemaluan DiBolaang Mongondow Utara

 38. Pingback: obat wasir eksternal di apotik

 39. Pingback: vermiculite

 40. Pingback: wordpress support

 41. Pingback: goodslighting.com

 42. Pingback: Cheap Primary care provider in Renton

 43. Pingback: child custody lawyer

 44. Pingback: Visit Website

 45. Pingback: jake burgess

 46. Pingback: Obat kutil kelamin

 47. Pingback: Removal

 48. Pingback: big farm mobile harvest hack

 49. Pingback: look what I found

 50. Pingback: improve typing

 51. Pingback: licensed moneylender

 52. Pingback: מזוזות מהודרות

 53. Pingback: cbd pills for sale

 54. Pingback: ברכת הסת"ם

 55. Pingback: buy cbd oil near me

 56. Pingback: pewność siebie

 57. Pingback: Get More Info

 58. Pingback: allstate auto quote

 59. Pingback: the quote from geico

 60. Pingback: progressive car insurance login

 61. Pingback: شهرزاد

 62. Pingback: vegas packages

 63. Pingback: gracedecorative.com

 64. Pingback: http://amishfurnitureonline.angelfire.com/

 65. Pingback: freedom

 66. Pingback: quick fast loans for bad credit

 67. Pingback: Best Pop Instrumental

 68. Pingback: Buy Crypto

 69. Pingback: Token

 70. Pingback: Ethereum

 71. Шикарный адалт ресурс для тех кто
  любит отлично погонять в руке письку перед монитором ноутбука.

  Порно ресурс http://skachajka-porno.ru/ всем любителям порнухи!

 72. Pingback: Buy Viagra Online

 73. Pingback: Surfboards

 74. Pingback: Edital

 75. Pingback: grande cazzo

 76. Pingback: Buy windows 10 pro

 77. Pingback: emp jammer

 78. Pingback: generique medicament

 79. Pingback: Technologia

 80. Pingback: white label sportsbook

 81. Pingback: business

 82. Pingback: בשר בד"ץ בכפר שלם

 83. Pingback: xyz大補帖

 84. Pingback: PSN code generator for free

 85. Pingback: instagram takipçi satın al

 86. Pingback: payday loan

 87. Pingback: Obat Ambeien Ato Wasir

 88. Pingback: mainostoimisto

 89. Pingback: cheap oakleys for kids

 90. Pingback: web

 91. Pingback: the city

 92. Pingback: UPW London Tickets

 93. Pingback: cuka apel untuk menghilangkan kutil

 94. Pingback: where to get shirts made

 95. Pingback: 15 Minute Manifestation

 96. Pingback: read more

 97. Pingback: publix employee oasis login

 98. Pingback: website

 99. Pingback: emergency

 100. Pingback: https://helios7blog.wordpress.com/2017/10/06/worlds-longest-insect-lives-in-china/ {Helios7blog.wordpress.com|have a peek at this web-site|Source Blog|have a peek here|Check This Out|helios7blog.wordpress.com|this contact form|navigate here|his comment is

 101. Pingback: دانلود شهرزاد قسمت دوم فصل سوم

 102. Pingback: instagram hack 2

 103. Pingback: cara menyembuhkan kutil

 104. Pingback: obat alami buat kutil kelamin

 105. Pingback: boiler repairs

 106. Pingback: best pornsites

 107. Pingback: 192.168.l.254

 108. Pingback: sex sites

 109. Judi Tangkas Online

  15 lutego 2018 at 00:42

  Hi just wanted to give you a quick heads up and let you know
  a few of the pictures aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different web browsers and both show the
  same results.

 110. Pingback: AT&T Headquarters Corporate Office Phone Number

 111. Pingback: فصل سوم شهرزاد چهارم

 112. Pingback: دانلود سریال شهرزاد قسمت سوم

 113. Pingback: state farm com

 114. Pingback: hartford auto insurance quote

 115. Pingback: http://naturanegavit.tumblr.com/

 116. Pingback: christian louboutin boots

 117. Pingback: daftar bermain judi dadu android

 118. Pingback: control diabetes

 119. Pingback: my website

 120. Pingback: Homepage

 121. Pingback: upholstery cleaner

 122. Pingback: photography

 123. Pingback: Purple Mattress Dangerous Powder

 124. Pingback: best free porn

 125. Pingback: http://pornofollies.com/

 126. Pingback: Bulk SMS Iceland

 127. Pingback: Bridal gowns

 128. Pingback: Verizon Corporate Office

 129. Pingback: Asbestos Watch Adelaide Service Asbestos Removal

 130. Pingback: Taco Bell Breakfast Menu

 131. Pingback: white noise mp3

 132. Pingback: see it here

 133. Pingback: reputation protect

 134. Pingback: porn tapes

 135. Pingback: auto car

 136. Pingback: Situs Poker Online

 137. Pingback: รับทำวีซ่าเชงเก้น

 138. Pingback: ray-ban australia

 139. Pingback: over at this website

 140. Pingback: beleza natural

 141. Pingback: click here

 142. Pingback: Online Pokies Australia

 143. Pingback: Refer to This Site

 144. Pingback: PDF Files

 145. Pingback: SOURCE

 146. Pingback: House Design Ideas

 147. Pingback: wedding photographer CT

 148. Pingback: house for sale 93536

 149. Pingback: mateo reverse

 150. Pingback: MILF Amber Jayne What's Good For The Goose

 151. Pingback: Unlock Her Legs

 152. Pingback: Cheap San Francisco 49ers Jerseys

 153. Pingback: see

 154. Pingback: notebook

 155. Pingback: read more

 156. Pingback: gay

 157. Pingback: istay

 158. Pingback: internet marketing

 159. Pingback: instagram follow bot

 160. Pingback: jiss

 161. Pingback: lahore call girls

 162. Pingback: siófok taxi

 163. Pingback: inflatable hire

 164. Pingback: new payday lender

 165. Pingback: seo auditing

 166. Pingback: locksmiths

 167. Pingback: Red Tea Detox

 168. Pingback: Manifestation Miracle Review

 169. Pingback: acer aspire v5 drivers for windows 7 32 bit

 170. Pingback: iphone case space

 171. Pingback: free loans

 172. Pingback: maso

 173. Pingback: montaj aer conditionat

 174. Pingback: semen

 175. Pingback: Read Full Report

 176. Pingback: wilhelm willeke balmaceda

 177. Pingback: Jackelyn

 178. Pingback: Kaycee

 179. Pingback: Latasha

 180. Pingback: mother

 181. Pingback: https://www.google.co.in/url?sa=t&source=web&url=https://www.forbiddenplaygroundxxx.com

 182. Pingback: Lemuel Loecken

 183. Pingback: Trautmann

 184. Pingback: why not try these out

 185. Pingback: Free MILF Porn Online

 186. Pingback: https://www.goodreads.com/user/show/80275742-johnmekio

 187. Pingback: porn

 188. Pingback: Forbrugslån

 189. Pingback: discoteche versilia

 190. Pingback: fat burning tea

 191. Pingback: The 3 Week Diet System

 192. Pingback: ignatov

 193. Pingback: Arijit Singh

 194. Pingback: learn this here now

 195. Pingback: Viagra Sans Ordonnance

 196. Pingback: http://klausen.no-ip.org/wiki/index.php/General_Public_Speaking_Some_Tips_And_Tips_For_Success..._Information_Num_45_From_337

 197. Pingback: good board games

 198. Pingback: Nâng Mũi S Line

 199. Pingback: heath anthony butler

 200. Pingback: amolatina review

 201. Pingback: data cente equipment recycling

 202. Pingback: replica christian louboutin shoes australia

 203. Pingback: Phẫu Thuật Hàm Hô JW

 204. Pingback: promociq onlain

 205. Pingback: Learn trade triangles precisely

 206. Pingback: Clicking Here

 207. Pingback: funny

 208. Pingback: Rich Fucks Series

 209. Pingback: stormy's secret stormy daniels keiran lee

 210. Pingback: Julianna Vega Cleaning Up The House And The Hard Cock

 211. Pingback: jake burgess springfield mo

 212. Pingback: related site

 213. Pingback: telugu movies download

 214. Pingback: click here

 215. Pingback: blogging

 216. Pingback: it disposal companies

 217. Pingback: bulk computer disposal

 218. Pingback: laptop disposal

 219. Pingback: marble cleaning uae

 220. Pingback: buy viagra

 221. Pingback: Promotional products australia

 222. Pingback: sadist

 223. Pingback: matthew pillmore

 224. Pingback: aaron woodman

 225. Pingback: real instagram likes

 226. Pingback: travel social

 227. Pingback: bus polska szwajcaria podkarpackie

 228. Pingback: Herpes symptom information

 229. Pingback: Website

 230. Pingback: Brawl Stars Free Gems

 231. Pingback: Payroll Management

 232. Pingback: xrated

 233. Pingback: crap

 234. Pingback: Product Review

 235. Pingback: hoar

 236. Pingback: discoteche versilia

 237. Pingback: capodanno versilia

 238. Pingback: Cheap Kids Clothes

 239. Pingback: Latest Lingerie and Nightwear Clothes in Dubai

 240. Pingback: Buy IPhone wholesale

 241. Pingback: https://www.monastuce.net/12-methodes-pirater-compte-facebook-1ere-partie/

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra