Historia

Gen. Walerian Czuma – dowódca obrony Warszawy podczas kampanii wrześniowej

Dziś 55. rocznica śmierci gen. Waleriana Czumy, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, dowódcy bohaterskiej obrony Warszawy we wrześniu 1939 r. i więźnia niemieckich oflagów. Po uwolnieniu pozostał na emigracji.

Walerian Czuma urodził się 24 grudnia 1890 r. w małopolskich Niepołomicach, dzieciństwo spędził na wsi w Czańcu. Ukończył szkołę powszechną w Kętach oraz gimnazjum w Wadowicach w 1911 r. Następnie odbył służbę w 13. pułku piechoty armii austriackiej jako tzw. jednoroczny ochotnik. Studiował rolnictwo w wiedeńskiej Hochschule fur Bodenkultur. Podczas studiów włączył się do działalności niepodległościowej w Polskich Drużynach Strzeleckich.

Od sierpnia 1914 r. służył w Legionach Polskich, jako dowódca plutonu, a następnie kompanii i batalionu. 4 lipca 1916 r. został ciężko ranny w bitwie pod Polską Górą. W sierpniu 1918 r. został wyznaczony przez gen. Józefa Hallera na dowódcę nowo powstałej 5. Dywizji Strzelców Polskich, która walczyła przeciwko bolszewikom. W styczniu 1920 r. dostał się do niewoli sowieckiej. W więzieniu przebywał do stycznia 1922 r., po czym, w drodze wymiany za sowieckich komisarzy, wrócił do kraju.

W II Rzeczpospolitej ukończył kurs wyższych dowódców w Rembertowie oraz, w latach 1931-1932, kurs Wyższych Studiów Wojskowych w Warszawie. W latach 1922 – 1927 r. był dowódcą 19. Dywizji Piechoty. Później został przeniesiony na dowódcę Obszaru Warownego Wilno, a w lutym 1928 r. objął stanowisko dowódcy 5. Dywizji Piechoty we Lwowie.

W 1929 r. został mianowany generałem brygady. Po 1938 r. pozostawał w dyspozycji Ministra Spraw Wojskowych. W lutym 1939 r. został mianowany Komendantem Głównym Straży Granicznej, którą to funkcję pełnił do chwili wybuchu II wojny światowej. Działał aktywnie w kilku organizacjach społecznych, m.in. w Straży Mogił Polskich Bohaterów, która zainicjowała budowę Cmentarza Obrońców Lwowa.

W dniach 3-28 września 1939 r., mimo podporządkowaniu się gen. Rómmlowi, był faktycznym dowódcą obrony Warszawy. Wspólnie z Komisarzem Cywilnym Stefanem Starzyńskim kierował heroiczną walką o stolicę. Początkowo dysponował jedynie skromnymi siłami garnizonu miejskiego, jednak w krótkim czasie zdołał zgromadzić całkiem pokaźne siły w liczbie ok. 70 tys. oficerów i żołnierzy.

Po kapitulacji stolicy dostał się do niewoli niemieckiej i przebywał w kilku różnych oflagach, gdzie ciężko chorował na szkorbut. W kwietniu 1945 r. został uwolniony przez oddziały amerykańskie. Trafił do Paryża, a później do Nicei, gdzie leczył się z wojennych ran. Nie wrócił już do ojczyzny. Osiedlił się w Anglii, gdzie poświęcił się pracy na roli, nie uczestnicząc w życiu publicznym.

W 1961 r. ciężko zachorował. Po długim leczeniu w polskim szpitalu w Penley gen. Walerian Czuma zmarł 7 kwietnia 1962 r. w następstwie trzeciego z kolei wylewu krwi do mózgu. Pochowano go na cmentarzu w Wrexham w Walii.

W 2004 r., na prośbę rodziny, do Polski sprowadzono urnę z jego prochami, którą po uroczystej mszy świętej złożono na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Gen. Walerian Czuma był wielokrotnie odznaczany, w tym Orderem Virtuti Militari III, IV i V klasy, Krzyżem Niepodległości z Mieczami, Orderem Polonia Restituta IV klasy, Złotym Krzyżem Zasługi oraz czterokrotnie Krzyżem Walecznych.

fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

1 komentarz

1 Komentarz

  1. It is pretty worth enough for me. In my view, if all

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra