Wiara

Argumenty liberałów, że Polacy nie pomagają Syryjczykom można będzie łatwo obalić

W pierwszą niedzielę po Wielkanocy obchodzona jest tzw. niedziela miłosierdzia. Tego dnia przypomina się wiernym o potrzebie zawierzenia Miłosierdziu Bożemu ale także o konieczności okazywania ludzkiego miłosierdzia. Dobrą okazją do gestów pomocy bliźnim jest wsparcie ofiar konfliktu w Syrii.

– Wciąż spotykamy się z obojętnością na los drugiego człowieka, przede wszystkim tego będącego daleko, ale i tego obok nas – piszą biskupi w liście na Niedzielę Miłosierdzia. Podkreślają, że bieda w różnej postaci wciąż dotyka wiele milionów ludzi. „Tak wiele jest docierających do nas obrazów, że widzimy cierpienie, ale go nie dotykamy, słyszymy płacz, ale nie pocieszamy płaczących, widzimy pragnienie, ale go nie zaspokajamy” – mówił Ojciec Święty Franciszek w Rzymie w czerwcu 2016 r. (Rzym, 13 czerwca 2016 r.).

W Roku św. Brata Alberta, szczególnego świadka miłosierdzia, biskupi nawiązują do jego dewizy życiowej, by „być dobrym jak chleb” i w jej myśl, zachęcają do czynienia dzieł miłosierdzia w praktyce. „Nadszedł czas, aby zrobić miejsce wyobraźni” – pisał papież Franciszek w Liście Misericordia et misera. „Każdy jest umiłowany przez Boga, więc każdy ma mieć miłosierdzie w sercu, pamięci i działaniu” – czytamy w liście pasterskim Konferencji Episkopatu Polski.

Przykładem takiego działania są – jak piszą biskupi – dzieła prowadzone m.in. przez Caritas Polska. – Posługa Caritas nie jest jednak zwykłą działalnością charytatywną. To przede wszystkim kształtowanie postawy wrażliwości na los drugiego człowieka i odpowiedź na konkretne problemy dzisiejszego świata – podkreślają. Dodają, że „warunkiem niesienia miłosierdzia jest osobiste doświadczenie Miłosierdzia Bożego i zgoda na Jego działanie w życiu każdego z nas”. Nawiązując do encykliki Benedykta XVI Caritas in veritate, piszą, że „dyspozycyjna obecność wobec bliźnich na marginesach współczesnego świata staje się miarą wiarygodności Kościoła”.

Jak czytamy w liście pasterskim Episkopatu, Caritas od 26 lat służy poprzez 5000 Parafialnych Zespołów Caritas, 2700 Szkolnych i Akademickich Kół Caritas, w których posługuje blisko 100 tysięcy wolontariuszy. Biskupi wymieniają m.in. takie inicjatywy, jak: Wakacyjna Akcja Caritas, Tornister Pełen Uśmiechów, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, zbiórki żywności, Jałmużna Wielkopostna.

Piszą też o prowadzonym od roku programie Rodzina Rodzinie, dzięki któremu wspierane są ofiary wojny w Syrii. – Każdy z nas ma wciąż możliwość włączenia się do grona pomagających. Niech to szczególne dzieło będzie naszą konkretną odpowiedzią na los rodzin, tak boleśnie dotkniętych dramatem wojny – zachęcają biskupi w liście na Niedzielę Miłosierdzia.

Tego dnia decyzją Episkopatu w kościołach w całej Polsce do puszek będą zbierane ofiary na rzecz pomocy Syryjczykom.

Pełna treść listu pasterskiego, jaki zostanie odczytany w najbliższą niedzielę:

Umiłowani w Panu Siostry i Bracia!

Obecny rok poświęcony jest osobie św. Brata Alberta, szczególnego patrona i świadka miłosierdzia. Jego życie, a zwłaszcza życiowa dewiza: „być dobrym jak chleb”, stanowi dla nas inspirujący przykład urzeczywistniania w praktyce miłosierdzia. W myśl tegorocznego hasła programu duszpasterskiego „Idźcie i głoście”, chcemy jeszcze bardziej zaangażować się w apostolat miłosierdzia. Ojciec Święty Franciszek w Liście Misericordia et misera ogłoszonym na zakończenie Roku Świętego, zwraca naszą uwagę na to, że wszyscy doświadczyliśmy Bożego miłosierdzia i podkreśla, że teraz: „Nadszedł czas, aby zrobić miejsce wyobraźni miłosierdzia”. Każdy jest umiłowany przez Boga, więc każdy ma mieć miłosierdzie w sercu, pamięci i działaniu.

W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszymy: „uczniowie trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, a dobra materialne rozdzielali każdemu według potrzeby” (Dz 2,42-45). Tak realizowana pomoc charytatywna „każdemu według potrzeby” przyczynia się do budowania sprawiedliwości społecznej. Chrześcijanie od początku mają świadomość, że działalność charytatywna nie jest celem samym w sobie, ale że ma się ona przyczyniać do realizacji najważniejszego celu, którym jest zbawienie wszystkich ludzi.

Chrystusowe wezwanie do miłosierdzia jest nadal aktualne. Radością napełnia fakt, że działalność charytatywną Kościoła w Polsce podejmuje ponad 800 instytucji, które realizują 5000 różnego rodzaju dzieł. Dzięki temu pomoc dociera do ponad 3 milionów potrzebujących. W szczególny sposób uczestniczy w nich Caritas Polska w łączności z Caritas Diecezjalnymi. Rodzinę Caritas od 26 lat tworzy 5000 Parafialnych Zespołów Caritas, 2700 Szkolnych i Akademickich Kół Caritas, w których posługuje blisko 100 tysięcy wolontariuszy. Nie można pominąć również nieocenionej roli wszystkich tych, którzy spontanicznie angażują się w pomoc potrzebującym.

Mimo błyskawicznego rozwoju technologicznego, kulturowego, społecznego i cywilizacyjnego bieda w różnej postaci dotyka wiele milionów ludzi. Jedną z nich jest głód, którego doświadcza 800 milionów ludzi na całym świecie. Wciąż spotykamy się z obojętnością na los drugiego człowieka, przede wszystkim tego będącego daleko, ale i tego obok nas. Jak mówi Papież Franciszek: „Tak wiele jest docierających do nas obrazów, że widzimy cierpienie, ale go nie dotykamy, słyszymy płacz, ale nie pocieszamy płaczących, widzimy pragnienie, ale go nie zaspokajamy” (Rzym, 13 czerwca 2016 r.). Dlatego od ponad ćwierćwiecza Caritas w Polsce wychodzi z licznymi inicjatywami pomocy potrzebującym na różnych płaszczyznach. Pomagamy dzieciom przez Wakacyjną Akcję Caritas, Tornister Pełen Uśmiechów i Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom; ubogim poprzez zbiórki żywności Tak, pomagam! i Kromkę Chleba; niepełnosprawnym, chorym i starszym przez Jałmużnę Wielkopostną i 1%. Pomagamy także ofiarom konfliktów wojennych w uruchomionym w październiku 2016 roku programie Rodzina Rodzinie. Cieszy fakt, że spieszymy z pomocą nie tylko osobom potrzebującym w Polsce, ale i w najdalszych regionach świata, zwłaszcza ofiarom katastrof, suszy, powodzi i wojen.

Posługa Caritas nie jest jednak zwykłą działalnością charytatywną. To przede wszystkim kształtowanie postawy wrażliwości na los drugiego człowieka i odpowiedź na konkretne problemy dzisiejszego świata. Musimy pamiętać, że warunkiem niesienia miłosierdzia jest osobiste doświadczenie Miłosierdzia Bożego i zgoda na Jego działanie w życiu każdego z nas. Jak pisze Papież Benedykt XVI w encyklice Caritas in veritate: „Dyspozycyjność wobec Boga otwiera na dyspozycyjność wobec braci oraz wobec życia”.

Dyspozycyjność wobec Boga to inne imię nowej ewangelizacji. Celem wszystkich współcześnie podejmowanych wysiłków duszpasterskich Kościoła jest otwarcie człowieka na żywą i zbawczą miłość Boga. Bóg chce być obecny ze swoją miłością miłosierną zwłaszcza tam, gdzie ludzie pozbawieni są nie tylko doczesnych perspektyw godziwego życia, ale i wszelkich znaków obecności Boga. Dyspozycyjna obecność wobec bliźnich na marginesach współczesnego świata staje się miarą wiarygodności Kościoła, bo Chrystus utożsamił się z biednymi, ich lękiem i cierpieniem. Papież Franciszek nie tylko to głosi, ale niezwykle mocno pokazuje, zwłaszcza wobec uchodźców, bezdomnych, głodujących, ofiar handlu ludźmi i przemocy.

Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci dramatem trwającej od ponad 6 lat wojny w Syrii. Wskutek tego konfliktu ponad 13 mln ludzi, w tym 6 mln dzieci potrzebuje pomocy humanitarnej. Wśród wielu inicjatyw pomocy cierpiącym jest przygotowany i realizowany przez Caritas Polska, wspomniany już program Rodzina Rodzinie, który umożliwia materialne wsparcie konkretnej syryjskiej rodziny. Dzięki zaangażowaniu pojedynczych osób a także całych rodzin, instytucji, wspólnot zakonnych i parafialnych wspieranych jest już ponad 2000 syryjskich rodzin. Każdy z nas ma wciąż możliwość włączenia się do grona pomagających. Niech to szczególne dzieło będzie naszą konkretną odpowiedzią na los rodzin, tak boleśnie dotkniętych dramatem wojny. Już teraz pragniemy podziękować wszystkim, którzy zechcą wesprzeć ofiarą zbieraną dziś do puszek w całej Polsce osoby dotknięte wojną w Syrii, szczególnie w zrujnowanym Aleppo.

Dzisiaj, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, w którą przypada też Święto Patronalne Caritas, pragniemy nasze myśli i serca zwrócić do Maryi, Matki Miłosierdzia, aby wypraszała paschalną radość wszystkim zaangażowanym w dzieła charytatywne Kościoła, zwłaszcza wolontariuszom ze Szkolnych i Akademickich Kół oraz Parafialnych Zespołów Caritas a także tym, których modlitwa umacnia posługujących. Niech Maryja wspiera szlachetnych fundatorów i darczyńców, umożliwiających Caritas i wszelkim organizacjom charytatywnym codzienną misję. Niech Jej wstawiennictwo przymnaża apostołów miłosierdzia na wzór św. Brata Alberta.

Wszystkim Wam, Siostry i Bracia udzielamy pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali: Pasterze Kościoła w Polsce
obecni na 375. Zebraniu Plenarnym KEP
w Warszawie, w dniu 14 marca 2017 r.

 

ZA: BPKEP

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

137 komentarzy

137 Komentarzy

 1. Paweł

  21 kwietnia 2017 at 16:54

  Nie mamy obowiązku nikomu z zewnątrz pomagać. Najpierw zadbajmy o swój Kraj i tylko i wyłącznie o Polaków.

 2. klioes vel pislamista

  21 kwietnia 2017 at 19:41

  A teraz 2 najświeższe limeryki:


  Fulda

  Donator KUL-u z miasta Fulda
  Z islamskim Kurdem piwo dulda.
  Funduje piwo wciąż dla Kurda,
  Mówiąc: „Pij, albo z Fuldy furda!”
  Stawia mu piwo… A na KUL da?!


  Mosul

  Kurd, skoro wrócił do Mosulu,
  Zapomniał już o głowy bólu.
  We Fuldzie go prowadził ból
  Do myśli, by sprowadzić KUL…
  I browar Lublin, o matulu!

 3. Egzorcysta

  21 kwietnia 2017 at 20:09

  Co tu duzo mowic, paru panow marzacych o tym by stac sie wlascielami swiata wczesniej dokonujaca przekertu ktory doprowadzil do tego ze moga drukowac pieniadze i nimi placic a inni musza sie napocic by je miec, placa „zolnierzom” by dla nich gnoili kazdy narod na ziemii.A naiwni , durni nie wiedzac o tym albo grajacy glupa, w ramach tego procederu rzadzacy innymi krajami uwazaja, ze jest okazja ze mozna byc bogatym dajac sie kupic za te drukowane, a inni wierza ,ze da sie zarobic trzymajac za morde kazdeego komu sie nie podoba to ze jedni moga drukowac kase a inni musza ciezko pracowac by przezyc.Ciezko pracowac zawsze oznacza pracowac na mafie rzadzaca ktora pilnuje by kazdy na nich harowal.Taki mamy system od 3000 lat albo dluzej.Ale prawosc jest ich wrogiem, czy wrogiem tez prawego.pl zobaczymy.

 4. Arnold Vandebrake

  23 kwietnia 2017 at 09:08

  Wow! Thank you! I always wanted to write on my site something like that. Can I implement a portion of your post to my blog?

 5. w88

  28 kwietnia 2017 at 06:46

  hey there and thank you for your info – I have definitely picked up something new from proper here. I did alternatively expertise a few technical issues the usage of this site, since I skilled to reload the site lots of occasions previous to I could get it to load correctly. I had been wondering in case your hosting is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances occasions will often impact your placement in google and could damage your quality score if ads and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Well I am adding this RSS to my email and can glance out for much extra of your respective fascinating content. Make sure you update this once more very soon..

 6. buy local

  28 kwietnia 2017 at 15:40

  Good – I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs as well as related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, website theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task.

 7. Tabung Pemadam api

  29 kwietnia 2017 at 08:10

  You made some respectable points there. I regarded on the web for the problem and found most people will go along with along with your website.

 8. Tabung Pemadam kebakaran

  29 kwietnia 2017 at 18:37

  I like this weblog so much, saved to bookmarks.

 9. Tabung Pemadam kebakaran

  30 kwietnia 2017 at 02:22

  Hi! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My blog looks weird when browsing from my iphone. I’m trying to find a template or plugin that might be able to correct this issue. If you have any suggestions, please share. Cheers!

 10. Tabung Pemadam api

  30 kwietnia 2017 at 07:33

  Outstanding post, you have pointed out some great details , I also believe this s a very excellent website.

 11. princess party Chicago

  30 kwietnia 2017 at 11:37

  Super-Duper site! I am loving it!! Will be back later to read some more. I am taking your feeds also.

 12. Alat pemadam api

  30 kwietnia 2017 at 20:03

  I have been checking out some of your articles and i must say pretty good stuff. I will surely bookmark your blog.

 13. Alat pemadam kebakaran

  1 maja 2017 at 12:00

  What i do not realize is if truth be told how you are no longer really much more neatly-preferred than you may be now. You’re so intelligent. You know thus considerably relating to this topic, produced me for my part imagine it from so many numerous angles. Its like men and women don’t seem to be fascinated unless it¦s one thing to accomplish with Woman gaga! Your personal stuffs outstanding. At all times deal with it up!

 14. body transformation

  3 maja 2017 at 07:58

  Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said „You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

 15. We are a gaggle of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site offered us with useful information to paintings on. You have performed an impressive activity and our entire community shall be thankful to you.

 16. Outboard motors

  3 maja 2017 at 21:28

  I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back in the future. Many thanks

 17. Watches gift vouchers

  4 maja 2017 at 06:08

  This blog is definitely rather handy since I’m at the moment creating an internet floral website – although I am only starting out therefore it’s really fairly small, nothing like this site. Can link to a few of the posts here as they are quite. Thanks much. Zoey Olsen

 18. versace bags

  5 maja 2017 at 05:47

  Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is wonderful blog. An excellent read. I’ll certainly be back.

 19. end of lease cleaning

  5 maja 2017 at 13:04

  I was recommended this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty. You’re wonderful! Thanks!

 20. kawy smakowe sklep

  6 maja 2017 at 11:46

  Nice read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch as I found it for him smile So let me rephrase that: Thank you for lunch!

 21. mikrozoo blog

  6 maja 2017 at 20:23

  I needed to create you one little note to be able to thank you very much again about the pretty concepts you have shown at this time. It was quite strangely open-handed with you to grant openly all many individuals could have sold for an e book to generate some money on their own, chiefly considering that you could have done it if you ever decided. These tips additionally worked to provide a fantastic way to understand that some people have a similar fervor much like my very own to grasp a lot more in terms of this condition. I think there are several more pleasant opportunities ahead for people who scan through your blog post.

 22. chodzik dla dziecka

  7 maja 2017 at 04:11

  Pretty great post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I’ve truly enjoyed surfing around your weblog posts. After all I will be subscribing in your feed and I hope you write once more very soon!

 23. http://yanistyle.com

  7 maja 2017 at 11:50

  You made some nice points there. I did a search on the issue and found mainly persons will have the same opinion with your blog.

 24. cheap women handbags

  7 maja 2017 at 18:52

  Hiya! I just would like to give a huge thumbs up for the nice information you’ve here on this post. I will probably be coming again to your blog for extra soon.

 25. Lonnie Sobeck

  8 maja 2017 at 00:33

  kamagra oral jelly next day delivery kamagra oral jelly orange apcalis oral jelly test kamagra oral jelly 1week pack kamagra apcalis jelly forum kamagra oral jelly comment prendre apcalis oral jelly

 26. yacht rental dubai price

  11 maja 2017 at 01:04

  What i do not understood is in reality how you’re now not actually much more neatly-liked than you may be now. You’re very intelligent. You know thus significantly relating to this topic, made me personally consider it from so many varied angles. Its like men and women don’t seem to be involved except it is one thing to accomplish with Lady gaga! Your individual stuffs excellent. At all times maintain it up!

 27. W 88

  11 maja 2017 at 08:41

  I really like your writing style, good info , regards for putting up : D.

 28. Leisa Bult

  11 maja 2017 at 11:45

  After examine just a few of the blog posts on your website now, and I actually like your manner of blogging. I bookmarked it to my bookmark website checklist and can be checking back soon. Pls check out my site as effectively and let me know what you think.

 29. Surgical Hollowares Exporters

  11 maja 2017 at 16:30

  I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Carry on the excellent works guys I?¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my site 🙂

 30. mp3 gratis

  11 maja 2017 at 23:11

  My spouse and I absolutely love your blog and find many of your post’s to be what precisely I’m looking for. can you offer guest writers to write content to suit your needs? I wouldn’t mind composing a post or elaborating on a lot of the subjects you write with regards to here. Again, awesome web site!

 31. email processing 4 cash

  14 maja 2017 at 09:16

  Hello. magnificent job. I did not expect this. This is a great story. Thanks!

 32. Thank you for some other wonderful post. The place else may just anyone get that type of info in such an ideal method of writing? I have a presentation subsequent week, and I’m on the look for such info.

 33. Tabung pemadam kebakaran

  15 maja 2017 at 00:54

  Very great post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I have really enjoyed browsing your weblog posts. After all I’ll be subscribing for your feed and I hope you write again very soon!

 34. USAA car insurance quote

  15 maja 2017 at 07:16

  Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

 35. obviously like your web site but you have to check the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to inform the reality nevertheless I will surely come again again.

 36. merzouga tours

  16 maja 2017 at 06:53

  Hello there, I found your site by means of Google while searching for a comparable subject, your web site came up, it appears to be like great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 37. Natacha Keeser

  16 maja 2017 at 10:46

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own blogweblog and was wonderingcurious what all is requiredneeded to get set upsetup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internetweb savvysmart so I’m not 100 surepositivecertain. Any tipsrecommendationssuggestions or advice would be greatly appreciated. ThanksKudosAppreciate itCheersThank youMany thanks

 38. mobile porn

  17 maja 2017 at 04:20

  I think other web site proprietors should take this web site as an model, very clean and excellent user friendly style and design, as well as the content. You’re an expert in this topic!

 39. mindset works

  19 maja 2017 at 01:07

  Hi my friend! I wish to say that this article is amazing, nice written and include almost all significant infos. I would like to see more posts like this.

 40. molybdenum wire

  19 maja 2017 at 08:10

  Sweet site, super design and style, very clean and employ pleasant.

 41. Yeah bookmaking this wasn’t a bad conclusion great post! .

 42. Addcrazy

  20 maja 2017 at 01:10

  I’ve been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.

 43. There are certainly quite a lot of details like that to take into consideration. That is a nice level to convey up. I supply the ideas above as common inspiration however clearly there are questions like the one you bring up where a very powerful factor shall be working in sincere good faith. I don?t know if finest practices have emerged around things like that, but I’m positive that your job is clearly recognized as a fair game. Both boys and girls feel the impression of only a second’s pleasure, for the remainder of their lives.

 44. האם קמגרה מסוכן

  20 maja 2017 at 15:47

  Outstanding post, you have pointed out some wonderful points, I as well conceive this s a very superb website.

 45. Wilbert Telfair

  20 maja 2017 at 17:37

  If you are going for bestmost excellentfinest contents like meI domyself, onlysimplyjust visitgo to seepay a visitpay a quick visit this websiteweb sitesiteweb page everydaydailyevery dayall the time becausesinceasfor the reason that it providesoffersgivespresents qualityfeature contents, thanks

 46. progresive insurance quote

  20 maja 2017 at 23:35

  Hey there, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, superb blog!

 47. auto insurance quotes comparison

  21 maja 2017 at 01:05

  I¦ve been exploring for a little bit for any high-quality articles or weblog posts on this sort of house . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Studying this info So i am happy to exhibit that I’ve a very just right uncanny feeling I found out exactly what I needed. I most surely will make certain to do not omit this web site and provides it a glance on a constant basis.

 48. Mitchell Wesberry

  21 maja 2017 at 19:58

  Valuable info. Lucky me I discovered your website accidentally, and I’m stunned why this accident didn’t took place earlier! I bookmarked it.

 49. اختبار الذكاء

  22 maja 2017 at 03:17

  Interesting blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog stand out. Please let me know where you got your theme. Thanks

 50. Josefa Yarman

  23 maja 2017 at 02:05

  I am reallyactuallyin facttrulygenuinely thankfulgrateful to the ownerholder of this websiteweb sitesiteweb page who has shared this greatenormousimpressivewonderfulfantastic articlepostpiece of writingparagraph at hereat this placeat this time.

 51. Erik Savas

  23 maja 2017 at 17:53

  Hmm it looks like your site ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to everything. Do you have any recommendations for first-time blog writers? I’d really appreciate it.

 52. Kasut murah

  24 maja 2017 at 04:18

  I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself? Plz reply back as I’m looking to create my own blog and would like to know wheere u got this from. thanks

 53. Royal Hano

  24 maja 2017 at 09:46

  GreatWonderfulFantasticMagnificentExcellent goodsitems from you, man. I’veI have keep in mindbear in mindrememberconsidertake into accounthave in mindtake notebe mindfulunderstandbe awaretake into accout your stuff prior toprevious to and you’reyou are simplyjust tooextremely greatwonderfulfantasticmagnificentexcellent. I reallyactually like what you’veyou have gotreceivedobtainedacquiredbought hereright here, reallycertainly like what you’reyou are statingsaying and the waythe best waythe way in which in whichby whichduring whichthrough whichwherein you assertyou are sayingyou say it. You are makingYou makeYou’re making it entertainingenjoyable and you stillyou continue to take care ofcare for to staykeep it smartsensiblewise. I cantcan notcan’t wait to readlearn far moremuch more from you. This isThat is actuallyreally a terrificgreatwonderfultremendous websitesiteweb site.

 54. I gotta favorite this site it seems handy very useful

 55. borvestinkral

  26 maja 2017 at 02:38

  Great post, you have pointed out some good points, I as well conceive this s a very superb website.

 56. maserati rental

  26 maja 2017 at 05:48

  Very interesting information!Perfect just what I was searching for!

 57. browse this site

  26 maja 2017 at 14:41

  An impressive share, I simply given this onto a colleague who was doing a bit analysis on this. And he actually bought me breakfast as a result of I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! However yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love studying extra on this topic. If doable, as you become expertise, would you thoughts updating your weblog with extra details? It is extremely helpful for me. Big thumb up for this weblog put up!

 58. Experience Dubai

  26 maja 2017 at 17:42

  I as well conceive thus, perfectly pent post! .

 59. Myrtice Connon

  27 maja 2017 at 04:11

  It is in reality a nice and useful piece of info. I¡¦m satisfied that you just shared this useful info with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 60. avx corporation

  28 maja 2017 at 11:37

  Another issue is that video gaming has become one of the all-time main forms of recreation for people of nearly every age. Kids engage in video games, and adults do, too. The particular XBox 360 has become the favorite games systems for people who love to have hundreds of games available to them, plus who like to learn live with people all over the world. Thank you for sharing your opinions.

 61. catchalldiscount.com

  28 maja 2017 at 22:33

  Great awesome things here. I?¦m very happy to look your post. Thanks a lot and i’m having a look forward to touch you. Will you kindly drop me a e-mail?

 62. frappe machine

  29 maja 2017 at 07:17

  F*ckin¦ tremendous things here. I¦m very satisfied to peer your article. Thanks a lot and i’m taking a look ahead to contact you. Will you please drop me a e-mail?

 63. آموزش نرم افزار 3d max

  30 maja 2017 at 12:22

  I am very happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.

 64. the page

  30 maja 2017 at 18:27

  Involving me and my husband we’ve owned a lot more MP3 players over the a long time than I can rely, like Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etcetera. But, the closing number of many years I’ve settled down towards 1 line of gamers. Why? Considering that I was content in the direction of explore how well-designed and exciting towards retain the services of the underappreciated (and greatly mocked) Zunes are.

 65. dulles airport car service

  31 maja 2017 at 00:04

  I like foregathering utile info, this post has got me even more info! .

 66. comparateur de vols

  31 maja 2017 at 03:58

  I cling on to listening to the news update lecture about receiving free online grant applications so I have been looking around for the most excellent site to get one. Could you tell me please, where could i acquire some?

 67. the url

  31 maja 2017 at 17:19

  I will devices this examine toward 2 models of us residents: present Zune property owners who are taking into consideration an improve, and people today hoping towards choose concerning a Zune and an iPod. (There are other avid gamers significance thinking about out there, such as the Sony Walkman X, yet I be expecting this offers oneself sufficient information and facts towards generate an mindful determination of the Zune vs gamers other than the iPod line as very well.)

 68. AIIMS Exam Book

  1 czerwca 2017 at 15:59

  Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly informative. I’m going to watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 69. black magic specialist in pakistan

  1 czerwca 2017 at 19:47

  I envy your work, appreciate it for all the great content.

 70. Escorts Gurgaon

  2 czerwca 2017 at 02:48

  You got a very good website, Gladiolus I discovered it through yahoo.

 71. best flight simulator games

  2 czerwca 2017 at 03:32

  A few things i have usually told people today is that when searching for a good internet electronics retail store, there are a few factors that you have to consider. First and foremost, you should make sure to locate a reputable and in addition, reliable store that has got great assessments and rankings from other customers and business world people. This will ensure that you are getting along with a well-known store that provides good program and aid to the patrons. Many thanks for sharing your opinions on this site.

 72. heart specialist in india

  2 czerwca 2017 at 09:18

  Hi, Neat post. There is an issue together with your website in internet explorer, might test this?K IE still is the market chief and a big component to folks will omit your excellent writing because of this problem.

 73. catering service in ghaziabad

  2 czerwca 2017 at 15:55

  Great – I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, site theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

 74. Shanon Gorley

  2 czerwca 2017 at 16:45

  NiceGoodFastidious repliesrespondanswersanswer backresponse in return of this questionquerydifficultyissuematter with solidfirmrealgenuine arguments and describingexplainingtelling everythingallthe whole thing regardingconcerningabouton the topic of that.

 75. bypass Surgery in delhi

  2 czerwca 2017 at 22:40

  Thank you for sharing excellent informations. Your site is very cool. I’m impressed by the details that you’ve on this site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the info I already searched all over the place and just could not come across. What a perfect website.

 76. Building intercom installation NY

  3 czerwca 2017 at 04:59

  Some really nice and useful information on this site, too I believe the layout contains fantastic features.

 77. global biotechnology market

  5 czerwca 2017 at 09:13

  Some truly interesting points you have written.Assisted me a lot, just what I was looking for : D.

 78. DominoQQ

  6 czerwca 2017 at 01:29

  Very great post. I simply stumbled upon your weblog and wished to say that I’ve really loved browsing your weblog posts. In any case I’ll be subscribing on your feed and I’m hoping you write again very soon!

 79. Fifaqq

  6 czerwca 2017 at 08:02

  Dead written articles, thank you for entropy. „No human thing is of serious importance.” by Plato.

 80. Macau Bet

  6 czerwca 2017 at 14:38

  Does your website have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to send you an email. I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it develop over time.

 81. Escort Ticino

  6 czerwca 2017 at 19:01

  I love your blog. It looks every informative.

 82. Audit Expert Indonesia

  7 czerwca 2017 at 04:06

  The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention.

 83. singapore cafes

  7 czerwca 2017 at 12:52

  I?¦ve recently started a site, the information you offer on this site has helped me greatly. Thanks for all of your time & work.

 84. a course in miracles

  8 czerwca 2017 at 14:28

  Great post and straight to the point. I don’t know if this is really the best place to ask but do you people have any thoughts on where to employ some professional writers? Thank you 🙂

 85. ormepiller til hund

  9 czerwca 2017 at 09:57

  I am delighted that I observed this weblog, precisely the right information that I was searching for!

 86. FifaQQ

  9 czerwca 2017 at 11:04

  Thank you for some other magnificent post. The place else may anybody get that type of info in such an ideal method of writing? I’ve a presentation next week, and I am at the search for such info.

 87. Agen Domino 99

  9 czerwca 2017 at 18:24

  I’ll right away seize your rss as I can not in finding your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you’ve any? Kindly allow me understand so that I may subscribe. Thanks.

 88. Domino Online

  10 czerwca 2017 at 01:43

  wonderful post, very informative. I wonder why the other experts of this sector do not notice this. You must continue your writing. I am sure, you have a great readers’ base already!

 89. www.findcoolpeople.com

  10 czerwca 2017 at 08:09

  There are some interesting cut-off dates on this article but I don’t know if I see all of them heart to heart. There may be some validity however I’ll take hold opinion until I look into it further. Good article , thanks and we would like more! Added to FeedBurner as effectively

 90. Daftar Bola88

  10 czerwca 2017 at 11:05

  Keep up the excellent work, I read few posts on this website and I conceive that your web site is really interesting and contains lots of superb information.

 91. creative things to do with travel photos

  10 czerwca 2017 at 15:13

  Your place is valueble for me. Thanks!…

 92. Gorden Minimalis

  10 czerwca 2017 at 18:00

  Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is fantastic blog. An excellent read. I’ll definitely be back.

 93. tours around the world

  10 czerwca 2017 at 21:25

  I haven’t checked in here for a while as I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 94. corporate video production dubai

  11 czerwca 2017 at 01:12

  Hey! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a extraordinary job!

 95. best travel videos on vimeo

  11 czerwca 2017 at 03:30

  obviously like your website but you need to check the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to tell the reality on the other hand I’ll surely come back again.

 96. www.essaywritingtutorials.com

  11 czerwca 2017 at 08:40

  I am lucky that I noticed this web site, just the right info that I was looking for! .

 97. things to do in dubai

  11 czerwca 2017 at 09:27

  hi!,I love your writing very much! percentage we keep up a correspondence extra approximately your post on AOL? I need an expert on this space to resolve my problem. May be that’s you! Looking forward to look you.

 98. where is Goa

  11 czerwca 2017 at 15:24

  Very well written article. It will be valuable to anybody who usess it, as well as myself. Keep up the good work – looking forward to more posts.

 99. rat exterminators near me

  12 czerwca 2017 at 01:48

  I enjoy your writing style really loving this web site.

 100. Geldanlage

  12 czerwca 2017 at 08:10

  Howdy very cool website!! Man .. Excellent .. Wonderful .. I will bookmark your blog and take the feeds additionally…I am satisfied to search out a lot of useful information right here in the post, we want work out more strategies on this regard, thank you for sharing. . . . . .

 101. Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam remarks? If so how do you stop it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me crazy so any support is very much appreciated.

 102. black boots

  12 czerwca 2017 at 14:12

  Its such as you learn my thoughts! You seem to understand so much about this, such as you wrote the e-book in it or something. I feel that you just can do with a few p.c. to pressure the message home a little bit, however other than that, this is excellent blog. A fantastic read. I will certainly be back.

 103. Your place is valueble for me. Thanks!…

 104. geico quote auto insurance

  12 czerwca 2017 at 19:42

  Its good as your other content : D, regards for posting.

 105. Sid

  13 czerwca 2017 at 00:18

  Me ha generado mucha motivación esta lectura. La recomiendo porque es verdaderamente un contenido muy bien explicado.

 106. cream for shingles

  13 czerwca 2017 at 14:57

  Hi, i think that i saw you visited my weblog so i came to “return the favor”.I am trying to find things to improve my site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

  http://herbertsweene.kinja.com/treat-your-shingles-pain-from-home-with-these-five-prov-1795603549?rev=1495890374040

 107. m88

  13 czerwca 2017 at 17:49

  What i do not understood is in reality how you’re no longer really much more well-appreciated than you may be right now. You’re so intelligent. You realize thus considerably in relation to this matter, made me personally believe it from numerous varied angles. Its like men and women are not fascinated except it is something to do with Lady gaga! Your personal stuffs excellent. Always deal with it up!

 108. hamilton beach coffee maker

  14 czerwca 2017 at 00:00

  Its wonderful as your other blog posts : D, thanks for putting up. „Experience is that marvelous thing that enables you to recognize a mistake when you make it again.” by Franklin P. Jones.

 109. Haarausfall was tun Ernährung

  14 czerwca 2017 at 05:47

  I do like the manner in which you have presented this problem plus it does offer us some fodder for thought. However, through just what I have personally seen, I just hope when the actual responses pile on that men and women keep on issue and not start on a tirade associated with the news of the day. Yet, thank you for this outstanding point and though I can not go along with the idea in totality, I respect the point of view.

 110. free download for windows xp

  14 czerwca 2017 at 11:52

  Thanks a bunch for sharing this with all of us you actually know what you’re talking about! Bookmarked. Kindly also visit my web site =). We could have a link exchange agreement between us!

 111. Chiang Mai Rajabhat University

  14 czerwca 2017 at 23:19

  Its good as your other content : D, appreciate it for putting up. „Talent does what it can genius does what it must.” by Edward George Bulwer-Lytton.

 112. The Paine Project

  15 czerwca 2017 at 02:40

  It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you can write next articles referring to this article. I wish to read more things about it!

 113. curry shoes sydney

  15 czerwca 2017 at 04:55

  Hi, I would like to subscribe for this webpage to get most recent updates, thus where can i do it please help out.

 114. Thailand Rajabhat

  15 czerwca 2017 at 18:01

  I’m really enjoying the theme/design of your site. Do you ever run into any browser compatibility issues? A few of my blog audience have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any solutions to help fix this problem?

 115. adventure activities in Mauritius

  15 czerwca 2017 at 18:05

  I cling on to listening to the news broadcast talk about getting free online grant applications so I have been looking around for the finest site to get one. Could you tell me please, where could i find some?

 116. boob cream

  15 czerwca 2017 at 23:42

  Great write-up, I am normal visitor of one¦s web site, maintain up the excellent operate, and It’s going to be a regular visitor for a lengthy time.

 117. medicaid application

  16 czerwca 2017 at 00:24

  Amazing! This blog looks exactly like my old one! It’s on a entirely different subject but it has pretty much the same page layout and design. Wonderful choice of colors!

 118. home accessories

  16 czerwca 2017 at 06:10

  I enjoy the efforts you have put in this, regards for all the great articles.

 119. battery recycling newbury

  18 czerwca 2017 at 08:29

  Someone necessarily lend a hand to make critically posts I’d state. This is the first time I frequented your website page and to this point? I amazed with the analysis you made to make this actual publish extraordinary. Fantastic process!

 120. garotas em manaus

  18 czerwca 2017 at 13:32

  hello there and thank you for your information – I have certainly picked up anything new from right here. I did however expertise several technical issues using this site, since I experienced to reload the web site many times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my email and could look out for a lot more of your respective fascinating content. Make sure you update this again soon..

 121. post natal massage singapore

  18 czerwca 2017 at 18:53

  you’re really a good webmaster. The site loading speed is incredible. It seems that you are doing any unique trick. Moreover, The contents are masterwork. you’ve done a magnificent job on this topic!

 122. geico

  19 czerwca 2017 at 00:20

  Please let me know if you’re looking for a writer for your site. You have some really great posts and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an email if interested. Regards!

 123. GEICO

  19 czerwca 2017 at 17:50

  Thank you for every other informative blog. The place else may just I am getting that kind of info written in such a perfect means? I’ve a venture that I am just now working on, and I have been at the look out for such info.

 124. Diorio International Reality

  19 czerwca 2017 at 23:21

  Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is wonderful, let alone the content!

 125. view publisher site

  20 czerwca 2017 at 08:11

  I have not checked in here for some time as I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 126. important documents

  20 czerwca 2017 at 13:45

  Somebody necessarily lend a hand to make severely posts I might state. That is the first time I frequented your web page and so far? I amazed with the research you made to make this actual publish extraordinary. Excellent activity!

 127. online shopping of shoes

  20 czerwca 2017 at 14:19

  You can easily drown your self amongst all this information if you don’t take it one step at a time.|A Facebook enthusiast web page is a mini website inside the larger social networking site. This will save you cash if there happens to be a very good sale at 1 specific retailer. Second, you require to produce a business plan.|So, what these businesses do in purchase to attract people into taking surveys is by having to pay them to consider it. This includes maintaining a list of goods with you, which you really want to purchase.|You can make use of the break for online buying for purses. Using my friend’s advice I began to do more research into on-line discount codes, vouchers and coupon codes. Negotiation is also essential in getting suppliers.|1 such instance is Vince which is a leading brand name title when it arrives to branded garments for women. In the prior time, online buying was quite not possible and hard to think.|You can discover incredible offers on infant care goods on eBay. You can make use of the break for online buying for purses. If you adhere to some precautionary actions it will be much more secure on purchasing at ebay.|I discovered a wide range of goods that I believe many a traveler would enjoy for under $25.00. Since the time of their emergence, portable difficult disks have usually been the one and only muse of tech enthusiasts.|One this kind of example is Vince which is a top brand name when it arrives to branded clothes for ladies. There are cash back options on loads of goods such as money benefits from reputable merchants.|Now you do not require to look and have paper cuttings to save cash. Just including Meta tags or keyword will not assist on your own. Terminate any subscriptions that you’re not utilizing – you can usually re-subscribe at a later date.|When you use this card, each greenback that you will invest will earn you reward points.

 128. Spot on with this write-up, I truly think this website needs much more consideration. I’ll probably be again to read much more, thanks for that info.

 129. her comment is here

  20 czerwca 2017 at 19:21

  I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Keep up the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my website 🙂

 130. Data Recovery

  21 czerwca 2017 at 02:37

  I discovered your weblog site on google and verify just a few of your early posts. Proceed to maintain up the very good operate. I simply further up your RSS feed to my MSN News Reader.

 131. Desert Data Recovery

  21 czerwca 2017 at 03:08

  Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained I’m sure you had fun writing this article.

 132. bbc uk political news

  21 czerwca 2017 at 09:33

  It’s actually a great and useful piece of info. I am glad that you shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 133. Avenere Cladding

  21 czerwca 2017 at 13:55

  Good write-up, I am normal visitor of one?¦s web site, maintain up the excellent operate, and It’s going to be a regular visitor for a lengthy time.

 134. Goldpreis

  21 czerwca 2017 at 18:29

  There is noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain nice points in features also.

 135. katie

  23 czerwca 2017 at 05:07

  buy phentermine diet pills 37.5

 136. Hello! I just would like to give a huge thumbs up for the great info you have here on this post. I will be coming back to your blog for more soon.

 137. Agen Bola88

  24 czerwca 2017 at 08:49

  What i do not understood is in truth how you are not actually a lot more well-preferred than you might be now. You’re very intelligent. You realize therefore significantly relating to this topic, made me in my view believe it from so many numerous angles. Its like women and men aren’t fascinated except it’s one thing to accomplish with Girl gaga! Your personal stuffs nice. Always maintain it up!

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra