Z zagranicy

Banderowcy próbują penetrować środowisko Polaków na Litwie!

Ukraińskie środowiska przyznające się do banderyzmu usiłują wniknąć już nie tylko w ruch narodowy w Polsce. Ostatnio podjęli oni próbę wciągnięcia w orbitę swoich wpływów także młodych Polaków na Wileńszczyźnie. Nacjonaliści ukraińscy nawet tam, jak się okazuje, mają swoich popleczników.

W Polsce wtyczką ukraińskich grup nacjonalistycznych usiłował być Witold Jan Dobrowolski – były kandydat Ruchu Narodowego w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku, działający swego czasu w ONR Podhale [1]. Pochodzący z Zakopanego Dobrowolski jest orędownikiem idei „Międzymorza” i sojuszu polsko-ukraińskiego. Nie są to jednak jedyne jego poglądy warte uwagi. Ostatnio dał on publicznie wyraz żalowi, że hitlerowska III Rzesza Niemiecka przegrała II wojnę światową [2]. Według Dobrowolskiego, przegrana zagrażającego skądinąd biologicznemu istnieniu Narodu Polskiego państwa była… „śmiercią starej Europy” [3]. Właśnie Europę, która miała odejść do historii wraz z klęską III Rzeszy, Dobrowolski „uważa za swoisty ideał” [4] [5].

Dobrowolski nie ukrywa także swoich bliskich więzi z Rajmundem Klonowskim. Jako pracownik „Kuriera Wileńskiego” Klonowski udostępnił Dobrowolskiemu łamy tego polskiego dziennika na Litwie, w którym ukazał się podpisany przez tego ostatniego artykuł „Polacy patronami ulic na Ukrainie” [6]. Sam Klonowski zaś był reprezentantem Polaków z Litwy na współorganizowanym w październiku 2014 roku w Lublinie przez Obóz Narodowo-Radykalny „Dniem Solidarności z Polakami na Kresach” [7].

Rajmund Klonowski, tak jak i Dobrowolski, miał kandydować z list Ruchu Narodowego do Parlamentu Europejskiego w wyborach w 2014 roku [8]. Wystąpił też na kongresie RN-u 3 maja 2014 roku [9]. Ukoronowaniem kariery Klonowskiego jako narodowca było poświęcenie uwagi jego osobie przez administratora satyrycznej strony na facebooku „Rosyjska V kolumna w Polsce”, na której prędzej czy później musi się znaleźć każdy szanujący się działacz kresowy i narodowy [10].

Tymczasem, Dobrowolski i właśnie Rajmund Klonowski wspólnie wybrali się do Kijowa, gdzie 27 kwietnia br. wzięli udział w konferencji poświęconej „Międzymorzu”. Nazwiska byłych kandydatów Ruchu Narodowego są wymienione jako reprezentanci strony polskiej na stronie Nationalkorps.org. Konferencja była organizowana przez Ruch Azowski, którego członkowie fotografowali się pod pomnikiem Stepana Bandery [11].

„Серед доповідачів на конференції були: директор Інституту ім. Романа Рибарського Маріуш Патей (Польща), професор Даміан Дуда (Польща), Раймунд Клоновський (Польща)” – czytamy po ukraińsku w relacji ze wspomnianej konferencji Ruchu Azowskiego poświęconej tzw. „Międzymorzu”, gdzie wymienione jest nazwisko Klonowskiego [12]. Dobrowolski zaś stoi pierwszy z prawej na pamiątkowym zdjęciu z imprezy [13].

Związki z ukraińskimi nacjonalistami i fascynatami hitlerowskiej III Rzeszy to nie jedyny kontrowersyjny punkt działalności Klonowskiego. Próbował on swego czasu przekształcić koło Związku Polaków na Litwie – Wileńską Młodzież Patriotyczną w… Klub „Gazety Polskiej”, jednak bezskutecznie. Początkowo zresztą, jak mówią nasze źródła – na przełomie 2012 i 2013 roku – Klonowski nie miał z WMP żadnego związku, mieszkał wówczas na stałe w Białymstoku jako student jednej z tamtejszych uczelni wyższych.

– Sztandarowa impreza pod szyldem WMP, czyli turniej piłkarski dla uczniów szkół polskich z Wilna, który obecnie ma nawet patronat polskiej ambasady, narodziła się bez jakiegokolwiek merytorycznego bądź organizacyjnego udziału Klonowskiego. Z kolei na zdjęciach z pierwszego inauguracyjnego wyjazdu formacyjno-integracyjnego WMP do Zułowa na Wileńszczyźnie, czyli w miejscu urodzenia Józefa Piłsudskiego, również nie znajdziemy Rajmunda Klonowskiego, jest za to nawet dwoje „Koroniarzy”, którzy akurat mieszkali wtedy w Wilnie. Przyczyna jest prosta – Klonowskiego nie było wtedy na stałe w Wilnie, inaczej wziąłby udział w wyjeździe. Studiował on jednak wówczas informatykę w Białymstoku, pobierał nawet stypendium od rządu polskiego na studiowanie w Polsce, łatwo to wszystko sprawdzić. W protokołach obecności, prowadzonych przez ówczesną prezes WMP Magdalenę Bartoszewicz, też nazwisko Rajmunda Klonowskiego się nie pojawia, bo w zebraniach po prostu nie uczestniczył. Przyszedł on na gotowe po powrocie do Wilna ze studiów w Polsce. Dziwne jednak, że wcześniej przez blisko dekadę dorosłego życia w Wilnie Klonowski nie stworzył żadnej patriotycznej organizacji tamtejszej polskiej młodzieży, przecież nikt mu nie bronił tego robić przed 2012/13. Nie po to zaś powstało koło ZPL, by służyło ono Klonowskiemu do kolaboracji z „Gazetą Polską” – relacjonuje osoba będąca świadkiem początków organizacji.

Nasz informator – jak deklaruje – gotów jest również w każdej chwili pod nazwiskiem przedstawić swoje stanowisko przed odpowiednimi organami Związku Polaków na Litwie, gdyby Klonowski miał się przed nimi tłumaczyć ze swojego zachowania.

Jak już wspomniano, po powrocie do Wilna i przejęciu kierownictwa w WMP Klonowski próbował uwikłać tamtejszą polską młodzież i jej organizacyjny wysiłek na rzecz partykularnych interesów środowiska „Gazety Polskiej”. Była to, jak dzisiaj wiemy, próba nieudana.

Tymczasem, właśnie „Gazeta Polska” realizuje najbardziej konsekwentną linię oczerniania wiodącej siły politycznej Polaków z Wileńszczyzny – Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Katarzyna Gójska-Hejke nazwała AWPL w swoim felietonie na łamach „GP” „miejscową partią putinowską” [14]. Z kolei 11 marca 2016 roku podczas konferencji w Wilnie Gójska-Hejke obciążyła „część polskich działaczy” na Litwie za zły stan stosunków polsko-litewskich [15]. Warto przypomnieć z kolei, że za propagandową działalność pro-ukraińską Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny „GP”, który towarzyszył Gójskiej-Hejke na wileńskiej konferencji, został 11 listopada 2014 roku odznaczony przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy lub – wedle innych przekazów – przez ukraińską Narodową Radę Bezpieczeństwa i Obrony [16]. Sakiewicz – tak jak Dobrowolski i Klonowski – jest zwolennikiem idei „Międzymorza” [17].

Mimo powyższych faktów, Klonowski nie tylko usiłował przekształcić młodzieżowe koło Związku Polaków na Litwie w Klub „Gazety Polskiej”. Ten niedoszły kandydat Ruchu Narodowego sam publikuje „Gazecie Polskiej Codziennie” [18]. Umowę o wzajemnej wymianie treści między „Kurierem Wileńskim” a „GPC” zawarto w październiku 2016 roku [19].

Aktualnie Witold Jan Dobrowolski jest członkiem redakcji internetowego czasopisma „Szturm”, którego ubolewanie z powodu klęski hitlerowskiej III Rzeszy Dobrowolski publicznie podziela [4] [5]. Czasopismo to jest wydawane przez Bogusława Koniucha z Białegostoku [20]. Dobrowolski – mimo swoich narodowo-socjalistycznych poglądów – znalazł też wspólny język z mieszkającym na Ukrainie Mirosławem Rowickim, liberałem z przekonania i radykalnym zwolennikiem Unii Europejskiej. To właśnie fanatyczne poparcie dla idei „pojednania” polsko-ukraińskiego połączyło Dobrowolskiego z Rowickim. Na łamach gazety tego ostatniego Dobrowolski publikował już podpisane przez siebie deklaracje i odezwy. Pod jedną z nich Dobrowolski jest przedstawiany jako członek redakcji „Szturmu” właśnie [21], inne oświadczenie opublikowane u Rowickiego sygnowane jest po prostu tytułem tego periodyku [22].

Rowicki zaś w dość widoczny sposób przejawia publicznie zgodność poglądów z szefem Związku Ukraińców w Polsce – Piotrem Tymą, którego postaci nie trzeba szerzej nikomu przedstawiać [23].

Dobrowolskiemu zdarza się również publikować w periodyku „Polityka Narodowa”, gdzie ostatnio ukazał się zresztą także wywiad z Rajmundem Klonowskim [24]. Jednakowoż, Klonowski udziela się w mediach jako reprezentatywny przedstawiciel tej społeczności i to mimo tego, że w ostatnich wyborach parlamentarnych na Litwie agitował za partiami konkurencyjnymi wobec Akcji Wyborczej Polaków. Ojciec Rajmunda Klonowskiego, Zygmunt Klonowski – wydawca współpracującego z „Gazetą Polską” „Kuriera Wileńskiego” – był bowiem kandydatem liberalnego Związku Wolności Litwy do litewskiego Sejmu. Nie uzyskał on jednak mandatu, dostając śladowe poparcie od wyborców. Rajmund Klonowski zaś, wykorzystując wileńskie korzenie, usiłuje propagować swoje poglądy, których dotychczas nikt rzetelnie nie opisywał.

Rajmund Klonowski nigdy nie był członkiem Ruchu Narodowego. Obecnie zaś nie ma między nami żadnej formy współpracy – dowiadujemy się w biurze Ruchu Narodowego od osoby kompetentnej w sprawach wypowiadania się w imieniu partii. Nic nie wiadomo również o tym, by Klonowski bądź Dobrowolski brali ostatnio udział w jakichkolwiek przedsięwzięciach firmowanych przez inne wiodące organizacje narodowe w Polsce.

Potwierdziliśmy także informacje, iż ze sprawą wybryków Klonowskiego został już poinformowany prezes Związku Polaków na Litwie. Z tematem Klonowskiego ma być też zapoznany Zarząd ZPL.

ŹRÓDŁA:

[1] http://onrpodhale.pl/onr-podhale-na-pierwszym-malopolskim-zjezdzie-ruchu-narodowego/

[2] https://scontent.fwaw5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18581759_122824204954634_2314326820353623245_n.jpg?oh=a7b05ccd879180379aca4d3bbea4d040&oe=59A68787

[3] https://scontent.fwaw5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18447559_122824184954636_533097301602478993_n.jpg?oh=00e42cbec46e5445aecc30bed764aed0&oe=597463A9

[4] https://scontent.fwaw5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18527638_122824304954624_5015550626760642331_n.jpg?oh=65df69f5d4ee714fcf909e48fdb5c0b0&oe=59B233CB

[5] https://scontent.fwaw5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18519522_122824248287963_5333090236597083219_n.jpg?oh=bec447a2ac31b13cca9aa541d96f58ed&oe=59781DFC

[6] http://kurierwilenski.lt/2015/09/08/polacy-patronami-ulic-na-ukrainie/

[7] http://www.radiomaryja.pl/informacje/lublin-dzien-solidarnosci-z-polakami-na-kresach/

[8] http://www.radiownet.pl/publikacje/rajmund-klonowski-w-strasburgu-bylbym-potrojnym-reprezentantem

[9] https://www.youtube.com/watch?v=0aMshiFgJHs

[10] https://www.facebook.com/218251225011751/photos/a.219785481524992.1073741828.218251225011751/331196450383894/

[11] https://scontent.fwaw5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18485632_122824214954633_1850947035433415140_n.jpg?oh=cee2379b033b1eaea9bab10223782c69&oe=59B7836E

[12] http://nationalcorps.org/blog/v-kiv-vdbulasja-ii-konferencja-z-rozbudovi-intermarumu

[13] http://nationalcorps.org/uploads/img/img_3103.jpg

[14] http://kresy.pl/wydarzenia/gazeta-polska-znow-atakuje-akcje-wyborcza-polakow-na-litwie/

[15] http://niezalezna.pl/77471-w-wilnie-o-wspolpracy-polski-i-litwy-spotkanie-dziennikarzy

[16] http://wiadomosci.onet.pl/kraj/sakiewicz-odznaczony-przez-sluzbe-bezpieczenstwa-ukrainy/40591

[17] http://niezalezna.pl/80724-droga-ku-miedzymorzu-wypelnic-testament-i-rzeczypospolitej

[18] http://gpcodziennie.pl/autor/3095/rajmundklonowski.html

[19] http://gpcodziennie.pl/56927-naszawspolpracazkurieremwilenskim.html

[20] http://szturm.com.pl/index.php/redakcja

[21] http://kuriergalicyjski.com/component/content/article?id=4864:polscy-i-ukrainscy-nacjonalisci-wystosowalismy-wspolny-apel-w-sprawie-lwow-na-cmentarzu-orlat

[22] http://kuriergalicyjski.com/actualnosci/przeglond-presy/5189-wspolna-pamiec

[23] https://scontent.fwaw5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18519549_122844924952562_4373249188738158006_n.jpg?oh=57726cdc21bb512a90d71b90e9f2124c&oe=59754425

[24] http://narodowcy.net/kultura-i-historia/najnowszy-numer-polityki-narodowej-1

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

40 komentarzy

40 Komentarzy

 1. Ortega

  17 maja 2017 at 10:44

  Nie znam „Akcji Wyborczej Polaków na Litwie”. Znam za to Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin. Ale może się czepiam tylko.

  Ktoś ewidentnie szuka podział.

  W sumie to o co autorowi chodzi? Bo jakoś zamachu stanu nie widzę. Ani nic czego wszyscy by nie wiedzieli?

  • gosc

   17 maja 2017 at 11:04

   @Ortega
   Jednak nie wszyscy wszystko wiedzą. Nawet jeśli coś wiem, to chętnie zapoznam się z opinią innych autorów.
   (…)
   Dziękujemy Redaktorze za artykuł, właściwa i szybka informacja to podstawa pracy organicznej dla Polski.
   Jak wielokrotnie mawia klasyk na antenie RadiaM, trzeba patrzeć „Polakom” (rządzącym) na ręce! Po czynach ich poznacie!
   A skoro już zabieram głos, to choć Ojciec Rydzyk wiele razy mówi o młodych Polakach, a Ci jak widać są narodowcami, i chrześcijanami z przekonaniem Bóg, Honor i Ojczyzna, to jakoś nie chce otwarcie poprzeć ruchu narodowego udostępniając antenę narodowcom np. w stałych felietonach, zapraszając do studia, i w modlitwie!

 2. tomek

  17 maja 2017 at 11:52

  Jak dotad to na portalach widze kacapow i ich apologetow

 3. Arkadiusz Miksa

  17 maja 2017 at 11:57

  Bardzo potrzebny tekst, również w swoich felietonach zwracałem uwagę na problem oddziaływania neobanderowców na kraje ościenne. Aktualnie szczególnie mocno oddziaływują oni na sytuację na Białorusi. W Polsce mogą liczyć na sympatię pisma Szturm do którego pisuje również jeden z byłych prezesów Młodzieży Wszechpolskiej i mam nadzieję, iż organizacja ta oficjalnie potępi tą postawę byłego kolegi. Drugim środowiskiem w Polsce jest neopogańskich Niklot co trąci też absurdem bo zwolennicy zjednoczenia słowiańszczyzny trzymają sztamę z neobanderowcami, z których znaczna część otacza kultem osobę Hitlera, który wobec Słowian miał jednoznaczne plany. Neobanderowcy mają też swoich „kumpli” na Litwie, Łotwie oraz w samej Rosji.

  • moherowy beret

   18 maja 2017 at 13:11

   WYgląda mi,że ten Klonowski i Dobrowolski są dywersantami żydowskiej GP i jej klubów.Przecież Sakiewicz za friko nie został uhonorowany przez ukraińską bezpiekę.
   Chazarzy ukraińscy starają się przeniknąć we wszystkie struktury państw w Europie,żeby mieć wpływ na politykę.Trzeba byc bardzo czujnym,bo wpychają swoje”wtyczki” do Narodowców,Młodzieży Wszechpolskiej i tak dalej.Trzeba mieć oczy wokół głowy.

 4. wiesscar

  17 maja 2017 at 12:35

  Nazizm niemiecki czyli III Rzesza by w kilka dziesiecioleci wymordowala narod polski.
  Bolszewizm radziecki czyli ZSRR jakos narod polski w wasalnym PRL przetrwal.
  Ze stratami ale przetrwal.

  • wiesscar

   17 maja 2017 at 12:37

   Udowodnic tezy nie mozna bo na szczescie dla ludzkosci III Rzesza zostala przez Aliantow pokonana ale to jest bardzo wysokie prawdopodobienstwo. Polacy by zostali wymordowani przez Niemcow zaraz po wymordowaniu przez Niemcow wszystkich Zydow.

   • solozzo

    17 maja 2017 at 15:57

    Prze Niemców i Ukraińców, dodajmy.

    • wiesscar

     17 maja 2017 at 20:01

     Tak.

 5. aga

  17 maja 2017 at 13:27

  Bardzo dziękuje za ten artykuł. ten Rajmund KLonowski faktycznie był jednym z kandydatow RN i niestety byl dosc intensywnie wowczas promowany przez winnickiego. smutne jest to ,ze RN wystawial kandydatow ,ktorych ,jak sie teraz okazuje wcale nie znal. smutne jest to ,ze winnicki i spolka zamist budowac struktury udielaja sie tylko na marszach i wszelakich rocznicach. byc moze jest to pociagajace dla mlodziezy ,ale nie dla ludzi 30+ , ktorzy musza sie zmagac ze skaldakmi zus, brakiem etatow i coraz wiekszym rabunkiem „dobrej zmiany” . nie jest takze mozliwe ,by umowic sie na spotkanie z „panem posłem” , jedynie z asystentem. coz nie spodziewalam sie ,ze tak szybko „pan poseł” obrosnie w piorka i ze bedzie sie tylko zajmowal kwestiami symboli narodowych. tak sie konczy wybieranie do polityki( moja wina , moja wina ) osob , ktore nigdy nie pracowaly ,ani rzetelnie sie nie wyksztalcily

  • Piotr

   17 maja 2017 at 19:35

   @aga
   Stary jestem, i już nie wierzę w żadnych narodowców którzy myślą propaństwowo. Każdy ciągnie w swoją stronę, to taki AWS, takie przystawki. To ciągle nie jest główne danie. Jak widać, narodowców nie stać na partię, na ruch wyborczy. Ciągle tylko Dmowskim się zasłaniają. A Dmowski działał, tworzył, kreował rzeczywistość Polski. Mnie już ten „obecny” Dmowski nie interesuje, za stary jestem, jedynie co mi jeszcze zostało, to zdolność wyborcza. Z pewnością i tym razem też się zmarnuje. Nie powiem, narodowcy przy klubie KUKIZ interpelację poselską mogą napisać, coś tam w Sejmie zorganizować, ale tak ławą i kupą mości Panowie do rządzenia Polską to się nie wybierają choć tyle patriotycznej młodzieży jest do „zagospodarowania”, i starzy przy urnach wspomogą młodych. To już więcej imć Pan Aleksander Jabłonowski na YT robi jak ci wszyscy narodowcy. Weźmy wybory samorządowe, temat na czasie, POPIS prowadzi już kampanię wyborczą w najlepsze, a narodowcy zadają pytania ministrom, choć odpowiedź jest już z góry wiadoma. Jak sama nazwa mówi, narodowcy kochają Polskę, ciągle potarzają Bóg Honor i Ojczyzna lub Czołem Wielkiej Polsce – i nic konkretnego w tym kierunku nie robią, no może poza paplaniną, ale jak to głosować przy urnie wyborczej na niezarejestrowaną „paplaninię”?

   • Kasia

    21 maja 2017 at 00:33

    Nie poszli w wyborach jako RN ale z Kkizem,który miał za zadnie zneutralizować RN,dlatego pompowały go mendia.
    Kowalski był przeciwny koalicji z Kukizem bo czuł pismo nosem ale młodziaki były mundrzejsze niż bardziej doswiadczony polityk i dzis RN to tylko nazwa bez siły oddziaływania.

 6. gieptil

  17 maja 2017 at 14:30

  Ja akurat dzisiaj trafiłem na stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów, to taka organizacja urządzająca polowania na katola i szerząca ciemnotę w rodzaju paranaukowej bredni zwanej teorią Darwina ( która w świetle ostatnich badań jest kompletną bzdurą ), tej teorii już nie da się obronić.
  Ale o co mi chodzi. Jest możliwość przeczytania tej strony w wersji angielskiej ( co jest częste ) i wersji ukraińskiej. A to ciekawe, skąd wzięli tłumacza? I co ich tak tam ciągnie? Jakaś duchowa wspólnota z banderowcami?
  http://www.psr.org.pl/

 7. Pingback: Ks.Tadeusz Isakowicz-Zaleski | Banderowcy próbują penetrować środowisko Polaków na Litwie!

 8. Paweł Kobak

  20 maja 2017 at 13:17

  To, co pisze autor o Rajmundzie Klonowskim jest świństwem i pomówieniami. Znam Rajmunda osobiście. Jest to człowiek rzetelny, śmiały i prawdziwy patriota polski. Nie pozwolimy wbijać klin w jedność polskiego społeczeństwa na Litwie i oczerniać uczciwych Polaków!

  • Autor

   20 maja 2017 at 14:00

   Który fakt podany w artykule jest nieprawdą? Proszę wskazać.

   • Lol

    21 maja 2017 at 03:45

    A który „fakt” podany w artykule JEST prawdą?

    • Autor

     21 maja 2017 at 12:06

     To już będzie ustalał ZPL przy ocenie wybryków Klonowskiego 🙂

     • Lol

      21 maja 2017 at 19:26

      Czyli nie sprawdza Pan źródła informacji które Pan podał? Zatem ten artykuł służy jedynie oczernieniu Pana Rajmunda? Sugeruje to także ciągłe powtarzanie „wybryków”.

     • Autor

      21 maja 2017 at 21:44

      Wszystkie fakty są potwierdzone i udokumentowane źródłami. Jeśli jest inaczej – proszę wskazać.

 9. Paweł Kobak

  20 maja 2017 at 14:19

  Chociażby to: po powrocie do Wilna i przejęciu kierownictwa w WMP Klonowski próbował uwikłać tamtejszą polską młodzież i jej organizacyjny wysiłek na rzecz partykularnych interesów środowiska „Gazety Polskiej”. Była to, jak dzisiaj wiemy, próba nieudana.
  NIEPRAWDA. Otóż kierownictwo WMP jest jak najlepszego zdania o Rajmundzie Klonowskim.
  Ojciec Rajmunda, pan Zygmunt, swego czasu uratował przed bankructwem jedyny w całej Europie polskojęzyczny dzienniK „Kurier Wileński”. Gdzie byli pańscy narodowcy, gdy Kurier Wileński tonął w długach?
  Przytacza autor rewelacje anonimowego informatora. Dlaczego anonimowego? Czego ta osoba sie boi?
  Jeszcze sporo durnot, ale leń mi. Znam Rajmunda. Polacy na Litwie znają go. Coś pan za jeden, że patriotów polskich błotem polewasz?

  • Autor

   20 maja 2017 at 15:07

   Nie opisywałem, jakiego zdania jest kierownictwo WMP o Rajmundzie Klonowskim. Opisywałem, jak nieudaną próbę przekształcenia WMP w Klub „Gazety Polskiej” R. Klonowski podjął. Gdyby była ona udana, to wszyscy byśmy o tym wiedzieli. Najwyraźniej osobista sympatia do Klonowskiego nie została przekuta w cel o charakterze politycznym.

   Znam historię „Kuriera Wileńskiego” i nie napisałem o p. Zygmuncie Klonowskim niczego, co byłoby nieprawdą. Znów reaguje Pan emocjonalnie. Prawdą jest, że „KW” współpracuje z „Gazetą Polską” i prawdą jest, że p. Zygmunt Klonowski startował z list liberalnej partii.

   A poza tym, dlaczego narodowcy mieliby pomagać akurat „Kurierowi Wileńskiemu” i niby jak mieliby to zrobić? Środowisko „KW” wyraźnie zakomunikowało, że preferuje środowisko Tomasza Sakiewicza i Katarzyny Gójskiej-Hejke. Poza tym, „Kurier” otrzymuje dotacje od instytucji państwa polskiego. I dlaczego miałbym personalnie odpowiadać za poczynania zbiorowości „narodowców”? Ruch Narodowy udostępnił swoje listy Rajmundowi Klonowskiemu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, udzielił mu głosu na Kongresie, a potem Klonowski poszedł w swoją stronę – ku ukraińskim nacjonalistom i „Gazecie Polskiej”. To on sam się określił, miał do tego prawo.

   Informator pozostaje na razie anonimowy, żeby nie ułatwiać Rajmundowi Klonowskiemu roboty. Jest on gotów do złożenia pełnych wyjaśnień w sprawie wybryków Klonowskiego przed kierownictwem Związku Polaków na Litwie, o czym ZPL już wie.

   Odpowiadając na pytanie, „co ja za jeden” – mogę być anty-Polakiem czy kimkolwiek Pan chce, bym był. Najważniejsze jednak, że jestem dość dobrze poinformowany w temacie poczynań Rajmunda Klonowskiego i on sam doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Osobiście uważam, że można godzić bycie polskim patriotą i niezgodę na kolaborację z „Gazetą Polską”, a Rajmund Klonowski podlega tutaj takim samym kryteriom oceny, jak wszyscy inni. To, że jest z Wilna, w niczym go nie usprawiedliwia. Jeśli Pan uważa inaczej, to pozostaje mi przejść nad tym do porządku dziennego.

 10. Paweł Kobak

  20 maja 2017 at 15:16

  Klonowski ku ukraińskim nacjonalistom?
  Fakty poproszę, a nie osobiste sympatie/antypatie.

  • Autor

   20 maja 2017 at 15:41

   Ma Pan przecież w tekście, odnośnik nr 12.

   • Lol

    21 maja 2017 at 03:51

    A w którym odnośniku możemy znaleźć informacje o otrzymywaniu przez Pana pieniędzy z Rosji?

    • Autor

     21 maja 2017 at 12:11

     Rosja płaci mi nie więcej, niż Panu Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

     • Lol

      21 maja 2017 at 19:31

      Czyli przyznaje Pan, że współpracuje Pan z Rosją? Może to sugerować chęć utworzenia przez Pana Republiki Ludowej w Solecznikach w celu skłócenia tamtejszych Polaków.

     • Autor

      21 maja 2017 at 21:52

      Solecznicka Republika Ludowa to przecież pomysł braci Litwinów, którzy chcieli sobie poćwiczyć tłumienie polskiego powstania przez litewskie wojsko. Co do Rosji – nie sądzę, by Rajmund Klonowski kogokolwiek tam obchodził.

 11. mobsex

  20 maja 2017 at 15:36

  Draftkings promo code : DraftKings promo

 12. Paweł Kobak

  20 maja 2017 at 15:57

  Ależ panie drogi…
  Był człowiek na konferencji (pewnie na zaproszenie) i już idzie w nogę z tym bandyctwem? Żyje pan w czarn o-bialym świecie, w którym nie ma miejsca dla odcieni. Nie widzę nic zdrożnego, chociaz ja, owszem, nie poszedłbym na coś takiego. Ale Klonowskiego rodziny nie wyrznęli na Wołyniu (i Bogu za to dzięki), natomiast pół mojej rodziny ze strony ojca niewinnie pomordowali na Wołyniu. Dlatego bym nie poszedł. Ale innym nie bronię. Demokracja i nie koniecznie, że Klonowski był tam, bo podziela postulaty tego ścierwa. Trzeba i wroga znać odwewnątrz.

  • Autor

   20 maja 2017 at 16:08

   Proszę Pana, bardzo mnie cieszy, iż przestał Pan wreszcie wątpić w fakt, iż Klonowski był na imprezie organizowanej przez ukraińskich nacjonalistów. Co do tego, w jakim celu Klonowski się tam udał – niech wyjaśnia on to przed odpowiednimi organami Związku Polaków na Litwie, właściwymi w sprawie oceny tego typu wybryków i wyciągania zeń konsekwencji. ZPL już o wszystkim wie, poczekajmy na decyzje. Z szacunkiem.

 13. Paweł Kobak

  20 maja 2017 at 16:20

  Zbyt ostro. Klonowski nie musi przed nikim sie wyjasniać. Tymbardziej przed ZPL. Jest to organizacja społeczna, nie polityczna. Zechce, powie, co tam go zaniosło. Ja – chetnie posłucham.

  • Autor

   20 maja 2017 at 16:31

   Obawiam się, że to nie Rajmund Klonowski będzie decydował, czy ma się stawić przed organami ZPL – o ile będzie chciał utrzymać swój dotychczasowy status w Związku. Ale nie moja to rzecz, czy kolaboracja z „Gazetą Polską” będzie w ZPL tolerowana.

 14. Krzysiek

  20 maja 2017 at 20:43

  Brawo autor. Kumanie się Szurmowców i niklotowców z Azovem, wspólne konferencje z nimi, hańba. Zarówno na ukradlinie i w Polsce, Azov i inne org. były na konferencji w klubie Odessa w Warszawie. Miejsce konferencji ujawniono, kilka dni przed samą konferencją. Co mieli do ukrycia? Już NOP wąchał się ze Swobodą, dzisiaj chyba nie jest już taki głupi. Szurm, nikloty to kliku frajerów, Azov ich wykorzystuje jak chce, a oni myślą, że stworzą międzymorze, bu ha ha.

 15. تحميل مهرجانات شعبى

  21 maja 2017 at 01:35

  What’s up,I read your new stuff named „Banderowcy próbują penetrować środowisko Polaków na Litwie! – Prawy.pl” like every week.Your writing style is witty, keep doing what you’re doing! And you can look our website about تحميل مهرجانات شعبى.

 16. czytający

  22 maja 2017 at 09:00

  Stosowane wobec Polaków są i inne chwyty, odwracające ich uwagę od ukronazizmu.
  Oto jeden z nich.
  „http://kresy24.pl/lech-kaczynski-upamietniony-w-zytomierzu-fotorelacja/”

  Tekst ujawniający przejrzyście INTENCJE, zastąpienia w świadomości Polaków, historycznej konieczności budowy nieistniejących dotychczas mogił rodaków, ofiar Genocidum Atrox, jednostkowymi tablicami na ścianach budynków, ku czci polityków z RP, NIEZNANYCH z pamięci o ofiarach Genocidum Atrox.

 17. buy csgo skins

  24 maja 2017 at 11:37

  I was very happy to uncover this web site. I want to to thank you for your time for this
  wonderful read!! I definitely really liked every bit of it and i also have you
  book marked to see new things on your website.

 18. Tamica Lemmond

  25 maja 2017 at 03:53

  Just how quaint.

 19. fifa 18 coins

  25 maja 2017 at 09:43

  Hi there! This post couldn’t be written any better!
  Going through this article reminds me of my previous
  roommate! He continually kept preaching about
  this. I most certainly will send this information to
  him. Pretty sure he will have a great read. Thank you for sharing!

 20. http://www.canadianautowarranty.ca

  26 maja 2017 at 13:06

  Great blog here! Also your site loads up very fast!
  What host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my site loaded up as fast as yours lol

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra