Z kraju

Oświadczenie Reduty Dobrego Imienia na temat relacji polsko-ukraińskich z uwzględnieniem niepokojących tendencji w ukraińskiej polityce historycznej

Z niepokojem obserwujemy politykę historyczną Ukrainy wobec Polski. Wzrasta gloryfikowanie OUN-UPA, niechęć do skonfrontowania się z prawdą o rzezi wołyńskiej, dochodzi do ataków na polskie placówki dyplomatyczne, a manipulacje faktami historycznymi w mediach coraz częściej podburzają przeciwko Polakom. Szczególnie agresywne i niebezpieczne są wypowiedzi przewodniczącego ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Wołodymyra Wjatrowycza.

Polacy, którzy jasno wyrażają swój sprzeciw, dostają wieloletni zakaz wjazdu na Ukrainę. Taki zakaz otrzymał prezydent Przemyśla Robert Choma, a ostatnio także pan Zdzisław Koguciuk, krewny pomordowanych przez UPA na Wołyniu, zasłużony działacz społeczny, walczący od lat o godne upamiętnienie ofiar banderowskiego ludobójstwa.

W związku z tym Reduta Dobrego Imienia publikuje stanowisko wobec polityki historycznej, którą prowadzi obecny rząd Ukrainy. Dokument kierujemy do Kancelarii Prezydenta, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Oświadczenie Reduty Dobrego Imienia na temat relacji polsko-ukraińskich z uwzględnieniem niepokojących tendencji w ukraińskiej polityce historycznej

Ukraińska polityka historyczna – stosunek Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej do zbrodni OUN-UPA na Polakach

Relacje polsko-ukraińskie na przestrzeni wieków kształtowały się dynamicznie, miały też swoje bardzo dramatyczne karty. Obecnie, w zasadzie po raz pierwszy w dziejach, istnieje szansa na ich kształtowanie jako relacji między dwoma suwerennymi, sąsiadującymi ze sobą państwami, które wiele łączy. Aby takie relacje, dobre i trwałe, mogły zaistnieć, potrzebne jest wyjaśnienie bolesnych kart z czasów II wojny światowej. Na przeszkodzie stoi niechęć strony ukraińskiej do skonfrontowania się z prawdą o Rzezi wołyńskiej.

W tym kontekście niepokoi wyraźna asymetria, którą można dostrzec we wzajemnych stosunkach. Jeśli chodzi o polską stronę, to można zaobserwować od lat nieustające i bezwarunkowe wsparcie polityczne, logistyczne, doradcze i finansowe dla Ukrainy – od chwili uzyskania przez nią niepodległości – z otwarciem granic na falę emigracji włącznie. Także na poziomie poszczególnych polskich obywateli czy też ich grup widać zainteresowanie i życzliwość, chęć pomocy. I tak na przykład wielu Polaków samorzutnie angażowało się w organizację pomocy podczas walk w Donbasie, zbierano medykamenty, odzież, żywność, pieniądze, wyruszały całe transporty z tymi darami. Wśród Polaków pochodzących z tamtych ziem nie ma roszczeń co do utraconej ojcowizny. Owszem, jest tęsknota, nostalgia, żal, poczucie krzywdy, ale nie ma tendencji rewizjonistycznych. Widać to w publikowanych wspomnieniach ludzi, którzy utracili najbliższych – mordowanych przez nacjonalistów ukraińskich w wyjątkowo okrutny sposób – i cały swój świat.

Tymczasem ze strony ukraińskiej mamy do czynienia z fałszowaniem historii, polityką historyczną gloryfikującą OUN-UPA, której emanacją jest uchwalenie ustawy sankcjonującej kary za krytykę obu formacji, a także brakiem zgody na upamiętnienie tych, których zamordowano. A są to formacje, które owszem, walczyły z Sowietami o samodzielną Ukrainę, ale jednocześnie były bezpośrednio odpowiedzialne za ludobójstwo na Polakach. Obserwujemy wzmożoną akcję niszczenia pomników, ataki na polskie placówki dyplomatyczne, manipulacje medialne, za których pomocą prowadzona jest nagonka na Polskę i Polaków, a każdy taki przypadek bez analizy tłumaczy się rosyjską prowokacją. Sprawcy pozostają anonimowi i nieuchwytni. Co więcej, każdemu, kto zadaje pytania o skalę odradzającego się nacjonalizmu ukraińskiego i realizm we wzajemnych relacjach polsko – ukraińskich knebluje się usta oskarżeniem o działalność agenturalną i przypięciem łatki przynależności do V kolumny Putina. Stajemy się w ten sposób zakładnikami szantażu emocjonalnego.

Rozumiemy potrzebę zjednoczenia obywateli kształtującego się państwa ukraińskiego wokół jakichś nośnych idei i bohaterów własnej przeszłości. Jednak bardzo niepokoi wybór bohaterów tej przeszłości, dokonywany przez współczesnych ukraińskich patriotów i popierany przez ukraińskie władze. Sądzimy, że Ukraińcy zasługują na innych bohaterów, nie splamionych wzywaniem do mordowania ani udziałem w ludobójstwie – i takich mają, choćby Semena Petlurę. Obok ukraińskich nacjonalistów z UPA, mordujących swych sąsiadów, byli też Ukraińcy, którzy tychże sąsiadów ratowali – i nierzadko sami ginęli z rąk własnych rodaków. Pamiętamy o tym i jesteśmy im wdzięczni.

Ze zła nie wynika nigdy dobro. Jedynie rozpoznając i odrzucając zło można zbudować coś dobrego. Jeśli Ukraińcy będą budowali własną tożsamość na fałszu, jeśli ich bohaterami będą mordercy – nigdy nie uda się im stworzyć silnego, suwerennego państwa, bezpiecznego domu dla nich samych.
Kwestię ukraińskiej polityki historycznej musimy rozpatrywać w kontekście szerszym, w kontekście obecnej sytuacji Polski i Ukrainy. Mając na względzie dążenie do jak najlepszych relacji obywatelska odpowiedzialność za Polskę nakazuje zadać następujące pytania:

 • Czy relacje Polski z Ukrainą bez względu na okoliczności powinna determinować decyzja o pomocy dla walczącej Ukrainy, która wiąże siły rosyjskie z dala od polskich granic?
 • Czy poparcie dla Ukrainy ma się odbywać bez względu na nacjonalizm ukraiński?
 • Czy należy to robić ze świadomością, że ok. 2 mln Ukraińców znających jedynie przekaz o kulcie Bandery przebywa na terytorium Polski, że są oni coraz lepiej zorganizowani, a perspektywa napływu kolejnej fali emigracji jest, jak się wydaje, jedynie kwestią czasu?

Coraz bardziej napięta sytuacja wymaga zdecydowanej reakcji strony polskiej na fałszowanie historii przez czołowych urzędników i historyków Ukrainy. Można bez wahania powiedzieć, że efektem nieustającego dialogu w ramach polsko – ukraińskiego forum historyków jest jedynie uwiarygodnianie fałszywej i wrogiej Polsce polityki historycznej Ukrainy, bez reakcji ze strony ukraińskiej na postulaty strony polskiej. Mówiąc wprost – Ukraińcy nie chcą uznać win za zbrodnie popełnione na Polakach i relatywizują znaczenie wydarzeń z ukraińsko-polskiej przeszłości. Owszem, polityka II RP w stosunku do mniejszości nierzadko była błędna i oparta na fałszywych założeniach, choć warto pamiętać, że mimo wszystko Ukraińcy w Polsce mogli żyć i rozwijać się, czego nie można powiedzieć o części Ukrainy znajdującej się w Sowietach, gdzie podczas Wielkiego Głodu zginęło 3 mln Ukraińców. W żadnym razie niesprawiedliwe traktowanie Ukraińców przez polskie władze nie tłumaczy ani ukraińskiego terroryzmu skierowanego przeciw funkcjonariuszom państwa polskiego ani też późniejszego mordowania Polaków, które było realizacją planu „czystki etnicznej”.

To, co teraz się toczy, to nie jest dialog, lecz monolog i to obwarowany szantażem emocjonalnym, bo przecież Ukraina walczy z Rosją. Niestety – nie da się zbudować na takiej podstawie trwałych i przyjaznych relacji pomiędzy narodami, chociażby dlatego, że w Polsce przebywa ok. 2 mln Ukraińców, którzy wychowywani przez politykę historyczną swojego państwa mają zafałszowaną perspektywę historyczną, inną wizję przeszłości, czego konsekwencje są oczywiste – wrogość do Polaków. Co więcej, oficjalne osobistości państwa ukraińskiego aktywnie uczestniczą nie tylko w apologetyzowaniu zbrodniczych organizacji, ale wprost popierają fałszowanie historii przez ukraińskich badaczy, w dowolny sposób kompilujących dane źródłowe. Dobrym przykładem takiej działalności, która po prostu przygotowuje grunt pod rehabilitację zbrodniarzy jest artykuł Serhija Rabienki, polecany przez Wołodymyra Wiatrowycza, szefa ukraińskiego IPN i uczestnika wspomnianego forum dialogu polsko-ukraińskiego. Artykuł Serhija Rabienki, „rozprawiający się z mitem ludobójstwa na Wołyniu”, w pełni akceptowany przez Wiatrowycza, jest dobrym przykładem na manipulacje i przekłamania strony ukraińskiej, prowadzące do wybielania zbrodniarzy, zdjęcia z Ukraińców odpowiedzialności za ludobójstwo i – w konsekwencji – uspokojenia sumień. A bez rozliczenia i uznania win – w skali masowej – powtórzenie się zbrodni jest możliwe. Już teraz w województwach południowo-wschodnich obecnej Polski obywatele odczuwają niepokój. Lęk przed „powrotem rezunów” jest realny, zwłaszcza gdy na Ukrainie pojawiają się mapy z Przemyślem w granicach Ukrainy. Dlatego takie teksty jak omawiany artykuł nie mogą pozostać bez odpowiedzi. Zespół Reduty Dobrego Imienia i jej Dział Dokumentacji i Analiz dokonał krytycznej analizy tego tekstu (która jest aneksem do niniejszego Oświadczenia) wypunktowując wszystkie przekłamania i manipulacje, co pokazuje jak członkowie obecnych ukraińskich elit traktują historię. I trzeba pamiętać, że 2 mln Ukraińców w Polsce zna tylko ukraińską wersję historii, bez odpowiedzi ze strony polskiej, chociażby w postaci jakiegoś rodzaju programu w telewizji publicznej do nich skierowanego.

Atmosfera wzajemnych relacji gęstnieje, a eskalacja działań i pola konfliktu niebezpiecznie zbliżają się do polskiej granicy. Trzeba zatem reagować, zanim będzie za późno. Dlatego apelujemy o realizm i wzajemne poszanowanie na gruncie prawdy. Polska nie może być dłużej poddawana szantażowi emocjonalnemu.

Politykę historyczną od propagandy oddziela cienka bariera, którą tworzą rzetelność zawodowa autora(ów) i wykonawcy(ów) konkretnych polityk historycznych oraz świadomość niebezpieczeństw, które zmaterializują się, jeśli zostaną złamane zasady rzetelności i uczciwości. Niebezpieczeństwa te to przede wszystkim relatywizacja prawdy, co gorsza – relatywizacja zachodząca na gruncie demokratycznych koncepcji organizacji społeczeństwa i zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami.

Warunkiem podstawowym polskiej polityki historycznej wobec Ukrainy powinno być uwypuklenie wspólnych i pozytywnych jednocześnie fragmentów historii. Polskie działania powinny brać pod uwagę rzeczywiste uwarunkowania zmieniającej się rzeczywistości w relacjach polsko-ukraińskich.

Zbyt długie zwlekanie z rozwiązaniem problemu tylko go rozjątrza.

Ukraińcy muszą wreszcie zrozumieć, że budowa wzajemnych relacji nie jest i nie będzie możliwa na gruncie akceptacji dla fałszu.

Historia się nie powtarza – ale te same przyczyny wywołują takie same skutki.

REDUTA DOBREGO IMIENIA POLSKA LIGA PRZECIW ZNIESŁAWIENIOM

 

ANEKS DO OŚWIADCZENIA REDUTY DOBREGO IMIENIA NA TEMAT RELACJI POLSKO-UKRAIŃSKICH: ANALIZA ARTYKUŁU

AUTOR: SERHIJ RABIENKO (Сергій Рябенко)

Artykuł ukazał się w Ukraińskiej Prawdzie 4 lutego 2017 r.

Tytuł: Що сталося в Парослі? Хто приніс смерть у польську колонію на Волині /Co się stało w Parośli? Kto przyniósł śmierć do polskiej kolonii na Wołyniu

Począwszy od 1990 r., kiedy to w Polsce została wydane przez ówczesną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce – Instytut Pamięci Narodowej – pierwsze niewielkie opracowanie przedstawiające chronologiczny rejestr zbrodni ukraińskich na Polakach na Wołyniu autorstwa Józefa Turowskiego i Władysława Siemaszki pt. Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich dokonane na ludności polskiej na Wołyniu 1939-1945, trwa konflikt polskiej i ukraińskiej pamięci historycznej – po stronie ukraińskiej reprezentowany przez nacjonalistyczną diasporę ukraińską i, początkowo tylko na zachodniej Ukrainie, przez niezbyt liczną grupę inteligencji ukraińskiej o nacjonalistycznych poglądach. Po 2000 r., kiedy to ukazała się kilkanaście razy większa od ww. książeczki Turowskiego i Siemaszki praca Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945 Władysława i Ewy Siemaszków, dokumentująca zbrodnie nacjonalistów ukraińskich w ponad 1700 miejscowościach, konflikt ten wzmógł się, bowiem powstanie w 1991 r. państwa ukraińskiego i pozbycie się dominacji sowieckiej, umożliwiło ukraińskim środowiskom nacjonalistycznym nieskrępowaną wszechstronną aktywność uwieńczoną wprowadzeniem w 2015 r. państwowego kultu OUN i UPA. Nieprzerwanie od 1990 r. na Ukrainie prowadzone są prace i wydawane publikacje gloryfikujące OUN i UPA oraz wybielające te organizacje z piętna zbrodni na Polakach oraz zaprzeczające kwalifikacji tych zbrodni jako ludobójstwa. W ostatnich latach przewodnią rolę w tym odgrywa Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej.

Artykuł autorstwa współpracownika Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Serhija Riabenki Co się stało w Parośli? Kto przyniósł śmierć do polskiej kolonii na Wołyniu jest przykładem powszechnie uprawianego na Ukrainie negacjonizmu zbrodni ludobójstwa na Polakach i fałszowania świadczących o tym faktów.

Poprzedzająca właściwy tekst zapowiedź redakcyjna rozprawienia się z „jednym z podstawowych mitów ‘ludobójstwa na Wołyniu”, czyli polskimi twierdzeniami, że zbrodni dokonali ukraińscy nacjonaliści, a przede wszystkim tzw. banderowcy, jest postawioną przez autora tezą, którą usiłuje dowieść zestawiając odpowiednio dobrane źródła informacji.

Zbrodnia w kolonii Parośla (ściśle: kolonia Parośla I w gm. Antonówka, pow. sarneński, woj. wołyńskie), tj. podstępne wymordowanie od 155 do 180 Polaków (149 osób znanych z nazwiska) była pierwszą masową zbrodnią dokonaną 9 lutego 1943 r. przez nacjonalistów ukraińskich, jednak mordy pojedynczych osób i rodzin były dokonywane przez Ukraińców na Wołyniu od 1942 r. Zbrodnie poprzedzające wymordowanie Parośli nie były jakimiś przypadkowymi zdarzeniami kryminalnymi, bowiem odbywały się według tego samego schematu (powtórzonego później w Małopolsce Wschodniej). Zamiar wyniszczenia „lachów” był artykułowany przez Ukraińców co najmniej od lipca 1941 r., tj. od objęcia Kresów Wschodnich okupacją niemiecką, podczas której – w przeciwieństwie do okupacji sowieckiej – ruch nacjonalistyczny miał dobre warunki do rozwoju i działania (aż do momentu atakowania przez bojówki OUN i UPA w 1943 r. posterunków niemieckich, majątków administrowanych przez Niemców i przejeżdżających pojazdów oraz ekspedycji kontyngentowych). Zapowiedzi „rozprawy z lachami”, wypowiadane przez Ukraińców w różnym czasie przed przystąpieniem do totalnego mordowania Polaków, znajdują się w setkach świadectw ocalonych. Sprawcami Zbrodni Wołyńskiej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej była OUN Stepana Bandery i stworzona przez nią UPA (czyli tzw. banderowcy), co wynika nie tylko z przekazów świadków, ale również z dokumentów banderowskich, sowieckich i części dokumentów polskiego podziemia.

Wymordowanie kolonii Parośla było, jak ustalił prof. dr hab. Grzegorz Motyka, dziełem pierwszego wojskowego oddziału pod dowództwem Hryhorija Perechijniaka „Dowbeszki-Korobki”, zorganizowanego przez OUN Bandery na północnym Wołyniu, określanego później jako pierwsza sotnia UPA. Ta identyfikacja zbrodniarzy wynika z zestawienia następujących faktów: 1) 7 lutego albo z 7 na 8 lutego 1943 r. sotnia „Dowbeszki-Korobki” dokonała napadu na budynek policji (czy żandarmerii?) niemieckiej we Włodzimiercu (miasteczko i gmina w pow. sarneńskim), zabierając służących w niej Kozaków oraz broń i amunicję (informacje o tym zdarzeniu podają emigracyjne nacjonalistyczne opracowania ukraińskie); 2) 9 lutego 1943 r. miał miejsce mord w Parośli, odległej od Włodzimierca ok. 10 km, gdzie w jednym z domów oprócz domowników, Ukraińcy zamordowali także Kozaków z Włodzimierca, czego świadkiem byli „niedobici” w tym domu Witold Kołodyński wraz z siostrą Teresą; świadectwo Kołodyńskiego było opublikowane w Ludobójstwie… (ss. 1213-1219) oraz wielu innych publikacjach.

Świadkami zbrodni w Parośli byli także mieszkańcy okolicznych miejscowości przybyli na miejsce zbrodni i grzebiący zamordowanych (ich relacje były wykorzystane w pracy Ludobójstwo… do opracowania opisu zbrodni) oraz 12 pozostałych ocalonych, którzy przekazali swe przeżycia mieszkańcom okolicznych miejscowości.

Połączenie obu faktów – napadu we Włodzimiercu z mordem w Parośli jako ciągu jednej akcji banderowców nie podlega wątpliwościom, bowiem nie ma śladów jakichkolwiek innych akcji w tym czasie i w tej okolicy, w których byliby porwani Kozacy, zaś zamordowanych Kozaków u Kołodyńskich widziało wielu dorosłych ludzi z sąsiednich miejscowości, nie tylko ocalone dzieci.

W Ludobójstwie… jako sprawców błędnie wskazano nacjonalistów ukraińskich z ugrupowania Maksyma Borowcia „Tarasa Bulby”, kierując się nie tylko określeniami napastników przez miejscowych Polaków jako „bulbowców”, ale przede wszystkim raportem Okręgu AK Wołyń kryptonim „Hreczka” skierowanym do Komendanta Głównego AK z sytuacji do dn. 20 kwietnia 1943, w którym zbrodniarze są nazwani bulbowcami. W tym czasie rozeznanie do jakiego ugrupowania należą ukraińskie bojówki było dla ludności polskiej trudne lub niemożliwe, bowiem Ukraińcy izolowali się i nie dopuszczali do wnikania w ich organizacyjne zależności. Bez względu na przynależność organizacyjną morderców, polska ludność nie miała żadnych wątpliwości, że sprawcami byli Ukraińcy, a fakt wymordowania Parośli „lotem błyskawicy” był przekazywany nawet w odległe miejsca Wołynia i był przynajmniej w najbliższej okolicy bodźcem do organizowania wart mających ostrzegać o niebezpieczeństwie i w niektórych większych miejscowościach do tworzenia samoobrony.

Dla gloryfikatorów OUN i UPA niewygodne jest, że pierwsza „antyniemiecka” akcja UPA była połączona z wielką zbrodnią na Polakach, tym bardziej że na bieżący rok przypada 75. rocznica powstania UPA (jest nawiązanie do tej rocznicy w artykule Riabenki), toteż omawiany artykuł powstał w ramach przygotowań rocznicowych (14 października). Celem tej publikacji jest zatem podważenie odpowiedzialności banderowców za pierwszy masowy mord na Wołyniu w Parośli.

Aby osiągnąć pożądany cel Riabenko zestawił i przeanalizował 4 publikacje wspomnieniowe dowódców sowieckiej partyzantki, w tym polskiego komunisty Józefa Sobiesiaka, wzmianki dwu ouenowców z otoczenia „Dowbeszki-Korobki”, dwie polskie relacje świadków (Witold Kołodyński i Zofia Grzesiakowa), 3 dokumenty polskiego podziemia AK, 4 meldunki i sprawozdania dowódców zgrupowań i oddziałów partyzantki sowieckiej działającej na Wołyniu i Polesiu, protokół przesłuchania członka oddziału UPA działającego m.in. w okolicach Włodzimierca oraz interpretacje ukraińskiego historyka Iwana Patrylaka zajmującego się od 2001 r. formacjami OUN i UPA. Najwięcej miejsca poświęcił Riabenko przedstawianiu opisu wydarzeń w Parośli przez Józefa Sobiesiaka, którego w Polsce po 1989 r. żaden z badaczy nie cytuje, nie traktując jego stwierdzeń (będących pasmem zmyśleń) jako wiarygodnego poważnego źródła informacji, lecz jako propagandową publicystykę. Jedyną wartą uwagi informacją podaną przez Sobiesiaka jest wskazanie na banderowców jako sprawców zbrodni. Jako przeciwwagę dla tego jedynego prawdziwego twierdzenia Sobiesiaka Riabenko przedstawia krótkie opisy i wzmianki o wymordowaniu Parośli przez dowódców sowieckiej partyzantki, podkreślając, że jeden z nich, Anton Brinski, w którego zgrupowaniu działał oddział Sobiesiaka, za morderców uważał bulbowców (pozostali ograniczyli się do ogólnej nazwy „nacjonaliści ukraińscy”). Sprzeczność w określaniu sprawców przez sowieckich dowódców lub nieprecyzyjne ich nazywanie, służy Riabence z jednej strony do sugerowania, że w tej sytuacji tożsamość sprawców jest niewiadoma, ale z drugiej strony, że z tych źródeł (Sobiesiak) pochodzi współcześnie wykorzystywane oskarżenie o zbrodnie banderowców. W podobny sposób Riabenko zajmuje się sprawozdaniami i meldunkami dowódców sowieckiej partyzantki, którzy na sprawców zbrodni typują bulbowców, a jeden z nich wymienia jako dowódcę rejonu Włodzimierzec syna popa Suporkewycza, na co nie ma potwierdzenia w innych źródłach.

Również w powoływanych przez Riabenkę dokumentach Polskiego Państwa Podziemnego sprawcami są bulbowcy bądź bandy ukraińskie, a więc informacje traktowane przez niego jako podstawa do stawiania znaku zapytania wobec sprawców wymordowania Parośli. Tendencyjnie pomija on czynnik niemożności prowadzenia wywiadu przez polskie podziemie w separujących się środowiskach ukraińskich z głęboką konspiracyjnością ukraińskiego podziemia. Kolejny zręczny zabieg podważania polskich twierdzeń zastosował Riabenko wobec dokumentu określonego przez niego jako wspomnienia kpt. Władysława Kochańskiego, który po rozbiciu przez UPA ośrodka samoobrony Huta Stepańska i zniszczeniu okolicznych osiedli polskich przebywał na terenie gminy Antonówka pomiędzy 19 a 29 lipca 1943 r., organizując tam oddział partyzancki, z którym wyruszył do powiatu kostopolskiego. W rzeczywistości był to odpis z odpisu listu kpt. Kochańskiego znajdujący się w zbiorach Instytutu Pamięci Narodowej, którego zacytowany fragment został przez Riabenkę nieco zniekształcony, a do tego najprawdopodobniej w odpisie z odpisu został opuszczony podczas przepisywania jakiś niewielki fragment mówiący o miejscowościach polskich potrzebujących obrony przed banderowcami, bowiem zestaw tych miejscowości przeczy ówczesnej sytuacji – wymordowana Parośla nie wymagała ochrony i prawdopodobnie została zamieszczona jako przykład ilustrujący poważne zagrożenie, zaś opuszczone zostały inne miejscowości. Otóż cytat artykułu z Riabenki jest następujący: „zasadniczym zadaniem po upadku Huty Stepańskiej było strzec życia ludności polskiej przed napadami watah banderowskich w Antonówce, w koloniach Wydymer i Parośla, w której ludność została eksterminowana w końcu stycznia 1943 roku przez banderowców, którzy podali się za radzieckich partyzantów […]”, gdy tymczasem fragment ten ma brzmienie: „Zasadniczym zadaniem po upadku Huty Stepańskiej, było zapewnienie życia ludności polskiej, poprzez obronę przed napadami banderowskich watah w skupiskach Antonówka, kol. Wydymer, Parośl kolonia, w której cała ludność została wymordowana z końcem stycznia 1943 r przez banderowców podszywających się pod radzieckich partyzantów (…). Riabenko wykorzystuje nieprecyzyjne lub zniekształcone sformułowanie Kochańskiego do podania sugestii, że to nie Parośla, w której zginęli Kozacy wraz z Polakami była mordowana przez banderowców, lecz druga kolonia o tej samej nazwie, Parośla II, w tej samej gminie Antonówka w lipcu 1943 r., zarzucając ocalonemu Witoldowi Kołodyńskiemu, że sprawców zbrodni w Parośli II „przerzucił” do Parośli I, w której w lutym 1943 r. została zamordowana jego rodzina. Tymczasem Parośla II nie była całkowicie wymordowana: w trakcie napadu 30 lipca 1943 r. kolonia została całkowicie spalona wraz z innymi okolicznymi polskimi osiedlami, a tego dnia zginęły na jej terenie zaledwie 2 osoby, bo ludność polska zdążyła uciec. Losy Polaków w Parośli II są opisane w Ludobójstwie… (s. 742-743), lecz Riabenko świadomie pomija tę pracę całkowicie, by nawet nie podpowiadać szczególnie dociekliwym czytelnikom niepożądanej lektury.

Najsilniej Riabenko pomniejsza znaczenie relacji Witolda Kołodyńskiego, a nawet ją podważa, uważając za wątpliwą, ponieważ: „doznał ciężkiego urazu głowy i stracił przytomność”, miał 12 lat, jego relacje (nie wiadomo dlaczego w liczbie mnogiej, gdy mowa o jednej relacji) „zostały spisane dopiero w 1991 roku, a więc prawie po 60 latach”. Kontynuując myśl o czasie, który minął od wydarzenia, orzeka: „Dlatego – nie wiadomo, na ile te wspomnienia odzwierciedlają to, co on widział, słyszał i wiedział bezpośrednio w czasie napadu na Paroślę oraz czy na te wspomnienia nie miały wpływu późniejsze wydarzenia konfliktu polsko-ukraińskiego i rozpowszechnionych w powojennej Polsce wyobrażeń o roli banderowców w tym konflikcie”. Suponuje więc dokładniej, skąd brały się wyobrażenia Kołodyńskiego o roli banderowców: „nie jest wykluczone, że właśnie wydane w Polsce w latach 50. i 60. wspomnienia Sobiesiaka i Werszyhory [sowieckich partyzantów, i co dziwne akurat wspomnienia Werszyhory, które w małym stopniu są zbliżone do relacji Kołodyńskiego] wpłynęły na ocenę wydarzeń w Parośli ze strony jedynego ocalałego świadka, tj. Kołodyńskiego”. Jako jedynego świadka Riabenko ma na myśli świadka bezpośredniego, o czym triumfalnie komunikuje, odpowiadając na zadane przez siebie pytanie „Co mają Polacy?”: „Jedynym bezpośrednim dowodem, na którym opiera się ta wersja [wymordowania Parośli przez sotnię „Dowbeszki-Korobki”] są relacje byłego mieszkańca Parośli Witolda Kołodyńskiego”. Ta relacja, ze względu na podany w niej fakt mordowania uprowadzonych z Włodzimierca Kozaków, co kojarzy się z napadem sotni „Dowbeszki-Korobki”, szczególnie psuje usiłowanie ukrycia pierwszej sotni UPA jako morderców Polaków. Wyczuwa się satysfakcję u Riabenki: cóż mają Polacy jako dowód zbrodni – tylko jednego ocalałego świadka, a to za mało; a więc zbrodnia niemal doskonała. Tymczasem oprócz Kołodyńskiego ocalało jeszcze 12 osób, z których niektórzy ciężko ranni później zmarli, ale zdążyli oni przekazać opisy zbrodni osobom, które nimi się zaopiekowały w sąsiednich polskich koloniach – zawarte w relacjach wykorzystanych w Ludobójstwie…, lecz Riabenko woli w to nie wnikać. Jeden z ocalonych w Parośli chłopców nie przekazał tak szczegółowej relacji jak Kołodyński, ale sporządził szczegółowy plan kolonii (w Ludobójstwie… na s. 740) z zaznaczonymi wymordowanymi rodzinami, włącznie z własną.

Przekaz innego ważnego polskiego świadka, Zofii Grzesiakowej (Między Horyniem a Słuczą, Warszawa 1992, ss. 298-302,304,306,309,310), Riabenko bagatelizuje, twierdząc, że nie wiadomo czy i z jakim podziemiem był związany znany jej młody Ukrainiec ze wsi Bielatycze (gm. Bielatycze, pow. sarneński), biorący udział wraz z innymi mieszkańcami tej wsi w napadzie na Paroślę. Tymczasem niemożliwe jest by Riabenko nie wiedział, że sowiecki wywiad ustalił nazwiska 33 Ukraińców z Bielatycz, należących do OUN niepodległościowców (czyli banderowców), a lista ta datowana 12 marca 1943 r., a więc prawie miesiąc po likwidacji Parośli, jest opublikowana w popularnej na Ukrainie pracy Iwana Biłasa, Represywno-karalna systema w Ukrajini 1917-1953, Kijiw „Lwów” – „Wijśko Ukrajiny” 1994, s. 377-378. Przynajmniej część ouenowców z tej listy mordowała Polaków w Parośli, co wynika z obserwacji Zofii Grzesiakowej i docierających do niej informacji od miejscowych Ukraińców.

W zamiarze podważenia wspomnienia Grzesiakowej Riabenko przytacza „bajkową” opinię historyka specjalizującego się w historii OUN-UPA Iwana Patrylaka, który uważa, że sotnia Perehijniaka nie podejmowałaby się po napadzie we Włodzimiercu palenia okolicznych polskich wsi, żeby nie ściągnąć na siebie pościgu niemieckiego, usunęła się na północny wschód pod Wysock, „obok którego Niemcy dogonili sotnię” 22 lutego 1943 r.! W rzeczywistości działania pierwszej sotni UPA przebiegały zupełnie inaczej: Parośla w lutym 1943 r. była jedyną wymordowaną polską kolonią w okolicy Włodzimierca, puste domy spalone zostały dopiero 30 lipca 1943 r. podczas likwidacji całego kompleksu polskich kolonii na północ od linii kolejowej Kowel-Sarny; innych kolonii tam nie wymordowano całkowicie i nie palono, a więc ciche unicestwienie Polaków bez jednego wystrzału przy pomocy siekier i bez palenia zabudowań nie groziło jakąkolwiek reakcją Niemców. Niemcy zresztą generalnie nie ścigali nacjonalistów ukraińskich za zbrodnie na Polakach. Wprost infantylne jest wyobrażenie, że po akcji we Włodzimiercu Niemcy od 7 do 22 lutego (tj. przez 15 dni) tropili sotnię aż dopadli ją pod Wysockiem (pow. stoliński, woj. poleskie) odległym od Parośli w prostej linii ok. 55 km. Przede wszystkim nie mieli wystarczającego powodu, by podejmować tak długotrwały wysiłek, bowiem w podstawowych opracowaniach o UPA (Petro Mirczuk, Ukrajinśka Powstanśka Armija 1942-1952. Dokumenty i materiały, Monachium 1953, Lwiw 1991, s. 33 – cytat z czasopisma Wisti z frontu УПА, nr 1 z 1943 р. oraz Ukrajinśka Powstanśka Armija. Bojowi diji UPA za 1943-1950 r., czastyna druga, Wydannia Zakordonnych Czastyn Orhanizaciji Ukrajinśkych Nacjonalistiw, bmw. 1960, s. 5) nie ma ani słowa o ataku na Niemców w Włodzimiercu, lecz na budynek, w którym kwaterowali Kozacy na służbie niemieckiej, pełniąc funkcje policjantów. Celem tego napadu było uwolnienie członka OUN „Dubrowy”, którego zatrzymali policjanci-Kozacy z Włodzimierca. Opisuje to Roman Petrenko współpracujący w ounowskim podziemiu z Perehijniakiem, członek terenowego kierownictwa OUN ( Litopys Ukrajinśkoji Powstanśkoji Armiji, t. 27, Roman Petrenko: Za Ukrajinu, za jiji wolju (spohady), Toronto 1997, s. 77-79). Postanowienie o odbiciu członka OUN zapadło na naradzie terenowego kierownictwa OUN (uczestniczył w niej Petrenko) z przywódcą Sarneńskiego Okręgu OUN Iwanem Łytwynczukiem „Dubowym”. Rezultatem napadu było uwolnienie „Dubrowy” oraz rozbrojenie i ujęcie Kozaków, zlikwidowanych dzień lub dwa później w Parośli. Faktycznie zatem pierwsza akcja pierwszej sotni UPA nie była walką z Niemcami, której mit tworzą współcześni historycy ukraińscy. Nie ma też nic wspólnego z prawdą wymyślone przez Patrylaka usunięcie się pod Wysock sotni Dowbeszki przed ścigającymi ją Niemcami. Według Petrenki na kolejnej naradzie członków OUN w rejonie Dąbrowicy (gm. Dąbrowica, pow. sarneński), na której był obecny, „Dubowyj” polecił z powodu wiadomej mu planowanej przez Niemców obławy na sowiecką i ukraińską partyzantkę głębokie zakonspirowanie się wszystkich ounowców, w związku z czym sotnia Perechijniaka przeszła na północ w lesisto-bagienne ostępy w okolicy Wysocka, gdzie jednak doszło do walki z Niemcami, w której zginął Perechijniak. Rejon ten był nasycony partyzantką sowiecką, przeciw której wyprawiali się Niemcy z Wysocka i natrafili na banderowców. Znamienne jest, że wspomnienia Petrenki, wysokiej rangi członka OUN, naruszające preparowaną przez ukraińskich historyków legendę pierwszej sotni UPA, zostały pominięte przez Patrylaka i Riabenkę.

Podsumowując, Riabenko wykonuje typowo propagandową pracę, w której najpierw stawia tezę potrzebną do gloryfikacji UPA, a następnie z dobranych „pod tezę” materiałów wybiera odpowiednią kombinację informacji, które opatruje komentarzami i interpretacjami dopasowanymi do tezy. Nie łączy ze sobą powtarzających się i stycznych informacji, jeśli nie odpowiadają mu treściowo, natomiast chwyta się błędnych informacji w źródłach do podważania niewygodnych ustaleń, nie biorąc pod uwagę okoliczności ich zaistnienia. W rezultacie tych celowych zabiegów dochodzi do zatytułowanego „Co pozostaje” wniosku, że o mordzie w Parośli nic nie wiadomo: „Dostępne na dziś źródła nie pozwalają na jednoznaczną odpowiedź na pytanie, kto dokonał mordu mieszkańców Parośli. Wspomnienia jedynego bezpośredniego świadka i innych świadków dotyczące identyfikacji napastników są dość sprzeczne i niekonkretne. (…) Nie ma jasności ani co do dokładnej daty wydarzenia, ani co do sposobu mordu, ani nawet co do narodowościowego składu i liczby zabitych – według różnych danych jest to od 149 do 173 osób (od 17 do 21 rodzin). Wreszcie, żadne z istniejących źródeł nie zawiera danych wystarczających do tego, by w sposób udowodniony obwiniać o zabicie mieszkańców Parośli Hryhorija Perehijniaka lub jego sotnię”. Jakież to proste rozwiązanie problemu polskiej obecności na Wołyniu: wymordowanie całości społeczności jakiejś wsi i stwierdzenie – jeden ocalony to nie świadek.

Ten sposób „ustalania” faktów historycznych budzi obawy, że kolejnym etapem budowania nimbu UPA będzie stwierdzenie, że nikt w Parośli nie zginął, bowiem tylko jeden świadek coś napisał po lekturze komunistycznych lektur.

W końcowej części artykułu Riabenko zarzuca Polakom, że nie negują walki AK o niepodległość, mimo że niektórzy członkowie tej podziemnej armii popełniali przestępstwa, natomiast traktują jako przestępczą OUN-UPA w całości, gdy tylko poszczególni członkowie tych formacji popełniali przestępstwa. Jest to kolejny przejaw negacjonizmu zbrodni ludobójstwa, bowiem przestępstwa pojedynczych członków czy grup polskiego podziemia były tylko przestępstwami wojennymi a nie zbrodniami ludobójstwa, które zorganizowały i przeprowadziły OUN z UPA, do czego Ukraińcy nie chcą się przyznać.

Artykuł Riabenki, rekomendowany przez szefa Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Wołodymyra Wiatrowycza, świadczy o przerażającej kondycji moralno-intelektualnej ukraińskich elit, jakby „dziedziczonej” od prawie 90 lat, bowiem założona w 1929 r. przez ukraińskich inteligentów OUN od początku istnienia zamierzała „oczyścić” z Polaków „Ukrainę dla Ukraińców”. Ukraińscy inteligenci najpierw zaplanowali ludobójstwo Polaków, potem je zorganizowali i przeprowadzili, a następnie przez kilkadziesiąt lat zacierają ślady, tworzą fałszywą historię i podejmują wszelkie wysiłki na polu naukowym i politycznym, by ograniczyć lub uniemożliwić publiczne wyświetlanie popełnionych przez nich zbrodni. Kłamstwo historyczne jest uprawiane przez „naukowców” ukraińskich bez jakichkolwiek oporów i wbrew faktom. Ilustruje to następujące zdarzenie: w październiku ub. r. podczas Forum polskich i ukraińskich historyków w Kijowie zaprezentowano kilkudziesięciostronicowy referat „Lipiec 1943 r. na Wołyniu” oparty na nieco ponad 900 dokumentach i publikacjach, wsparty koreferatem pracownika IPN Tomasza Berezy z wykorzystaniem kilkudziesięciu źródeł urzędowych powstałych w ciągu 10 lat od wydarzeń. Oba materiały zostały skwitowane przez Wiatrowycza następującą wypowiedzią dla mediów: „Polski historyk Tomasz Bereza rozpoczął swoje wystąpienie następująco: »Jak wiadomo, dokumentów dotyczących lipca 1943 roku prawie nie ma, dlatego [moje] wystąpienie będzie oparte w większości na relacjach«”. Relacje polskie o zbrodniach OUN-UPA są przez ukraińskich uczonych kwestionowane, natomiast relacje ukraińskich świadków oskarżające Polaków, zbierane 60-70 lat po wydarzeniach, są przez nich traktowane jako wiarygodne źródła. Przedstawione postawy i metody pracy ukraińskich historyków wskazują na beznadziejność dwudziestokilkuletnich wysiłków polskich naukowców naprowadzania historyków ukraińskich na drogę prawdy.

Analizowany artykuł jest klasycznym przykładem wielu propagandowych materiałów docierających do społeczeństwa ukraińskiego z wykorzystaniem wszelkich środków przekazu. Skutecznie tworzą one i rozwijają nie tylko kult OUN-UPA, ale nacjonalistyczne nastroje, które podsycają tlącą się wśród części Ukraińców niechęć do Polski i Polaków. Sugestywny sposób formułowania stwierdzeń przy pozornie naukowym analizowaniu źródeł jest dla przeciętnego czytelnika przekonujący.

Ponadto nie tylko słowo pisane tworzy świadomość i opinię społeczną. Dodatkową rolę pełnią uroczystości i upamiętnienia UPA. I tak np. 7 lutego br., jak podał Telekanał Riwne 1 (http://rivne1.tv/Info/?id=78005) z okazji 74-lecia pierwszej „walki UPA” pod tablicą upamiętniającą akcję pierwszej sotni UPA zainstalowaną na elewacji włodzimierzeckiego muzeum krajoznawczego zgromadziła się władza i miejscowa społeczność.

Podsumowując – na przykładzie artykułu Serhija Rabienki, rekomendowanego przez Wołodymyra Wiatrowycza, wysokiego urzędnika państwa ukraińskiego, widać jak praktycznie realizowana jest wroga Polsce polityka historyczna państwa ukraińskiego, polityka budująca na niechęci do Polski i Polaków tożsamość obywateli tego państwa, których ok. 2 mln znalazło schronienie i pracę w Polsce. Musi to wzbudzać poważne zaniepokojenie.

 

DZIAŁ DOKUMENTACJI I ANALIZ REDUTY DOBREGO IMIENIA
Źródło: RDI

 

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

343 komentarze

343 Komentarzy

 1. Aśka

  17 maja 2017 at 11:57

  „Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium” – J.P. To wszystko w tym temacie!
  A może jeszcze jedno do tych „robiących” w polityce wschodniej, i też J.P. – „Wam kury szczać prowadzić, a nie politykę robić.”

 2. Wojciech

  17 maja 2017 at 14:37

  A cóż to tych popisawych niby polaków obchodzi. Grunt aby się do koryta dostać i jak najdłużej utrzymać .a ciemnota na nich głosuje i myśli że pomiędzy tymi wydmuszkami okrągłostołowymi są jakieś róznice.

 3. Danka

  18 maja 2017 at 20:56

  Jak najbardziej trzeba poprzec te inicjatywe, bo sprawy zaszly za daleko.Jak sledztwo ws ostrzelania polskiego konsulatu w Lucku?
  Stan sledztwa? Wladymir Bukowski, opozycjonista wobwc Putina i wiezien sowieckich gulagow i psychuszek twierdzi, ze Ukraina nie nalezy mentalnie,kulturowo itp do Europy i beda z nimi ogromne problemy.Tak a’ propos W Bukowskiego- ten 75- chyba letni, poruszajacy sie na wozku, niedowidzacy i niedoslyszacy po wieloletnich gulagachi psychuszkpsychuszkachnowanym zdrowiem zostal oskarzonny w UK, sprawa sadowa! O posiadanie 20 tys zdjec pedofilskich w swoim laptopie.Nie eiadomo, co z nim sie dzieje.Gdzie te rozwrzeszczane fundacje np.Helsinska itp?

 4. Silvia Odete Morani Massad

  5 września 2017 at 18:51

  If you wish for to increase your know-how just keep visiting this web site and be updated with the most up-to-date
  information posted here.

 5. niamsk.ru

  6 września 2017 at 00:04

  Great article! This is the type of information that are meant to be shared across the net.
  Disgrace on the search engines for not positioning this post higher!
  Come on over and talk over with my site . Thank you =)

 6. financial loans

  6 września 2017 at 03:23

  This blog was… how do you say it? Relevant!! Finally I’ve found something which helped me.

  Kudos!

 7. two thousand stocks

  7 września 2017 at 03:21

  Link exchange is nothing else but it is just placing the other person’s blog link on your page at suitable place and other person will also do similar in support of you.

 8. small business coach

  7 września 2017 at 15:00

  I read this piece of writing fully regarding the comparison of
  most up-to-date and previous technologies, it’s awesome article.

 9. bank loan

  8 września 2017 at 00:17

  Pretty! This was an extremely wonderful article. Many thanks for providing
  this information.

 10. http://louispalace.org

  8 września 2017 at 02:45

  Excellent beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how could i subscribe for a blog web site?
  The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted
  of this your broadcast offered bright clear concept

 11. Lelio Vieira Carneiro Junior

  8 września 2017 at 03:06

  you are in reality a excellent webmaster. The web site
  loading pace is amazing. It seems that you are doing any
  distinctive trick. Moreover, The contents are masterwork.

  you’ve performed a great job in this topic!

 12. sell things online for free

  8 września 2017 at 08:05

  Woah! I’m really loving the template/theme of this site.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s tough to get that „perfect balance” between superb usability and appearance.
  I must say you’ve done a superb job with this. In addition, the blog loads very quick for me on Opera.

  Exceptional Blog!

 13. thesun.co.uk

  8 września 2017 at 19:12

  It’s amazing to go to see this web page and reading the views of all colleagues on the topic of this piece of writing,
  while I am also eager of getting familiarity.

 14. buying real estate

  8 września 2017 at 21:00

  It’s not my first time to pay a visit this web page, i am browsing this website dailly and take good information from here everyday.

 15. bdsss.qld.edu.au

  9 września 2017 at 01:30

  Please let me know if you’re looking for a writer for your site.
  You have some really good articles and I believe I would be a
  good asset. If you ever want to take some
  of the load off, I’d really like to write
  some articles for your blog in exchange for a link back
  to mine. Please blast me an email if interested. Cheers!

 16. potential real

  9 września 2017 at 07:47

  Howdy! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew
  where I could get a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one?
  Thanks a lot!

 17. pt.wikipedia.org

  9 września 2017 at 18:25

  Greetings from Ohio! I’m bored to death at work so I decided to browse your site on my iphone during lunch break.
  I really like the info you present here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m amazed at how quick your blog loaded on my mobile ..

  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow,
  amazing site!

 18. seoforum.uzmanseodanismani.com

  9 września 2017 at 20:06

  I am actually happy to glance at this webpage posts which carries lots of helpful information, thanks for providing such information.

 19. natartszim.org.zw

  9 września 2017 at 20:38

  I’m impressed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that’s both educative and
  engaging, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head.
  The issue is an issue that too few people are speaking intelligently about.

  Now i’m very happy I stumbled across this in my hunt for something concerning this.

 20. sell cheap stocks

  9 września 2017 at 22:29

  I’ve been exploring for a little bit for any high quality articles
  or weblog posts on this kind of space . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this site.
  Reading this information So i am happy to show that I’ve an incredibly excellent uncanny feeling
  I discovered exactly what I needed. I most indubitably will make
  certain to do not omit this site and provides it a glance regularly.

 21. credit real estate

  10 września 2017 at 02:50

  Hi, all the time i used to check blog posts here early in the daylight, for
  the reason that i like to learn more and more.

 22. http://vk25.ru/blog/46261.html

  10 września 2017 at 05:31

  Hey! Someone in my Facebook group shared this website with us
  so I came to take a look. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will
  be tweeting this to my followers! Superb
  blog and fantastic design.

 23. www.arabuser.com

  10 września 2017 at 05:38

  What i don’t understood is in truth how you are no longer really a lot more well-appreciated than you may be now.

  You are very intelligent. You already know therefore significantly on the
  subject of this subject, produced me in my view imagine it from
  so many various angles. Its like men and women don’t seem to be fascinated
  until it is something to do with Girl gaga!
  Your own stuffs great. All the time care for it up!

 24. superlative real estate

  10 września 2017 at 09:45

  Hi, I desire to subscribe for this web site to take most recent updates, therefore where can i do it please
  assist.

 25. http://mooc.cau.ac.kr

  10 września 2017 at 19:53

  Hello! Would you mind if I share your blog with my twitter group?
  There’s a lot of people that I think would really enjoy your content.
  Please let me know. Cheers

 26. Joie

  11 września 2017 at 00:02

  Touche. Great arguments. Keep up the great spirit.

 27. cards double interest

  11 września 2017 at 04:22

  Nice respond in return of this question with firm arguments
  and describing the whole thing on the topic of that.

 28. Muhammad

  11 września 2017 at 06:47

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.
  You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence
  on just posting videos to your blog when you could be giving us
  something enlightening to read?

 29. http://166.111.80.246/trac/ticket/522444

  11 września 2017 at 13:35

  I could not refrain from commenting. Perfectly written!

 30. garage door installers

  11 września 2017 at 15:30

  Pretty component to content. I just stumbled upon your weblog
  and in accession capital to claim that I acquire actually enjoyed account your weblog posts.
  Anyway I will be subscribing to your feeds and even I fulfillment you
  get entry to persistently quickly.

 31. right car loan

  11 września 2017 at 21:56

  continuously i used to read smaller articles which also clear their motive, and that is also happening with this article which I am
  reading now.

 32. best stocks

  12 września 2017 at 06:53

  Excellent goods from you, man. I’ve be mindful your stuff prior to and you’re just too excellent.
  I really like what you’ve received here, really like what you are saying and the way during which you are saying it.
  You make it entertaining and you still care for to keep it sensible.

  I cant wait to learn much more from you. This is really a terrific web site.

 33. real estate loans

  12 września 2017 at 06:54

  You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something that I think I would never
  understand. It seems too complex and very broad
  for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 34. car loans

  12 września 2017 at 08:14

  Attractive part of content. I simply stumbled upon your website and in accession capital to
  assert that I acquire actually enjoyed account your weblog posts.

  Any way I’ll be subscribing in your augment and even I fulfillment
  you get entry to constantly quickly.

 35. orlando real estate

  12 września 2017 at 12:00

  WOW just what I was looking for. Came here by searching for interest rate

 36. garage door

  12 września 2017 at 12:44

  This website was… how do you say it? Relevant!!
  Finally I’ve found something that helped me.
  Thanks!

 37. real estate market

  12 września 2017 at 21:18

  I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your
  blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Either way keep up the nice quality writing, it’s rare
  to see a nice blog like this one nowadays.

 38. nokia c3 pictures

  12 września 2017 at 23:05

  Thanks for sharing your thoughts about mp3 player downloads.
  Regards

 39. buying real

  13 września 2017 at 02:08

  That is very interesting, You are an excessively professional blogger.
  I’ve joined your feed and sit up for looking for extra of your excellent post.
  Additionally, I have shared your site in my social networks

 40. century 21 real estate

  13 września 2017 at 02:50

  Hello every one, here every one is sharing these know-how, thus it’s
  nice to read this webpage, and I used to pay a quick visit this website all the time.

 41. Jeanna

  13 września 2017 at 03:04

  I like the helpful info you provide to your articles.

  I’ll bookmark your blog and check once more here regularly.
  I am slightly sure I’ll learn many new stuff right right here!
  Best of luck for the following!

 42. mp3 player downloads

  13 września 2017 at 10:29

  Your way of describing everything in this article is really
  pleasant, all can simply be aware of it, Thanks a lot.

 43. car loans

  13 września 2017 at 16:16

  Thankfulness to my father who stated to me on the topic of this web site, this website is truly awesome.

 44. personas.mspace.fm

  14 września 2017 at 00:12

  Hello, just wanted to say, I enjoyed this blog post.

  It was practical. Keep on posting!

 45. travel meetup groups

  15 września 2017 at 14:52

  Post writing is also a fun, if you be familiar with afterward you can write otherwise it is difficult to write.

 46. Tayla

  15 września 2017 at 16:54

  I like it whenever people come together and share thoughts.
  Great blog, keep it up!

 47. http://noithathonviet.com/

  15 września 2017 at 17:04

  Amazing! This blog looks just like my old one!
  It’s on a completely different subject but it has pretty much the same
  page layout and design. Excellent choice of colors!

 48. travel tips

  15 września 2017 at 20:33

  You are so interesting! I do not believe I’ve read through anything like that before.

  So wonderful to find someone with a few original thoughts on this subject.
  Seriously.. thank you for starting this
  up. This site is something that is required on the web, someone with a bit of
  originality!

 49. Loyd

  15 września 2017 at 23:27

  I got this site from my friend who told me on the topic of this site and at the moment this
  time I am visiting this website and reading very informative articles or reviews at this place.

 50. gaming systems

  16 września 2017 at 06:33

  My brother suggested I might like this website. He was totally right.
  This post truly made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent
  for this information! Thanks!

 51. international travel tips

  17 września 2017 at 01:50

  Hey there I am so happy I found your site, I really found you by error, while
  I was browsing on Google for something else, Anyhow I am here now and would just like to say thanks for a remarkable post and a all round
  thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t
  have time to browse it all at the minute but I have book-marked
  it and also included your RSS feeds, so when I have time
  I will be back to read a great deal more, Please do keep up the excellent b.

 52. macau tourism presents

  17 września 2017 at 03:05

  Link exchange is nothing else however it is simply placing
  the other person’s webpage link on your page at suitable place and other person will also do same in support of you.

 53. Lelio Vieira Carneiro Junior

  17 września 2017 at 04:15

  I visited various web sites except the audio quality for
  audio songs existing at this site is genuinely superb.

 54. travel insurance

  17 września 2017 at 08:04

  Does your blog have a contact page? I’m having
  trouble locating it but, I’d like to shoot
  you an e-mail. I’ve got some suggestions for your blog you
  might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it develop over time.

 55. Marisa

  17 września 2017 at 13:05

  This design is spectacular! You obviously know how to keep a reader entertained.
  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my
  own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job. I really loved what you had to say,
  and more than that, how you presented it.
  Too cool!

 56. Marcela

  17 września 2017 at 15:28

  Whats up this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use
  WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding knowledge
  so I wanted to get advice from someone with experience.

  Any help would be greatly appreciated!

 57. killarney golf

  17 września 2017 at 18:18

  I absolutely love your blog and find most
  of your post’s to be just what I’m looking for. Would you offer guest writers to write content for you?
  I wouldn’t mind composing a post or elaborating on a few
  of the subjects you write about here. Again, awesome site!

 58. travel meetup groups

  18 września 2017 at 02:00

  This is the right web site for anybody who really wants to find out about this
  topic. You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that
  I actually would want to…HaHa). You certainly put a brand new
  spin on a topic that has been discussed for decades.
  Wonderful stuff, just excellent!

 59. macau tourism

  18 września 2017 at 10:41

  Hey there are using WordPress for your blog platform?
  I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create
  my own. Do you need any html coding expertise to make your
  own blog? Any help would be really appreciated!

 60. social.tiformo.com

  18 września 2017 at 16:59

  This post is invaluable. How can I find out more?

 61. cause fatal heart

  18 września 2017 at 23:05

  With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism
  or copyright infringement? My blog has a lot of completely unique content
  I’ve either created myself or outsourced but it appears a lot of
  it is popping it up all over the web without my authorization. Do
  you know any ways to help stop content from being stolen? I’d
  certainly appreciate it.

 62. dating guidelines

  19 września 2017 at 17:37

  Hello just wanted to give you a quick heads up and let
  you know a few of the pictures aren’t loading correctly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue.

  I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same outcome.

 63. butt muscles

  19 września 2017 at 23:56

  Your style is unique compared to other folks I have read stuff from.
  Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I will just book mark this blog.

 64. macau tourism keep

  20 września 2017 at 02:54

  Pretty part of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital
  to claim that I get actually enjoyed account your weblog posts.
  Anyway I will be subscribing for your augment or even I success you get admission to constantly fast.

 65. dating sites

  20 września 2017 at 07:08

  Pretty! This was an incredibly wonderful post. Thanks for supplying these details.

 66. Irving

  20 września 2017 at 10:16

  I have been surfing online more than 3 hours these days, but I by no means discovered any interesting article like yours.

  It is pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters
  and bloggers made good content material as you did, the internet can be much more helpful than ever before.

 67. golf courses

  20 września 2017 at 10:58

  Wow, this post is fastidious, my younger sister is analyzing these
  things, thus I am going to inform her.

 68. elmava.com

  20 września 2017 at 13:37

  Right away I am going away to do my breakfast, after having my
  breakfast coming again to read additional news.

 69. Ronrhip

  20 września 2017 at 14:02

  Canadian Pharmacy Kamagra [url=http://cialtobuy.com ]cialis[/url] Propecia While On Propecia Drug
  Viagra Generika Gunstig Bestellen Priligy De 30 De Mg Propecia Nizoral Hair Loss
  Buy Retin A Without Prescription viagra cialis Acheter Cialis Andorre

 70. arsenal soccer

  20 września 2017 at 17:41

  Nice post. I used to be checking constantly this weblog and I’m inspired!
  Very helpful information specially the remaining part 🙂 I handle such info much.
  I was looking for this certain info for a long time.
  Thanks and good luck.

 71. hccfa.org.tw

  20 września 2017 at 22:07

  Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
  I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful info.
  Thanks for the post. I’ll certainly return.

 72. Penney

  20 września 2017 at 23:14

  Neat blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog stand out.
  Please let me know where you got your design. Thank
  you

 73. Buster

  20 września 2017 at 23:48

  Thanks for some other excellent post. Where else may anyone get that kind
  of information in such an ideal manner of writing?
  I’ve a presentation next week, and I am at the look for such information.

 74. travel meetup groups

  21 września 2017 at 03:10

  I take pleasure in, result in I discovered just what I was looking
  for. You have ended my four day lengthy hunt! God Bless you man.
  Have a great day. Bye

 75. Wilmer

  21 września 2017 at 11:39

  You’ve made some good points there. I checked on the
  net for more information about the issue and found most people will go
  along with your views on this website.

 76. toned butt

  21 września 2017 at 14:14

  I needed to thank you for this excellent read!! I definitely loved every little bit of it.
  I have you saved as a favorite to look at new stuff you post…

 77. traveling abroad

  21 września 2017 at 18:06

  First of all I want to say excellent blog!
  I had a quick question which I’d like to ask if you don’t mind.

  I was interested to know how you center yourself and clear your thoughts prior to
  writing. I’ve had a difficult time clearing my mind in getting my ideas out there.
  I do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually wasted just trying to
  figure out how to begin. Any suggestions or hints?

  Many thanks!

 78. tourism keep

  21 września 2017 at 22:51

  Excellent site you have here.. It’s difficult to find good
  quality writing like yours nowadays. I truly appreciate people like you!
  Take care!!

 79. http://foodmomo.com

  22 września 2017 at 00:05

  What’s up to every , as I am in fact eager of reading this web site’s post to be
  updated regularly. It consists of good stuff.

 80. http://www.streaksahead.co.za

  22 września 2017 at 02:19

  Hello there, just became alert to your blog through Google,
  and found that it is truly informative. I am going to watch out for brussels.
  I’ll appreciate if you continue this in future. Numerous people will be
  benefited from your writing. Cheers!

 81. soccer shoes

  22 września 2017 at 04:52

  Awesome blog you have here but I was curious about if you
  knew of any message boards that cover the same topics talked about
  here? I’d really love to be a part of online community where I can get feedback from other
  knowledgeable individuals that share the same interest.
  If you have any suggestions, please let me know.
  Thank you!

 82. london travel

  22 września 2017 at 06:21

  I was able to find good information from your articles.

 83. arsenal soccer jerseys

  22 września 2017 at 07:45

  Heya i am for the first time here. I came across this board and I
  find It truly useful & it helped me out much. I hope to give something back and help others like
  you aided me.

 84. hamyangcho.com

  22 września 2017 at 08:35

  This is a topic that’s near to my heart…

  Thank you! Exactly where are your contact details though?

 85. dating sites

  22 września 2017 at 08:44

  Magnificent items from you, man. I’ve be aware your stuff prior to and you are
  simply too fantastic. I actually like what you’ve acquired here, certainly like what
  you are stating and the way wherein you assert it.
  You are making it entertaining and you still take care of to stay
  it smart. I can’t wait to learn far more from
  you. This is really a wonderful web site.

 86. Estella

  22 września 2017 at 11:13

  I wanted to thank you for this excellent read!!
  I certainly enjoyed every little bit of it. I’ve got you book
  marked to check out new things you post…

 87. heart rhythms

  22 września 2017 at 13:36

  Hi there just wanted to give you a quick heads up.
  The text in your article seem to be running off the screen in Firefox.
  I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility
  but I figured I’d post to let you know. The design and style look great though!

  Hope you get the issue solved soon. Kudos

 88. wangzhuanluntan.lingdongkeji.cn

  22 września 2017 at 16:02

  Good information. Lucky me I ran across your blog by accident
  (stumbleupon). I have book-marked it for later!

 89. best dating

  22 września 2017 at 16:44

  I could not resist commenting. Exceptionally well written!

 90. Annetta

  22 września 2017 at 23:00

  Great post.

 91. docnesburn.com

  22 września 2017 at 23:27

  We stumbled over here by a different web address and thought I might as well check things out.
  I like what I see so now i am following you. Look forward to looking over your web page yet again.

 92. Hi, for all time i used to check webpage posts here in the early
  hours in the dawn, as i enjoy to learn more and more.

 93. f.youkia.com

  23 września 2017 at 09:52

  You should be a part of a contest for one of the greatest
  blogs online. I most certainly will highly recommend this site!

 94. Miriam

  23 września 2017 at 10:11

  You are so interesting! I don’t believe I’ve truly read anything like that before.
  So good to find another person with some original thoughts on this topic.
  Seriously.. thanks for starting this up. This web site is something that’s needed on the web,
  someone with a little originality!

 95. http://simplemachines.tylerstauss.com

  23 września 2017 at 14:59

  I pay a visit each day a few websites and websites to read articles, except this weblog gives quality based content.

 96. Arlette

  23 września 2017 at 18:33

  I visited many sites however the audio feature for audio songs existing at this web site is really fabulous.

 97. http://stage.kashmirawareness.org

  23 września 2017 at 19:21

  Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your
  web site, how can i subscribe for a blog website?
  The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of
  this your broadcast provided bright clear idea

 98. firenzedigital.com

  23 września 2017 at 23:13

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was curious what all is required to get setup?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very internet smart so I’m not 100% certain. Any suggestions or advice would be greatly
  appreciated. Kudos

 99. Sherrie

  24 września 2017 at 00:50

  constantly i used to read smaller articles or
  reviews that as well clear their motive, and that is also happening with this article which I am
  reading at this time.

 100. www.doimoicuocsong.com

  24 września 2017 at 05:11

  If you wish for to improve your knowledge just keep visiting this website and be
  updated with the most recent gossip posted here.

 101. Ronda

  24 września 2017 at 14:18

  WOW just what I was looking for. Came here by searching for ig

 102. www.crazymcu.com

  24 września 2017 at 15:07

  Nice weblog here! Additionally your web site loads up very fast!
  What host are you using? Can I am getting your affiliate hyperlink on your host?
  I want my web site loaded up as quickly as yours lol

 103. www.warguard.net

  24 września 2017 at 17:39

  Hello, I enjoy reading through your post. I like to write a little comment to support you.

 104. http://hairtrade.com.au/

  24 września 2017 at 19:48

  Excellent way of telling, and fastidious paragraph to obtain information regarding my presentation focus, which i am going to present in college.

 105. salcaf.org

  25 września 2017 at 01:05

  I really like it when folks come together and share ideas.
  Great blog, stick with it!

 106. http://diskusari.com/

  25 września 2017 at 08:05

  I am not certain where you’re getting your info, however great topic.
  I needs to spend some time finding out much more
  or working out more. Thank you for great information I used
  to be on the lookout for this info for my mission.

 107. http://www.crazymcu.com

  25 września 2017 at 11:52

  You should be a part of a contest for one of the finest blogs online.
  I most certainly will highly recommend this blog!

 108. Monte

  25 września 2017 at 13:46

  Hmm it seems like your website ate my first comment (it was extremely long)
  so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying
  your blog. I too am an aspiring blog writer but I’m still new to everything.
  Do you have any points for first-time blog writers?

  I’d certainly appreciate it.

 109. www.rnime.com

  25 września 2017 at 15:58

  Hey would you mind stating which blog platform you’re working with?
  I’m planning to start my own blog in the near
  future but I’m having a difficult time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your layout seems different
  then most blogs and I’m looking for something unique.
  P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 110. revolusimental.com

  25 września 2017 at 18:23

  It’s truly a nice and helpful piece of info. I’m satisfied that you shared this helpful information with us.
  Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 111. holiday travel around

  25 września 2017 at 22:12

  Thank you, I’ve recently been looking for information about this topic
  for a long time and yours is the greatest I’ve came upon till now.
  But, what about the conclusion? Are you positive about the supply?

 112. Cortney

  25 września 2017 at 22:16

  Very shortly this website will be famous amid all blog
  visitors, due to it’s good articles

 113. imagine holiday travel

  26 września 2017 at 03:11

  I am sure this paragraph has touched all the internet viewers, its
  really really pleasant article on building up new web site.

 114. Marguerite

  26 września 2017 at 04:14

  Do you mind if I quote a few of your posts as long as I
  provide credit and sources back to your blog? My
  blog is in the exact same area of interest as yours and my visitors would definitely benefit from some of the information you provide here.
  Please let me know if this alright with you. Thanks!

 115. backpacking travel

  26 września 2017 at 08:14

  Hello, after reading this awesome paragraph i am also cheerful to share my familiarity here with friends.

 116. web dating guidelines

  26 września 2017 at 13:46

  I think the admin of this web page is really
  working hard in favor of his web page, for the reason that here every
  material is quality based information.

 117. http://educacaoembudasartes.org

  26 września 2017 at 16:40

  I loved as much as you will receive carried out right
  here. The sketch is attractive, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get got an impatience over that you wish be delivering the following.

  unwell unquestionably come further formerly again as
  exactly the same nearly very often inside case you
  shield this increase.

 118. Bernd

  26 września 2017 at 20:28

  No matter if some one searches for his required
  thing, therefore he/she needs to be available that in detail,
  thus that thing is maintained over here.

 119. confer heart protection

  26 września 2017 at 21:19

  You should be a part of a contest for one of
  the highest quality blogs on the internet. I am going to highly recommend this web site!

 120. Hello i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read this post i thought i
  could also make comment due to this sensible paragraph.

 121. My spouse and I stumbled over here different website and
  thought I might check things out. I like what I see so i am just following you.
  Look forward to looking at your web page for a second time.

 122. jordan soccer jersey

  27 września 2017 at 01:22

  Awesome! Its truly amazing paragraph, I have got much clear idea about from this
  article.

 123. wdtuan.cn

  27 września 2017 at 01:29

  When I initially left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are
  added- checkbox and now every time a comment is added I get 4
  emails with the exact same comment. Is there an easy method you are able to remove me from that service?
  Kudos!

 124. http://univer.tneu.edu.ua/user/Aracelis5713

  27 września 2017 at 05:45

  Hi there, I wish for to subscribe for this website to get hottest updates, thus
  where can i do it please help.

 125. fatal heart

  27 września 2017 at 09:33

  If you are going for most excellent contents like I do, just pay a quick visit this site daily for the reason that it gives quality contents,
  thanks

 126. Dina

  27 września 2017 at 14:00

  Nice post. I learn something new and challenging
  on websites I stumbleupon on a daily basis.
  It’s always exciting to read articles from other authors and use something from other web sites.

 127. Kimber

  27 września 2017 at 14:48

  A person necessarily help to make severely articles I might state.
  That is the very first time I frequented your web page and thus far?
  I amazed with the research you made to create this actual publish extraordinary.
  Excellent job!

 128. Its like you read my mind! You appear to know so
  much about this, like you wrote the book in it or something.
  I think that you could do with some pics to drive
  the message home a bit, but instead of that, this is great blog.

  An excellent read. I will definitely be back.

 129. having holiday travel

  27 września 2017 at 21:21

  It’s an remarkable post for all the online users; they will
  get benefit from it I am sure.

 130. Felipa

  27 września 2017 at 21:52

  Thanks for finally writing about >Oświadczenie
  Reduty Dobrego Imienia na temat relacji polsko-ukraińskich z
  uwzględnieniem niepokojących tendencji w ukraińskiej polityce historycznej – Prawy.pl <Liked it!

 131. bey2.altervista.org

  28 września 2017 at 05:11

  Great article, just what I was looking for.

 132. haixian8.cc

  28 września 2017 at 05:31

  I am not sure where you’re getting your info, but great topic.
  I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for wonderful information I was looking for this info for my mission.

 133. yourcreditguys.com

  28 września 2017 at 13:02

  I could not refrain from commenting. Very well written!

 134. Annis

  29 września 2017 at 05:06

  It’s enormous that you are getting ideas from this
  post as well as from our discussion made at this time.

 135. Thanks , I have just been searching for information about this subject for a while and yours is the greatest
  I’ve found out so far. But, what concerning the bottom line?
  Are you certain in regards to the supply?

 136. gshow.globo.com

  29 września 2017 at 11:00

  Your style is very unique in comparison to other folks I’ve read stuff from.

  Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just book mark this blog.

 137. Fran

  29 września 2017 at 16:08

  It’s an amazing post in favor of all the internet users; they will get benefit from
  it I am sure.

 138. contract phones reduces

  30 września 2017 at 12:37

  It’s a pity you don’t have a donate button! I’d without
  a doubt donate to this fantastic blog! I suppose for now i’ll
  settle for bookmarking and adding your RSS
  feed to my Google account. I look forward to new updates
  and will share this blog with my Facebook group. Talk soon!

 139. short websites

  30 września 2017 at 12:39

  Everyone loves it when folks get together and share ideas.

  Great blog, stick with it!

 140. jordan soccer jersey

  1 października 2017 at 00:33

  Marvelous, what a blog it is! This blog presents useful facts to us, keep it up.

 141. Kassie

  1 października 2017 at 03:04

  My brother recommended I would possibly like this website. He used to be totally right.
  This put up truly made my day. You can not consider just how so much time I had spent for this info!
  Thanks!

 142. boolhosting.info

  1 października 2017 at 15:11

  It’s perfect time to make some plans for the future and it’s time to be
  happy. I’ve read this post and if I could I
  want to suggest you few interesting things or suggestions.

  Perhaps you could write next articles referring to this article.
  I desire to read more things about it!

 143. scholar.google.com.br

  1 października 2017 at 19:12

  Hi there i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this paragraph i thought i could also create comment due to this good article.

 144. gratis brazil dating

  2 października 2017 at 02:38

  Hi there! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?

  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no backup.

  Do you have any solutions to stop hackers?

 145. heart disease

  2 października 2017 at 03:37

  Magnificent items from you, man. I’ve bear in mind
  your stuff previous to and you are just too magnificent.
  I actually like what you have got here, really like what you’re stating
  and the way during which you say it. You make it enjoyable and
  you continue to care for to keep it wise. I can’t wait to read much more from you.
  This is really a wonderful site.

 146. Egli Diana Pinto

  2 października 2017 at 08:54

  Thanks for sharing such a pleasant opinion, article
  is pleasant, thats why i have read it completely

 147. travel cruise starting

  2 października 2017 at 09:00

  Hi! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?

  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing
  many months of hard work due to no backup. Do you have any methods to stop hackers?

 148. pt.wikipedia.org

  3 października 2017 at 08:01

  I was curious if you ever considered changing the
  structure of your website? Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with
  it better. Youve got an awful lot of text for only
  having one or two pictures. Maybe you could space it out better?

 149. www.suiyiwen.com

  3 października 2017 at 08:43

  Hey are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up
  my own. Do you need any html coding knowledge to make your
  own blog? Any help would be really appreciated!

 150. gshow.globo.com

  3 października 2017 at 09:54

  Every weekend i used to pay a quick visit this website, because i wish for enjoyment, since this
  this website conations truly good funny material too.

 151. holiday travel cruise

  3 października 2017 at 13:52

  Do you have any video of that? I’d love to find out some additional information.

 152. gratis brazil dating

  4 października 2017 at 00:50

  Hi there to every one, the contents present at this website are genuinely awesome for people knowledge, well, keep up the nice work fellows.

 153. travel around

  4 października 2017 at 04:25

  Hello there! I know this is kinda off topic
  however , I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or
  maybe guest writing a blog article or vice-versa? My website addresses a
  lot of the same subjects as yours and I think we could
  greatly benefit from each other. If you
  happen to be interested feel free to send
  me an email. I look forward to hearing from you! Fantastic
  blog by the way!

 154. https://www.pinterest.com/grupoumanizzare

  4 października 2017 at 06:14

  Hey there great website! Does running a blog similar to this require a lot of
  work? I have no understanding of programming however I had been hoping
  to start my own blog soon. Anyhow, should you have any
  recommendations or techniques for new blog
  owners please share. I know this is off subject but I just had to ask.
  Thanks!

 155. outsidersart.com

  4 października 2017 at 23:04

  Heya i’m for the first time here. I came across this board and I in finding
  It truly useful & it helped me out a lot. I’m hoping to
  present something back and aid others like you helped me.

 156. https://commons.wikimedia.org

  5 października 2017 at 01:40

  Hello there! This blog post could not be written much better!

  Looking at this post reminds me of my previous roommate!
  He always kept preaching about this. I most certainly will forward this information to him.
  Fairly certain he will have a very good read. Thanks for
  sharing!

 157. Ronrhip

  5 października 2017 at 09:06

  Where Can I Buy Betamethasone [url=http://costofcial.com]cialis price[/url] Kamagra Deal Of The Week

 158. dating sites frequently

  5 października 2017 at 14:54

  Hi my family member! I wish to say that this article is amazing, nice written and come with approximately
  all vital infos. I’d like to look more posts like
  this .

 159. http://anonsi.itakademia.bg/author/jarredmccli

  5 października 2017 at 15:38

  I’m really inspired together with your writing skills as neatly as with the structure in your
  weblog. Is that this a paid subject or did you customize it your self?
  Either way stay up the nice quality writing, it is rare to peer a great
  blog like this one these days..

 160. You need to be a part of a contest for one
  of the best sites on the web. I will highly
  recommend this site!

 161. Mitchell

  6 października 2017 at 00:59

  Hi just wanted to give you a brief heads up and let you know a few
  of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking
  issue. I’ve tried it in two different internet browsers and
  both show the same results.

 162. web dating

  6 października 2017 at 01:39

  This post provides clear idea in favor of the new visitors
  of blogging, that really how to do running a blog.

 163. cause fatal heart

  6 października 2017 at 05:11

  This is my first time pay a visit at here and i am actually impressed to
  read all at single place.

 164. www.youtube.com

  7 października 2017 at 10:58

  Howdy! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog
  to rank for some targeted keywords but I’m not seeing
  very good results. If you know of any please share. Thank you!

 165. dating web page

  7 października 2017 at 21:09

  What i do not realize is in fact how you are no longer really much more smartly-appreciated than you may be
  now. You are so intelligent. You understand therefore considerably in the case of this topic, produced me for my part imagine it from so many
  varied angles. Its like women and men don’t seem to be
  interested until it’s something to do with Woman gaga!

  Your personal stuffs outstanding. Always maintain it up!

 166. Great blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand
  out. Please let me know where you got your design. Appreciate it

 167. butt workout

  8 października 2017 at 02:47

  What’s up, the whole thing is going well here and ofcourse
  every one is sharing information, that’s in fact fine, keep up writing.

 168. heart disease multiply

  8 października 2017 at 03:32

  Unquestionably imagine that that you said. Your favourite reason appeared to be
  at the web the simplest factor to be mindful of. I say to you,
  I certainly get irked whilst folks consider worries that they just don’t know
  about. You controlled to hit the nail upon the top and also outlined out the entire thing
  with no need side-effects , folks can take a signal. Will likely be again to get more.
  Thank you

 169. make certain asbestos

  8 października 2017 at 08:21

  This is the right site for everyone who wants to find out about this
  topic. You realize so much its almost tough to argue with you
  (not that I really would want to…HaHa). You definitely put a new spin on a subject that has been discussed for many
  years. Great stuff, just wonderful!

 170. holiday travel around

  8 października 2017 at 11:07

  This is really interesting, You are a very skilled blogger.
  I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your magnificent post.
  Also, I’ve shared your website in my social networks!

 171. make holiday travel

  8 października 2017 at 15:05

  Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Many thanks

 172. dating sites frequently

  8 października 2017 at 18:30

  Hello my loved one! I wish to say that this post is amazing, great written and come with almost all vital infos.
  I’d like to see more posts like this .

 173. dating guidelines

  9 października 2017 at 03:26

  I’m not sure where you’re getting your info, but good
  topic. I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for excellent info I was looking for this info for my mission.

 174. bigger butt workouts

  9 października 2017 at 07:25

  I constantly spent my half an hour to read this weblog’s
  articles every day along with a mug of coffee.

 175. Donnell

  9 października 2017 at 10:10

  For the reason that the admin of this site
  is working, no question very shortly it will be well-known, due to its quality
  contents.

 176. right timex

  9 października 2017 at 10:32

  you are actually a good webmaster. The web site loading speed is amazing.
  It seems that you’re doing any unique trick. Also, The contents are
  masterwork. you have performed a great task on this topic!

 177. butt workout

  9 października 2017 at 21:46

  Hi there, I enjoy reading through your post. I wanted to write a little comment to support you.

 178. dating sites

  10 października 2017 at 01:59

  This paragraph will help the internet users for
  setting up new web site or even a blog from start to end.

 179. holiday travel around

  10 października 2017 at 12:38

  Hello, Neat post. There’s an issue together with your web site in internet explorer, might test
  this? IE still is the market chief and a large portion of other people will miss your wonderful
  writing due to this problem.

 180. www.youtube.com

  10 października 2017 at 17:13

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you
  knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.

  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time
  and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy
  reading your blog and I look forward to your new updates.

 181. meuestilo.r7.com

  10 października 2017 at 21:31

  It is perfect time to make a few plans for the long run and it’s time to be happy.
  I’ve learn this post and if I may I want to recommend you
  few interesting issues or advice. Maybe you could write next articles regarding this article.
  I want to learn even more issues about it!

 182. butt muscles

  11 października 2017 at 01:17

  I’m gone to convey my little brother, that he should also go to see
  this web site on regular basis to take updated from most recent
  gossip.

 183. yeswedding.uol.com.br

  11 października 2017 at 02:34

  Hi Dear, are you actually visiting this website on a regular basis, if so afterward you will absolutely
  obtain nice knowledge.

 184. expert asbestos

  11 października 2017 at 05:16

  Hi there just wanted to give you a quick heads up. The words in your post seem to be running off the screen in Internet explorer.
  I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with internet browser compatibility but I thought I’d post
  to let you know. The design look great though! Hope you get the issue resolved soon. Many thanks

 185. expert asbestos removal

  11 października 2017 at 05:37

  Great beat ! I would like to apprentice whilst you amend your site, how could i subscribe for a blog site?

  The account aided me a appropriate deal.
  I had been tiny bit familiar of this your broadcast offered bright clear idea

 186. confer heart

  11 października 2017 at 19:23

  I don’t even understand how I ended up here, but I assumed this put up
  was great. I don’t recognize who you’re however certainly you are going to a well-known blogger for those who are not already.
  Cheers!

 187. Itamar Serpa Fernandes

  12 października 2017 at 06:31

  I wanted to thank you for this good read!! I definitely loved every bit of it.

  I have you book marked to check out new stuff you post…

 188. best dating

  12 października 2017 at 09:49

  Wonderful article! We are linking to this great post on our
  site. Keep up the great writing.

 189. Eva

  13 października 2017 at 00:06

  Does your blog have a contact page? I’m having
  a tough time locating it but, I’d like to shoot you an e-mail.

  I’ve got some ideas for your blog you might be interested
  in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it improve over time.

 190. resort asbestos

  13 października 2017 at 04:39

  I was suggested this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as
  no one else know such detailed about my problem.
  You’re wonderful! Thanks!

 191. Ronrhip

  14 października 2017 at 07:16

  Baclofen Commander Yogurt And Amoxicillin [url=http://cheapviasales.com]viagra online prescription[/url] Cuanto Cuesta El Cialis

 192. Mariano

  14 października 2017 at 16:26

  Attractive section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I
  get actually enjoyed account your blog posts.
  Anyway I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.

 193. asbestos wont

  15 października 2017 at 10:04

  I all the time emailed this blog post page to all my associates, as
  if like to read it afterward my links will too.

 194. actually asbestos

  16 października 2017 at 08:22

  An impressive share! I’ve just forwarded this onto a coworker who has been conducting
  a little research on this. And he in fact ordered me breakfast because I
  discovered it for him… lol. So let me reword this….
  Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to discuss this issue
  here on your web page.

 195. asbestos wont

  17 października 2017 at 21:52

  Heya i’m for the primary time here. I came across this board and I to find
  It really helpful & it helped me out a lot. I hope to present one thing again and aid others like you helped me.

 196. Egli Diana Pinto

  17 października 2017 at 23:11

  hello there and thank you for your info – I’ve certainly picked up anything new from right here.

  I did however expertise several technical issues using this website,
  as I experienced to reload the website a lot of times previous
  to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK?

  Not that I’m complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google
  and could damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Anyway I am adding this RSS to my email and
  could look out for much more of your respective interesting
  content. Make sure you update this again very soon.

 197. Itamar Serp

  18 października 2017 at 05:44

  Thanks for the good writeup. It in fact was once a entertainment account it.
  Glance advanced to far brought agreeable from you! However,
  how could we keep in touch?

 198. Grupo Serval presídios

  18 października 2017 at 07:23

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this post and also the rest of the
  site is extremely good.

 199. Lelio Vieira Carneiro Junior

  18 października 2017 at 07:26

  Its such as you learn my mind! You appear to know a
  lot approximately this, like you wrote the book in it or
  something. I believe that you can do with a few % to force the message home a little bit, however instead of that, that is fantastic blog.
  A great read. I’ll certainly be back.

 200. Carlos Eduardo Veiga

  18 października 2017 at 09:06

  I will immediately grab your rss as I can not find your e-mail subscription link or newsletter service.

  Do you have any? Kindly allow me recognise so that I could subscribe.

  Thanks.

 201. Itamar Serpa Fernandes

  18 października 2017 at 13:41

  I always emailed this weblog post page to all my associates,
  because if like to read it next my friends will too.

 202. Itamar Serp

  18 października 2017 at 13:58

  What’s up it’s me, I am also visiting this site on a regular basis,
  this web page is genuinely nice and the visitors are genuinely sharing
  fastidious thoughts.

 203. Dadado Veig

  18 października 2017 at 17:16

  Greetings from California! I’m bored to death at work so I
  decided to check out your site on my iphone during lunch break.
  I enjoy the information you present here and can’t wait to take a look when I get
  home. I’m amazed at how quick your blog loaded on my
  cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G ..
  Anyways, good site!

 204. Luiz Gastão Bittencourt

  18 października 2017 at 20:15

  Your method of telling all in this piece of writing is in fact nice, all be able to effortlessly understand it, Thanks a lot.

 205. tercio borlenghi jr

  19 października 2017 at 05:02

  At this time it sounds like WordPress is the best blogging platform available right now.
  (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

 206. Luiz Gastao Bittencourt da Silva

  19 października 2017 at 05:51

  Hey very interesting blog!

 207. sawiki.info

  19 października 2017 at 18:24

  Great work! That is the kind of information that should be shared across the internet.
  Shame on the search engines for now not positioning this
  post higher! Come on over and talk over with my site
  . Thank you =)

 208. Carlos Eduardo Veiga

  19 października 2017 at 21:23

  This is very interesting, You are a very skilled blogger.

  I have joined your feed and look forward to seeking more of
  your magnificent post. Also, I have shared your site in my
  social networks!

 209. Umanizzare presidios

  19 października 2017 at 23:13

  Helpful info. Lucky me I discovered your website unintentionally,
  and I am surprised why this twist of fate did not took place
  earlier! I bookmarked it.

 210. Antwan

  20 października 2017 at 03:39

  This excellent website certainly has all of the information and facts I wanted concerning
  this subject and didn’t know who to ask.

 211. Itamar Serpa Fernandes

  20 października 2017 at 04:02

  Hey there, I think your blog might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog site in Firefox, it looks fine
  but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, awesome
  blog!

 212. Lélio Vieira Carneiro Junior

  20 października 2017 at 07:11

  Right here is the right web site for anyone who
  would like to understand this topic. You realize a whole lot its
  almost hard to argue with you (not that I actually would want to…HaHa).

  You certainly put a new spin on a subject that’s been discussed
  for ages. Wonderful stuff, just wonderful!

 213. Egli Diana Pinto

  20 października 2017 at 07:51

  Great post. I was checking constantly this blog and I’m impressed!
  Very helpful info specifically the last part 🙂 I care
  for such info a lot. I was looking for this particular information for a long time.

  Thank you and best of luck.

 214. Grupo Serval presidios

  20 października 2017 at 07:54

  Wow that was unusual. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my
  comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say excellent blog!

 215. domain names

  20 października 2017 at 10:50

  Hi there, I enjoy reading through your article. I
  wanted to write a little comment to support you.

 216. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  20 października 2017 at 13:32

  Do you have a spam problem on this blog; I
  also am a blogger, and I was curious about your situation; many of us
  have created some nice methods and we are looking to
  swap strategies with other folks, be sure to shoot me an email if interested.

 217. Jose Wilame Araujo Rodrigues

  20 października 2017 at 14:50

  At this time it appears like BlogEngine is the top blogging platform out
  there right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

 218. Alexandra

  20 października 2017 at 15:59

  Hi, just wanted to mention, I enjoyed this post.
  It was helpful. Keep on posting!

 219. tercio borlenghi junior

  20 października 2017 at 17:00

  hi!,I love your writing so a lot! share we communicate extra about your post on AOL?
  I need an expert in this space to solve my problem. Maybe that is you!

  Looking forward to see you.

 220. domain name

  20 października 2017 at 18:19

  Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog loading?

  I’m trying to determine if its a problem on my end or if it’s the blog.
  Any suggestions would be greatly appreciated.

 221. Luiz Gastão Bittencourt

  20 października 2017 at 18:59

  Howdy, i read your blog from time to time and i own a similar one
  and i was just curious if you get a lot of spam feedback?

  If so how do you prevent it, any plugin or anything you can suggest?
  I get so much lately it’s driving me crazy so
  any support is very much appreciated.

 222. Hi! I just wanted to ask if you ever have any problems with
  hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no data
  backup. Do you have any methods to protect against hackers?

 223. Dadado Veig

  21 października 2017 at 20:30

  Hi there to every one, the contents present at this web page are
  genuinely amazing for people experience, well, keep up the nice work fellows.

 224. Grupo Coral fraude

  21 października 2017 at 21:28

  Excellent, what a weblog it is! This webpage provides valuable data to us, keep it up.

 225. Lelio Junior

  22 października 2017 at 01:59

  Terrific article! This is the type of information that are meant to be shared across the
  net. Shame on Google for no longer positioning this put up higher!
  Come on over and discuss with my site . Thank you =)

 226. Grupo Serval presídios

  22 października 2017 at 07:03

  Hello, i feel that i saw you visited my weblog so
  i came to go back the choose?.I’m trying to to find things to improve my website!I assume its
  good enough to use some of your concepts!!

 227. Umanizzare Gestão Prisional Ltda

  22 października 2017 at 17:29

  Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I
  was wondering your situation; many of us have developed some nice
  procedures and we are looking to trade methods with other folks, be sure
  to shoot me an e-mail if interested.

 228. find asbestos

  22 października 2017 at 19:01

  Its like you read my mind! You seem to know a lot
  about this, like you wrote the book in it or something.
  I think that you can do with some pics to drive
  the message home a little bit, but instead of that,
  this is magnificent blog. A great read. I’ll definitely be back.

 229. Egli Diana Pinto

  22 października 2017 at 19:52

  I love it when individuals get together and share opinions.
  Great blog, continue the good work!

 230. Egli Diana Pinto

  23 października 2017 at 02:35

  When someone writes an piece of writing he/she retains the thought of a user
  in his/her mind that how a user can be aware of it.
  Therefore that’s why this paragraph is great. Thanks!

 231. Umanizzare presidios

  23 października 2017 at 05:22

  My brother recommended I would possibly like this blog. He used to be totally right.
  This publish actually made my day. You can not imagine simply how so much time I had spent
  for this info! Thanks!

 232. Luiz Gastao Bittencourt da Silva

  23 października 2017 at 06:07

  Hi there! This blog post could not be written any
  better! Going through this post reminds me of my previous roommate!

  He continually kept talking about this. I’ll
  forward this post to him. Pretty sure he’s going to have a good read.
  Thank you for sharing!

 233. Umanizzare Gestão Prisional Ltda

  23 października 2017 at 08:06

  Usually I do not learn article on blogs, but I wish to
  say that this write-up very pressured me to check out and do so!
  Your writing taste has been surprised me. Thanks, quite great post.

 234. Lelio Vieira Carneiro

  23 października 2017 at 14:32

  You ought to be a part of a contest for one of the finest sites on the internet.
  I most certainly will highly recommend this site!

 235. Hmm it seems like your site ate my first comment (it was super
  long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to everything.
  Do you have any recommendations for novice blog writers?
  I’d definitely appreciate it.

 236. José Wilame Araújo Rodrigues

  24 października 2017 at 02:41

  I do not even understand how I finished up here, however
  I thought this post was good. I don’t realize who you are but
  certainly you’re going to a well-known blogger in the
  event you aren’t already. Cheers!

 237. tercio borlenghi junior

  24 października 2017 at 05:41

  Appreciate the recommendation. Will try it out.

 238. Luiz Gastão Bittencourt da Silva

  24 października 2017 at 05:56

  Hi, i think that i saw you visited my blog so i came to “return the favor”.I am trying to find things
  to enhance my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 239. Lelio Junior

  24 października 2017 at 19:26

  If you are going for most excellent contents like me, only go to see this site all the time for the reason that it presents feature contents, thanks

 240. Dadado Veig

  24 października 2017 at 22:35

  Thanks for your marvelous posting! I actually enjoyed
  reading it, you’re a great author. I will be sure to bookmark your
  blog and definitely will come back later on. I want to encourage
  one to continue your great work, have a nice weekend!

 241. Keeley

  25 października 2017 at 04:09

  Pretty section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I
  get in fact enjoyed account your blog posts. Any way I will be
  subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

 242. Luiz Gastão Bittencourt

  25 października 2017 at 07:18

  This piece of writing is actually a fastidious one it
  assists new internet viewers, who are wishing for blogging.

 243. Itamar Serpa Fernandes

  25 października 2017 at 07:38

  Everyone loves what you guys tend to be up too. This kind of clever
  work and exposure! Keep up the terrific works
  guys I’ve you guys to my own blogroll.

 244. Lelio Vieira Carneiro Junior

  25 października 2017 at 09:21

  Hi there i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace,
  when i read this article i thought i could also make comment due to this good article.

 245. website design company

  25 października 2017 at 12:08

  Your style is so unique compared to other folks
  I have read stuff from. Thanks for posting when you have
  the opportunity, Guess I’ll just bookmark this web site.

 246. website design

  25 października 2017 at 13:32

  It’s an amazing piece of writing designed for all the
  internet visitors; they will get advantage from it I
  am sure.

 247. Itamar Serp

  25 października 2017 at 14:45

  Greetings! Very helpful advice in this particular post!
  It is the little changes that make the most significant changes.
  Thanks for sharing!

 248. Umanizzare presidios

  25 października 2017 at 15:53

  What’s up it’s me, I am also visiting this website on a regular basis, this web page is really fastidious
  and the visitors are actually sharing good thoughts.

 249. Lélio Vieira Carneiro Junior

  25 października 2017 at 18:49

  Hmm is anyone else having problems with the images on this
  blog loading? I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the
  blog. Any feed-back would be greatly appreciated.

 250. Mary

  25 października 2017 at 21:21

  My brother recommended I would possibly like this blog.
  He was entirely right. This post actually made my day.

  You cann’t believe just how a lot time I had spent for this info!
  Thanks!

 251. Dadado Veig

  25 października 2017 at 21:30

  Hmm is anyone else having problems with the images on this
  blog loading? I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog.
  Any suggestions would be greatly appreciated.

 252. domain availability

  26 października 2017 at 03:58

  It’s hard to come by knowledgeable people for this topic, however,
  you sound like you know what you’re talking about!
  Thanks

 253. Umanizzare presídios

  26 października 2017 at 04:19

  Hi are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world
  but I’m trying to get started and create my own. Do you need any html coding knowledge to make your own blog?
  Any help would be really appreciated!

 254. Lelio Vieira Carneiro

  26 października 2017 at 15:49

  It’s amazing in favor of me to have a website, which is helpful in favor of my know-how.
  thanks admin

 255. contract phones reduces

  26 października 2017 at 17:57

  Hello! Do you know if they make any plugins to help with Search
  Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords
  but I’m not seeing very good success. If you know of any please share.
  Thank you!

 256. right timex look

  26 października 2017 at 23:22

  Hi there, after reading this awesome article i am as well delighted to share my knowledge here with mates.

 257. Umanizzare presídios

  27 października 2017 at 00:54

  Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News.
  Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Cheers

 258. Brandy

  27 października 2017 at 02:12

  Keep on working, great job!

 259. Dadado Veig

  27 października 2017 at 02:35

  I know this site gives quality dependent articles and additional material, is there
  any other web site which presents these information in quality?

 260. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  27 października 2017 at 03:29

  Yes! Finally someone writes about hello.

 261. Lélio Vieira Carneiro Junio

  27 października 2017 at 05:36

  This design is incredible! You definitely know
  how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job.
  I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

 262. Carlos Eduardo Correa da Veig

  27 października 2017 at 06:26

  Aw, this was an incredibly good post. Taking the time and actual
  effort to create a great article… but what can I say… I procrastinate a lot and never seem to get anything done.

 263. José Wilame Araújo Rodrigues

  27 października 2017 at 08:34

  Yes! Finally someone writes about hello.

 264. Rhoda

  27 października 2017 at 10:45

  Hi! Would you mind if I share your blog with my facebook group?
  There’s a lot of folks that I think would really enjoy your content.
  Please let me know. Thank you

 265. Grupo Serval escandalo

  27 października 2017 at 12:02

  It is not my first time to pay a quick visit this website, i am
  browsing this website dailly and get nice facts from here everyday.

 266. Carlos Eduardo Correa da Veig

  27 października 2017 at 12:50

  I used to be recommended this blog via my cousin. I’m no longer sure whether this publish is written by means of him as
  no one else recognize such distinctive approximately my problem.
  You are incredible! Thank you!

 267. Lélio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 16:25

  I do not even know how I finished up right here, however I thought this submit
  was great. I do not recognise who you are but definitely you’re going
  to a well-known blogger in the event you aren’t already. Cheers!

 268. Grupo Coral

  27 października 2017 at 23:57

  hey there and thank you for your information – I
  have certainly picked up something new from right here.
  I did however expertise some technical points using this web site, since I experienced to reload the web site a lot of times previous to I could get it to load
  properly. I had been wondering if your web host is OK?
  Not that I am complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and could damage your quality score if advertising and marketing with Adwords.

  Well I’m adding this RSS to my e-mail and could look out for a lot more of your respective
  intriguing content. Make sure you update
  this again very soon.

 269. constantly i used to read smaller content that also clear their motive, and that is also happening with
  this article which I am reading here.

 270. Dadado Veig

  28 października 2017 at 11:53

  Thanks very nice blog!

 271. Mindy

  28 października 2017 at 12:17

  This info is priceless. Where can I find out more?

 272. nssu-tomoyoro.com

  28 października 2017 at 12:39

  Very nice article, just what I wanted to find.

 273. pay monthly phone

  28 października 2017 at 14:15

  you’re actually a just right webmaster. The web site loading speed is amazing.
  It kind of feels that you’re doing any distinctive trick.
  Furthermore, The contents are masterpiece. you have done a wonderful process on this
  subject!

 274. Luiz Gastão Bittencourt

  28 października 2017 at 15:07

  I am really loving the theme/design of your site. Do you
  ever run into any browser compatibility issues?
  A handful of my blog audience have complained about my
  site not working correctly in Explorer but looks great in Firefox.

  Do you have any recommendations to help fix
  this problem?

 275. Itamar Serpa Fernandes

  28 października 2017 at 17:34

  I visit daily a few sites and websites to
  read articles or reviews, but this webpage presents quality based
  writing.

 276. Umanizzare Gestão Prisional Ltda

  28 października 2017 at 23:04

  It’s very easy to find out any matter on net as compared to books, as I found this paragraph at this web site.

 277. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  28 października 2017 at 23:56

  magnificent issues altogether, you simply gained a
  logo new reader. What could you suggest about your publish that
  you simply made some days in the past? Any sure?

 278. Lélio Vieira Carneiro Junior

  29 października 2017 at 01:08

  My partner and I absolutely love your blog and find a
  lot of your post’s to be exactly what I’m looking for.
  Would you offer guest writers to write content to suit your needs?

  I wouldn’t mind creating a post or elaborating on a number of the subjects you write with regards to here.
  Again, awesome web log!

 279. Itamar Serpa Fernandes

  29 października 2017 at 01:11

  Hello, Neat post. There’s an issue together with your web site in internet explorer, could test this?
  IE still is the marketplace leader and a big part of other
  people will leave out your wonderful writing due to this problem.

 280. Gretta

  29 października 2017 at 02:40

  It is appropriate time to make some plans for the longer
  term and it’s time to be happy. I’ve read this publish and if I
  may just I desire to counsel you some attention-grabbing things or suggestions.
  Perhaps you could write subsequent articles referring
  to this article. I desire to read more issues approximately it!

 281. timex watches

  29 października 2017 at 11:41

  Thankfulness to my father who told me regarding this weblog, this blog is truly awesome.

 282. Ronrhip

  29 października 2017 at 17:58

  Viagra Billig Online Side Effects Of Amoxicillin Achat Cialis Paiement Cheque [url=http://cheapvia25mg.com]viagra[/url] Priligy Administracion

 283. website design company

  29 października 2017 at 22:05

  It’s genuinely very complex in this busy life to listen news on Television, therefore I simply use the
  web for that purpose, and get the most up-to-date information.

 284. Judson

  29 października 2017 at 23:40

  If you are going for finest contents like I do, just
  visit this site all the time since it offers quality contents, thanks

 285. bigger website designing

  30 października 2017 at 04:45

  Hi, i think that i noticed you visited my website so
  i came to go back the prefer?.I am attempting to in finding things
  to improve my website!I assume its adequate to make
  use of some of your ideas!!

 286. besting timex watches

  30 października 2017 at 19:24

  Hi! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using
  for this site? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m
  looking at options for another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of
  a good platform.

 287. website admin allows

  31 października 2017 at 02:02

  Definitely believe that that you stated. Your favourite justification seemed to be
  on the web the simplest factor to take into account of.
  I say to you, I definitely get annoyed even as other folks consider worries that they plainly do not understand
  about. You controlled to hit the nail upon the top and defined
  out the whole thing with no need side effect , people
  can take a signal. Will probably be again to get more.

  Thanks

 288. Umanizzare

  31 października 2017 at 05:39

  It’s perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy.

  I have read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things
  or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article.
  I want to read even more things about it!

 289. home security applications

  31 października 2017 at 07:22

  My spouse and I stumbled over here by a different website
  and thought I might check things out. I like what I see so
  now i’m following you. Look forward to finding out about your web page yet again.

 290. Ronrhip

  31 października 2017 at 12:45

  Brevetto Propecia Farmaci Generici [url=http://levibuyus.com]levitra from canada[/url] Prix Du Amoxicillin 20mg Express Pharmacy New Zealand Propecia Y Fertilidad

 291. Luiz Gastão Bittencourt

  31 października 2017 at 14:45

  It’s a shame you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this outstanding blog!

  I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed
  to my Google account. I look forward to brand new
  updates and will share this blog with my Facebook group.
  Chat soon!

 292. ip security

  1 listopada 2017 at 00:16

  Hi are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying
  to get started and create my own. Do you require any html
  coding knowledge to make your own blog? Any
  help would be really appreciated!

 293. Luiz Gastao Bittencourt da Silva

  1 listopada 2017 at 00:46

  My programmer is trying to convince me to move to .net
  from PHP. I have always disliked the idea because of the costs.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using
  WordPress on various websites for about a year and am nervous about switching to another platform.
  I have heard very good things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress content
  into it? Any kind of help would be greatly appreciated!

 294. José Wilame Araújo Rodrigues

  1 listopada 2017 at 04:38

  Wow! At last I got a webpage from where I be capable of actually
  get useful facts concerning my study and knowledge.

 295. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  1 listopada 2017 at 05:24

  These are really impressive ideas in about blogging.
  You have touched some fastidious points here. Any way keep up wrinting.

 296. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  1 listopada 2017 at 05:52

  Thanks for the marvelous posting! I actually
  enjoyed reading it, you can be a great author.I will be sure to bookmark your blog and definitely will come back in the future.

  I want to encourage one to continue your great writing, have
  a nice evening!

 297. tercio borlenghi jr

  1 listopada 2017 at 15:33

  I like it when people come together and share thoughts.

  Great site, stick with it!

 298. Egli Diana Pinto

  1 listopada 2017 at 19:05

  Please let me know if you’re looking for a article writer for your blog.
  You have some really good posts and I feel I would be a good
  asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some articles for
  your blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an email if interested.
  Many thanks!

 299. Luiz Gastão Bittencourt

  2 listopada 2017 at 06:06

  Hi! This post couldn’t be written any better!
  Reading this post reminds me of my good old room mate! He always kept talking
  about this. I will forward this post to him. Fairly certain he will have
  a good read. Thanks for sharing!

 300. domain registration

  2 listopada 2017 at 09:31

  Hmm it seems like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum
  it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I too am an aspiring blog writer but I’m still new to the
  whole thing. Do you have any tips for novice blog writers? I’d genuinely appreciate it.

 301. Itamar Serpa Fernandes

  2 listopada 2017 at 11:52

  Excellent post. I will be dealing with a few of these issues as well..

 302. Itamar Serp

  2 listopada 2017 at 21:59

  What’s up to every one, as I am genuinely keen of reading this blog’s post to be updated on a regular basis.
  It consists of nice material.

 303. tercio borlenghi junior

  3 listopada 2017 at 00:09

  We absolutely love your blog and find nearly all of your
  post’s to be just what I’m looking for. Do you offer guest writers to write content for you?
  I wouldn’t mind writing a post or elaborating on a few of the subjects you write concerning
  here. Again, awesome website!

 304. domain registrars

  3 listopada 2017 at 09:04

  I do not know whether it’s just me or if perhaps everyone else experiencing issues with your blog.

  It seems like some of the text in your posts are
  running off the screen. Can someone else please provide
  feedback and let me know if this is happening to them as well?
  This could be a issue with my browser because I’ve had this happen before.

  Cheers

 305. last resort asbestos

  3 listopada 2017 at 09:36

  I am regular reader, how are you everybody?

  This piece of writing posted at this web page is truly
  good.

 306. Itamar Serpa Fernandes

  3 listopada 2017 at 20:51

  Howdy! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?

  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any tips?

 307. Itamar Serpa Fernandes

  4 listopada 2017 at 05:45

  I wanted to thank you for this wonderful read!!

  I definitely loved every little bit of it. I’ve got you saved
  as a favorite to check out new stuff you post…

 308. alarm system for home

  4 listopada 2017 at 07:36

  It’s amazing designed for me to have a web page, which
  is good for my know-how. thanks admin

 309. reverse phone directory

  4 listopada 2017 at 10:44

  Thanks in favor of sharing such a fastidious opinion, post
  is pleasant, thats why i have read it completely

 310. Egli Diana Pinto

  4 listopada 2017 at 14:09

  I’ve learn some just right stuff here. Certainly price bookmarking for
  revisiting. I wonder how much attempt you put to make such a
  wonderful informative web site.

 311. Itamar Serpa Fernandes

  4 listopada 2017 at 19:18

  Hi there colleagues, fastidious article and nice urging commented here, I am genuinely enjoying by these.

 312. phones allow

  5 listopada 2017 at 08:57

  I love it whenever people come together and share views.
  Great website, keep it up!

 313. timex watches

  5 listopada 2017 at 10:17

  I think that what you said was very logical. But, what about this?

  suppose you typed a catchier title? I ain’t suggesting your content isn’t good., however what if you added
  a post title that makes people desire more? I mean Oświadczenie Reduty
  Dobrego Imienia na temat relacji polsko-ukraińskich z uwzględnieniem niepokojących tendencji w ukraińskiej polityce historycznej –
  Prawy.pl is a little boring. You ought to peek at Yahoo’s front page and
  watch how they create news titles to grab people to click.
  You might add a related video or a pic or two to get readers interested
  about what you’ve got to say. In my opinion, it might make
  your website a little bit more interesting.

 314. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  6 listopada 2017 at 07:09

  I just like the valuable information you provide to
  your articles. I will bookmark your blog and test once more here frequently.
  I am fairly sure I’ll be informed lots of new stuff right right here!
  Best of luck for the following!

 315. asbestos inside

  6 listopada 2017 at 23:02

  Hi there superb website! Does running a blog such as this require
  a large amount of work? I’ve virtually no expertise in coding but I had been hoping to start my own blog in the near
  future. Anyway, if you have any ideas or techniques for new blog owners please share.

  I understand this is off topic nevertheless I just had to ask.
  Thanks a lot!

 316. domain availability

  7 listopada 2017 at 03:03

  Very shortly this web page will be famous among all blogging and site-building visitors,
  due to it’s fastidious content

 317. cell phone numbers lookup

  7 listopada 2017 at 06:05

  I blog often and I really thank you for your content. The article has truly
  peaked my interest. I will book mark your website and keep checking for new information about once per week.

  I subscribed to your Feed too.

 318. asbestos study

  7 listopada 2017 at 09:01

  Hello, Neat post. There’s a problem together with your site in internet explorer,
  may check this? IE nonetheless is the marketplace
  chief and a large part of other people will
  pass over your excellent writing because of this
  problem.

 319. innovasyses.com

  8 listopada 2017 at 15:49

  Every weekend i used to pay a visit this web page, as i wish for enjoyment, since
  this this web page conations actually pleasant
  funny data too.

 320. smart phone

  8 listopada 2017 at 22:46

  Valuable information. Fortunate me I discovered your site by chance,
  and I am stunned why this twist of fate did not happened earlier!

  I bookmarked it.

 321. right timex look

  10 listopada 2017 at 03:56

  My coder is trying to persuade me to move to .net
  from PHP. I have always disliked the idea because of
  the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using
  Movable-type on a number of websites for about a year and am concerned about switching to
  another platform. I have heard excellent things about blogengine.net.

  Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it?
  Any kind of help would be really appreciated!

 322. Samira

  11 listopada 2017 at 07:17

  What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely useful
  and it has aided me out loads. I am hoping to give a contribution & aid other customers like its aided me.
  Great job.

 323. Umanizzare presídios

  11 listopada 2017 at 08:37

  It’s awesome for me to have a web site, which is beneficial in support of my knowledge.
  thanks admin

 324. Grupo Coral fraude

  11 listopada 2017 at 10:47

  Touche. Solid arguments. Keep up the amazing effort.

 325. Jere

  11 listopada 2017 at 15:25

  This is very interesting, You are a very skilled blogger.

  I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your fantastic
  post. Also, I have shared your site in my social networks!

 326. Itamar Serp

  11 listopada 2017 at 17:58

  Hello there, I discovered your web site by way of Google whilst looking for a similar subject, your website came up, it appears good.
  I have bookmarked it in my google bookmarks.
  Hi there, simply was aware of your weblog through Google, and found that
  it is really informative. I’m going to be careful for brussels.
  I will appreciate for those who continue this in future.
  Many other folks will be benefited from your writing.
  Cheers!

 327. chief operating officer salary nonprofit

  13 listopada 2017 at 00:32

  Look up Chief treasurer job at great.

 328. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  13 listopada 2017 at 08:49

  I for all time emailed this webpage post page to all my associates, because if
  like to read it afterward my friends will too.

 329. Egli Diana Pinto

  13 listopada 2017 at 12:21

  Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article.

  I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for
  the post. I’ll certainly comeback.

 330. phones encapsulate

  15 listopada 2017 at 13:47

  Wow, that’s what I was looking for, what a data! present here at
  this weblog, thanks admin of this site.

 331. home security camera reviews 2015

  15 listopada 2017 at 15:02

  To help keep your belongings in safety?

 332. contract phones

  15 listopada 2017 at 15:59

  Amazing! This blog looks just like my old one! It’s on a totally different subject but it has pretty
  much the same page layout and design. Excellent
  choice of colors!

 333. home security systems near me

  15 listopada 2017 at 20:36

  Is there dropping terrace structure in your abode?

 334. website numbers

  15 listopada 2017 at 21:20

  Heya! I’m at work browsing your blog from my new iphone 3gs!

  Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!
  Carry on the outstanding work!

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra