Z kraju

Pedagogika wstydu stosowana przez Kurier Poranny i władze miasta Białegostoku

W ostatnim czasie, słuchając wypowiedzi władz miasta Białegostoku i czytając Kurier Poranny można odnieść wrażenie jakby się miało do czynienia z prawdami podawanymi przez radio Erewań, krążących w dowcipach z czasów istnienia Związku Radzieckiego. Jedna z anegdot brzmi: „Radio Erewań podało, że w Moskwie na placu Czerwonym rozdają samochody. Później się okazało, że nie w Moskwie tylko w Leningradzie i nie samochody tylko rowery, i w dodatku nie rozdają tylko kradną”.

Z tego typu informacjami mamy do czynienia czytając Kurier Poranny z dnia 11 maja 2017 roku, numer 90 (8471), a konkretnie zawarte w nim trzy artykuły dziennikarza Tomasza Mikulicza tj.: „Radny PiS gumkuje historię. Komiks tak, bicie Żydów nie”, „To nie bajka o polskiej krzywdzie” i „Zapomnijmy o pogromie. Bo źle o nas pomyślą” oraz zawartej tam wypowiedzi wiceprezydenta Białegostoku Rafała Rudnickiego. Przesłaniem tych artykułów było wywołanie wstydu wśród mieszkańców Białegostoku i przypomnienie o „niechlubnym uczestnictwie mieszkańców w pogromie swoich sąsiadów Żydów w dniach 14-16 czerwca 1906 roku”.

Ponadto istnieje wypowiedz na powyższy temat prezydenta miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego dla Gazety Wyborczej, która została zamieszczona w jej internetowym wydaniu w dniu 12 maja 2017 roku w artykule „Radny PiS chce cenzurować komiks o Ludwiku Zamenhofie” autorstwa Macieja Chołodowskiego o treści: „(…) Historii nie można zakłamywać, nawet jej trudnych momentów”.

Oskarżanie mieszkańców Białegostoku o dokonanie pogromu na swoich sąsiadach, Żydach, jest zwykłym kłamstwem historycznym i perfidną dezinformacją mającą na celu oczernienie Białegostoku. Mimo że nie żyją już naoczni świadkowie pogromu, którzy mogliby dać świadectwo prawdzie i obnażyć litanie kłamstw o tych wydarzeniach sprzed 111 lat, to zachowały się w archiwach spisane świadectwa ludzi tamtej epoki. Należy zadać pytanie, czemu ma służyć fabrykowanie historii Białegostoku przedstawionej w komiksie wydanej w 2014 roku przez białostocką instytucję kultury Centrum im. Ludwika Zamenhofa oraz powielanie tego kłamstwa przez redakcję Kuriera Porannego. Czy rozpowszechnianie fałszywych informacji zawartych w komiksie o Ludwiku Zamenhofie „Doktor Esperanto” poprzez kolportowanie jego w 2014 roku na terenie Węgier i Słowacji i obecna zapowiedź władz Białegostoku dodruku publikacji i wysyłaniu jej do krajów Europy Zachodniej będzie dobrą promocją miasta? Oczywiście przyniesie skutek odwrotny i wyrobi wśród czytelników komiksu opinie, że dawni mieszkańcy Białegostoku to antysemici, którzy mordowali w pogromie swoich sąsiadów, Żydów, co stoi w całkowitej sprzeczności z rzeczywistością. Te fałszywe opowieści i subtelne oszczerstwa służą przerabianiu pozytywnego wizerunku miasta, gdzie żyją w zgodzie ludzie wielu kultur i narodowości. Niewątpliwie może przyczynić się do zniszczenia dobrej reputacji miasta i utrwali zbrukany wizerunek Białegostoku.

Zestawiając podane informacje zawarte w komiksie i trzech wyżej wymienionych artykułach zamieszczonych w Kurierze Porannym o pogromie z 1906 roku z ogólnodostępną wiedzą na ten temat należy stwierdzić, że mamy do czynienia z kłamstwem historycznym. Redaktor gazety jak i autor komiksu przed przystąpieniem do pisania swoich tekstów powinni byli zapoznać się z istniejącą literaturą na ten temat. Wyżej wymienieni autorzy opisali pogrom w sposób całkowicie sprzeczny z dotychczas znaną wiedzą o tym zdarzeniu prezentowaną przez historyków na co dzień zajmujących się badaniem dziejów miasta Białegostoku.

W książce „Historia Białegostoku” pod redakcją naukową Adama Czesława Dobrońskiego, wydanej przez wydawnictwo Fundacja Sąsiedzi, Białystok 2012 r., poznajemy prawdziwą historię pogromu z 1906 roku, całkowicie sprzeczną z prezentowaną przez dziennikarza Kuriera Porannego i autora komiksu „Doktor Esperanto”. W powyższej monografii, historii grodu nad rzeką Białą na stronach 299 – 300 znajduje się opis tragicznych zdarzeń: „W 1906 roku sytuacja w mieście bliska była rewolty. Do czerwca wydarzyło się ponad 50 zamachów i napadów. 3 czerwca 1906 roku na Suraskiej i rynku doszło do poważnych zamieszek i bijatyki, które zostały wywołane przez wałęsających się po mieście żołnierzy. Ich zarzewiem stał się zatarg w jednym ze sklepików, podczas którego oskarżono żołnierza o kradzież towaru. Był to pretekst do rozpoczęcia bijatyki pomiędzy żołnierzami i żydowskimi kupcami. Wkrótce zaczęto do siebie strzelać. W wyniku kilkugodzinnych zamieszek zginęła jedna osoba, a kilkanaście zostało rannych. Przy tak niezwykle napiętej sytuacji, jedynym gwarantem bezpieczeństwa w mieście był białostocki policmajster Dierkaczow. Wśród białostoczan cieszył się on pewną popularnością, którą zawdzięczał tępieniu łapówkarstwa wśród podległych mu policjantów i rzetelnemu wykonywaniu obowiązków. Po stłumieniu zamieszek z 3 czerwca przybył na miejsce Dierkaczow i zapewnił Żydów, że pogrom w Białymstoku może mieć miejsce „tylko po jego trupie”. Niestety, były to prorocze słowa. 11 czerwca 1906 roku Dierkaczow został zamordowany w niewyjaśnionych okolicznościach na ulicy Suraskiej. Oficjalna wersja głosiła, że zabili go żydowscy anarchiści. Miasto aż kipiało od emocji. W tak napiętej sytuacji, w czwartek 14 czerwca, z białostockiej fary wyszła procesja Bożego Ciała. Święto to obchodzono dopiero drugi raz po uchyleniu w 1905 roku (wprowadzonego w roku 1864 ) zakazu organizowania publicznej procesji.

Tego samego dnia odbywała się w Białymstoku procesja prawosławna. Gdy znajdowała się ona na rogu Warszawskiej i Pałacowej, wówczas z pobliskiej kamienicy Jankiela Rachitesa przy Warszawskiej 24 padły strzały, a ktoś dodatkowo rzucił jeszcze petardę. Wówczas, zza muru pobliskiego Banku Rosji (Warszawska 14) i z komisariatu policji (Warszawska 3), wybiegły na ulicę oddziały wojska i zaczęły strzelać do znajdujących się w pobliżu ludzi. Zabito w tym miejscu kilkunastu Żydów i kilku uczestników procesji. Wśród ogarniętego paniką tłumu ktoś krzyknął, że strzelano również do katolickiej procesji. Rozeszła się pogłoska, że zabito księdza, a prowokatorzy wykrzykiwali, że wszystkiemu winni byli Żydzi. Cała ta sytuacja przyczyniła się do wybuchu pogromu. Rozpoczęło się niszczenie żydowskich sklepów w całym mieście. Do wojska przyłączyły się miejscowe męty. Napastnicy próbowali wedrzeć się do dzielnicy żydowskiej, zostali jednak powstrzymani przez jej mieszkańców, którzy u wylotu ulicy Suraskiej zdetonowali bombę. Zamieszki przeniosły się więc na Bojary, gdzie Żydzi mieszkali w rozproszeniu. W trakcie dwóch dni (piątku i soboty) Białystok zamienił się w piekło. Szczególnie okrutne sceny rozgrywały się na dworcu kolejowym. Z pociągów wyciągano na perony uciekających z miasta Żydów i zabijano ich. Oddziały wojska wycofane zostały z Białegostoku dopiero w niedzielę, 17 czerwca 1906 roku. Efekt ich działań był przerażający. Oficjalne dane mówiły o 88 zabitych i ponad 80 ciężko rannych, tak naprawdę jednak ofiar było znacznie więcej. Na białostockim cmentarzu żydowskim ku czci pomordowanych, został wystawiony pamiątkowy obelisk, na którym wyryto 110 nazwisk.

Wieść o pogromie białostockim wywołała wielkie oburzenie na całym świecie. Wszystkie światowe agencje prasowe szczegółowo informowały o tej tragedii. Opinie te zmusiły rosyjskie władze państwowe do podjęcia oficjalnego śledztwa w tej sprawie. Zakończyło się ono w 1908 roku. Przed białostockim sądem stanęło 36 oskarżonych (ośmiu udało się wcześniej zbiec). Byli to wyłącznie przedstawiciele miejscowego półświatka, zaś prawdziwi sprawcy pogromu – wojsko i policja – występowali na procesie w charakterze świadków. Wyrok skazujący usłyszało zaledwie 15 bandytów, reszta została uniewinniona.

Białostocki pogrom i ogólna sytuacja w mieście stały się przyczyną nasilającej się emigracji. Społeczeństwo białostockie uległo znaczącej polaryzacji. Zagrożenie wśród ludności żydowskiej powodowało wzrost popularności idei syjonistycznych. Jednocześnie władze, im bliżej było wojny, zaczęło stosować szykany w stosunku do miejscowej kolonii niemieckiej”.

Natomiast redaktor Tomasz Mikulicz w artykule „To nie bajka o polskiej krzywdzie” zamieszczonym w Kurierze Porannym powyższe tragiczne zdarzenie opisuje tak: „Można udawać, że Polacy zawsze wobec Żydów zachowywali się w porządku. (…) Musimy pamiętać, że każdy naród ma na swoim koncie zarówno czyny godne, jak i haniebne. Inaczej historia przerodzi się w bajkę o tym, jak to wszyscy dookoła krzywdzili Polaków, a oni pozostali nieskazitelni. Niestety tak nie było. Wybielanie historii nigdy się dobrze nie kończy. Szczególnie jeśli jest inspirowane przez polityków. Tak jak złe były rosyjskie kłamstwa o Katyniu, tak nie możemy wyprzeć z pamięci pogromu z 1906 roku”.

Zaś ten sam autor w tekście „Zapomnijmy o pogromie. Bo źle o nas pomyślą” pogrom z 1906 roku przedstawia w sposób następujący: „Mord na białostockich Żydach należy rozpatrywać w kontekście rewolucji 1905 roku, która wstrząsnęła carską Rosją. Kraj przeżywał wtedy trudności gospodarcze, których jedną z przyczyn był kryzys w latach 1900 – 1903. Zwiększyły się dysproporcje społeczne i bezrobocie. Co z kolei znacząco pogorszyło sytuację robotników. 22 stycznia 1905 roku przeszedł do historii jako krwawa niedziela. Petersburscy robotnicy zostali zaatakowani przez uzbrojoną kawalerię. Strajkowano w wielu częściach kraju. Również na ziemiach polskich. Rewolucja przyniosła efekty. W Rosji powołano pierwszy parlament – Dumę Państwową. Powstała też możliwość działania, zakazanych do 1905 roku, legalnych partii politycznych i stowarzyszeń. Natomiast w stosunku do ziem polskich złagodzono rusyfikację. Efektem tego była – wydana po raz pierwszy od 65 lat – zgoda na to, by 14 czerwca 1906 roku przez Rynek Kościuszki przeszła katolicka procesja Bożego Ciała. W jej trakcie w tłumie wybuchła bomba. Zginęła jedna osoba. Władze carskie (wojsko i policja) oskarżyły o zamach ludność żydowską. Pogrom trwał do 16 czerwca. Zginęło 88 osób, w tym 82 wyznania mojżeszowego”.

Jak widać są to dwie wersje wydarzeń tego samego zdarzenia, które są wzajemnie sprzeczne. Mimo że w Kurierze Porannym w oddzielnej ramce odznaczonej na niebiesko i zatytułowanej „Pogrom 1906 roku” czytelnik spodziewa się znaleźć opis samego pogromu to tylko 20 procent tekstu ramki opisuje te tragiczne zdarzenie i w dodatku w sposób zmanipulowany, a pozostałe 80 procent treści ramki zawiera szkic ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej panującej w Imperium Rosyjskim. W książce „Historia Białegostoku” jest mowa o rzuceniu petardy na ludzi będących w procesji prawosławnej a nie, jak podaje gazeta, o wybuchu bomby wśród ludzi znajdujących się na procesji katolickiej.

Następnie ani razu w trzech artykułach zamieszczonych w Kurierze Porannym, które odnoszą się do tragicznych wydarzeń z czerwca 1906 roku nie ma podanych prawdziwych sprawców pogromu, czyli rosyjskiego wojska i policji, za to cały czas przewija się informacja, że mordu na Żydach dokonali Polacy. Natomiast w wymienionej książce jest zawarta informacja, że oprócz carskiego wojska i policji w pogromie wzięli udział miejscowi przestępcy, bez podania ich narodowości. Trzeba pamiętać, że według spisu powszechnego z 1897 roku, gdzie za kryterium narodowości uznano język jakim ludność posługuje się w domu wynikało, że Żydów w Białymstoku mieszkało 66%, Polaków 18,2%, Rosjan 7,8%, a Niemców 5,8%. W 1897 roku miasto liczyło 67 tysięcy mieszkańców. Poza tym w mieście stacjonowało około 5 tysięcy rosyjskiego wojska, czyli prawie co dziesiąta osoba w Białymstoku była żołnierzem.

W cytowanej książce na stronie 284 dowiadujemy się, że w pobliżu dworca kolejowego i w samym śródmieściu znajdowały się koszary rosyjskiego wojska: „Jeszcze przed 1880 rokiem wybudowane zostały koszary artyleryjskie. Zajmowały one cały kwartał miasta, położony pomiędzy ulicami Lipową, Nowoszosową (Dąbrowskiego), Artyleryjską, Przejazdem i nieistniejącą dziś Północną, a stacjonował tu 4. Dywizjon Artylerii. W budynkach stojących przy Lipowej ulokowany został sztab powiatowy, zaś budynki wniesione przy Botanicznej przeznaczone były dla dowództwa 4. Kawaleryjskiej Dywizji. Koszary przy Dąbrowskiego i Lipowej były najstarszym w mieście kompleksem wojskowych budynków. W 1879 roku wniesiono także koszary Włodzimierskiego Pułku Piechoty (rejon ulicy Wojskowej, Wołodyjowskiego, Marii Skłodowskiej – Curie). W 1884 roku, za Dworcem Poleskim, wybudowano koszary Kazańskiego Pułku Piechoty, a w 1887 roku, przy Mariampolskiej (Bema), stanęły koszary Mariampolskiego Pułku Dragonów. Natomiast w 1890 roku, przy ulicy Kawaleryjskiej, wzniesione zostały koszary Charkowskiego Pułku Ułanów”.

Zważając na powyższe należy stwierdzić, że w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku centrum miasta gdzie dokonano pogromu Żydów było otoczone naokoło koszarami carskiego wojska. Dojście do miejsca tragicznego zdarzenia zajmowało rosyjskim żołnierzom od 5 do 15 minut w zależności od położenia koszar. Natomiast koszary 4 Dywizjonu Artylerii znajdowały się niemal na przeciw dworca kolejowego przy ulicy Nowoszosowej obecnie Dąbrowskiego, gdzie w czasie pogromu rozgrywały się szczególnie okrutne sceny. W każdym wojsku obowiązuje dyscyplina, gdzie żołnierze wykonują rozkazy swoich dowódców, takie same zasady panowały również w armii carskiej. Tak, więc wojsko i policja biorąca udział w pogromie Żydów musiała działać na wyraźne polecenie swoich przełożonych. Uczestnictwo cywilnych przestępców z miejscowego półświatka był możliwy tylko i wyłącznie za przyzwoleniem miejscowej policji. Podsumowując ten wątek należy zauważyć, że władze rosyjskie miały odpowiednie możliwości i środki żeby zapobiec pogromowi, gdyż dysponowały 5 tysiącami żołnierzy stacjonującymi w Białymstoku. Mimo to zamieszki uliczne trwały 3 dni i zakończyły się dopiero po wycofaniu wojska z miasta. W związku z powyższym należy stwierdzić, że administracja carska nie podjęła żadnych działań chroniących ludność żydowską, gdyż musiała być sama organizatorem pogromu.

Autorzy scenariusza komiksu „Doktor Esperanto” Wojciech Łowicki i rysunków zamieszczonych w publikacji, Daniel Bauman, wprowadzają w błąd czytelników co do prawdziwych sprawców pogromu 1906 roku. Rysownik przedstawił tylko osoby cywilne biorące udział w przestępczym zdarzeniu, pomijając całkowicie rosyjskich żołnierzy i policjantów.

Fragment komiksu o Ludwiku Zamenhofie przedstawia pogrom w następujący sposób: „W 1906 roku na drugim kongresie w Genewie musiałem wspomnieć o niedawnych wydarzeniach antysemickich w Białymstoku. Na ulicach mojego nieszczęśliwego miasta ludzie z pałkami i żelaznymi łomami rzucili się jak najdziksze zwierzęta na spokojnych mieszkańców, których całą winą było to, że mówili innym językiem i wyznawali inną religię. Mam nadzieję, że moje słowa choć po części przyczyniły się do powstrzymania mordów na tle rasistowskim czy wyznaniowym…”. Nie wiadomo, czy te słowa wypowiedział twórca Esperanto, czy też napisał Wojciech Łowicki, autor komiksu. Trzeba wiedzieć, że Ludwik Zamenhof nie był naocznym światkiem pogromu i w tym czasie jego tam nie było. Zamenhof urodził się 15 grudnia 1859 roku w Białymstoku, spędził tu swoje dzieciństwo i młodość. W 1873 roku rodzina Zamenhofów wraz z synem Ludwikiem opuściła Białystok i przeniosła się do Warszawy. W okresie zaborów prasa i wydawnictwa książkowe objęte były carską cenzurą. W związku z tym Zamenhof z gazet nie mógł się dowiedzieć prawdy o białostockim pogromie i jego prawdziwych sprawcach.

Przedstawienie pogromu Żydów z czerwca 1906 roku w publikacji wydanej w 2014 roku przez Białostocki Ośrodek Kultury – Centrum im. Ludwika Zamenhofa w taki sposób jest zafałszowaniem historii i może się negatywnie odbić na wizerunku miasta Białegostoku. Po zapoznaniu się z komiksem czytelnicy mogą odnieść wrażenie, że wykonawcami mordu na Żydach byli ich Polscy sąsiedzi a nie faktyczni sprawcy, czyli rosyjscy żołnierze i policjanci. Żadna z postaci przedstawiona na obrazku w komiksie opisująca wydarzenie antysemickie w Białymstoku nie jest ubrana w carski mundur rosyjskiego żołnierza lub policjanta. Wszystkie postacie z rysunku umieszczone w komiksie są ubrane po cywilnemu, trzymają kije w ręku. Na obrazkach widać również katowanych ludzi, zarówno kobiety jak i mężczyzn. Należy stwierdzić, że autorom komiksu zabrakło podstawowej wiedzy historycznej z tego okresu. Można było przedstawić znany w tym czasie wizerunek kozaków bijących ludność cywilną nahajkami, jakże często występujący w opisach pogromów z czasów panowania Romanowów w Rosji.

Wydarzenie z czerwca 1906 roku, które odbyły się w Białymstoku nie były czymś wyjątkowym w trakcie trwania rewolucji w latach 1905-1907 na terenach polskich znajdujących się pod zaborem rosyjskim. W książce „Kronika powstań polskich 1794-1944” pod redakcją Eugeniusza Duraczyńskiego, wydanej przez wydawnictwo „Kronika” – Marian B. Michalik, Warszawa 1994 r., na stronie 1906 znajdujemy opis pogromu Żydów, który odbył się w dniu 8 września 1906 roku w Siedlcach: „Widmo pogromów. Zezwolenie na samowolę wojska stanowiło kolejny sposób walki z rewolucją. Krwawą łaźnię sprawiono siedleckim Żydom. Ściągnięto tu libawski pułk piechoty, znany z okrucieństwa. Od 8.9 przez parę dni gromił on miasto. Zniszczono wszystkie żydowskie sklepy. Na ulicach strzelano nie tylko z karabinów, ale także z armat. „Robotnik” donosił o kilkudziesięciu zabitych i ponad trzystu rannych”.

Należy zauważyć, że w tym czasie policja polityczna „Ochrana” masowo organizowała pogromy na terenie całego Cesarstwa Rosyjskiego w celu skierowania rewolucyjnego gniewu społeczeństwa na Żydów. Rosyjska administracja uważała, że wściekłość ludu należy wyładować na Żydach. Obowiązywało wtedy hasło „bij Żydów, chroń Rosję”, który to slogan pochodził od wypowiedzianych słów cara. Imperialna Rosja potrzebowała wówczas wroga. Żydzi, którzy przez całe wieki nie byli chronieni przez państwo rosyjskie, okazali się bardzo wygodnymi wrogami.

Słowo pogrom pochodzi z języka rosyjskiego i oznacza rzeź. Słownik języka rosyjskiego z 1935 roku zawiera definicję słowa pogrom o treści: „Organizowane przez rząd reakcyjno – szowinistyczne powstanie klas rządzących, którego wynikiem jest masowa rzeź określonych grup, charakteryzująca się mordami oraz niszczeniem i plądrowaniem mienia. Pogrom Żydów w Rosji za czasów carów”. Tołkowyj Słowar Russkogo Jazyka, red. D.N. Uszakow, Instytut Sowieckaja Encykłopiedia, Moskwa 1935, tom III, s.352.

Pierwszy większy rosyjski pogrom Żydów odbył się w dniu 15 kwietnia 1881 roku w mieście Elizawietgrad, który nosi obecnie nazwę Kirowohrad i leży na terenie dzisiejszej Ukrainy. Po objęciu rządów przez cara Aleksander III nasiliła się ilość pogromów. W całym kraju rozlała się wówczas fala zabójstw, gwałtów i kradzieży dokonywanych na Żydach. Administracja rosyjska winę za przemoc zrzucała na ofiary. Szef policji politycznej Ochrana hrabia Nikołaj Ignatjew w liście do cara napisał, że pogromy wynikają z krzywdzącej działalności Żydów względem chłopów. Zaś carska komisja dochodzeniowa w jednym, że swoich dokumentów wyraziła następującą opinię: „Namiętne kupiectwo i przywłaszczanie pieniędzy jest przyrodzone Żydom od dnia urodzenia; to charakterystyczna cecha rasy semickiej, widoczna od pierwszych stron Biblii”. Ten antysemityzm państwowy obowiązywał na terenie całego Cesarstwa Rosyjskiego.

Policja polityczna, Ochrana, zaczęła na terenie Rosji rozpowszechniać nieprawdziwe informacje na temat społeczności żydowskiej w celu jej skompromitowania. Celem było rozbudzenie rosyjskiego antysemityzmu. Do tych działań należy zaliczyć rozpowszechnienie napisanej przez pracownika policji politycznej Ochrany Piotra Iwanowicza Raczkowskiego książki „Protokoły mędrców Syjonu”. Powyższy utwór literacki został wykorzystany do prowadzenia antyrewolucyjnej kampanii propagandowej w trakcie trwania rewolucji rosyjskiej w 1905 roku. Ochrana niniejszą publikację wydała w Paryżu jako dzieło rosyjskiego duchownego i mistyka Siergieja Nilusa. Z „Protokołów mędrców Syjonu” miało wynikać, że Żydzi spiskują w celu przejęcia władzy na świecie. Na marginesie należy zauważyć, że powyższe dzieło stało się nieśmiertelne i było wykorzystywane w rozpowszechnianiu dezinformacji na temat społeczności żydowskiej zarówno przez propagandę niemiecką za rządów Hitlera jak i w okresie zimnej wojny przez KGB wśród krajów arabskich.

Jeden z najbardziej nagłośnionych pogromów wydarzył się w kwietniu 1903 roku w Kiszyniowie, ówczesnej stolicy Besarabii, który wchodził wtedy w skład Imperium Rosyjskiego. Powyższe zdarzenie zostało opisane w „New York Timesie” i trwało trzy dni. Przyczyną pogromu było znalezienie zamordowanego chłopca Michaiła Rybaczenko w miejscowości Dubosary, położonego około 40 km od Kiszyniowa. Mimo że znano prawdziwego sprawcę zabójstwa to rosyjska prasa oskarżyła Żydów o morderstwo. W antyżydowskich zamieszkach śmierć poniosło 120 osób, a rannych było około 500 ludzi. Drugi pogrom w Kiszyniowie odbył się w dniu 19 i 20 października 1905 roku. Zginęło wówczas 10 Żydów, a 56 zostało rannych. Efektem pogromów i rozpętanego antysemityzmu w Rosji carskiej była masowa emigracja Żydów do Stanów Zjednoczonych.

Reasumując stwierdzić należy, że oskarżanie mieszkańców Białegostoku o dokonanie pogromu na swoich sąsiadach Żydach jest zwykłym kłamstwem historycznym i perfidną dezinformacją, mającą na celu oczernienie Białegostoku. Niepojęte jest, że źródłem tych fałszywych informacji jest białostocką instytucję kultury Centrum im. Ludwika Zamenhofa, która wydała zmanipulowany komiks poświęcony twórcy języka Esperanto w 2014 roku w nakładzie kilku tysięcy egzemplarzy, potem dokonała jeszcze dodruku. Publikacja rozpowszechniana była m.in. na terenie Słowacji i Węgier a w planach jest jeszcze wysyłka do krajów Europy Zachodniej. Istnieje niebezpieczeństwo, że nieprawdziwe informacje zawarte w tej publikacji mogą wywołać efekt kuli śnieżnej, podobnie jak było w przypadku książki Jana Tomasza Grossa „Sąsiedzi” o Jedwabnym. Niestety do powielania tego kłamstwa zawartego w komiksie „Doktor Esperanto” dołączył Kurier Poranny. Natomiast władze Białegostoku w osobie prezydenta miasta Tadeusza Truskolaskiego i wiceprezydenta Rafała Rudnickiego nie widzą w tym nic złego i wypowiedziach medialnych twierdzą, że nie będą ingerować w treść publikacji.

Krzysztof Krasowski

Skan strony http://www.danielbaum.pl/doktor-esperanto/

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

213 komentarzy

213 Komentarzy

 1. Czesław

  17 maja 2017 at 18:10

  Białystok w tamtym czasie był miastem rosyjskim tak jak Elbląg miastem pruskim, Polski nie było ani teoretycznie ani praktycznie, więc dlaczego miesza się do tego Polaków.

 2. Witold

  17 maja 2017 at 18:58

  A PiS patrzy i nic nie robi, bo to żydy.

 3. Robert B.

  17 maja 2017 at 19:34

  „Z „Protokołów mędrców Syjonu” miało wynikać, że Żydzi spiskują w celu przejęcia władzy na świecie.”

  To wynika z ich własnych deklaracji w momentach chełpliwości i z obserwacji twardych faktów, panie Krasowski…

 4. Codreanu

  17 maja 2017 at 20:33

  No tak, wielki powód do wstydu bo był jakiś pogrom kiedyś tam, szarego człowieka obchodzą inne rzeczy np.
  Czemu mamy najmniejszą ilość broni palnej na 1000 mieszkańców?
  Czemu mamy najdroższe autostrady w Europie?
  Czemu 90 % gazet i czasopism ma niemiecki kapitał?
  To są problemy i powody do wstydu, a nie to że 300 ludzi 100 lat temu zabiło 15 żydów.
  Jak widać prawicowe portale też robią pranie mózgu, zamiast zająć się naprawde ważnymi sprawami.

  • Robert B.

   17 maja 2017 at 21:03

   Gdy ktoś dał sobie wmówić, że z Żydami należy jak z jajeczkiem, że należy się przed nimi ciągle tłumaczyć i zapewniać ich o swojej bezwarunkowej miłości do nich, jeżeli ktoś chcąc mówić o Żydach, zaczyna od stwierdzenia, że „Nie jestem antysemitą, ale”, to ten ktoś już jest w ich szponach. Żydostwo nigdy z niczego przed nikim się nie tłumaczy. Dlatego należy stosować wobec nich ich metodę. Widziałeś kiedyś, żeby mistrz Stanisław Michalkiewicz się przed Żydami tłumaczył? Nie, bo on wie, z KIM ma do czynienia i o co temu komuś chodzi…

 5. Darinnania

  11 sierpnia 2017 at 10:53

  http://revia.phartesdomusa.org buy low dose naltrexone online uk

 6. MiguelDiott

  27 sierpnia 2017 at 14:22

  http://men-med10.spmuz1.ru/sialis/51885-probniki-levitry-i-sialisa.html Пробники левитры и сиалиса

 7. Silvia Odete Morani Massad

  5 września 2017 at 17:54

  This post is worth everyone’s attention. How can I find out more?

 8. door controls

  6 września 2017 at 12:25

  I am really happy to read this weblog posts
  which contains lots of helpful data, thanks for providing these kinds of
  statistics.

 9. garage door installers

  7 września 2017 at 03:13

  I am regular visitor, how are you everybody? This piece of writing
  posted at this website is in fact good.

 10. www.thesun.co.uk

  8 września 2017 at 02:06

  For most recent news you have to visit internet and on internet I found
  this web site as a most excellent web site for most recent updates.

 11. all these things that ive done

  8 września 2017 at 11:13

  Greetings from Colorado! I’m bored at work so I decided to check
  out your blog on my iphone during lunch break. I really
  like the info you provide here and can’t wait to take a look when I get
  home. I’m surprised at how fast your blog loaded on my cell
  phone .. I’m not even using WIFI, just 3G ..
  Anyhow, awesome site!

 12. Young

  9 września 2017 at 11:51

  I think this is among the most important information for me.
  And i’m glad reading your article. But should remark on few general things, The website style is ideal, the articles is really excellent : D.
  Good job, cheers

 13. Claire

  9 września 2017 at 13:14

  I loved as much as you’ll receive carried out right here.
  The sketch is tasteful, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly
  very often inside case you shield this increase.

 14. sell things online for free

  10 września 2017 at 07:34

  There’s certainly a great deal to find out about this issue.

  I really like all of the points you have made.

 15. mkedutour.com

  11 września 2017 at 00:29

  Howdy would you mind letting me know which web host
  you’re using? I’ve loaded your blog in 3 completely different
  web browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.
  Can you recommend a good web hosting provider
  at a fair price? Thank you, I appreciate it!

 16. Micheal

  11 września 2017 at 09:25

  What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I have discovered It positively
  helpful and it has helped me out loads. I am hoping to contribute & aid
  different customers like its aided me. Great job.

 17. decisions regarding real

  11 września 2017 at 14:59

  I love your blog.. very nice colors & theme. Did you make this
  website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz respond as I’m looking to create my own blog and would like
  to know where u got this from. cheers

 18. door riding

  11 września 2017 at 18:51

  Hello, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was
  just curious if you get a lot of spam feedback? If so
  how do you stop it, any plugin or anything you can advise?

  I get so much lately it’s driving me mad so any help is very much appreciated.

 19. hot penny stocks

  12 września 2017 at 04:50

  Thanks in support of sharing such a good thinking, piece of writing is
  pleasant, thats why i have read it entirely

 20. nokia c3 enhance

  12 września 2017 at 10:04

  Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was
  wondering your situation; many of us have created some nice methods and we are looking to swap solutions with other folks, please shoot me an email if interested.

 21. existing door

  12 września 2017 at 16:00

  Generally I don’t learn article on blogs, but I wish to say that this write-up very pressured me to try and do so!
  Your writing style has been surprised me. Thanks, quite great article.

 22. Hi there, I log on to your blog regularly. Your humoristic style is
  witty, keep it up!

 23. Lelio Vieira Carneiro Junior

  13 września 2017 at 10:57

  Fantastic blog! Do you have any hints for aspiring writers?

  I’m hoping to start my own blog soon but I’m a little lost on everything.
  Would you suggest starting with a free platform like
  Wordpress or go for a paid option? There are so
  many options out there that I’m completely confused .. Any ideas?

  Thanks!

 24. nokia mobile

  13 września 2017 at 17:20

  Thanks on your marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you will be a great
  author. I will make certain to bookmark your blog and will often come back in the future.
  I want to encourage one to continue your great writing, have a nice
  afternoon!

 25. residential real estate

  13 września 2017 at 19:03

  I am extremely impressed with your writing skills as well
  as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a great blog like this one nowadays.

 26. real estate listings

  13 września 2017 at 20:37

  Yes! Finally someone writes about stocks available.

 27. real estate investment

  13 września 2017 at 23:01

  Unquestionably believe that which you said. Your favorite
  reason seemed to be on the net the simplest thing to be aware
  of. I say to you, I certainly get annoyed while people think about worries that they plainly do not know about.
  You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole
  thing without having side-effects , people could take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

 28. nokia mobile

  13 września 2017 at 23:09

  I’m curious to find out what blog system you happen to be utilizing?
  I’m experiencing some small security issues with my latest website and
  I’d like to find something more safe. Do you have any solutions?

 29. macau tourism presents

  16 września 2017 at 01:53

  I’m extremely pleased to find this web site. I want to to thank you for ones
  time due to this fantastic read!! I definitely appreciated every bit of it and I have you bookmarked
  to see new stuff on your web site.

 30. adare golf course

  16 września 2017 at 17:14

  Link exchange is nothing else however it is only placing the other person’s website link on your page at suitable place and other person will also do similar in favor of you.

 31. macau tourism keep

  17 września 2017 at 03:53

  Good post however I was wondering if you could write a litte more
  on this subject? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit more.
  Cheers!

 32. open golf

  17 września 2017 at 05:08

  Hello there! Do you use Twitter? I’d like to follow you
  if that would be ok. I’m absolutely enjoying your blog and
  look forward to new posts.

 33. landscapespb.ru

  17 września 2017 at 07:23

  Usually I don’t learn post on blogs, but I wish to say that this write-up very
  compelled me to take a look at and do it! Your writing style
  has been surprised me. Thank you, very nice article.

 34. Kenny

  18 września 2017 at 03:26

  First of all I would like to say great blog!
  I had a quick question that I’d like to ask if you do not mind.

  I was interested to find out how you center yourself and clear your mind prior
  to writing. I’ve had a hard time clearing my mind in getting my ideas out there.
  I truly do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally lost simply just
  trying to figure out how to begin. Any suggestions or tips?
  Thanks!

 35. open golf

  18 września 2017 at 10:01

  Definitely believe that which you said. Your favorite reason appeared to be on the internet
  the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed
  while people think about worries that they just do not know about.
  You managed to hit the nail upon the top and also
  defined out the whole thing without having side effect , people can take a
  signal. Will probably be back to get more. Thanks

 36. soccer sweat shirts

  19 września 2017 at 00:20

  Great information. Lucky me I recently found your website by accident (stumbleupon).

  I’ve book-marked it for later!

 37. holiday travel cruise

  20 września 2017 at 07:03

  Greetings! Very helpful advice in this particular post!
  It’s the little changes that make the largest changes.
  Thanks a lot for sharing!

 38. travel close

  20 września 2017 at 12:23

  Thanks designed for sharing such a fastidious thinking, paragraph is
  pleasant, thats why i have read it completely

 39. moneymattersbvi.org

  20 września 2017 at 21:03

  Hello! I’m at work surfing around your blog
  from my new iphone! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!

  Carry on the great work!

 40. dating web site

  20 września 2017 at 23:57

  Hey just wanted to give you a quick heads up. The words in your post
  seem to be running off the screen in Safari.
  I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I
  thought I’d post to let you know. The design look great though!
  Hope you get the problem resolved soon. Many thanks

 41. Saundra

  21 września 2017 at 01:48

  Hi! I realize this is sort of off-topic however I had to ask.
  Does managing a well-established website like yours
  require a lot of work? I am completely new to running a blog but I do
  write in my journal daily. I’d like to start a blog so I will be able
  to share my own experience and views online. Please let me know if you have any suggestions or tips for brand
  new aspiring bloggers. Appreciate it!

 42. Vicki

  21 września 2017 at 17:57

  Just desire to say your article is as astounding. The clearness in your publish is just
  great and that i could suppose you are knowledgeable
  in this subject. Well with your permission let me to take
  hold of your RSS feed to stay up to date with coming near near post.

  Thank you a million and please keep up the gratifying work.

 43. HaroLiavaife

  21 września 2017 at 22:49

  Mail Order Macrobid 100mg Mastercard [url=http://cialtobuy.com ]viagra cialis[/url] Cephalexin Dosage For Urinary Tract Infection
  My Canadian Pharmacy Meds
  Plant Vigra Wholesale cialis buy online Retin A Buy Online

 44. travel meetup groups

  21 września 2017 at 23:56

  Excellent site you’ve got here.. It’s difficult to find high-quality writing like yours
  nowadays. I honestly appreciate people like you!
  Take care!!

 45. Perry

  22 września 2017 at 08:40

  Hello there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I really enjoy reading your
  blog posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that go
  over the same topics? Thanks!

 46. open golf

  22 września 2017 at 14:24

  I’m really inspired with your writing abilities as smartly as with the format to your blog.
  Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Anyway stay up the nice quality writing, it’s rare to peer a nice blog like this
  one these days..

 47. confer heart

  22 września 2017 at 18:28

  Good day very nice web site!! Man .. Beautiful .. Superb ..
  I’ll bookmark your blog and take the feeds also? I am glad to seek out so many helpful information here within the put up, we
  need work out extra strategies in this regard, thank you for sharing.
  . . . . .

 48. Verona

  22 września 2017 at 20:40

  Do you have a spam problem on this site; I also am
  a blogger, and I was wondering your situation; many of us have created some nice
  methods and we are looking to swap techniques with others, please shoot me an email
  if interested.

 49. http://wiki.adliberum.com/

  23 września 2017 at 00:03

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this
  article plus the rest of the site is also very good.

 50. jingzhuangxiu.uzao.cn

  23 września 2017 at 01:33

  I’m curious to find out what blog system you happen to be using?
  I’m having some minor security issues with my latest site and I’d like to find something more secure.
  Do you have any solutions?

 51. Christin

  23 września 2017 at 08:21

  Wow! In the end I got a blog from where I be capable of in fact take valuable facts regarding my
  study and knowledge.

 52. Dwain

  23 września 2017 at 09:57

  No matter if some one searches for his required thing, so he/she wants to be available that in detail,
  thus that thing is maintained over here.

 53. bbs.jianlanart.com

  24 września 2017 at 06:35

  Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I
  was wanting to know your situation; many of us
  have created some nice methods and we are looking to trade solutions with others, why not shoot me an e-mail if interested.

 54. Chauncey

  24 września 2017 at 14:58

  Hmm is anyone else experiencing problems with the images
  on this blog loading? I’m trying to find out if its a problem on my end or if
  it’s the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.

 55. Dong

  24 września 2017 at 16:45

  Hello friends, how is the whole thing, and what you desire to say concerning this piece of writing, in my view its
  actually amazing designed for me.

 56. commons.wikimedia.org

  25 września 2017 at 06:38

  I’m really enjoying the design and layout of your website.

  It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to
  come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme?

  Great work!

 57. Shelia

  25 września 2017 at 13:51

  I really like it when folks get together and share ideas.
  Great website, keep it up!

 58. soccer shoes pattern

  25 września 2017 at 18:27

  I absolutely love your blog and find the majority of your post’s
  to be just what I’m looking for. Would you offer guest writers to write content available for you?
  I wouldn’t mind composing a post or elaborating on a lot of the subjects you write
  concerning here. Again, awesome web site!

 59. web dating

  26 września 2017 at 01:28

  Oh my goodness! Amazing article dude! Many thanks, However
  I am going through troubles with your RSS. I don’t know the reason why I
  can’t join it. Is there anybody getting the same RSS problems?
  Anybody who knows the solution will you kindly respond? Thanks!!

 60. Eulah

  26 września 2017 at 04:40

  I am really pleased to read this webpage posts which contains tons of valuable data, thanks for providing such information.

 61. dating web page

  26 września 2017 at 16:38

  What’s up, constantly i used to check blog posts here early in the morning, since i
  like to learn more and more.

 62. Norris

  26 września 2017 at 19:13

  Nice blog here! Also your website loads up fast! What web host are you using?
  Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol

 63. buy arsenal soccer

  27 września 2017 at 01:13

  Wonderful beat ! I would like to apprentice even as you amend your web site, how could i subscribe for a weblog website?
  The account helped me a appropriate deal. I were a little bit familiar of this your broadcast offered vivid clear idea

 64. Carlos

  27 września 2017 at 02:15

  Wow that was odd. I just wrote an extremely long comment but after I
  clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing
  all that over again. Anyway, just wanted to say
  fantastic blog!

 65. custom soccer jerseys

  27 września 2017 at 06:29

  Stunning quest there. What happened after? Take care!

 66. Pablo

  27 września 2017 at 16:33

  If you desire to increase your knowledge only keep visiting this web
  page and be updated with the latest news update posted
  here.

 67. Wally

  27 września 2017 at 16:34

  Your style is unique compared to other people I’ve read stuff from.
  Many thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just bookmark this web site.

 68. Emory

  27 września 2017 at 16:38

  I do agree with all the ideas you have offered for your post.
  They are really convincing and can definitely work.
  Nonetheless, the posts are very brief for beginners. Could you please lengthen them
  a little from subsequent time? Thank you for the post.

 69. Cole

  28 września 2017 at 05:06

  I don’t even know the way I stopped up here, but I
  assumed this put up was great. I do not recognise
  who you are but certainly you’re going to a famous blogger if you
  happen to aren’t already. Cheers!

 70. Kerrie

  28 września 2017 at 06:58

  Howdy! Quick question that’s totally off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly?
  My site looks weird when browsing from my apple iphone. I’m
  trying to find a template or plugin that might be able to correct this problem.
  If you have any suggestions, please share. Cheers!

 71. soccer shoes pattern

  28 września 2017 at 09:51

  I am regular reader, how are you everybody? This piece of writing
  posted at this site is truly fastidious.

 72. Clemmie

  28 września 2017 at 16:25

  Your means of telling everything in this post is really good, all can effortlessly know it, Thanks a lot.

 73. Adan

  29 września 2017 at 07:28

  You need to take part in a contest for one of the best websites on the web.
  I am going to recommend this web site!

 74. Breanna

  29 września 2017 at 10:50

  When some one searches for his vital thing, so he/she wants
  to be available that in detail, therefore that thing is
  maintained over here.

 75. Penni

  29 września 2017 at 12:15

  What’s up friends, pleasant piece of writing and pleasant
  arguments commented here, I am in fact enjoying
  by these.

 76. website designing

  30 września 2017 at 01:25

  Do you have any video of that? I’d love to find out some additional information.

 77. Monserrate

  30 września 2017 at 07:52

  Very good blog! Do you have any suggestions for aspiring writers?
  I’m planning to start my own blog soon but I’m a little lost on everything.
  Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out
  there that I’m completely overwhelmed ..
  Any suggestions? Cheers!

 78. HaroLiavaife

  30 września 2017 at 11:30

  Compra Cialis Chile [url=http://cheapestcial.com ]online pharmacy[/url] Propecia In Zurigo

 79. website design company

  30 września 2017 at 12:34

  Hello, I desire to subscribe for this website to obtain latest updates, so
  where can i do it please help out.

 80. heart muscle

  1 października 2017 at 13:46

  Usually I do not learn post on blogs, but I would like to say that this write-up
  very forced me to check out and do so! Your writing taste
  has been surprised me. Thank you, quite great post.

 81. Egli Diana Pinto

  1 października 2017 at 16:26

  all the time i used to read smaller posts which as well clear their motive, and that
  is also happening with this article which I am reading now.

 82. www.youtube.com

  2 października 2017 at 04:04

  After I initially left a comment I seem to have clicked the -Notify
  me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I
  recieve four emails with the same comment. Is there an easy method you can remove me from that service?
  Thanks!

 83. holiday travel today

  2 października 2017 at 09:49

  all the time i used to read smaller content that as well clear their motive,
  and that is also happening with this post which I am
  reading now.

 84. Lee

  2 października 2017 at 10:58

  I like it when individuals come together and share ideas.
  Great website, stick with it!

 85. commons.wikimedia.org

  3 października 2017 at 21:28

  You’re so cool! I don’t suppose I’ve read through something like this before.
  So nice to find someone with some unique thoughts on this subject.
  Really.. thanks for starting this up. This site is one thing that is required on the web, someone with a little originality!

 86. HaroLiavaife

  4 października 2017 at 00:40

  Propecia What Is It Cheap Cialis From India [url=http://bestviaonline.com]viagra prescription[/url] Isoniazid

 87. heart disease

  4 października 2017 at 10:33

  When I initially commented I clicked the „Notify me when new comments are added”
  checkbox and now each time a comment is added I get three e-mails with the same comment.
  Is there any way you can remove me from that
  service? Cheers!

 88. soccer shoes pattern

  4 października 2017 at 16:51

  Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe
  for a weblog website? The account aided me a applicable deal.
  I have been a little bit familiar of this your broadcast offered shiny clear concept

 89. Bret

  5 października 2017 at 00:27

  hey there and thank you for your info – I have definitely
  picked up something new from right here. I did however expertise several technical points using this site,
  as I experienced to reload the website lots of times previous to I could get it to load properly.
  I had been wondering if your web host is OK? Not that I’m complaining,
  but slow loading instances times will very
  frequently affect your placement in google and can damage
  your quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Anyway I am adding this RSS to my e-mail and could look out for a lot more of your respective intriguing
  content. Ensure that you update this again soon.

 90. best dating

  5 października 2017 at 04:00

  I have read so many articles concerning the blogger lovers except this paragraph is
  really a nice paragraph, keep it up.

 91. Lelio Vieira Carneiro Junior

  5 października 2017 at 15:41

  Hello! Would you mind if I share your blog with my zynga group?
  There’s a lot of people that I think would really enjoy your content.

  Please let me know. Thanks

 92. brazil butt lift

  5 października 2017 at 15:44

  wonderful issues altogether, you just gained a new
  reader. What may you recommend about your publish that
  you just made a few days in the past? Any positive?

 93. fatal heart attacks

  5 października 2017 at 16:35

  It’s very easy to find out any matter on web as
  compared to textbooks, as I found this post at this
  site.

 94. holiday travel today

  5 października 2017 at 20:16

  Thank you for another informative website.
  The place else could I get that kind of info written in such an ideal way?
  I’ve a mission that I’m simply now operating on, and I’ve been at the glance out for such info.

 95. HaroLiavaife

  6 października 2017 at 09:28

  Variations In Enzymes In Amoxicillin Overdose Amoxicilina On Sale [url=http://cheapcheapvia.com]viagra online[/url] Lilly Cialis 10mg Et 20mg Viagra Sildenafil Citrate 100mg Vendita Propecia

 96. HaroLiavaife

  6 października 2017 at 10:10

  Uscanadiandiscountcialis [url=http://howmuchisvia.com]viagra prescription[/url] Wirkung Viagra 100mg Centurion Labratories

 97. arsenal soccer jerseys

  6 października 2017 at 15:02

  Howdy just wanted to give you a quick heads up. The words in your post seem to be running
  off the screen in Safari. I’m not sure if this is a format issue or
  something to do with browser compatibility but I thought I’d post
  to let you know. The design look great though! Hope you get the issue fixed soon. Thanks

 98. travel news

  6 października 2017 at 20:52

  I needed to thank you for this fantastic read!! I definitely enjoyed every bit of it.
  I have you saved as a favorite to check out new things
  you post…

 99. Juventus fotbollströja

  7 października 2017 at 04:33

  I believe this is among the so much vital info for me. And i am happy reading your article. However should observation on few normal things, The web site style is great, the articles is in reality great : D. Just right activity, cheers

 100. reverse phone number lookup

  7 października 2017 at 05:18

  Hello, i think that i saw you visited my web site thus i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to enhance my
  website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 101. domain names

  7 października 2017 at 13:27

  Please let me know if you’re looking for a article writer for your
  blog. You have some really good articles and I believe I would
  be a good asset. If you ever want to take some
  of the load off, I’d really like to write some material for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please shoot me an email if interested. Thanks!

 102. A motivating discussion is definitely worth comment.
  There’s no doubt that that you need to publish more about this subject,
  it may not be a taboo matter but typically folks don’t
  talk about these topics. To the next! Many thanks!!

 103. backpacking travel

  8 października 2017 at 09:29

  My partner and I stumbled over here from a different website and
  thought I may as well check things out. I like what I see so now i’m following you.
  Look forward to looking over your web page again.

 104. cause fatal heart

  8 października 2017 at 14:42

  I am actually pleased to glance at this webpage posts which carries plenty of
  useful data, thanks for providing such data.

 105. HaroLiavaife

  9 października 2017 at 08:33

  Cialis Fabrique En Inde Viagra Toulouse [url=http://orderlevi.com]canadian healthcare mall levitra[/url] Propecia Generico Farmacia Indications Amoxil Mod112

 106. maglietta inter

  9 października 2017 at 20:10

  I enjoy what you guys are up too. Such clever work and reporting! Keep up the amazing works guys I’ve incorporated you guys to blogroll.
  maglietta inter

 107. maglia inter 2017

  9 października 2017 at 20:10

  My brother recommended I would possibly like this website. He was entirely right. This put up truly made my day. You can not imagine simply how so much time I had spent for this information! Thank you!
  maglia inter 2017

 108. nokia contract phones

  10 października 2017 at 07:05

  I absolutely love your blog and find nearly all of your post’s to be what precisely I’m looking for.

  can you offer guest writers to write content available
  for you? I wouldn’t mind creating a post or elaborating on a number of the subjects you write related to here.
  Again, awesome weblog!

 109. reverse phone number

  10 października 2017 at 07:09

  A fascinating discussion is worth comment. There’s no doubt that that you ought to publish more on this topic, it might not be a
  taboo matter but generally people don’t speak about these topics.
  To the next! Best wishes!!

 110. http://g1.globo.com/

  10 października 2017 at 10:09

  Hello There. I found your blog the use of msn. That is a really well written article.
  I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information.
  Thank you for the post. I’ll definitely return.

 111. bigger butt

  10 października 2017 at 12:57

  Hi there! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new project in a community in the same niche.
  Your blog provided us useful information to work on. You have
  done a extraordinary job!

 112. travel tips

  10 października 2017 at 23:28

  Thank you for the good writeup. It if truth be told was
  a amusement account it. Glance complicated to far brought agreeable from you!
  By the way, how could we keep up a correspondence?

 113. Vernita

  11 października 2017 at 03:47

  whoah this blog is magnificent i love reading your articles.
  Keep up the great work! You know, many individuals
  are searching round for this information, you can aid them greatly.

 114. acuriousmix.com

  11 października 2017 at 11:27

  Please let me know if you’re looking for a article writer for your blog.
  You have some really good articles and I believe I would be a good
  asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please blast me an email if interested. Thanks!

 115. make holiday travel

  11 października 2017 at 15:48

  Pretty section of content. I just stumbled upon your
  website and in accession capital to assert that I get
  actually enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your augment and
  even I achievement you access consistently fast.

 116. HaroLiavaife

  11 października 2017 at 21:08

  Buy Prevacid Online Cheap Patente De Propecia Discount Fluoxetine Best Website Salisbury [url=http://sildenafdosage.com]viagra[/url] Baclofene Libido Does Amoxicillin Cure Chlamydia

 117. Miriam

  12 października 2017 at 03:36

  Its like you read my mind! You appear to know so much about this,
  like you wrote the book in it or something. I think that you could do
  with some pics to drive the message home a little bit, but other than that,
  this is fantastic blog. A great read. I will certainly be back.

 118. having holiday travel

  12 października 2017 at 04:06

  Simply wish to say your article is as amazing. The clarity in your post is just cool and i
  can assume you’re an expert on this subject.

  Fine with your permission allow me to grab your feed to keep up to
  date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the enjoyable work.

 119. Belle

  12 października 2017 at 08:29

  I am sure this piece of writing has touched all the internet viewers, its really
  really good post on building up new blog.

 120. http://ciftlikevim.com

  14 października 2017 at 05:14

  I’m not that much of a online reader to be honest but your
  sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back later.
  Cheers

 121. HaroLiavaife

  14 października 2017 at 17:37

  Viagra Levitra Und Cialis [url=http://leviinusa.com]levitra pills for sale[/url] Amalaki Abra 100 Kamagra Accion Terapeutica

 122. phones allow

  15 października 2017 at 12:06

  Definitely believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the internet the simplest thing to be aware of.
  I say to you, I definitely get irked while people consider
  worries that they just do not know about. You managed
  to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without
  having side-effects , people can take a signal. Will probably be back to get more.
  Thanks

 123. alaskamienbac.vn

  15 października 2017 at 12:55

  Spot on with this write-up, I seriously feel this website needs far more attention. I’ll probably be returning to read through more,
  thanks for the information!

 124. girlsonhousearrest.com

  16 października 2017 at 02:33

  We’re a bunch of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your website offered us with helpful information to work on. You’ve performed an impressive process
  and our entire neighborhood will probably be thankful to you.

 125. asbestos study

  16 października 2017 at 15:23

  I’m not sure exactly why but this web site is loading
  extremely slow for me. Is anyone else having this problem or is
  it a problem on my end? I’ll check back later and
  see if the problem still exists.

 126. website admin allows

  17 października 2017 at 14:28

  An intriguing discussion is worth comment. I do think
  that you need to publish more about this topic, it might not be a taboo
  matter but usually people do not speak about such
  issues. To the next! Kind regards!!

 127. Grupo Serval escandalo

  17 października 2017 at 17:40

  You actually make it seem so easy with your
  presentation but I find this matter to be actually something that
  I think I would never understand. It seems too complicated
  and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 128. Luiz Gastao Bittencourt da Silva

  17 października 2017 at 20:24

  I think this is one of the most significant information for me.
  And i am glad reading your article. But should remark
  on few general things, The web site style is perfect, the articles is really great : D.
  Good job, cheers

 129. Carlos Eduardo Veiga

  17 października 2017 at 20:59

  What’s up to all, how is everything, I think every one is getting
  more from this web page, and your views are fastidious in favor of new
  people.

 130. HaroLiavaife

  18 października 2017 at 03:09

  Buy Amoxicillin 250 Mg Uk Cialis Generit Grapefruit And Amoxicillin [url=http://levibuying.com]buy levitra generic online[/url] Buy The Bluepill Order Lasix Cheap

 131. Itamar Serp

  18 października 2017 at 05:14

  Hello, i think that i saw you visited my web site thus i came to “return the favor”.I
  am attempting to find things to improve my site!I suppose its
  ok to use a few of your ideas!!

 132. If some one wishes expert view on the topic of blogging
  and site-building then i recommend him/her to
  pay a visit this webpage, Keep up the pleasant job.

 133. José Wilame Araújo Rodrigues

  18 października 2017 at 11:15

  Hello! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me
  of my old room mate! He always kept chatting about this.
  I will forward this write-up to him. Pretty sure he will have a good read.
  Thank you for sharing!

 134. Salvador

  19 października 2017 at 02:25

  Simply desire to say your article is as surprising.
  The clearness in your post is just great and i can suppose
  you are an expert in this subject. Fine together with your permission let me to take hold of your RSS feed to keep up
  to date with approaching post. Thanks a million and please carry on the rewarding
  work.

 135. Umanizzare

  19 października 2017 at 04:55

  Hello there! This is my first visit to your blog!

  We are a group of volunteers and starting a new project in a community in the same niche.

  Your blog provided us beneficial information to
  work on. You have done a outstanding job!

 136. Itamar Serpa Fernandes

  19 października 2017 at 05:39

  You have made some good points there. I checked on the internet for more info about
  the issue and found most people will go along with your views on this web site.

 137. n8vb.duckdns.org

  19 października 2017 at 08:34

  Hey There. I discovered your weblog the usage of msn. This
  is a really neatly written article. I will make sure to bookmark it and come back to learn extra of your useful info.

  Thanks for the post. I’ll definitely return.

 138. timex look

  19 października 2017 at 14:40

  Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was curious
  about your situation; we have created some nice methods and we are looking to exchange methods with other folks, be sure to shoot me an email if interested.

 139. tercio borlenghi jr

  20 października 2017 at 00:56

  I’m not sure where you are getting your info, but good topic.

  I needs to spend some time learning more or understanding
  more. Thanks for great information I was looking for this
  info for my mission.

 140. Carlos Eduardo Veiga

  20 października 2017 at 05:06

  Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I
  provide credit and sources back to your weblog?
  My blog site is in the very same niche as yours and my users would genuinely benefit from some of
  the information you provide here. Please let me know if this ok with you.

  Cheers!

 141. Itamar Serp

  20 października 2017 at 06:57

  Howdy! This post could not be written any better!
  Reading through this post reminds me of my previous room mate!
  He always kept talking about this. I will forward this page to him.
  Pretty sure he will have a good read. Many thanks for sharing!

 142. Jose Wilame Araujo Rodrigues

  20 października 2017 at 08:25

  Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that
  I’ve really enjoyed surfing around your blog posts.
  After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

 143. Lelio Vieira Carneiro Junior

  20 października 2017 at 10:54

  I every time used to read paragraph in news papers but now as I am a user of web thus from now I am using net for articles or reviews, thanks to web.

 144. tercio borlenghi junior

  20 października 2017 at 14:57

  Hello There. I found your blog using msn. This is a really smartly written article.
  I will make sure to bookmark it and return to learn more of your helpful information. Thank you
  for the post. I’ll definitely return.

 145. Carlos Eduardo Veiga

  20 października 2017 at 17:33

  Hello friends, how is the whole thing, and what you would like to say about
  this post, in my view its genuinely amazing designed for me.

 146. Itamar Serpa Fernandes

  20 października 2017 at 21:28

  Hi! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew
  where I could locate a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one?

  Thanks a lot!

 147. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  21 października 2017 at 05:26

  Magnificent goods from you, man. I’ve keep in mind
  your stuff previous to and you’re simply too magnificent.
  I actually like what you have obtained here,
  really like what you’re saying and the way wherein you are saying
  it. You’re making it entertaining and you still take care of to keep it wise.

  I can not wait to read much more from you.

  That is actually a great website.

 148. Luiz Gastao Bittencourt da Silva

  21 października 2017 at 13:32

  Howdy, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get
  a lot of spam remarks? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can recommend?
  I get so much lately it’s driving me mad so any support
  is very much appreciated.

 149. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  22 października 2017 at 03:43

  When I originally left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now
  whenever a comment is added I receive 4 emails with the exact same comment.
  There has to be an easy method you can remove me from that service?

  Thanks!

 150. Lelio Vieira Carneiro

  22 października 2017 at 05:02

  If you would like to obtain much from this paragraph then you have to apply these methods
  to your won blog.

 151. reverse phone directory

  22 października 2017 at 08:20

  I was very pleased to find this page. I wanted to thank you for ones time just for this wonderful
  read!! I definitely loved every part of it and I have you saved to
  fav to check out new information in your blog.

 152. contract phones

  22 października 2017 at 09:50

  Hi, I do believe this is a great web site. I stumbledupon it
  😉 I may come back once again since I book-marked it.
  Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help others.

 153. Itamar Serpa Fernandes

  22 października 2017 at 15:07

  What a material of un-ambiguity and preserveness of precious familiarity about
  unpredicted feelings.

 154. sand asbestos

  23 października 2017 at 01:44

  Hi, Neat post. There is a problem together with your web site in web
  explorer, might check this? IE nonetheless is the market chief and a huge component
  to other folks will miss your wonderful writing
  because of this problem.

 155. Lélio Vieira Carneiro Junio

  23 października 2017 at 10:06

  Hello this is kinda of off topic but I was wondering
  if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with
  HTML. I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get guidance from
  someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 156. Krystal

  23 października 2017 at 13:09

  Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading?
  I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog.

  Any responses would be greatly appreciated.

 157. Dadado Veig

  23 października 2017 at 14:50

  This is really fascinating, You’re an excessively professional blogger.

  I’ve joined your rss feed and stay up for searching for more of your magnificent post.

  Additionally, I have shared your site in my social networks

 158. contract phones

  24 października 2017 at 01:32

  What’s up, its nice post about media print, we all be familiar with media is a wonderful source of information.

 159. Otilia

  24 października 2017 at 06:24

  Have you ever considered about including a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is valuable and everything.
  But think about if you added some great graphics or
  video clips to give your posts more, „pop”! Your content is excellent but with images and videos, this site could undeniably
  be one of the best in its field. Great blog!

 160. tercio borlenghi junior

  24 października 2017 at 08:48

  Heya i’m for the primary time here. I found this board and I in finding
  It really helpful & it helped me out a lot.
  I am hoping to give something again and aid others like you helped me.

 161. domain registrars

  24 października 2017 at 09:13

  Every weekend i used to pay a quick visit this web site, as i
  wish for enjoyment, since this this web site
  conations really pleasant funny material too.

 162. Lelio Vieira Carneiro

  24 października 2017 at 14:19

  Hello there, I discovered your website by way of Google while searching for a related matter, your site
  got here up, it appears to be like good. I have bookmarked it in my
  google bookmarks.
  Hello there, simply became aware of your weblog via Google,
  and located that it’s truly informative. I’m gonna be careful for brussels.
  I will be grateful when you continue this in future. A
  lot of other people might be benefited out of your writing.
  Cheers!

 163. Luiz Gastão Bittencourt da Silva

  24 października 2017 at 14:52

  Thankfulness to my father who told me regarding this blog, this weblog is actually remarkable.

 164. smart phone

  24 października 2017 at 19:56

  Thanks for another informative site. The place else may I am getting that kind of info written in such a perfect means?
  I’ve a project that I am simply now working on, and I’ve been at the
  glance out for such information.

 165. Itamar Serpa Fernandes

  24 października 2017 at 20:31

  Hey would you mind sharing which blog platform you’re working
  with? I’m going to start my own blog soon but I’m having a difficult time
  choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and
  Drupal. The reason I ask is because your layout seems
  different then most blogs and I’m looking for something completely unique.
  P.S My apologies for getting off-topic but I had to
  ask!

 166. HaroLiavaife

  24 października 2017 at 21:12

  Prescriptionpillspharmacyrx.Ru [url=http://cheapviafast.com]viagra[/url] Amoxicillin The Right Dose Viagra O Cialis Propecia Con Como Preparar

 167. Dadado Veig

  24 października 2017 at 21:15

  With havin so much written content do you ever run into
  any problems of plagorism or copyright violation?
  My website has a lot of completely unique content I’ve either written myself
  or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my permission. Do you know any methods to help stop
  content from being stolen? I’d definitely appreciate it.

 168. Umanizzare Gestão Prisional Ltda

  25 października 2017 at 01:01

  Howdy! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

 169. Jose Wilame Araujo Rodrigues

  25 października 2017 at 02:45

  Hi there! I realize this is kind of off-topic however I needed to ask.
  Does operating a well-established blog like yours take a lot
  of work? I’m brand new to blogging however I do write in my
  journal every day. I’d like to start a blog so I can easily share my personal
  experience and feelings online. Please let
  me know if you have any recommendations or tips for brand new aspiring blog owners.
  Appreciate it!

 170. Lélio Vieira Carneiro Junior

  25 października 2017 at 13:00

  Peculiar article, totally what I wanted to find.

 171. José Wilame Araújo Rodrigues

  25 października 2017 at 14:48

  Hello, this weekend is pleasant designed for me, since this time i am reading this impressive
  educational post here at my house.

 172. purchasing timex watches

  26 października 2017 at 02:37

  Hi there, this weekend is nice in favor of me,
  as this point in time i am reading this
  wonderful educational article here at my home.

 173. Umanizzare Gestão Prisional Ltda

  26 października 2017 at 12:07

  Hey there just wanted to give you a quick heads up.
  The text in your post seem to be running off the screen in Safari.
  I’m not sure if this is a format issue or something to do with web browser compatibility but I thought I’d post to
  let you know. The design look great though! Hope you get
  the problem resolved soon. Cheers

 174. Lélio Vieira Carneiro Junio

  26 października 2017 at 19:32

  Hey there! I know this is kinda off topic but I was wondering
  if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and
  I’m having problems finding one? Thanks a lot!

 175. Lélio Vieira Carneiro Junio

  26 października 2017 at 21:02

  Wonderful work! That is the kind of info that are supposed to be shared around the web.
  Shame on the seek engines for no longer positioning this submit upper!
  Come on over and visit my site . Thank you =)

 176. Luiz Gastão Bittencourt da Silva

  27 października 2017 at 06:02

  It’s going to be end of mine day, except before end I am
  reading this great piece of writing to improve my
  knowledge.

 177. Itamar Serpa Fernandes

  27 października 2017 at 11:25

  Unquestionably believe that which you said.
  Your favorite reason appeared to be on the net the easiest thing to be aware of.

  I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they just do not know about.
  You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal.

  Will probably be back to get more. Thanks

 178. Itamar Serpa Fernandes

  27 października 2017 at 13:32

  Why people still make use of to read news papers when in this technological globe all is accessible on web?

 179. timex watches

  27 października 2017 at 16:56

  When I initially commented I clicked the „Notify me when new comments are added” checkbox and
  now each time a comment is added I get three e-mails with the
  same comment. Is there any way you can remove me from that service?
  Cheers!

 180. Egli Diana Pinto

  27 października 2017 at 21:39

  Incredible points. Great arguments. Keep up the amazing
  spirit.

 181. Umanizzare

  28 października 2017 at 04:06

  Hi! I could have sworn I’ve been to this site before but after browsing
  through some of the post I realized it’s new to me.
  Nonetheless, I’m definitely delighted I found it and I’ll be book-marking and checking back often!

 182. José Wilame Araújo Rodrigues

  28 października 2017 at 16:11

  Tremendous things here. I am very glad to see your article.
  Thanks a lot and I am having a look ahead to contact you.
  Will you kindly drop me a mail?

 183. José Wilame Araújo Rodrigues

  28 października 2017 at 19:51

  Keep on writing, great job!

 184. HaroLiavaife

  28 października 2017 at 21:30

  Buy Kamagra Usa [url=http://cheapviapills.com]viagra[/url] Drug Side Effects Keflex Cialis Sur Ordonnance

 185. website whenever

  29 października 2017 at 02:02

  Remarkable! Its actually remarkable article, I have got much clear idea concerning from this piece of writing.

 186. http://trifles.kr/home/292516

  29 października 2017 at 12:30

  Hello, I enjoy reading through your post. I like to write a little comment to support you.

 187. Stephany

  29 października 2017 at 16:56

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of
  any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some
  time and was hoping maybe you would have some experience
  with something like this. Please let me know if you
  run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward
  to your new updates.

 188. HaroLiavaife

  31 października 2017 at 09:21

  Cialis Prix Vidal Levitra Professional Kaufen Viagra Pharmacie France [url=http://orderlevi.com]generic levitra online pharmacy[/url] Jual Priligy

 189. Stefan

  31 października 2017 at 19:38

  My brother suggested I may like this website. He was once totally right.
  This submit actually made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this info!
  Thank you!

 190. Itamar Serpa Fernandes

  31 października 2017 at 20:25

  What’s up to all, the contents existing at this web page are really amazing
  for people experience, well, keep up the nice work fellows.

 191. Grupo Coral

  1 listopada 2017 at 03:43

  We are a group of volunteers and opening a brand new scheme in our community.
  Your web site provided us with helpful information to work on. You have
  performed a formidable activity and our entire group will
  probably be grateful to you.

 192. resort asbestos

  1 listopada 2017 at 04:26

  Hey there are using WordPress for your site platform?

  I’m new to the blog world but I’m trying to get started
  and create my own. Do you need any html coding expertise to make your own blog?
  Any help would be really appreciated!

 193. Dadado Veig

  1 listopada 2017 at 07:28

  Does your blog have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to shoot you an e-mail.
  I’ve got some creative ideas for your blog you
  might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward
  to seeing it develop over time.

 194. Luiz Gastão Bittencourt da Silva

  2 listopada 2017 at 00:54

  Paragraph writing is also a excitement, if you be acquainted with afterward you can write if not it is complex to write.

 195. Jose Wilame Araujo Rodrigues

  2 listopada 2017 at 15:02

  I am really thankful to the owner of this site who has shared this enormous paragraph at at this time.

 196. tercio borlenghi junior

  2 listopada 2017 at 16:38

  This site certainly has all of the information I needed about this
  subject and didn’t know who to ask.

 197. home security systems

  3 listopada 2017 at 19:18

  Wow, this paragraph is pleasant, my sister is
  analyzing such things, thus I am going to inform her.

 198. Lélio Vieira Carneiro Junio

  4 listopada 2017 at 11:52

  This post is worth everyone’s attention. When can I find out more?

 199. Grupo Coral

  4 listopada 2017 at 20:55

  Hey There. I found your blog using msn. This is a really
  well written article. I’ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post.
  I will certainly comeback.

 200. HaroLiavaife

  5 listopada 2017 at 02:32

  Amoxicillin Mono [url=http://cheapestcial.com]cialis[/url] Ajanta Pharma Generic Viagra

 201. Luiz Gastão Bittencourt da Silva

  5 listopada 2017 at 11:10

  This is a topic that’s close to my heart… Many thanks!
  Exactly where are your contact details though?

 202. tercio borlenghi junior

  6 listopada 2017 at 08:44

  Amazing! This blog looks just like my old one! It’s on a totally different subject but it has pretty
  much the same layout and design. Excellent choice of colors!

 203. asbestos removal

  6 listopada 2017 at 19:59

  I’d like to find out more? I’d want to find out
  some additional information.

 204. Avery

  9 listopada 2017 at 00:19

  Hi there, i read your blog from time to time and i own a
  similar one and i was just wondering if you get a lot of spam comments?

  If so how do you prevent it, any plugin or anything you can suggest?
  I get so much lately it’s driving me insane so any
  assistance is very much appreciated.

 205. last resort asbestos

  10 listopada 2017 at 02:21

  Hi Dear, are you really visiting this site daily, if so then you will
  without doubt obtain fastidious experience.

 206. home security camera systems diy

  11 listopada 2017 at 07:38

  You might be than needed and the ones you love?

 207. Grupo Coral presidios

  11 listopada 2017 at 22:32

  I seriously love your website.. Very nice
  colors & theme. Did you create this web site yourself? Please reply back as I’m wanting to create my own website and would like to find
  out where you got this from or what the theme is called. Thanks!

 208. home security camera systems sams club

  12 listopada 2017 at 23:46

  Do you experience feeling these customers may well be more
  secure in your property area?

 209. home security camera reviews 2016

  14 listopada 2017 at 04:27

  Are you feeling create may well be more achieve inside your
  house?

 210. home security systems diy wireless

  15 listopada 2017 at 03:17

  Do you feel they can could be more plug in your residents?

 211. home security camera reviews 2014

  15 listopada 2017 at 10:27

  To preserve yourself from problems?

 212. asbestos wont

  15 listopada 2017 at 12:19

  If some one wants expert view about blogging and site-building after
  that i suggest him/her to visit this web site, Keep up the pleasant
  job.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra