Historia

Wysoki rangą oficer UPA, który własnoręcznie odrąbywał Polakom głowy

Dla Ukraińców z Wołynia Petro Olijnyk pseudonim „Enej”, używający też pseudonimów „Roman” i „Serhij” jest bohaterem. Dla Polaków, którym udało się zbiec przed banderowskimi nożami i siekierami był zbrodniarzem i to znanym z bezwzględności i okrucieństwa. By zagrzewać swych podwładnych do boju, to pomimo że był oficerem wysokiej rangi, własnoręcznie jak twierdzą świadkowie, odrąbywał głowy swym ofiarom. Był zwykłym… katem Wołynia, unurzanym w lackiej krwi i takim powinien być w Polsce zapamiętany.

Według Stefana Babija ukraińskiego pisarza, „Enej” należy do powstańczej legendy, podobnie jak „Kłym Sawur” i inni. Babij miał trzy lata i trzy miesiące, gdy banderowcy dowodzeni przez takich rzeźników jak „Enej” rozpoczęli rzeź Polaków. W swojej książce „Łuny powstańczego kraju” twierdzi jednak, że zapamiętał wołyńską noc, kiedy m.in. podwładni „Eneja” przystąpili do swego dzieła. Pisze m.in.: ”Noc była ciepła i ciemna. Raptem wybuchły płomienie. Za nim drugie i trzecie. Potem następne i następne. Początkowo płomienie były daleko. Wkrótce jednak ogień zaczął się rozprzestrzeniać, poszerzać i przybliżać. Wkrótce zlały się tworząc czerwone morze! (…) Tak było w noc z 29 na 30 czerwca 1943 r. i podczas niej na wysokim kurhanie stali „Kłym Sawur” i „Enej” i podziwiali łuny pożarów jako przejaw masowego protestu przeciw tym, którzy zajęli ukraińską ziemię i zagrażali ukraińskiej wolności. To była akcja UPA na resztki polskich kolonii. W akcji oprócz oddziałów UPA brali także udział wszyscy miejscowi bojownicy”.

Babij jako trzyletnie dziecko być może nie widział dwóch oficerów UPA obserwujących ogarniającą Wołyń pożogę. Dopiero, gdy w swojej twórczości zajął się heroizacją UPA za pieniądze Wasyla Czerwonija mógł sobie uzmysłowić, że jednym z oficerów, podziwiającym łuny na Wołyniem był „Enej”. Łatwo można go było poznać. Był wysoki, przystojny, z dużymi wąsami. Wszyscy, którzy widzieli go na własne oczy podkreślali, ze zawsze siedział na koniu albo trzymał go za uzdę.

Danych o Olijniku jest bardzo niewiele, a te, które są dostępne, często są sprzeczne. Wynika to z konspiracyjnych zasad obowiązujących w Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Tacy ludzie, jak on, zawodowi rewolucjoniści zacierali za sobą ślady. Urodził się w 1909 r. we wsi Mołodyczne w Małopolsce Wschodniej, należącej wtedy do Austro-Węgier, znajdującej się obecnie w Żydaczowskim rejonie Lwowskiego Obwodu. Według innych danych przyszły kat Wołynia przyszedł na świat w styczniu 1914 r. we wsi Mieżdurecze k/ Stanisławowa, przemianowanego przez komunistów na Iwano- Frankowsk. Pewne jest tylko, że urodził się on w Małopolsce Wschodniej, którą Austriacy nazywali Królestwem Gacliji i Lodomerii. Na jego wychowanie duży wpływ miała więc rodzina, która musiała mieć mocno nacjonalistyczne przekonania i Kościół greckokatolicki. W młodości zetknął się , jak większość kunowskich działaczy, z ukraińskim ruchem skautowym „Płast”.

Od dziecka wróg Polski

Nie było to oczywiście jakieś harcerstwo, starające się wychować młodych chłopców na porządnych ludzi. „Płast” był przedszkolem Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Młody Petro uczestniczył w pracach 20 kurenia im. Filippa Orlika w Rohatyniu. W mieście tym ukończył też Gimnazjum im. Włodzimierza Wielkiego. Następnie wstąpił na Uniwersytet im. Jana Kazimierza we Lwowie, gdzie podjął studia na wydziale prawa. Jednocześnie już w 1929 r. wstąpił do OUN, w której aktywną działalność podjął rok później. W 1934 r. władze usunęły go z uczelni za nacjonalistyczną działalność. Wtedy odbył służbę wojskową w polskiej armii. Po jej ukończeniu funkcjonował już jako właściciel firmy „Memor”. Była to oczywiście tylko przykrywka do prowadzenia nacjonalistycznej działalności wymierzonej w państwo polskie. W 1937 r. przeprowadził się do Krakowa, gdzie się ożenił. Rok później został we Lwowie okręgowym przewodnikiem OUN, która wtedy prowadziła terrorystyczną działalność, wymierzoną w państwo polskie. Stanowisko to objął w chwili, gdy OUN nasilił działania terrorystyczne na terenie Małopolski Wschodniej. Szybko jednak został aresztowany przez polską policję i osadzony w więzieniu. Wyszedł z niego we wrześniu 1939 r., gdy władze polskie po wybuchu wojny zwolniły wszystkich uwięzionych ukraińskich terrorystów. Przedostał się do Krakowa, gdzie uczestniczył w pracach OUN, odbywających się pod patronatem Abwehry. W 1941 r. wszedł na Ukrainę w ramach jednej z grup pochodowych OUN, które korzystając z niemieckiego poparcia, usiłowały utworzyć na zajmowanych terytoriach własną administrację. Niemcy tolerowali ich działalność bardzo krótko. Popierali bardziej frakcję OUN- Melnyka, nastawioną na współpracę z Niemcami.

Wyciągnięty z więzienia

Gdy frakcja związana z Banderą, do której należał Olijnik zaczęła mordować zwolenników Melnyka, Niemcy się wściekli i zaczęli aresztować i rozstrzeliwać członków frakcji Bandery. Olijnik, kierujący banderowcami w obwodzie dniepropietrowskim został aresztowany i osadzony w więzieniu. Jego kamraci oswobodzili go jednak i skierowali na Wołyń. Tu zajął się tworzeniem UPA.

Struktury OUN, które przejęły kontrolę praktycznie nad całym terytorium na przełomie 1942/1943 szykowały się do przejęcia na Wołyniem całkowitej kontroli i usunięcia z niego przez fizyczną likwidację całej ludności polskiej i wszystkich śladów jej obecności na tym obszarze. Atmosferę tamtego czasu oddał Mikołaj Łebedź, pisząc: „Mężczyźni i kobiety, starzy i młodzi pracują i walczą w miarę swoich sił. Wieś blokowała miasto, gdzie stacjonował wróg nie dostawiając mu zaopatrzenia. Na wsiach tworzył się własny przemysł. Starsi garbowali skóry, gotują mydło, szyją buty, tkają płótna, farbują i szyją odzież, przygotowują bandaże. Dziewczęta szykują się do udzielania sanitarnej pomocy, organizują polowe szpitale, gromadzą lekarstwa. Studenci medycyny pod okiem doświadczonych chirurgów szkolą się na polowych lekarzy. Inni zajmują się pracą kulturalno-oświatową i propagandową”.

”Enej” zajmował się wtedy szkoleniem i tworzeniem oddziałów UPA podległych banderowskiej frakcji OUN. Przed rozpoczęciem akcji „oczyszczania” Wołynia z ludności polskiej „Enej” uczestniczył także w likwidacji oddziałów ukraińskich, nie uznających zwierzchnictwa Bandery, tylko Melnyka.

Kierował likwidacją

Doceniając talenty dowódcze „Eneja”, przełożeni mianowali go komendantem Wojskowego Okręgu „Bohun”. Obejmował on swoim zasięgiem trzy południowe powiaty Wołynia: Dubno, Krzemieniec, Zdołbunów i Równo. „Enej” był jednym z trzech najważniejszych dowódców UPA na Wołyniu. Był on bowiem podzielony na trzy Okręgi Wojskowe : „Zahrawa”, „Bohun” i „Turiw”. W skład OW „Bohun”, na czele którego „Kłym Sawur” postawił „Eneja” wchodziły kurenie: „Kruka”, „Korpywy”, „Bystroho”, „Hołobenki”, „Ptacha”, „Jurka”, Jasena” i „Burłaky”. Każdy z tych oddziałów dzielił się na sotnie, a one na drużyny. W sumie pod rozkazami „Eneja” pozostawało kilka tysięcy ludzi. Każdy z nich miał ręce unurzane w polskiej krwi!

Przywoływany wcześniej Stefan Babij nie zaprzecza, że „Enej” ma związek z „akcjami przeciwko ludności polskiej”. Pisze, że „Enej” miał z nimi „bezpośredni związek jako dowodzący zagonem, w skład którego wchodziły cztery kurenie”. Zgodnie z ukraińską wykładnią dziejów Babij uważa, że uczestnictwo „Eneja” w tych akcjach było w pełni usprawiedliwione. Akcje UPA przeciwko Polakom na Wołyniu były bowiem zrozumiałe. Nie chce przyjąć do wiadomości, że żadne fakty nie mogą usprawiedliwiać ludobójstwa, które zasługuje na największe potępienie! „Akcje przeciwko Polakom”, realizowane przez podwładnych „Eneja” były najzwyczajniej zbrodniami przeciw ludzkości, dokonanymi z największym okrucieństwem i godnymi napiętnowania.

„Polska od morza do morza”

Potwierdza to informacja proboszcza parafii Dederkały ks. dr Józefa Kuczyńskiego. W informacji dla władz podziemia ten bohaterski kapłan trwający do końca na posterunku pisał: „30 VII b.r. Ukraińcy podpalili kościół Szumbarze zgromadziwszy w nim wprzód zrabowane Polakom rzeczy, bibliotekę itp. Kościół spłonął doszczętnie.

W Zahajcach wymordowano ludność polską m.in. rodzinę Misiurów, których córka przeszłą niedawno na prawosławie. Własny jej mąż prawosławny Ukrainiec wydał ją jako Polkę bandytom. Zamordowano również 11 jeńców sowieckich w Sadukach. Zabito nauczycielkę Koterynę powszechnie kochaną za dobroć. Stadnicki i Maciej Sierakowski z Obór zabici. W Borkach pod Krzemieńcem banda ukraińska ostrzelała oddział niemiecki i raniła oficera. Spalono za to 2 chaty (charakterystyczne, tylko 2 chaty). Wieś Rybcza w krzemienieckim powiecie ocalała jak dotąd dzięki dobrze zorganizowanej samoobronie i nieustannej czujności. Wszystkie gospodarstwa polskie wokoło spalone. Podobnie spłonęły, a ludność została wymordowana: Piszczatyńce, Zarudzie, Matwiejowce i Zahajce. Gdzie pozostawał jeszcze jaki dwór, został zrównany z ziemią.

Według dotychczasowych danych zostało doszczętnie spalonych w krzemienieckim 53 folwarki, między nimi folwarki stanowiące własność Liceum Krzemienieckiego. 3 ocalono tam gdzie stoi załoga niemiecka. (…)

Morderstwa cechuje wszędzie nieopisany sadyzm. Małe dzieci z ustami przeciętymi od ucha do ucha i napis na kartce :”Polska od morza do morza”.

Kobiety wbijane na pal, mężczyźni rozrywani końmi. Obcinanie kolejno wszystkich członków przed zadaniem śmierci.

Rzesze uciekinierów koczują w Krzemieńcu, we Wiśniowcu w klasztorze i w innych miejscach. Nędza wśród nich okropna – nagląca konieczność pomocy. Pomoc może być dwojaka: wyciąganie stamtąd ludzi, posyłanie im pieniędzy. Jedno i drugie leży w naszych możliwościach Chodzi tylko o środki i szybkość działania, bo ostatnie wieści są coraz okropniejsze.”

Jest to tylko część dokumentu sporządzonego przez ks. Kuczyńskiego. Upowcy „Eneja” mordowali rzecz jasna nie tylko na Ziemi Krzemienieckiej, ale też w innych powiatach na terenie Okręgu Wojskowego „Bohun”, dokonując napadów nie tylko na wsie, ale nawet miasteczka. Na nie kurenie podległe „Enejowi” napadały szczególnie jesienią i w początkach zimy z 1943 r. na 1944 r. W miasteczkach tych chronili się Polacy z mordowanych wsi licząc, że tam znajdą schronienie. Stacjonowały w nich bowiem niemieckie garnizony. Te jednak nie były w stanie, jak się okazało, skutecznie bronić miasteczek, a zwłaszcza ich przedmieść przed atakami UPA. Polacy musieli przenosić się do większych ośrodków. Ci, co tego nie uczynili, byli mordowani…

O sytuacji, która panowała w takich miasteczkach świadczy fragment listu ks. Jerzego Zwolińskiego do bp Szelążka ordynariusza diecezji. Pisze on m.in. :” Wszystkie rodziny katolickie mojej parafii, a raczej niedobitki z okolic zjechały do Beresteczka. Płacz wdowców, lament wdów i sierot, półnagich i głodnych, niebo ustawicznie od pożarów czerwone, ryk bydła głodnego, wycie psów bezdomnych oto atmosfera, którą przez szereg tygodni oddycham, a ponieważ w całym moim życiu kierowałem się więcej uczuciem niż rozumem, serce moje niemądre odmawia posłuszeństwa, bo cierpi za tysiące. Potęguje się ten ból tą okolicznością, że wobec tej żywiołowej klęski i bezmiaru cierpień zaradzić nie mogę najpotrzebniejszym wymogom biednego ludu.

Dwa transporty tych biedaków odjechało na daleki Zachód , w przygotowaniu jest przedostatni , z ostatnim ja odjadę. Zostanie w całej parafii kilka rodzin mętów i szumowin zukrainizowanych. Rzeczy kościoła beresteckiego są zabezpieczone. Klucze oddałem burmistrzowi , czyniąc go surowo odpowiedzialnym za całość świątyni. Gdyby nastąpiło uspokojenie, jak zapowiadają nasi „przyjacieli”, i pozostałą mała gromadka wiernych nie opuszczę Beresteczka.”

Kurenie podległe „Enejowi” dokonywały też rajdów na dawną sowiecką Ukrainę, leżącą poza dawną polską granicą, siejąc wszędzie śmierć i zniszczenie.

Przed wkroczeniem sowieckich wojsk na Wołyń, „Enej” wziął udział w dwóch naradach , które odbyły się we wsi Baćkowce na Ziemi Ostrogskiej. Miały one wypracować taktykę, jaką miały przyjąć oddziały OUN- UPA po wkroczeniu Sowietów. „Enej”, jak pisze Babij, był jednym z tych komendantów, którzy opowiedzieli się przeciw rozwiązywaniu zbrojnych oddziałów UPA. Chciał walczyć do końca. Na początku 1946 r. w Rudnikach k/ Maniewicz został otoczony przez Sowietów. Kata Wołynia dosięgła kula.

Zbigniew Grabowski

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

83 komentarze

83 Komentarzy

 1. wiesscar

  15 lipca 2017 at 21:09

  Sowieci zastrzelili Eneja.
  Dobrze zrobili.

 2. vode

  15 lipca 2017 at 21:22

  Więc ukry mają to o co walczyli: pustynię intelektualną biedę i korupcję. Nawet mi ich nie jest szkoda, niech ich tam ojczulek Wołodia dusi.

 3. Ochroniarz

  15 lipca 2017 at 21:28

  Dziś jego wnuki lub jego współtowarzyszy pracują u nas i mieszkają. Może nawet nieopodal Ciebie szanowny kolego w którejś Biedronce czy Lidlu. Nie znasz bracie dnia ani godziny. Lepiej być gotowym.

 4. zong

  15 lipca 2017 at 22:41

  czy byli świadomi popularni muzycy co to za człowiek enej wybieraiąc sobie taką nazwe czy to nie wiedza czy swiadome działanie śmieiąc się nam w twarz ???

  • BOLEK

   19 lipca 2017 at 20:02

   RACZEJ WIEDZIELI. TAKIEJ NAZWY NIE BIERZE SIĘ Z NIEBA …..

  • Jazon59

   21 lipca 2017 at 18:04

   Oczywiście !!!
   Sami tego nie wymyślili
   To jest urąganie Polakom

 5. Man

  15 lipca 2017 at 22:45

  Pytanie – skąd zespół ENEJ wziął inspirację dla nazwy.
  Znakomity artykuł – ale jeden wyjątek, autor pomylił słowo nacjonalista ze słowem szowinista. To niesprawiedliwe mylić nacjonalistów, czyli tych którzy kochają własny naród i nie nienawidzą przy tym Nikogo z szowinistami, którzy nienawidzą inne narody. To niestety częsty błąd, czas to zacząć odróżniać. Pozdrawiam

  • Manek

   16 lipca 2017 at 00:23

   Odpowiedź, przeczytaj powyższy tekst Pana Zb. Grabowskiego to dowiesz się skąd zespół ENEJ wziął inspirację dla nazwy.

  • uważny

   16 lipca 2017 at 09:12

   Przecież to byli klasyczni naziści.
   SAMI się tak identyfikowali.

   Jako tak ważna część ruchu nazistowskiego w Europie, że należnym jej jest nazistowskie,ukraińskie PAŃSTWO, oczyszczone z inoplemieńców.
   Co i skutecznie robili.

 6. Lublinianka

  15 lipca 2017 at 23:31

  Cholerna sanacja, szumowiny ukraińskie mieli w więzieniach, a zamiast kary śmierci, zapewnili im wikt i opierunek na koszt państwa. Gdyby tych szubrawców powywieszać przed wrześniem 1939 roku, czerń ukraińska może by dwory rabowała, ale bez przywódców nie wymordowaliby tylu niewinnych ludzi. Trzeba było stan wyjątkowy ogłosić i każdego rezuna złapanego z bronią , a także tych z udowodnionym udziałem w terrorystycznych akcjach, kulą w łeb poczęstować, albo stryczkiem.

  • uważny

   16 lipca 2017 at 09:18

   Józewski na Wołyniu w II RP a teraz w III RP, kto i gdzie : nazwiska?

   Dudkiewicz,Kuchciński,Terlecki……

 7. Danka

  16 lipca 2017 at 01:53

  A kogo obchodzi CV zwyrodnialego riezuna -bestii?To meczenie tych tematow troche bokiem zaczyna wychodzic.Ruskie tym sie podniecaja, nie macie innych tematow?

  • Husarz

   16 lipca 2017 at 02:13

   To dobrze że bokiem wychodzą Ci jak na razie te tematy i oby to trwało jak najdłużej..Zawsze to lepsze niż miała by Ci bokiem wyjść jakaś kosa,motyka,widły lub siekiera ….. A ignorancja ,którą okazałaś w swoim wpisie wskazuje ,że historia niczego Cię nie nauczyła i że szybciej Twoim bokiem może wyjść jakieś narzędzie rolnicze niż Ci się wydaje .. Gdzie sieją takich idiotów? Bez odbioru umęczona tematem ludobójstwa na kresach… Pewnie Ci by Ci zazdrościli ( gdyby żyli ) tego Twojego umęczenia tematem ,Ci co zostali umęczeni przez takich psychopatów jak Enej …

 8. click here

  17 lipca 2017 at 15:53

  Hi! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

  • Matlock

   22 lipca 2017 at 06:56

   Ja naturlich, idź w pisdu!

 9. F/X

  17 lipca 2017 at 23:04

  Ukraińcy to pseudo naród, podobnie jak i Niemcy, zaplątany i zamotany w rozpaczliwym poszukiwaniu swoich „bohaterów” i swojej tożsamości przy pomocy rozwiązań siłowych. Nic dobrego z tego nie będzie, zwłaszcza dla Polaków.

 10. anty upa

  18 lipca 2017 at 05:33

  Szacun za to dla Sowietów.Szkoda że go nie porąbali żywcem a na końcu szatana nie spalili

 11. NSZ

  18 lipca 2017 at 05:35

  Z ryja i wąchów podobny do Bolka

 12. Dankag

  18 lipca 2017 at 11:15

  Oczywiscie ma byc: Brakuje ….;)

 13. powrbe

  18 lipca 2017 at 14:07

  to taki zolnierz wyklety :))

 14. JaF

  19 lipca 2017 at 15:33

  Jak świat światem nigdy ukrainiec nie będzie Polakowi bratem. Kto twierdzi inaczej jest zwykłym debilem lub zdrajcą, a nie Polakiem. Ta dzicz uznaje tylko prawo silniejszego. Są grzeczni i przymilni jak są słabi lub gdy stoją na przeciwko wojska. Gdy są liczniejsi i silniejsi, a za przeciwników majabezbronną ludność to w tedy spada ich maska i pokazują z cała okrutnością swoje zdziczałe nieludzkie oblicze.
  Nienawiść do Polski jest u ukraińców wręcz sprawą genetyczną. Z tego względy z punktu widzenia polskiej racji stanu dobry ukrainiec to martwy ukrainiec.

 15. hair bundles

  22 lipca 2017 at 07:01

  Super hair bundles https://www.youtube.com/watch?v=koiFnDsfNPU, communication pratique, relation qualité montant Extraordinaire. Envoi ultra agile

 16. pikachu kigurumi

  26 lipca 2017 at 15:36

  Wow that was strange. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say superb blog!

 17. kevin

  31 lipca 2017 at 20:25

  voilà un petit test pour voir. En effet je veux absolument que mes liens s’indexent bordel. Ca fait trop là sinon mes amis.

 18. http://tinyurl.com/ycccdrt6

  28 sierpnia 2017 at 04:44

  It’s an awesome paragraph in favor of all the web users; they will take advantage from it I am sure.

 19. Ladawn

  30 sierpnia 2017 at 19:48

  superior strategy!

 20. mp3 skull head

  1 września 2017 at 15:47

  Pretty straightforward. It obviously depends on the standard of living you want to have but for me if I decide to fight MMA I understand that I’m going to try to get by on as little as possible. Do most fighters who have day jobs work part time? And if you’re a fighter who works full time do you feel like it has a negative impact on your ability to train effectively?.

 21. Silvia Odete Morani Massad

  5 września 2017 at 19:35

  Hi there mates, pleasant article and pleasant urging commented at this place, I am
  really enjoying by these.

 22. perkins loans allow

  6 września 2017 at 04:21

  What’s up to all, the contents existing at this web site are truly amazing for people experience, well, keep up the nice
  work fellows.

 23. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add
  to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was
  hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog
  and I look forward to your new updates.

 24. Lelio Vieira Carneiro Junior

  6 września 2017 at 21:18

  When someone writes an piece of writing he/she retains the thought of a user in his/her brain that
  how a user can understand it. Therefore that’s why this paragraph is perfect.
  Thanks!

 25. cards double interest

  7 września 2017 at 09:53

  Unquestionably believe that which you said. Your favorite
  justification appeared to be on the net the easiest thing to be
  aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they plainly
  don’t know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole
  thing without having side effect , people can take a signal.
  Will likely be back to get more. Thanks

 26. professional garage door

  7 września 2017 at 11:40

  Amazing! Its really remarkable post, I have got much clear idea concerning
  from this piece of writing.

 27. Wow, incredible blog format! How lengthy have you been blogging for?
  you make blogging glance easy. The overall glance of your site is wonderful, as well
  as the content material!

 28. door sections

  8 września 2017 at 06:23

  This is a topic which is near to my heart… Cheers! Where are your contact details though?

 29. Lelio Vieira Carneiro Junior

  8 września 2017 at 12:14

  May I just say what a relief to uncover an individual who genuinely knows what they are discussing on the internet.
  You actually understand how to bring an issue to light and make
  it important. A lot more people have to look at this and understand this side of your
  story. I can’t believe you aren’t more popular given that you certainly possess the gift.

 30. overrated interest rate

  8 września 2017 at 20:52

  Hi there colleagues, how is the whole thing, and what you wish for to say
  on the topic of this paragraph, in my view its in fact remarkable in support of me.

 31. rokjesdag download utorrent

  8 września 2017 at 22:28

  Great, bing took me stright here. thanks btw for post. Cheers!

 32. http://dle1.prestashop-studio.ru/

  9 września 2017 at 00:21

  I have read so many content concerning the blogger lovers but this piece of writing is truly a good paragraph, keep it up.

 33. Alonzo

  9 września 2017 at 02:24

  Hi there! This is my first visit to your blog!
  We are a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.
  Your blog provided us useful information to work on. You have done a extraordinary job!

 34. Lynette

  9 września 2017 at 05:52

  Heya i am for the first time here. I found this board and
  I find It really helpful & it helped me out a lot.
  I’m hoping to present something again and aid others like you helped
  me.

 35. Lorri

  9 września 2017 at 08:20

  Hi, everything is going perfectly here and ofcourse every one is sharing facts, that’s genuinely fine, keep up writing.

 36. Jani

  10 września 2017 at 00:26

  I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is tasteful, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the following.

  unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same
  nearly very often inside case you shield this hike.

 37. best deal estate real

  10 września 2017 at 04:38

  I am really happy to read this webpage posts which includes lots of helpful information, thanks for providing these statistics.

 38. Kacey

  10 września 2017 at 05:12

  I do not know whether it’s just me or if everyone else encountering
  issues with your blog. It appears as though some of the text on your posts are running off the screen. Can someone
  else please provide feedback and let me know if this is happening to them too?

  This could be a problem with my browser because I’ve had this happen before.
  Thank you

 39. business start up

  10 września 2017 at 06:56

  It’s nearly impossible to find experienced people about this topic,
  however, you seem like you know what you’re talking about!
  Thanks

 40. Lutheran Hospital

  10 września 2017 at 09:16

  Jestem Doktorem Michaelem Baldwinem z Iowa Luterański Szpital, dałem mi szansę, aby kierownictwo szpitali reklamowało w Internecie, jak pracujemy i że zaczęliśmy od nowa na rok zakupu narządów ludzkich, np. Nerki, jeśli jesteś poza zainteresowani sprzedażą nerki, proszę nie wahaj się skontaktować ze szpitalem pod poniższym adresem e-mail: Szpital w luteranie w Stanach Zjednoczonych jest specjalistą w dziedzinie chirurgii i jako dawca nie ma w tym ryzyka, płacimy dobrą sumę pieniędzy i jesteśmy z siedzibą w Iowa USA.
  I to jest nasz e-mail:
  iowalutheranhospital@gmail.com
  Możesz też się z nami skontaktować na cosapp +1 929 281 1248

 41. real estate newbies

  10 września 2017 at 11:04

  You could definitely see your skills within the article you
  write. The sector hopes for even more passionate writers such as you who aren’t afraid to mention how they believe.
  All the time go after your heart.

 42. real estate license

  10 września 2017 at 18:17

  Good day! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.

  Is it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I
  can figure things out pretty quick. I’m thinking about making my own but I’m not sure
  where to start. Do you have any points or suggestions?
  Thanks

 43. door mechanism

  11 września 2017 at 02:50

  You are so awesome! I don’t believe I’ve read anything like that before.
  So good to find another person with a few genuine thoughts on this subject matter.
  Really.. many thanks for starting this up. This site
  is something that is required on the internet, someone
  with a little originality!

 44. uses compound interest

  11 września 2017 at 04:12

  I’m truly enjoying the design and layout of your blog.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me
  to come here and visit more often. Did you hire out a developer to
  create your theme? Exceptional work!

 45. Reece

  11 września 2017 at 07:14

  Yes! Finally something about retirement savings.

 46. start up costs

  11 września 2017 at 12:24

  Hi there! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
  Is it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.

  I’m thinking about making my own but I’m not sure where to begin. Do you have any points or suggestions?
  Thanks

 47. spinning hard

  12 września 2017 at 09:16

  I don’t even know how I ended up here, but I thought
  this post was great. I do not know who you are but certainly you’re going to a
  famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 48. loansstore down

  12 września 2017 at 14:26

  Undeniably believe that which you stated. Your favorite reason appeared
  to be on the internet the simplest thing to be aware of.
  I say to you, I definitely get irked while people
  think about worries that they plainly do not
  know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

 49. best stocks

  12 września 2017 at 15:49

  Saved as a favorite, I love your website!

 50. door installers

  12 września 2017 at 22:24

  It’s very trouble-free to find out any topic on web as compared to textbooks, as I found
  this paragraph at this website.

 51. business coaching

  13 września 2017 at 12:50

  Whats up very cool web site!! Guy .. Beautiful .. Amazing ..

  I’ll bookmark your website and take the feeds additionally?

  I am glad to seek out a lot of useful information here within the
  post, we’d like work out extra strategies on this
  regard, thanks for sharing. . . . . .

 52. g data key generator

  13 września 2017 at 15:10

  bing got me here. Thanks!

 53. cell phone

  13 września 2017 at 22:24

  At this moment I am ready to do my breakfast, after having my breakfast coming again to read additional news.

 54. beaufort golf

  16 września 2017 at 00:35

  With havin so much written content do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My site has a lot of unique content I’ve either created myself or outsourced but it appears a lot of it is
  popping it up all over the web without my permission. Do you know any methods
  to help stop content from being ripped off? I’d truly appreciate
  it.

 55. good golf course

  16 września 2017 at 16:26

  What’s up, yup this paragraph is really nice and I have learned lot of things from it about blogging.

  thanks.

 56. bing got me here. Cheers!

 57. london travel

  17 września 2017 at 01:03

  Have you ever considered publishing an e-book or guest authoring on other blogs?
  I have a blog based upon on the same topics you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my visitors would enjoy your work.
  If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.

 58. international travel

  17 września 2017 at 04:43

  Hello every one, here every person is sharing these knowledge,
  so it’s pleasant to read this webpage, and I used to go to see this web site everyday.

 59. Miguneingzep

  18 września 2017 at 02:08

  Fucidin [url=http://cialtobuy.com ]viagra cialis[/url] Suhagra India Live Time
  Levitra Online Order Relief Of Sinus Infection With Amoxicillin
  Facsimile Ricetta Cialis cialis Crushable Amoxicillin

 60. golf clubs

  18 września 2017 at 07:52

  Hi to all, because I am in fact keen of reading this weblog’s post to be updated regularly.
  It consists of good stuff.

 61. adare golf course

  18 września 2017 at 12:39

  It’s going to be end of mine day, except before end I am reading this wonderful
  article to increase my knowledge.

 62. pujcovna.lunix.cz

  18 września 2017 at 13:57

  I am in fact happy to read this web site posts which carries lots of helpful information, thanks
  for providing such statistics.

 63. ankara-escortbayan.xyz

  19 września 2017 at 14:46

  Somebody necessarily help to make seriously articles I would state.
  That is the very first time I frequented your web page and
  up to now? I surprised with the analysis you made to make
  this actual submit incredible. Great activity!

 64. Ariel

  19 września 2017 at 21:01

  The Philadelphia InquirerElizabeth Wellington, Model ColumnistWednesday, January 21, 2015, 301 AM“Soon at the time the fresh calendar year, Condé Nast Traveler rated Philadelphia the No. 2 procuring metropolis inside the international.

 65. well-known dating

  20 września 2017 at 04:09

  It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy.
  I have read this post and if I could I desire to suggest you some
  interesting things or suggestions. Maybe you
  could write next articles referring to this article.
  I want to read even more things about it!

 66. www.zgyssyw.com

  20 września 2017 at 13:31

  I loved as much as you’ll receive carried out right here.
  The sketch is tasteful, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very
  often inside case you shield this hike.

 67. irish golf

  20 września 2017 at 16:00

  Awesome post.

 68. tourism keep

  20 września 2017 at 18:20

  Hi, i think that i saw you visited my weblog so i came to “return the favor”.I am attempting to find things to enhance my
  web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 69. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to
  say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts.

  After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you
  write again soon!

 70. Sergio

  21 września 2017 at 05:19

  I have read so many articles on the topic of the blogger lovers except this post
  is in fact a fastidious post, keep it up.

 71. http://www.themusicverse.com

  21 września 2017 at 09:44

  I just like the helpful information you supply on your articles.
  I’ll bookmark your weblog and take a look at once more here regularly.
  I am reasonably sure I will learn many new stuff proper right here!
  Good luck for the following!

 72. Celia

  21 września 2017 at 11:59

  It’s going to be end of mine day, however before finish I am reading this great article to increase my know-how.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra