Felieton

Zobacz na ile sposobów ktoś chce robić z Ciebie niewolnika

Wszystko, nad czym się pochylimy, ma jeden cel, a mianowicie chodzi o to, żebyśmy coraz bardziej nabywali umiejętności zauważania zdarzeń, które nieprzypadkowo mają miejsce w naszym życiu społecznym, gdyż są zaplanowanym i rzetelnie realizowanym planem ideologizowania nas.

Gdy przyglądamy się nastrojom danego kraju (i naprawdę nie mam żadnego konkretnego na myśli), możemy zobaczyć jak pewną określoną światopoglądową falą podąża większa lub mniejsza część społeczeństwa, nie wiadomo dokąd.

Czy jednak jest to kierunek nihilistycznej nibylandii? A może wcale nie…

Zobaczmy, jak strategicznie obszerne może być działanie ideologiczne (jakiekolwiek) na człowieka żyjącego swoim zwykłym życiem tu i teraz, a ilość owych możliwych oddziaływań może nas zaskoczyć.

A zatem zaczynamy.

WIELOKANAŁOWOŚĆ ODDZIAŁYWAŃ

Zobaczmy jak przeróżnymi sposobami mogą do nas docierać mające nas urabiać treści, a wcale nie jest tego mało. Trzeba przy okazji zauważyć, że niekiedy oddziałuje na nas coś, co wcale nie musi dotyczyć wprost danego, wtłaczanego nam światopoglądu, ale jedynie nas do niego podprowadzić.

Nic w dziedzinie urabiania mas nie dzieje się bez przyczyny, a wszystko ma cel. Ten cel obnaża intencje oddziałującego na tzw. tłum.

Nie tylko z resztą sam cel obnaża intencje, ale i środki oddziaływania ujawniają intencję.

To wszystko jest bardzo chytre i przebiegłe, ale warto przypomnieć w tym miejscu jedno: nigdy żaden dobry moralnie cel, nie może uświęcić złego moralnie środka. Dobry cel może uświęcić jedynie co najwyżej środek moralnie obojętny. Komu cel uświęca zły środek, ten gra nieczysto. A tak grają ludźmi wszystkie ideologie.

NA POCZĄTEK RZĄDZĄCY

Zacznijmy od uświadamiania sobie, jak w ogóle warto postrzegać działania rządzących, aby mieć niezmącony ogląd tego, co nam proponują.

Deklaracje przez nich są wypowiadane oczywiście zawsze szczerze i wspaniałomyślnie. Papier i mównice przyjmują wszystko. Oświecony człowiek dzięki Bogu nie!

Obywatel powinien patrzeć najszerzej jak się da na swoich rządzących, a to oznacza bardzo wiele aspektów. Zobaczmy to szczegółowo:

Patrząc na polityków, co do których mamy podejrzenie, iż wyznają jakąś określoną ideologię, bez względu na to, czy sami są tego świadomi, czy nie, warto uważnie obserwować relacje, jakie są pomiędzy nimi oraz ich z innymi, choć może słowo ‘relacja’ w przypadków parlamentarzystów to zdecydowanie zbyt głębokie słowo.

Z perspektywy tematycznej zatem, jeśli chodzi o zidentyfikowanie ideologiczne, warto zauważać z kim dany polityk się brata, a z kim kłóci, a kiedy znów bardzo unika opowiedzenia się po którejś ze stron i dlaczego.

Wszelkie sojusze i konflikty są dla obserwującego obywatela świetną okazją do wyraźniejszego zobaczenia, jaki światopogląd chce przeforsować dana grupa polityczna i jakimi metodami.

To tak zwana szeroko pojęta dyplomacja, ale są jeszcze inne przestrzenie działalności parlamentarzystów, które warto obserwować, na przykład :

Jakie są ich reakcje na poszczególne wydarzenia, zarówno te najpoważniejsze, z katastroficznymi włącznie, jak i na te mniej nagłe jak na przykład apele grup społecznych, choćby takich jak na przykład powodzianie z danego terenu, czy rodzice niepełnosprawnych dzieci.

Warto dokładnie zauważać jakie święta celebrują, a jakie nie, pod jakie pomniki chodzą składać kwiaty, których unikają, kogo odznaczają, jaką mają wiedzę o wydarzeniach zarówno historycznych, filozoficznych, jak i kulturalno-obyczajowych. Dobrze jest wyraźnie widzieć na przykład jakie ruchy ideologiczne wspierają, a jakie deprecjonują.

W aspekcie wszelkich ideologii bardzo ważne jest też zauważać, jakie uczelnie wspierają rządzący, które wydarzenia intelektualne i projekty naukowe mają się dobrze pod ich kuratelą, a które są spychane na daleki plan.

Dla prac rządowych, dotyczących z kolei ustaw ściśle związanych z moralnością człowieka takich jak na przykład sprawa aborcji, istotne jest widzenie, czy ustawodawcy są wierzący, czy nie, jeśli tak to do jakiego kościoła należą.

Dobrze jest też mocno przeanalizować, na co i jak duże kwoty z budżetu państwa przeznaczają.

Pewnie trzeba by tu dodać jeszcze wiele aspektów godnych uwagi, ale nie czynimy tu jakiś szczególnych prac badawczych w temacie, a tylko zwracamy uwagę na to, ile jest spraw które możemy sobie uświadamiać, aby po prostu nie dawać sobą manipulować.

DEZINFORMACJA

Oprócz tych wszystkich, łatwych do zanotowania politycznych działań ideologów, bo o takich mówimy, jest jeszcze trudniejszą, ale nie niemożliwą, sztuka zauważania, czego rządzący nie mówią!

Na przykład warto widzieć, jak duże ma znaczenie nieodnoszenie się przez nich do jakiś tematów, czy niereagowanie na jakieś wydarzenia. Brak wypowiedzi jest bowiem zawsze tak samo ważną wypowiedzią jak ustosunkowywanie się do jakiegoś tematu. Powinny nas takie sytuacje intrygować i mobilizować do krytycznego oglądu, tak samo jak wszystko inne.

Oczywiście każda sprawa ma swój czas, nikt nie reaguje na wszystko w jeden dzień, ale działania dezinformacyjne polegają także i na tym, że dany temat jest po prostu pomijany, albo zagłuszany innymi.

Jeśli na przykład mamy informacje prawdziwe o powiedzmy na przykład stanie ekologicznym danego regionu, a rządowi programowcy komentują całe zagadnienie podając inne (zawyżone/zaniżone) dane, możemy być pewni, że nie podają tego z braku wiedzy, ale dla jakiegoś celu!

INCYDENTY

Inne metody oddziaływania ideologicznego na społeczeństwa mogą być w przestrzeniach oczywiście całkowicie pozarządowych. To są na przykład tzw. incydenty. Na początku jesteśmy nimi zaskoczeni, czy niekiedy zaszokowani. Rozdzieranie podczas koncertu Biblii na scenie jest jednym z wielu takich działań. Albo na przykład ekologiczne eventy, skądinąd ze swej natury słuszne, budzące wrażliwość na przyrodę, stają się na przykład wpajaniem określonej polityki energetycznej, o czym już nie dowiaduje się większa część społeczeństwa. Oczywiście przy tej okazji zauważmy, że ideologie bardzo często spotykają się, jak w przypadku tematów ekologicznych, z czystym biznesem.

Incydenty, wprowadzające w dane społeczeństwo określoną ideologię, mogą być całkiem małe, nieznaczące, ale pojawiające się często i w wielu miejscach, dają potężny, ideologiczny zastrzyk dla ogółu, musimy więc widzieć to całościowo.

SIŁA RAŻENIA

Oczywiście powinniśmy też mieć świadomość typowej zagrywki ideologicznej, gdy dany incydent jest na tyle szokujący, że krytykują go wszyscy, epatując wręcz wspólnotowym oburzeniem. Tylko, że tak właśnie miało być, by po owym szoku, wprowadza się spokojnie coś ideologicznie mniejszego kalibru, co rzeczywiście chciano zaproponować społeczeństwu. Mniejsza siła rażenia daje akceptację, myślenie, że niby to jest już do… przełknięcia, a nie takie bulwersujące jak ‘tamto wcześniejsze’. Tak posuwają się ideologie kroczek po kroczku, a my nie widzimy nawet kiedy.

PROPAGANDA

Mamy też oczywiście działania propagandowe. Jeśli komuś jeszcze się wydaje, że propaganda skończyła się z jakimś byłym systemem, to powinien sobą samym wstrząsnąć i się obudzić.

Propagandowe działania światopoglądowe konkretnych ideologicznych działaczy były, są i będą. Ani prześladowania chrześcijan na arenie rzymskiej, czy na przykład rewolucja francuska przecież nie dojrzewały w jeden dzień!

A teraz? Zobaczmy choćby współczesną ideologię grup LGBT. Przecież ona jest akceptowana przez tak wielu, bo dekady temu, tak wielu notorycznie chłonęło seriale, w których jakiś biedny, przystojny homoseksualista cierpiał z powodu swego upodobania!

I teraz manipulacja wprowadzająca dalej tę myśl sugeruje, że jeśli ktoś jest przeciwny ideologii gender, natarczywie reprezentowanej przez środowiska LGBT, to gardzi homoseksualistami, nie traktując ich jak ludzi! To oczywiście jest nieprawda, ale właśnie ta nieprawda ma się dobrze, bo całe narody zostały przygotowane, aby bezkrytycznie pochłaniać i wyznawać genderowy światopogląd.

Na podobnych zasadach zrodziły się multikulturalizm, konsumpcjonizm, hedonizm, neopogaństwo i inne.

TRENDY

Trendy kulturowe, mody, seriale, filmy kinowe, propagandowo-ogłupiające programy telewizyjne, dające pozory znawstwa, mainstreamowe media z ich filmami dokumentalnymi i dziennikami informacyjnymi, gazety: codzienne i te niby-tematyczne, np. psychologiczne, albo te całkiem głupie o tzw. celebrytach, kulinaria niemal geopolityczne…

…dosłownie przez wszystko można dotrzeć do ogłupiałego bodźcami odbiorcy. Obywatela, któremu nie potrzeba było ideologii, aby był szczęśliwy. A tymczasem nawet i to niektórym wpojono, że potrzebują być wyznawcami czegoś tam! Następny etap to już walka o ideologię nawet na ulicach, co sami mamy okazję obserwować chociażby w naszym kraju od kilku dni.

SONDAŻE

Całkiem ciekawie też wprowadza się określony światopogląd podpowiadaną ‘świadomością sondażową’. Człowiek z natury chce żyć we wspólnocie, nie chce być samotnikiem więc nie chce się wyróżniać. Jeśli jest mu serwowana nieustanna półprawda o poglądach wykreowanej sondażowo większości, sam zaczyna płynąć z falą. Zaczyna myśleć tak jak sondażowa większość, nie wnikając czy owa większość jest realna!

SZTUKA

Idźmy dalej. Ideologizacja nie kończy się wszak na łatwym propagandowym przemarszu przez umysły pokoleń, mamy przecież jeszcze i wysublimowane osobowości, które zakochane w sztuce zwanej ‘wyższą’, niekiedy same nie wiedzą, kiedy schodzą na tory czystej ideologii.

Nie dzielimy tu samej sztuki i jej odbiorców na lepszych i gorszych, ale raczej na bardziej i mniej skomplikowanych. Niech w tym momencie pieśń góralki z Podhala ma dla nas taką samą wartość estetyczną jak aria z włoskiej opery.

W każdym wymiarze sztuki, czy to w folklorze, czy na tzw. salonach, ideologizowanie jest tak samo możliwe do realizacji, jak we wszystkich innych przestrzeniach życia społecznego. Wystarczy popatrzeć na niektóre z repertuarów współczesnych ośrodków kultury, przecież niekiedy propozycje np. teatralne ciężko nazywać nawet… wydarzeniem kulturalnym, gdy na przykład bywają czystą pornografią na żywo.

W każdym razie przestrzenie sztuki, tej prostej, jak i tej skomplikowanej, wizualnej, czy muzycznej, są świetnym gruntem ideologizowania całych społeczności. Zarówno tzw. elity, jak i ludzi nie odnajdujących się w sferach wysublimowanej sztuki, mogą poddawać się manipulacji. Dokładnie wszyscy, tylko odbywa się to innymi metodami. Efekt jest jednak ten sam.

INFILTRACJA

Jeszcze inną formą ideologizacji danej społeczności jest infiltracja. Ludzie danego nurtu dostają się do konkretnych środowisk, na przykład około rządowych, czy także do świata sztuki i przechodzi swoisty działaczy marsz przez instytucje.

Najwięcej wysiłku chyba wkłada się w ciche wprowadzanie tzw. ‘swoich ludzi’ w świat mediów, gdyż społeczeństwo dziś jest bardzo otwarte na mainstream, a o ogromnym wpływie mediów na ludzkie umysły nie trzeba nikogo przekonywać.

EDUKACJA

Dobrze jest się też w rozeznaniach na temat ideologizacji danego kraju przyjrzeć całemu światu edukacyjnemu! Programy szkolny, treści ujęte w podręcznikach i sposób przedstawiania danej tematyki, proponowane imprezy szkolne, a jednocześnie stopniowy deficyt określonych uroczystości, konkretne kółka zainteresowań, konkursy proponowane uczniom, tematyczne obozy i wycieczki, kursy dokształcające, wygląd szkół w tym gazetek szkolnych, zawartość treściowa bibliotek szkolnych, zasady panujące w szkołach itd.

Jest tego sporo, ale jeśli dokładnie przyjrzymy się społecznemu światu dzieci i młodzieży, możemy w prosty sposób napisać scenariusz na przyszłe dekady danego kraju!

Ponadto wszelkie ściśle określone imprezy edukacyjno-rekreacyjne dla całych rodzin, albo poddawana od małego dzieciom rozrywka, kreująca w nich określone potrzeby, przez które ciężko im potem zapanować nad chociażby wielogodzinnym ślęczeniem przed ekranem! Oto kolejne medium, przez które hodowani są kolejni wyznawcy danej ideologii. W tym miejscu wystarczy przyjrzeć się grom i bajkom i z treści owych wysnuć wnioski. Kto ma odwagę? Bo treść cyfrowych zainteresowań dzieci i młodzieży może powalić niejednego prognostyka!

PÓŁPRAWDA

Nie tylko ważne jest to, co jest ludziom propagandowo serwowane, ale też jakimi sposobami! Nieuczciwość oddziaływań nie polega na tym, że z góry obnażony jest dany światopogląd, to by było zbyt proste. Jest jednak jeden klucz, według którego działają wszystkie ideologie, to jest działanie na półprawdach.

Wiele aspektów ideologicznych pokazanych jest jako słuszne, bo ze swej natury są słuszne! Ale słuszność owa jest tylko w jakiejś części, pozostałe treści, które pochodzą już nie z faktów, ale z danej ideologii, pozostają zakryte i robi się wiele, aby nikt w to nie wnikał, zanim nie pochłonie go całkowicie dana ideologia.

WINNICA

Jeśli cały ten obraz jawi się komuś na sposób przesadzony, proszę sobie wszystkie te aspekty wpisać w rubrykę i samodzielnie sprawdzić jakieś jedno, czy drugie określone zjawisko kulturowe.

Może być na przykład zagadnienie obniżenia wieku inicjacji seksualnej wśród młodzieży, albo choćby temat multikulturalizmu na przykład w Niemczech, czy Francji. Można też w ten sposób przyjrzeć się chorobom cywilizacyjnym, dajmy na to cukrzycy, chociaż tu oczywiście bardziej chodzi o biznes medyczny, ale o hedonizm również.

Ostatecznie, czy ktoś chce to widzieć, czy nie, jego sprawa.

Trzeba jasno w tym miejscu powiedzieć, że ideologia to zawsze walka o jedno: o ludzką wolność, na którą ktoś ma nieustannie ogromny apetyt!

W Księdze Izajasza jest opisana winnica. W samym jej środku, jest Wieża. Można na nią nie zwracać uwagi i nieustannie szukać sobie innych punktów odniesienia, wszak Właściciel winnicy szanuje wolność każdego człowieka…

Ideologia wolność natomiast zawsze odbiera. Całkowicie. I nie ma w niej innego końca dla człowieka, który się jej poddaje, jak zniewolenie.

Zjawiska, którym się przyjrzeliśmy są dokładnie wydarzeniami, które mają miejsce w owej winnicy.

W tym miejscu nie pozostaje już nic innego, jak odesłać wszystkich do samego Źródła, którym jest „Pieśń o winnicy”. [Iz 5, 1-7]. Każdy przy przemedytowaniu tego niezwykłego tekstu, mówiącego właśnie o społeczeństwie, musi sam odpowiedzieć sobie na pytanie, czy znalazł już… wieżę?

Czy wiesz, czym jest wieża po środku?…

 

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

290 komentarzy

290 Komentarzy

 1. ale

  25 lipca 2017 at 19:20

  po co tyle słów ??
  politycy i inżynierowie społeczni to tacy kapo pilnujący naszego baraku aby różne gangi krajowe i zagraniczne mogły W SPOKOJU paść się na naszej krwawicy, „a jak zaczniemy fikać to nam przylutują”

 2. Szukający Drogi

  25 lipca 2017 at 20:06

  Bardzo dobry artykuł. To stara prawda, że najważniejsze jest nie to co się mówi, a to czego się nie mówi. Po milczeniu można poznać najprawdziwsze poglądy.

 3. Soroka

  25 lipca 2017 at 21:06

  „możemy zobaczyć jak pewną określoną światopoglądową falą podąża większa lub mniejsza część społeczeństwa, nie wiadomo dokąd.”
  Ależ doskonale wiadomo dokąd! Jeżeli dostatecznie zna się prawdę o tym świecie, to wystarczy poznać parę szczegółów tego światopoglądu i wie się dokąd on zmierza. Oczywiście ludzie głupi tego nie wiedzą, dlatego też nie będą zbawieni, jak powiedział nam sam Jezus Chrystus. Dbajmy więc o dobre wychowanie i naukę naszych dzieci, aby wiedziały dokąd zmierzają i nie poszły na zatracenie.
  W dzisiejszym czytaniu Ewangelii Jezus nas uczy kto jest Jego bratem, siostrą i matką. Jest ten, który wypełnia Wolę Ojca, który jest w Niebie, a Wolą Ojca jest, abyśmy wypełniali Jego Prawo, czyli Dekalog, a ponadto wzajemnie nosili swoje brzemiona. Aby dobrze wypełnić Prawo Boże, trzeba dokładnie wiedzieć co ono znaczy w praktyce, a aby to wiedzieć, to najpierw trzeba znać prawdę o tym świecie w dostatecznym stopniu.

 4. Robert

  25 lipca 2017 at 21:20

  Pamietacie Edwarda Snowdena?Juz go chyba zbunkrowali obecni gospodarze?Dlaczego?Bo prawda o której mówił jest bardzo niewygodna również dla nich,nie tylko USA.To o czym mowa w artykule,to elementy pozornego zycia,zabawki pozostawione dla szaraczków,szalenstwo w kasynie,z którego nic nie wyplynie,ponad to,co chce prawdziwy nadzorca.To bron ostateczna,gorsza od broni atomowej,juz nikt sie nie ukryje…cale zycie,doslownie w rekach nadzorców.Ta bron to remote neural monitoring,swiatowa siec neuroprzekaznikowa(zabawki typu dekoder mysli,V2K…)IPN to tez juz działka dla zwykłych,chodzacych po ziemi…Prawdziwy IPN w rekach służb które nigdy nie istniały i jeszcze nie istnieja,archiwizuje i kataloguje nie tylko dokumenty,słowa,ale mysli kzdego człowieka od urodzenia,az do smierci.Doskonale co?Gdzie?Pewnie w nieczynnej kopalni,wydrazonym tunelu pod tym,czy innym kanalem,jest ruch uzasadniony,ale dopuszczalny dla osób powołanych…ze wzgledow bezpieczenstwa…Komutery,komputery,nosniki pamieci…Swiat sie kreci,jak tornado po HAARP

  • Soroka

   26 lipca 2017 at 09:20

   Tak sterować można jedynie głupcami! No i dlatego obecnie dzieci wychowuje się na głupców, a hierarchia kościelna opanowana przez masonerię, bo jak można inaczej wytłumaczyć jej bierność, a nawet poparcie w tych sprawach.
   Człowiek mądry potrafi prawidłowo rozróżniać pomiędzy dobrem i złem, obejmuje swoim umysłem funkcjonowanie świata materialnego i nigdy nie da sobą manipulować.

   • hansi

    26 lipca 2017 at 12:22

    AMEN ! 🙂
    TUTAJ przyznaję „Soroce” 100% racji 🙂
    PO CO tyle słów ? 🙂
    Mądremu wystarczy raz rzucić okiem..
    A głupi – i tak nie zrozumie…
    I będzie wiedział, co myśli,
    dopiero, gdy mu Michnik to powie 🙂

 5. kevin

  31 lipca 2017 at 18:38

  voilà un petit test pour voir. En effet je veux absolument que mes liens s’indexent bordel. Ca fait trop là sinon mes amis.

 6. jerzy

  1 sierpnia 2017 at 16:57

  bardzo dobry felieton

 7. free online casino

  31 sierpnia 2017 at 10:03

  Your place is valueble for me. Thanks!?

 8. see my website

  31 sierpnia 2017 at 19:05

  You should take part in a contest for one of the best blogs on the web. I will recommend this site!

 9. recruiting

  1 września 2017 at 06:48

  Would you be interested in exchanging links?

 10. fashion

  2 września 2017 at 11:45

  This is the right blog for anyone who wants to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want?HaHa). You definitely put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, just great!

 11. check more

  2 września 2017 at 22:07

  Oh my goodness! an amazing article dude. Thank you However I am experiencing issue with ur rss . Don?t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting identical rss problem? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 12. see more about my site

  4 września 2017 at 11:34

  It’s exhausting to find knowledgeable individuals on this topic, but you sound like you realize what you’re talking about! Thanks
  see more about my site http://www.forum.biolog.pl/member83898.html

 13. check more at my website

  5 września 2017 at 10:31

  Youre so cool! I dont suppose Ive learn something like this before. So good to find somebody with some unique ideas on this subject. realy thanks for starting this up. this website is something that’s needed on the net, somebody with slightly originality. helpful job for bringing one thing new to the web!

 14. Silvia Odete Morani Massad

  5 września 2017 at 18:03

  Hi, i think that i saw you visited my site thus i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to improve my web site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 15. potential real

  6 września 2017 at 04:29

  A fascinating discussion is worth comment.
  There’s no doubt that that you need to publish more on this issue, it might not be a taboo matter but usually folks
  don’t discuss such issues. To the next! Many thanks!!

 16. existing door

  6 września 2017 at 10:04

  Hi Dear, are you truly visiting this web site on a regular basis,
  if so after that you will without doubt take fastidious experience.

 17. check out my website

  6 września 2017 at 18:46

  you could have an awesome blog here! would you like to make some invite posts on my blog?

 18. buying real

  6 września 2017 at 21:11

  I am really loving the theme/design of your blog. Do you ever run into any internet browser compatibility problems?
  A small number of my blog readers have complained about my website not working correctly in Explorer but looks great in Chrome.

  Do you have any suggestions to help fix this problem?

 19. check out my website

  6 września 2017 at 21:11

  Spot on with this write-up, I actually think this website needs far more consideration. I’ll probably be once more to read rather more, thanks for that info.

 20. see my website

  6 września 2017 at 21:35

  WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. …

 21. see my website

  6 września 2017 at 21:59

  This actually answered my problem, thank you!

 22. sell cheap stocks

  7 września 2017 at 01:04

  Very good article. I’m facing many of these issues as well..

 23. Amelie

  7 września 2017 at 03:02

  I enjoy looking through an article that can make people
  think. Also, thank you for permitting me to comment!

 24. check out my website

  7 września 2017 at 08:27

  Oh my goodness! a tremendous article dude. Thank you Nevertheless I am experiencing subject with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting equivalent rss problem? Anybody who is aware of kindly respond. Thnkx

 25. check out my website

  7 września 2017 at 11:15

  WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. …

 26. stocks available

  7 września 2017 at 11:33

  Excellent blog here! Also your website loads up very fast!
  What host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my site loaded up as fast as yours lol

 27. îöåíêà èìóùåñòâà îîî

  7 września 2017 at 13:37

  The subsequent time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I mean, I do know it was my choice to learn, but I truly thought youd have one thing attention-grabbing to say. All I hear is a bunch of whining about something that you might fix if you werent too busy searching for attention.

 28. An fascinating discussion is worth comment. I believe that it’s best to write extra on this topic, it may not be a taboo topic however typically individuals are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers

 29. îöåíêà îáëèãàöèé

  7 września 2017 at 15:47

  Spot on with this write-up, I really suppose this website wants rather more consideration. I’ll in all probability be again to learn much more, thanks for that info.

 30. instagram takipçi sayısı arttırma

  7 września 2017 at 16:36

  I’d have to examine with you here. Which isn’t something I normally do! I take pleasure in studying a publish that will make folks think. Additionally, thanks for permitting me to remark!

 31. trading penny stocks

  8 września 2017 at 03:19

  Greetings! Very useful advice within this post!
  It’s the little changes that will make the most significant changes.

  Thanks for sharing!

 32. Your house is valueble for me. Thanks!…

 33. оценка стоимости жилья

  8 września 2017 at 16:13

  Would you be keen on exchanging links?

 34. Tomas

  8 września 2017 at 16:58

  Hi! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve
  worked hard on. Any tips?

 35. http://episodicallyextraneous.net

  9 września 2017 at 15:44

  You could certainly see your expertise in the article you write.
  The sector hopes for even more passionate writers like
  you who are not afraid to say how they believe.
  Always follow your heart.

 36. Rosalyn

  9 września 2017 at 22:37

  Thanks for sharing such a nice idea, paragraph is fastidious, thats why i have read
  it fully

 37. Valentin

  11 września 2017 at 09:59

  Can you tell us more about this? I’d love to find
  out some additional information.

 38. decisions regarding real

  12 września 2017 at 23:00

  My brother recommended I may like this blog. He used to be totally right.
  This post truly made my day. You cann’t believe simply how so much
  time I had spent for this info! Thank you!

 39. existing door

  13 września 2017 at 22:54

  These are actually fantastic ideas in on the topic of
  blogging. You have touched some nice factors here. Any way
  keep up wrinting.

 40. Galen

  14 września 2017 at 03:19

  Cool blog! Is your theme custom made or did you download
  it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements
  would really make my blog jump out. Please let me
  know where you got your theme. Many thanks

 41. buy bitcoin

  14 września 2017 at 10:27

  you could have a terrific blog here! would you like to make some invite posts on my blog?

 42. freesexcams

  14 września 2017 at 12:17

  You should participate in a contest for the most effective blogs on the web. I will suggest this web site!

 43. live gay video

  14 września 2017 at 14:27

  There may be noticeably a bundle to learn about this. I assume you made sure good factors in features also.

 44. onemillion-ideas.com

  14 września 2017 at 15:56

  Very good website you have here but I was wanting to know if you knew of any forums
  that cover the same topics talked about in this article?
  I’d really like to be a part of community where I can get suggestions from other experienced individuals that share the same interest.
  If you have any suggestions, please let me know.
  Cheers!

 45. tourism presents

  16 września 2017 at 11:21

  My family members all the time say that I am killing my time here at net, however I know I am getting knowledge
  every day by reading thes nice posts.

 46. Lelio Vieira Carneiro Junior

  18 września 2017 at 04:45

  You can certainly see your expertise within the
  work you write. The arena hopes for more passionate
  writers such as you who aren’t afraid to say how they
  believe. At all times go after your heart.

 47. golf course

  18 września 2017 at 05:35

  I am regular reader, how are you everybody?
  This post posted at this web site is in fact pleasant.

 48. tits tits tits

  20 września 2017 at 08:32

  uqxYC7 Well I definitely enjoyed reading it. This subject procured by you is very effective for good planning.

 49. Genie

  20 września 2017 at 15:49

  Hi to every single one, it’s really a fastidious for me to go to see
  this website, it consists of important Information.

 50. gratis brazil dating

  20 września 2017 at 23:07

  Highly energetic post, I liked that bit. Will there be a part 2?

 51. oldest paying hyip programs

  20 września 2017 at 23:13

  I’d must test with you here. Which is not one thing I normally do! I enjoy reading a publish that can make folks think. Also, thanks for permitting me to comment!

 52. holiday travel around

  21 września 2017 at 12:25

  fantastic publish, very informative. I wonder
  why the opposite experts of this sector don’t notice this.
  You should proceed your writing. I am confident, you’ve a huge readers’ base already!

 53. cosl.com.sg

  21 września 2017 at 13:22

  Hi there, its fastidious post on the topic of media print, we all be aware of media is a fantastic source of data.

 54. Rodrick

  22 września 2017 at 00:30

  Hello, I log on to your blogs regularly. Your humoristic style is witty, keep doing what you’re doing!

 55. Lucas

  22 września 2017 at 03:31

  I always used to study post in news papers but now as
  I am a user of internet so from now I am using net for
  articles or reviews, thanks to web.

 56. free song

  22 września 2017 at 12:28

  It’s exhausting to search out knowledgeable folks on this subject, but you sound like you realize what you’re speaking about! Thanks

 57. Limo

  23 września 2017 at 15:17

  Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So nice to search out any person with some unique ideas on this subject. realy thank you for beginning this up. this web site is something that is needed on the internet, somebody with somewhat originality. helpful job for bringing something new to the web!

 58. slonzon.com.br

  23 września 2017 at 18:40

  hello!,I really like your writing very much! proportion we keep
  up a correspondence more about your article on AOL? I require a specialist on this area to resolve my
  problem. May be that is you! Taking a look forward
  to see you.

 59. instagram follower kaufen

  25 września 2017 at 09:49

  This actually answered my downside, thanks!

 60. Blockchain jobs, Bitcoin jobs

  25 września 2017 at 11:40

  That is the correct weblog for anybody who desires to find out about this topic. You notice so much its nearly laborious to argue with you (not that I actually would want…HaHa). You positively put a new spin on a subject thats been written about for years. Great stuff, simply great!

 61. 91song.com

  25 września 2017 at 14:55

  I was curious if you ever considered changing the page layout of your site?
  Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with
  it better. Youve got an awful lot of text for only
  having 1 or two images. Maybe you could space it out better?

 62. cours de theatre

  26 września 2017 at 14:12

  Really informative blog article.Really thank you! Great.

 63. Your house is valueble for me. Thanks!…

 64. blood glucose levels of prediabetes

  27 września 2017 at 15:17

  It’s laborious to seek out educated folks on this matter, but you sound like you already know what you’re speaking about! Thanks

 65. http://www.electrohidraulica.co/

  27 września 2017 at 16:06

  My brother suggested I would possibly like this web site.

  He was entirely right. This submit truly made my day.
  You cann’t believe just how so much time I had spent for this info!
  Thanks!

 66. chakra reading

  27 września 2017 at 18:09

  you will have an awesome weblog right here! would you like to make some invite posts on my blog?

 67. how to win a guy over on the first date

  27 września 2017 at 19:54

  Would you be all in favour of exchanging links?

 68. nicht schwanger ursachen beim mann

  27 września 2017 at 21:39

  WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. …

 69. heart attacks

  28 września 2017 at 08:18

  Wow, wonderful weblog format! How long have you been running a blog for?
  you made running a blog glance easy. The entire look of your web site is excellent, as neatly as the content!

 70. travel news

  28 września 2017 at 09:33

  Howdy! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any tips?

 71. how to make leo feel secure

  28 września 2017 at 15:20

  Whats up! I just wish to give a huge thumbs up for the good info you’ve gotten here on this post. I might be coming back to your weblog for more soon.

 72. دانلود فیلم نهنگ عنبر 2

  28 września 2017 at 15:41

  Thanks for sharing, this is a fantastic post.Much thanks again. Fantastic.

 73. trap music

  28 września 2017 at 19:24

  Youre so cool! I dont suppose Ive learn something like this before. So nice to find someone with some original ideas on this subject. realy thank you for starting this up. this website is something that is needed on the web, somebody with a bit of originality. helpful job for bringing something new to the internet!

 74. love spells to make him think of you

  28 września 2017 at 20:46

  An interesting discussion is value comment. I believe that you need to write more on this subject, it might not be a taboo topic however usually individuals are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers

 75. free shipping gadgets

  28 września 2017 at 23:45

  There’s noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain good factors in features also.

 76. Malatya Ilceleri

  29 września 2017 at 18:22

  Spot on with this write-up, I honestly believe that this website needs far more attention. I all probably be returning to read more, thanks for the advice!

 77. Author & Book Promotion book marketing

  30 września 2017 at 02:44

  There as certainly a great deal to learn about this issue. I love all of the points you have made.

 78. make him adore you

  30 września 2017 at 11:09

  There is certainly a lot to find out about this subject. I really like all the points you have made.

 79. heart muscle

  30 września 2017 at 17:27

  Good information. Lucky me I came across your site by chance (stumbleupon).
  I have book-marked it for later!

 80. forum.pjrc.com

  30 września 2017 at 21:19

  Im thankful for the blog.Really looking forward to read more. Want more.

 81. heart protection

  1 października 2017 at 04:01

  When someone writes an paragraph he/she keeps the plan of
  a user in his/her mind that how a user can know it.
  Thus that’s why this paragraph is amazing. Thanks!

 82. Vicki

  1 października 2017 at 16:44

  I was able to find good info from your content.

 83. gosexy.mobi

  1 października 2017 at 18:27

  It’s exhausting to search out knowledgeable people on this matter, however you sound like you already know what you’re talking about! Thanks

 84. ordinary travel

  1 października 2017 at 20:00

  With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement?
  My blog has a lot of completely unique content I’ve either authored myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all
  over the web without my authorization. Do you know any techniques to help prevent
  content from being stolen? I’d truly appreciate it.

 85. Egli Diana Pinto

  1 października 2017 at 23:29

  WOW just what I was looking for. Came here by searching for web dating

 86. cartoon hd app

  2 października 2017 at 03:19

  Writing like yours inspires me to gain more knowledge on this subject. I appreciate how well you have stated your views within this informational venue.

 87. fashion

  2 października 2017 at 05:28

  Really enjoyed this blog article.Much thanks again. Much obliged.

 88. jual viewer

  2 października 2017 at 07:45

  Howdy! I just want to give an enormous thumbs up for the nice info you will have here on this post. I will be coming again to your weblog for extra soon.

 89. here

  2 października 2017 at 11:57

  An interesting discussion is price comment. I believe that you need to write extra on this subject, it may not be a taboo topic however typically people are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

 90. sms service abudhabi

  2 października 2017 at 14:37

  It’s arduous to search out knowledgeable people on this subject, however you sound like you know what you’re speaking about! Thanks

 91. WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. …

 92. sms marketing dubai

  2 października 2017 at 22:05

  Spot on with this write-up, I really assume this website needs rather more consideration. I’ll in all probability be once more to learn much more, thanks for that info.

 93. adonis golden ratio

  3 października 2017 at 08:09

  you could have an important blog right here! would you prefer to make some invite posts on my blog?

 94. It’s hard to search out educated individuals on this matter, however you sound like you already know what you’re speaking about! Thanks

 95. virgo man in deep love

  3 października 2017 at 14:52

  Oh my goodness! an amazing article dude. Thanks However I’m experiencing problem with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting an identical rss problem? Anybody who knows kindly respond. Thnkx

 96. Best Essays UK

  3 października 2017 at 17:18

  you have an excellent blog right here! would you wish to make some invite posts on my weblog?

 97. 1188 satiksme

  4 października 2017 at 00:21

  That is the precise weblog for anybody who wants to find out about this topic. You notice so much its virtually hard to argue with you (not that I truly would need…HaHa). You definitely put a new spin on a topic thats been written about for years. Nice stuff, simply great!

 98. gproxy.info

  4 października 2017 at 06:26

  Very energetic article, I enjoyed that bit. Will there be a part 2?

 99. iPhone 7

  4 października 2017 at 22:38

  this article, while I am also zealous of getting knowledge.

 100. weaves wholesale

  5 października 2017 at 00:50

  Wow, great article post.Really looking forward to read more. Really Great.

 101. binary option investing

  5 października 2017 at 07:34

  Looking forward to reading more. Great article post. Really Cool.

 102. animated diwali greetings

  6 października 2017 at 08:27

  WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. …

 103. br.linkedin.com

  6 października 2017 at 10:42

  Hello, i think that i saw you visited my web site thus i
  came to “return the favor”.I’m attempting to find things to enhance my site!I suppose its ok to
  use some of your ideas!!

 104. Yeast Infection No More

  6 października 2017 at 12:35

  Spot on with this write-up, I actually suppose this website needs rather more consideration. I’ll probably be again to learn way more, thanks for that info.

 105. https://www.ukbestessays.com

  6 października 2017 at 14:23

  Would you be involved in exchanging links?

 106. UK based essay writing services

  6 października 2017 at 15:52

  You should take part in a contest for among the best blogs on the web. I will advocate this web site!

 107. cheap essay writing service UK

  6 października 2017 at 17:05

  There is noticeably a bundle to learn about this. I assume you made sure nice factors in options also.

 108. Thiet ke website chuan seo google

  6 października 2017 at 18:45

  very good publish, i actually love this web site, carry on it

 109. well-known dating sites

  7 października 2017 at 06:51

  Hello! I just want to give you a huge thumbs up for your great info you have got here on this
  post. I’ll be coming back to your web site for more soon.

 110. top 10 mobile app developers toronto

  7 października 2017 at 11:41

  I was able to find good advice from your blog posts.

 111. tercio borlenghi junior

  7 października 2017 at 14:51

  Thanks for the auspicious writeup. It actually was a amusement account
  it. Look complicated to far delivered agreeable from you!
  By the way, how could we be in contact?

 112. dating sites frequently

  7 października 2017 at 17:25

  Greetings! Very helpful advice within this article!
  It’s the little changes which will make the greatest changes.

  Many thanks for sharing!

 113. pretty valuable stuff, overall I feel this is really worth a bookmark, thanks

 114. Juliet

  8 października 2017 at 02:23

  Really appreciate you sharing this article post.Thanks Again. Keep writing.

 115. Cherise

  8 października 2017 at 04:40

  Really appreciate you sharing this blog. Will read on

 116. heart disease

  8 października 2017 at 06:50

  whoah this weblog is excellent i love reading your articles.
  Keep up the good work! You already know, many individuals
  are searching round for this info, you could aid them greatly.

 117. Echo

  8 października 2017 at 06:58

  Thanks again for the blog article.Thanks Again. Really Cool.

 118. soccer jerseys well-marked

  8 października 2017 at 10:43

  I am really glad to glance at this web site posts which contains tons of valuable facts,
  thanks for providing these information.

 119. Shoe Plug For Jordans

  8 października 2017 at 11:39

  Thanks for sharing, this is a fantastic article. Keep writing.

 120. Dayton

  8 października 2017 at 16:22

  Now I am ready to do my breakfast, afterward having my breakfast coming yet again to read other news.

 121. Vernon

  9 października 2017 at 00:42

  I just could not go away your site before suggesting that I extremely enjoyed
  the usual info a person provide on your visitors?
  Is going to be again ceaselessly to check out new posts

 122. Mhca Alat Pembesar Payudara Review

  9 października 2017 at 01:41

  This website was how do you say it? Relevant!! Finally I ave found something which helped me. Many thanks!

 123. teeth white

  9 października 2017 at 20:10

  Wow! Thank you! I constantly wanted to write on my site something like that. Can I take a fragment of your post to my site?

 124. bidanaborsi.com

  9 października 2017 at 22:30

  Nice blog here! Also your web site loads up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

 125. Best SEO News

  9 października 2017 at 22:41

  There may be noticeably a bundle to find out about this. I assume you made certain good factors in options also.

 126. brazil dating

  10 października 2017 at 06:31

  When someone writes an piece of writing he/she maintains the
  thought of a user in his/her mind that how a user can know it.
  So that’s why this paragraph is great. Thanks!

 127. how to make libra man feel guilty

  10 października 2017 at 09:31

  you’ve gotten an incredible blog right here! would you prefer to make some invite posts on my weblog?

 128. leather sofa cleaning london

  10 października 2017 at 18:01

  Oh my goodness! an incredible article dude. Thank you However I’m experiencing challenge with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting an identical rss problem? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 129. best youtube networks to join

  11 października 2017 at 01:39

  Oh my goodness! an incredible article dude. Thank you Nevertheless I am experiencing subject with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting an identical rss problem? Anyone who is aware of kindly respond. Thnkx

 130. inkaexpress

  11 października 2017 at 11:05

  Oh my goodness! an amazing article dude. Thank you However I’m experiencing problem with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting identical rss drawback? Anyone who is aware of kindly respond. Thnkx

 131. well-known dating sites

  11 października 2017 at 14:38

  I all the time emailed this webpage post page to all my associates,
  for the reason that if like to read it then my friends will too.

 132. buy hacklinks

  11 października 2017 at 22:34

  Your house is valueble for me. Thanks!…

 133. Wow, great post.Really looking forward to read more. Fantastic.

 134. Alarmanlagen Berlin

  12 października 2017 at 21:22

  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

 135. closest dispensary to me

  13 października 2017 at 01:22

  presses the possibility key for you LOL!

 136. filem bokep jepang

  13 października 2017 at 13:05

  You ave got some true insight. Why not hold some sort of contest for the readers?

 137. forum lendir bb17

  13 października 2017 at 21:04

  Your style is very unique in comparison to other people I ave read stuff from. Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I all just bookmark this page.

 138. best binary options

  14 października 2017 at 01:06

  Im grateful for the post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 139. Fitness blog

  14 października 2017 at 13:31

  Your style is really unique in comparison to other folks I ave read stuff from. Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I all just book mark this blog.

 140. Gym Expert

  15 października 2017 at 10:16

  I think this is a real great post.Much thanks again. Much obliged.

 141. exclusive designer sofa

  16 października 2017 at 14:43

  Some truly great posts on this site, appreciate it for contribution.

 142. closest dispensary to me

  16 października 2017 at 22:46

  Wow, amazing weblog format! How lengthy have you been blogging for? you make running a blog look easy. The whole look of your web site is fantastic, let alone the content material!

 143. kiteboarding school squamish

  17 października 2017 at 02:48

  My brother recommended I might like this website. He was totally right. This post actually made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 144. Major thanks for the post.Really thank you! Want more.

 145. Luiz Gastao Bittencourt da Silva

  17 października 2017 at 20:28

  Wow that was unusual. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit
  my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted to say wonderful blog!

 146. Carlos Eduardo Veiga

  18 października 2017 at 01:07

  This website was… how do you say it? Relevant!!
  Finally I have found something that helped me. Appreciate it!

 147. short websites

  18 października 2017 at 07:20

  Quality content is the crucial to interest the people to pay a quick visit the site,
  that’s what this website is providing.

 148. christian t-shirts for ladies

  19 października 2017 at 00:18

  Some genuinely prize content on this website , saved to my bookmarks.

 149. a course in miracles online

  19 października 2017 at 04:24

  Very neat post.Thanks Again. Really Great.

 150. actually asbestos

  19 października 2017 at 11:41

  I couldn’t refrain from commenting. Very well written!

 151. bangkok pills

  20 października 2017 at 01:03

  Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I ave been trying for a while but I never seem to get there! Appreciate it

 152. website design company

  20 października 2017 at 02:53

  Thanks very nice blog!

 153. Dadado Veig

  20 października 2017 at 08:02

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this article plus the rest of the website is extremely good.

 154. discount

  21 października 2017 at 02:02

  It as not that I want to copy your web-site, but I really like the style. Could you let me know which design are you using? Or was it especially designed?

 155. Itamar Serp

  21 października 2017 at 11:24

  I am really delighted to read this web site posts which consists of lots of helpful data, thanks for providing
  such statistics.

 156. dewapoker terbesar Indonesia

  21 października 2017 at 14:43

  Your style is unique compared to other people I ave read stuff from. Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I will just book mark this page.

 157. Grupo Serval presidios

  21 października 2017 at 15:58

  Thanks to my father who told me regarding this
  weblog, this website is in fact amazing.

 158. domain availability

  21 października 2017 at 21:13

  Thanks for finally writing about >Zobacz na ile sposobów ktoś chce robić z Ciebie niewolnika – Prawy.pl
  <Loved it!

 159. find asbestos

  22 października 2017 at 20:05

  I have to thank you for the efforts you’ve put in penning this website.
  I am hoping to see the same high-grade content from you in the future
  as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my
  own website now 😉

 160. Lelio Vieira Carneiro Junior

  24 października 2017 at 01:01

  This website was… how do I say it? Relevant!! Finally I’ve found something which helped me.

  Thanks!

 161. Carlos Eduardo Correa da Veig

  24 października 2017 at 13:02

  Excellent post but I was wanting to know if you could write a litte
  more on this topic? I’d be very grateful if you
  could elaborate a little bit more. Bless you!

 162. Dr Kantor EuroJewCong

  25 października 2017 at 12:18

  Many thanks for sharing this great piece. Very interesting ideas! (as always, btw)

 163. Online Birthday Cake

  25 października 2017 at 13:37

  Enjoyed every bit of your blog article.Really looking forward to read more. Really Great.

 164. Marrakech desert tours

  26 października 2017 at 09:29

  I think this is a real great post.Much thanks again. Want more.

 165. Itamar Serp

  26 października 2017 at 10:46

  I couldn’t refrain from commenting. Exceptionally well written!

 166. personalised keyrings uk

  26 października 2017 at 11:59

  There is certainly a lot to learn about this issue. I really like all the points you ave made.

 167. escort birmingham

  26 października 2017 at 14:27

  You will be my role models. Many thanks for the post

 168. Mercedes s550 limousine

  26 października 2017 at 16:57

  visit the site Here are some of the websites we advise for our visitors

 169. ginger concentrate

  26 października 2017 at 19:26

  Writing like yours inspires me to gain more knowledge on this subject. I appreciate how well you have stated your views within this informational venue.

 170. TSX Today

  26 października 2017 at 22:33

  Thank you ever so for you blog.Thanks Again. Fantastic.

 171. led driving light

  27 października 2017 at 03:22

  Incredibly ideal of all, not like in the event you go out, chances are you all simply just kind people dependant on distinct

 172. Lelio Junior

  27 października 2017 at 07:16

  Hi there, I enjoy reading through your article. I wanted to write a little comment to support you.

 173. Sally

  27 października 2017 at 08:15

  I really liked your blog.Much thanks again. Really Cool.

 174. rivercove residences

  27 października 2017 at 13:11

  This is one awesome blog.Much thanks again. Want more.

 175. Kiteboarding School Squamish

  27 października 2017 at 20:27

  Very good blog post.Really thank you! Really Great.

 176. Carlos Eduardo Correa da Veig

  27 października 2017 at 20:34

  Thanks very interesting blog!

 177. Dispensary

  27 października 2017 at 22:53

  Wow, great post.Much thanks again. Much obliged.

 178. world internet freedom

  28 października 2017 at 03:47

  Wow, that as what I was seeking for, what a material! existing here at this web site, thanks admin of this website.

 179. domain name registrar

  28 października 2017 at 07:43

  Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for?
  you make blogging look easy. The overall look of your web site is
  excellent, let alone the content!

 180. addison rose

  28 października 2017 at 08:51

  pretty valuable material, overall I think this is well worth a bookmark, thanks

 181. last resort asbestos

  28 października 2017 at 13:07

  Excellent site you have got here.. It’s hard to find quality writing like
  yours these days. I really appreciate people like you!
  Take care!!

 182. Dadado Veig

  29 października 2017 at 02:56

  Hi, i feel that i noticed you visited my weblog so i came
  to go back the choose?.I am attempting to to find issues to improve my website!I guess its
  adequate to use some of your ideas!!

 183. Lélio Vieira Carneiro Junior

  29 października 2017 at 06:10

  hi!,I like your writing so much! percentage we keep up a correspondence more
  approximately your article on AOL? I require an expert on this house to resolve
  my problem. May be that’s you! Taking a look forward to see you.

 184. tyvek disposable coveralls

  29 października 2017 at 14:30

  This really answered the downside, thank you!

 185. search engine optimization wordpress

  29 października 2017 at 19:34

  This website has lots of really useful stuff on it. Thanks for informing me.

 186. Allan Todd sells homes

  29 października 2017 at 22:04

  This blog post is excellent, probably because of how well the subject was developed. I like some of the comments too.

 187. top Hayward Cali academy

  30 października 2017 at 00:35

  It as enormous that you are getting ideas from this piece of writing as well as from our argument made at this place.

 188. costa rica investment property

  30 października 2017 at 03:06

  You have mentioned very interesting points! ps nice site.

 189. best doctor 48210

  30 października 2017 at 10:37

  Im thankful for the article.Much thanks again. Want more.

 190. top credit union San Bernardino Cali

  30 października 2017 at 13:06

  There is perceptibly a bundle to realize about this. I feel you made various nice points in features also.

 191. kushtourism

  30 października 2017 at 22:50

  There is noticeably a bunch to know about this. I consider you made certain nice points in features also.

 192. casino games online for real money

  31 października 2017 at 03:42

  Say, you got a nice post.Really looking forward to read more. Will read on

 193. baby travel

  31 października 2017 at 11:16

  Lastly, an issue that I am passionate about. I ave looked for data of this caliber for that previous various hrs. Your site is tremendously appreciated.

 194. water filter bypass

  31 października 2017 at 13:41

  Can you tell us more about this? I’d want to find out some additional information.

 195. resort asbestos

  1 listopada 2017 at 06:33

  Oh my goodness! Impressive article dude!

  Many thanks, However I am having problems with your RSS.
  I don’t know the reason why I am unable to join it.
  Is there anybody having similar RSS problems? Anyone who knows the answer will you kindly respond?
  Thanx!!

 196. dome cameras

  2 listopada 2017 at 10:52

  I was able to find good information from your blog
  posts.

 197. inspirational products

  2 listopada 2017 at 11:38

  Thanks a bunch for sharing this with all of us you really know what you are talking about! Bookmarked. Please also visit my web site =). We could have a link exchange contract between us!

 198. Grupo Coral presidios

  3 listopada 2017 at 06:27

  Why people still use to read news papers when in this technological world everything is accessible on net?

 199. TSX

  5 listopada 2017 at 01:25

  You ave made some good points there. I looked on the net for more

 200. پنجره

  5 listopada 2017 at 01:37

  wow, awesome blog.Much thanks again. Much obliged.

 201. Really informative article post.Really thank you! Much obliged.

 202. men's christian tee shirts

  5 listopada 2017 at 11:19

  Thanks for sharing, this is a fantastic blog. Awesome.

 203. invoicely.com

  5 listopada 2017 at 16:44

  Wow! Thank you! I always wanted to write on my site something like that. Can I include a portion of your post to my blog?

 204. Lélio Vieira Carneiro Junio

  5 listopada 2017 at 19:50

  It’s very trouble-free to find out any topic on web as compared to books,
  as I found this paragraph at this website.

 205. His Secret Obsession Review

  5 listopada 2017 at 22:38

  Really enjoyed this blog post.Really thank you! Much obliged.

 206. เมนูอาหาร ผัด

  6 listopada 2017 at 05:07

  I was able to find good advice from your blog posts.

 207. obat sipilis

  7 listopada 2017 at 08:23

  I аm genuinely thankful to the owner of this web page who has
  shared this impresѕive poѕt at here.

 208. 犀利士哪裡買

  8 listopada 2017 at 01:41

  There is evidently a bundle to realize about this. I suppose you made various good points in features also.

 209. Miguneingzep

  8 listopada 2017 at 18:26

  Prescription Cialis Walmart Cost Uroxatral Or Propecia [url=http://viafreetrial.com]viagra[/url] Kamagra Dose

 210. Mahmudul Hossain

  9 listopada 2017 at 02:51

  Im grateful for the blog article.Thanks Again. Want more.

 211. Pingback: Obat Wasir Ambeien Herbal di Karawang

 212. seo search engine optimization techniques

  11 listopada 2017 at 00:05

  Only a few blogger would discuss this topic the way you do.,:

 213. home security systems consumer reports

  11 listopada 2017 at 04:28

  Safeguard family from danger?

 214. home security camera reviews australia

  11 listopada 2017 at 12:44

  Are you currently currently concerned about all your family members?

 215. home security systems reviews xfinity

  11 listopada 2017 at 16:03

  To keep your belongings in complete safety?

 216. huong dan tao website wordpress

  11 listopada 2017 at 20:51

  Very good post. I am dealing with many of these issues as well..

 217. nikon d5500 price manual

  11 listopada 2017 at 23:26

  I really liked your blog article.Really looking forward to read more. Much obliged.

 218. Stroller canopy

  12 listopada 2017 at 00:07

  I value the article.Much thanks again. Awesome.

 219. Kl freelance model

  12 listopada 2017 at 02:00

  scrapebox ??????30????????????????5??????????????? | ????????

 220. Breastfeeding scarf

  12 listopada 2017 at 02:49

  I cannot thank you enough for the blog post.Really looking forward to read more. Cool.

 221. domestic electrician

  12 listopada 2017 at 15:19

  Kalbos vartojimo uduotys. Lietuvi kalbos pratimai auktesniosioms klasms Gimtasis odis

 222. INTERSTITIAL CYSTITIS TREATMENT

  12 listopada 2017 at 15:55

  Thanks for the article.Thanks Again. Keep writing.

 223. read more

  13 listopada 2017 at 15:58

  value. But, with the increased revenue will come the

 224. home security camera systems diy

  13 listopada 2017 at 21:26

  To help keep your belongings in complete safety?

 225. lyft promo code

  13 listopada 2017 at 23:37

  Wow, what a video it is! Actually nice feature video, the lesson given in this video is truly informative.

 226. lyft promo codes for existing users

  14 listopada 2017 at 02:10

  you ave got a great weblog here! would you like to make some invite posts on my weblog?

 227. home security systems diy wireless review

  14 listopada 2017 at 10:52

  Making use of anxious about your family?

 228. Leahter Jacket

  15 listopada 2017 at 07:20

  Its hard to find good help I am forever saying that its hard to procure good help, but here is

 229. lorex home security cameras amazon

  15 listopada 2017 at 08:26

  Are you feeling many people is often more ensure in your own home?

 230. e test vehicle history

  15 listopada 2017 at 09:53

  I truly appreciate this article. Fantastic.

 231. Pingback: Apa Itu Suntikan Hpv

 232. Properties for sale in UAE

  15 listopada 2017 at 18:43

  Thanks for sharing, this is a fantastic blog article.Much thanks again. Will read on

 233. Model Papers

  15 listopada 2017 at 19:00

  Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is wonderful, as well as the content!

 234. adriana sage

  16 listopada 2017 at 01:27

  Lovely website! I am loving it!! Will come back again. I am bookmarking your feeds also

 235. how to rewire your brain

  16 listopada 2017 at 04:52

  I used to be recommended this blog by way of my cousin.

 236. Kitchens Middleton

  16 listopada 2017 at 06:34

  Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your website is wonderful, let alone the content!. Thanks For Your article about sex.

 237. Pingback: Gejala Kondiloma Pada Ibu Hamil

 238. Water damage restoration company

  16 listopada 2017 at 18:13

  It as straight to the point! You could not tell in other words!

 239. loft conversions london

  17 listopada 2017 at 20:26

  Wohh precisely what I was searching for, thankyou for putting up.

 240. superhero kungfu fight

  17 listopada 2017 at 22:10

  Wonderful post! We are linking to this great post on our website. Keep up the good writing.

 241. Discount Codes

  18 listopada 2017 at 22:20

  There is obviously a lot to identify about this. I feel you made some nice points in features also.

 242. madden mobile ban

  20 listopada 2017 at 07:19

  I truly appreciate this blog article.Really thank you! Fantastic.

 243. amazon gift card redeem

  20 listopada 2017 at 12:24

  Very good post! We are linking to this great article on our site. Keep up the great writing.

 244. wsop app free chips promo code

  20 listopada 2017 at 14:03

  There is perceptibly a bundle to realize about this. I assume you made various good points in features also.

 245. Pingback: Apa Penyebab Kutil Di Kelamin

 246. jiaogulan tee

  20 listopada 2017 at 21:19

  Perfectly composed content , thanks for entropy.

 247. Pingback: obat kutil kelamin surabaya

 248. Pingback: Kutil Kelamin Merupakan Penyakit Yang Disebabkan Oleh

 249. reverse phone number

  21 listopada 2017 at 23:42

  Hey! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?

  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

 250. callus remover

  22 listopada 2017 at 03:07

  Thanks again for the blog post.Really looking forward to read more. Want more.

 251. numbers

  22 listopada 2017 at 20:48

  It is best to take part in a contest for among the finest blogs on the web. I all advocate this website!

 252. Love

  24 listopada 2017 at 06:09

  Some truly choice content on this website , bookmarked.

 253. Best Home Loans in San Gabriel

  24 listopada 2017 at 16:37

  Thank you ever so for you article post. Much obliged.

 254. Best Home Loans in San Marino

  24 listopada 2017 at 18:22

  The topic is pretty complicated for a beginner!

 255. Best Bank to Refinance Mortgage

  24 listopada 2017 at 20:09

  Thank you ever so for you article post.Really thank you! Fantastic.

 256. I truly appreciate this article.Really looking forward to read more.

 257. organic seo company

  26 listopada 2017 at 17:54

  Your website offered us with valuable info to work on.

 258. Pingback: cara mengobati penyakit wasir secara alami

 259. 日本藤素哪裡買

  27 listopada 2017 at 23:45

  Keep up the great writing. Visit my blog ?????? (Twyla)

 260. estate agent

  2 grudnia 2017 at 04:06

  I really liked your article post.Really looking forward to read more. Will read on

 261. easyfinancial

  2 grudnia 2017 at 07:56

  Thank you for sharing this good piece. Very inspiring! (as always, btw)

 262. futter hund

  2 grudnia 2017 at 21:45

  Perfect work you have done, this internet site is really cool with great info.

 263. Pingback: Nama Salep Kutil Kelamin Di Apotik DiKota Ambon

 264. shopify theme development

  3 grudnia 2017 at 01:43

  wow, awesome blog post.Really thank you! Much obliged.

 265. SEO

  3 grudnia 2017 at 03:39

  I signed up to your blog RSS. Will you post more about this subject?

 266. electric pressure washers

  5 grudnia 2017 at 06:13

  Thank you for your article post.Really thank you! Will read on…

 267. drivers epson

  5 grudnia 2017 at 12:08

  Pretty! This was a really wonderful article. Thanks for providing this information.

 268. seo vancouver

  6 grudnia 2017 at 00:34

  Your style is so unique compared to other folks I have read stuff from. Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I all just bookmark this site.

 269. stigmate

  7 grudnia 2017 at 00:19

  Keep аАа’аАТ‚аЂТ˜em coming you all do such a great job at such Concepts can at tell you how much I, for one appreciate all you do!

 270. advertising agency consultants

  7 grudnia 2017 at 04:19

  Really enjoyed this post.Really looking forward to read more. Cool.

 271. terry london vip financing

  7 grudnia 2017 at 10:20

  Very nice blog post. I absolutely appreciate this website. Stick with it!

 272. hotel reservations

  7 grudnia 2017 at 12:21

  My brother suggested I might like this website. He was entirely right. This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 273. arabian desert safari

  8 grudnia 2017 at 04:12

  Major thankies for the blog post.Really thank you! Really Great.

 274. the beauty academy cambridge

  8 grudnia 2017 at 06:14

  Its like you read my thoughts! You seem to kno? so

 275. VIP Financing Solutions Reviews

  9 grudnia 2017 at 05:59

  Pretty! This was an extremely wonderful post. Many thanks for supplying this information.

 276. kayseri boşanma avukatı

  9 grudnia 2017 at 12:30

  Thanks for this post, I am a big big fan of this web site would like to keep updated.

 277. kayseri boşanma avukatı

  9 grudnia 2017 at 14:34

  Paragraph writing is also a fun, if you be familiar with then you can write

 278. tech shopping

  10 grudnia 2017 at 14:23

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this post plus the rest of the site is also really good.

 279. seriose Casinos

  10 grudnia 2017 at 20:35

  Thank you very much! I took it for myself too. Will be useful!!

 280. grinds

  10 grudnia 2017 at 22:40

  Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your website is fantastic, as well as the content!. Thanks For Your article about sex.

 281. VIP Financing Solutions

  12 grudnia 2017 at 17:42

  Muchos Gracias for your blog article. Awesome.

 282. VIP Financing Solutions

  12 grudnia 2017 at 21:53

  Really enjoyed this article.Much thanks again. Really Great.

 283. VIP Financing Solutions

  13 grudnia 2017 at 04:16

  Some really prime posts on this web site , saved to my bookmarks.

 284. Ronny

  13 grudnia 2017 at 14:21

  This is very interesting, You are a very skilled blogger.
  I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent
  post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

 285. SEO Vancouver

  13 grudnia 2017 at 23:21

  That is a really good tip particularly to those fresh to the blogosphere. Brief but very precise information Thank you for sharing this one. A must read article!

 286. lesson

  14 grudnia 2017 at 01:38

  When I look at your website in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.

 287. VIP Financing Solutions

  14 grudnia 2017 at 16:20

  Some truly great content on this site, appreciate it for contribution.

 288. voorjaars vakantie 2018

  14 grudnia 2017 at 20:34

  I see something genuinely interesting about your website so I bookmarked.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra