Felieton

Zobacz na ile sposobów ktoś chce robić z Ciebie niewolnika

Wszystko, nad czym się pochylimy, ma jeden cel, a mianowicie chodzi o to, żebyśmy coraz bardziej nabywali umiejętności zauważania zdarzeń, które nieprzypadkowo mają miejsce w naszym życiu społecznym, gdyż są zaplanowanym i rzetelnie realizowanym planem ideologizowania nas.

Gdy przyglądamy się nastrojom danego kraju (i naprawdę nie mam żadnego konkretnego na myśli), możemy zobaczyć jak pewną określoną światopoglądową falą podąża większa lub mniejsza część społeczeństwa, nie wiadomo dokąd.

Czy jednak jest to kierunek nihilistycznej nibylandii? A może wcale nie…

Zobaczmy, jak strategicznie obszerne może być działanie ideologiczne (jakiekolwiek) na człowieka żyjącego swoim zwykłym życiem tu i teraz, a ilość owych możliwych oddziaływań może nas zaskoczyć.

A zatem zaczynamy.

WIELOKANAŁOWOŚĆ ODDZIAŁYWAŃ

Zobaczmy jak przeróżnymi sposobami mogą do nas docierać mające nas urabiać treści, a wcale nie jest tego mało. Trzeba przy okazji zauważyć, że niekiedy oddziałuje na nas coś, co wcale nie musi dotyczyć wprost danego, wtłaczanego nam światopoglądu, ale jedynie nas do niego podprowadzić.

Nic w dziedzinie urabiania mas nie dzieje się bez przyczyny, a wszystko ma cel. Ten cel obnaża intencje oddziałującego na tzw. tłum.

Nie tylko z resztą sam cel obnaża intencje, ale i środki oddziaływania ujawniają intencję.

To wszystko jest bardzo chytre i przebiegłe, ale warto przypomnieć w tym miejscu jedno: nigdy żaden dobry moralnie cel, nie może uświęcić złego moralnie środka. Dobry cel może uświęcić jedynie co najwyżej środek moralnie obojętny. Komu cel uświęca zły środek, ten gra nieczysto. A tak grają ludźmi wszystkie ideologie.

NA POCZĄTEK RZĄDZĄCY

Zacznijmy od uświadamiania sobie, jak w ogóle warto postrzegać działania rządzących, aby mieć niezmącony ogląd tego, co nam proponują.

Deklaracje przez nich są wypowiadane oczywiście zawsze szczerze i wspaniałomyślnie. Papier i mównice przyjmują wszystko. Oświecony człowiek dzięki Bogu nie!

Obywatel powinien patrzeć najszerzej jak się da na swoich rządzących, a to oznacza bardzo wiele aspektów. Zobaczmy to szczegółowo:

Patrząc na polityków, co do których mamy podejrzenie, iż wyznają jakąś określoną ideologię, bez względu na to, czy sami są tego świadomi, czy nie, warto uważnie obserwować relacje, jakie są pomiędzy nimi oraz ich z innymi, choć może słowo ‘relacja’ w przypadków parlamentarzystów to zdecydowanie zbyt głębokie słowo.

Z perspektywy tematycznej zatem, jeśli chodzi o zidentyfikowanie ideologiczne, warto zauważać z kim dany polityk się brata, a z kim kłóci, a kiedy znów bardzo unika opowiedzenia się po którejś ze stron i dlaczego.

Wszelkie sojusze i konflikty są dla obserwującego obywatela świetną okazją do wyraźniejszego zobaczenia, jaki światopogląd chce przeforsować dana grupa polityczna i jakimi metodami.

To tak zwana szeroko pojęta dyplomacja, ale są jeszcze inne przestrzenie działalności parlamentarzystów, które warto obserwować, na przykład :

Jakie są ich reakcje na poszczególne wydarzenia, zarówno te najpoważniejsze, z katastroficznymi włącznie, jak i na te mniej nagłe jak na przykład apele grup społecznych, choćby takich jak na przykład powodzianie z danego terenu, czy rodzice niepełnosprawnych dzieci.

Warto dokładnie zauważać jakie święta celebrują, a jakie nie, pod jakie pomniki chodzą składać kwiaty, których unikają, kogo odznaczają, jaką mają wiedzę o wydarzeniach zarówno historycznych, filozoficznych, jak i kulturalno-obyczajowych. Dobrze jest wyraźnie widzieć na przykład jakie ruchy ideologiczne wspierają, a jakie deprecjonują.

W aspekcie wszelkich ideologii bardzo ważne jest też zauważać, jakie uczelnie wspierają rządzący, które wydarzenia intelektualne i projekty naukowe mają się dobrze pod ich kuratelą, a które są spychane na daleki plan.

Dla prac rządowych, dotyczących z kolei ustaw ściśle związanych z moralnością człowieka takich jak na przykład sprawa aborcji, istotne jest widzenie, czy ustawodawcy są wierzący, czy nie, jeśli tak to do jakiego kościoła należą.

Dobrze jest też mocno przeanalizować, na co i jak duże kwoty z budżetu państwa przeznaczają.

Pewnie trzeba by tu dodać jeszcze wiele aspektów godnych uwagi, ale nie czynimy tu jakiś szczególnych prac badawczych w temacie, a tylko zwracamy uwagę na to, ile jest spraw które możemy sobie uświadamiać, aby po prostu nie dawać sobą manipulować.

DEZINFORMACJA

Oprócz tych wszystkich, łatwych do zanotowania politycznych działań ideologów, bo o takich mówimy, jest jeszcze trudniejszą, ale nie niemożliwą, sztuka zauważania, czego rządzący nie mówią!

Na przykład warto widzieć, jak duże ma znaczenie nieodnoszenie się przez nich do jakiś tematów, czy niereagowanie na jakieś wydarzenia. Brak wypowiedzi jest bowiem zawsze tak samo ważną wypowiedzią jak ustosunkowywanie się do jakiegoś tematu. Powinny nas takie sytuacje intrygować i mobilizować do krytycznego oglądu, tak samo jak wszystko inne.

Oczywiście każda sprawa ma swój czas, nikt nie reaguje na wszystko w jeden dzień, ale działania dezinformacyjne polegają także i na tym, że dany temat jest po prostu pomijany, albo zagłuszany innymi.

Jeśli na przykład mamy informacje prawdziwe o powiedzmy na przykład stanie ekologicznym danego regionu, a rządowi programowcy komentują całe zagadnienie podając inne (zawyżone/zaniżone) dane, możemy być pewni, że nie podają tego z braku wiedzy, ale dla jakiegoś celu!

INCYDENTY

Inne metody oddziaływania ideologicznego na społeczeństwa mogą być w przestrzeniach oczywiście całkowicie pozarządowych. To są na przykład tzw. incydenty. Na początku jesteśmy nimi zaskoczeni, czy niekiedy zaszokowani. Rozdzieranie podczas koncertu Biblii na scenie jest jednym z wielu takich działań. Albo na przykład ekologiczne eventy, skądinąd ze swej natury słuszne, budzące wrażliwość na przyrodę, stają się na przykład wpajaniem określonej polityki energetycznej, o czym już nie dowiaduje się większa część społeczeństwa. Oczywiście przy tej okazji zauważmy, że ideologie bardzo często spotykają się, jak w przypadku tematów ekologicznych, z czystym biznesem.

Incydenty, wprowadzające w dane społeczeństwo określoną ideologię, mogą być całkiem małe, nieznaczące, ale pojawiające się często i w wielu miejscach, dają potężny, ideologiczny zastrzyk dla ogółu, musimy więc widzieć to całościowo.

SIŁA RAŻENIA

Oczywiście powinniśmy też mieć świadomość typowej zagrywki ideologicznej, gdy dany incydent jest na tyle szokujący, że krytykują go wszyscy, epatując wręcz wspólnotowym oburzeniem. Tylko, że tak właśnie miało być, by po owym szoku, wprowadza się spokojnie coś ideologicznie mniejszego kalibru, co rzeczywiście chciano zaproponować społeczeństwu. Mniejsza siła rażenia daje akceptację, myślenie, że niby to jest już do… przełknięcia, a nie takie bulwersujące jak ‘tamto wcześniejsze’. Tak posuwają się ideologie kroczek po kroczku, a my nie widzimy nawet kiedy.

PROPAGANDA

Mamy też oczywiście działania propagandowe. Jeśli komuś jeszcze się wydaje, że propaganda skończyła się z jakimś byłym systemem, to powinien sobą samym wstrząsnąć i się obudzić.

Propagandowe działania światopoglądowe konkretnych ideologicznych działaczy były, są i będą. Ani prześladowania chrześcijan na arenie rzymskiej, czy na przykład rewolucja francuska przecież nie dojrzewały w jeden dzień!

A teraz? Zobaczmy choćby współczesną ideologię grup LGBT. Przecież ona jest akceptowana przez tak wielu, bo dekady temu, tak wielu notorycznie chłonęło seriale, w których jakiś biedny, przystojny homoseksualista cierpiał z powodu swego upodobania!

I teraz manipulacja wprowadzająca dalej tę myśl sugeruje, że jeśli ktoś jest przeciwny ideologii gender, natarczywie reprezentowanej przez środowiska LGBT, to gardzi homoseksualistami, nie traktując ich jak ludzi! To oczywiście jest nieprawda, ale właśnie ta nieprawda ma się dobrze, bo całe narody zostały przygotowane, aby bezkrytycznie pochłaniać i wyznawać genderowy światopogląd.

Na podobnych zasadach zrodziły się multikulturalizm, konsumpcjonizm, hedonizm, neopogaństwo i inne.

TRENDY

Trendy kulturowe, mody, seriale, filmy kinowe, propagandowo-ogłupiające programy telewizyjne, dające pozory znawstwa, mainstreamowe media z ich filmami dokumentalnymi i dziennikami informacyjnymi, gazety: codzienne i te niby-tematyczne, np. psychologiczne, albo te całkiem głupie o tzw. celebrytach, kulinaria niemal geopolityczne…

…dosłownie przez wszystko można dotrzeć do ogłupiałego bodźcami odbiorcy. Obywatela, któremu nie potrzeba było ideologii, aby był szczęśliwy. A tymczasem nawet i to niektórym wpojono, że potrzebują być wyznawcami czegoś tam! Następny etap to już walka o ideologię nawet na ulicach, co sami mamy okazję obserwować chociażby w naszym kraju od kilku dni.

SONDAŻE

Całkiem ciekawie też wprowadza się określony światopogląd podpowiadaną ‘świadomością sondażową’. Człowiek z natury chce żyć we wspólnocie, nie chce być samotnikiem więc nie chce się wyróżniać. Jeśli jest mu serwowana nieustanna półprawda o poglądach wykreowanej sondażowo większości, sam zaczyna płynąć z falą. Zaczyna myśleć tak jak sondażowa większość, nie wnikając czy owa większość jest realna!

SZTUKA

Idźmy dalej. Ideologizacja nie kończy się wszak na łatwym propagandowym przemarszu przez umysły pokoleń, mamy przecież jeszcze i wysublimowane osobowości, które zakochane w sztuce zwanej ‘wyższą’, niekiedy same nie wiedzą, kiedy schodzą na tory czystej ideologii.

Nie dzielimy tu samej sztuki i jej odbiorców na lepszych i gorszych, ale raczej na bardziej i mniej skomplikowanych. Niech w tym momencie pieśń góralki z Podhala ma dla nas taką samą wartość estetyczną jak aria z włoskiej opery.

W każdym wymiarze sztuki, czy to w folklorze, czy na tzw. salonach, ideologizowanie jest tak samo możliwe do realizacji, jak we wszystkich innych przestrzeniach życia społecznego. Wystarczy popatrzeć na niektóre z repertuarów współczesnych ośrodków kultury, przecież niekiedy propozycje np. teatralne ciężko nazywać nawet… wydarzeniem kulturalnym, gdy na przykład bywają czystą pornografią na żywo.

W każdym razie przestrzenie sztuki, tej prostej, jak i tej skomplikowanej, wizualnej, czy muzycznej, są świetnym gruntem ideologizowania całych społeczności. Zarówno tzw. elity, jak i ludzi nie odnajdujących się w sferach wysublimowanej sztuki, mogą poddawać się manipulacji. Dokładnie wszyscy, tylko odbywa się to innymi metodami. Efekt jest jednak ten sam.

INFILTRACJA

Jeszcze inną formą ideologizacji danej społeczności jest infiltracja. Ludzie danego nurtu dostają się do konkretnych środowisk, na przykład około rządowych, czy także do świata sztuki i przechodzi swoisty działaczy marsz przez instytucje.

Najwięcej wysiłku chyba wkłada się w ciche wprowadzanie tzw. ‘swoich ludzi’ w świat mediów, gdyż społeczeństwo dziś jest bardzo otwarte na mainstream, a o ogromnym wpływie mediów na ludzkie umysły nie trzeba nikogo przekonywać.

EDUKACJA

Dobrze jest się też w rozeznaniach na temat ideologizacji danego kraju przyjrzeć całemu światu edukacyjnemu! Programy szkolny, treści ujęte w podręcznikach i sposób przedstawiania danej tematyki, proponowane imprezy szkolne, a jednocześnie stopniowy deficyt określonych uroczystości, konkretne kółka zainteresowań, konkursy proponowane uczniom, tematyczne obozy i wycieczki, kursy dokształcające, wygląd szkół w tym gazetek szkolnych, zawartość treściowa bibliotek szkolnych, zasady panujące w szkołach itd.

Jest tego sporo, ale jeśli dokładnie przyjrzymy się społecznemu światu dzieci i młodzieży, możemy w prosty sposób napisać scenariusz na przyszłe dekady danego kraju!

Ponadto wszelkie ściśle określone imprezy edukacyjno-rekreacyjne dla całych rodzin, albo poddawana od małego dzieciom rozrywka, kreująca w nich określone potrzeby, przez które ciężko im potem zapanować nad chociażby wielogodzinnym ślęczeniem przed ekranem! Oto kolejne medium, przez które hodowani są kolejni wyznawcy danej ideologii. W tym miejscu wystarczy przyjrzeć się grom i bajkom i z treści owych wysnuć wnioski. Kto ma odwagę? Bo treść cyfrowych zainteresowań dzieci i młodzieży może powalić niejednego prognostyka!

PÓŁPRAWDA

Nie tylko ważne jest to, co jest ludziom propagandowo serwowane, ale też jakimi sposobami! Nieuczciwość oddziaływań nie polega na tym, że z góry obnażony jest dany światopogląd, to by było zbyt proste. Jest jednak jeden klucz, według którego działają wszystkie ideologie, to jest działanie na półprawdach.

Wiele aspektów ideologicznych pokazanych jest jako słuszne, bo ze swej natury są słuszne! Ale słuszność owa jest tylko w jakiejś części, pozostałe treści, które pochodzą już nie z faktów, ale z danej ideologii, pozostają zakryte i robi się wiele, aby nikt w to nie wnikał, zanim nie pochłonie go całkowicie dana ideologia.

WINNICA

Jeśli cały ten obraz jawi się komuś na sposób przesadzony, proszę sobie wszystkie te aspekty wpisać w rubrykę i samodzielnie sprawdzić jakieś jedno, czy drugie określone zjawisko kulturowe.

Może być na przykład zagadnienie obniżenia wieku inicjacji seksualnej wśród młodzieży, albo choćby temat multikulturalizmu na przykład w Niemczech, czy Francji. Można też w ten sposób przyjrzeć się chorobom cywilizacyjnym, dajmy na to cukrzycy, chociaż tu oczywiście bardziej chodzi o biznes medyczny, ale o hedonizm również.

Ostatecznie, czy ktoś chce to widzieć, czy nie, jego sprawa.

Trzeba jasno w tym miejscu powiedzieć, że ideologia to zawsze walka o jedno: o ludzką wolność, na którą ktoś ma nieustannie ogromny apetyt!

W Księdze Izajasza jest opisana winnica. W samym jej środku, jest Wieża. Można na nią nie zwracać uwagi i nieustannie szukać sobie innych punktów odniesienia, wszak Właściciel winnicy szanuje wolność każdego człowieka…

Ideologia wolność natomiast zawsze odbiera. Całkowicie. I nie ma w niej innego końca dla człowieka, który się jej poddaje, jak zniewolenie.

Zjawiska, którym się przyjrzeliśmy są dokładnie wydarzeniami, które mają miejsce w owej winnicy.

W tym miejscu nie pozostaje już nic innego, jak odesłać wszystkich do samego Źródła, którym jest „Pieśń o winnicy”. [Iz 5, 1-7]. Każdy przy przemedytowaniu tego niezwykłego tekstu, mówiącego właśnie o społeczeństwie, musi sam odpowiedzieć sobie na pytanie, czy znalazł już… wieżę?

Czy wiesz, czym jest wieża po środku?…

 

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

261 komentarzy

261 Komentarzy

 1. ale

  25 lipca 2017 at 19:20

  po co tyle słów ??
  politycy i inżynierowie społeczni to tacy kapo pilnujący naszego baraku aby różne gangi krajowe i zagraniczne mogły W SPOKOJU paść się na naszej krwawicy, „a jak zaczniemy fikać to nam przylutują”

 2. Szukający Drogi

  25 lipca 2017 at 20:06

  Bardzo dobry artykuł. To stara prawda, że najważniejsze jest nie to co się mówi, a to czego się nie mówi. Po milczeniu można poznać najprawdziwsze poglądy.

 3. Soroka

  25 lipca 2017 at 21:06

  „możemy zobaczyć jak pewną określoną światopoglądową falą podąża większa lub mniejsza część społeczeństwa, nie wiadomo dokąd.”
  Ależ doskonale wiadomo dokąd! Jeżeli dostatecznie zna się prawdę o tym świecie, to wystarczy poznać parę szczegółów tego światopoglądu i wie się dokąd on zmierza. Oczywiście ludzie głupi tego nie wiedzą, dlatego też nie będą zbawieni, jak powiedział nam sam Jezus Chrystus. Dbajmy więc o dobre wychowanie i naukę naszych dzieci, aby wiedziały dokąd zmierzają i nie poszły na zatracenie.
  W dzisiejszym czytaniu Ewangelii Jezus nas uczy kto jest Jego bratem, siostrą i matką. Jest ten, który wypełnia Wolę Ojca, który jest w Niebie, a Wolą Ojca jest, abyśmy wypełniali Jego Prawo, czyli Dekalog, a ponadto wzajemnie nosili swoje brzemiona. Aby dobrze wypełnić Prawo Boże, trzeba dokładnie wiedzieć co ono znaczy w praktyce, a aby to wiedzieć, to najpierw trzeba znać prawdę o tym świecie w dostatecznym stopniu.

 4. Robert

  25 lipca 2017 at 21:20

  Pamietacie Edwarda Snowdena?Juz go chyba zbunkrowali obecni gospodarze?Dlaczego?Bo prawda o której mówił jest bardzo niewygodna również dla nich,nie tylko USA.To o czym mowa w artykule,to elementy pozornego zycia,zabawki pozostawione dla szaraczków,szalenstwo w kasynie,z którego nic nie wyplynie,ponad to,co chce prawdziwy nadzorca.To bron ostateczna,gorsza od broni atomowej,juz nikt sie nie ukryje…cale zycie,doslownie w rekach nadzorców.Ta bron to remote neural monitoring,swiatowa siec neuroprzekaznikowa(zabawki typu dekoder mysli,V2K…)IPN to tez juz działka dla zwykłych,chodzacych po ziemi…Prawdziwy IPN w rekach służb które nigdy nie istniały i jeszcze nie istnieja,archiwizuje i kataloguje nie tylko dokumenty,słowa,ale mysli kzdego człowieka od urodzenia,az do smierci.Doskonale co?Gdzie?Pewnie w nieczynnej kopalni,wydrazonym tunelu pod tym,czy innym kanalem,jest ruch uzasadniony,ale dopuszczalny dla osób powołanych…ze wzgledow bezpieczenstwa…Komutery,komputery,nosniki pamieci…Swiat sie kreci,jak tornado po HAARP

  • Soroka

   26 lipca 2017 at 09:20

   Tak sterować można jedynie głupcami! No i dlatego obecnie dzieci wychowuje się na głupców, a hierarchia kościelna opanowana przez masonerię, bo jak można inaczej wytłumaczyć jej bierność, a nawet poparcie w tych sprawach.
   Człowiek mądry potrafi prawidłowo rozróżniać pomiędzy dobrem i złem, obejmuje swoim umysłem funkcjonowanie świata materialnego i nigdy nie da sobą manipulować.

   • hansi

    26 lipca 2017 at 12:22

    AMEN ! 🙂
    TUTAJ przyznaję „Soroce” 100% racji 🙂
    PO CO tyle słów ? 🙂
    Mądremu wystarczy raz rzucić okiem..
    A głupi – i tak nie zrozumie…
    I będzie wiedział, co myśli,
    dopiero, gdy mu Michnik to powie 🙂

 5. kevin

  31 lipca 2017 at 18:38

  voilà un petit test pour voir. En effet je veux absolument que mes liens s’indexent bordel. Ca fait trop là sinon mes amis.

 6. jerzy

  1 sierpnia 2017 at 16:57

  bardzo dobry felieton

 7. free online casino

  31 sierpnia 2017 at 10:03

  Your place is valueble for me. Thanks!?

 8. see my website

  31 sierpnia 2017 at 19:05

  You should take part in a contest for one of the best blogs on the web. I will recommend this site!

 9. recruiting

  1 września 2017 at 06:48

  Would you be interested in exchanging links?

 10. fashion

  2 września 2017 at 11:45

  This is the right blog for anyone who wants to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want?HaHa). You definitely put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, just great!

 11. college life

  2 września 2017 at 13:51

  Can I just say what a relief to find someone who actually knows what theyre talking about on the internet. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More people need to read this and understand this side of the story. I cant believe youre not more popular because you definitely have the gift.

 12. check my website

  2 września 2017 at 20:45

  An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing a little analysis on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you become expertise, would you mind updating your blog with more details? It is highly helpful for me. Big thumb up for this blog post!

 13. check this out

  2 września 2017 at 21:08

  This web site is really a walk-through for all of the info you wanted about this and didn?t know who to ask. Glimpse here, and you?ll definitely discover it.

 14. check more

  2 września 2017 at 22:07

  Oh my goodness! an amazing article dude. Thank you However I am experiencing issue with ur rss . Don?t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting identical rss problem? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 15. see more about my site

  3 września 2017 at 19:58

  There are some attention-grabbing time limits on this article however I don’t know if I see all of them middle to heart. There’s some validity however I will take hold opinion till I look into it further. Good article , thanks and we wish more! Added to FeedBurner as well
  see more about my site http://www.forumslubne.bialystok.pl/topic/81-ozdoby-samochodowe/

 16. see more about my site

  4 września 2017 at 11:34

  It’s exhausting to find knowledgeable individuals on this topic, but you sound like you realize what you’re talking about! Thanks
  see more about my site http://www.forum.biolog.pl/member83898.html

 17. pepek

  4 września 2017 at 19:24

  I was very happy to search out this internet-site.I needed to thanks in your time for this excellent read!! I positively having fun with every little little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you weblog post.

 18. holiday homes to rent in st lucia

  4 września 2017 at 20:12

  There are some interesting points in time in this article but I don’t know if I see all of them middle to heart. There’s some validity however I will take maintain opinion till I look into it further. Good article , thanks and we want extra! Added to FeedBurner as properly

 19. watch hd movies

  5 września 2017 at 08:37

  I’m typically to running a blog and i actually recognize your content. The article has actually peaks my interest. I’m going to bookmark your web site and preserve checking for brand new information.

 20. check more at my website

  5 września 2017 at 10:31

  Youre so cool! I dont suppose Ive learn something like this before. So good to find somebody with some unique ideas on this subject. realy thanks for starting this up. this website is something that’s needed on the net, somebody with slightly originality. helpful job for bringing one thing new to the web!

 21. Silvia Odete Morani Massad

  5 września 2017 at 18:03

  Hi, i think that i saw you visited my site thus i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to improve my web site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 22. potential real

  6 września 2017 at 04:29

  A fascinating discussion is worth comment.
  There’s no doubt that that you need to publish more on this issue, it might not be a taboo matter but usually folks
  don’t discuss such issues. To the next! Many thanks!!

 23. existing door

  6 września 2017 at 10:04

  Hi Dear, are you truly visiting this web site on a regular basis,
  if so after that you will without doubt take fastidious experience.

 24. 长春外汇开户

  6 września 2017 at 10:10

  Aw, this was a really nice post. In thought I wish to put in writing like this moreover – taking time and precise effort to make an excellent article… however what can I say… I procrastinate alot and in no way seem to get one thing done.

 25. check out my website

  6 września 2017 at 18:46

  you could have an awesome blog here! would you like to make some invite posts on my blog?

 26. buying real

  6 września 2017 at 21:11

  I am really loving the theme/design of your blog. Do you ever run into any internet browser compatibility problems?
  A small number of my blog readers have complained about my website not working correctly in Explorer but looks great in Chrome.

  Do you have any suggestions to help fix this problem?

 27. check out my website

  6 września 2017 at 21:11

  Spot on with this write-up, I actually think this website needs far more consideration. I’ll probably be once more to read rather more, thanks for that info.

 28. see my website

  6 września 2017 at 21:35

  WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. …

 29. see my website

  6 września 2017 at 21:59

  This actually answered my problem, thank you!

 30. sell cheap stocks

  7 września 2017 at 01:04

  Very good article. I’m facing many of these issues as well..

 31. Amelie

  7 września 2017 at 03:02

  I enjoy looking through an article that can make people
  think. Also, thank you for permitting me to comment!

 32. check out my website

  7 września 2017 at 07:40

  A formidable share, I just given this onto a colleague who was doing a bit analysis on this. And he in fact bought me breakfast as a result of I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love studying more on this topic. If possible, as you change into expertise, would you mind updating your blog with extra particulars? It’s highly useful for me. Massive thumb up for this blog submit!

 33. check out my website

  7 września 2017 at 08:27

  Oh my goodness! a tremendous article dude. Thank you Nevertheless I am experiencing subject with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting equivalent rss problem? Anybody who is aware of kindly respond. Thnkx

 34. see my website

  7 września 2017 at 10:35

  I found your blog site on google and check just a few of your early posts. Proceed to maintain up the excellent operate. I simply extra up your RSS feed to my MSN News Reader. Searching for ahead to studying extra from you afterward!…

 35. check out my website

  7 września 2017 at 11:15

  WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. …

 36. stocks available

  7 września 2017 at 11:33

  Excellent blog here! Also your website loads up very fast!
  What host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my site loaded up as fast as yours lol

 37. There are definitely quite a lot of particulars like that to take into consideration. That may be a nice point to deliver up. I supply the thoughts above as basic inspiration however clearly there are questions just like the one you deliver up the place the most important thing can be working in trustworthy good faith. I don?t know if greatest practices have emerged around things like that, however I’m positive that your job is clearly identified as a good game. Both boys and girls really feel the affect of just a moment’s pleasure, for the remainder of their lives.

 38. real player

  7 września 2017 at 13:32

  I just could not leave your website before suggesting
  that I extremely enjoyed the standard information a person supply for your guests?
  Is going to be again steadily in order to investigate cross-check
  new posts

 39. îöåíêà èìóùåñòâà îîî

  7 września 2017 at 13:37

  The subsequent time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I mean, I do know it was my choice to learn, but I truly thought youd have one thing attention-grabbing to say. All I hear is a bunch of whining about something that you might fix if you werent too busy searching for attention.

 40. There are certainly plenty of details like that to take into consideration. That is a great level to carry up. I provide the ideas above as basic inspiration but clearly there are questions like the one you carry up the place an important thing will likely be working in trustworthy good faith. I don?t know if greatest practices have emerged around things like that, but I’m sure that your job is clearly recognized as a fair game. Each boys and girls feel the influence of just a second’s pleasure, for the rest of their lives.

 41. An fascinating discussion is worth comment. I believe that it’s best to write extra on this topic, it may not be a taboo topic however typically individuals are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers

 42. îöåíêà îáëèãàöèé

  7 września 2017 at 15:47

  Spot on with this write-up, I really suppose this website wants rather more consideration. I’ll in all probability be again to learn much more, thanks for that info.

 43. instagram takipçi sayısı arttırma

  7 września 2017 at 16:36

  I’d have to examine with you here. Which isn’t something I normally do! I take pleasure in studying a publish that will make folks think. Additionally, thanks for permitting me to remark!

 44. trading penny stocks

  8 września 2017 at 03:19

  Greetings! Very useful advice within this post!
  It’s the little changes that will make the most significant changes.

  Thanks for sharing!

 45. Your house is valueble for me. Thanks!…

 46. оценка стоимости жилья

  8 września 2017 at 16:13

  Would you be keen on exchanging links?

 47. Tomas

  8 września 2017 at 16:58

  Hi! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve
  worked hard on. Any tips?

 48. vocational-courses.nearoff.com

  9 września 2017 at 05:26

  I just couldn’t depart your website prior to suggesting that I extremely loved the
  standard information an individual provide to your visitors?
  Is going to be again often to investigate cross-check new posts

 49. www.thesun.co.uk

  9 września 2017 at 07:47

  I loved as much as you will receive carried out right here.

  The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get bought an nervousness over
  that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the
  same nearly a lot often inside case you shield this hike.

 50. pt.wikipedia.org

  9 września 2017 at 10:04

  Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring on other websites?

  I have a blog centered on the same ideas you discuss and would really like to have
  you share some stories/information. I know my viewers would enjoy your work.

  If you are even remotely interested, feel free to shoot
  me an e-mail.

 51. geek

  9 września 2017 at 10:40

  Aw, this was a really nice post. In thought I want to put in writing like this moreover – taking time and precise effort to make a very good article… however what can I say… I procrastinate alot and on no account seem to get something done.

 52. http://episodicallyextraneous.net

  9 września 2017 at 15:44

  You could certainly see your expertise in the article you write.
  The sector hopes for even more passionate writers like
  you who are not afraid to say how they believe.
  Always follow your heart.

 53. real estate players

  9 września 2017 at 17:19

  I’m not sure where you are getting your information, but good topic.

  I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for excellent info I was looking for this information for my mission.

 54. Rosalyn

  9 września 2017 at 22:37

  Thanks for sharing such a nice idea, paragraph is fastidious, thats why i have read
  it fully

 55. door pops back

  10 września 2017 at 01:43

  I’m not sure exactly why but this site is loading very slow for me.
  Is anyone else having this problem or is it a issue on my end?
  I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 56. Hal

  10 września 2017 at 08:09

  What’s up mates, pleasant paragraph and pleasant arguments
  commented at this place, I am really enjoying by these.

 57. leedongwook.com

  10 września 2017 at 22:41

  naturally like your web site but you have to check the spelling on several of your posts.

  Many of them are rife with spelling problems and I to find it very bothersome to inform the reality on the other hand
  I’ll certainly come back again.

 58. Valentin

  11 września 2017 at 09:59

  Can you tell us more about this? I’d love to find
  out some additional information.

 59. Melinda

  11 września 2017 at 12:03

  Do you have a spam issue on this website; I also
  am a blogger, and I was wanting to know your situation; we have created some nice practices and we are looking to trade methods with other folks, please
  shoot me an email if interested.

 60. itgroup-drc.net

  11 września 2017 at 18:01

  Link exchange is nothing else except it is only placing the other person’s website
  link on your page at suitable place and other person will also do similar in support of
  you.

 61. Bruce

  12 września 2017 at 08:57

  Pretty section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts.
  Any way I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access
  consistently quickly.

 62. estate newbies

  12 września 2017 at 14:18

  Good day! I could have sworn I’ve visited this site before
  but after looking at many of the posts I realized it’s
  new to me. Regardless, I’m definitely delighted I came across it and I’ll be bookmarking it and checking back often!

 63. Reed

  12 września 2017 at 17:40

  Hello are using WordPress for your blog platform?
  I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you require
  any coding knowledge to make your own blog?
  Any help would be greatly appreciated!

 64. best stocks

  12 września 2017 at 21:40

  fantastic issues altogether, you simply won a brand new reader.
  What could you suggest about your post that you made some days
  ago? Any certain?

 65. decisions regarding real

  12 września 2017 at 23:00

  My brother recommended I may like this blog. He used to be totally right.
  This post truly made my day. You cann’t believe simply how so much
  time I had spent for this info! Thank you!

 66. trading penny stocks

  13 września 2017 at 02:15

  Hello there! This is my first visit to your blog!
  We are a group of volunteers and starting a new initiative
  in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a outstanding job!

 67. existing door

  13 września 2017 at 22:54

  These are actually fantastic ideas in on the topic of
  blogging. You have touched some nice factors here. Any way
  keep up wrinting.

 68. Galen

  14 września 2017 at 03:19

  Cool blog! Is your theme custom made or did you download
  it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements
  would really make my blog jump out. Please let me
  know where you got your theme. Many thanks

 69. bargain

  14 września 2017 at 09:16

  There are some interesting cut-off dates in this article but I don’t know if I see all of them center to heart. There’s some validity but I’ll take hold opinion till I look into it further. Good article , thanks and we wish extra! Added to FeedBurner as well

 70. buy bitcoin

  14 września 2017 at 10:27

  you could have a terrific blog here! would you like to make some invite posts on my blog?

 71. freesexcams

  14 września 2017 at 12:17

  You should participate in a contest for the most effective blogs on the web. I will suggest this web site!

 72. live gay video

  14 września 2017 at 14:27

  There may be noticeably a bundle to learn about this. I assume you made sure good factors in features also.

 73. onemillion-ideas.com

  14 września 2017 at 15:56

  Very good website you have here but I was wanting to know if you knew of any forums
  that cover the same topics talked about in this article?
  I’d really like to be a part of community where I can get suggestions from other experienced individuals that share the same interest.
  If you have any suggestions, please let me know.
  Cheers!

 74. After research just a few of the blog posts on your website now, and I truly like your approach of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site checklist and can be checking back soon. Pls check out my website as nicely and let me know what you think.

 75. dublin golf

  15 września 2017 at 15:53

  What i do not understood is in reality how you are now not actually a lot more neatly-favored than you may be right now.
  You’re so intelligent. You recognize therefore considerably when it comes to this subject, made me personally believe it
  from numerous various angles. Its like women and
  men aren’t interested until it’s something to do with Lady
  gaga! Your personal stuffs great. At all times take care of it up!

 76. showbox movies online

  16 września 2017 at 11:18

  Nice post. I study something more difficult on totally different blogs everyday. It should at all times be stimulating to read content material from other writers and practice a little something from their store. I’d want to make use of some with the content on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll provide you with a link in your net blog. Thanks for sharing.

 77. tourism presents

  16 września 2017 at 11:21

  My family members all the time say that I am killing my time here at net, however I know I am getting knowledge
  every day by reading thes nice posts.

 78. beaufort golf

  17 września 2017 at 02:53

  What’s up it’s me, I am also visiting this site on a regular basis, this web site is genuinely good and the viewers
  are in fact sharing good thoughts.

 79. golf clubs

  17 września 2017 at 05:46

  You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually
  something which I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me.
  I am looking forward for your next post, I’ll try to get the
  hang of it!

 80. adonis golden ratio reviews

  17 września 2017 at 15:18

  After study a couple of of the blog posts in your web site now, and I truly like your approach of blogging. I bookmarked it to my bookmark website listing and might be checking again soon. Pls take a look at my web page as nicely and let me know what you think.

 81. Lelio Vieira Carneiro Junior

  18 września 2017 at 04:45

  You can certainly see your expertise within the
  work you write. The arena hopes for more passionate
  writers such as you who aren’t afraid to say how they
  believe. At all times go after your heart.

 82. golf course

  18 września 2017 at 05:35

  I am regular reader, how are you everybody?
  This post posted at this web site is in fact pleasant.

 83. macau tourism presents

  18 września 2017 at 06:52

  Thanks for sharing your thoughts. I really appreciate your efforts and I am waiting for your next write ups
  thanks once again.

 84. dj remix songs

  18 września 2017 at 09:54

  It’s onerous to search out educated individuals on this topic, but you sound like you understand what you’re speaking about! Thanks

 85. Ethan

  18 września 2017 at 11:15

  It is not my first time to visit this web site, i am browsing this web site dailly and obtain good information from here everyday.

 86. Cuap Bola

  19 września 2017 at 16:58

  I am typically to running a blog and i actually appreciate your content. The article has actually peaks my interest. I’m going to bookmark your web site and keep checking for brand new information.

 87. Herbert Sim Singapore

  19 września 2017 at 21:57

  Aw, this was a really nice post. In idea I wish to put in writing like this additionally – taking time and actual effort to make a very good article… but what can I say… I procrastinate alot and not at all seem to get something done.

 88. http://eliel.eu

  20 września 2017 at 03:59

  Hi there friends, how is everything, and what you desire to say concerning this post, in my view its really awesome in favor of me.

 89. tits tits tits

  20 września 2017 at 08:32

  uqxYC7 Well I definitely enjoyed reading it. This subject procured by you is very effective for good planning.

 90. best camera backpacks

  20 września 2017 at 08:44

  Aw, this was a very nice post. In thought I would like to put in writing like this moreover – taking time and precise effort to make an excellent article… but what can I say… I procrastinate alot and by no means appear to get something done.

 91. Grow lights LED

  20 września 2017 at 15:00

  This website online is really a walk-through for all of the information you needed about this and didn’t know who to ask. Glimpse right here, and you’ll positively uncover it.

 92. Genie

  20 września 2017 at 15:49

  Hi to every single one, it’s really a fastidious for me to go to see
  this website, it consists of important Information.

 93. www.crazymcu.com

  20 września 2017 at 22:08

  Usually I don’t read article on blogs, however I wish to say that this write-up very pressured me to take a
  look at and do it! Your writing taste has been amazed me.
  Thank you, very great post.

 94. gratis brazil dating

  20 września 2017 at 23:07

  Highly energetic post, I liked that bit. Will there be a part 2?

 95. oldest paying hyip programs

  20 września 2017 at 23:13

  I’d must test with you here. Which is not one thing I normally do! I enjoy reading a publish that can make folks think. Also, thanks for permitting me to comment!

 96. tourism presents

  21 września 2017 at 10:14

  I know this site provides quality based articles and extra stuff, is there any other web site which offers these kinds of stuff in quality?

 97. holiday travel around

  21 września 2017 at 12:25

  fantastic publish, very informative. I wonder
  why the opposite experts of this sector don’t notice this.
  You should proceed your writing. I am confident, you’ve a huge readers’ base already!

 98. cosl.com.sg

  21 września 2017 at 13:22

  Hi there, its fastidious post on the topic of media print, we all be aware of media is a fantastic source of data.

 99. Rodrick

  22 września 2017 at 00:30

  Hello, I log on to your blogs regularly. Your humoristic style is witty, keep doing what you’re doing!

 100. Lucas

  22 września 2017 at 03:31

  I always used to study post in news papers but now as
  I am a user of internet so from now I am using net for
  articles or reviews, thanks to web.

 101. free song

  22 września 2017 at 12:28

  It’s exhausting to search out knowledgeable folks on this subject, but you sound like you realize what you’re speaking about! Thanks

 102. piano lessons for kids chicago

  22 września 2017 at 17:35

  When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get 4 emails with the same comment. Is there any method you can take away me from that service? Thanks!

 103. Grammarly Discount Student

  22 września 2017 at 22:49

  Nice post. I study something tougher on different blogs everyday. It’ll always be stimulating to learn content material from different writers and practice a little something from their store. I’d want to use some with the content material on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll provide you with a hyperlink on your web blog. Thanks for sharing.

 104. Digital SLR camera

  23 września 2017 at 01:06

  There are actually quite a lot of particulars like that to take into consideration. That is a nice point to carry up. I supply the thoughts above as basic inspiration however clearly there are questions just like the one you bring up where crucial thing might be working in honest good faith. I don?t know if greatest practices have emerged around things like that, but I am positive that your job is clearly recognized as a fair game. Both girls and boys really feel the influence of only a second’s pleasure, for the rest of their lives.

 105. Limo

  23 września 2017 at 15:17

  Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So nice to search out any person with some unique ideas on this subject. realy thank you for beginning this up. this web site is something that is needed on the internet, somebody with somewhat originality. helpful job for bringing something new to the web!

 106. slonzon.com.br

  23 września 2017 at 18:40

  hello!,I really like your writing very much! proportion we keep
  up a correspondence more about your article on AOL? I require a specialist on this area to resolve my
  problem. May be that is you! Taking a look forward
  to see you.

 107. departamentos valeria del mar

  23 września 2017 at 19:15

  Can I simply say what a aid to search out someone who truly is aware of what theyre speaking about on the internet. You undoubtedly know how one can deliver a problem to gentle and make it important. Extra people need to read this and understand this side of the story. I cant believe youre no more common because you undoubtedly have the gift.

 108. usachinatraining.com

  23 września 2017 at 20:27

  I believe everything said made a bunch of sense.
  But, what about this? suppose you were to create a awesome
  headline? I am not suggesting your information isn’t solid., but what if
  you added a title to maybe grab a person’s attention? I mean Zobacz na ile sposobów ktoś chce robić
  z Ciebie niewolnika – Prawy.pl is kinda plain.
  You ought to look at Yahoo’s front page and watch how they create article titles to grab viewers to open the links.
  You might add a related video or a pic or two
  to grab people excited about what you’ve got to say.

  Just my opinion, it could make your blog a little livelier.

 109. jasa view youtube

  23 września 2017 at 21:00

  Aw, this was a really nice post. In thought I wish to put in writing like this moreover – taking time and actual effort to make an excellent article… however what can I say… I procrastinate alot and in no way appear to get something done.

 110. hacking forum

  23 września 2017 at 23:22

  After research a couple of of the blog posts in your website now, and I really like your means of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and shall be checking back soon. Pls try my website online as properly and let me know what you think.

 111. 3rdwheelfriends.com

  24 września 2017 at 04:39

  My spouse and I absolutely love your blog and find a lot of your post’s to be what precisely I’m looking for.
  Do you offer guest writers to write content to suit your needs?
  I wouldn’t mind writing a post or elaborating on a lot of the subjects you write in relation to here.

  Again, awesome website!

 112. I like the helpful info you provide in your articles.

  I’ll bookmark your weblog and check again here frequently.
  I’m quite sure I’ll learn many new stuff right here! Best of luck for the next!

 113. Pilar

  24 września 2017 at 14:04

  We are a gaggle of volunteers and starting a new scheme
  in our community. Your website offered us with valuable info to work on. You have performed an impressive task and our whole group will likely be thankful to
  you.

 114. instagram follower kaufen

  25 września 2017 at 09:49

  This actually answered my downside, thanks!

 115. Blockchain jobs, Bitcoin jobs

  25 września 2017 at 11:40

  That is the correct weblog for anybody who desires to find out about this topic. You notice so much its nearly laborious to argue with you (not that I actually would want…HaHa). You positively put a new spin on a subject thats been written about for years. Great stuff, simply great!

 116. 91song.com

  25 września 2017 at 14:55

  I was curious if you ever considered changing the page layout of your site?
  Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with
  it better. Youve got an awful lot of text for only
  having 1 or two images. Maybe you could space it out better?

 117. cours de theatre

  26 września 2017 at 14:12

  Really informative blog article.Really thank you! Great.

 118. holiday travel today

  26 września 2017 at 19:03

  Yesterday, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to see
  if it can survive a thirty foot drop, just so
  she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views.
  I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

 119. love quotes for wife

  27 września 2017 at 11:02

  I’m impressed, I must say. Actually hardly ever do I encounter a weblog that’s each educative and entertaining, and let me tell you, you could have hit the nail on the head. Your thought is excellent; the problem is one thing that not sufficient individuals are talking intelligently about. I’m very joyful that I stumbled throughout this in my search for one thing relating to this.

 120. Your house is valueble for me. Thanks!…

 121. blood glucose levels of prediabetes

  27 września 2017 at 15:17

  It’s laborious to seek out educated folks on this matter, but you sound like you already know what you’re speaking about! Thanks

 122. Heya! I’m at work browsing your blog from my new iphone!
  Just wanted to say I love reading your blog and look forward
  to all your posts! Keep up the fantastic work!

 123. http://www.electrohidraulica.co/

  27 września 2017 at 16:06

  My brother suggested I would possibly like this web site.

  He was entirely right. This submit truly made my day.
  You cann’t believe just how so much time I had spent for this info!
  Thanks!

 124. chakra reading

  27 września 2017 at 18:09

  you will have an awesome weblog right here! would you like to make some invite posts on my blog?

 125. I’m usually to blogging and i actually appreciate your content. The article has really peaks my interest. I’m going to bookmark your web site and preserve checking for new information.

 126. how to win a guy over on the first date

  27 września 2017 at 19:54

  Would you be all in favour of exchanging links?

 127. Jamika

  27 września 2017 at 21:26

  I’m not sure exactly why but this site is loading very slow for me.
  Is anyone else having this issue or is it a issue on my end?
  I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 128. nicht schwanger ursachen beim mann

  27 września 2017 at 21:39

  WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. …

 129. how to get a guy to really like you

  27 września 2017 at 23:00

  You made some decent points there. I looked on the internet for the issue and found most individuals will associate with together with your website.

 130. how to make a guy stop ignoring you

  28 września 2017 at 00:31

  I found your weblog web site on google and check a number of of your early posts. Continue to maintain up the superb operate. I simply further up your RSS feed to my MSN News Reader. Looking for ahead to reading extra from you in a while!…

 131. Polly

  28 września 2017 at 01:47

  This is the perfect website for everyone who would like to
  understand this topic. You understand so much its almost tough to argue
  with you (not that I actually will need to…HaHa). You definitely
  put a brand new spin on a subject that has
  been discussed for decades. Excellent stuff, just excellent!

 132. Great goods from you, man. I’ve be mindful your stuff previous
  to and you’re just too magnificent. I actually like what you have got right here, certainly like what you are saying and
  the way through which you say it. You’re making it enjoyable and
  you continue to take care of to keep it wise. I can’t wait to read far more from you.
  That is actually a tremendous site.

 133. Mona

  28 września 2017 at 06:18

  Thank you for some other informative blog. Where else may I am getting that kind of information written in such an ideal approach?
  I’ve a challenge that I am simply now working on, and I have been on the look out
  for such information.

 134. heart attacks

  28 września 2017 at 08:18

  Wow, wonderful weblog format! How long have you been running a blog for?
  you made running a blog glance easy. The entire look of your web site is excellent, as neatly as the content!

 135. why does he ignore me sometimes

  28 września 2017 at 09:09

  You made some first rate factors there. I regarded on the internet for the issue and found most people will go along with together with your website.

 136. travel news

  28 września 2017 at 09:33

  Howdy! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any tips?

 137. how to make a capricorn do what you want

  28 września 2017 at 11:40

  When I originally commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now each time a remark is added I get four emails with the same comment. Is there any means you possibly can remove me from that service? Thanks!

 138. how to make leo feel secure

  28 września 2017 at 15:20

  Whats up! I just wish to give a huge thumbs up for the good info you’ve gotten here on this post. I might be coming back to your weblog for more soon.

 139. دانلود فیلم نهنگ عنبر 2

  28 września 2017 at 15:41

  Thanks for sharing, this is a fantastic post.Much thanks again. Fantastic.

 140. how to make sagittarius feel better

  28 września 2017 at 18:00

  Can I just say what a relief to search out somebody who truly is aware of what theyre talking about on the internet. You undoubtedly know methods to convey a problem to light and make it important. Extra folks have to learn this and understand this facet of the story. I cant imagine youre no more fashionable since you undoubtedly have the gift.

 141. trap music

  28 września 2017 at 19:24

  Youre so cool! I dont suppose Ive learn something like this before. So nice to find someone with some original ideas on this subject. realy thank you for starting this up. this website is something that is needed on the web, somebody with a bit of originality. helpful job for bringing something new to the internet!

 142. love spells to make him think of you

  28 września 2017 at 20:46

  An interesting discussion is value comment. I believe that you need to write more on this subject, it might not be a taboo topic however usually individuals are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers

 143. free shipping gadgets

  28 września 2017 at 23:45

  There’s noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain good factors in features also.

 144. This is really interesting, You’re a very skilled blogger.
  I have joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post.
  Also, I have shared your web site in my social networks!

 145. An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing a little analysis on this. And he in actual fact bought me breakfast as a result of I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! However yeah Thnkx for spending the time to debate this, I feel strongly about it and love studying more on this topic. If doable, as you turn into experience, would you thoughts updating your blog with more particulars? It is extremely helpful for me. Massive thumb up for this blog publish!

 146. bbs.talakeji.cn

  29 września 2017 at 12:30

  I have been exploring for a little for any high quality articles or weblog posts in this kind of space .
  Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this website.

  Studying this information So i’m satisfied to express that I have a very excellent uncanny feeling I found
  out exactly what I needed. I so much certainly will make sure to do not put out of
  your mind this website and provides it a glance on a continuing basis.

 147. http://potentialpublisher.com

  29 września 2017 at 13:12

  It’s amazing to pay a visit this web site and reading the views of all friends on the topic of this post, while I am
  also zealous of getting familiarity.

 148. Spot on with this write-up, I actually think this web site wants far more consideration. I’ll probably be again to read way more, thanks for that info.

 149. free logo design

  29 września 2017 at 16:18

  You are my inspiration, I have few blogs and rarely run out from post . Analyzing humor is like dissecting a frog. Few people are interested and the frog dies of it. by E. B. White.

 150. Malatya Ilceleri

  29 września 2017 at 18:22

  Spot on with this write-up, I honestly believe that this website needs far more attention. I all probably be returning to read more, thanks for the advice!

 151. test bank cafe

  29 września 2017 at 22:31

  This unique blog is really interesting additionally diverting. I have found many helpful stuff out of this amazing blog. I ad love to go back over and over again. Thanks!

 152. Author & Book Promotion book marketing

  30 września 2017 at 02:44

  There as certainly a great deal to learn about this issue. I love all of the points you have made.

 153. developing heart disease

  30 września 2017 at 08:53

  Hi! I know this is kinda off topic however I’d figured
  I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring
  a blog post or vice-versa? My website discusses a lot of the same topics as yours and I
  feel we could greatly benefit from each other. If you might be interested
  feel free to shoot me an email. I look forward to hearing from you!

  Excellent blog by the way!

 154. make him adore you

  30 września 2017 at 11:09

  There is certainly a lot to find out about this subject. I really like all the points you have made.

 155. heart muscle

  30 września 2017 at 17:27

  Good information. Lucky me I came across your site by chance (stumbleupon).
  I have book-marked it for later!

 156. forum.pjrc.com

  30 września 2017 at 21:19

  Im thankful for the blog.Really looking forward to read more. Want more.

 157. dating sites frequently

  30 września 2017 at 21:59

  Amazing things here. I’m very glad to look your article. Thanks a lot and I’m looking forward to touch you.
  Will you kindly drop me a e-mail?

 158. heart protection

  1 października 2017 at 04:01

  When someone writes an paragraph he/she keeps the plan of
  a user in his/her mind that how a user can know it.
  Thus that’s why this paragraph is amazing. Thanks!

 159. Vicki

  1 października 2017 at 16:44

  I was able to find good info from your content.

 160. gosexy.mobi

  1 października 2017 at 18:27

  It’s exhausting to search out knowledgeable people on this matter, however you sound like you already know what you’re talking about! Thanks

 161. ordinary travel

  1 października 2017 at 20:00

  With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement?
  My blog has a lot of completely unique content I’ve either authored myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all
  over the web without my authorization. Do you know any techniques to help prevent
  content from being stolen? I’d truly appreciate it.

 162. libra man love to know

  1 października 2017 at 20:29

  There are certainly numerous details like that to take into consideration. That is a nice level to bring up. I offer the ideas above as general inspiration but clearly there are questions just like the one you deliver up the place an important thing might be working in sincere good faith. I don?t know if finest practices have emerged around issues like that, but I’m positive that your job is clearly recognized as a fair game. Both girls and boys feel the affect of just a second’s pleasure, for the rest of their lives.

 163. Egli Diana Pinto

  1 października 2017 at 23:29

  WOW just what I was looking for. Came here by searching for web dating

 164. check my website

  1 października 2017 at 23:57

  You made some decent points there. I regarded on the internet for the problem and found most people will go along with with your website.

 165. www.abctelefonos.com

  2 października 2017 at 00:10

  Very shortly this site will be famous amid all
  blogging and site-building visitors, due to it’s good articles or reviews

 166. cartoon hd app

  2 października 2017 at 03:19

  Writing like yours inspires me to gain more knowledge on this subject. I appreciate how well you have stated your views within this informational venue.

 167. Shelli

  2 października 2017 at 04:36

  May I simply say what a comfort to discover someone
  that truly knows what they are discussing on the
  net. You definitely realize how to bring an issue to light and
  make it important. More people need to read this and understand this side of your story.

  I was surprised that you aren’t more popular since you definitely have the gift.

 168. fashion

  2 października 2017 at 05:28

  Really enjoyed this blog article.Much thanks again. Much obliged.

 169. jual viewer

  2 października 2017 at 07:45

  Howdy! I just want to give an enormous thumbs up for the nice info you will have here on this post. I will be coming again to your weblog for extra soon.

 170. here

  2 października 2017 at 11:57

  An interesting discussion is price comment. I believe that you need to write extra on this subject, it may not be a taboo topic however typically people are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

 171. sms service abudhabi

  2 października 2017 at 14:37

  It’s arduous to search out knowledgeable people on this subject, however you sound like you know what you’re speaking about! Thanks

 172. WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. …

 173. I used to be very pleased to find this internet-site.I needed to thanks in your time for this glorious read!! I definitely having fun with every little bit of it and I’ve you bookmarked to take a look at new stuff you weblog post.

 174. sms marketing dubai

  2 października 2017 at 22:05

  Spot on with this write-up, I really assume this website needs rather more consideration. I’ll in all probability be once more to learn much more, thanks for that info.

 175. Phuket law attorneys

  2 października 2017 at 23:33

  You, my friend, ROCK! I found exactly the information I already searched all over the place and simply could not find it. What an ideal site.

 176. web dating guidelines

  3 października 2017 at 06:43

  I just like the helpful info you supply to your articles.
  I will bookmark your weblog and test once more right here frequently.
  I’m moderately certain I will learn many new stuff right here!
  Best of luck for the following!

 177. adonis golden ratio

  3 października 2017 at 08:09

  you could have an important blog right here! would you prefer to make some invite posts on my blog?

 178. It’s hard to search out educated individuals on this matter, however you sound like you already know what you’re speaking about! Thanks

 179. facebook.com

  3 października 2017 at 14:07

  I know this web page presents quality dependent posts and extra stuff,
  is there any other site which gives these kinds of information in quality?

 180. Jay

  3 października 2017 at 14:29

  I am curious to find out what blog platform you’re utilizing?
  I’m experiencing some small security issues with my latest blog and I’d like to find something more risk-free.
  Do you have any recommendations?

 181. virgo man in deep love

  3 października 2017 at 14:52

  Oh my goodness! an amazing article dude. Thanks However I’m experiencing problem with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting an identical rss problem? Anybody who knows kindly respond. Thnkx

 182. Best Essays UK

  3 października 2017 at 17:18

  you have an excellent blog right here! would you wish to make some invite posts on my weblog?

 183. butt muscles

  3 października 2017 at 21:24

  Hi I am so glad I found your web site, I really found you by mistake, while
  I was researching on Yahoo for something else, Nonetheless I am here
  now and would just like to say thanks for a incredible post
  and a all round thrilling blog (I also love the theme/design),
  I don’t have time to go through it all at the minute but I have
  saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the excellent job.

 184. jose wilame araujo rodrigues

  3 października 2017 at 23:47

  This site definitely has all of the information I needed concerning this
  subject and didn’t know who to ask.

 185. 1188 satiksme

  4 października 2017 at 00:21

  That is the precise weblog for anybody who wants to find out about this topic. You notice so much its virtually hard to argue with you (not that I truly would need…HaHa). You definitely put a new spin on a topic thats been written about for years. Nice stuff, simply great!

 186. tercio borlenghi jr

  4 października 2017 at 03:38

  What’s up, all is going nicely here and ofcourse every one is sharing data, that’s really fine, keep up writing.

 187. gproxy.info

  4 października 2017 at 06:26

  Very energetic article, I enjoyed that bit. Will there be a part 2?

 188. shkola parikmaherov

  4 października 2017 at 20:25

  You made some nice points there. I looked on the internet for the issue and found most persons will consent with your site.

 189. floristeria en Argentina

  4 października 2017 at 21:08

  Can I just say what a aid to find someone who actually knows what theyre speaking about on the internet. You undoubtedly know the right way to deliver a problem to mild and make it important. Extra individuals have to learn this and perceive this side of the story. I cant believe youre no more well-liked since you positively have the gift.

 190. iPhone 7

  4 października 2017 at 22:38

  this article, while I am also zealous of getting knowledge.

 191. weaves wholesale

  5 października 2017 at 00:50

  Wow, great article post.Really looking forward to read more. Really Great.

 192. Brent

  5 października 2017 at 03:06

  A person necessarily assist to make critically posts I might state.
  This is the first time I frequented your web page
  and up to now? I amazed with the research you made to make this actual
  put up extraordinary. Magnificent process!

 193. binary option investing

  5 października 2017 at 07:34

  Looking forward to reading more. Great article post. Really Cool.

 194. Sheldon

  5 października 2017 at 08:07

  Thank you, I have recently been searching for information about this subject for a long time and yours is the greatest I have found out so far.

  But, what about the conclusion? Are you sure in regards
  to the source?

 195. car upholstery cleaning london

  5 października 2017 at 15:21

  You made some first rate factors there. I regarded on the web for the problem and found most people will associate with together with your website.

 196. florist

  5 października 2017 at 23:17

  I discovered your blog site on google and verify just a few of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I simply further up your RSS feed to my MSN Information Reader. Searching for ahead to reading extra from you later on!…

 197. animated diwali greetings

  6 października 2017 at 08:27

  WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. …

 198. fatal heart

  6 października 2017 at 09:30

  Thanks for any other magnificent post. Where else could
  anyone get that kind of information in such an ideal means of writing?
  I have a presentation subsequent week, and I
  am on the look for such information.

 199. br.linkedin.com

  6 października 2017 at 10:42

  Hello, i think that i saw you visited my web site thus i
  came to “return the favor”.I’m attempting to find things to enhance my site!I suppose its ok to
  use some of your ideas!!

 200. how to make libra man want me

  6 października 2017 at 11:06

  I discovered your weblog site on google and verify a couple of of your early posts. Proceed to maintain up the superb operate. I just further up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to studying more from you afterward!…

 201. Yeast Infection No More

  6 października 2017 at 12:35

  Spot on with this write-up, I actually suppose this website needs rather more consideration. I’ll probably be again to learn way more, thanks for that info.

 202. https://www.ukbestessays.com

  6 października 2017 at 14:23

  Would you be involved in exchanging links?

 203. UK based essay writing services

  6 października 2017 at 15:52

  You should take part in a contest for among the best blogs on the web. I will advocate this web site!

 204. cheap essay writing service UK

  6 października 2017 at 17:05

  There is noticeably a bundle to learn about this. I assume you made sure nice factors in options also.

 205. Thiet ke website chuan seo google

  6 października 2017 at 18:45

  very good publish, i actually love this web site, carry on it

 206. holiday travel trip

  6 października 2017 at 21:08

  Hey are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do
  you require any coding knowledge to make your own blog?
  Any help would be greatly appreciated!

 207. heart attacks

  6 października 2017 at 23:03

  Whats up very nice site!! Guy .. Beautiful .. Wonderful ..
  I will bookmark your website and take the feeds also?
  I am satisfied to seek out numerous helpful information right
  here in the post, we’d like develop more techniques on this regard, thank you for sharing.
  . . . . .

 208. http://www.theethereumcode.site

  7 października 2017 at 02:38

  You made some respectable factors there. I seemed on the web for the problem and found most individuals will go together with with your website.

 209. well-known dating sites

  7 października 2017 at 06:51

  Hello! I just want to give you a huge thumbs up for your great info you have got here on this
  post. I’ll be coming back to your web site for more soon.

 210. Permanent Makeup

  7 października 2017 at 09:24

  You ave made some decent points there. I looked on the web to find out more about the issue and found most people will go along with your views on this site.

 211. top 10 mobile app developers toronto

  7 października 2017 at 11:41

  I was able to find good advice from your blog posts.

 212. tercio borlenghi junior

  7 października 2017 at 14:51

  Thanks for the auspicious writeup. It actually was a amusement account
  it. Look complicated to far delivered agreeable from you!
  By the way, how could we be in contact?

 213. dating sites frequently

  7 października 2017 at 17:25

  Greetings! Very helpful advice within this article!
  It’s the little changes which will make the greatest changes.

  Many thanks for sharing!

 214. travel diary

  7 października 2017 at 17:58

  Have you ever thought about including a little bit more than just your articles?

  I mean, what you say is valuable and everything.
  Nevertheless just imagine if you added some great images or videos to give your posts
  more, „pop”! Your content is excellent but with images and clips, this blog could certainly be one of the very best in its field.
  Fantastic blog!

 215. pretty valuable stuff, overall I feel this is really worth a bookmark, thanks

 216. Juliet

  8 października 2017 at 02:23

  Really appreciate you sharing this article post.Thanks Again. Keep writing.

 217. Cherise

  8 października 2017 at 04:40

  Really appreciate you sharing this blog. Will read on

 218. heart disease

  8 października 2017 at 06:50

  whoah this weblog is excellent i love reading your articles.
  Keep up the good work! You already know, many individuals
  are searching round for this info, you could aid them greatly.

 219. Echo

  8 października 2017 at 06:58

  Thanks again for the blog article.Thanks Again. Really Cool.

 220. soccer jerseys well-marked

  8 października 2017 at 10:43

  I am really glad to glance at this web site posts which contains tons of valuable facts,
  thanks for providing these information.

 221. Shoe Plug For Jordans

  8 października 2017 at 11:39

  Thanks for sharing, this is a fantastic article. Keep writing.

 222. Dayton

  8 października 2017 at 16:22

  Now I am ready to do my breakfast, afterward having my breakfast coming yet again to read other news.

 223. Vernon

  9 października 2017 at 00:42

  I just could not go away your site before suggesting that I extremely enjoyed
  the usual info a person provide on your visitors?
  Is going to be again ceaselessly to check out new posts

 224. Mhca Alat Pembesar Payudara Review

  9 października 2017 at 01:41

  This website was how do you say it? Relevant!! Finally I ave found something which helped me. Many thanks!

 225. barnbusterdeals.com

  9 października 2017 at 06:49

  I’m really enjoying the design and layout of your website.
  It’s a very easy on the eyes which makes it
  much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?
  Superb work!

 226. gratis brazil dating

  9 października 2017 at 17:39

  This design is incredible! You certainly know how to keep a reader amused.

  Between your wit and your videos, I was almost moved to start
  my own blog (well, almost…HaHa!) Great job. I really
  enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

 227. teeth white

  9 października 2017 at 20:10

  Wow! Thank you! I constantly wanted to write on my site something like that. Can I take a fragment of your post to my site?

 228. bidanaborsi.com

  9 października 2017 at 22:30

  Nice blog here! Also your web site loads up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

 229. Best SEO News

  9 października 2017 at 22:41

  There may be noticeably a bundle to find out about this. I assume you made certain good factors in options also.

 230. brazil dating

  10 października 2017 at 06:31

  When someone writes an piece of writing he/she maintains the
  thought of a user in his/her mind that how a user can know it.
  So that’s why this paragraph is great. Thanks!

 231. purchasing timex

  10 października 2017 at 09:22

  We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community.

  Your website provided us with valuable information to work
  on. You have done an impressive job and our whole community will be grateful to you.

 232. how to make libra man feel guilty

  10 października 2017 at 09:31

  you’ve gotten an incredible blog right here! would you prefer to make some invite posts on my weblog?

 233. buy hacklink

  10 października 2017 at 11:08

  I was very pleased to find this net-site.I needed to thanks to your time for this excellent learn!! I positively having fun with every little little bit of it and I’ve you bookmarked to take a look at new stuff you blog post.

 234. leather sofa cleaning london

  10 października 2017 at 18:01

  Oh my goodness! an incredible article dude. Thank you However I’m experiencing challenge with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting an identical rss problem? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 235. Miguneingzep

  10 października 2017 at 18:43

  Direct Zentel Trichostrongyliasis In Internet With Free Shipping [url=http://howtogetvia.com]viagra[/url] Does Amoxicillin Cause Increase Thirts Online Pharmacies Without Scripts Viagra Andorre Pharmacie

 236. best youtube networks to join

  11 października 2017 at 01:39

  Oh my goodness! an incredible article dude. Thank you Nevertheless I am experiencing subject with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting an identical rss problem? Anyone who is aware of kindly respond. Thnkx

 237. inkaexpress

  11 października 2017 at 11:05

  Oh my goodness! an amazing article dude. Thank you However I’m experiencing problem with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting identical rss drawback? Anyone who is aware of kindly respond. Thnkx

 238. well-known dating sites

  11 października 2017 at 14:38

  I all the time emailed this webpage post page to all my associates,
  for the reason that if like to read it then my friends will too.

 239. buy hacklinks

  11 października 2017 at 22:34

  Your house is valueble for me. Thanks!…

 240. Wow, great post.Really looking forward to read more. Fantastic.

 241. jordan soccer jersey

  12 października 2017 at 18:09

  It’s genuinely very complex in this busy life to listen news on Television,
  thus I simply use internet for that purpose, and get the hottest news.

 242. Alarmanlagen Berlin

  12 października 2017 at 21:22

  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

 243. closest dispensary to me

  13 października 2017 at 01:22

  presses the possibility key for you LOL!

 244. filem bokep jepang

  13 października 2017 at 13:05

  You ave got some true insight. Why not hold some sort of contest for the readers?

 245. having holiday travel

  13 października 2017 at 15:20

  What’s up, every time i used to check website posts here in the
  early hours in the dawn, as i love to learn more and more.

 246. forum lendir bb17

  13 października 2017 at 21:04

  Your style is very unique in comparison to other people I ave read stuff from. Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I all just bookmark this page.

 247. best binary options

  14 października 2017 at 01:06

  Im grateful for the post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 248. Fitness blog

  14 października 2017 at 13:31

  Your style is really unique in comparison to other folks I ave read stuff from. Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I all just book mark this blog.

 249. home recording studio furniture

  14 października 2017 at 20:55

  Good post. I study one thing tougher on totally different blogs everyday. It will all the time be stimulating to read content from other writers and follow slightly something from their store. I’d desire to make use of some with the content on my blog whether or not you don’t mind. Natually I’ll give you a hyperlink in your net blog. Thanks for sharing.

 250. Gym Guide

  14 października 2017 at 21:47

  Some genuinely interesting information, well written and broadly user pleasant.

 251. There is certainly a lot to know about this subject. I like all the points you ave made.

 252. Gym Expert

  15 października 2017 at 10:16

  I think this is a real great post.Much thanks again. Much obliged.

 253. certain asbestos

  15 października 2017 at 11:18

  What’s up colleagues, its great post about tutoringand entirely explained,
  keep it up all the time.

 254. Lelio Vieira Carneiro

  16 października 2017 at 10:00

  Hurrah! After all I got a webpage from where I be capable of really take valuable data regarding my study and
  knowledge.

 255. exclusive designer sofa

  16 października 2017 at 14:43

  Some truly great posts on this site, appreciate it for contribution.

 256. longboard

  16 października 2017 at 18:43

  It is really a nice and helpful piece of information. I am glad that you shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 257. website admin

  16 października 2017 at 18:45

  Excellent post. I used to be checking continuously this weblog and I’m inspired!
  Extremely useful information specially the closing phase 🙂 I deal with such info a lot.
  I was seeking this particular info for a long time. Thanks and best of luck.

 258. closest dispensary to me

  16 października 2017 at 22:46

  Wow, amazing weblog format! How lengthy have you been blogging for? you make running a blog look easy. The whole look of your web site is fantastic, let alone the content material!

 259. kiteboarding school squamish

  17 października 2017 at 02:48

  My brother recommended I might like this website. He was totally right. This post actually made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra