Kościół

Mała Liturgia Godzin

Zapraszamy wszystkie dzieci a także rodziców do codziennych wspólnych rozważań nad Słowem Bożym. Drukujcie, zbierajcie, udostępniajcie! Niech to Słowo żyje w Was i kiełkuje, wydając dobre owoce.

10 WRZEŚNIA 2017, Niedziela

PORANEK

Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie

POŁUDNIE

On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku

POPOŁUDNIE

Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością

WIECZÓR

zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.

11 WRZEŚNIA 2017, Poniedziałek

PORANEK

Jedynie w Bogu szukaj spokoju, duszo moja

POŁUDNIE

Przed Nim wylejcie wasze serca:
Bóg jest naszą ucieczką.

POPOŁUDNIE

Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je a one idą za Mną

WIECZÓR

W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w Piśmie i faryzeusze śledzili Go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia Go. On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: Podnieś się i stań na środku! Podniósł się i stanął.

12 WRZEŚNIA 2017, Wtorek

PORANEK

Jak przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie

POŁUDNIE

Pan Bóg jest dobry dla wszystkich na ziemi

POPOŁUDNIE

Będę Ciebie wielbił, Boże mój i Królu,
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.

WIECZÓR

Zdarzyło się, że Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie.

13 WRZEŚNIA 2017, Środa

PORANEK

Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga

POŁUDNIE

Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne

POPOŁUDNIE

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje

WIECZÓR

W owym czasie Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą, i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie.

14 WRZEŚNIA 2017, Czwartek

PORANEK

Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy

POŁUDNIE

Uwielbiamy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie, bo przez Krzyż twój święty, świat odkupiłeś.

POPOŁUDNIE

Jezus powiedział do Nikodema: Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego.

WIECZÓR

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.

15 WRZEŚNIA 2017, Piątek

PORANEK

Wybaw mnie, Panie, w miłosierdziu swoim

POŁUDNIE

Panie, do Ciebie się uciekam:
niech nigdy nie doznam zawodu

POPOŁUDNIE

Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie,
i mówię: „Ty jesteś moim Bogiem”

WIECZÓR

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

16 WRZEŚNIA 2017, Sobota

PORANEK

Niech imię Pana będzie pochwalone

POŁUDNIE

Chwalcie, słudzy Pańscy,
chwalcie imię Pana.

POPOŁUDNIE

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy.

WIECZÓR

Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło.

 

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

158 komentarzy

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra