Felieton

Plan Kramka, czy plan na Kramka?

Do planu na wyłączenie rządu Polski nieustannie będziemy wracać z jednego powodu: bo jest sukcesywnie wprowadzany w życie i to nie deszcz pada, ale pluje się Polakom w twarz. Bezczelnie.

Opublikowanie tego planu jest od początku manifestowaniem siły. To jest realna sytuacja zagrożenia bezpieczeństwa państwa polskiego. On się realizuje krok po kroku, a jeśli by się mocno przyjrzeć jego treści, ten plan został opublikowany dlatego, że spora część jego założeń już została zrealizowana w na tyle dużej mierze, że po jego publikacji nie było adekwatnej reakcji na niego zarówno ze strony rządu, jak i społeczeństwa. Ta reakcja, którą obserwujemy jest absolutnie nieadekwatna wobec powagi wydarzeń związanych z ową podburzająca społeczeństwo polskie publikacją.

ŚWIADOMOŚĆ W CO SIĘ TU GRA

To, że medialnie w jakimś stopniu plan ów został skrytykowany, nie zmieniło ani na moment faktu, że maszyna działa według niego i tylko od nas wszystkich – od Polaków, którzy prawdziwie czują się odpowiedzialni za swój kraj zależy, w którą stronę to wszystko się potoczy, bo chyba wszyscy jesteśmy świadomi tego, że samo z siebie się nie zatrzyma!

Żeby jednak widzieć powagę sytuacji, musimy mieć wiedzę, o tym, w co się tu gra. Musimy śledzić wypowiedzi i zachowania dokładnie wszystkich, zarówno tzw. liderów opozycji, jak i tych, od których zależą decyzje rangi państwowej. Musimy też na to wszystko reagować i to odpowiednio wcześnie i odpowiednio mocno.

Na przykład w tym miejscu warto przypomnieć choćby głęboką i merytoryczną analizę tzw. raportu Reya nt. FOD, w której redaktor Anna Wiejak wypunktowuje merytorycznym skalpelem realizmu wszystkie problemy związane z owym raportem, jakie powinniśmy po prostu znać, aby wiedzieć, jak się poruszać w całej sytuacji.

„Marcin Rey zaciera ślady?” http://prawy.pl/55908-marcin-rey-zaciera-slady/

DALSZA REALIZACJA PLANU PUNKTY 1 i 14

W punkcie 1 i 14 planu Kramka czytamy:

„1.Po pierwsze – mimo wszelkich różnic – konieczna jest ścisła współpraca i koordynacja szeroko rozumianych środowisk opozycyjnych i obywatelskich,

 1. Europa i świat. Konieczna jest ścisła współpraca z zagranicą (w tym organizacja misji obserwacyjnych do Polski, jak i wysłuchań nt. sytuacji w Polsce na forum Parlamentu Europejskiego, Rady Europy, ale również – parlamentów narodowych najistotniejszych oraz zainteresowanych nami państw). Polskę muszą odwiedzać (i być do tego zachęcani i wspierani organizacyjnie) parlamentarzyści krajów UE, amerykańscy kongresmeni, dziennikarze z całego świata.”

I oto, gdy mamy w stolicy Polski, w Warszawie, w miejscu bardzo wymownym, bo na Stadionie Narodowym w dniach od 11 do 22 września międzynarodowe spotkanie organizowane przez OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights ODIHR (Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE), jedno z posiedzeń dodatkowych jest organizowane przez… Fundację Otwarty Dialog!

A zatem oficjele z różnych stron świata i oczywiście z Polski omawiają podczas owego zjazdu sprawy dotyczące praw człowieka. Codzienne konferencje są oczywiście bardzo istotne i wymagają szczegółowego pochylenia nad ich treścią. Z pewnością będziemy się przyglądać całemu wydarzeniu, gdyż tak doniosła międzynarodowa debata odsłania program światowych koncepcji dla świata, za którymi idą konkretne decyzje, a te zawsze dotyczą po prostu każdego z nas.

Podczas owego jedenastodniowego wydarzenia, są tzw. posiedzenia dodatkowe. W wielu przypadkach mogłoby być mniej znaczące z racji niejako pobocznego charakteru, jednak w przypadku tak doniosłego międzynarodowego meetingu, musimy zobaczyć, że każde ‘side event’ jest bardzo znaczące!

Z okazji tej momentalnie skorzystała FOD i wstrzeliła się wraz z przedstawicielami KOD, perorując na własnej konferencji o prześladowaniach, jakich doświadczają w naszym kraju! Na profilu facebookowym Fundacji Otwarty Dialog relacja ze spotkania wygląda jak manifest doniosłości i rzekomej siły, z co najmniej kilkudziesięcioma profesjonalnymi fotografiami i filmem włącznie.

Jeśli Państwo zerkną na post facebookowy FOD,  w długim poście o tym wydarzeniu czytamy podziękowania dla:

„Dziękujemy także przedstawicielom Demokracji Obywatelskiej ODnowa, Kampania Przeciw Homofobii, Fundacja FOR (Forum Obywatelskiego Rozwoju), Inicjatywa Feministyczna, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Feminoteka, Partii Zielonych, Platforma Obywatelska, Wolne sądy, ODIHR (OBWE), a także redakcji Polska Agencja Prasowa, Polityka, Gazeta Wyborcza i Onet, agencji East News i innym gościom, na których mogliśmy liczyć.”

Tym przedstawicielom podziękowano, a poniżej wymienione osoby brały czynny udział w debacie, co można zobaczyć w opublikowanym filmie w profilu FOD, zostali oni też wymienieni w poście:

„Wśród gości pojawili się przedstawiciele misji dyplomatycznych, środowisk prawniczych, działacze ruchów społecznych i organizacji pozarządowych, dziennikarze, a także dyrektorowi Mirosław Wróblewski z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Dyskusję poprowadziła Anna Dryjańska z redakcji Natemat.pl Problemy z praworządnością w Polsce po podwójnych wyborach w 2015 r. przedstawił zwięźle Stanisław Zakroczymski z UW/ Magazyn Kontakt, a panelistami byli: – Krzysztof Łoziński (Komitet Obrony Demokracji), – WK Wojciech Kinasiewicz (Obywatele RP), – – Maciej Ślusarek (Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie), – Bartłomiej E. Nowak (Nowoczesna), – Dagmara Chmielewska Chmielewska (Pulse of Europe), – Anna Karaszewska (Stowarzyszenie Kongres Kobiet), – Bartosz Kramek (Fundacja Otwarty Dialog).”

A zatem punkt pierwszy planu wykonano, środowiska zjednoczyły się i po takim zjednoczeniu zaczną działać jeszcze mocniej i jeszcze głośniej i nie łudźmy się, że tak nie będzie!

ANALIZA WYPOWIEDZI BARTOSZA KRAMKA

Już na wstępie zauważmy, że sztandarowym hasłem fndacji jest to, że mamy do czynienia z „atakiem na rządy prawa i społeczeństwo obywatelskie w Polsce” – oto myśl przewodnia spotkania. Tylko właściwie jak ją rozumieć?

Jeśli pan Kramek wraz z całą swoją ekipą panelistów występuje przeciwko obecnemu rządowi, który według nich ogranicza  – uwaga! – „RZĄDY prawa i społeczeństwa” – to kim jest ten ów „rząd prawa i społeczeństwa”? Czyżby tzw. opozycjoniści już samych siebie nazywali „rządem”? To brzmi jak dawne powoływanie do bytu równoległego rządu na obczyźnie, tylko że tym razem nie na obczyźnie, ale we własnym kraju! Hm…

Poniżej przytaczamy większą część wypowiedzi pana Kramka, nagranej podczas owej konferencji i opublikowanej na ich facebookowym profilu. Chcemy ją dobrze zrozumieć, a dobrze to znaczy najszerzej jak się da.

Czy analiza wyda się Państwu trafioną interpretacją, czy nadinterpretacją, pozostawiam Państwu. Ważne jest, abyśmy słuchali naprawdę ze zrozumieniem, bo o zaufaniu do kogoś, kto publikuje plan ‘wyłączenia rządu’ w naszym kraju nie ma mowy!

CO MÓWIĄ SŁOWA

Bartosz Kramek: Doszliśmy do wniosku, że jeśli bronimy praw człowieka na wschodzie i kiedy Ukraińców, Rosjan, Mołdawian, Kazachów przywozimy na wizyty studyjne do Polski, to też musimy zająć stanowisko.

Komentarz: Tu mówi się nam o samych dobrych intencjach działań FOD, wszak ochrona człowieka jest zawsze dobrem obiektywnym. Ponadto jest swoisty manifest mocy, bo któż ma taką władzę, że może przywozić wschodnich obcokrajowców na wizyty studyjne do Polski? Trzeba mieć na to nie lada pieniądze i… odpowiednie wpływy. Ponadto ustawia się tu siebie samego w roli autorytetu od spraw wschodnich, bo rzeczywiście jest tak, że ktoś, kto często bywa i działa na wschodzie, wie o nim znacznie więcej, niż ten, kto tam nie bywa! Na szczęście nie tylko FOD jeździ na wschód i ludzie w Polsce nie potrzebują ufać jedynym źródłom.

 I Fundacja to stanowisko zajęła, natomiast tak naprawdę my nie możemy narzekać i ja jestem winowajcą. O mnie się mówi, że jestem tym człowiekiem, który w Polsce chce wywołać Majdan, który jest zdrajcą ojczyzny, żydowskim folksdojczem itd. itd. I najczęściej różni ‘prawdziwi Polacy’ się pod tym podpisują…

Tu jest wyraźnie wskazanie na siebie jako na niepodważalnego lidera niemal chyba już całej opozycji! Dlaczego? Cóż… przecież Polacy bardzo lubią ‘męczeństwo’, a do tego męczeństwo ze wskazaniem: „ja jestem winowajcą” – oznacza, że jestem gotowy przyjąć odpowiedzialność! Jestem gotowy… Na co?

Więc tutaj widzimy ten aspekt, że na początku zawsze mamy do czynienia z dyfamacją, próbami dyskredytacji i wydaje mi się też, że podobnie było z KODem, podobnie było z obywatelami RP (wskazanie na prelegentów).

Dyfamacja to rozpowszechnianie złej opinii. Ale kto o kim rozpowszechnia złą opinię? Skąd tak doskonała znajomość manipulacyjnych metod? Z własnego kodeksu poczynań? Na przykład, można się nie zgadzać z Jarosławem Kaczyńskim, ale napisać zadanie w planie obalenia rządu: „Nieprzepracowana trauma smoleńska uczyniła nas zakładnikami chorej psychiki i urojonych krzywd tragikomicznego prezesa Polski.jest czystym zastosowaniem tej metody przez samego pana Kramka. Teraz nagle uznaje ją za nieuczciwą?

Zawsze to się zaczyna od tego, żeby ten grunt społeczny przygotować, żeby zmanipulować opinię publiczną, dzięki temu że właśnie, wbrew temu, co twierdzi prawa strona, to jest bardzo silny obóz medialny, [… ] biorą udział w tej kampanii, i które produkują różne fantastyczne teorie dotyczące rzekomych agenturalnych powiązań, dotyczące finansowania, w domyśle wrogiego z zagranicy…

Tu się mówi o tym, że wszystkie media, które mówiły o finansowaniu FOD to twórczość fantastyczna. Proszę zwrócić uwagę na to, że ani słowem nie wspomina się tu merytorycznie o finansach. Dlaczego?

Pan Kramek podważa autorytet mediów, dyskredytuje je – jakby sam określił tę metodę, a jednocześnie w poście ze zdjęciami owej konferencji wykazuje które media zasługują na wdzięczność fundacji. Te, które konkretnie pytały bezpośrednio pana Kramka o źródła finansowania, nie otrzymały podziękowań oczywiście.

Więc gdybyśmy mieli zarysować pewne ramy, gdybym miał to wszystko poukładać, to bym powiedział, że schemat jest bardzo prosty, na początku jest dyfamacja, jest zniesławienie, jest dyskredytacja i dopiero potem przechodzimy do różnego rodzaju represji, i te represje oczywiście, one są w jakiś sposób selektywne, one dotykają jednej organizacji, drugiej, trzeciej,

Tu mowa jest o tym, że ów KODowa szlachetność walki o rzekomą demokrację jest prześladowana, a znawstwo metod działania prześladowcy jest potęgą inteligencji ofiar prześladowań, na przykład FOD. To jak wykrzyczeć: „Znamy wasze metody, nic nam nie zrobicie!” Konia z rzędem dla tego, kto pokaże choć jednego uciemiężonego uczestnika protestów KOD.

Jest jeszcze jeden komunikat, który wybrzmiewa w powyższym zdaniu, a mianowicie taki, że organizacji jest dużo! Jest jedna… druga… trzecia… tu nie chodzi tylko o sam KOD. Znów trzeba manifestować potęgę, hę?

…i władza też testuje jak daleko może się posunąć, w naszym przypadku mamy gdzieś w perspektywie zarząd komisaryczny, MSZ tutaj próbuje cenzurować nasze działania jako organ nadzoru, to jest sytuacja troszeczkę bezprecedensowa, co już też konsultowaliśmy z prawnikami, takiej sytuacji wcześniej w Polsce nie było. A chodzi o to, żebyśmy się wycofali ze swoich słów, żebyśmy przestali popierać protesty, żebyśmy przestali nawoływać do obywatelskiego nieposłuszeństwa, i wtedy MSZ nie będzie nam groził zarządem komisarycznym, nie będzie nam groził tym, że zwróci się do sądu, żeby wprowadzić zewnętrznego zarządcę i żeby odwołać obecny zarząd. No… póki oczywiście mamy jeszcze wolne sady, to na drodze prawnej to jest o tyle niewątpliwe, natomiast wydaje się to dosyć trudne do przeprowadzenia, niemniej takie głosy już tutaj były, i taka oficjalna korespondencja z MSZ-tem z naszej strony się już toczyła.

Tu  mamy do czynienia z ustawianiem siebie samych w mentalności społecznej ponad rząd i naprawdę to widać! Owa „bezprecedensowość” działań FOD ma robić wrażenie! Och! Wreszcie ktoś, kto robi coś tak bezsprzecznie niesamowitego, plasuje więc to ich wręcz ponad decyzyjność organów rządowych! Wrażenie przejrzystości FOD, które jest „zastraszane” zarządem komisarycznym,  groźbami MSZ ma działać na słuchacza. I ten wybrzmiewający niepokój … „Póki mamy jeszcze wolne sądy”… jakby nuta romantyzmu… Brzmi co najmniej jak tekst z dawnej piosenki „Ta ostatnia niedziela…”

Drugi kierunek bardziej dotkliwy, z którym my się zmagamy to jest kontrola nawet nie skarbowa, ale celno skarbowa, bo tak się składa, że służby fiskalne i celne przeszły dużą reorganizację, i dostały dużo większe uprawnienia, i teraz taka kontrola jest prowadzona, z resztą na zlecenie MSZ-tu, a wcześniej było to spowodowane przez ministra – koordynatora służb specjalnych, i tutaj uwaga: kolejna rzecz jest taka, że oczywiście oni maja prawo nas kontrolować, niemniej jednak byliśmy kontrolowani wielokrotnie wcześniej w przeszłości, to były kontrole podatkowe.

Tu jest mowa niejako o łasce zaakceptowania przez zarząd FOD na bycie skontrolowanym! O! Jakie to szczęście, że na to pozwalają! Przecież będąc już takimi męczennikami, nie powinni podlegać żadnej kontroli! No i z racji tego, że w przeszłości fundacja została skontrolowana, to już więcej nie powinna być kontrolowana? A niby dlaczego? I bardzo ciekawe jest sformułowanie, które musimy mocno usłyszeć, a brzmi ono: „bardziej dotkliwy”… Proszę mi powiedzieć, jeśli ktoś jest przejrzysty i uczciwy i chroni człowieka, to co może być dotkliwego ze strony kontroli państwowych, którym podlegają wszyscy obywatele?

i to tez jest słynny wątek, że otrzymywaliśmy swego czasu koncesje Ministra Spraw Wewnętrznych, na tak zwany handel bronią, a chodziło tylko o dostawę kamizelek kuloodpornych i hełmów na Majdan, po to żeby bronić życia osób, które tam były w tym czasie i potem w czasie wojny. Otrzymaliśmy taką koncesję i uwaga, musieliśmy przejść weryfikację tez ze strony SKW i ze strony ABW, czyli służb cywilnych i wojskowych. Nigdy wcześniej nie zgłaszano do nas zastrzeżeń i nigdy ministrowie nie debatowali jakie działania jeszcze należy podjąć żeby tutaj stłamsić otwarty dialog. Żeby nam i tez innym organizacjom w jakiś sposób zaszkodzić […]

O czym mowa? Normalnie… kamizelki, hełmy … znów pomoc ludziom… Przecież jeśli prezes FOD publikuje plan obalenia rządu, a jego fundacja ma koncesje na handel bronią, to nikt nie ma przesłanek, żeby się tym zaniepokoić, tak? Absolutnie nie ma łączności między tymi dwiema przesłankami?

[W s. zawiadomień do prokuratury] My też wiemy że takie zawiadomienia już poszły ze strony kilkorga przynajmniej deputowanych Polskiego Parlamentu, Posłów z Prawa i Sprawiedliwości, posłów Kukiz’15, to są różni skrajnie prawicowi posłowie, awanturnicy polityczni, ja bym to tak określił […]

No i mamy zastosowaną tak nielubianą przez pana Kramka dyfamację i dyskredytację… Czy trzeba coś dodawać? Przecież awanturnikom się nie wierzy, bo są psychicznie niezrównoważeni, jak to awanturnicy…

Kolejna rzecz, to jest fala hejtu i to jest właśnie ten odzew, po tym, co powoduje ta nagonka medialna, nie chodzi tylko o hejt, bo musimy mieć grubą skórę i jak początkowo zacząłem mówić, my nie możemy narzekać, ja to sprowokowałem, tutaj pełna zgoda, jestem winowajcom, spodziewaliśmy się że będą konsekwencje, może nie aż takie.

Tu jest mowa o męczeństwie, o prześladowaniu, bo hejt przecież męczy… jednak nie o hejt tutaj chodzi, a o wskazanie indywidualne na samego pana Kramka. Oto znów mamy propozycję zwrócenia uwagi na osobę! Oto lider odważny, młody, obeznany w świecie, działacz dla dobra ludzkości i odpowiedzialny, bo biorący to wszystko na swoje barki, mający twardą skórę, prześwietlający wszelką manipulację, taki trochę nadczłowiek! Ciekawe jaki jest cel tego kreowania osoby pana Kramka? Może zaczniemy o tym myśleć?

Wielu Polaków zastanawia się dlaczego z opublikowanego planu obalenia rządu nie wynikły właściwie żadne konsekwencje? A na dodatek  FOD organizuje jako ‘side event’ przy międzynarodowym wydarzeniu na stadionie narodowym konferencję, na którym padają m. in. słowa:

Natomiast muszę powiedzieć, że prokuratura wszczęła faktycznie postępowanie i podeszła poważnie do sprawy, jeśli chodzi o groźby pod adresem nas i pod adresem różnych działaczy więc tutaj być może coś pozytywnego z tego wyniknie.

I dalej słyszymy:

[…] musimy teraz zrobić wszystko, żeby przyjąć na siebie to uderzenie i żeby z tego wyjść obronną ręką bo nie mamy wyjścia i tak naprawdę, nie możemy się zajmować sami sobą, musimy stworzyć coś w rodzaju koncepcji, coś w rodzaju jakiejś platformy współdziałania po to, żebyśmy nie tylko obronili siebie, bo to jest półśrodek, ale po to, żebyśmy powstrzymali ten zamach, na rządy prawa w Polsce.

Żeby nie było złudzeń – jeśli prezes FOD, który opublikował plan obalenia rządu polskiego mówi, że musimy stworzyć coś w rodzaju koncepcji, coś w rodzaju jakiejś platformy współdziałania… to znaczy, że już od dawna owo ‘coś’ istnieje, ma się dobrze i weszło już w życie.

Polsko obudź się!

 

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

149 komentarzy

149 Komentarzy

 1. hansje

  18 września 2017 at 18:19

  „To jest realna sytuacja zagrożenia bezpieczeństwa państwa polskiego.”..Ciach !
  Pani Kasiu, Nawet dalej nie czytam, bo sprawa jest jasna 🙂
  Tyle, że POLSKI – już po prostu NIE MA 🙂
  A to, o czym mówimy, to po prostu targi i przepychanki pomiędzy grupami ŻYDOWNI – komu się ma dostać więcej z naszego Czerwonego Sukna..
  Bandzie niemieckiej ? Czy też USraelskiej ?.. A jest jeszcze banda rosyjska 🙂
  Nie wiem, kogo reprezentuje żydownia ukraińska, na całego zawłaszczająca już Polskę (np. Stocznia Gdańska, PO RAZ DRUGI, tym razem przez Dudusia, oddana mafii ukraińskiej !..).
  Więc larum niepotrzebne Pani Katarzyno 🙂
  MY akurat – mamy już gwoono do gadania 🙂
  Jesteśmy już tylko NAWOZEM…
  Shalom ! 🙂

  • hansje

   18 września 2017 at 18:22

   Nie widzi Pani tego w bezczelnych, SZYDERCZO uśmiechniętych do nas – głupich Gojów – oczkach „naszego” Dudusia, który powinien WISIEĆ, i to od razu, gdy tylko zapalił świeczkę na Menorze w polskim Belwederze, w asyście naszych wrogów, w osobie Schudricha i Hartmanna ? 🙂 …
   Po co tu cokolwiek jeszcze roztrząsać ?..
   Gdy potrzebna już NIE słowa, lecz po prostu BROŃ ? 🙂 …

   • hansje

    18 września 2017 at 18:23

    ..w którą to broń, wyposażył „Kramek” już dawno Banderownię, której Duduś rozdaje Kartę Polaka, na prawo i lewo, a „polska” Ambasada w Izraelu wydaje 200 polskich paszportów dziennie ?.. A izraelici w portach lotniczych nie podlegają ŻADNYM KONTROLOM granicznym ? 🙂 …

 2. Pankrac

  18 września 2017 at 18:44

  Otóż to, jest po ptokach, tylko, że Panie Chrzan i Wiejak jeszcze się w tym nie połapały.

  Bidule sądzą, że to, co widzą jest żywe, bo nie dotarło do nich, że to już od dłuższego czasu trup.

  Maliniaka i jego PiSdu na księżyc, razem z jego właścicielem, kaczym kurduplem, zostawić tylko kota!

  • Tomasz

   20 września 2017 at 09:08

   Pankrac Zdrajcy za pieniądze niemieckie chcecie zniszczyć Polskę i Polaków NIE BĘDZIE NIEMIEC PLUŁ NAM W TWARZ I DZIECI NAM GERMANIŁ … W PYŁ I W PROCH ROZPADNIE SIĘ KRZYŻACKA ZAWIERUCHA „ROTA MARII KONOPNICKIEJ.ŚMIERĆ WROGOM OJCZYZNY .

 3. finka

  18 września 2017 at 18:50

  No cóż, chyba już psiałam, ale powtórzę klasyka, nasze państwo to kamieni kupa. Wyobrażacie sobie, żeby Orban czy Makrela tolerowała takie nawoływanie do obalenia legalnie wybranego rządu ? Kramek wraz małżonką już dawno powinien siedzieć w areszcie, jak Piskorski rzekomy szpieg Rosji, który od ponad roku siedzi bez zarzutów. Jak się chce to można.

 4. klioes vel pislamista

  18 września 2017 at 20:06

  ZDF w akcji

  ZDF w akcji – nie brak „atrakcji”…
  Niech kwitnie pustogłowie!
  Głoszą Judasze: „Zbrodnie nie nasze!…”
  (Film „Nasze matki, nasi ojcowie”)

  Dodają grozy „polskie” obozy.
  Przepraszać?… „Nie ma za co!
  Bo demokracji w Polsce brak…” Racji
  Mają ci więcej, którzy IM płacą.

  Ta, co straciła ojca, niemiła
  Jest w studiu w czas debaty.
  Spytać Makreli Niemcy by chcieli:
  Dlaczego naród ma iść na straty?

  Głos wdów i sierot uciszył Herod.
  Już Astrid Passin wejście
  Do studia – byłe… Bo jest niemiłe
  Kryptocenzury przez nią obejście!

 5. Tomasz

  18 września 2017 at 20:28

  Na 23 września przygotowują prowokację w Poznaniu i Warszawie która ma na celu wywołanie krwawych zamieszek miziaforum blog.Gdzie ABW ??

  • hansi

   19 września 2017 at 07:34

   ABW ?.. Współpracuje..
   Będzie koordynować Antifę…

   • Tomasz

    20 września 2017 at 20:59

    hansi nie kpij to poważna sprawa

 6. wpierniczony

  20 września 2017 at 14:31

  baaaardzo dziwna to sprawa, że te czekisty kramki i piuntki jeszcze nie korzystają z programu cela+!!! To skandaliczne.

 7. Tomasz

  21 września 2017 at 21:16

  Wpierniczony to nie putinki tylko Agentura Niemiecka .Dnia 20 września spotkała się Antyrządowa Obstrukcja Obywatelska .Radzę przeczytać Manifest R Spinelego na gruzach UE powstaje Socjalistyczny Europejski Związek Radziecki pod przywództwem Niemiec czyli IV czerwona Rzesza niemiecka polecam wykłady Pana Karonia ,Do Grupy im R Spinelego należą neo-marksiści również z Polski Róża Thun von Holsztain D.Hubner i spółka przygotowują komunistyczny „raj”do którego chcą „przyłączyć”Polskę ,Węgry nas nie ma być tylko Państwa Związkowe Landy wielokulturowe czyli multi-kulti .

 8. Alzabo

  22 września 2017 at 12:06

  ‚Żeby Polska była polską..’ należy zweryfikować pochodzenie (do 3, 4 pokoleń wstecz) wszystkich posłów, sędziów, generałów idt. Następnie przywrócić im ich prawdziwe nazwiska i odebrać prawo do decydowania o losach Polski i Polaków. Wszelkie stanowiska publiczne powinny być obsadzane Polakami prawdziwymi a nie pejsatymi przybłędami i przechrztami. Mam nadzieję, że dożyję czasów gdy jakiś prezydent Polski w pierwszych słowach, zamiast lizać rów izraelowi wygarnie jego narodowi bez strachu prawde w oczy… won z menorami z polskiej sceny politycznej. Cała ta szopka walki miedzypartyjnej jest dla debili… oni WSZYSCY działają na NASZĄ szkodę dopóki służą izraelowi i całemu temu ‚wężowemu plemieniu’.

 9. Tomasz

  23 września 2017 at 23:40

  To nie jest szopka polityczna chodzi o pozbawienie Polski suwerenności i włączenie Europejskiego Socjalistycznego Związku Radzieckiego .PO Nowoczesna Razem To neo-marksiści .Proszę Manifest R.Spinelego włoskiego komunisty włos jeży się na głowie.Do Grupy im R.Spinelego należą Róża Thun Von Holsztain Danuta Hubner A.Merkel itd pozostali neo-marksiści .

 10. cheap NBA 2K20 MT

  24 września 2017 at 22:03

  Im very pleased with your work.

 11. clean boot windows 10

  10 października 2017 at 09:29

  it’s good article haha!the free key :HFCAE12UCKS3230313731303132QYGMWEMMUCKSAIQYMJFCF,download free now,speed up your pc 500%
  clean boot windows 10 http://www.airysoftware.com/info/clean-boot-windows-10.htm

 12. lelio vieira carneiro junior

  17 października 2017 at 05:05

  I could not refrain from commenting. Well written!|

 13. Itamar Serpa Fernandes

  17 października 2017 at 15:55

  Hi there, just changed into alert to your weblog via Google, and located that it is truly informative. I am gonna watch out for brussels. I’ll appreciate in case you proceed this in future. Numerous other folks will be benefited from your writing. Cheers!|

 14. Dadado Veig

  17 października 2017 at 21:34

  We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site provided us with valuable information to work on. You’ve done a formidable job and our whole community will be thankful to you.|

 15. Itamar Serp

  17 października 2017 at 22:49

  Attractive section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.|

 16. fast download mp3 songs for free

  17 października 2017 at 23:19

  Please let me know if you’re looking for a writer for your site. You have some really great posts and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an e-mail if interested. Regards!|

 17. Umanizzare

  18 października 2017 at 01:04

  With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement? My site has a lot of completely unique content I’ve either created myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know any ways to help prevent content from being ripped off? I’d truly appreciate it.|

 18. Itamar Serpa Fernandes

  18 października 2017 at 01:14

  Incredible points. Sound arguments. Keep up the amazing work.|

 19. free mp3 songs download

  18 października 2017 at 02:25

  Hey there! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to take a look. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Great blog and fantastic design.|

 20. Itamar Serpa

  18 października 2017 at 02:47

  Thanks to my father who shared with me about this blog, this web site is really awesome.|

 21. Umanizzare Gestão Prisional Ltda

  18 października 2017 at 03:36

  I have been surfing online more than 3 hours lately, but I never discovered any fascinating article like yours. It’s beautiful value enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will probably be much more helpful than ever before.|

 22. Jose Wilame Araujo Rodrigues

  18 października 2017 at 05:45

  Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is great, as well as the content!|

 23. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  18 października 2017 at 07:27

  Right here is the right site for anybody who wants to understand this topic. You know so much its almost hard to argue with you (not that I really would want to…HaHa). You definitely put a brand new spin on a subject which has been discussed for ages. Excellent stuff, just great!|

 24. Itamar Serpa Fernandes

  18 października 2017 at 09:09

  You ought to be a part of a contest for one of the highest quality sites on the internet. I am going to recommend this web site!|

 25. MAGA

  18 października 2017 at 09:33

  Good article! We will be linking to this great article on our website. Keep up the great writing.|

 26. José Wilame Araújo Rodrigues

  18 października 2017 at 10:54

  It’s amazing to pay a visit this website and reading the views of all friends concerning this article, while I am also keen of getting knowledge.|

 27. Grupo Serval presídios

  18 października 2017 at 12:41

  Thanks on your marvelous posting! I really enjoyed reading it, you could be a great author. I will always bookmark your blog and will come back down the road. I want to encourage continue your great work, have a nice day!|

 28. Umanizzare presidios

  18 października 2017 at 14:29

  Wow! This blog looks just like my old one! It’s on a totally different subject but it has pretty much the same page layout and design. Outstanding choice of colors!|

 29. Itamar Serpa Fernandes

  18 października 2017 at 15:20

  Hi! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok. I’m definitely enjoying your blog and look forward to new updates.|

 30. Itamar Serp

  18 października 2017 at 16:40

  I simply couldn’t go away your website before suggesting that I really enjoyed the standard info an individual supply to your guests? Is gonna be back regularly to check up on new posts|

 31. lelio vieira carneiro junior

  18 października 2017 at 17:55

  Great article, exactly what I needed.|

 32. Luiz Gastão Bittencourt

  19 października 2017 at 07:51

  Excellent blog! Do you have any tips for aspiring writers? I’m hoping to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m completely overwhelmed .. Any ideas? Bless you!|

 33. tercio borlenghi junior

  19 października 2017 at 10:21

  Wow, this article is nice, my sister is analyzing these things, so I am going to tell her.|

 34. Lelio Junior

  19 października 2017 at 12:51

  Heya i’m for the first time here. I found this board and I find It really useful & it helped me out much. I hope to give something back and help others like you aided me.|

 35. Itamar Serpa Fernandes

  19 października 2017 at 17:15

  It is appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or advice. Maybe you could write next articles referring to this article. I wish to read even more things about it!|

 36. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  19 października 2017 at 19:32

  Wow! At last I got a weblog from where I be capable of in fact obtain useful data concerning my study and knowledge.|

 37. Lélio Vieira Carneiro Junio

  19 października 2017 at 21:37

  Right here is the perfect blog for anybody who really wants to find out about this topic. You know a whole lot its almost tough to argue with you (not that I actually will need to…HaHa). You certainly put a brand new spin on a subject that has been written about for years. Wonderful stuff, just excellent!|

 38. Luiz Gastão Bittencourt

  20 października 2017 at 06:18

  I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.|

 39. Umanizzare presidios

  20 października 2017 at 08:57

  Simply desire to say your article is as astounding. The clarity in your post is simply excellent and i can assume you are an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the rewarding work.|

 40. Luiz Gastão Bittencourt

  20 października 2017 at 11:33

  I must thank you for the efforts you’ve put in writing this site. I really hope to view the same high-grade blog posts by you later on as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my very own website now ;)|

 41. Umanizzare

  20 października 2017 at 14:05

  I am sure this piece of writing has touched all the internet viewers, its really really fastidious article on building up new website.|

 42. Umanizzare

  20 października 2017 at 18:26

  Greetings I am so glad I found your blog page, I really found you by error, while I was looking on Aol for something else, Regardless I am here now and would just like to say kudos for a incredible post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the minute but I have saved it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the superb b.|

 43. Dadado Veig

  21 października 2017 at 03:07

  This piece of writing will help the internet viewers for building up new website or even a weblog from start to end.|

 44. Luiz Gastão Bittencourt

  21 października 2017 at 12:03

  Nice weblog here! Additionally your site lots up fast! What web host are you the usage of? Can I am getting your affiliate link to your host? I desire my site loaded up as quickly as yours lol|

 45. Dadado Veig

  21 października 2017 at 20:54

  It’s a shame you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this brilliant blog! I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will share this site with my Facebook group. Talk soon!|

 46. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  22 października 2017 at 05:24

  Hi! I know this is somewhat off-topic but I had to ask. Does building a well-established blog such as yours require a massive amount work? I’m completely new to blogging however I do write in my journal on a daily basis. I’d like to start a blog so I can share my personal experience and feelings online. Please let me know if you have any kind of recommendations or tips for new aspiring bloggers. Appreciate it!|

 47. Egli Diana Pinto

  22 października 2017 at 14:29

  Hello, this weekend is nice in favor of me, since this time i am reading this impressive informative article here at my home.|

 48. Grupo Coral fraude

  22 października 2017 at 23:26

  Link exchange is nothing else except it is only placing the other person’s web site link on your page at proper place and other person will also do same for you.|

 49. Dadado Veig

  23 października 2017 at 09:03

  When I originally commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I recieve four emails with the exact same comment. Perhaps there is a way you are able to remove me from that service? Kudos!|

 50. Umanizzare

  23 października 2017 at 18:36

  Heya! I realize this is kind of off-topic however I needed to ask. Does operating a well-established website like yours require a large amount of work? I am brand new to blogging however I do write in my diary everyday. I’d like to start a blog so I can share my own experience and views online. Please let me know if you have any kind of recommendations or tips for new aspiring bloggers. Thankyou!|

 51. Luiz Gastao Bittencourt da Silva

  24 października 2017 at 04:42

  I’m not sure exactly why but this website is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this issue or is it a issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.|

 52. Itamar Serpa Fernandes

  24 października 2017 at 13:42

  I visited various web pages except the audio feature for audio songs existing at this website is really excellent.|

 53. Lelio Junior

  24 października 2017 at 23:43

  You have made some good points there. I checked on the internet for more info about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.|

 54. Egli Diana Pinto

  25 października 2017 at 09:21

  Simply desire to say your article is as amazing. The clearness on your put up is just spectacular and that i can assume you’re a professional in this subject. Fine with your permission let me to snatch your RSS feed to keep updated with approaching post. Thank you a million and please carry on the rewarding work.|

 55. Itamar Serpa Fernandes

  25 października 2017 at 19:20

  I’m not sure why but this blog is loading extremely slow for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.|

 56. Lelio Junior

  25 października 2017 at 19:38

  Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.|

 57. Lelio Vieira Carneiro

  25 października 2017 at 20:50

  Hi, I would like to subscribe for this web site to take newest updates, so where can i do it please help.|

 58. Lelio Vieira Carneiro Junior

  25 października 2017 at 23:16

  What you said was actually very reasonable. However, consider this, suppose you typed a catchier title? I mean, I don’t want to tell you how to run your blog, but suppose you added a headline to maybe grab people’s attention? I mean %BLOG_TITLE% is kinda vanilla. You ought to glance at Yahoo’s front page and see how they write post titles to get people to open the links. You might add a video or a pic or two to grab people excited about what you’ve got to say. Just my opinion, it could make your posts a little bit more interesting.|

 59. Lelio Vieira Carneiro Junior

  26 października 2017 at 00:24

  Hi there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?|

 60. Lélio Vieira Carneiro Junior

  26 października 2017 at 01:35

  Hey fantastic blog! Does running a blog similar to this require a large amount of work? I’ve no understanding of programming however I was hoping to start my own blog soon. Anyways, should you have any recommendations or tips for new blog owners please share. I understand this is off subject but I just wanted to ask. Many thanks!|

 61. Lelio Vieira Carneiro Junior

  26 października 2017 at 02:50

  Excellent site you have here.. It’s hard to find quality writing like yours these days. I seriously appreciate people like you! Take care!!|

 62. Lelio Vieira Carneiro Junior

  26 października 2017 at 04:11

  I am not sure where you are getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for excellent information I was looking for this information for my mission.|

 63. tercio borlenghi junior

  26 października 2017 at 05:12

  Wonderful beat ! I wish to apprentice even as you amend your web site, how can i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal. I have been a little bit acquainted of this your broadcast offered shiny transparent idea|

 64. Lelio Vieira Carneiro

  26 października 2017 at 05:30

  Hello there! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My website discusses a lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to send me an email. I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!|

 65. Lelio Vieira Carneiro Junior

  26 października 2017 at 06:44

  What’s up it’s me, I am also visiting this website regularly, this web site is actually good and the people are genuinely sharing nice thoughts.|

 66. Lelio Vieira Carneiro Junior

  26 października 2017 at 07:56

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.|

 67. Lélio Vieira Carneiro Junior

  26 października 2017 at 09:10

  Nice weblog right here! Also your site lots up fast! What web host are you the use of? Can I get your affiliate link on your host? I desire my site loaded up as quickly as yours lol|

 68. Lelio Vieira Carneiro Junior

  26 października 2017 at 13:04

  Hi there it’s me, I am also visiting this web site on a regular basis, this web site is in fact fastidious and the viewers are truly sharing pleasant thoughts.|

 69. Lelio Junior

  26 października 2017 at 14:25

  Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people think about worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks|

 70. Lelio Junior

  26 października 2017 at 15:45

  Usually I don’t read article on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to try and do it! Your writing taste has been surprised me. Thanks, very great article.|

 71. Lelio Junior

  26 października 2017 at 15:48

  Hey there! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no backup. Do you have any solutions to prevent hackers?|

 72. Lelio Vieira Carneiro

  26 października 2017 at 17:00

  I blog frequently and I seriously thank you for your information. Your article has truly peaked my interest. I’m going to take a note of your website and keep checking for new details about once per week. I subscribed to your Feed as well.|

 73. Lelio Junior

  26 października 2017 at 18:14

  Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I’ll make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I will certainly return.|

 74. Lélio Vieira Carneiro Junior

  26 października 2017 at 20:39

  Genuinely no matter if someone doesn’t be aware of afterward its up to other visitors that they will assist, so here it happens.|

 75. Lelio Vieira Carneiro

  26 października 2017 at 21:50

  Hi there, I found your blog by means of Google while looking for a related subject, your website got here up, it looks great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 76. Lélio Vieira Carneiro Junior

  26 października 2017 at 23:04

  Hello I am so excited I found your blog page, I really found you by accident, while I was browsing on Askjeeve for something else, Anyhow I am here now and would just like to say kudos for a remarkable post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the moment but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the fantastic job.|

 77. Lélio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 00:17

  Quality articles is the secret to invite the users to pay a quick visit the site, that’s what this website is providing.|

 78. Itamar Serpa Fernandes

  27 października 2017 at 01:21

  Hello Dear, are you truly visiting this website regularly, if so then you will definitely take fastidious experience.|

 79. Lelio Junior

  27 października 2017 at 01:31

  Hi there mates, how is everything, and what you want to say about this article, in my view its in fact amazing designed for me.|

 80. Lelio Vieira Carneiro

  27 października 2017 at 02:46

  Hi there, yes this paragraph is really good and I have learned lot of things from it regarding blogging. thanks.|

 81. Lelio Vieira Carneiro

  27 października 2017 at 04:09

  Saved as a favorite, I really like your site!|

 82. Lélio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 05:30

  This excellent website certainly has all of the info I wanted about this subject and didn’t know who to ask. |

 83. Lelio Junior

  27 października 2017 at 06:48

  Hey very nice website!! Man .. Excellent .. Wonderful .. I’ll bookmark your website and take the feeds additionally? I am glad to search out so many helpful info here in the submit, we want develop more techniques in this regard, thank you for sharing. . . . . .|

 84. Lélio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 08:02

  What i do not understood is in fact how you are now not really much more smartly-liked than you might be right now. You’re very intelligent. You realize therefore considerably with regards to this topic, made me personally imagine it from so many varied angles. Its like women and men don’t seem to be involved until it is something to accomplish with Woman gaga! Your individual stuffs nice. At all times deal with it up!|

 85. Lelio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 09:13

  Thanks for some other informative blog. The place else could I get that type of info written in such an ideal way? I have a project that I’m just now running on, and I have been at the glance out for such information.|

 86. Lélio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 10:30

  Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Many thanks|

 87. Lelio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 11:37

  What’s up to all, how is everything, I think every one is getting more from this web site, and your views are fastidious in favor of new viewers.|

 88. Lelio Vieira Carneiro

  27 października 2017 at 11:48

  What’s up to all, for the reason that I am genuinely eager of reading this web site’s post to be updated daily. It consists of fastidious stuff.|

 89. Lelio Vieira Carneiro

  27 października 2017 at 13:05

  WOW just what I was searching for. Came here by searching for %keyword%|

 90. Lelio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 14:24

  Wow, wonderful blog format! How lengthy have you been running a blog for? you make running a blog look easy. The total glance of your site is excellent, as well as the content!

 91. Lelio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 15:39

  Saved as a favorite, I like your website!|

 92. Lelio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 16:52

  This post gives clear idea for the new users of blogging, that really how to do blogging and site-building.|

 93. Lélio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 18:02

  Yesterday, while I was at work, my sister stole my apple ipad and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!|

 94. Lelio Vieira Carneiro

  27 października 2017 at 19:11

  Hi there! This post couldn’t be written much better! Looking at this article reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I am going to forward this information to him. Pretty sure he will have a very good read. Thanks for sharing!|

 95. Lelio Junior

  27 października 2017 at 20:21

  great issues altogether, you just won a new reader. What may you recommend about your publish that you simply made a few days in the past? Any positive?|

 96. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  27 października 2017 at 21:27

  Do you have any video of that? I’d want to find out more details.|

 97. Lelio Vieira Carneiro

  27 października 2017 at 21:31

  Thankfulness to my father who told me about this webpage, this weblog is truly awesome.|

 98. Lelio Junior

  27 października 2017 at 22:43

  Someone essentially lend a hand to make significantly articles I’d state. This is the first time I frequented your web page and to this point? I surprised with the research you made to make this actual submit extraordinary. Magnificent activity!|

 99. Lelio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 23:53

  Hey There. I discovered your blog using msn. This is a very well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read extra of your useful information. Thanks for the post. I’ll certainly return.|

 100. Lelio Vieira Carneiro Junior

  28 października 2017 at 01:02

  Spot on with this write-up, I really think this website needs a lot more attention. I’ll probably be returning to read more, thanks for the advice!|

 101. Lelio Vieira Carneiro Junior

  28 października 2017 at 02:12

  Wow, wonderful weblog layout! How lengthy have you been blogging for? you made running a blog glance easy. The entire glance of your web site is excellent, let alone the content material!

 102. Lelio Vieira Carneiro

  28 października 2017 at 03:23

  Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing. Do you have any points for newbie blog writers? I’d genuinely appreciate it.|

 103. Lélio Vieira Carneiro Junior

  28 października 2017 at 04:39

  This is very attention-grabbing, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look ahead to in quest of extra of your fantastic post. Also, I’ve shared your site in my social networks|

 104. Lelio Junior

  28 października 2017 at 05:57

  It’s not my first time to pay a visit this web site, i am browsing this website dailly and obtain nice data from here daily.|

 105. Itamar Serp

  28 października 2017 at 15:41

  hey there and thank you for your information – I’ve certainly picked up something new from right here. I did however expertise some technical points using this website, as I experienced to reload the web site a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective intriguing content. Ensure that you update this again soon.|

 106. José Wilame Araújo Rodrigues

  29 października 2017 at 00:30

  This design is spectacular! You most certainly know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!|

 107. Grupo Coral

  29 października 2017 at 07:58

  It’s awesome to pay a visit this website and reading the views of all friends about this paragraph, while I am also eager of getting knowledge.|

 108. Grupo Coral presidios

  29 października 2017 at 16:23

  Do you have any video of that? I’d love to find out some additional information.|

 109. Lelio Vieira Carneiro Junior

  30 października 2017 at 09:51

  First off I would like to say great blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you do not mind. I was interested to find out how you center yourself and clear your head before writing. I’ve had trouble clearing my mind in getting my thoughts out there. I do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally wasted just trying to figure out how to begin. Any suggestions or tips? Cheers!|

 110. Umanizzare presidios

  30 października 2017 at 19:43

  It’s very simple to find out any topic on web as compared to textbooks, as I found this paragraph at this web site.|

 111. Grupo Coral fraude

  31 października 2017 at 05:03

  You ought to take part in a contest for one of the finest websites on the web. I will highly recommend this website!|

 112. Itamar Serpa Fernandes

  31 października 2017 at 14:54

  Pretty section of content. I simply stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your weblog posts. Anyway I’ll be subscribing for your augment or even I success you get right of entry to consistently fast.|

 113. home security

  31 października 2017 at 16:13

  My partner and I stumbled over here from a different web address and
  thought I may as well check things out. I like what I see so i am just following you.
  Look forward to looking at your web page repeatedly.

 114. Umanizzare Gestão Prisional Ltda

  1 listopada 2017 at 00:53

  Peculiar article, just what I was looking for.|

 115. José Wilame Araújo Rodrigues

  1 listopada 2017 at 09:58

  Wonderful post however , I was wondering if you could write a litte more on this subject? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit more. Bless you!|

 116. Grupo Coral presidios

  1 listopada 2017 at 20:10

  These are genuinely fantastic ideas in concerning blogging. You have touched some fastidious points here. Any way keep up wrinting.|

 117. Grupo Coral

  2 listopada 2017 at 06:19

  WOW just what I was searching for. Came here by searching for %keyword%|

 118. make certain asbestos

  2 listopada 2017 at 07:49

  This design is wicked! You definitely know how to keep a reader amused.
  Between your wit and your videos, I was almost moved to start
  my own blog (well, almost…HaHa!) Great job. I really enjoyed what
  you had to say, and more than that, how you
  presented it. Too cool!

 119. reverse phone lookup

  2 listopada 2017 at 14:43

  Hello, i think that i saw you visited my web site thus i came to “return the favor”.I’m trying to
  find things to enhance my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 120. Dorris

  7 listopada 2017 at 22:41

  Simply desire to say your article is as amazing. The clarity
  in your post is just cool and i could assume you’re
  an expert on this subject. Well with your permission allow me to
  grab your feed to keep up to date with forthcoming post.
  Thanks a million and please keep up the enjoyable work.

 121. just another

  8 listopada 2017 at 16:17

  QRWsZD This excellent website certainly has all of the information and facts I wanted concerning this subject and didn at know who to ask.

 122. asbestos removal

  8 listopada 2017 at 22:50

  Excellent article! We will be linking to this great content on our site.
  Keep up the good writing.

 123. Hulda

  10 listopada 2017 at 01:42

  Excellent post. Keep posting such kind of information on your
  site. Im really impressed by your site.
  Hey there, You have done a fantastic job. I’ll certainly digg it and
  in my opinion recommend to my friends. I am sure they’ll be benefited from this
  site.

 124. timex check

  10 listopada 2017 at 14:52

  Hello everyone, it’s my first visit at this site, and article is truly fruitful
  for me, keep up posting these types of posts.

 125. Ernesto

  10 listopada 2017 at 15:33

  Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to
  and you are just extremely great. I actually like what you’ve acquired here,
  certainly like what you’re saying and the way in which you
  say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it smart.
  I can’t wait to read far more from you. This is really a great web site.

 126. home security camera systems wireless

  11 listopada 2017 at 18:20

  To keep your valuables safely?

 127. Lavada

  12 listopada 2017 at 03:37

  Admiring the time and effort you put into your site and in depth information you present.
  It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed material.
  Excellent read! I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds
  to my Google account.

 128. Luiz Gastao Bittencourt da Silva

  12 listopada 2017 at 08:40

  Hey! I know this is kinda off topic but I was wondering
  which blog platform are you using for this website? I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at options for another platform.

  I would be fantastic if you could point me in the direction of a good
  platform.

 129. home security systems reviews diy

  12 listopada 2017 at 22:08

  Maybe you have dropping outdoor home in your own home?

 130. home security cameras amazon uk

  14 listopada 2017 at 05:56

  To help keep your belongings in complete safety?

 131. us.norton.com

  15 listopada 2017 at 13:54

  Wow, great blog post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 132. Pingback: Google

 133. Kitchens For Sale

  16 listopada 2017 at 06:44

  Im grateful for the blog post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 134. Pingback: adam and eve sex toy shop

 135. trustworthy seo company

  20 listopada 2017 at 02:24

  Thanks for the blog.Thanks Again. Much obliged.

 136. Floor visualiser app

  20 listopada 2017 at 05:48

  woh I am cheerful to find this website through google.

 137. you can try this out

  20 listopada 2017 at 09:11

  Please forgive my bad English.I have been reading out many of your articles and i can state nice stuff. I will make sure to bookmark your blog.

 138. Pingback: senegal quel hemisphere

 139. Pingback: 2018 work at home jobs

 140. Pingback: Woodland Park, New Jersey

 141. Pingback: SEO specialist

 142. scary horror stories

  22 listopada 2017 at 19:14

  I will immediately seize your rss feed as I can at find your email subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any? Please let me know so that I may just subscribe. Thanks.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra