Wydarzenie

Konferencja „Zdaniem niepełnosprawnych”

Dlaczego taki temat?

Pomysł na konferencję rodził się kilka lat pod wpływem rozmów z przedstawicielami różnych środowisk osób niepełnosprawnych, zarówno osób, których niepełnosprawność dotyka bezpośrednio, jak osób pracujących z nimi. Niejednokrotnie padły słowa nawiązujące do obecnej sytuacji osób niepełnosprawnych prowadzające się głównie do tego, że pewne rzeczy miały być wprowadzone, ale ostatecznie nie weszły w życie lub zostały wprowadzone tylko powierzchownie. Chodzi przede wszystkim o dostosowania dla osób niepełnosprawnych w życiu codziennym – w komunikacji miejskiej, na uczelniach, w ośrodkach kultury, praktycznie w każdej sferze życia. Nie oznacza to oczywiście, że żadne kroki nie zostały poczynione w stronę polepszenia sytuacji osób niepełnosprawnych. Bardzo cieszy fakt, że władze starają się wprowadzać pewne ułatwienia. Jednak wciąż jest to niestety za mało. To jest także kwestia tego, że głos osób niepełnosprawnych i osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi – czyli tych, których przepisy najbardziej dotyczą – nie jest bardzo często słyszalny.

Po długim czasie przemyśleń na ten temat doszłyśmy do wniosku, że warto by było zorganizować konferencję, która pełniłaby funkcję swego rodzaju tuby, przez którą osoby niepełnosprawne mogłyby powiedzieć, co ich najbardziej dotyka, jak postrzegają swoja sytuację i co wymaga zmiany. Uważamy, że oni sami najlepiej dostrzegą to, co nie działa jak powinno, wielokrotnie mają też konkretne rozwiązania danej sytuacji. Dlatego warto ich po prostu wysłuchać. Stąd zrodził się pomysł na temat konferencji „Zdaniem niepełnosprawnych”. Bardzo zależało nam, żeby podczas konferencji wypowiadały się w miarę możliwości same osoby niepełnosprawne, ale nie zabraknie wśród nas również prelegentów, którzy co prawda są pełnosprawni, ale przez wiele lat pracowali z osobami z niepełnosprawnością i mają mnóstwo cennych uwag do przekazania.

Osoby niepełnosprawne nie są i nigdy nie powinny być traktowane w żaden sposób jak gorsza część społeczeństwa – są jego pełnoprawnymi i pełnowartościowymi członkami. Z tego tytułu powinno się zadbać o to, aby ułatwić im sprawy, które z racji samej niepełnosprawności stanowią dla nich pewne przeszkody. Niestety w rzeczywistości bywa różnie. Nawet, jeśli zostaną uchwalone przepisy, które zakładają dostosowanie jakiejś sfery życia, to nie zawsze z różnych przyczyn są wprowadzone w życie.

Warto zaznaczyć, że sama konferencja ma charakteru pozytywny, ponieważ wraz ze wskazaniem tego, co nie działa, chcieliśmy podyskutować nas tym, jak można pewne rzeczy poprawić i zaproponować rozwiązania poruszanych problemów. Jednym z ważnych aspektów tej konferencji jest dotarcie do ludzi, którzy realnie podejmują decyzje prawne i którzy mają możliwość zmienić sytuację osób niepełnosprawnych. Dlatego zdecydowałyśmy się zorganizować konferencję właśnie w Sejmie RP, czyli w sercu ośrodka decyzyjnego. Konferencja będzie nagrywana, także nawet, jeśli ktoś nie będzie mógł uczestniczyć w samym wydarzeniu, to może później odsłuchać ją w Internecie.

Kolejnym argumentem, który do nas silnie przemawiał, jest to, że niepełnosprawność jest rzeczywistością, która może dotknąć każdego, jeśli nie bezpośrednio, to przynajmniej w sposób pośredni. Jej przyczyny są różne – najogólniej rzecz biorąc, rozróżnia się niepełnosprawność, z którą człowiek się rodzi i tę nabytą w ciągu życia przez różnego rodzaju choroby, wypadki czy najzwyczajniej proces starzenia się. Dbając o osoby niepełnosprawne, dbamy tak naprawdę o nas wszystkich – o to dobro wspólne, za które jesteśmy wszyscy odpowiedzialni. Myślimy, że na miejscu są tu słowa Św. Pawła „Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnicie prawo Chrystusowe”. Trzeba sobie nawzajem pomagać, skoro jest taka możliwość. Skoro możemy to zrobić, to zadbajmy o to, żeby osobom niepełnosprawnym żyło się choć trochę lepiej.

I tu dochodzimy do jeszcze jednego wymiaru konferencji – czyli ukazanie wartości życia osób niepełnosprawnych, o czym było wspomniane wcześniej. Bardzo niepokoi nas głos pewnych środowisk, które postrzegają dzieci nienarodzone, u których podejrzewa się poważne choroby, mające prowadzić po urodzeniu do niepełnosprawności, jako niepełnowartościowych ludzi, których można abortować. Nie zgadzamy się na taką narrację ani z argumentem, że osoby niepełnosprawne są ciężarem. Środowisko osób niepełnosprawnych jest bardzo zróżnicowane. Wśród nich są osoby, które potrzebują codziennej pomocy, ale są też takie, które są bardzo samodzielne. Można wymienić multum przykładów, gdzie osoba niepełnosprawna przez swoją pracowitość i wolę walki dokonała rzeczy niesamowitych. A nawet, jeśli osoba niepełnosprawna potrzebuje codziennej opieki, to zawsze jest dla nas darem i możemy się od niej sporo nauczyć. Niejednokrotnie powtarzają to osoby, które pracują od wielu lat z osobami niepełnosprawnymi. (Osobiście bardzo wiele nauczyłam się od osób, które miały sprzężoną niepełnosprawność, przez samą ich obecność).

Dlaczego taki wybór prelegentów?

Zależało nam na tym, aby pojawili się reprezentanci różnych środowisk osób niepełnosprawnych, ponieważ każdy rodzaj niepełnosprawności wiąże się z innymi trudnościami. Inne problemy w życiu codziennym napotyka osoba niewidoma (np. w kwestii poruszania się po mieście), inne osoba z niedosłuchem (szczególnie w sferze komunikacji międzyludzkiej), a jeszcze inne osoba głuchoniewidoma. Chcieliśmy ukazać bogactwo i różnorodność wśród samych osób niepełnosprawnych, ale też to, że do każdego człowieka należy podchodzić indywidualnie. Bardzo się cieszymy, że na naszej konferencji wygłoszą osoby niewidome, niesłyszące czy z niepełnosprawnością ruchową. Jest to dla nas prawdziwy zaszczyt, a jednocześnie sami oczekujemy z wielkim zainteresowaniem ich prelekcji, jak również wystąpień osób, które od wielu lat pracują z osobami niepełnosprawnymi. 

Zdajemy sobie sprawę, że na konferencji nie jesteśmy w stanie wyczerpać tematu, możemy jedynie zasygnalizować najważniejsze kwestie. Jednak może być to początek głębszej dyskusji oraz impuls do podjęcia konkretnych kroków, aby osobom niepełnosprawnym żyło się lepiej. A może nawet nasza konferencja zaowocuje współpracą miedzy różnymi środowiskami w tej sferze.

Prelegenci:

Dr Bawer Aondo-Akaa – Rodowity nowohucianin, doktor teologii, niepełnosprawny aktywista, wolontariusz fundacji Pro-Prawo do życia oraz KLIKI – Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół. Pasjonat myśli Gilberta K. Chestertona. polityk partii Prawica Rzeczypospolitej, działacz społeczny, doktor teologii.

Dr Marta Cywińska – dr nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, felietonistka, dziennikarka, a zarazem poetka, prozaiczka, krytyk literacki i życia społecznego. Tłumaczy literaturę francuskojęzyczną, frankofońską oraz współczesną poezję włoską. Angażuje się w różne formy działalności społecznej – m.in. w ramach Narodowej Organizacji Kobiet. Jest autorką ponad 500 publikacji o charakterze popularyzatorskim (w tym poświęconych muzyce folkowej oraz obyczajowości okresu międzywojennego). Jej zainteresowania koncentrują się także wokół problematyki wartości,  gender, obrony życia nienarodzonych, wychowania patriotycznego, obyczajowości kresowej, tanatologii, duchowości osób z zespołem Aspergera oraz wspomagania dzieci dotkniętych różnymi formami przemocy.

Monika Szymanek-Szawracka – doktorantka 3. roku pedagogiki stacjonarnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Bada tematykę osób z wszelkiego rodzaju niedosłuchem, która jest jej bardzo bliska i z którą wiąże swoją rozprawę doktorską. Poza nauką uwielbia sport. Jest instruktorką łyżwiarstwa figurowego, a niebawem również rolkarstwa. Dodatkowo gra w siatkówkę.

Iwona Goossens – studiowała filologię angielską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, a po ukończeniu studiów pojechała do Belgii, gdzie nauczyła się języka francuskiego. Będąc w Belgii udzielała przez Skype’a lekcji z języka angielskiego, a następnie, już w Polsce, zajmowała się tłumaczeniami oraz pracowała w agencji pracy tymczasowej, gdzie szukała zakwaterowań dla osób wyjeżdżających, aby pracować we Francji lub Belgii.

Daniel Kordulski – pracownik Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zajmuje się m.in. adaptacją materiałów dydaktycznych dla niewidomych studentów. Brał udział w projektach mających przybliżać społeczeństwu, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży, świat osób niewidomych (np. „Nauka bez Barier”, „W klasie bez tablicy”, „Dzień Białej Laski”, Lubelskie Targi Aktywności Osób Niepełnosprawnych, „Wolontariat na odległym kontynencie”)

Barbara Szymańska – pedagog, wiceprezes Fundacji Audiodeskrypcja, specjalista w zakresie tworzenia i wdrażania audiodeskrypcji, przedstawicielka Rady Organizacji Pozarządowych przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pionierka audiodeskrypcji w Polsce. Współautorka standardów tworzenia audiodeskrypcji do produkcji audiowizualnych oraz autorka rekomendacji kompleksowego udostępniania instytucji muzealnych i tworzenia audiodeskrypcji do dzieł plastycznych. Od 2006 konsultuje i tworzy audiodeskrypcję do kinematografii (filmy 2D, 3D i fulldome, filmy fabularne, dokumentalne i animowane, seriale telewizyjne), dzieł scenicznych (spektakle teatralne, operowe), dzieł plastycznych (malarstwo, fotografia, instalacje, rzeźba, historia sztuki z audiodeskrypcją), a także eksponatów przyrody, zabytków architektury oraz szlaków turystycznych. Jako trener prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu kompleksowego udostępniania kultury i tworzenia audiodeskrypcji. Pracownik kadry Uniwersytetu Adama Mickiewicza w ramach Studiów Podyplomowych Tłumaczenia Audiowizualnego oraz Uniwersytetu Śląskiego w ramach Kwalifikacyjnych Studiów Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia. Laureatka XVI edycji Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku za wdrażanie audiodeskrypcji do spektakli teatralnych, filmów, wystaw oraz Wyróżniona „Świadectwem Otwartego Umysłu” przez Gazetę Wyborczą za umożliwianie korzystania z dobrodziejstw kultury i sztuki dzieciom i dorosłym osobom niewidomym i słabowidzącym.

ks. Łukasz Mikołajczyk – orionista, organizator rekolekcji w Brańszczyku, opiekun wspólnoty Drabiny Jakubowej – wspólnoty osób niepełnosprawnych oraz wolontariuszy. Z urodzenia Częstochowianin. Prowadzi również bloga „Kawa ks. Orione”

Małgorzata Książek – pracownik Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym (TPG) w Warszawie. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej (obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej – APS). Jest tyflo- i surdopedagogiem, a także instruktorem orientacji przestrzennej.  Od 30 lat pracuje na rzecz oraz z osobami głuchoniewidomymi – dorosłymi i dziećmi. Początkowo pracowała w Zarządzie Głównym Polskiego Związku Niewidomych, w Dziale Tyflologicznym. Od około 20 lat współpracuje z Akademią Pedagogiki Specjalnej, prowadząc zajęcia dydaktyczne ze studentami z zakresu metodyki wspomagania osób głuchoniewidomych i komunikacji dzieci ze złożoną niepełnosprawnością. W ramach TPG prowadzi m.in. szkolenia dotyczące podnoszenia świadomości na temat osób z podwójnym uszkodzeniem zmysłów wzroku i słuchu. Jest autorką książki i artykułów związanych z tematyką głuchoślepoty oraz tłumaczeń i opracowań z tego zakresu.

Elżbieta Paradowska – pracownik Akademii Pedagogiki Specjalnej (APS), w Warszawie, w Zakładzie Podstaw Pedagogiki Specjalnej. Ukończyła w roku 1987 WSPS (obecnie APS) – specjalność: rewalidacja niewidomych i niedowidzących. Początkowo pracowała w Zarządzie Głównym Polskiego Związku Niewidomych, w Dziale Małego Dziecka i Współpracy z Rodziną. W roku 1997 ukończyła podyplomowe studium Wczesnej Rehabilitacji dzieci słabowidzących i niewidomych na WSPS. Pracowała m.in. jako specjalista wczesnej interwencji, z dziećmi z uszkodzonym wzrokiem (i najczęściej dodatkowymi zaburzeniami) oraz z ich rodzicami, w środowisku domowym., a także jako instruktor orientacji przestrzennej na turnusach dla osób głuchoniewidomych (tj. ze współwystępującym uszkodzeniem słuchu i wzroku). Interesuje się w szczególności tematyką dotyczącą dzieci głuchoniewidomych oraz ich rodzin. Jest autorem artykułów poświęconych tej problematyce, jak również traktujących o edukacji dziecka głuchoniewidomego. Jest członkiem Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym.

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

43 komentarze

43 Komentarzy

 1. Hania

  12 października 2017 at 21:00

  Bardzo się cieszę, że odbywają się takie konferencje

  Osoby niepełnosprawne naprawdę są Darem Niebios dla nas, choć nie zawsze ( jak pisząca) jesteśmy zdolni to zauważać, niestety…
  Jedynie, czego nie mogę zrozumieć jest to ciągłe zrównywanie osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi?
  przecież samo nazewnictwo mówi nam, że niepełnosprawność jest pewnym brakiem sprawności.

  Wiem z rodzinnego doświadczenia ile komplikacji i frustracji zrodziła ta idea ( szlachetna zapewne) podczas pierwszych dni szkolnych w klasie tzw integracyjnej
  Błyskotliwe dzieci musiały zrównywać się z dzieckiem dalekim do doskonałości.
  To było frustrujące dla wszystkich, od nauczycielki po dzieci i ich rodziców.
  Koniec, końców dziecko niepełnosprawne trafiło do szkoły specjalnej i wśród podobnych sobie zwyczajnie- rozkwitało 🙂

  Także, kochani Rodzice nie dajcie sobie wmówić, że ” wszystkie dzieci są równe”
  Bo nie są!
  Dbajcie o swoje niepełnosprawne dzieciaczki i nie krzywdźcie ich sloganami

  „powinno się zadbać o to, aby ułatwić im sprawy, które z racji samej niepełnosprawności stanowią dla nich pewne przeszkody”

  Ułatwienie to nie to samo co zniesienie przeszkód
  One są i będą
  Pamiętajcie o tym!

 2. lelio vieira carneiro junior

  17 października 2017 at 05:04

  Hi! I know this is somewhat off-topic but I had to ask. Does operating a well-established website such as yours require a large amount of work? I am brand new to writing a blog but I do write in my diary every day. I’d like to start a blog so I will be able to share my personal experience and thoughts online. Please let me know if you have any recommendations or tips for new aspiring bloggers. Thankyou!|

 3. Grupo Coral

  17 października 2017 at 16:55

  I all the time used to read article in news papers but now as I am a user of net so from now I am using net for content, thanks to web.|

 4. Luiz Gastão Bittencourt

  17 października 2017 at 19:23

  I’ve been exploring for a little bit for any high quality articles or weblog posts in this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site. Reading this info So i’m satisfied to show that I have an incredibly good uncanny feeling I found out just what I needed. I such a lot undoubtedly will make certain to don?t overlook this site and provides it a glance regularly.|

 5. Lelio Vieira Carneiro

  17 października 2017 at 21:33

  My relatives always say that I am killing my time here at net, however I know I am getting familiarity daily by reading such fastidious articles.|

 6. Lelio Vieira Carneiro

  17 października 2017 at 23:55

  Howdy! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? My blog goes over a lot of the same topics as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to send me an email. I look forward to hearing from you! Great blog by the way!|

 7. mp3 search engine with direct downloads

  18 października 2017 at 00:51

  Excellent blog here! Additionally your website lots up fast! What web host are you the use of? Can I get your affiliate link for your host? I want my website loaded up as fast as yours lol|

 8. Itamar Serpa

  18 października 2017 at 01:48

  It is perfect time to make some plans for the long run and it’s time to be happy. I’ve read this put up and if I may I want to suggest you few attention-grabbing issues or tips. Maybe you can write next articles relating to this article. I want to learn even more things approximately it!|

 9. Luiz Gastão Bittencourt da Silva

  18 października 2017 at 02:15

  It is in point of fact a nice and helpful piece of info. I’m happy that you simply shared this useful info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.|

 10. Carlos Eduardo Veiga

  18 października 2017 at 04:41

  naturally like your web-site however you have to test the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to tell the truth then again I will surely come again again.|

 11. Jose Wilame Araujo Rodrigues

  18 października 2017 at 06:35

  Everything is very open with a precise description of the issues. It was definitely informative. Your website is extremely helpful. Many thanks for sharing!|

 12. Itamar Serpa Fernandes

  18 października 2017 at 08:17

  Howdy, I do believe your website could possibly be having web browser compatibility problems. When I take a look at your site in Safari, it looks fine but when opening in IE, it’s got some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Other than that, fantastic website!|

 13. MAGA

  18 października 2017 at 09:30

  These are actually wonderful ideas in concerning blogging. You have touched some nice points here. Any way keep up wrinting.|

 14. José Wilame Araújo Rodrigues

  18 października 2017 at 10:02

  It’s going to be finish of mine day, however before finish I am reading this fantastic post to increase my experience.|

 15. Itamar Serpa

  18 października 2017 at 10:59

  I like the valuable information you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here frequently. I am quite certain I’ll learn plenty of new stuff right here! Best of luck for the next!|

 16. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  18 października 2017 at 11:45

  My spouse and I absolutely love your blog and find the majority of your post’s to be just what I’m looking for. Does one offer guest writers to write content in your case? I wouldn’t mind creating a post or elaborating on a number of the subjects you write about here. Again, awesome website!|

 17. Itamar Serp

  18 października 2017 at 13:33

  I appreciate, lead to I found exactly what I was taking a look for. You’ve ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye|

 18. Itamar Serpa Fernandes

  18 października 2017 at 14:05

  This is a great tip particularly to those new to the blogosphere. Simple but very precise info… Thanks for sharing this one. A must read article!|

 19. Carlos Eduardo Veiga

  18 października 2017 at 15:33

  I really like it when individuals come together and share thoughts. Great website, stick with it!|

 20. Umanizzare presidios

  18 października 2017 at 17:35

  Hey there! Would you mind if I share your blog with my myspace group? There’s a lot of people that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thanks|

 21. lelio vieira carneiro junior

  18 października 2017 at 17:52

  It’s in fact very complicated in this full of activity life to listen news on TV, therefore I only use internet for that reason, and obtain the newest information.|

 22. Egli Diana Pinto

  19 października 2017 at 08:59

  Superb, what a web site it is! This weblog presents valuable facts to us, keep it up.|

 23. Umanizzare presídios

  19 października 2017 at 11:27

  hey there and thank you for your information – I’ve certainly picked up anything new from right here. I did however expertise some technical issues using this site, since I experienced to reload the site many times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your high quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective intriguing content. Ensure that you update this again soon.|

 24. Luiz Gastão Bittencourt da Silva

  19 października 2017 at 13:55

  I have been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.|

 25. Dadado Veig

  19 października 2017 at 16:08

  hey there and thank you for your information – I have certainly picked up something new from right here. I did however expertise several technical points using this web site, since I experienced to reload the web site lots of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective interesting content. Make sure you update this again soon.|

 26. Lélio Vieira Carneiro Junio

  19 października 2017 at 18:14

  I need to to thank you for this fantastic read!! I definitely loved every little bit of it. I have you saved as a favorite to look at new things you post…|

 27. Itamar Serpa Fernandes

  19 października 2017 at 20:28

  Someone essentially assist to make severely articles I might state. That is the first time I frequented your web page and to this point? I amazed with the research you made to make this particular post extraordinary. Wonderful task!|

 28. Grupo Coral presidios

  19 października 2017 at 22:27

  Hey just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the screen in Ie. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The design look great though! Hope you get the issue solved soon. Many thanks|

 29. Itamar Serpa Fernandes

  20 października 2017 at 00:21

  Hello! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to take a look. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Fantastic blog and superb style and design.|

 30. Grupo Serval presídios

  20 października 2017 at 02:14

  Wonderful, what a blog it is! This web site presents helpful data to us, keep it up.|

 31. Lelio Vieira Carneiro

  20 października 2017 at 04:54

  Hi to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from this web page, and your views are fastidious for new visitors.|

 32. Luiz Gastão Bittencourt

  20 października 2017 at 07:26

  Valuable information. Lucky me I found your web site by chance, and I’m stunned why this coincidence didn’t took place earlier! I bookmarked it.|

 33. Umanizzare Gestão Prisional Ltda

  20 października 2017 at 10:05

  Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people think about worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks|

 34. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  20 października 2017 at 12:36

  Hi, I wish for to subscribe for this webpage to get hottest updates, thus where can i do it please help out.|

 35. Luiz Gastão Bittencourt da Silva

  20 października 2017 at 15:07

  Good day! I just would like to give you a huge thumbs up for the great information you’ve got here on this post. I’ll be coming back to your web site for more soon.|

 36. Lelio Junior

  20 października 2017 at 22:24

  I’m not sure where you are getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for magnificent information I was looking for this info for my mission.|

 37. Umanizzare Gestão Prisional Ltda

  21 października 2017 at 06:53

  Hi mates, how is the whole thing, and what you desire to say on the topic of this piece of writing, in my view its in fact remarkable in favor of me.|

 38. Egli Diana Pinto

  22 października 2017 at 00:38

  I’m gone to say to my little brother, that he should also pay a quick visit this website on regular basis to take updated from most recent information.|

 39. Egli Diana Pinto

  22 października 2017 at 09:21

  I visited various blogs however the audio quality for audio songs existing at this website is genuinely wonderful.|

 40. José Wilame Araújo Rodrigues

  22 października 2017 at 18:24

  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how could we communicate?|

 41. Grupo Coral presidios

  23 października 2017 at 03:20

  If some one desires to be updated with newest technologies therefore he must be pay a quick visit this website and be up to date every day.|

 42. tercio borlenghi junior

  23 października 2017 at 13:06

  Aw, this was an extremely good post. Spending some time and actual effort to produce a superb article… but what can I say… I put things off a lot and don’t seem to get anything done.|

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra