Wydarzenie

Konferencja „Zdaniem niepełnosprawnych”

Dlaczego taki temat?

Pomysł na konferencję rodził się kilka lat pod wpływem rozmów z przedstawicielami różnych środowisk osób niepełnosprawnych, zarówno osób, których niepełnosprawność dotyka bezpośrednio, jak osób pracujących z nimi. Niejednokrotnie padły słowa nawiązujące do obecnej sytuacji osób niepełnosprawnych prowadzające się głównie do tego, że pewne rzeczy miały być wprowadzone, ale ostatecznie nie weszły w życie lub zostały wprowadzone tylko powierzchownie. Chodzi przede wszystkim o dostosowania dla osób niepełnosprawnych w życiu codziennym – w komunikacji miejskiej, na uczelniach, w ośrodkach kultury, praktycznie w każdej sferze życia. Nie oznacza to oczywiście, że żadne kroki nie zostały poczynione w stronę polepszenia sytuacji osób niepełnosprawnych. Bardzo cieszy fakt, że władze starają się wprowadzać pewne ułatwienia. Jednak wciąż jest to niestety za mało. To jest także kwestia tego, że głos osób niepełnosprawnych i osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi – czyli tych, których przepisy najbardziej dotyczą – nie jest bardzo często słyszalny.

Po długim czasie przemyśleń na ten temat doszłyśmy do wniosku, że warto by było zorganizować konferencję, która pełniłaby funkcję swego rodzaju tuby, przez którą osoby niepełnosprawne mogłyby powiedzieć, co ich najbardziej dotyka, jak postrzegają swoja sytuację i co wymaga zmiany. Uważamy, że oni sami najlepiej dostrzegą to, co nie działa jak powinno, wielokrotnie mają też konkretne rozwiązania danej sytuacji. Dlatego warto ich po prostu wysłuchać. Stąd zrodził się pomysł na temat konferencji „Zdaniem niepełnosprawnych”. Bardzo zależało nam, żeby podczas konferencji wypowiadały się w miarę możliwości same osoby niepełnosprawne, ale nie zabraknie wśród nas również prelegentów, którzy co prawda są pełnosprawni, ale przez wiele lat pracowali z osobami z niepełnosprawnością i mają mnóstwo cennych uwag do przekazania.

Osoby niepełnosprawne nie są i nigdy nie powinny być traktowane w żaden sposób jak gorsza część społeczeństwa – są jego pełnoprawnymi i pełnowartościowymi członkami. Z tego tytułu powinno się zadbać o to, aby ułatwić im sprawy, które z racji samej niepełnosprawności stanowią dla nich pewne przeszkody. Niestety w rzeczywistości bywa różnie. Nawet, jeśli zostaną uchwalone przepisy, które zakładają dostosowanie jakiejś sfery życia, to nie zawsze z różnych przyczyn są wprowadzone w życie.

Warto zaznaczyć, że sama konferencja ma charakteru pozytywny, ponieważ wraz ze wskazaniem tego, co nie działa, chcieliśmy podyskutować nas tym, jak można pewne rzeczy poprawić i zaproponować rozwiązania poruszanych problemów. Jednym z ważnych aspektów tej konferencji jest dotarcie do ludzi, którzy realnie podejmują decyzje prawne i którzy mają możliwość zmienić sytuację osób niepełnosprawnych. Dlatego zdecydowałyśmy się zorganizować konferencję właśnie w Sejmie RP, czyli w sercu ośrodka decyzyjnego. Konferencja będzie nagrywana, także nawet, jeśli ktoś nie będzie mógł uczestniczyć w samym wydarzeniu, to może później odsłuchać ją w Internecie.

Kolejnym argumentem, który do nas silnie przemawiał, jest to, że niepełnosprawność jest rzeczywistością, która może dotknąć każdego, jeśli nie bezpośrednio, to przynajmniej w sposób pośredni. Jej przyczyny są różne – najogólniej rzecz biorąc, rozróżnia się niepełnosprawność, z którą człowiek się rodzi i tę nabytą w ciągu życia przez różnego rodzaju choroby, wypadki czy najzwyczajniej proces starzenia się. Dbając o osoby niepełnosprawne, dbamy tak naprawdę o nas wszystkich – o to dobro wspólne, za które jesteśmy wszyscy odpowiedzialni. Myślimy, że na miejscu są tu słowa Św. Pawła „Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnicie prawo Chrystusowe”. Trzeba sobie nawzajem pomagać, skoro jest taka możliwość. Skoro możemy to zrobić, to zadbajmy o to, żeby osobom niepełnosprawnym żyło się choć trochę lepiej.

I tu dochodzimy do jeszcze jednego wymiaru konferencji – czyli ukazanie wartości życia osób niepełnosprawnych, o czym było wspomniane wcześniej. Bardzo niepokoi nas głos pewnych środowisk, które postrzegają dzieci nienarodzone, u których podejrzewa się poważne choroby, mające prowadzić po urodzeniu do niepełnosprawności, jako niepełnowartościowych ludzi, których można abortować. Nie zgadzamy się na taką narrację ani z argumentem, że osoby niepełnosprawne są ciężarem. Środowisko osób niepełnosprawnych jest bardzo zróżnicowane. Wśród nich są osoby, które potrzebują codziennej pomocy, ale są też takie, które są bardzo samodzielne. Można wymienić multum przykładów, gdzie osoba niepełnosprawna przez swoją pracowitość i wolę walki dokonała rzeczy niesamowitych. A nawet, jeśli osoba niepełnosprawna potrzebuje codziennej opieki, to zawsze jest dla nas darem i możemy się od niej sporo nauczyć. Niejednokrotnie powtarzają to osoby, które pracują od wielu lat z osobami niepełnosprawnymi. (Osobiście bardzo wiele nauczyłam się od osób, które miały sprzężoną niepełnosprawność, przez samą ich obecność).

Dlaczego taki wybór prelegentów?

Zależało nam na tym, aby pojawili się reprezentanci różnych środowisk osób niepełnosprawnych, ponieważ każdy rodzaj niepełnosprawności wiąże się z innymi trudnościami. Inne problemy w życiu codziennym napotyka osoba niewidoma (np. w kwestii poruszania się po mieście), inne osoba z niedosłuchem (szczególnie w sferze komunikacji międzyludzkiej), a jeszcze inne osoba głuchoniewidoma. Chcieliśmy ukazać bogactwo i różnorodność wśród samych osób niepełnosprawnych, ale też to, że do każdego człowieka należy podchodzić indywidualnie. Bardzo się cieszymy, że na naszej konferencji wygłoszą osoby niewidome, niesłyszące czy z niepełnosprawnością ruchową. Jest to dla nas prawdziwy zaszczyt, a jednocześnie sami oczekujemy z wielkim zainteresowaniem ich prelekcji, jak również wystąpień osób, które od wielu lat pracują z osobami niepełnosprawnymi. 

Zdajemy sobie sprawę, że na konferencji nie jesteśmy w stanie wyczerpać tematu, możemy jedynie zasygnalizować najważniejsze kwestie. Jednak może być to początek głębszej dyskusji oraz impuls do podjęcia konkretnych kroków, aby osobom niepełnosprawnym żyło się lepiej. A może nawet nasza konferencja zaowocuje współpracą miedzy różnymi środowiskami w tej sferze.

Prelegenci:

Dr Bawer Aondo-Akaa – Rodowity nowohucianin, doktor teologii, niepełnosprawny aktywista, wolontariusz fundacji Pro-Prawo do życia oraz KLIKI – Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół. Pasjonat myśli Gilberta K. Chestertona. polityk partii Prawica Rzeczypospolitej, działacz społeczny, doktor teologii.

Dr Marta Cywińska – dr nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, felietonistka, dziennikarka, a zarazem poetka, prozaiczka, krytyk literacki i życia społecznego. Tłumaczy literaturę francuskojęzyczną, frankofońską oraz współczesną poezję włoską. Angażuje się w różne formy działalności społecznej – m.in. w ramach Narodowej Organizacji Kobiet. Jest autorką ponad 500 publikacji o charakterze popularyzatorskim (w tym poświęconych muzyce folkowej oraz obyczajowości okresu międzywojennego). Jej zainteresowania koncentrują się także wokół problematyki wartości,  gender, obrony życia nienarodzonych, wychowania patriotycznego, obyczajowości kresowej, tanatologii, duchowości osób z zespołem Aspergera oraz wspomagania dzieci dotkniętych różnymi formami przemocy.

Monika Szymanek-Szawracka – doktorantka 3. roku pedagogiki stacjonarnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Bada tematykę osób z wszelkiego rodzaju niedosłuchem, która jest jej bardzo bliska i z którą wiąże swoją rozprawę doktorską. Poza nauką uwielbia sport. Jest instruktorką łyżwiarstwa figurowego, a niebawem również rolkarstwa. Dodatkowo gra w siatkówkę.

Iwona Goossens – studiowała filologię angielską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, a po ukończeniu studiów pojechała do Belgii, gdzie nauczyła się języka francuskiego. Będąc w Belgii udzielała przez Skype’a lekcji z języka angielskiego, a następnie, już w Polsce, zajmowała się tłumaczeniami oraz pracowała w agencji pracy tymczasowej, gdzie szukała zakwaterowań dla osób wyjeżdżających, aby pracować we Francji lub Belgii.

Daniel Kordulski – pracownik Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zajmuje się m.in. adaptacją materiałów dydaktycznych dla niewidomych studentów. Brał udział w projektach mających przybliżać społeczeństwu, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży, świat osób niewidomych (np. „Nauka bez Barier”, „W klasie bez tablicy”, „Dzień Białej Laski”, Lubelskie Targi Aktywności Osób Niepełnosprawnych, „Wolontariat na odległym kontynencie”)

Barbara Szymańska – pedagog, wiceprezes Fundacji Audiodeskrypcja, specjalista w zakresie tworzenia i wdrażania audiodeskrypcji, przedstawicielka Rady Organizacji Pozarządowych przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pionierka audiodeskrypcji w Polsce. Współautorka standardów tworzenia audiodeskrypcji do produkcji audiowizualnych oraz autorka rekomendacji kompleksowego udostępniania instytucji muzealnych i tworzenia audiodeskrypcji do dzieł plastycznych. Od 2006 konsultuje i tworzy audiodeskrypcję do kinematografii (filmy 2D, 3D i fulldome, filmy fabularne, dokumentalne i animowane, seriale telewizyjne), dzieł scenicznych (spektakle teatralne, operowe), dzieł plastycznych (malarstwo, fotografia, instalacje, rzeźba, historia sztuki z audiodeskrypcją), a także eksponatów przyrody, zabytków architektury oraz szlaków turystycznych. Jako trener prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu kompleksowego udostępniania kultury i tworzenia audiodeskrypcji. Pracownik kadry Uniwersytetu Adama Mickiewicza w ramach Studiów Podyplomowych Tłumaczenia Audiowizualnego oraz Uniwersytetu Śląskiego w ramach Kwalifikacyjnych Studiów Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia. Laureatka XVI edycji Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku za wdrażanie audiodeskrypcji do spektakli teatralnych, filmów, wystaw oraz Wyróżniona „Świadectwem Otwartego Umysłu” przez Gazetę Wyborczą za umożliwianie korzystania z dobrodziejstw kultury i sztuki dzieciom i dorosłym osobom niewidomym i słabowidzącym.

ks. Łukasz Mikołajczyk – orionista, organizator rekolekcji w Brańszczyku, opiekun wspólnoty Drabiny Jakubowej – wspólnoty osób niepełnosprawnych oraz wolontariuszy. Z urodzenia Częstochowianin. Prowadzi również bloga „Kawa ks. Orione”

Małgorzata Książek – pracownik Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym (TPG) w Warszawie. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej (obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej – APS). Jest tyflo- i surdopedagogiem, a także instruktorem orientacji przestrzennej.  Od 30 lat pracuje na rzecz oraz z osobami głuchoniewidomymi – dorosłymi i dziećmi. Początkowo pracowała w Zarządzie Głównym Polskiego Związku Niewidomych, w Dziale Tyflologicznym. Od około 20 lat współpracuje z Akademią Pedagogiki Specjalnej, prowadząc zajęcia dydaktyczne ze studentami z zakresu metodyki wspomagania osób głuchoniewidomych i komunikacji dzieci ze złożoną niepełnosprawnością. W ramach TPG prowadzi m.in. szkolenia dotyczące podnoszenia świadomości na temat osób z podwójnym uszkodzeniem zmysłów wzroku i słuchu. Jest autorką książki i artykułów związanych z tematyką głuchoślepoty oraz tłumaczeń i opracowań z tego zakresu.

Elżbieta Paradowska – pracownik Akademii Pedagogiki Specjalnej (APS), w Warszawie, w Zakładzie Podstaw Pedagogiki Specjalnej. Ukończyła w roku 1987 WSPS (obecnie APS) – specjalność: rewalidacja niewidomych i niedowidzących. Początkowo pracowała w Zarządzie Głównym Polskiego Związku Niewidomych, w Dziale Małego Dziecka i Współpracy z Rodziną. W roku 1997 ukończyła podyplomowe studium Wczesnej Rehabilitacji dzieci słabowidzących i niewidomych na WSPS. Pracowała m.in. jako specjalista wczesnej interwencji, z dziećmi z uszkodzonym wzrokiem (i najczęściej dodatkowymi zaburzeniami) oraz z ich rodzicami, w środowisku domowym., a także jako instruktor orientacji przestrzennej na turnusach dla osób głuchoniewidomych (tj. ze współwystępującym uszkodzeniem słuchu i wzroku). Interesuje się w szczególności tematyką dotyczącą dzieci głuchoniewidomych oraz ich rodzin. Jest autorem artykułów poświęconych tej problematyce, jak również traktujących o edukacji dziecka głuchoniewidomego. Jest członkiem Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym.

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

142 komentarze

142 Komentarzy

 1. Hania

  12 października 2017 at 21:00

  Bardzo się cieszę, że odbywają się takie konferencje

  Osoby niepełnosprawne naprawdę są Darem Niebios dla nas, choć nie zawsze ( jak pisząca) jesteśmy zdolni to zauważać, niestety…
  Jedynie, czego nie mogę zrozumieć jest to ciągłe zrównywanie osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi?
  przecież samo nazewnictwo mówi nam, że niepełnosprawność jest pewnym brakiem sprawności.

  Wiem z rodzinnego doświadczenia ile komplikacji i frustracji zrodziła ta idea ( szlachetna zapewne) podczas pierwszych dni szkolnych w klasie tzw integracyjnej
  Błyskotliwe dzieci musiały zrównywać się z dzieckiem dalekim do doskonałości.
  To było frustrujące dla wszystkich, od nauczycielki po dzieci i ich rodziców.
  Koniec, końców dziecko niepełnosprawne trafiło do szkoły specjalnej i wśród podobnych sobie zwyczajnie- rozkwitało 🙂

  Także, kochani Rodzice nie dajcie sobie wmówić, że ” wszystkie dzieci są równe”
  Bo nie są!
  Dbajcie o swoje niepełnosprawne dzieciaczki i nie krzywdźcie ich sloganami

  „powinno się zadbać o to, aby ułatwić im sprawy, które z racji samej niepełnosprawności stanowią dla nich pewne przeszkody”

  Ułatwienie to nie to samo co zniesienie przeszkód
  One są i będą
  Pamiętajcie o tym!

 2. Grupo Coral

  17 października 2017 at 16:55

  I all the time used to read article in news papers but now as I am a user of net so from now I am using net for content, thanks to web.|

 3. Lelio Vieira Carneiro

  17 października 2017 at 21:33

  My relatives always say that I am killing my time here at net, however I know I am getting familiarity daily by reading such fastidious articles.|

 4. mp3 search engine with direct downloads

  18 października 2017 at 00:51

  Excellent blog here! Additionally your website lots up fast! What web host are you the use of? Can I get your affiliate link for your host? I want my website loaded up as fast as yours lol|

 5. Jose Wilame Araujo Rodrigues

  18 października 2017 at 06:35

  Everything is very open with a precise description of the issues. It was definitely informative. Your website is extremely helpful. Many thanks for sharing!|

 6. MAGA

  18 października 2017 at 09:30

  These are actually wonderful ideas in concerning blogging. You have touched some nice points here. Any way keep up wrinting.|

 7. José Wilame Araújo Rodrigues

  18 października 2017 at 10:02

  It’s going to be finish of mine day, however before finish I am reading this fantastic post to increase my experience.|

 8. Itamar Serp

  18 października 2017 at 13:33

  I appreciate, lead to I found exactly what I was taking a look for. You’ve ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye|

 9. Umanizzare presidios

  18 października 2017 at 17:35

  Hey there! Would you mind if I share your blog with my myspace group? There’s a lot of people that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thanks|

 10. Egli Diana Pinto

  19 października 2017 at 08:59

  Superb, what a web site it is! This weblog presents valuable facts to us, keep it up.|

 11. Lélio Vieira Carneiro Junio

  19 października 2017 at 18:14

  I need to to thank you for this fantastic read!! I definitely loved every little bit of it. I have you saved as a favorite to look at new things you post…|

 12. Grupo Coral presidios

  19 października 2017 at 22:27

  Hey just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the screen in Ie. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The design look great though! Hope you get the issue solved soon. Many thanks|

 13. Grupo Serval presídios

  20 października 2017 at 02:14

  Wonderful, what a blog it is! This web site presents helpful data to us, keep it up.|

 14. Luiz Gastão Bittencourt da Silva

  20 października 2017 at 15:07

  Good day! I just would like to give you a huge thumbs up for the great information you’ve got here on this post. I’ll be coming back to your web site for more soon.|

 15. Egli Diana Pinto

  22 października 2017 at 00:38

  I’m gone to say to my little brother, that he should also pay a quick visit this website on regular basis to take updated from most recent information.|

 16. Egli Diana Pinto

  22 października 2017 at 09:21

  I visited various blogs however the audio quality for audio songs existing at this website is genuinely wonderful.|

 17. José Wilame Araújo Rodrigues

  22 października 2017 at 18:24

  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how could we communicate?|

 18. Lélio Vieira Carneiro Junio

  25 października 2017 at 03:43

  Thanks very nice blog!|

 19. Mirellka2D

  25 października 2017 at 16:08

  Musze sie wam pochwalic w koncu zrzucilam wage – 6 kilogramow. Przeszukalam chyba caly polski internet zeby znalezc cos na odchudzanie i znalazlam. Wygoglujcie sobie: ranking srodkow odchudzajacych xxally

 20. Lelio Junior

  25 października 2017 at 19:50

  Wonderful site you have here but I was wondering if you knew of any forums that cover the same topics talked about in this article? I’d really love to be a part of online community where I can get advice from other experienced people that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Bless you!|

 21. Lelio Vieira Carneiro

  25 października 2017 at 21:01

  Wonderful, what a website it is! This weblog presents helpful facts to us, keep it up.|

 22. Lelio Vieira Carneiro Junior

  25 października 2017 at 22:12

  I’d like to find out more? I’d like to find out some additional information.|

 23. Lelio Vieira Carneiro

  26 października 2017 at 01:46

  I was recommended this web site by my cousin. I’m now not sure whether or not this post is written through him as no one else realize such distinct approximately my trouble. You are wonderful! Thank you!|

 24. Lelio Junior

  26 października 2017 at 03:05

  Hi, this weekend is nice for me, for the reason that this time i am reading this impressive educational post here at my home.|

 25. Lelio Vieira Carneiro Junior

  26 października 2017 at 09:22

  Hi there! This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my previous room mate! He always kept chatting about this. I will forward this article to him. Fairly certain he will have a good read. Many thanks for sharing!|

 26. Lélio Vieira Carneiro Junior

  26 października 2017 at 17:12

  I love looking through a post that can make people think. Also, thanks for permitting me to comment!|

 27. Lelio Junior

  26 października 2017 at 18:27

  I all the time emailed this web site post page to all my associates, because if like to read it after that my links will too.|

 28. Lélio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 01:43

  This post will assist the internet people for creating new weblog or even a weblog from start to end.|

 29. Lélio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 02:59

  I always used to study piece of writing in news papers but now as I am a user of net therefore from now I am using net for content, thanks to web.|

 30. Lelio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 04:22

  I want to to thank you for this excellent read!! I definitely loved every bit of it. I have you saved as a favorite to look at new things you post…|

 31. Grupo Coral fraude

  27 października 2017 at 05:53

  Thanks for sharing your thoughts on %meta_keyword%. Regards|

 32. Lelio Vieira Carneiro

  27 października 2017 at 07:01

  I am in fact happy to read this weblog posts which consists of plenty of valuable information, thanks for providing such data.|

 33. Lélio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 09:25

  A motivating discussion is worth comment. I believe that you ought to publish more about this subject, it may not be a taboo matter but typically folks don’t discuss such subjects. To the next! Cheers!!|

 34. Lelio Vieira Carneiro

  27 października 2017 at 10:43

  These are in fact great ideas in on the topic of blogging. You have touched some fastidious points here. Any way keep up wrinting.|

 35. Lelio Vieira Carneiro

  27 października 2017 at 12:01

  Hello to all, it’s in fact a nice for me to pay a quick visit this website, it includes priceless Information.|

 36. Lelio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 13:18

  Hi, its nice article on the topic of media print, we all know media is a great source of information.|

 37. Jose Wilame Araujo Rodrigues

  27 października 2017 at 16:20

  This post will help the internet users for building up new web site or even a weblog from start to end.|

 38. Lelio Junior

  27 października 2017 at 17:04

  Informative article, just what I wanted to find.|

 39. Lelio Junior

  27 października 2017 at 18:13

  A fascinating discussion is worth comment. I believe that you ought to write more about this issue, it might not be a taboo subject but typically people don’t speak about such subjects. To the next! Kind regards!!|

 40. Lélio Vieira Carneiro Junior

  27 października 2017 at 19:23

  Hey there, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, wonderful blog!|

 41. Lelio Junior

  27 października 2017 at 20:33

  My brother recommended I would possibly like this blog. He used to be totally right. This submit actually made my day. You can not consider just how much time I had spent for this information! Thank you!|

 42. Lelio Vieira Carneiro

  27 października 2017 at 22:54

  I visited several blogs but the audio quality for audio songs existing at this web page is genuinely wonderful.|

 43. Lelio Vieira Carneiro Junior

  28 października 2017 at 00:04

  I’m really impressed along with your writing talents as neatly as with the layout to your weblog. Is that this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it is uncommon to peer a nice weblog like this one these days..|

 44. Lelio Vieira Carneiro Junior

  28 października 2017 at 01:14

  Awesome article.|

 45. Umanizzare presidios

  28 października 2017 at 01:15

  Superb blog! Do you have any hints for aspiring writers? I’m hoping to start my own blog soon but I’m a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m completely confused .. Any tips? Bless you!|

 46. Lelio Vieira Carneiro Junior

  28 października 2017 at 04:52

  I used to be suggested this web site through my cousin. I’m no longer sure whether or not this put up is written by way of him as no one else realize such specific approximately my difficulty. You are amazing! Thank you!|

 47. tercio borlenghi jr

  28 października 2017 at 10:50

  This text is priceless. Where can I find out more?|

 48. tercio borlenghi jr

  29 października 2017 at 03:08

  I just could not leave your site before suggesting that I extremely enjoyed the usual info a person provide for your visitors? Is going to be again frequently in order to inspect new posts|

 49. Itamar Serp

  30 października 2017 at 14:08

  Hi i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this article i thought i could also make comment due to this good post.|

 50. Luiz Gastão Bittencourt

  31 października 2017 at 09:06

  I think the admin of this web site is genuinely working hard in support of his web site, as here every stuff is quality based material.|

 51. trafficriderhackiphone

  31 października 2017 at 15:07

  Cheers, great stuff, I like.

 52. platinum hack ps4 }

  31 października 2017 at 23:16

  This is good. Cheers!

 53. google got me here. Cheers!

 54. Itamar Serp

  2 listopada 2017 at 10:50

  This info is priceless. Where can I find out more?|

 55. walking war robots hack

  2 listopada 2017 at 20:20

  I conceive this web site holds some real superb information for everyone : D.

 56. voidwarez

  4 listopada 2017 at 04:14

  I have interest in this, danke.

 57. katja.fun free

  4 listopada 2017 at 16:16

  Hi, i really think i will be back to your page

 58. show me how

  6 listopada 2017 at 18:47

  This does interest me

 59. website whenever

  7 listopada 2017 at 00:53

  Currently it sounds like Movable Type is the best blogging platform out there right now.
  (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

 60. timex watches

  8 listopada 2017 at 09:27

  Hi there i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read this article i thought i could also make comment due to this
  sensible paragraph.

 61. timex look

  13 listopada 2017 at 08:17

  Wow, this post is fastidious, my sister is analyzing these things,
  so I am going to tell her.

 62. home security camera reviews 2016

  14 listopada 2017 at 18:46

  Making use of concerned about your loved ones?

 63. Are you feeling that they is often more buy inside your house?

 64. dead by daylight 1.8.1 download

  25 listopada 2017 at 10:35

  very nice post, i actually love this web site, carry on it

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra