Z kraju

50 tys. zł kary za nieszczepienie się na grypę już wkrótce w Polsce! Do szczepień kwalifikować ma pielęgniarka

„Dobra zmiana” jedzie po bandzie – skomentowała Justyna Socha (Stowarzyszenie STOP NOP) fakt, iż na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się projekt ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw. „Dorośli! Biorą się i za nas. Będą przymusowe szczepienia akcyjne np. na grypę pod karą grzywny do 50 tys. zł. Kwalifikować ma pielęgniarka żeby poszło szybciej” alarmowała.

„Poszkodowanym przez powikłania szczepień chcą zamknąć usta pseudo funduszem kompensacyjnym – związek przyczynowy mają oceniać eksperci od szczepień – wszyscy regularnie zatrudniani przez… producentów… Dziecko musi być 14 dni w szpitalu. Ale przecież NOPów niemal nie ma. Zamiatali i będą to robić nadal niemal perfekcyjnie” podsumowała projekt.
Rzeczywiście uważna lektura projektu ustawy o chorobach zakaźnych daje powody do niepokoju. Pierwszą zasadniczą zmianą jest wprowadzenie tzw. szczepień akcyjnych, które ustawodawca definiuje jako organizowane lub koordynowane przez organy władzy publicznej szczepienia ochronne wykonywane interwencyjnie w związku z wystąpieniem na danym obszarze zwiększonej liczby zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną albo zwiększonego ryzyka ich wystąpienia.
Nowa ustawa przewiduje, że w celu wykluczenia przeciwwskazań do szczepienia ochronnego jego wykonanie jest poprzedzone badaniem kwalifikacyjnym, które przeprowadza lekarz. W przypadku szczepienia osoby pełnoletniej przeciw grypie badanie kwalifikacyjne może być przeprowadzone również przez pielęgniarkę posiadającą kwalifikacje do samodzielnego przeprowadzania badania fizykalnego oraz kwalifikacje określone w przepisach. Jak pokazuje polska praktyka, lekarze niekoniecznie przejmują się rzeczywistym stanem pacjenta kwalifikowanego do szczepień – w większości przypadków jeżeli już są badania, to pobieżne. W niektórych wypadkach zdarzało się, że lekarz kierował na szczepienie mimo wyraźnych przeciwwskazań. Nietrudno zatem domyślić się, jak będzie wyglądała ta „kwalifikacja” dokonywana przez pielęgniarki. Na zupełny skandal zakrawa jednak uznanie NOPu i przyznanie rekompensaty dopiero wówczas gdy dojdzie do co najmniej dwutygodniowej hospitalizacji pacjenta.
Ustawodawca powołuje Zespół Opiniodawczy Funduszu Kompensacyjnego Narodowego Programu Szczepień Ochronnych oraz Fundusz Kompensacyjny. Wniosek o przyznanie opiekuńczego świadczenia kompensacyjnego wnosi się do ministra właściwego do spraw zdrowia. Może on być złożony w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia, który był ostatnim dniem hospitalizacji wynikającej z powikłań poszczepiennych.  Wysokość opiekuńczego świadczenia kompensacyjnego ma być równa jednej siódmej kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pomnożonej przez liczbę rozpoczętych dni hospitalizacji, jednak nie może wynosić więcej niż 70 000 zł.
Ustawodawca podkreśla, iż zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 16 ustawy „niepożądany odczyn poszczepienny” to niepożądany objaw chorobowy pozostający w związku czasowym z wykonanym szczepieniem ochronnym. Tak więc definicja niepożądanego odczynu poszczepiennego została opracowana na potrzeby zapewnienia odpowiedniej czułości systemu nadzoru nad bezpieczeństwem szczepień i nie przesądza o istnieniu związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy podaniem szczepionki a wystąpieniem objawów chorobowych. Związek taki może być natomiast ustalany w drodze analizy epidemiologicznej dużej liczby zarejestrowanych zdarzeń tego typu. Dlatego też ustalenie uprawnień do otrzymania opiekuńczego zasiłku kompensacyjnego będzie się opierać nie na zgłoszeniu przez lekarza niepożądanego odczynu poszczepiennego, lecz na wystąpieniu – w określonym czasie po szczepieniu – wskazanych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zdrowia objawów chorobowych, które – zgodnie z aktualną wiedzą naukową – stanowią możliwe działania niepożądane szczepionek
Przyznanie świadczenia kompensacyjnego następuje – według przedłożonego projektu ustawy – w drodze decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia, który na wniosek wyżej wymienionego zespołu ustala jego wysokość, bądź… odmawia jego przyznania. Oznacza to, że nawet jeżeli wszystkie wymogi przyznania świadczenia rekompensacyjnego zostaną spełnione, nie jest przesądzone, że poszkodowany pacjent jakiekolwiek pieniądze otrzyma. Co więcej ustawodawca przewidział jedynie rekompensaty dla osób małoletnich – osoby dorosłe, u których wystąpią na przykład powikłania po szczepieniu na grypę – o jakiejkolwiek rekompensacie mogą zapomnieć.
„Sposób przeprowadzania szczepień ochronnych oraz poprzedzających je badań kwalifikacyjnych w zasadzie nie uległ zmianom, a nowelizacja przepisów w tym zakresie ma charakter redakcyjny i porządkujący” informuje ustawodawca w przedłożonym uzasadnieniu. To kolejny powód do niepokoju, ponieważ – jak wykazały przykłady wielu rodziców zmuszanych do szczepienia dzieci mimo występowania NOPu – kwalifikacja do szczepień w Polsce to zwyczajna fikcja, a pacjentem nie przejmują się ani lekarze, ani tym bardziej resort zdrowia.
Ustawa wprowadza Narodowy Program Szczepień Ochronnych, który przewiduje następujące kategorie szczepień ochronnych: „powszechne obowiązkowe szczepienia ochronne” stanowiące odpowiednik dotychczasowych obowiązkowych szczepień „kalendarzowych”, którymi są objęte poszczególne roczniki dzieci i młodzieży oraz „obowiązkowe szczepienia dla osób z grup ryzyka”, które dotyczą jedynie wybranych osób, które zostały objęte obowiązkiem szczepień ze względu na szczególne narażenie na zakażenie lub ryzyko ciężkiego przebiegu choroby. Ponadto wprowadza się dodatkową kategorię szczepień taką jak „zalecane szczepienia finansowane z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych”. W tej kategorii szczepień znajdą się szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B u osób dorosłych zakażonych wirusowym zapaleniem wątroby typu C, które do tej pory były realizowane jako szczepienia obowiązkowe. „Szczepienia te mają jednak charakter ochronny w wymiarze wyłącznie indywidualnym i brak jest dostatecznego uzasadnienia, aby ich wykonywanie u osób dorosłych było objęte obowiązkiem, który w przypadku jego niewykonania skutkuje wszczęciem postępowania egzekucyjnego” stwierdza ustawodawca w uzasadnieniu. Ww. szczepienie należy do tej samej grupy szczepień jak inne szczepienia zalecane np. szczepienia przeciw grypie u osób starszych czy też szczepienia kobiet w ciąży przeciw krztuścowi i brak jest uzasadnienia merytorycznego dla realizacji szczepień tego rodzaju u osób dorosłych w formie szczepień obowiązkowych.
Obowiązkowe mają być za to szczepienia akcyjne – w ramach tych szczepień, szczepienie na grypę będzie obligatoryjne.
Należy przy tym podkreślić, że wybór i zakup szczepionek odbywać się nadal będzie w drodze przetargu organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia – oznacza to, że resort zdrowia będzie kierował się ceną, a nie bezpieczeństwem pacjenta.
Ustawa ewidentnie została napisana pod dyktando szczepionkowego lobby. Na skandal zakrawa fakt, iż Stowarzyszenie STOP NOP nie zostało przez resort uwzględnione jako podmiot konsultacji społecznych.

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

124 komentarze

124 Komentarzy

 1. klioes vel pislamista

  31 października 2017 at 09:58

  OBYWATELSKIE, MASOWE NIEPOSLUSZENSTWO – oto jedyne rozwiazanie.

  • hansi

   31 października 2017 at 16:51

   PhAAAAaanie „Klioes”-ie 😀 …

  • sas

   31 października 2017 at 22:18

   Wolne społeczeństwo samo decyduje o tym co jest dla niego dobre albo nie. Natomiast bydło w oborze ma właściciela i to on podejmuje decyzję. Jesteśmy od dziesięcioleci takim właśnie bydłem.

   • Gluś

    1 listopada 2017 at 08:26

    No to nie zachowujmy się jak bezwolne bydło i tyle w temacie.

    • hansi

     1 listopada 2017 at 18:08

     Trochę późno… Ale – może nie…
     To na razie „projekt”, czyli BALON PRÓBNY..
     WARTO chyba słać do Parszawy, do tej swołoczy, protesty, pomimo, że oni to olewają.. Jeśli protestów będzie dużo, to..odpuszczą.. NA CHWILĘ, ale zawsze coś… Dwa kroczki do tyłu – trzy do przodu, jak ze wszystkim.. Jak z GMO, jak z ACTA… Wszystko ucichnie, aż ludzie zapomną znowu.. I znowu, już po cichu…

   • Antyklerykał

    1 listopada 2017 at 09:19

    Wolne społeczeństwo? Mamy niewolnictwo XXI wieku! Patologia sprzedała wolność w Polsce za 5OO+!
    Teraz PiS kombinuje jak wygrać następne wybory!
    Ku przestrodze!

  • qrde blade

   1 listopada 2017 at 16:03

   Tymczasem moi drodzy państwo ODNALEŹLIŚMY w INTERNECIE informacje w kontekście tuz, tuż nadchodzącej zmiany ustawy o ochronie zdrowia – druk sejmowy 1813 – po zatwierdzeniu przez ” Sejm RP” i „Prezydenta RP” zostanie nałożony na WOLNYCH OBYWATELI PRZYMUS SZCZEPIEŃ ( dla osób pełnoletnich w/g zaleceń GIS – ‚sanepidu’), a do przymusowych szczepień będzie kwalifikował lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej ( POZ ), czyli ‚lekarz rodzinny’. Ustawa ta wchodzi w życie dnia 01 grudnia 2017r. Żeby nie podlegać temu systemowi, należy zrezygnować z usług POZ jaknajwcześniej – DO 01 GRUDNIA 2017r – należy pobrać druk zmiany lekarza rodzinnego i druk zmiany pielęgniarki , również położnej – i tam nie wpisać nowego lekarza, pielęgniarki czy położnej. Wtedy można korzystać z lekarzy w praktykach prywatnych, którzy mogą wystawiać skierowania na badania, do specjalistów, zwolnienia lekarskie itp. W takiej sytuacji nie będzie możliwości kierowania „pacjenta” na przymusowe szczepienia np. przeciwko ‚grypie’ lub podobnym UROJENIOM systemu.
   Po 01 grudnia 2017 nie będzie możliwe wycofanie się z opieki zdrowotnej POZ, czyli przymusu państwowego podlegającego tzw. BIGFARMIE. Dociekliwi niech szukają i kojarzą – na polecenie p. premier Szydło niejaki Posobkiewicz ( Główny Inspektor Sanitarny ) dostał polecenie projektu zmiany rozporządzeń w/s obowiązkowych – PRZYMUSOWYCH – szczepień pełnoletnich obywateli. Natomiast ubezpieczenie zdrowotne działa też w Niepublicznych ZOZach i u lekarzy prywatnych, którzy mają umowę z NFZ – a jest ich ogromna większość.
   PODAJCIE DALEJ…

  • polpo

   1 listopada 2017 at 22:03

   jesteś głupia jak antka trampki szczepiono mnie od dziecka i nie mam w swoich 64l zadnych komplikacji . wy młodzi wszędzie widzicie zł o szczepień , zapytam kto poniesie koszty leczenia rehabilitacji itd gdy dziecko zachoruje i co dalej — ludzie pomocy nfoz nie refunduje tych leków głópo katolicki naród

   • magda

    1 listopada 2017 at 23:05

    Prosze sprawdzic ile szczepien miala pani a ile maja dzieci teraz. Tak sie sklada, ze za dawnych czasow szczepiono faktycznie tylko na te najgrozniejsze choroby. Poza tym, to ze pani nic nie jest nie znaczy, ze nikomu nic nie jest. Wy starzy nie lubicie niczego zmieniac, musi byc po staremu….

   • Enzo

    1 listopada 2017 at 23:05

    też szczepienia miałem każde i nie chorowałem nigdy… nie miałem tylko ostatniego w wieku 18 lat

   • wkórwi ...y ojciec

    2 listopada 2017 at 00:44

    Jeśli chodzo o szczepienia to moje dziecko po szczepieniach po 12 miesiacu zycia MRI (cztery szczepionki na raz)dostało AUTYZMU CZYLI ZNISZCZENIA KOMÓREK NERWOWYCH I TERAZ MAMY PRZEJE…..NE DO KOŃCA ŻYCIA BO NIE NADAJE SIE DO ZYCIA WŚRÓD ZDROWYCH DZIECI TYLKO TERAPIE LEKARSTWA NA USPOKOJENIE BO JAK ZACZNIE KRZYCZEC TO PRZESTAJE DOPIERO JAK MDLEJE Z BRAKU SIŁ WIĘC PRZESTAN PIERD….IC O POTRZEBIE SZCZEPIEN 8 NA 10 OSÓB ZASZCZEPIONYCH NP;NA GRYPE CHORUJE ,WIĘC CO TO ZA OCHRONA TO NABIJANIE KASY KONCERNOM FARMAUCETYCZNYM KTÓRE MAJA WIEKSZA KASE I WŁADZE NIZ RZAD.

   • Killer

    2 listopada 2017 at 16:20

    a gdzie pomoc dla tych po szczepieniu co są sparaliżowani. Jak to sie mówi, stary a głupi, to nie jest korea północna ani białoruś, nikt nie bedzie nam narzucał czegokolwiek, a tym bardziej ten fanatyczny pop…lony pis. Sie ciesz stary capie że ci sie nic nie przydażyło, u mnie w rodzinie są 2 dziewczynki które dzieki szczepiące straciły zdrowie, jednej poszło na głowe, druga jest sparalizowana od pasa w dół, a urodziły się zdrowe a państwo ma to gleboko w du… Więc nie pieprz głupot, każdy ma prawo wyboru a jak ci sie cos nie podoba to wypierniczaj z tego kraju, bo właśnie przez takich jak ty jest tu jak jest i władza robi sobie co chce z obywatelami ciulu.

   • rezydent

    2 listopada 2017 at 17:32

    Kolego ja też mam podobne lata, a z wykształcenia i zawodu jestem inżynierem genetykiem biotechnologiem, sprawdziłem składy szczepionek tych historycznych i w naszych czasach nie było w nich Hg, PEG, fenolu i innych trujących substancji. Tyle w tym temacie.

   • zerrkos

    6 listopada 2017 at 08:42

    Powiedz to ofiarom szczepień w obozach koncentracyjnych. Tam testowano szczepionki do woli.
    Niestety to smutna prawda, w obozach testowali nowe bronie, szczepionki nowe leki.
    Chemioterapia w obozach też była przeprowadzana i nikt się nie sprzeciwiał.
    Teraz to jest przedstawiane jako wspaniałe zdobycze 20 wieku. A tak naprawdę to zwykłe trucizny.
    Już w szkole uczyli, że leki to trucizny tylko stosowane w odpowiednich dawkach leczą.
    Same firmy w reklamach się przyznają, że to trucizny, bo jest formułka.
    „…, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu”

    I oto chodziło z testowaniem szczepionek i innych leków w obozach.
    Oni wiedzą jak właściwie stosować trucizny, co by człowiek nie umarł,
    a skutek choroby zniknął. O przyczynach chorób wszyscy ci
    profesorowie docenty doktory lekarze właściwie nie mają zielonego pojęcia,
    bo ich tego nikt nie uczy. Uczy tylko stosować odpowiednio trucizny czyt. leki.
    I efekt jest taki, że po stosowaniu leków nie dość, że dana choroba nie znika to
    z czasem dochodzi kolejna choroba i na starość słychać tylko, że emerytka biedna,
    bo połowę emerytury musi wydać na leki. I oto chodzi, aby jak najwięcej leków sprzedawać.
    I biznes się kreci, a społeczeństwo wbrew pozorom staje się coraz słabsze.
    Życzę Ci zdrowia, bo jak coś się stanie to zaczniesz brać leki i nie dość,
    że choroba nie zniknie to z czasem chodzenie do lekarza skutkuje tym, że chorób przybywa,
    więc leków też przybywa, potem nowe choroby dochodzą i znowu więcej leków,
    taki człowiek staje się wiecznym pacjentem do końca życia. A jak coś zacznie kuma to mu powiedzą,
    starość nie radość, pan się starzeje, więc pan musi chorować.

 2. Tosia

  31 października 2017 at 10:03

  Taaa, możemy ponarzekać sobie na forum.

 3. tojaDanka

  31 października 2017 at 10:43

  To jakas kpina z rozumu i dywersja w obozie PIS.Za duzo tam sorosowcow, a i warto zapytac pania premier, co sadzi na ten temat.Moze to najdokladniej uczynic Radio Maryja w audycji Rozmowy Niedokonczone z udzialem sluchaczy.Wszak pani premier i min.Morawiecki maja tam zawsze szeroko otwarte drzwi.Czekamy na audycje

 4. tojaDanka

  31 października 2017 at 10:48

  Oczywiscie, najlepiej w szerszym gronie z panem prezesem PIS, Jaroslawem Kaczynskim, ktory rowniez nie ma najmniejszych klopotow z przekazywaniem swych oredzi do sluchaczy.Ci ma do powiedzenia na temat skandalicznego projektu ustawy w/w. Czasy eksperymentow na ludziach mamy za soba.

 5. tojaDanka

  31 października 2017 at 10:52

  Co na to pan prezydent Duda? Wczoraj obecnie istniejacysklad KRS z odrzucil asesorow w liczbie ok.270?Pani Zofia przyklasnela? To wspolny „sukces” i efekt obstrukcji.

  • hansi

   31 października 2017 at 16:51

   PhAAAAaani „Danko” 😀 …

 6. nixon

  31 października 2017 at 11:14

  Nie. Nie nie. Moja Córka była zupełnie zdrowa.
  Po obowiązkowych szczepieniach nowotwór.
  Wyć to mogę sobie teraz do księżyca. Udowodnić to prawie niemożliwe.
  Należy podnieść alarm przeciw. Kto chce niech szczepi się lub swoje dzieci.
  Ja jestem przeciw.mi tez zrujnowane życie.
  Szczepionka mi. Man mnóstwo alergii i co. Kto za to odpowiedzialny

  • hansi

   31 października 2017 at 16:53

   No więc – o to biega, że teraz nikt nie będzie już Pana pytał, czy pan jest „za”, czy „przeciw” 🙂 Już to rozstrzygnięto ZA PANA ! 🙂
   W ramach „dobrej zmiany” ! 😀 ..

 7. tojaDanka

  31 października 2017 at 11:29

  Pani premier Szydlo moze wszystko, twierdzi o mozliwosciach prezesa RM byly premier PIS Marcinkiewicz, „zloty wynalazek” J.Kaczynskiego;
  http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1018751,kazimierz-marcinkiewicz-mazurek-wywiad-polityka.html

 8. Halina

  31 października 2017 at 11:31

  To nie jest dobra zmiana.PIS zachowują się jak szkodnicy.

  • marika

   1 listopada 2017 at 00:48

   Brawo przejrzalas na oczy

 9. Karol

  31 października 2017 at 11:33

  K.vel P. ma rację.

 10. tojaDanka

  31 października 2017 at 11:33

  Wg.ex-premiera z PIS, Marcinkiewicza
  III RP sluzbami stoi.Wybierac maja nawet ministrow.Pytanie, czy obce tez?
  https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/kazimierz-marcinkiewicz-o-aferze-podsluchowej,551702.html

 11. Kuba

  31 października 2017 at 11:34

  Oni są gorsi niż platforma.

  • stanley

   1 listopada 2017 at 06:40

   Ywoja platfus forma deblu zniszczuła nasz kraj. W celu aby jej sie dobrze żyło koszyem spoleczenstwa. Czy duren uzuyeczny zrozunial?

 12. Zenon

  31 października 2017 at 11:37

  Polskie społeczeństwo jest przez rząd niszczone przez obowiązkowe szczepienia dzieci.W szczepionkach tych zdaniem lekarzy są trucizny.Hańba.

 13. Agata

  31 października 2017 at 11:40

  Myślę,że rząd się opamięta.Jeśli nie oznaczać to będzie,że nie ma tam Polaków.

  • hansi

   31 października 2017 at 16:55

   Pani ma jeszcze wątpliwości 🙂 ..
   Szkoda, że tak późno 🙂
   No, ale to i tak było, jest i będzie – bez znaczenia 🙂

 14. romuald

  31 października 2017 at 13:21

  PO PROSTU ŻYDY znów dobrały się do władzy – i szykują coś większego dlatego chcą nas zaatakować od środka i zdzesiątkować naród lub osłabić zdrowie narodu Polskiego tak byśmy mieli problem się bronić! Albo szykują czystke dla ukrrów bo Izrael chcą przenieść na Ukraine a nas osłabionych dobiją banderowcy – ktorych tak namietnie sciaga do naszej ojczyzny pis!

  • hansi

   31 października 2017 at 16:56

   OOoo ! O ! O !.. Ciepło, ciepło ! 🙂
   Zaczynamy się BUDZIĆ powolutku ? 🙂

 15. finka

  31 października 2017 at 14:16

  Ten rząd się nie opamięta póki nie wystapimy przeciwko niemu, robi rzeczy dobre ale w ochronie zdrowia to faszysci niszczący zdrowie Polaków, widać chcą zrobic miejsce innym. Trzeb prosić o.Rydzyka o wsparcie, bo chyba tylko jego się boją. Tego co wyprawiają na polecenie i za kasę koncernów farmaceutycznych nie ma nigdzie na świecie, totalitarne państwo pełną gębą.

  • kogel

   31 października 2017 at 14:48

   kurczę nie wiadomo czy Rydzyk nie jest dotowany przez koncerny szczepionkowe, szkoda że na jednym polu taki fajny rząd a na innym polu swąd

   • hansi

    31 października 2017 at 16:58

    NA JAKIM „polu” ten „rząd” jest „fajny”, przepraszam ? 🙂 ..
    Gdy DAJE ? Po zrabowaniu tego DRUGIM (a często tym samym) ? 😀 …

  • tojaDanka

   31 października 2017 at 16:57

   Zaraz tam faszysci.To tylko Gowin wstawil Radziwilla jako Polska Razem do ZPi wczesniej na jedynke chyba.

   http://m.se.pl/wiadomosci/polityka/kim-jest-konstanty-radziwill-kariera-rodzina-nowy-minister-zdrowia_725139.html

   • hansi

    31 października 2017 at 16:59

    Pani Danko.
    Pan doktor Mengele-Radziwiłł jest zaledwie FASADĄ..
    Identycznie, jak inne Dudy i Szydła, a nawet Prezesy..
    Czy Pani się wreszcie obudzi ? 😀 …

 16. kogel

  31 października 2017 at 14:46

  Wiecie co „prawy.pl” – mam nadzieję, że ktoś Was wpuścił w maliny z tym newsem a jeśli to prawda to trzeba przeprowadzić poważną rozmowę z rządem – osobami które chcą wprowadzić takie przepisy – i powiedzieć, że jak nie wycofają to następne wybory kopa w d.pę mają
  moje szczepienia to był tylko podstawowy pakiet lat 80-90 i więcej nic i jest dobrze, i nie chcę szczepić się na grypę bo to bezsens – wirusy mutują szybciej niż trwa produkcja szczepionki

  • tojaDanka

   31 października 2017 at 16:29

  • hansi

   31 października 2017 at 17:08

   Panie „kogel”.
   Najwyraźniej Pan w ogóle nie jarzy, o co chodzi 🙂
   Ci, co trzeba – doskonale tam wiedzą wszystko.
   A pożyteczni idioci – robią swoje.
   Często za darmo…
   Materiałów jest dosyć w sieci.
   Proszę sobie poczytać, zamiast się przegrzewać
   z powodu usiłowań dojścia prawdy samemu 🙂
   A to I TAK dobrze (chwała Panu za to), w porównaniu z takim Panem „wiesscar”-em na przykład, który w tym życiu już NIC i NIGDY nie zajarzy, bo ma mózg już zabetonowany dogmatem, że „szczepienia są dobre” i ŻADNA nowa wiedza na tematy do niego już NIE dociera 🙂 ..
   A teraz weźmy MILIONY owieczek polskich, którym czółko się nie zmarszczy nawet leciutko na te tematy 🙂
   Władzuchna nasza umiłowana, ta od „dobrej zmiany” i ta „opozycyjna” i ta otoczona borem i BOR-em (Cimoszewicz), a pejsata, w Parszawie, ma to doskonale rozpracowane, hej 😀 .. Pani „Danko” 🙂 A Pani Danka usiłuje się do kogoś odwoływać i na coś powoływać 🙂 ..

   • tojaDanka

    1 listopada 2017 at 00:31

    To jakas podpucha.Taki bubel lamie Konstytucje, prawa czlowieka etc.Jezeli to wplynelo do laski marszalkowskiej, to niech marszalek nie kompromituje juz bardziej swojej partii, tylko od razu z tym do kosza.Nie z Polakami te numery, Bruner…Ty…

    • hansi

     1 listopada 2017 at 18:16

     Pani Danko… 🙁
     To NIE JEST żaden „bubel” !..
     I Pan Radziwiłł bynajmniej nie pisał tego SAM 🙁
     Jest to jak najbardziej celowe i planowe działanie, konsekwentnie realizujące WYTYCZNE, jakie oni mają… Włącznie z „Marszałkiem”.. Włącznie z Prezesem 🙁
     Ale – zgadzam się, że trzeba tę swołocz w Parszawie zasypać masywnym protestem…
     Bo na razie to zaledwie „balon próbny”, identycznie, jak było z CETA, GMO i wielu innymi rzeczami… Ludzie protestują ?.. To dwa kroczki do tyłu.. I CISZA !.. Ludzie zapomnieli ?.. No to TRZY kroczki do przodu.. PO CICHU tym razem…
     Pani zakłada, w dobroci serca swego, że oni tam się „zaledwie” POMYLILI”, z eto „bubel” 🙁
     Byłoby fajnie..
     NIESTETY… Jest to całkowicie planowe działanie i całkiem już cyniczna bezczelność i chamstwo.. Widać to po MINACH Prezia i Dudusia…
     Oni uważają, że „to JUŻ”…
     Mają nas za zupełne bydło..
     I poniekąd SŁUSZNIE ! 🙁 …
     Jak mawiał Korwin-Mikke: – 95% Narodu, to IDIOCI …
     Pani walczy, Pani Danko. JA TEŻ wysłałem protest.
     Niestety – WIĘKSZOŚĆ ludzików poleci „szczepić” 🙁 ..
     Będą MUSIELI, bo inaczej pozdychają z głodu 🙁 ..
     I Władzuchna „dobrej zmiany” o tym doskonale wie 🙁

  • k.

   1 listopada 2017 at 15:42

   To nie jest lipa, bo Duda jak został prezydentem to pierwszą ustawę jaką podpisał, była ustawa o rozszerzeniu szczepień dla dziewczynek. Później zresztą jeszcze coś tam przy szczepieniach poprawiał. Oczywiście pierwsze podpisanie było za PO i zrobił to Komorowski. A co do szczepień dorosłych? Dla mnie to już nie jest tajemnicą od dawna, że tak będzie bo jest depopulacja ludzi na całym swiecie, a nie tylko w Polsce. Te szczepienia to jeden z jej elementów. Niestety, ale większość ludzi nie chciał mnie nawet słuchać przez marną chwilkę, gdy próbowałem rozmawiać z nimi na te tematy. Cóż poradzić- będą umierać przedwcześnie, bo jak to moja babcia mawiała, że głupich nie trzeba siać, bo się sami rodzą.
   Dodam jeszcze, że ponad rok temu, gdy zapisywałem się do przychodni Starówka na Żywiciela (Warszawa Bielany) to kazano mi podpisać listę chyba ze 30 szczepień, na które jeśli się nie zgodzę to mnie nie zapiszą do tej przychodni. Oczywiście nie podpisałem tego świstka, ale zapewne dużo starszych osób to zrobiło. Przyjęli mnie jak się okazało i bez podpisania tej listy i radzę wszystkim myślącym żeby zastanowili się i z 10 razy zanim popełnią taką szczepionkową głupotę.

  • man

   1 listopada 2017 at 21:33

   jakie maliny. to fakt śledzony od dawna. będzie jatka w szkołach też funkcjonariusz będzie pilnował szczepień dzieci.

 17. wiesscar

  31 października 2017 at 15:41

  Za zaszczepienie się tyle płacić.

  • hansi

   31 października 2017 at 16:49

   I to jest WSZYSTKO, co Pan „wiesscar” ma do powiedzenia 🙂 ..
   I jak ? Zaszczepiony ? I żyje ? Żadnych NOP-ów ? 🙂
   W przeciwieństwie do rodziny, która się NIE „szczepiła” (DAWNIEJ, to jeszcze BYŁY szczepienia, ale Pan wiesscar” nie dostrzega różnic..) i taaaką traumę u Szanownego Potomka spowodowała..
   Czego nic nie mówi, a ? 🙂
   Tak lubi mówić o zbawiennej roli „szczepień” i jak to nasza Władzuchna nam nieba przychyla, z naszym kochanym doktorem Radziwiłłem i innymi Posobkiewiczami, hej :)..
   Powinien się CIESZYĆ, że na Jego wyjdzie ! 🙂
   Polskie bydło będzie „szczepione” PRZYMUSOWO ! 🙂
   CIESZY się Pan, Panie „wiesscar” ? 🙂
   Wszyscy będą odtąd zdrowi i szczęśliwi !.. 😀
   A gupi „hansi”, który się NIE „szczepi” – zdechnie na dżumę, przywleczoną przez Ukraińców (z jednego z laboratoriów CIA na terenie Ukrainy), o ! 🙂
   A tak nawiasem mówiąc – to ludzie będą pozbywać się majątków na rzecz „słupów”, żeby zabezpieczyć się przed Komornikiem 🙂 .. Głównie z powodu ustawy od 1-go stycznia, n.t. poproszenia do kasy Polaków na irlandzkich zmywakach i Ślązaków na taśmach fabryk w Reichu… Żyd, importowany właśnie do Polski, w ilości trzech milionów (nie wiadomo, na jakich zasadach..), już zaciera łapki.. A Komornicy tak obrosną w tłuszcz i pióra, jak nigdy dotąd.. I każą się tytułować per „Jaśnie Pan/Pani” 😀 …
   Chyba nie wracam do Ojczyzny…
   Chyba kupię domek po DRUGIEJ stronie Sneżki, gdzieś kole Libereca ? 🙂
   Albo na Węgrzech… Ale TEN JĘZYK !.. 🙁

   • tojaDanka

    31 października 2017 at 23:44

    Wedrowka ludow w obawie prxed szpryca?
    Ja sie na nikogo nie „powoluje”.W ktorym miejscu? Ja przyblizam temat i ich tajemnice, ktore sa na necie.Radziwill jest od Gowina z Polski Razem, jak wynika z tresci linku, ktory podalam.To Gowin go ulokowal na tym stolku, Gowin z Platforny Obywatelskiej, aktualnie wpycha sie w Krakowie ze swoja kandydatka Emilewicz, a Klub Jagiellonski, raczej jego kilkudziesiwciu ekspertow, jak sie chca nazywac, urabiaja sie po lokcie, zeby zmienic wszystkie mozliwe systemy funkcjonowania panstwa i takze oni juz wiedza lepiej, czego obywatelom potrzeba.Zobaczcie Klub Jagiellonski w wikipedii.Szefowa zostala faworytka Gowina Jadwiga Emilewicz, mimo retro imienia, to dosc mloda produktywna i aktywna kobieta ze szkoly Gowina Wyzsza Szkola Europejska, W radzie patronackiej zasiada min.Aleksander Smolar z Fundacji Batorego od Sorosa.,bp.Pieronek,Zoll, A.Hall,itp UWolskie klimaty. Link do profilu premier Szydlo na Twitterze podalam, zeby do niej pisac, a nie jalowe jojczenie uskuteczniac na niszowym portalu.Jasne juz?

    • hansi

     1 listopada 2017 at 18:32

     Pani ma dużą wiedzę „personalną”, której ja – NIE posiadam..
     Dziękuję… Ale jednak.. Nie sądzę, że to, jak to oceniam, jest teorią spiskową..
     Hmm.. Pisanie do tej bandy jest bezcelowe…
     No, może NIE całkiem.. TRZEBA pisać, TRZEBA pyszczyć…
     Nawet Niemcy u siebie protestują (i częstuje się ich zaraz „nazistami” i „prawicowymi radykałami”, jak u nas – „antysemitami”…).
     Przynajmniej może OWLECZEMY nieuniknione..
     Szydło, to swołocz.. Jak i oni wszyscy tam…
     No dobra.
     Idę zajrzeć pod Pani link i napiszę, co trza…

     • Danka

      2 listopada 2017 at 19:34

      Panie Hansi! Niech Pan nie „rozpuszcza jezyka zanadto” piszac do nich, bo potraktuja to jako wymiociny oszoloma. Spokojnie i na temat bez wyzwisk i zwalania wszystkiego na Zydow i gojow. W linkach , ktore tu zamiescilam, widac, ze to zrodlo tryska w miejscach niedozwolonych…Dla wnikliwych ta prawda, ktora sie z tego wylania moze byc nie do udzwigniecia.”Zloty Cielec” moze byc bogiem i to takim,o ktorym mowi Bog czlowiekowi:”Nie bedziesz mial bogow cudzych przede mna”…Moja wiedza pochodzi w google.pl, co zawsze linkuje.Kwestia kojarzenia faktow i ich chronologii.Takie moje hobby:)

 18. Mazjan

  31 października 2017 at 15:50

  Nasze stadko wyborcze moze sobie „pogratulowac” swoich decyzji od 1989. Tak sie dzieje gdy wiekszosc to otepiala i bezrefleksyjna masa lapiaca sie na „lumpendemokracje”. Samysmi tez sobie winni jestesmy ze przez ostatnie 25 lat wsadzalismy na „piedestal” te zgraje antypolskich i sprzdajnych kreatur ktore za nic maja NAROD POLSKI. Jak wszy beda kasaly dopoki nie zaczna sie naprawde bac kary za zdrade interesow NARODU POLSKIEGO!!!

 19. tojaDanka

  31 października 2017 at 16:13

  Szydlo jest na Twitter.Pytajmy ja bezposrednio.Pisuje bardzo natchnione wiara w dobro teksty. Czyzby i ja cos opetalo?! I to cos bardzo upiornego?
  A trzezwo myslacym Polakom naleza sie slowa otuchy.To Prawda, ze ” Bog jest ucieczka i obrona nasza.Poki On z nami CALE PIEKLA pekna.Ani ogniste smoki nas ustrasza, ani ulekna.Nie zlamie nas glod, ni zaden frasunek,….” Szatanskie POmioty opuscie nieszczesnych politykow.”
  Bog jest wiekszy!” Marianna Popieluszko

  Piesn ku pokrzepieniu serc i ducha.Slowacki -slowa.
  https://youtu.be/30WoMmBczJU

  • hansi

   31 października 2017 at 17:11

   Pani NAPRAWDĘ NIE WIE, kim jest, od samego początku Pani Beata Szydło ? 🙂
   Gdzie i jak była szkolona i z jakimi wynikami ? 🙂 …

   • tojaDanka

    1 listopada 2017 at 00:42

    Wiem, ze szkolii ja na lidera w Stanach.Zreszta R Ziekiewicza tez.Ciezko mu idzie, jak po grudzie, jak ze wszystkim nieautentycznym.No bo jak tu wykrzesac z siebie entuzjazm, jak „Polactwo” nie cgce sluchac medrcow szkolonych i sobie sterem, zeglarzem, okretem i nadal uwiebia Wodza Naczelnego Jozefa Pilsudskiego na kasztance i bez niej?Mimo zlowrogiego cienia jaki sie za Nim snuje, cienia RAZa, ktory krztusi sie i powtarza?

 20. Tomasz

  31 października 2017 at 17:31

  Nie potrzebuje szczepień na grypę które powodują powikłania niech się Min Radziwił zaszczepi i wraz Panią Premier i Pozostałymi ministrami .Nie pójdę na szczepienia .

  • hansi

   1 listopada 2017 at 18:26

   Ustawa Pana już „przekona”..
   Zgodnie z „prawem” 🙁
   Będą zadymy.. I to KRWAWE zadymy..
   Bo nawet, jeśli jest nas 5% tylko, w tym ogłupionym do szczętu Narodzie,
   to to I TAK dużo, żeby tej żydowskiej swołoczy trochę piachu w tryby sypnąć..
   A będzie ciężko… Bo oni będą atakować ludzi INDYWIDUALNIE, jednocześnie blokując wszelki przepływ INFORMACJI, dokładnie, jak w przypadku tych młodych z Białogardu, gdzie mi się rzecz „wymsnęła”, głównie dlatego, że NIE MIELI jeszcze stosownej ustawy i wykładni dla ORGANÓW…
   Tym razem, gdy ogłoszą „Zarazę” – MAJĄ już wykładnię..
   I po prostu będą karać. I nie pomoże nawet Ordo Iuris, bo rzecz będzie „zgodna z obowiązującym prawem”… Kto nie zapłaci – wzbogaci się Komornik…
   A 3 miliony żydków, importowanych właśnie do Polski, tylko się cieszy…
   Będą mieli co przejmować po sterroryzowanych i zrujnowanych Polakach…
   I nawet nie będzie |słupów”, żeby przepisać szybko dom, czy mieszkanie, albo samochód, w celu obrony przed Komornikiem.. Bo „Słup” TEŻ będzie podlegał „obowiązkowi szczepienia”… A od 2020 już nowe „dowody osobiste”… I informacja w bazie danych, pod numerem PESEL po prostu, „czy ma aktualne szczepienia”..
   Jeśli NIE MA – to nawet szklanki wody nie dostanie…
   Nic, tylko musi się POLAĆ KREW, Pani „Danko” 🙁 ..
   INACZEJ jemioły NIE wyrżnie, jak nożem i siekierką…

 21. gość

  31 października 2017 at 18:27

  Świat jest inny odc. 52 – Wyleczcie się sami

  Nic innego nie pozostaje jak zdobywanie wiedzy samemu i próby przywracania do zdrowia własnego organizmu. Obecna medycyna jest tak mało skuteczna, że nic nie robiąc można dużo więcej osiągnąć.

  https://youtu.be/H-llwrjGfLc

  • hansi

   1 listopada 2017 at 18:39

   Tak tak, nie tylko doktor Jaśkowski.
   Kto JESZCZE nie zna INŻYNIERA Jerzego Zięby, to polecam.
   Dzięki niemu jestem zdrowy, wywaliłem całą „aptekę” z domu i wreszcie czuję się BEZPIECZNIEJSZY przed truciznami w jedzeniu i infekcjami dookoła..
   Wykłady inżyniera Zięby dużo mnie nauczyły, bo sam jestem technikiem i zacząłem rozumieć wreszcie, jak działa mój organizm…
   Polecam „Ukryte terapie” Jerzy Zięba, po prostu na Youtube.
   Jest tego mrowie, na każdy temat. Od przeziębienia – po najgorsze, „nieuleczalne” (jak nam wmawiają..) choróbska…

 22. marju73

  31 października 2017 at 20:21

  Rybak, Podlecki,Kękuś,Międlar o zydostwie do obejrzenia w necie.

 23. Adrian

  31 października 2017 at 21:09

  Rząd musi się wycofać z trucia najmłodszego pokolenia Polaków obowiązkowymi szczepionkami.W przeciwnym razie to nie jest Polski rząd.

 24. ja

  31 października 2017 at 22:56

  Czy przypadkiem ta „dobra zmiana” nie planuje brać udział w Marszu Niepodległości 2017? Czy nie należałoby ich odsunąć za te działania przeciwko narodowi polskiemu? – chodzi o ten totalitaryzm w sprawie szczepień

 25. Get More Info

  1 listopada 2017 at 01:01

  Indian Games Online – Play Free Indian Video games On-line.
  Indian Rummy is a popular card-matching recreation played primarily based on draw and discard of cards.
  Indian Rummy is one of the most popular card video games in India.
  The fear of being cheated among Rummy players is diminished as in comparison with physical
  Rummy. In this online poker variant, a participant has to make use of two out of 4 gap cards and three from the board to
  make a excessive hand or a low hand mixture. Windows 10, Windows eight.1, Home windows 10 Cellular,
  Home windows Cellphone 8.1, Home windows Phone 8.
  In Indian Princess Rush ,you have to save the superb princess from the incoming obstacles!

  Here you can find the changelog of Indian Fashion Sport Gown Up since it was posted on our website on 2016-09-26.

  An android consumer can easily obtain the rummy sport totally free and begin enjoying for
  cash. Finest on-line rummy gives:The delights do not
  just end with the superior expertise however continue
  with the provides on-line. That is even more so when scrapping with cops on skiddy backstreets, or blazing about maze-like highway methods in Asia, making an attempt to catch
  rivals rather unsportingly given a sizeable head-start.
  If you happen to’ve already instructed some buddies in school or on social
  media about this sport or Learn4Good Video games, thanks
  a lot! Nazara has printed a few of the most popular video
  games on Indian shops of Google and Apple in the last six months and is
  the quickest growing native Indian writer in the Indian market.

  The witdrawals are quick and their weekly leaderboards and
  Loyalty Race promotions are nice incentives for all the gamers.

  Shoot Diwali Rockets, Throw Slow down ladooos, ship out the Vetal Ghost
  to teleport gamers behind, use the magic hourglass to decelerate time to
  your opponents. Register a free account at Taj Rummy by filling out and
  submitting the Quick Sign Up form on the homepage.
  Many of the on-line rummy website offers coaching movies and tutorials
  which is able to allow you to advance to a professional
  gamer. This can be a zombie shooter where your job is to simply accept
  missions and then dive into the various eventualities and slaughter the entire
  zombies.

  Few features about Basic Rummy Cellular App’s/Apk:
  Smooth User Interface. Card Games Tournaments :
  Our tournaments include each day, weekly and even seasonal on-line rummy
  tournaments, where you get the prospect to win large money prizes while you play on-line sport.

  Additionally gamers join tournaments and each day money and
  other prizes, Rummy is getting popular day by day.
  Indian Rummy is a popular thirteen card recreation that’s one
  of a larger number of Draw and Discard video games.
  Indian Rummy : This game of Rummy online is performed with
  13 playing cards and some jokers or wild playing cards.
  Vodafone gives two primary plans for the users to try out the content material from Vodafone Games & Apps part.

  PLAY WITH BUDDIES or hundreds of thousands of REAL PLAYERS from all over the world.
  We’re the pioneers of Marriage Rummy in Indian Online Rummy trade.
  We guarantee your security not just on the website, but additionally throughout gameplay, and most importantly during banking transactions.
  New gamers and enthusiastic avid gamers are also studying to
  play online poker game so they can play on-line for real money.

  Play free rummy and cash rummy tournaments with gamers throughout India.
  Adda52rummy providing them money video games additionally for them.
  Now I’ve made lot of poker buddies who are guiding me to take
  my sport to the subsequent degree :). Hope to win WSOP Important Occasion as
  PokerBaazi Professional someday probably.

  Rooster Bhuna is a sort of spicy Indian delicacies that can really get your
  style-buds going! presents 21 cards and 13 cards rummy
  games on-line and thousands of gamers play online rummy games day by day.
  With tournaments, mini challenges, leaderboards and achievements, Rohit Cricket Championship is a social cricketing
  expertise with India’s greatest hitting cricket famous person.
  It is going to take you a few minutes to register with us and you can begin taking part in poker game online with none interference.
  Additionally gamers at Ace2three additionally get rewarded with AcePoints, a novel player rewards program where gamers can earn AcePoints for taking part in rummy card sport.

  Seven Awesome Worlds with sixty three Thrilling ranges allow you to sharpen your addition, subtraction, multiplication and division abilities together with having loads
  of enjoyable at the identical time! Good improvement by intellectual thanks
  Indian railways attempt develop as there you miss flaghassting ,guard and your
  sign system not suitable to Indian railways try to
  change and develop it plz. Breakaway is a group battle sport
  where two squads of 4 collide in intense competitors.
  With diverse video games for different skill sets and participant levels,
  GoPoker is open to everyone with a ardour for poker.
  Our customer pleasant website is simple to entry where you’ve gotten all the details associated to poker games on the primary web page.

  KhelPlay Poker Expertise, Funds and Buyer Service.
  Free Poker games : provides limitless number of free poker
  video games to its players. You possibly can stage up at the Taj Rummy Membership based on variety of stars collected for completing various actions as a registered
  participant on the website. Make it little bit more
  realisticplease provide howrah gaya route includng durgapur dhanbad koderma for brand new
  delhi route and please show delay and puntuality of the trains.please present
  lights in the station at night time time. Whether or not you are sitting at house
  or holidaying on the seaside, you’ll by no means be far from the motion with our state-of-the-art cell software.

  You be taught to work with multiple varieties of weapons: a bow and arrow, spear and tomahawk, no, not with a missile and weapons, which was named in honor of the missile, the
  legendary ax Indian tribes. Our a hundred% bonus on first deposit is a great way to begin at KhelPlay and luxuriate in your on-line
  poker recreation. is the very best Indian rummy website that provides online rummy games in numerous
  codecs. Additionally add some extra sound results, also make little bit of sensible control so it offers us
  a feeling of loco pilot… Add more routes and also connect each a
  part of India Thanks.. Love ITS. Now individuals can login from
  any location at any time day or evening and play their favorite game of
  rummy.

  The advancement in technology will certainly take the most loved
  card game in India to new dimensions. Delhi’s VR Enjoying Video games
  has turned it into one which has you in the position of a burglar, navigating murky rooms stuffed to the brim with
  traps and pesky safety guards. One More Line (OML) is definitely
  among the finest puzzles available for smartphone. People actually love mobile video games;
  the general public started their gaming enthusiasm
  on a Nokia cell phone. Check your piloting abilities in Indian Air Drive’s official combat simulation recreation. On our web site you will
  see a great number of greatest free on-line video games to
  obtain.

  Since gamers will now rely completely on signalling and observe altering switches, the paths they
  take might be one among an exponential set of potentialities.
  Earlier folks needed to collect in a room or garden and discover a suitable flat floor to place the cards.

  As a result of the developers of the companyScorpius Forgeprovide us the chance to get used to the image of the Indian, and grasp
  life of individuals of the time. Be aware that the free model has some restrictions (limited programs; fewer simultaneous flip-primarily based games), however there’s nonetheless plenty of genuinely loopy golf right here to take a swing at.

  I stay up for the game and encourage all cricket
  fans to download and play the game” Says Rohit Sharma.
  Collect as many laddoos as you can, laddoos give Chhota Bheem well being and power to run more.
  Developed by professional players themselves, it presents
  the final word gaming experience. You don’t have
  to wait until early July to get a glimpse of T-800 robots, as Glu has come out
  with the official Terminator recreation on your mobile. Classical Rummy is
  a well-liked variant of card games for gamers to showcase their
  abilities and have fun. One can study rummy
  rules and may play rummy video games however learning is
  one factor however wining a number of online rummy video
  games is something which not everyone seems to be apt at.

  Indian Prepare Racing Video games 3D is
  a free sport for Android that belongs to the category Racing, and has
  been developed by Tap – Free Games. To make sure that gamers can be taught and decide up the sport of Indian Rummy simply, we
  provide interactive demo movies of Rummy on-line on We
  perceive what it means to play Rummy game together with your hard earned money and therefore we take each care
  to make sure that you understand the online recreation guidelines , have easy access to in-recreation assist and most significantly, that
  your identification is secure and guarded at all times.
  Train Simulator Games is new thrilling recreation for all fans of Practice Simulators.

  India will not be the nation where the game of poker originated.
  Deccan Rummy presents a variety of online rummy video games
  for our players. Our Express Withdrawals feature permits one-click withdrawals for
  our players within seventy two hours guaranteed.
  The upgraded cellular rummy app options a straightforward navigation system that gives one of the best person expertise one can get on cell.
  We provide a world-class interface which allows anyone, anyplace (in India
  aside from Assam and Odisha), anytime (video games 24×7) play fast, flash-free rummy
  games online. The easiest way to begin taking part in rummy on-line is by
  taking part in free rummy video games.

  Besides common gaming you also get to join seasonal
  and occasion based on-line rummy tournaments with options of playing free of charge or with actual cash for profitable prizes.
  Your mission is to save Rosie (Anushka Sharma) from Kaizaad (Karan Johar)
  and it involves numerous action, taking pictures and more.

  So, choose your individual variant of Rummy and start enjoying your recreation without
  any trouble. Traditional Rummy gives completely different options to
  make your deposits. Text is obtainable below the Creative Commons Attribution-ShareAlike
  License ; extra terms may apply.

  Play our thrilling card video games in a rich gaming surroundings and win loads of money prizes.

  Rummy has been declared as a Game of Talent by the Supreme Court
  of India and there are completely no prohibitions imposed by Indian laws on enjoying online rummy games.
  Welcome to India the place the cows eat hay and people drive auto-rickshaws on daily basis.
  I recommend each one to be part of this awesome online
  gaming web site to be entertained with amazing prizes. Rooster Bhuna Recipe is a fun online cooking sport the place
  you get to whip up a virtual dish using contemporary and delicious elements.

  This section is powered by Disney Interactive India to supply premium video games and apps for the characteristic as well as smart phones.

  It is vitally superb game and I like the game please add the route Delhi to Howrah and Madras to kanyakumari (by way
  of ) Chennai egmore , mambalam, tambaram , chengalpattu ,
  tindivanam , villupuram , vridachalam , tiruchirapalli
  , virudhunagar , sattur , Madurai , tirunelveli , nagercoil engines like wdp4d , WAP 1 , wdm 3a , in inexperienced colour
  , and coaches like humsafar exp maharajas exp and the coach was to remodeled as second class interior facet view to
  be right side and left side please add these also in our future updates
  and I like very much the gameI suggest my pals to download the game of Indian train simulator.

  Adda52rummy is one of the leading sites to play online Rummy.
  The newest trend within the on-line gaming industry is the
  growth of the web rummy websites which permit customers to play rummy for cash on-line.
  Indian Video games: Indian Games: Get a style of the Indian life-style!
  I am positive that everybody will take pleasure in enjoying the very best practice simulator on android.

  And when a participant has shaped required runs and units utilizing all
  thirteen cards, the player declares his flip. Learn extra about Traditional Rummy Mobile
  App’s / Apk. It was my first month and I assume I did extremely nicely each in smaller tournaments in addition to cash games.

  A comprehensive match schedule is all the time a good thing, and GoPoker gives just software program they use is
  the very best I’ve ever seen. Watch India vs Bangladesh test match and play Nazara Cricket with
  tips from Virat Kohli. Then I will give you best scores and 5stars in any other case this recreation will
  finest simulator game. is the last word platform for playing rummy card sport
  online. The former is an offroad fashion racer with quite a lot
  of tracks, online multiplayer, and various vehicles
  that you could unlock. Bounce over obstacles to overhaul your favourite Bheem characters.

 26. pola kowalska

  1 listopada 2017 at 11:47

  jak podpisali UMOWY z GLOBALISTAMI ZYDOWSKIMI ze WYMORDUJA POLAKOW SZCZEPIENIAMI by SWIAT NIE DARL RYJA to musza placic slone kary Moze zaplaci pan MINISTER RADZIWILL ZDRAJCA i MOrderca POLAKOW okaleczonych dzieci

  • hansi

   1 listopada 2017 at 18:41

   No, krótko i treściwie 🙂 Niczego ująć, niczego dodać 🙂

  • Tomek

   6 listopada 2017 at 17:42

   Czy lekarz już u ciebie był? Spokojnie, psychiatra, nie żeby jakiś żydowski morderca z rakotwórczą szczepionką, po której ci druga głowa wyrośnie:). Jak nie, to może razem z hansim się wybierzecie – dla dwóch to może jakiś rabat będzie?:)

 27. Yamamoto

  1 listopada 2017 at 11:52

  Dla mnie PiS to sanacja czyli nic dobrego z tego nie będzie zwłaszcza, jak zdradzają nas z korporacjami obcych kapitałów (wiadomo z kąd)

 28. max

  1 listopada 2017 at 14:12

  Nie jestem ani za PIS ani za PO, ale nalezy zadac sobie pytanie w czyim interesie PIS robi taki ustawy , napewno nie w dobrej mierze polakom, moim zdaniem w w/w ustawie ma wytyczne zadu cieni zza oceanu. wszyscy policy ktorzy sa przeciwni przymusowemu szczepieniu powinni zorganizowac ogolnonarodowy strajk w tej sprawie lub pisac jak najwiecej petycji iz nie mozna nikogo zmuszac do przymusowych szczepien.

  • hansi

   1 listopada 2017 at 18:45

   W interesie żydowskim.
   Polska już NIE JEST nasza.
   Nie jesteśmy już nawet POLAKAMI.
   „POLAKAMI” – nazywa sama siebie ta żydowska swołocz w Warszawie…
   MY – jesteśmy dla nich tym, co stoi w Talmudzie – nawozem.

 29. Robert _K

  1 listopada 2017 at 15:12

  poki co, zadna ustawa jeszcze nie weszla w zycie. Gdy wejdzie, badzcie pewni ze nastepnym krokiem jest przyjecie emigrantow ekonomicznych. Dlatego organizowane beda szczepienia prewencyjne.

  • hansi

   1 listopada 2017 at 18:48

   Wejdzie w życie. Może nawet już od 1 grudnia. Może Pan być PEWIEN 🙂
   Trwają „konsultacje społeczne” – jak parszawska swołocz „rządowa” to nazywa 🙂
   A z „emigrantami ekonomicznymi” – pudło 🙂
   Owszem, połączą nas z Ukrainą.
   Z naszym ZUS-em Ukrainę JUŻ połączyli.
   Ukraińców nikt nie „szczepi” 🙂 (bo oni mają broń..) 😀 …
   I najważniejsze: – w drodze są TRZY MILIONY ŻYDÓW, do Polski 🙂
   Trzeba zrobić dla nich MIEJSCE…
   I dać im jakieś nieruchomości…
   DLATEGO – KARY będą bardzo wysokie, dla polskiego Goja, za odmowę „szczepienia” 🙂

 30. Danka

  1 listopada 2017 at 15:33

  Posluchajcie,jacy pewni, ze dialog trwa.Przeciez ktos powinien sciagnac ich na ziemie! Takie formilki w sytuacji morderczej ustawy zakrawaja na kpine juz nie z narodu, ale z samych siebie.
  http://www.radiomaryja.pl/multimedia/plenarne-posiedzenie-rady-dialogu-spolecznego/

  • hansi

   1 listopada 2017 at 18:54

   No, znamy te mechanizmy 🙂
   Tych „konsultacji społecznych” 🙁
   JEST to szyderstwo, oczywiście 🙁
   MY – z którymi powinni to konsultować – NE liczymy się dla nich – Szlachty Jerozolimskiej i jej Szabesgojów tam, ubierających jarmułkę do zapalania świec chanukowych na Menorze, w polskim Belwederze… A w tle – „profesor” Jan Hartmann, albo Michael Schudrich – uśmiechający się z pogardliwym politowaniem i inne pejsy w tle…
   „uroczystych fotek” jest pełno w sieci, wystarczy zapytać Wujka Googla o obrazki na pejsaty temat 🙂
   DLA NICH – jesteśmy bydłem, zgodnie z Talmudem – gorszym od zwierząt 🙁
   Oni nasze petycje skrapiają ciepłym moczem, Pani Danko 🙁
   No, ale trzeba im mieszać.
   Maksymalnie mieszać..
   Pomimo, że OD NAS – NIE należy już NIC, ŻADNE media..
   I tylko tutaj, u Pana Halwy, możemy sobie trochę jeszcze poszczekać…
   DO CZASU..
   Mam nadzieję, że dożyję jeszcze czasu, gdy będziemy to towarzystwo WIESZAĆ po gałęziach…

 31. k.

  1 listopada 2017 at 15:52

  Robert_K 100% racji, to też jeden z wiodących celów, oprócz depopulacji, w tych niby zdrowych i potrzebnych nam szczepieniach. Do Polski naściągano masę obcokrajowców z krajów, które stoją o wiele niżej w rozwoju od nas i trzeba się też liczyć z tym, ze przywlekli oni ze sobą różne syfy, na które u nas ludzie nie chorują już od dawna. Obawiam się, że w najbliższej przyszłości te polskie nie_rządy będą chciały ugrać na tym fakcie całkiem niezły kapitał. Ten”myk” jest niesamowicie perfidny, bo nie dość ludzie będą umierali przedwcześnie, to na dodatek za własną zgodą i za własne pieniądze.

 32. pagebin.com

  1 listopada 2017 at 17:28

  The team of Rummy-Occasion welcomes you in our online-rummy gaming rooms!
  Personalized User Experience: Aesthetically designed person interface with customizable color themes to suit your mood for essentially the most satisfying person experience.

  Variants of actual cash rummy like factors rummy, pool rummy, offers
  rummy can even hold you entertained with the difference in the gameplay.
  Use Bonus Code: ‘21DEPTKT’ to get 5 complimentary tickets for Depositors Freeroll & 1 complimentary ticket
  for Depositors Bonanza. Select Your Rummy Variant: From 13 Card Rummy
  to 201 Pool Rummy, everything is obtainable at adda52rummy.
  GoRummy offers protected, safe and stable gaming surroundings.

  If a participant manages to meld all their cards directly (Hand-Rummy or straight-hand),
  the points of their opponents are doubled – offered this option was chosen at the start.

  After every game, the winner gets the chips from the other players relying on the rely and
  bet worth. Play your favorite rummy variants – Pool Rummy, Deals
  rummy, Points rummy and Leagues rummy on the go. Get clean gaming expertise.
  Every participant is dealt 13 playing cards initially; every has to draw and discard cards by turns until one participant melds his/her cards
  with valid units that meet the Rummy validation guidelines.
  The participant who finishes first wins the quantity as: (sum of points
  of all opponents) x (financial worth of 1 point).

  And KhelPlay Rummy is proud to be main from the front with its modern on-line model of thirteen playing cards Indian Rummy which you
  can play with online rummy players throughout India who are equally passionate concerning the recreation. Indian Rummy is a popular card-matching recreation played primarily based on draw and discard of
  playing cards. If the bid-winner’s staff doesn’t take not less than 20 points during the trick-taking portion of the sport,
  their bid is subtracted from their rating! Get one hundred% Bonus up to ₹2500 upon Registration and plenty of
  more money match affords. The participant who gained the bid begins
  the trick by playing any card, the lead card, from their hand.

  As we speak, people of every age, from younger youngsters to above the age of 60, take pleasure
  in taking part in rummy. Prepare your skills in Traditional Indian Rummy by enjoying the follow
  games for enjoyable. Play our exciting card games
  in a wealthy gaming atmosphere and win plenty of cash prizes.
  Through the years online rummy has grown right into a steady platform where people can truly play online rummy
  games for real money with actual-life rummy gaming experiences.
  As quickly as a participant can not play a card with the same suit as the lead card, then the trump suit should be
  declared instantly. The vendor’s target is eight, the participant to the left of the seller has
  a target of 5, and the participant proper of the
  vendor has a target of three.

  Players can be found on 24 X 7 to enjoy free rummy and cash video games
  as properly. Be part of over 7 Million rummy players on our Pool & Stake rummy recreation tables for Free
  and Money. Now on-line rummy is likely one of the most popular on-line games and there are a number of online
  gaming websites in India where you’ll be able to log in, register and start enjoying a sport of rummy on-line.
  After shedding, the player enters the discard section, in which he
  should choose a card in his hand to discard. Have the quickest and
  most safe gaming expertise right here. Get seamless rummy
  experience with none download hassles and no compatibility issues.

  Indian Rummy is a well-liked variant of On-line Rummy , also referred to as 13 cards Rummy.
  Be one step amongst prime depositors record to earn greater.

  Now we have applied extraordinarily secured yet simple
  transaction procedures to make your life simple while transferring funds
  on-line. You need to bid with only partial data of your full hand.
  You are enabled to play high-high quality poker
  video games and enter on-line rummy competitions, battling with real-time gamers on the opposite aspect
  of the web, having your payments and winnings assured to
  be secure and paid off in record time, having a number
  of payment strategies accessible in your cash withdrawals.

  Taking part in Rummy On-line offers gamers a chance to discover their expertise as they will play with folks with completely different
  proficiency ranges starting from learners to professionals.
  Experience the fun and pleasure of enjoying classical Indian rummy on-line and win cash prizes every day.
  In online rummy apart from thirteen cards rummy sites are also providing 21 playing cards rummy additionally which
  additionally extremely popular on-line rummy gamers in India.
  Infrequently particular rummy tournaments are organized with bumper cash prize where thousands of gamers
  participate and this number is expected to develop in future.

  So play free on-line rummy card video games online and luxuriate in! With so many
  gaming websites and so many interesting games to choose from all of
  us have our own preferences and liking. To know extra concerning the other variants on 1toking and to elevate your game play to the following degree,
  Click on Right here and be taught ‘How one can Play Rummy’.
  India, which also has the sport of Paplu, has adopted rummy to be certainly one of their conventional games,
  and now just offline, but rummy on-line as properly for gambling
  and free play functions. With over 1,000,000 users, we’re probably the most popular and quickest rising on-line rummy web
  sites in India.

  It is fascinating to play money video games and thrilling tournaments in Adda52Rummy.
  A selected card in your hand might belong to a couple of meld of different meld sorts, however it can’t belong to a couple of meld within a
  meld kind. We provide support for Rummy 24×7, no matter whether you are taking part in Basic Indian Rummy without
  spending a dime or for cash. Signing up at Diamond Rummy is a simple and straightforward course
  of and also you get to start off in three steps. These tournaments are absolutely free to play, however you continue to win real money prizes.
  Gorummy takes your on-line rummy expertise to mobile.

  During the meld phase, the whole meld factors for each crew are computed.

  The player who finishes first wins the amount as (sum
  of points of all opponents) x (monetary worth of 1 point).
  Whether it is guaranteed that your hand will win all remaining tips, you will
  be presented with a TRAM button. Identify any Indian Rummy variation and you can find it right here!
  When beginning to compete with different players in online poker and rummy games, it
  is advisable know that all different Indian poker players are enjoying with you as an actual-time
  competitors, without laptop interferences, besides with calculations.

  Game of Chance is what we should name as gambling not Game of Skill, the money you’re earning from on-line
  rummy video games are thought of as a reward in your talent so it
  is authorized to play rummy. This web site ensures that every participant who comes here to
  play has an extremely safe playing expertise with numerous options for making deposits and
  fast and efficient choices for withdrawals. You might want to keep alerted all through
  the sport and not give your opponent any likelihood of knowing what’s
  on your thoughts. You will see that that playing against players who’re
  actual generally is a challenge that can make you enjoy your online
  rummy expertise extra.

  Taj Rummy provides you a lot distinctive codes to suit your fashion of play.
  People hardly have any time to spend on their leisure activities.
  The first player to take 12 tricks (or extra) during a spherical
  wins! The trump go well with is also declared
  if one other participant can not observe go well with, as common.
  After every recreation, the final winner will get all chips
  from different competitors depending on the depend and bet worth.
  Points Rummy – It is a fast fix number of Indian online rummy.
  Free Rummy : Some of the well-liked card sport to play online without cost in India, these are free follow Rummy video games that may be played
  as many occasions as you wish to. Whenever you be a part of our Rummy group, you
  turn into eligible for a hundred% bonus of as much as r.1,000
  on your first deposit amount before you begin to play
  online sport at Rummycircle.

  RummyCircle isn’t just a platform to play a card sport,
  but it is a rummy world the place you share, play and benefit from the game identical to you probably did with your family and friends.
  Numerous money deposit options and Fast money withdrawal facility are other benefits.
  You possibly can play rummy video games with real gamers across India and make
  your self skilled gamer in rummy card recreation. Classical
  Rummy is a well-liked variant of card games for players to showcase
  their expertise and have enjoyable. Be a part of millions of worldwide players and revel in a FREE Rummy
  experience! Normally i don’t take the chance of annoying my brother however i installed Rummy on his phone just the opposite day….initially he acquired all indignant but when i advised him to play it he tried it out and even though he hasn’t
  stated it i have observed him playing it quite
  a few time since then.

  This will assist you to enhance your gaming skills and be taught the rummy methods from the pros!
  Rummy is a sport of talent and never mere chance, thereby
  authorized to play for cash in India. Don’t play a trump suit card and expect it
  to take a trick until trump has been declared!

  Play free rummy and money rummy video games in the Indian Basic Rummy format, better generally known as the 13 Playing cards
  Rummy Game, with players throughout India. Our anti-fraud crew’s keen observation of each recreation and their constant reviews on all the activities of
  consumers makes our gaming atmosphere safest. A game of skill, then again – though the component of probability necessarily can’t be totally eliminated -is one during which success depends on principally upon the superior data, coaching, attention, expertise and adroitness of the player.

  Select incredible avatars and have interaction in an enhanced gaming
  surroundings to have limitless enjoyable! Your gaming
  expertise depends heavily on the platform you select to play this thrilling recreation on. We make it easier
  to choose the suitable site for you! Additionally gamers join tournaments and every day money and different
  prizes, Rummy is getting standard day-to-day. FreeKaaMaal is
  the place to discover superb Offers, Offers and freebies curated by our group of customers.

  They’re only awarded trick points in the event that they score 20
  or more points from their tricks. EuchreRobots no
  longer overtrump their accomplice if they are the last to play
  and their companion will take the trick.

  If a crew didn’t take sufficient tips to fulfill their bid, they are going to
  lose 10 points per trick bid. So as to add much more fun and excitement to your rummy gaming expertise,
  we host lots of enticing weekly and monthly promotions all
  year long. Ace has highest value 14 in addition to 1.
  The ranks of King, queen and jack are 13, 12 and 11.
  Cards from 10 to 2 have a respective rank of 10, 9, eight, 7, 6, 5, four, 3, and 2.
  Bug FixFixed a problem where hitting ‚Play Again’ would typically
  trigger the desk layout to grow to be tousled.
  Apart from common gaming you additionally get to hitch seasonal and occasion based mostly
  online rummy tournaments with choices of enjoying without
  spending a dime or with actual cash for profitable prizes.

  For instance, if the undertricker is given the two of clubs,
  they usually have the Ace of clubs, then they need to pass the
  Ace of golf equipment again to the overtricker! It’s
  often not sensible to discard excessive playing cards, specifically the
  Ace, since it might be uncommon for a player to have the ability to trump the first card of a go well
  with that’s played. Whereas there isn’t any harm
  in enjoying the rummy sport for fun but do not play the rummy
  sport online for money earlier than you actually know the whole lot concerning the game.
  One of the major advantages of taking part in on-line
  is you can play rummy online for money; this
  is one essential side that has blessed the standard rummy lovers in India.

 33. Tomek

  2 listopada 2017 at 00:19

  Czołem proepidemicy! Zastanawia mnie, czy dotarła już do Was informacja, że wasz główny guru, znachor Zięba, powiększający piersi hipnozą, zalecający sól jako lekarstwo na astmę i wzywający do eksperymentów na dzieciach chorych na padaczkę z użyciem swoich kropli za 9000 zł, zarobił już na waszej głupocie 13 milionów złotych? Właśnie pokazały się informację, że pieniądze w wyżej wymienionej kwocie pan Zięba nielegalnie (łamiąc polskie przepisy podatkowe) wyprowadził do swojej spółki w Wielkiej Brytanii. Najwyraźniej, każdy antyszczepowy guru to nie żaden oszołom, ale cwany gapa, zarabiający na naiwności takich, jak tu piszący (wystarczy wspomnieć ojca założyciela – Wakefielda). Co, nie wiecie o tym nic? Pani Ania, psiapsiółka Sochy, nic na prawy.pl o tym nie pisała? To sobie „pogooglajcie”.
  Tak, tak, wiem, że ujawnienie tych informacji o Ziębie to spisek rządu światowego, Sanhedrynu i kosmitów. Mimo wszystko zapytam was – jak to jest czuć się w….nym bez wazeliny? Piszcie tu o swoich wrażeniach.

  • Maro

   2 listopada 2017 at 08:54

   No to nieźle cię wyje..li , 😂😂😂

   • Tomek

    2 listopada 2017 at 10:06

    Mnie?:) A to ja niby wrzucam co chwila linki do filmików z panem znachorem na YouTube i grzmię, że to ostatni sprawiedliwy, a tysiące lekarzy czy naukowców to, oczywiście, hochsztaplerzy opłacani przez koncerny farmaceutyczne:):):)?

    Kupa śmiechu:)

    • Leszek1

     7 listopada 2017 at 00:16

     Nie znam ilosci naukowcow i lekarzy oplacanych przez koncerny farmaceutyczne, ale znam tu kilku lekarzy. Kazdy z nich jest cyklicznie zapraszany wraz z malzonka na konferencje w luksusowych hotelach – zwykle w czasie weekendow. Oczywiscie jako zapraszany gosc nie wydaje ani centa na podroz, jedzenie i picie, nie mowiac juz o noclegach. Tego typu drobiazgi pokrywaja koncerny farmaceutyczne reklamujace swoje wyroby. Dosyc trudno jest mi mowic o liczbach, ale jestem gleboko przekonany, ze to nie sa tysiace ale moze nawet setki tysiecy zapraszanych gosci.

  • M

   2 listopada 2017 at 10:11

   Troll wykorzystuje zaszczepioną Polakom zawiść wobec siebie! Przestańmy!!! Zobaczmy, o co w tej manipulacji idzie! Dowiedz się, ile kasy wyprowadziły „polskie” rządy na opłacanie obcych agentów, gazu dla banderowskiego reżimu albo na „szczepionki” właśnie.
   A dla mniej świadomych, ale prawdziwych Polaków: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=HTdYm-0bvko Może jednak się uda?

   • Tomek

    2 listopada 2017 at 13:52

    Jako „prawdziwy Polak” poradzę ci, jako „mniej świadomemu, ale prawdziwemu Polakowi” co byś informacje na temat szczepionek jednak sprawdzał czy weryfikował na stronach prezentujących informacje naukowe czy medyczne, a nie jarał się filmikami na youtube gdzie ktoś gada o jakimś swoim widzimisię. Zresztą, nie czujesz się naprawdę zażenowany wysyłając, jako głos w dyskusji na temat szczepień, filmik z kolesiem który twierdzi, że… jest aktualnie urzędującym prezydentem RP:))))))). To ja już wolę, jak wysyłacie filmiki ze znachorem powiększającym piersi hipnozą. Błagam o odrobinę powagi.

 34. Emeryt

  2 listopada 2017 at 10:53

  Jak się czyta o takich pomysłach to się przysłowiowy nóż w kieszeni otwiera.
  Działa program depopulacj świata a Polski w szczególności.
  Poczytajcie sobie:
  https://wolnemedia.net/szczepienia-na-grype-zabijaja-seniorow-i-rozsiewaja-grype/
  Pan Radziwiłł reprezentuje interesy koncernów farmaceutycznych i UE. UE chce zredukować ilość ludności w Polsce do 15,2 milionów – takie są plany. A redukcja seniorów w Polsce to czysta oszczędność. Będą oszczędności na emeryturach, których już nie trzeba będzie płacić! Musimy się buntować przeciw takim zdradzieckim pomysłom!

  • Danka

   2 listopada 2017 at 19:39

   To nie sa „zdradzieckie pomysly” to pomysly hitlerowskie. Tu potrzebna jest Norymberga dla mordercow zza biurka.I to szybko.

 35. Piotr

  2 listopada 2017 at 12:26

  Pani Redaktor,

  proszę o podanie źródła projektu ustawy, która jest tutaj omawiana. Jedyny projekt który udało się znaleźć na stronie ministerstwa nie zawiera informacji o karze za brak przyjęcia szczepionki:
  https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2416,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zapobieganiu-oraz-zwalczaniu-zakazen-i-chorob-.html

  Pozdrawiam

  • Tomek

   2 listopada 2017 at 14:30

   Ponieważ ta ustawa nie wprowadza ŻADNYCH nowych kar. Jak zwykle, w artykułach o szczepieniach na tym portalu wiele przekłamań. Pani redaktor i pani Justyna biją pianę, no bo przecież trzeba utrzymać medialny show. Wybory za dwa lata, pani Justyna może znów wystartuje?

   Prawda jest natomiast taka, że kara do 50 tys. za brak szczepień występuje już od wielu lat. Boleśnie przekonali się o tym rodzice, którzy dali się nabrać na brednie pani Justyny i niezaszczepili swoich dzieci. Pani Justyna zapomniała im tylko wspomnieć, że zapłacą grzywnę (o szkodzeniu swoim dzieciom nie mówiąc). Podobnie, przymusowe szczepienia w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego (tu opisywane jako tzw. szczepienia akcyjne) to też żadna nowość. Pani redaktor krzyczy, że będą nas przymusowo szczepić na grypę – no, jakby wybuchła epidemia w stylu takich, które zabijały dziesiątki czy setki osób i znana by była skuteczna szczepionka, to raczej jasne, że takie działania się podejmuje. W każdym normalnym kraju.

  • Danka

   2 listopada 2017 at 19:47

   Ale numery. Moze juz ja sprzatneli z widoku publicznego, jak weszli na prawy.pl to ich zmrozilo. Brawo prawacy, choc tu agentury tez nie brakuje,ale sa ciency, wiec nieszkodliwi.Jest wolnosc slowa na tym portalu i to daje frekwencje, choc z poziomem wypowiedzi i nie tylko czasami jest problem powazny.Inne portale wprowadzily zamordyzm lub obrazily blogerow spychajac ich pod przepisy kulinarne i przymuszajac do logowania sie przez inne portale bardzo wscibskie globalistycznie. Mniejsza z tym. Moze byc tez i inna wersja: Atak hackerow np. z Rosji. W UK ostatnio dzialy sie dziwne rzeczy z internetem w bibliotewkach. Cale miasto / wszystkie biblioteki/zostalo z nieznanych przyczyn odlaczone na caly dzien od serwerow.Nie bylo wiadomo, co sie stalo. Pewnie niektorzy wiedza,ale nie powiedza.To nie jest ciekawa sprawa…Przeciez byly wlamy do Tuska itp… Jezdzil z laptopem w tuskobusie.

  • Piotr

   3 listopada 2017 at 08:49

   Napisałem do Pani Redaktor również przez FB, ale na razie brak odpowiedzi – podobnie jak tutaj. Chciałbym przejrzeć dokument źródłowy (czyli projekt ustawy na który powołuje się Pani Redaktor), ponieważ inaczej nie mogę zająć stanowiska w tej sprawie. A skoro nie można dotrzeć do źródła to trzeba potraktować artykuł jako fake newsa.

   Miłego weekendu życzę i pozdrawiam serdecznie

 36. da

  2 listopada 2017 at 12:52

  Medyczny faszyzm w Polsce! Ministerstwo Zdrowia chce inwigilacji WSZYSTKICH rodzin!

  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/medyczny-faszyzm-w-polsce-ministerstwo-zdrowia-chce-inwigilacji-wszystkich-rodzin

 37. Mariola

  2 listopada 2017 at 13:03

  Zastanawia mnie fakt,dlaczego PIS nie wycofuje się Z obowiązkowego szczepienia najmłodszego pokolenia Polaków,które trują dzieci.Obecnie PIS chce zabijać najstarsze pokolenie.Polacy obudźcie się ,bo będzie za późno.
  Pan Zięba umożliwił Polakom skorzystanie z najnowszego spojrzenia specjalistów zachodnich na medycynę w książkach Ukryte terapie cz. 1 i 2, oraz w internecie.W książkach co chwila powołuje się na publikacje.Tylko niedouczony lekarz,lub przedstawiciel przemysłu farmaceutycznego może to podważać.Podziękowania dla p.Zięby.

 38. Natalia

  2 listopada 2017 at 13:05

  Czy to jest polski rząd ?.

 39. Maciek

  2 listopada 2017 at 13:23

  Czy ktoś może powiedzieć czy pan Duda z Solidarności walczący o dobro Narodu interesuje się zdrowiem i zdrowym żywieniem czy tylko wolnymi sobotami bo po co nam wolne soboty gdy stracimy zdrowie

 40. Wojciech

  2 listopada 2017 at 14:32

  Każdej władzy wcześniej czy później odbija palma. Najczęściej jest to palma: MY WIEMY LEPIEJ CO JEST DLA WAS DOBRE.
  Jak widać PiSowi już zaczyna odbijać.

 41. pola kowalska

  2 listopada 2017 at 19:18

  LIKWIDACJA NARODU POLSKIEGO idzie pelna para ZYDZI z USA i UE biora sie ostro wydaje mi sie ze dosc kalek mamy w ostatnich latach.BEZKRWAWA ELIMINACJA ZYDOWSKA NARODU POLSKIEGO

  • Termojądrowa Potęga Izraela

   3 listopada 2017 at 18:32

   Masz zupełną rację. Dlatego właśnie najrozsądniej jest od razu się zabić.

   • johnie

    6 listopada 2017 at 21:00

    „SIĘ” ???.. 🙂
    Panie trollu ?
    Czy może lepiej TROLLI wyłapać ?)

 42. na gupka

  2 listopada 2017 at 22:13

  • johnie

   6 listopada 2017 at 21:06

   No słusznie, GISU ma jak najbardziej rację 🙂
   Za wyjątkiem może zwracania się do niedouczonego (lub nauczonego FALSZYWIE..) „lekarza” 😀

 43. Obat Kencing Nanah

  3 listopada 2017 at 12:07

  i tam nie wpisać nowego lekarza, pielęgniarki czy położnej. Wtedy można korzystać z lekarzy w praktykach prywatnych, którzy mogą wystawiać skierowania na badania, do specjalistów, zwolnienia lekarskie itp

  Obat Kencing Nanah Wanita

 44. ŚWO

  3 listopada 2017 at 13:24

  Zacznijmy do cholery organizować ruch oporu zanim obudzimy się z ręką w nocniku!!

 45. gość

  3 listopada 2017 at 16:04

  Procent zmarłych w rocznikach

  Angela Merkel wypowiedziała się publicznie, że jest przeciwna przymusowym szczepieniom w Niemczech. Uważa, że każdy obywatel jej kraju jest samowystarczalny i powinien sam podejmować decyzje odnośnie szczepień siebie i swych dzieci.

  Podobne stanowisko przyjęły parlamenty krajów skandynawskich. Dzięki temu umieralność niemowląt i małych dzieci jest w Niemczech i Skandynawii znacznie mniejsza niż w Polsce. Analogiczna jest sytuacja z chorobami chronicznymi dzieci. Polska znajduje się wśród najbardziej medycznie totalitarnych krajów Europy, gdzie nadal stosuje się szczepienny terror, gdzie skorumpowani urzędnicy i sądy odbierają rodzicom prawo do podejmowania decyzji odnośnie zdrowia i życia swych dzieci. Skutki tego są tragiczne dla naszego narodu, bo tysiące polskich dzieci rocznie są przymusowo okaleczane lub zabijane toksycznymi szczepionkami. Nie nadrobią tych strat żadne zasiłki 500+.

  https://wolnemedia.net/procent-zmarlych-w-rocznikach/

 46. karola32

  4 listopada 2017 at 20:32

  PiS szerzy bolszewizm, represje przy szczepionkach, represje przy badaniach tech. pojazdów, idzcie tym tropem a lud was zmieci, nawet 500_+ nie pomoże.

 47. mp

  6 listopada 2017 at 15:01

  Tu jest ten projekt ustawy. Gdzie jest mowa o przymusowych szczepieniach? Nie widzę.
  http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/1813_u.htm

 48. Lolo

  6 listopada 2017 at 18:06

  Na razie to m o tym decydujemy Wystarczy że kogoś ukarzą i Pis bedzie musial sie ewakuować …

 49. finka

  6 listopada 2017 at 22:12

  Posłuchajcie i koniecznie do końca https://www.youtube.com/watch?v=Nb_Y4XFSGHw bo na końcu najważniejsze

 50. Pingback: :))) Prezydent Hrabia Potocki porządkuje Polin, wywala z kraju zdradziecką Grypę666 « Grypa666's Blog

 51. pron best

  14 listopada 2017 at 20:18

  6fn48G Wow, that as what I was looking for, what a stuff! present here at this website, thanks admin of this site.

 52. Properties for sale in Dubai

  15 listopada 2017 at 18:18

  This web site certainly has all of the info I wanted about this subject and didn at know who to ask.

 53. jasnowidz

  15 listopada 2017 at 20:27

  żydowskie k**** szykują Polakom holocaust !!!
  Widzą że trucie nas niewiele daje, chcą nas zabijać szybciej ! ! !
  Nikt nie będzie wiedział czym chcą nas „szczepić”
  A KOŃCZĄC – CHAZAYSKIE ŚCIERWO KRĘCI NA SIEBIE BAT,
  KIEDY WYPROWADZĄ POLAKÓW Z RÓWNOWAGI ZNIKNĄ DO NOGI
  A MIECZEM ZAGŁADY BĘDZIE KAŻDY POLAK
  ŚMIERĆ WROGOM OJCZYZNY !

 54. child rape porn

  15 listopada 2017 at 21:38

  I truly appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank God I found it on Google. You ave made my day! Thx again..

 55. free epub books

  16 listopada 2017 at 19:29

  You made some clear points there. I did a search on the issue and found most guys will agree with your website.

 56. Lace Dresses

  17 listopada 2017 at 08:49

  We stumbled over here from a different web address and thought I might as well check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to going over your web page again.

 57. more info

  17 listopada 2017 at 09:51

  the same nearly very often inside case you shield this increase.

 58. diet plans

  21 listopada 2017 at 23:14

  This is one awesome article.Really thank you! Great.

 59. asuransi tugu mandiri

  22 listopada 2017 at 04:24

  Im grateful for the blog article.Thanks Again. Great.

 60. Buy research paper

  22 listopada 2017 at 15:09

  This is a really good tip particularly to those new to the blogosphere. Brief but very accurate info Thanks for sharing this one. A must read post!

 61. which creepypasta are you

  22 listopada 2017 at 18:36

  pretty practical material, overall I imagine this is well worth a bookmark, thanks

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra