Prawy.tv

PRAWY.TV

Wychowanie dziecka to ciężka praca, której państwo nie uznaje za pracę

Zapraszamy do wysłuchania prelekcji Karoliny Pawłowskiej z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, którą wygłosiła podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Prawne i...

Góra