Prawy.tv

PRAWY.TV

Poseł Winnicki wytyka kłamstwa historyczne w uchwale o Marcu 68′

Góra