Artur Zawisza o sobie, narodowcach i Marku Jakubiaku:

 

W latach 80. Artur Zawisza, gdy uczęszczał do II Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie, był instruktorem nielegalnego Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego. W 1993 roku ukończył filozofie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim – napisał prace magisterska o historiozofii w powieściach Teodora Jeske-Choińskiego (publicysty oskarżanego przez lewice o antysemityzm). Podczas studiów był członkiem Akademickiego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecum”.

 

Od 1995 roku był zatrudniony przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji jako asystent przewodniczącego rady Marka Jurka. Pracował w „Naszym Dziennik”, jako dyrektor gabinetu politycznego szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Wiesława Walendziaka, sekretarz generalny Zjednoczenia Chrześcijańsko Narodowego, doradca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego. Zasiadał w zarządzie fundacji Crescendum Est Polonia (ufundowanej przez Aleksandra Gudzowatego).

 

W 2001 roku porzucił ZChN, wstąpił do Przymierza Prawicy, został posłem PiS, po zjednoczeniu PP i PiS wszedł do władz PiS. Sprzeciwiał się integracji Polski z Unią Europejską. W 2005 ponownie został posłem z PiS. W 2007 odszedł z PiS i wstąpił do partii Marka Jurka Prawica Rzeczpospolitej. Po przegranych przedterminowych wyborach nie został posłem z listy Ligi Polskich Rodzin (PR startowała z list tej partii).

 

Jest wiceprezesem zarządu Radia Hobby, członkiem Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego, Ligi Narodowo-Konserwatywnej, przewodniczącym rady programowej Stowarzyszenia na rzecz Swobód Obywatelskich, wiceprezesem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

 

W 2009 przegrał wybory do europarlamentu z list współtworzonej przez siebie partii Libertas Polska. W 2012 roku współtworzył Ruch Narodowy (w 2014 przegrał w wyborach do euro parlamentu z list tej partii). Był wiceprezesem partii Ruch Narodowy i Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego.

 

Jan Bodakowski