Parlament poparł właśnie dekret ministra spraw wewnętrznych Włoch - Matteo Salviniego. Zdaniem Salviniego prawo imigracyjne musi zostać zaostrzone. Ustawę poparło aż 396 deputowanych, a tylko 99 osób było przeciwnych. 

Na czym dokładnie ma polegać nowe prawo? 

Ma ograniczyć skalę wydawania pozwoleń na pobyt w kraju. Pobyt azylantów także ma ulec zmianie. Migranci zamieszkają w dużych centrach zbiorczych. Dodatkowo łatwiejsze stanie się odbieranie imigrantom budynków, w których mieszkają nielegalnie. 

Mimo, że Włoski rząd popiera zaostrzenie prawa imigracyjnego, UNHCR krytykuje. UNHCR twierdzi, że Włochy nie zapewnią opieki imigrantom, którzy są ofiarami gwałtu lub tortur. 

Kto ma rację?