Zdaniem Mirosława Minkina Rosja po upadku ZSRR nie mogła się pogodzić z utratą statusu imperium, a Putin chce odbudować pozycje imperialna imperialna. W opinii eksperta Rosja opiera swój budżet na dochodu z węglowodorów i eksporcie broni, jednak Moskwa nie spożytkowała swoich dochodów na rzecz modernizacji i rozwoju gospodarki, rozwoju nauki, zabezpieczenia bytu ekonomicznego Rosji – w Rosji skonsumowano dochody, rozkradziono lub przeznaczono na rozwój armii.

Mirosław Minkina, jak można przeczytać w Wikipedii to „doktor habilitowany nauk humanistycznych o specjalności bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo międzynarodowe. Profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Ekspert i uznany autorytet z zakresu problematyki funkcjonowania służb specjalnych. Autor wielu książek poświęconych zagadnieniom struktur wywiadowczych i bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej oraz ponad 60 artykułów naukowych, w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz monografiach poświęconych problematyce bezpieczeństwa. (…) Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Secretum: służby specjalne, bezpieczeństwo, informacja” oraz członkiem rady naukowej czasopisma „De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności”. W swojej działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej bazuje na doświadczeniach praktycznych, które nabył pracując w Ministerstwie Obrony Narodowej, Ambasadzie RP w Brukseli i Przedstawicielstwie RP przy NATO i Unii Zachodnioeuropejeskiej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym operacji NATO i Unii Europejskiej oraz działalności służb specjalnych. (…) Jest współautorem prac analityczno-badawczych prowadzonych w Ministerstwie Obrony Narodowej, dotyczących działalności wywiadowczej i kontrwywiadowczej i problematyki bezpieczeństwa według poglądów NATO oraz podręcznika normalizacji obronnej „Prowadzenie analiz wywiadowczych i rozpoznawczych”.”

Rozmawiał: Jan Bodakowski