Budowa świątyni w. Rocha w Białymstoku (druga świątynia katolicka w Białymstoku, gdzie podczas zaborów car zabraniał budowy kościołów) trwała od 1925 do 1946 roku. Jej przebieg był dramatyczny. Podczas okupacji sowieckiej wstrzymano budowę, księdza proboszcza ( budowniczego świątyni ) ks. Adama Abramowicza bolszewicy kilkukrotnie więzili. Postawili go nawet przed dołem śmierci na rozstrzelanie. Cudowanie ocalony kapłan przysiągł Bogu, że dokończy budowę świątyni. Była to droga przez mękę, ale dotrzymał słowa. Kościół konsekrował w roku 1946 ks. abp. Romuald Jałbrzykowski, metropolita Wileński, którego Sowieci wygnali z Wilna do Białegostoku. Kościół św. Rocha, przepięknie położony na najwyższym wzgórzu miasta jest jedną z najciekawszych architektonicznie budowli jakie powstały w 1 połowie XX wieku na świecie. Projektował go wybitny architekt Oskar Sosnowski. W tym roku kościół św. Rocha otrzymał, nadany mu przez papieża Franciszka, tytuł bazyliki mniejszej.