W 2008 roku PE przyjął wytyczne dla tłumaczy. Ówczesny słowniczek języka neutralnego płciowo zawierał słowa i tytuły, które nie pozwalały na identyfikację stanu cywilnego. Teraz instytucja posunęła się dalej.

– Parlament Europejski pozostaje jak zawsze zaangażowany w posługiwanie się językiem neutralnym płciowo w swoich pisemnych i ustnych komunikatach, a teraz zachęcam odpowiednie służby do uświadomienia zaktualizowanych wytycznych i znaczenia ich wykorzystania w publikacjach i komunikatach parlamentarnych

– mówił wiceprzewodniczący PE i przewodniczący grupy wysokiego szczebla ds. Równości płci i różnorodności Dimitrios Papadimoulis.

W nowych wytycznych podkreślono, że język neutralny płciowo "jest czymś więcej, niż kwestią politycznej poprawności", ale "silnie odzwierciedla i wpływa na postawy, zachowanie i postrzeganie".

Słowo "przewodniczący" – "chairman" zostanie zastąpione przez "chairperson". Słowo "spokesman" – "rzecznik", zastąpi "spokesperson". Nie będzie używane słowo "aktor" i "aktorka". W języku neutralnym płciowo będzie tylko "actor".