"Domagamy się zatrzymania odstrzałów dzików i żubrów. Żądamy dymisji ministrów Kowalczyka i Ardanowskiego. Spotkajmy się pod Sejmem przy pomniku AK w środę o godz. 18:00 w obronie dzikich zwierząt! NIE DLA ODSTRZAŁÓW! MINISTROWIE DO DYMISJI! Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi miały ponad 3 lata, by rozwiązać problem ASF i zadbać o populację żubrów. To nie żubry i dziki powinny paść ofiarami odstrzałów. To ministrowie środowiska i rolnictwa i rozwoju wsi powinni podać się do dymisji! To oni, ich nieudolność i brak dbania o dzikie zwierzęta są prawdziwym problemem"

- krzyczy opis, pod którym znalazła się grafika z prośbą, by nie strzelać do ciężarnych loch jako "matek i dzieci".

Tymczasem ta sama partia jednoznacznie opowiada się za aborcją, podkreślając, że dziecko w łonie matki nie jest człowiekiem! Na hipokryzję zwrócili uwagę Internauci.