Propozycja dyskusji oraz wprowadzanie wynikających z nich zaleceń jest wynikiem długiego wsłuchiwania się w to co Duch Święty pragnie przekazać Kościołowi w Australii. Ten proces słuchania i dialogu jest okazją do wspólnego spotkania, spędzenia czasu, rozmowy i wymiany doświadczeń w takich kwestiach jak wiara, życie i kościół.

- tak twierdzą organizatorzy spotkania. 

Temat spotkania to słuchanie co Duch Święty pragnie przekazać Kościołowi. 

Wzywając wszystkich katolików i chrześcijan LGBTIQIA+ oraz zwracając się do szerszego grona osób LGBTQIA+ wraz z rodzinami, partnerami i zwolennikami swoich społeczności, zapraszamy na bezpieczne i inkluzywne konwersacje.

- można przeczytać.