Według przytoczonej relacji Aliny Drabik, ciotki Szymka:

W piątek 25 stycznia mama dostaje informację, że dziecko odłączone, zrozpaczona poinformowała lekarza, że ona nie wyraża zgody. Usłyszeli, że zwłok to oni nie będą wentylować. Po przeprowadzeniu procedur związanych ze stwierdzeniem śmierci mózgu zebrała się komisja i jeden z badających lekarzy wyczuł delikatne tętno na ciemiączku. Zaprzestali dalszych czynności 

– pisze Alina Drabik.

Do sprawy odniósł się także w oficjalnym oświadczeniu szpital:

W związku z wpływającymi do Szpitala licznymi zapytaniami od instytucji, mediów, parlamentarzystów i osób prywatnych informujemy: - 7-miesięczne Dziecko przyjęte zostało do Oddziału Intensywnej Terapii w dniu 22.01.2019 r. - przewiezione zostało do nas z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu w stanie skrajnie ciężkim, - rokowanie co do jego zdrowia i życia jest od początku bardzo poważne, o czym informowana jest na bieżąco rodzina Pacjenta, - od pierwszej chwili prowadzona jest specjalistyczna, wielokierunkowa, intensywna terapia dziecka z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków, - Szpital otrzymuje wsparcie merytoryczne i diagnostyczne od instytucji zajmujących się m.in. leczeniem neuroinfekcji, - do obecnej chwili nie ma potwierdzenia, że stan Dziecka mógłby mieć związek z przebytym szczepieniem, - Komisja złożona z lekarzy specjalistów z dziedzin anestezjologii, neurologii i neurochirurgii na podstawie licznych określonych standardami badań i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa NIE ORZEKŁA o śmierci Dziecka. Wobec powyższego oświadczamy, że Szpital cały czas kontynuuje leczenie Pacjenta dokładając wszelkich starań, zgodnie ze sztuką oraz z poszanowaniem godności Dziecka i jego rodziny. Nie zachodzi obawa, iż zaprzestany zostanie proces leczenia. Uprzejmie prosimy o powstrzymanie się od wyrażania nieuprawnionych opinii, a także wszelkich działań mogących utrudniać pracę personelu medycznego. Personel Szpitala oświadcza, że nie sprzeniewierzy się najwyższym standardom etycznym, którymi są - bezkompromisowa walka o życie i zdrowie dzieci.