Min. padają takie słowa: Polskość musi przezwyciężyć globalizm, nie jest zatem już takie oczywiste, że wy Polacy jesteście zobligowani do tego żeby być osobiście liberalni; tymczasem polska tożsamość, o ile dobrze ją pojmuję, jest głęboko chrześcijańska i słowiańska,  a zatem jesteście katolickimi Słowianami, przedstawicielami cywilizacji, dla której nie ma miejsca w sekularnych, modernistycznych, zachodnioeuropejskich ideologiach.


Zdaje się, że przenikliwy umysł Aleksandra Dugina bardziej nas rozumie, niż rządząca narodem polskim elita, która chce być imitacją anglosaskiego świata.


Jeżeli duginowska koncepcja euroazjatycka była próbą przełamania słabości Rosji w oparciu o szerszy krąg cywilizacyjnych sojuszy, to koncepcja tożsamości antyglobalistycznej (Czwarta Teoria Polityczna) można interpretować dwojako.


1/ Kolejny - tym już szerszy, już nie kontynentalny, ale mundialny - sposób na rozbicie "McDonaldstyzmu" Waszyngtonu (i sojuszników) niszczącego kulturowe etosy (również rosyjski). Kulturowy opór jest hipotetycznym sojusznikiem Rosji, która sama nie ma wiele do zaoferowania. A recepcja myśli Aleksandra Dugina trafia na podatny grunt u ostatnich obrońców konserwatywnego porządku na całym świecie, również w samej antyglobalistycznej Ameryce.


2/ Obiektywna analiza, podzielana zresztą przez wielu konserwatywnych filozofów idei, co do dryfu świata ku powszechnej destrukcji. Docenienie roli Polski w tym procesie, może być też spowodowane, że euroazjatyzm Dugina nie ziścił się w formie tak autor zamyślał. Sam Kreml w swej polityce europejskiej nie zamierza odbudowywać strefy wpływów w Europie Środkowej, którego zwornikiem musiała by być Polska, ale gra na powrót "koncertu mocarstw a "la XIX wiek". Tożsamość kulturowa, jest ostatnim szańcem oporu, już sekularyzowanego świata, poza nim egoistyczne, samotne, niezakorzenione w niczym, różnojęzyczne atomy ludzkie. W tym kontekście Polska jest bezcennym sojusznikiem, choć nigdy nie zastąpi Niemiec jak kluczowego, hipotetycznego sojusznika Rosji.


Poglądy Dugina  ewoluują zresztą od ok. 2008 roku, kiedy lansuje tzw. Czwartą Teorię Polityczną (tzw. 4TP) jako tradycjonalistyczna odpowiedź na postmodernizm, liberalizm i postliberalizm. Według 4TP Pierwsza Teoria Polityczna to liberalizm, Druga Teoria to marksizm, a Trzecia – faszyzm. Sama Czwarta Teoria Polityczna to światopogląd w oparciu o postulat powrotu do Tradycji, mitu i archaiki w okolicznościach postmodernistycznych (wyd. polskie w 2018)


Dugin jest autorem kilkuset artykułów opublikowanych w prasie rosyjskiej i zagranicznej.


Wywiad jest trzy częściowy.