Jest Pan osobą niepełnosprawną od urodzenia. Jak wiadomo nie jest to łatwe. Obronił Pan pracę doktorską, jest Pan działaczem pro life. Skąd Pan czerpie siły do tego, by tak intensywnie działać?

Uczęszczam do świętego kościoła katolickiego, czyli posiadam żywą,silną relację z Panem Jezusem Chrystusem, prawdziwie zmartwychwstałym. Pan Bóg daje mi moc, daje mi siłę do tego, abym działał.

Jak już wcześniej wspomniałam jest Pan działaczem pro life. Na scenie politycznej pojawiły się ugrupowania typu Wiosna, które proponują aborcję na życzenie. Jak Pan się do tego odniesie?

Chciałbym, aby każdy człowiek miał niezbywalne prawo do godnego urodzenia, niezależnie od tego czy ktoś jest niepełnosprawny, czy pełnosprawny. Niezależnie od płci, czy ktoś jest kobietą czy mężczyzną, dziewczynką, czy chłopcem i ma to swoje źródło w ontologii i metafizyce, w nauce zwanej emrbiologią. Mówię stanowcze nie, metodzie eugenicznej in vitro.

My jako osoby wierzące, będące w świętym Kościele Katolickim uznajemy prawo Boże, czyli to, że Bóg stworzył nas, na swój obraz i swoje podobieństwo, ale jeśli tak jest w co głęboko wierzę to również to prawo respektujemy w każdym wymiarze, również w wymiarze społecznym.

Jak chciałby Pan przeciwdziałać postulatom tej partii (Wiosna - przyp.red)? Chce Pan, np. wystartować do Parlamentu Europejskiego?

Będę kandydował do Parlamentu Europejskiego, w koalicji, w której liderem jest pan Europoseł profesor Mirosław Piotrowski, która składa się z trzech partii (do Europarlamentu kandydują Barbara Gabryś, dr Bogusław Rogalski, prof. Mirosław Piotrowski-przyp. red): Prawicy Rzeczpospolitej, Ruchu Prawdziwa Europa oraz Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin i ta koalicja tych trzech partii symbolizuje Rybę – czyli jest to symbol chrześcijaństwa i katolicyzmu czyli prosty drogowskaz dla każdego człowieka.