W 2020 roku w Anglii szkolnictwo ma zostać trochę zmodyfikowane. Przedmiot edukacja seksualna ma zostać zradykalizowany. Departament Oświaty poinformował o nowych wytycznych. Dzieci w wieku czterech lat będą uczone o typach związków seksualnych, a także bezpieczeństwie w Internecie. 

"Prawie dwadzieścia lat po ostatniej aktualizacji poradnika na temat edukacji seksualnej jest wiele do nadrobienia." - powiedział sekretarz edukacji Damian Hinds. 

Dodał, iż mimo, że nauczanie seksualne jest obowiązkowe w szkołach średnich, powinno być już od szkoły podstawowej. 

Chce też, by edukacja seksualna była powszechna obok edukacji zdrowotnej. 

Rodzicom nie podobają się zmiany w nauczaniu, dlatego cały czas trwają protesty. Złożono już nawet petycję w tej sprawie. 

"Mamy poważne obawy co do fizycznych, psychologicznych i duchowych implikacji nauczania dzieci o pewnych koncepcjach seksualnych i relacjach seksualnych proponowanych w ramach zajęć RSE i jesteśmy przekonani, że nie mogą one mieć miejsca w obowiązkowym programie nauczania." - powiedziała  dr Katherine Sarah Godfrey-Faussett, podczas składania petycji.