Cóż poruszanie się pojazdem uprzywilejowanym nie zwalnia z myślenia, ani odpowiedzialności za innych użytkowników drogi. Zresztą jak widać służba zdrowia jest niebezpieczna nie tylko dla pacjentów na izbach przyjęć.