Jak się jednak okazuje, znalazły się oryginały dokumentów potwierdzających zawarcie paktu Ribbentrop-Mołotow. Udostępnione do wiadomości publicznej dokuementy są w języku rosyjskim.

Pojawia się więc naturalne pytanie, co skłoniło Rosjan do ujawnienia tego dokumentu?

Przy wyzwoleniu Gdańska zginęło około 53 tys. żołnierzy Armii Czerownej. Czy może o tym właśnie chce Rosja przypomnieć światu?

Czy może ma się to zgrywać ze świeżo ogłoszoną i lansowaną przez Platformę Obywatelską koncepcją Polski dzielnicowej, gdzie samorządy miałyby włąsne sądy, policję, wojsko i administrację? Jak to się skończyło w historii, wszyscy wiemy. I chociaż taka sytuacja dzisiaj nam w Polsce raczej nie grozi, to pojawia się kolejne pytanie, co niby Platforma Obywatelska chce w ten sposób osiągnąć? I czyje interesy reprezentuje?

Platforma Obywatelska ewidentnie gra na wprowadzanie podziałów i skłócanie Polaków.