Jest to 31-stronnicowy przewodnik po gender. Watykan odrzucił w nim m.in. koncepcję, że tożsamość płciowa może być płynna. Odróżnił jednak gender od gender studies, uznając, że pewne kwestie mogą być przedmiotem dialogu.

Więcej na temat zawartości dokumentu wkrótce.