Dzieci zabierano z ich rodzinnych domów oraz przekazywano do rodzin zastępczych lub adopcji. Za proceder płacono.

Działania przestępcze zlikwidowanego gangu miały miejsce we włoskim mieście Bibbiano. Założono tam regionalne centrum opieki zastępczej, gdzie miały trafiać dzieci będące ofiarami przemocy w rodzinie. Fałszowano dokumentację, w wyniku czego rodzice byli bezprawnie pozbawiani swoich dzieci. Dodatkowo pracownicy fałszowali rysunki dzieci i dodawali na nich elementy, które miały wskazywać na to, że dziecko w domu rodzinnym było bite lub było przedmiotem przemocy seksualnej.

Jak podaje agencja za włoską policją, dwoje dzieci bezprawnie odebranych rodzinom, stało się również ofiarami gwałtu.