Komisarz powiedział: "Dopóki zreformowane zasady podziału migrantów w ramach systemu dublińskiego nie staną się rzeczywistością, wzywam wszystkie kraje unijne do szybkiego znalezienia tymczasowego rozwiązania w kwestii podziału migrantów".

Powrót do kocepcji przymusowego przyjmowania uchodźców pokazuje, że Unia nie wypracowała żadnego skutecznego narzędzia do walki z imigracją. Zamiast zamknąć granice, przyjmuje ludzi, z którymi nie jest w stanie nic zrobić. Sięga więc do skompromitowanego pomysłu zmuszenia krajów członkowskich do ich przyjęciach. Trudno się spodziewać, żeby tym razem zdało to egzamin. Nawet te kraje, które zobligowały się do ich przyjęcia, tego nie zrobiły.