Jak tłumaczy dr Marek Goleń: "Ustawa mówi wyraźnie, że właściciel nieruchomości ma obowiązek zapewnienia warunków terenowych do prowadzenia segregacji. Oznacza to, że musi udostępnić miejsce do postawienia pojemników przez gminę (oczywiście pod warunkiem, że gmina przejęła obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie wyposażenia w pojemniki)".

Wyjaśnia także: "Po wejściu w życie nowelizacji będzie można podzielić altankę śmietnikową na cztery boksy. Sprowadzając sprawę do skrajności, hipotetycznie możliwe jest, że każdy mieszkaniec może mieć przyporządkowaną własną małą altankę. Wtedy odpowiedzialność będzie miała charakter zindywidualizowany".