Na kartach pracy opisane są takie jednostki wojsk specjalnych jak: Agat, Grom, Formoza, Jednostka Wojskowa Komandosów, Nil, 7 Eskadra Działań specjalnych, które „dołączyły do liderów tego typu formacji w Europie. Stały się znanym na całym świecie symbolem polskiej armii. Dowodzą tego liczne odznaczenia przyznawane naszym żołnierzom przez szefów wielu państw za realizację zadań bojowych”.

Generał Pacek „były Asystent Szefa Sztabu Generalnego ds. Wojsk Specjalnych i Wojsk Lądowych – przedstawia szczegółowo historię powstania Wojsk Specjalnych jako samodzielnego rodzaju Sił Zbrojnych RP. Ukazuje ogromną determinację ich pierwszych dowódców: gen. broni Edwarda Gruszki, śp. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego, gen. bryg. Marka Olbrychta”.

Na łamach pracy „Wojska specjalne Sił Zbrojnych RP” zostały „opisuje najważniejsze dokonania tych jednostek w czasie pokoju oraz ich działania w warunkach bojowych, m.in. w Iraku i Afganistanie. Publikacja zawiera życiorysy dowódców, prezentuje tradycje i symbole poszczególnych jednostek, ich uzbrojenie i wyposażenie, proces szkolenia, przebieg selekcji i naboru kandydatów”.

W ramach wstępu do publikacji znajdują się teksty dowódcy i współtwórcy Wojsk Specjalnych gen. Piotra Patalonga i gen. Marka Olbrychta oraz przedstawiciela tych wojsk w NATO, byłego wiceministra obrony narodowej Andrzeja Karkoszki.

Autor „Wojska specjalne Sił Zbrojnych RP” Bogusław Pacek to generał dywizji w stanie spoczynku, były Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, który służył w misjach zagranicznych, w Dowództwie Operacyjnym Unii Europejskiej, Czadzie oraz Republice Środkowoafrykańskie, profesor nauk społecznych, wykładowca w Akademii Marynarki Wojennej, na Uniwersytecie Gdańskim, w Pomezańskim Kolegium Teologicznym, w Szkole Wyższej TWP Wszechnica Polska, były komendant rektor Akademii Obrony Narodowej, obecnie profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor ponad 20 książek oraz ponad 200 artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W recenzji książki na łamach portalu „Nowa Strategia” (patrona prasowego publikacji) Rafał Muczyński wskazał, że publikacja zawiera „ponad 200 fotografii, grafik i schematów”.

W swej recenzji Rafał Muczyński ukazał, że pierwszy rozdział publikacji „opisuje historię (...) wojsk specjalnych w Polsce, począwszy od powstań narodowych, poprzez II RP, siły specjalne podczas II wojny światowej (w tym cichociemnych), nowe struktury w czasach PRL, aż po współczesność (...). Rozdział drugi, (...), skupia się poszczególnych jednostkach specjalnych współczesnego Wojska Polskiego (...). W rozdziale tym znajdziemy historię, symbolikę, zadania, strukturę organizacyjną i biografie wszystkich dowódców. Rozdział trzeci opisuje etapy rekrutacji i selekcji do poszczególnych jednostek WS, natomiast czwarty proces szkolenia i doskonalenia rekrutów i żołnierzy. (…) Rozdział piąty opisuje umundurowanie i uzbrojenie opisywanych jednostek specjalnych. Znajdziemy tam fotografie wyposażenia osobistego, opisy konstrukcji strzeleckich, a także fotografie pojazdów (…). Ostatni rozdział opisuje misje zagraniczne polskich jednostek specjalnych (...) na Haiti (1994), w Słowenii (1996-1998), Kosowie (1999-2001), Macedonii (2001-2003), Afganistanie (od 2002), Zatoce Perskiej (2002-2003), Iraku (2003-2007), Kongu (2005) oraz Pakistanie (2005-2006). Rozdział ten również jest wypełniony fotografiami polskich żołnierzy, tym razem podczas wspomnianych misji”.

Zdaniem recenzenta portalu „Nowa strategia” publikacja generała Packa „zawiera podstawową wiedzę, jaką powinien znać każdy, kto interesuje się siłami specjalnymi”.

 

Jan Bodakowski