Odpowiedzi szukamy w najnowszej książce Dr Michała Krajskiego pt Okultystyczne korzenie światowej rewolucji. Ezoteryka w służbie postępu, Warszawa 2020.

2 lipca br, w Centrum Konferencyjnym na Kopernika 30 w Warszawie odbyła się prelekcja i promocja tej książki. Jest to dzieło szczególnie ważne, bo w przystępny sposób, a jednocześnie, językiem naukowym – autor wyjaśnia istotę i genezę takich pojęć i zjawisk jak komunizm, heglizm, marksizm, utopia, masoneria, kabała i protestantyzm.

Wykład

Warto było wybrać się na tę prelekcję – bo dowiedzieliśmy się, że źródłem zła, którego nie rozumiemy, gdy uderza współcześnie, jest pogaństwo, które od wieków szuka języka religii chrześcijańskiej, by szerzyć swoje utopijne i niebezpieczne idee. Zorientowaliśmy się, jak wszystko, co nas przeraża, płynie ze starożytności kanałem orfizmu – ideologii, która zakłada, że to człowiek może być Bogiem, jeśli odrzuci wszystko, co jest jego naturą i zacznie szukać w sobie tej boskości poprzez teorię tajemniczych szyfrów, kolejnych wcieleń, i kluczowego wybraństwa. Właśnie to przekonanie zostało obalone przez prawdę o Panu Jezusie Chrystusie, o tym, że to Bóg Stał Się Człowiekiem, Umarł i Zmartwychwstał – a zatem ludzkie ciało jest święte i ma wartość, człowiek został odkupiony, jego natura jest określona, a w życiu powinien kierować się prawem naturalnym, Prawem Bożym.

Tymczasem, autor ukazał nam całe dziedzictwo rewolucji, która już od starożytności płynie z tego samego pragnienia dorównania Bogu. Rodzi się kolejne pytanie, na które autor zaczął odpowiadać w dyskusji – czy to jest błąd w myśleniu, czy po prostu, wyraz satanizmu? Podczas całego wykładu poznaliśmy historię myśli rewolucyjnej i nie sposób oprzeć się przekonaniu, że kształtują tę myśl takie elementy jak: dążenie do zdetronizowania Boga i uwielbienie diabła. Jednocześnie, myśli tej towarzyszy pewność, że trzeba zniszczyć rodzinę opartą na sakramentalnym małżeństwie mężczyzny i kobiety, aby zapanowały warunki do powstania Państwa totalitarnego. Oczywiste jest, że trzeba uratować tę rodzinę, aby ocalić wolność i człowieczeństwo nie tak, jak oszukują twórcy rewolucji – ale zgodnie z prawdziwym porządkiem rzeczywistości.

Dr Michał Krajski wspomniał o swoich kilku innych książkach: Luter i Różokrzyżowcy, Rewolucja Charyzmatyczna, Rodzina, ostatni bastion oraz tej, która ma ukazać się niebawem: Co Chrześcijaństwo dało światu? – aby wyjaśnić, na czym polega dziedzictwo rewolucji w historii ludzkości. Nie sposób nie skojarzyć kolejnych etapów wdrażania myśli rewolucyjnej – z istotą grzechu pierworodnego. Stąd powtarza się to pytanie: czy podstawą jest tylko ateizm, czy – jak mówi autor – okultyzm, czy wręcz: satanizm?

Dyskusja

Ze względu na fakt, że autor wyjaśniał szczegółowo myśl Marksa, w dyskusji padło pytanie prowadzącego, Rafała Mossakowskiego – o wpływ marksizmu na Kościół. W odpowiedzi Dr Michał Krajski wskazał na rozwijającą się obecnie teologię wyzwolenia, która zakłada, że Bóg umarł, wcielił się w historię, wyraża się w społeczeństwie i człowieku.

Miłą niespodzianką było usłyszeć, że Prymas Polski, Stefan Kardynał Wyszyński apelował o potępienie komunizmu – co niestety, ze względu na żądania radzieckiej agentury w kostiumie prawosławnym, nie zostało spełnione. Podobnie odetchnęliśmy, poznając prawdę o ruchach charyzmatycznych, które krótko wytrzymują w Kościele Katolickim, ze względu na swoją protestancką tożsamość. Choć nie obyło się bez pytań politycznych, prelegent wybrnął z nich szczęśliwie, po czym rozwinął wątek kabały, o której niewielu wie, iż jej źródłem jest czysty satanizm i bunt przeciwko Bogu. Następne pytanie dotyczyło przestrachu rosyjskiej pisarki, Zinnaidy Gippius, która wraz ze swoim mężem szła drogą herezji Joachima z Fiore, wierząc że komunizm stanie się realizacją Ery Ducha Świętego na Ziemi – a otrzeźwiała, widząc skutki tego błędu. Autor, przywołując opinię Bierdiajewa - stwierdził, że komunizm zdawał się odpowiadać na prawosławne nadzieje.

W dalszej części rozmowy z publicznością, Dr Michał Krajski wykazał, że protestantyzm jest drogą do zniszczenia ludzkości, a Kościół Katolicki może być ratunkiem dla niej, jeśli będzie pełnił swoją misję i nie wyprze się Boga. A zatem, będzie umacniał wszystko to, co satanizm próbuje obalić – wiarę, kult, Sakramenty, prawdziwą rodzinę, własność i Naród.

Po wykładzie i mini-dyskusji, autor podpisywał swoją książkę, po którą rzeczywiście warto sięgnąć.

Aleksandra Pietkiewicz