A jak nie wiadomo o co chodzi, to zazwyczaj chodzi o pieniądze i władzę. Czy zatem batalia toczy się również o przymuszanie państw do zakupu szczepionek? Zauważmy też, że Gates podał datę końca pandemii pod warunkiem zakupu szczepionek.

Tu pojawia się kolejny problem i drugie dno przemysłu szczepionkowego. Sam Bill Gates już 10 lat temu na konferencji TED2010 oficjalnie powiedział, że dzięki nowoczesnym szczepionkom, działaniom w sferze służby zdrowia oraz aborcjom na życzenie zamierza ZAMORDOWAĆ od 680 mln do 1 mld i 20 mln istnień ludzkich.

Niestety, wiele wskazuje na to, że nie jest on odosobniony w tych planach, a scenariusz, który teraz toczy się w realnej rzeczywistości, został skrupulatnie przewidziany i zaplanowany co najmniej 10 lat temu... W 2010 r. centrum naukowe Fundacji Rockefellerów w biuletynie zatytułowanym „Scenariusze przyszłości Technologii i Rozwoju Międzynarodowego” opublikowało dosłownie scenariusz przyszłości, w którym opisana została już 10 lat temu obecna pandemia.

W ramach projektu „Lock Step” eksperci fundacji Rockefellerów opisali już następstwa masowej infekcji. Jak można tam przeczytać: „Powstanie świat kontroli państw nad gospodarką i społeczeństwem, który zahamuje innowacyjność i wywoła ostre protesty obywatelskie. Między innymi dlatego, że populacja państw wysokorozwiniętych otrzyma epidemiczne identyfikatory, które umożliwią stały nadzór nad każdym krokiem jednostki w czasie rzeczywistym. Niezadowolony będzie również biznes, nadmiar bowiem państwowych regulacji stłumi aktywność przedsiębiorców”.

Wirus ich zdaniem ma zabić około 8 mln ludzi, a w 2025 roku ma wybuchnąć światowa rebelia, która zmiecie państwa narodowe i odda władzę globalistom, by ci zarządzali całą ludzkością.

Już 10 lat temu „przewidzieli”, że w Stanach Zjednoczonych wirus i złe (ich zdaniem) procedury przyczynią się do rozlania epidemii, bo polityka państwa będzie jedynie ostrzegać obywateli. „Przewidzieli” też, że w Chinach dzięki policyjnej kontroli i bardzo ostrej oraz rygorystycznej kwarantannie uda się szybko pokonać pandemię.

Warto też zauważyć pewną korelację – Światowa Organizacja Zdrowia WHO, która już w 2010 roku została oskarżona o bezpodstawne ogłoszenie pandemii celem sprzedaży szczepionek, finansowana jest bardzo hojnie m.in. przez Getesa, który domaga się przymusowych szczepień, oraz fundację Rockefellera, która 10 lat temu „zaplanowała” czy też „przewidziała” pandemię wraz z jej skutkami, a także przez rząd Chińskiej Republiki Ludowej, skąd Covid-19 pochodzi.

WHO jest finansowane poprzez składki państw członkowskich oraz dotacje z ok. 80 organizacji pozarządowych oraz organizacje z zakresu przemysłu farmaceutycznego. Do tego dochodzą również dotacje z różnych organizacji, takich jak Fundacja Billa i Melindy Gatesów, czy Fundacja Rockefellera.

Dobrowolne datki na rzecz WHO pochodzące od lokalnych i państwowych rządów, fundacji i organizacji pozarządowych, innych organizacji ONZ i sektora prywatnego mogą nawet przekraczać sumę składek ze 193 państw członkowskich!

Czy zatem nie jest uzasadniona obawa, że ten kto wnosi największy wkład, ma też największy wpływ na politykę WHO, ogłaszanie pandemii i uzasadnienie potrzeby produkcji i zakupu szczepionek? Czy zatem można wywnioskować, że WHO pod naciskiem fundacji Gatesa i Rockefellera realizuje założenia tych organizacji nakreślone w dokumencie opracowanym przez ekspertów fundacji Rockefellerów jako wynik prac nad projektem „Lock Step”?