Święto ludzkiego życia będzie się odbywało 22 stycznia, a jego celem jest przypomnienie ludzkości o tym, że to niepowtarzalna wartość. Prezydent Donald Trump wywołał zaskoczenie, formułując uzasadnienie tej decyzji: "Każde ludzkie życie jest darem dla świata. Każdy człowiek, urodzony czy nienarodzony, młody czy stary, zdrowy czy chory, jest stworzony na święty obraz Boga. (...) W Narodowym Dniu Świętości Ludzkiego Życia świętujemy cud ludzkiej egzystencji i odnawiamy nasze postanowienie budowania kultury życia, w której każdy człowiek w każdym wieku jest chroniony, ceniony i kochany."

W oświadczeniu Prezydenta USA nie zabrakło wyrzutów narodowego sumienia, opisu sytuacji, proponowanych rozwiązań. Donald Trump podkreślił znaczenie kultury szacunku dla świętości życia, kluczową rolę adopcji i opieki zastępczej, a także wezwał do współpracy:

"... JA, DONALD J. TRUMP, Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, na mocy upoważnienia nadanego mi przez Konstytucję i prawa Stanów Zjednoczonych, niniejszym ogłaszam 22 stycznia 2021 r. jako Dzień życia człowieka. Dziś wzywam Kongres, aby przyłączył się do mnie w ochronie i obronie godności każdego życia ludzkiego, także tych, którzy jeszcze się nie narodzili." - czytamy na portalu Tygodnika Solidarność.

Można zastanawiać się, co powoduje taką deklarację Prezydenta, a także przewidzieć reakcję przeciwników świętości życia wobec jego obrońców, ale nie sposób przemilczeć tego wydarzenia.