Jak podaje KAI: kard. Robert Sarah, prefekt Kongregacji, zachęca biskupów na całym świecie do troski o umożliwienie wiernym jak najgłębszego i zarazem bezpiecznego przeżycia liturgii Wielkiego Tygodnia. W nocie, przesłanej do biskupów na całym świecie, zachęca m.in. do jeszcze sprawniejszej transmisji za pomocą mediów społecznościowych celebracji z udziałem biskupów diecezjalnych i zachęcenia wiernych, którzy nie będą mogli fizycznie udać się na liturgię w swojej parafii, do łączności za pośrednictwem mediów właśnie ze wspólnotą, w której będzie modlił się lokalny biskup.

O ile nie budzi to zastrzeżeń w przypadku wiernych, którzy nie mogą pójść do kościoła, o tyle jeśli chodzi o wiernych, którzy są w stanie tego dokonać, może mieć dwojaki efekt - albo będą chcieli zobaczyć i wysłuchać swojego biskupa i wybiorą transmisję, albo będą uczestniczyć w liturgii i obejrzą celebracje online. Wszystko zależy od wiary.

Kolejnym zaproszeniem jest przygotowanie “odpowiednich pomocy modlitewnych do modlitwy rodzinnej i osobistej, doceniając także niektóre części liturgii godzin”. Zmiana dotyczy także terminu Mszy Krzyżma. W przesłanej nocie, kard. Sarah zachęca do lektury dekretu kongregacji z dn. 25 marca 2020 r., a także listu z 15 sierpnia 2020 r. – dwóch dokumentów zawierających szereg duszpasterskich wskazówek związanych z celebrowaniem liturgii i animowaniem modlitwy w czasie pandemii, a także stopniowego powracania “do normalności” po okresach surowszych restrykcji.

Wniosek jest taki, że odpowiedzialność za właściwe przeżycie liturgii Wielkiego Tygodnia spoczywa na Pasterzach, choć wymaga też poważnej odpowiedzi ze strony wiernych.