Partia VOX w Hiszpanii zaproponowała, żeby istniała możliwość prawnej rejestracji nienarodzonego dziecka. Skoro konstytucja mówi o prawnej ochronie życia, powinna ona objąć to życie od początku, czyli od poczęcia. Dziecko zarejestrowane, jak zauważa portal Do Rzeczy - może korzystać z wielu praw: «Choć poczęte dziecko nie jest osobą prawną, to powinno móc cieszyć się ochroną jako: Dobro prawnie chronione». Tym samym zostałby potwierdzony fakt jego istnienia czy ewentualnej śmierci w przypadku poronienia. Wczesne uznanie godności nienarodzonego ułatwiłoby ścieżkę znalezienia specjalistycznej pomocy lekarskiej w razie złych rokowań w czasie ciąży. Ponadto wspomina się o wielu innych korzyściach, m.in.: wczesne uznanie jego obywatelstwa, zameldowania, wliczanie w poczet członków dla otrzymania zasiłku czy pomocy związanej z jego urodzeniem. Można by nienarodzonego potomka wyznaczyć też jako właściciela lub współwłaściciela firmy rodzinnej”.

Propozycja nie podoba się lewicowym władzom i mediom, które kpią z pomysłu.